Narcistische moeders: Wat zijn hun kenmerken?  Deel 3

Narcistische moeders: Wat zijn hun kenmerken? Deel 3

De narcistische moeders zijn opzettelijk egoïstisch.

Narcistische moeders zorgen er altijd voor dat ze het beste heeft van alles. Desnoods laat ze er haar kinderen voor betalen.

Ze dringt aan op het de hele tijd hebben van haar eigen manier en ze zal dat meedogenloos, manipulatief nastreven, zelfs als wat ze wil niet de moeite waard is om al de moeite te doen en zelfs als de inspanning daarvoor veel verder gaat dan normaal gedrag.

Onredelijke eisen.

Ze zal een enorme inspanning  doen om iets wat je haar ontzegd te krijgen, ook al was het volledig je recht om dat te weigeren en zelfs als haar vraag egoïstisch en onredelijk is.

Als je haar vertelt dat ze je er niet toe kan brengen om haar vrienden uit te nodigen voor je feestje zal zij hen verteld hebben dat ze werden uitgenodigd, zodat je ofwel moet toegeven, of de “bad guy”  zijn om deze arme slachtoffers aan je deur weg te sturen.

Als je haar vertelt dat ze niet kan komen naar je huis deze avond zal ze je echtgenoot bellen en proberen hem of haar te overtuigen dat ze wel kan komen, en ze zal vragen om je niets te zeggen, zodat het een verrassing is.

Dit doet ze om je te laten zien dat je haar geen neen kan zeggen dat ze hoe dan ook haar zin krijgt.

Een bijna algemene eigenschap van narcisten:

Omdat ze zo egoïstisch en egocentrisch zijn, zijn ze zeer slecht in geschenken geven. Ze zullen afdingen op de prijs, zodat ze zichzelf een cadeau kunnen geven. Als ze je een cadeau geven kunnen ze het niet laten om zichzelf ondertussen een groter beloning te geven.

“Ik dacht dat ik je mijn oude fiets kon geven en mezelf een nieuwe kopen!”

“Ik weet niet hoeveel je van Italiaans eten houdt, dus ga ik naar mijn favoriete restaurant voor je verjaardag “

De nieuwe geschenken die ze je geven zijn vaak natuurlijk goedkoop en zijn meestal dingen die je niet passen of dat je niet kunt gebruiken of zijn te verwaarlozen.

Als je voor haar een geschenk koopt, zal ze willen dat je iets koopt dat je eigenlijk zelf graag had gewild.

Ze zal ook duidelijk maken hoe pijnlijk het voor haar is om je iets te geven.

Zij kan je een cadeautje kopen en een identiek exemplaar voor zichzelf reserveren, of ze neemt je mee winkelen voor een geschenk en koopt zelf iets leuks voor haar op hetzelfde moment om zichzelf beter te voelen.

De narcistische moeders hebben altijd gelijk.

Haar gevoelens, wensen en behoeften zijn erg belangrijk. Jouw gevoelens, wensen en behoeften zijn niet opvallend tot op het punt dat haar minste gril voorrang heeft op je meest elementaire behoeften.

Haar problemen verdienen uw onmiddellijke en volledige aandacht.

Haar wensen hebben altijd voorrang; als ze iets voor je doet, herinnert ze je voortdurend aan haar gulheid en zal vaak proberen om een ​​soort van betaling te krijgen. Ze zal voortdurend klagen, ook al is je situatie veel slechter dan de hare kan zijn.

Als je daarop wijst, zal ze moeiteloos, gedachteloos dat terzijde schuiven waaruit blijkt dat het voor haar niet van belang is.

Ze kan dan zeggen: het is gemakkelijk voor je … / Het is anders voor je. ….

De narcistische moeders zijn waanzinnig defensief en is zeer gevoelig voor kritiek.

Als je haar bekritiseert of trotseert, zal ze ontploffen van woede, je bedreigen, een storm van woede veroorzaken, je vernietigen en gewelddadig worden, slaan, opsluiten.

Ze kan haar kind buitenshuis laten in slecht weer of op een andere manier  klassieke fysieke mishandeling toepassen. Daarbij laat ze zo weinig mogelijk sporen na.

Zij terroriseert.

Voor alle misbruikers is angst een krachtig middel om controle uit te oefenen over het slachtoffer. Jouw narcistische moeder gebruikte angst meedogenloos om je te trainen.

Narcisten leren je om angst te hebben voor hun woede, zelfs als ze niet aanwezig zijn.

Het enige alternatief is hen constant te behagen.

Als je haar alles geeft dat ze wil de hele tijd, zal je angst worden gespaard. Als je dat niet doet, zal ze je straffen.

Zelfs volwassen kinderen van narcisten hebben nog steeds het gevoel dat ze precies angst worden ingeprent. Jouw narcistische moeder kan deze inschakelen met een stilte of een look die het kind in je vertelt om ervoor te  denken hoe de narcistische moeder wraak zal nemen op jou.

Niet alle narcisten plegen fysiek misbruik, maar de meeste doen dat, vaak op subtiele manier, zodat ze het later kunnen ontkennen.

Bijvoorbeeld dreigen met zelfmoord te plegen, terwijl je naast hun in de auto zit en ze een vrachtwagen naderen tot op enkele centimeters.

Dreigen je af te zetten op de pechstrook van de autostrade.

Het stelt hen in staat om hun woede te ventileren over het feit dat je de oplossing bent om hun interne ravage  in te zien en tegelijkertijd om je te leren om hen te vrezen.

Je bent misschien niet geslagen, maar je was bijna zeker dat wanneer je pijn had een normale moeder een poging zou ondernemen om je ellende te verlichten door een zalfje, een pijnstiller of een verband aan te doen.

De narcistische moeders kunnen dreigen met slaan, maar dat alleen maar doen als haar woede voorbij is.

Ze deelt de straf uit op een later tijdstip, zodat ze een waterdichte reden heeft voor haar misbruik, zodat ze het risico nooit loopt aan blootstelling van haar misbruik.

Je was met honger vertrokken, omdat je te veel eet, nadat ze bewust je boterhammen uit je boekentas had weggenomen.

Je ging altijd naar school met buikgriep, omdat je toch geen koorts had, want je probeerde om te spijbelen.

Ze nam het je echter kwalijk als ze voor jou hoefde te zorgen. Je had lef om ziek te zijn en het haar daardoor nog moeilijker te maken.

Ze weigert te kijken naar jouw bloedige hakken. In plaats van je terug naar de winkel te sturen moet je nu, maar die schoen dragen, omdat je ze wilde, terwijl een groter maatje de oplossing zou zijn. Nu kun je ze dragen.

Je had je narcistische moeder gezegd dat degene die zij wilde, lelijk waren. Ze hield van hen, omdat ze net zo waren als wat ze 30 jaar geleden droeg.

Medische verwaarlozing als geestelijke mishandeling.

De tandarts werd verteld om geen pijnstiller te geven wanneer hij jouw tand geboord had, omdat “hij moet leren om beter zorg te dragen voor zijn tanden.”

Ze moet immers betalen voor een vulling en ze is woedend om dat geld uit te geven voor je.

De narcistische moeder weet al heel vroeg dat je een gehoorstoornis hebt bij een medisch onderzoek op school. Echter, daar wordt niets aan gedaan, noch vertelt aan de leerkrachten, zodat je op je 15 jaar een leerachterstand hebt.

Gelukkig ontdekt een leerkracht dat je veel intelligenter bent en beter slaagt op je toetsen op voorwaarde dat je een ander plaats inneemt in de klas.

Narcistische moeders misbruiken ook de pijn die anderen je toebrengen door je niet te beschermen wanneer een normale moeder dat zou hebben gedaan.

Soms zal de narcist het gouden kind aanmoedigen om de zondebok te misbruiken. Narcisten zullen je ook misbruiken door je bloot te stellen aan geweld.

Als een van je broers en zussen elkaar slagen, zorgt zij ervoor dat je dat ziet. Zo kan ze moeiteloos angst in je installeren voor het gouden kind, zonder dat zijzelf slagen uitdeelt.

De destructieve moeders zijn agressief en schaamteloos.

Ze vraagt ​​niet. Ze eist. De narciste maakt schandalige verzoeken en ze zal wat ze wil nemen als ze denkt dat ze ermee weg kan komen het van jou weg te nemen.

Haar eisen tegenover haar kinderen worden gesteld op een zeer agressieve manier, net als haar kritiek.

Ze kan niet verdragen dat je nee antwoordt, en ze zal manipuleren om dat je het op zou geven.

Zij maakt je tot ouder en je kind-zijn verdwijnt.

De agressieve moeder werpt, jou haar verantwoordelijkheden toe, zodat u van zodra je in staat was te zorgen voor jezelf dat je zo goed als je zou kunnen dat op jou zo nemen.

Ze ontkende je medische zorg, passende kleding, nodig vervoer of basiscomfort dat ze nooit zou hebben overwogen om niet voor zichzelf te doen.

De narcist gaf je nooit een verjaardagsfeestje of je mocht geen logeerpartijtjes hebben. Je vrienden waren nooit van harte welkom in haar huis.

Ze vond het niet leuk om overal naartoe te rijden, zodat je uitnodigingen moest afwijzen, omdat je op geen enkele manier er kon komen.

De destructieve moeder zou jouw school foto’s niet kopen, zelfs als ze gemakkelijk zou kunnen hebben gedaan. Je kreeg een te verwaarlozen kleedgeld of ze kocht je de goedkoopste kleding die ze kon kopen zonder daar zelf gênant over te zijn.

Zodra je een klusje had, werd elk verzoek om schoolbenodigdheden, kleding of toiletartikelen beantwoord met “Nu dat je geld verdient, waarom ga je niet zelf betalen voor dat?”

Je studeerde op hogescholen met je eigen verdiensten en koos een goedkope school.

Het spel van de narcistische moeders.
Tools voor zelfgenezing!

Ze bracht nooit een bezoek.

Je tekende zelf voor je toelatingsexamen, verdiende het geld om ervoor te betalen. Je werkte drie banen om voor dit goedkope college te kunnen betalen en wanneer je eindelijk klierkoorts hebt, zegt ze dat je zo gelukkig mag zijn dat je mag voor jezelf zorgen.

Ze gaf ook taken die eigenlijk de hare waren en die niet aan een kind worden gegeven. Je werd op de eerste plaats een verzorger voor jouw jonge broers en zussen of voor een arbeidsongeschikte.

Je kunt de verantwoordelijkheid hebben gehad voor overmatige huishoudelijke taken.

Boven alles, je was altijd haar emotionele verzorger, en dat is een reden dat iedere vorm van ontrouw aan die rol bij haar zulke enorme uitbarstingen van woede veroorzaakten. Helaas is zijzelf de meest deloyale.

Je was nooit toegestaan om ​​behoeftig te zijn of slechte gevoelens of problemen te hebben.

Die ervaringen waren alleen voor haar, en je was verantwoordelijk voor het maken dat ze gelukkig was.

Vanaf het moment dat je heel jong was zou ze willekeurig uithalen elke keer dat ze gestrest of boos was op je vader of dacht dat het leven oneerlijk was voor haar, want jou pijn doen maakte dat ze haar beter voelde.

Je werd vaak gestraft “out of the blue”, voor gefabriceerde overtredingen.(eventueel van het gouden kind)

Als je ouder werd, kreeg je directe verantwoordelijkheid voor haar welzijn en haar emoties, huilend op je schouder moest jij het elke keer oplossen als er iets verkeerd ging met haar.

Als dit artikel nuttig was voor jou, dan is het dat ook hoogst waarschijnlijk voor jouw kennissen. Je doet goed als je dit artikel een duim of hartje geeft, becommentarieert en deelt.

Dank je wel.

Dit artikel is niet bedoeld om te diagnosticeren. Ook niet als een gids voor zelfdiagnoses. Het enige doel van dit artikel is strikt voor leerzame doeleinden. Mijn doel is om de lezer  te laten nadenken om schadelijke individuen beter te vermijden.

Als je dankzij deze post meer inzicht hebt gevonden, vergeet dan niet om te reageren. Commentaar geven en delen is zeer goed.


Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Disclaimer/Vrijwaring

Door toegang te krijgen tot deze blog, of video erken je, begrijp je en ga je ermee akkoord dat de inhoud van die video/blog geen therapie is en niet bedoeld is om therapie te verstrekken en het vormt geen medisch, juridisch of ander professioneel advies en/of behandeling. Je erkent en begrijpt dat auteurs van deze blog/video geen erkende therapeuten zijn, psychiaters, psychotherapeuten, artsen of andere medische, psychologische en/of psychiatrische professionals en gaat ermee akkoord om indien nodig de juiste medische en/of therapeutische behandeling te zoeken.

Jij erkent, begrijpt en gaat ermee akkoord, en verklaart dat je gekwalificeerd bent voor de aard van de inhoud van deze blog en video, in goede gezondheid en in een goede fysieke en mentale conditie om deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Je bent het er verder mee eens en verbindt je, dat als je op enig moment van mening bent dat je deelname aan een activiteit die voorkomt in een video, in een groeitaak, of blog, of video’s jezelf of anderen zou kunnen in gevaar brengen, je zult weigeren om hieraan deel te nemen. Of als een dergelijke activiteit is begonnen, onmiddellijk verdere deelname aan dergelijke activiteit zal stoppen. Als je deelneemt aan een activiteit, doe je dat vrijwillig en willens en wetens en je alle risico’s van materiële schade, persoonlijk letsel en/of overlijden voor jezelf of anderen op zich neemt voortvloeiend uit je deelname aan dergelijke activiteiten.

Voeg je bij 4.606 andere abonnees