Zelfhelpers, zelfzorgers, traumaherstellers, traumaverwerkers, samen vrij en verbonden!

naar Home: klik op de afbeelding

Menu

zoeken in Archieven
zoeken in Categorie*en

Kenmerken van narcistische moeders en inzicht voor het slachtoffer. Deel 1

Veel van haar vernederingen zijn gewoon vergelijkingen.

De destructieve moeder zal praten over hoe geweldig iemand anders is of wat een prachtig werk dat zijzelf deed op iets wat je ook gedaan hebt. Hoe hoog ze denkt van een ander komt eerst bij haar op. Dat kun je beschouwen als een subtiele verborgen geestelijke mishandeling.

Het contrast wordt overgelaten aan jou. De verwoestende moeder heeft je laten weten dat je niet goed bent “zonder een woord” te zeggen. Op een wrede manier zal ze jouw plezier in iets bederven door simpelweg je te feliciteren door dat met een boze, jaloerse stem over te brengen hoe ongelukkig ze is.

Opnieuw is dat een volledige ontkenning van jouw identiteit.

Subtiele narcistische communicatie is geestelijke mishandeling.

Het is onmogelijk om iemand te confronteren met hun toon van hun stem, hun gedrag of de manier waarop ze naar je kijken. Maar zodra jouw narcistische moeder je heeft opgemerkt, kan ze een verschrikkelijke straf beloven zonder een woord.

Als gevolg hiervan, ben je altijd bang, heb je altijd het gevoel dat je verkeerd bent, zonder precies de vinger te kunnen leggen op het waarom.

Omdat haar geestelijke mishandeling deel uitmaakt van een levenslange campagne om de controle te krijgen en omdat ze voorzichtig haar misbruik weet te rationaliseren, is het uiterst moeilijk om uit te leggen aan andere mensen wat er zo slecht aan haar manier van doen is.

Ze is ook voorzichtig wanneer en hoe zij haar geestelijke mishandeling gaat toepassen.

Ze is erg gesloten, een kenmerk van bijna alle misbruikers “Niet onze vuile wasgoed in het openbaar brengen!”

De narcistische moeder zal je straffen met wat iemand anders gedaan heeft, zonder te vertellen waarom.

De tijden en plaatsen van haar ergste misstanden worden door haar nauwkeurig uitgekozen, zodat niemand tussenbeide het verband te horen of te zien krijgt van haar slechte gedrag. Daardoor lijkt ze als een heel ander persoon in het openbaar.

Ze zal je doen zwijgen in het bijzijn van andere mensen, maar zal daarbij ook altijd tijdens haar devaluerende hatelijke roddels betuigingen van zorg, liefde en begrip voor jou insluiten. “Ik voel me zo slecht door onze arme Ann. Ze lijkt altijd zo moeilijk, maar ik weet gewoon niet wat ik voor haar kan doen!”

Niemand gelooft het slachtoffer van de narcistische moeder.

Als gevolg van het gedrag van de narcistische moeder zullen in het algemeen de kinderen van narcisten melden dat niemand hen gelooft. Kennissen zullen zeggen: “Ik moet je zeggen dat ze altijd praat over jou op de meest zorgzame manier!”

Helaas zullen veel therapeuten, gezien het ontkennen van acties door de narcist en het enthousiasme om een ​​collega-ouder te verdedigen, vaak direct de verdediging van de narcist op zich nemen. Dit versterkt dan uw gevoel van isolement en hulpeloosheid en is feitelijk een secundaire geestelijke mishandeling.

“Ik weet zeker dat ze het niet zo gezegd heeft als u beweert!“

Ze projecteren als geestelijke mishandeling.

Projecteren klinkt een beetje als psychobabbel, maar het is iets wat narcisten allemaal doen. Projectie betekent dat ze haar eigen slechte gedrag, karakter en eigenschappen zal toewijzen aan jou, zodat ze hen kan ontkennen in zichzelf en je straffen.

Dit kan heel moeilijk zijn om te zien of u de eigenschappen hebt die ze kan projecteren op jou.

Een vrouw die een eetstoornis had, projecteert haar obsessie met haar gewicht op haar dochter. De dochter mag dat niet realiseren, omdat ze waarschijnlijk een absurd dunne visie op het gewicht van vrouwen heeft geïnternaliseerd en zo accepteert ze de projectie van haar moeder.

Wanneer de narcist vertelt dat de dochter te veel eet, en meer moet oefenen, of dat ze een extra grote maat kleding zal moeten dragen, dan vindt de dochter dat het waar is, zelfs als het niet waar is.

Toch zal de destructieve moeder soms projecteren, ook al heeft het geen zin.

Dit gebeurt wanneer ze zich beschaamd voelt en moet het op haar zondebok kind steken. Op die manier komt de projectie komt daarom over als een aanval die uit de lucht valt.

Bijvoorbeeld: Ze maakt een schandelijk verzoek, en je weigert terloops om haar zin te geven. Ze is woedend door jouw weigering. Ook snauwt ze dat je je moet kalmeren en niet meer hysterisch zijn. Je bent immers helemaal niet hysterisch.

Zij is hysterisch, maar jouw weigering heeft haar het gevoel van schaamte die haar schaamteloze eisen doet stellen die in de eerste plaats moeten stoppen.

Dat is ondraaglijk. Ze kan die schaamte over dragen aan jou en jouw reactie weg rationaliseren: je hebt alleen geweigerd, omdat ze zo onredelijk is. Nadat ze haar schaamteloosheid heeft kunnen herbevestigen en haar kinderachtig eigenzinnigheid heeft kunnen uiten zal ze een eenduidige weigering om over dit onderwerp te discussiëren eisen.

Je zult weer horen dat ze er “later” wilt over praten. Waarschijnlijk nadat ze haar ding met aanstellerij en de stille behandeling heeft kunnen doen, zodat je meer geneigd bent om te doen wat ze wil.

Ze schendt je grenzen als geestelijke mishandeling.

Je voelt je als een verlengstuk van haar. Jouw woning wordt weggegeven, door verhuurd of uitgeleend zonder jouw toestemming, soms voor je neus. Het kan dat jouw voedsel wordt gegeten van je bord of aan anderen uit jouw bord geschept. Jouw woning wordt door hen doorzocht. Er is geen specifieke reden anders dan dat het nooit jouw woning was.

Afspraken worden gemaakt voor jou zonder overleg met jou.

Zij vertolkt jouw mening of fabriceert jouw mening bewerend dat het jouw mening is. Je wordt besproken in jouw aanwezigheid, alsof je er niet bij bent.

Ze houdt toezicht op jouw lichamelijke functies. Bovendien vernedert ze je door het onthullen van die informatie aan anderen. Vooral wanneer dit onthullen kan worden gebruikt om haar toewijding aan te tonen en haar martelaarschap aan jouw behoeften kan markeren.

“Mike had dat probleem met frequent urineren ook, alleen dat probleem was veel erger bij hem. Ik was zo bezorgd over hem!” Je hebt nooit geweten wat het is om privacy te hebben in de badkamer of in jouw slaapkamer. Ze gaat regelmatig snuisteren door je spullen.

Geen privacy voor het slachtoffer van narcisme.

Te nieuwsgierige stelt ze vragen alsof ze het recht van een FBI-agent heeft. Ze controleert jouw e-mail / letters / agenda / gesprekken.

Wil ze graven in je gevoelens, in het bijzonder de pijnlijke gevoelens? Altijd is ze op zoek naar negatieve informatie over je, die tegen je kan gebruikt worden. Ze doet vaak dingen die uitdrukkelijk tegen je uitgesproken wensen gaan. Dit alles wordt gedaan zonder enige schaamte.

Elke poging om autonomie te krijgen van jouw kant stuit op sterk verzet.

Normale overgangsrites worden met tegenzin alleen toegestaan ​​als je er fel op aandringt. Het leren zich te scheren, het dragen van make-up, dating. Maar als je er op aandringt, wordt je op een ander vlak gestraft, maar de voordelen kunnen niet.

Je bent oud genoeg geworden om zelf te betalen voor je eigen kleding als je passende kleding vraagt volgens jouw leeftijd. Ze maakt jou belachelijk als je iets vraagt voor je verzorging. Als je de controle neemt over je eigen leven of je rechten gebruikt dan ben je moeilijk en belachelijk. Onafhankelijkheid bestaat niet.

Hoe de narcistische moeder haar kind ondermijnt met geestelijke mishandeling.

De prestaties van het kind worden erkend alleen in de mate dat de narcistische moeder daar krediet voor kan nemen. Elk succes of prestatie waarvoor ze niet met de eer kan lopen wordt genegeerd of verminderd.

Elke keer dat je op het toneel bent en er is geen gelegenheid voor de narcistische moeder om in het middelpunt van de belangstelling te staan, zal ze proberen om de gelegenheid geheel te voorkomen.

Of ze komt niet, of zij vertrekt vroeger. Of zij doet alsof het geen belangrijke aangelegenheid is, of zij steelt de show. Bovendien kan zij vertellen in kleinzerige opmerkingen over hoeveel beter iemand anders was. Of hoe wat je deed niet zo goed was zoals je had kunnen doen, of als je denkt dat het is.

Ze ondermijnt je door ruzie met je te maken of bijzonder onaangenaam te zijn net voordat je een grote inspanning moet leveren. (examens, competities, optredens)

Zij zal niets doen om jouw kansen te ondersteunen. Of ze zal ronduit weigeren om zelfs kleine dingen te doen ter ondersteuning van jou. Ze zal vervelend doen over dingen die perifeer verbonden zijn met je successen. Op die manier kan ze de vreugde over wat je hebt gedaan worden aangetast. Ze kan dit dus doen zonder daar ooit iets rechtstreeks over te zeggen. Het maakt niet waaruit jouw succes bestaat, ze zal jouw succes neerhalen.

Ze verlaagt, bekritiseert en kleineert. Dat is geestelijke mishandeling als het systematisch toegepast wordt.

Ze laat weten in allerlei kleine manieren dat ze minder positief over jou denkt dan ze doet van je broers en zussen of andere mensen in het algemeen. Als je over mishandeling klaagt bij iemand anders, zal ze de kant kiezen van die persoon, zelfs als ze hem of haar helemaal niet kent. Ziet ze niet de zorg over de mensen of de rechtvaardigheid van jouw klachten? Ze wil gewoon je laten weten dat je het nooit goed doet.

De narcistische moeder zal gegeneraliseerde uitspraken doen over jou die bijna onmogelijk te weerleggen zijn en altijd in een liefdevolle, zorgzame toon opgevoerd:

“Jij was altijd moeilijk.”,

“Je bent heel moeilijk om lief te hebben.”,

“Je leek nooit iets te kunnen voltooien.”

“Jij was erg moeilijk om mee te leven.”

‘Je hebt altijd voor problemen gezorgd.’

‘Niemand kon omgaan met de dingen die je doet’.

De narcistische moeder zal kritiek leveren op een zijdelingse manier.

Bijvoorbeeld zal ze klagen over hoe‘ niemand’ van haar houdt.  verder dat niemand iets doet voor haar, of dat niemand zorgt voor haar. Evenals zal ze klagen dat “iedereen” zo egoïstisch is, als je de enige persoon in de kamer bent. Zoals altijd, combineert ze kritiek met ontkenning.

De narcist(e) zal in een gesprek dat je hebt met haar reacties in voegen, zoals dat ze echt genoten heeft van iets wat ze deed met iemand anders. Iets wat ze met je ook had gedaan, maar niet zo graag als met die ander.

Daarbij zal ze je laten weten dat haar relatie met een andere persoon die je allebei kent dat die prachtig is op een manier dat je relatie met haar dat niet is. De precies onuitgesproken boodschap is dat je niet veel voor haar betekent.

Ze minimaliseert, breekt af of negeert uw mening en ervaringen.

Je inzichten worden genoteerd met neerbuigendheid, ontkenningen en beschuldigingen als vorm van geestelijke mishandeling. “Ik denk dat je te veel leest!” En ze zal lachen met je informatie, zelfs over onderwerpen waarover je een erkende expert bent. “Wat je zegt, lijkt een ontmoeting met smurfen”. Geamuseerd klinkend roept ze uit dat “je overdrijft.” “Uh hunh!” “Dat meen je niet!” “Echt waar!”. Ze zal dan duidelijk maken dat ze niet luistert naar een woord dat je zei.

Ze maakt dat je gek lijkt.

Als u probeert om haar te confronteren over iets wat ze heeft gedaan, zal ze je vertellen dat je “een zeer levendige fantasie” hebt. Dit is een uitdrukking die vaak gebruikt wordt door ‘misbruikers van alle soorten’ om uw ervaring van hun geestelijke mishandeling ongeldig te verklaren. Zoals dat je niet weet waar je het over hebt, of dat ze geen idee heeft waar je het over hebt.

Ontkenning

Ze zullen beweren zelfs zeer gedenkwaardige gebeurtenissen niet te kunnen onthouden. Botweg, ontkennen ze dat die ooit gebeurd zijn, noch zal ze ooit een mogelijkheid dat ze die misschien vergeten is erkennen. Dit is een uiterst agressief en uitzonderlijk beledigingstactiek genaamd “gaslighting,” gemeenschappelijk door misbruikers van alle soorten gebruikt.

Je perceptie van de werkelijkheid wordt voortdurend ondermijnd, zodat je uiteindelijk zonder enig vertrouwen bent in je intuïtie, je geheugen of je bevoegdheid van redeneren. Dit maakt je een veel betere slachtoffer voor de dader.

Narcisten gaslichten routinematig.

De narcist zal ofwel insinueren dat je instabiel bent. Of hij of zij gaat je ronduit zeggen dat je instabiel bent. Volgens hen zou je anders geen zulke belachelijke dingen geloven of aan meewerken. Natuurlijk ben je overgevoelig. Bovendien verbeeld je je dingen. In het bijzonder ben je ook nog hysterisch. Je bent volstrekt onredelijk. Je overreageert, zoals je altijd doet. Ze zal met je praten dat je moet kalmeren en niet zo irrationeel zijn. Ze kunnen je zelfs karakteristieken geven als neurotisch of psychotisch.

Zodra ze deze fantasieën van je emotionele pathologieën hebben opgebouwd, zal ze anderen daarover vertellen, zoals altijd.

De presentatie van je uitstrijkjes als uitingen van bezorgdheid en het verklaren van haar eigen hulpeloos slachtofferschap. De narcist (e) heeft niets gedaan. Ze heeft geen idee waarom je zo irrationeel boos op haar bent. Heb je haar vreselijk pijn gedaan? Wreed denkt ze dat je misschien psychotherapie nodig hebt.

Liegend zegt ze dat ze heel veel van je houdt. Zou de narcistische moeder alles voor je doen om je gelukkig te maken (als je doet wat ze zegt)? Waarschijnlijk weet ze gewoon niet wat ze met je moet doen.

Ze zegt dat je haar weg blijft duwen, terwijl alles wat ze wil doen is je helpen.

Tegelijk heeft ze zich ook ontheven van elke verantwoordelijkheid voor je duidelijke afkeer van haar, dat betekende dat er iets diepgaand mis is met je als je boos op haar bent. Ze ondermijnt je geloofwaardigheid tegenover haar luisteraars.

Ze speelt de rol van de liefhebbende moeder zo perfect dat niemand je zal geloven. Ook dat is een geestelijke mishandeling, want het brengt je in complete isolatie.

De narcistische moeder is jaloers.

Elke keer als je iets leuks krijgt is ze boos en jaloers. Haar afgunst zal duidelijk zijn, als ze dat bewondert wat het ook is. Ze zal proberen om het van je te krijgen. Of ze wil hetzelfde of beter krijgen voor zichzelf.

De narcistische moeder is altijd bezig met manieren om te krijgen wat andere mensen hebben. De afgunst van narcistische moeders omvat vaak ook seksueel concurreren met hun dochters of schoondochters.

Ze zullen proberen te verbieden dat hun dochters make-up dragen of om zichzelf te verzorgen op een passende manier volgens hun leeftijd. Narcistische moeders zullen het uiterlijk van hun dochters en schoonzoon bekritiseren. Die afgunst strekt zich ook uit tot relaties.

Narcistische moeders proberen om de huwelijken van hun kinderen te beschadigen en te bemoeien met de opvoeding van hun kleinkinderen.

Ze lijkt geen besef te hebben dat andere mensen gevoelens hebben.

Ze zal zo nu en dan iets harteloos zeggen vanwege dit gebrek aan empathie. Dat is verbale geestelijke mishandeling. Het is niet dat ze helemaal niet bezorgd is over andere gevoelens van mensen, hoewel ze dat niet doet. Het komt gewoon nooit bij haar op om na te denken over hun gevoelens.

Een gebrek aan empathie is het bepalende kenmerk van een narcist. Dat is ook de reden van de meeste van de andere kenmerken die ik heb beschreven. In tegenstelling tot de psychopaten, begrijpen narcisten goed wat er fout is. Ze begrijpen ook de gevolgen daarvan, zodat ze gewoonlijk niet crimineel zijn.

De agressieve moeder slaat je, maar niet tot het punt waar je naar het ziekenhuis moet.

Ze liet je in de kou staan tot je ongelukkig was, maar niet zolang dat je een onderkoeling had. Ze zet je in de kelder in het donker zonder kleren aan, maar alleen voor twee uur.

Als dit artikel nuttig was voor je, dan is het dat ook hoogstwaarschijnlijk voor je kennissen. Je doet goed als je dit artikel liked, becommentarieert en deelt. Dank je wel.

Dit artikel is niet bedoeld om te diagnosticeren. Ook niet als een gids voor zelfdiagnoses. Het enige doel van dit artikel is strikt voor leerzame doeleinden. Mijn doel is om de lezer te laten nadenken om schadelijke individuen beter te vermijden.

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig zonder advertenties en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media. Geef deze tekst een waardering door uw commentaar en like.

Lees meer

Wie is er klaar om stapje per stapje de groeitaken te doen? Laat het ons weten in de commentaren. Geef deze post een like en vertel me in welke streek je woont.


Reacties

13 reacties op “Kenmerken van narcistische moeders en inzicht voor het slachtoffer. Deel 1”

 1. Assepoester avatar
  Assepoester

  Bij een narcistische moeder is meestal een zoon de lieveling en een dochter de zondebok. Op haar is ze jaloers en projecteert moeder alles wat slecht is. De zondebok dochter vormt een bedreiging, op haar reageert men zich af, ze prikt op een gegeven moment door het masker heen. De kinderen worden tegen elkaar opgezet en later worden ook anderen tegen het zondebok kind opgezet. Het zondebok kind wordt zwart gemaakt en voor een gek versleten.
  Het is niet altijd zo dat moeder centraal moet staan! Bij een covered narcistische moeder mag de zondebok absoluut niet centraal staan echter wel anderen die ze niet minacht en die haar voeden. Moeder begint dan bij ieder gesprek over hen. Die anderen zijn altijd beter of hebben meer meegemaakt, zijn zieker en daar heeft moeder wel empathie voor. In hen steekt moeder wel energie. Zij krijgen de zorg en aandacht die eigenlijk het eigen kind hoort te krijgen. Dat kan dus, naast het lievelingskind, de partner van het lievelingskind zijn of andere mensen. Keer op keer zal de moeder het zondebok kind laten voelen dat ze er niet toe doet. Dat talloze anderen, die zelfs geen bloedband hebben, veel belangrijker zijn. Dat er in hen wel interesse is en haar prioriteiten bij hen liggen. Dat zij wel een bezoek waard zijn of telefoontje met de vraag hoe het met hen gaat, et cetera. Moeder laat het contrast aan het zondebok kind over. Dit gebeurd meestal al vanaf jonge leeftijd waardoor het kind zich pas later beseft dat het psychisch mishandeld wordt.
  Dit wilt overigens niet zeggen dat het lievelingskind niet geestelijk mishandeld wordt! Een kind dat behandeld wordt alsof het perfect is, dat niet leert om zelfstandig te worden, versmolten is met zijn moeder, niet met tegenslagen overweg kan, in alles tegemoet gekomen wordt en geen tegenspraak kent is ook mishandeld. Voor alle kinderen kunnen de gevolgen verwoestend zijn. Echter de lieveling van de narcistische moeder wordt haar beschermelinge en zal de problemen binnen het gezin meestal niet begrijpen. Hij zal waarschijnlijk niet gaan inzien dat hij bewust gemanipuleerd is geweest door zijn moeder. De narcistische moeder zal haar ware “ik” verborgen houden, in het bijzonder als het een covered narcist betreft. Hierdoor wordt het zondebok kind uit zelfbehoud gedwongen om los te gaan laten. Een ingrijpende en eenzame stap.

 2. johanpersyn avatar

  Dank je wel. Ik ben het volledig met je eens. Het onbestaande kind is zeker ook een zondebok. Dat is geweldig wat je schrijft Assepoester,Ik wens je alle geluk en blijheid en blijf gedijen! Ik stuur je graag genezing, liefde en opluchting naar jou toe.Liefs xxJohan🙏💕❤️

 3. Assepoester avatar
  Assepoester

  Heel erg bedankt Johan. Het komt goed hopelijk ook met de lieveling. Ik wens dat alle kinderen genezen.

 4. Assepoester avatar
  Assepoester

  Het is namelijk lang niet altijd zo dat het lievelings kind per definitie een narcist is geworden door moeder. Door verkeerde informatie heb ik dat een tijd gedacht. Alle kinderen lijden onder een narcistische moeder. Omdat de lieveling nog minder goed kan loskomen dan bijvoorbeeld de zondebok ziet hij de pathologie niet en blijft haar voeden en in het systeem zitten. Dat slurpt ook energie en maakt dat het hem aan inzicht ontbreekt. De lieveling neemt hierdoor nog meer gedragingen over van moeder(waardoor hij op een pathologische narcist lijkt) terwijl die gedragingen niet bij hem passen. Dat kan conflicten geven in de relationele sfeer waardoor mensen zich tegen hem gaan keren. De lieveling heeft nog niet geleerd om alleen te zijn. Het komt hard aan als hij zich gaat beseffen dat het schijnbevestigingen waren. Dat hij is gemanipuleerd. Suicide is ook een weg naar God. Ik geef de voorkeur aan de opluchting zodat je jezelf opnieuw kan uitvinden en geneest. Sommige slachtoffers raken opgesloten in zichzelf en kunnen geen uitweg meer zien. Dat is triest, dieptriest. Het ergste van deze mishandeling is, dat er fases van verwerking zijn dat je niemand meer kan vertrouwen en niet meer weet wie je bent. Je diep, diep eenzaam voelt. Anderen niet tot last wilt zijn. Dat zijn telkens heftige momenten om doorheen te gaan. De ontgocheling voel je in je ziel, in heel je wezen. Het lijden, de beschadigingen zijn ontzichtbaar waardoor omstanders een totaal verkeerde inschatting maken. Per slot van rekening heeft moeder altijd geeist dat de kinderen naar de buitenwereld doen alsof er niets met hen aan de hand is. Broers en zussen proberen vaak met alle macht de lieveling te bereiken doch vergeefs. Hij is gebrainwashed. Ze zullen hem moeten loslaten en hebben ook een eenzame weg te gaan. Mensen hebben geen idee hoe zwaar dit is voor allen!

 5. johanpersyn avatar

  Dank je wel voor wijze opmerkingen. Veel liefs toegewenst, weet dat je ook terecht kan bij onze support groep voor volwassen kinderen van narcisten op Facebook. Daar bemoedigen we elkaar om los te laten en die weg wat minder eenzaam te maken. Er zijn ook een aantal technieken om dat los laten gemakkelijker te maken. Liefs xx Johan

 6. johanpersyn avatar

  Jouw goede zorgen van onvoorwaardelijke liefde scheppen de context dat dat mogelijk wordt. Liefs xx Johan

 7. Assepoester avatar
  Assepoester

  Heel erg bedankt Johan en veel liefs.

  Ik probeer een vinger aan de pols contact te houden bij het lievelingskind. Hij kan logischer wijs de ongezonde, en duistere kant van moeder niet zien en blijft loyaal aan haar. Ze heeft hem in haar macht. Dit vergroot de kans dat hij op zakelijk gebied of in zijn relatie flink besodemietert gaat worden. Zodat hij ervaart dat er mensen zijn, waarvan hij het niet verwacht, die liegen en doen alsof. Dat zal hem in het diepste van zijn ziel raken. Ik hoop dat ik hem kan opvangen, mocht het zover komen. Ik zal vooral goed voor mezelf moeten blijven zorgen. Ik leer meer te vertrouwen op mijn innerlijke compas echter de angst dat ik narcisten(of anderen die me enkel als een object zien) aantrek is er nog steeds. Genezing begint met toename van zelfliefde en het voorzichtig aangaan van hopelijk gezonde contacten. Ik ben ook periodes graag veel alleen om tot mezelf te komen en te voelen wie ik ben en wat ik wil. Om voor mezelf te leren kiezen. Als mijn broer werkelijk gaat “vallen” wens ik iets positiefs voor hem te kunnen betekenen. Ik dien mezelf op de eerste plaats te zetten zodat ik stabiel blijf. Dan heeft hij tevens het meeste aan me. In hoeverrre hij hulp wilt…

  Zelfs al is het lievelingskind een pathologische narcist geworden, dan is het nog dieptriest. Het is een ernstige psychiatrische ziekte waarvan een kenmerk is dat men denkt dat er met henzelf niets aan de hand is. Het heeft me veel geholpen om mijn moeder te aanvaarden(niet meer boos zijn doch verdriet, om wat niet is en er niet zal zijn, toe te laten). Zij heeft mij gebaard! Je weet sowieso nooit helemaal zeker of je ouder een pathologische narcist is. Echter bij het lezen van de juiste literatuur kon ik wel veel plaatsen. Het heeft zo zijn redenen dat ze is zoals ze is. Zij is ook een kind van God!

  Voorlopig doe ik het zonder de facebookgroep. Wel fijn te weten dat die mogelijkheid er is.

 8. Fokko Ypma avatar
  Fokko Ypma

  Echt heel goed omschreven. top, succes allen, overigens kunnen dit soort Narcistische Psychopaten zeer goed (mijn ervaring met mijn moeder) oplichten en valsheid in geschrifte plegen, als ze de kans krijgen en dat kreeg die moeder van mij, vervolgens mij deze shit in de schoenen schuiven. Nee, ik heb er niet aan meegedaan, mijn rug is nog steeds recht.

 9. Moon avatar
  Moon

  Zeer goed stuk en helaas heel herkenbaar. Heb zelf een narcistische moeder en ben nu bijna 50. Ik ben denk ik de zondebok dochter, vroeger wilde mijn moeder mij inruilen en wilde ze een andere dochter en dat soort dingen. Heb daar heel lang heel veel moeite mee gehad. Heb moeite om van mezelf te houden, maar dat ben ik nu eindelijk wel aan het leren. Mijn vader hield 46 jaar alles enigszins onder controle. Helaas is hij op 74,5 jarige leeftijd overleden en nu is het hek van de dam. Ik mocht niet rouwen van mijn moeder, het schelden en manipuleren bereikt zijn hoogte punt. Als ik zeg ik hou van je dan hoort zij ik haat je. Zo band is voor niemand goed. Laatst heb ik een telefoongesprek gehoord waarin ze over mij sprak, daar lusten de honden geen brood van.
  Ik besef me nu, dat ik altijd uit angst heb gehandeld, ik wilde dat ze me aardig vond, dat ze van me zou houden. Maar dit was denk ik de eyeopener voor mij die me in heeft laten zien dat dit nooit gaat gebeuren.
  Een kant van mij vindt het heel erg en ook gek genoeg heel moeilijk, maar loslaten is ook houden van!

 10. johanpersyn avatar

  Dat is natuurlijk omdat je een heel goed mens bent dat je het zo moeilijk vindt om je moeder los te laten. Jaren ben je afhankelijk geweest van haar “liefde” die je niet kreeg, en dus een gewoonte geleerd om te “pleasen”. Kinderen zijn heel loyaal aan hun ouders, maar soms moet je die band echt snijden wil je verder kunnen met je leven. Liefs Johan

 11. janine evers avatar
  janine evers

  Dit is precies in elk facet in elk woord wat mijn ouders ALLEBEI, en met name mijn moeder met mij doen.

  Gisteren was er nog sprake dat mijn parter en ik deze week moeten komen opruimen in het huis bij hun omdat er werkers komen. Ik heb al járen (minimaal 6 jaar) geoppert gezien mijn zware eetstoornis (45 kilo) dat ik wel wil helpen maar 1 keer per ewek een uur. Omdan wat naar de stort te brengen. Ik heb ook verschillende gekwalificeerde werkers (klussers) aangedragen En alles werd weggewuift en ik werd voor gek verklaard (een huis isoleren kost 500.000euro volgens mijn moeder terwijl je eigenlijk alleen even moet kijken wat je wel en niet wilt veranderen om het een beetje leefbaarder tameken, ze betalen 900!euro aan essent en toen ik dat zei was dat onzin en niet waar (ik zag de rekening liggen) vroeg mijn vriend hoeveel dan? ja ongeveer 900eurod aarvalt je de broek van uit) en ik heb dus geweigerd te komen helpen in de hittegolf en nu moet die werker ook opeens deze week komen in de hittegrlf ik heb gezegd bekijk het maar ik kom niet in de hittegolf.

  BRANK DAAR SERIEUS DE HEL LOS! DAT IS ZO MOELIJK BEN EN MIJ NIET MOET AANSTELLEN.
  Ik ben hier compleet schijtziek van en nu ik deze site gevonden heb weet ik zeker dat iig mijn moeder zwaar en zwaaaaaaaaaaaaaaaaaar narcisistisch is, Zij draagt mijn medische gegevens ook uit aan klanten etc om info te vergaren wat ik niet wil. Ik mag over hara geen woord verteleln mara zij hangt élk lullig detail over mij naar buiten aan klanten die ik niet moet of niet ken.

 12. prissie avatar
  prissie

  heel herkenbaar moon en assepoester. Ik heb 2 broers die geen verkeerd kunnen doen en ik kan geen goed geven. ze is gescheiden van mijn vader 22 jaar geleden. een vechtscheiding van haar kant die maar bleef duren. mijn broers hebben onder haar juk het contact met mijn vader verbroken.wanneer ik mijn vader zag kwam er of een scheldpartij waar de honden geen brood van lusten, gevolgd door 4 maanden stilte behandeling . Door dit alles is de band met mijn vader ook verstoord , en heeft hij zijn kleinkinderen nauwelijks gezien. Nu ligt mijn vader op sterven in een hospice . sinds 4 weken gaat hij hard achteruit. Ik heb uit fatsoen mijn broers geïnformeerd . Gezegd dat als ze nog afscheid willen nemen ze even een afspraak moeten maken met zijn vrouw en dat ze ze gewoon bij hem zal laten. mijn moeder heeft een soort poster gemaakt met ongevraagd ook foto’s van mij en mijn kinderen… daaronder allemaal teksten met liefste opa, liefste papa, we houden zoveel van jou en … op zijn sterfbed , de tekst erbij life begins where love starts.. .. idd dat doe ik. helaas hebben mijn broers hem nooit aangekeken, en hebben door alle gezeur mijn kinderen nauwelijks de kans gehad opa goed te leren kennen. dit namen mijn broers mee die dus zomaar binnenvielen s avonds .. op de koop toe een grote Mond gaven en de hospice bijna genoodzaakt was de politie te bellen. daarnaast moet ik altijd klaarstaan voor mijn moeder . Ze liegt me voor over alles , denkt dat ik werkelijk zo dom ben en als ze dan weer in de problemen zit mag ik het oplossen. Ik heb tijdens dit ziekbed weer een stilte behandeling … nu belde mijn broer of ik mijn moeder niet eens zou bellen omdat zij ook door een moeilijke tijd gaat. ik ben op. Na alle bizarre dingen die er al gebeurd zijn is dit voor mij nu echt de druppel. een keer had ik een schouder nodig .

 13. johanpersyn avatar

  Zorg eens eerst goed voor jezelf, dat is geen verplichting hoor wat jij doet voor je familie. Trouwens die broers van jou, waarom is hun mening zo belangrijk? Ik ben wel voor empathie hé, maar dan voor diegenen die het verdienen. Sterkte Johan

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Voeg je bij 4.590 andere abonnees