Zelfhelpers, zelfzorgers, traumaherstellers, traumaverwerkers, samen vrij en verbonden!

naar Home: klik op de afbeelding

Menu

zoeken in Archieven
zoeken in Categorie*en

“Geen Contact regel” voor verandering na misbruik met de narcist.

De “Geen contact” regel om terugkerend misbruik te voorkomen.

“No Contact” of  “geen contact regel” met de narcist betekent het afsnijden van alle vormen van correspondentie, communicatie en persoonlijk contact met een persoon die lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis om jezelf te beschermen tegen terugkerend misbruik.

Er zijn niet veel op lange termijn oplossingen voor het omgaan met een persoon met een persoonlijkheidsstoornis. Geen Contact (NC) is een oplossing die soms nodig is om terugkerend misbruik te voorkomen.

De “Geen Contact” regel (NC) met de narcist is een voorbeeld van het instellen van grenzen.

NC wordt algemeen beschouwd als het laatste redmiddel.

Een zondebok zijn van de familie, in een groep is een onrechtvaardigheid, waar velen zich tegen verzetten.

In veel organisaties wordt er al een beleid gevoerd om pesten aan te pakken. In gezinnen bestaat dat niet. Ouderverstoting wordt niet als fenomeen strafbaar gesteld. Ook tegen uitsluiting in families kan men door communicatie weinig verandering brengen.

Als jarenlang het emotioneel misbruik op een kind is toegepast en eens volwassen komt het slachtoffer tot het besef dat er misbruik was door een narcistische ouder en zijn vliegende apen dan is de situatie al zo ver verziekt dat het zeer moeilijk is de kwetsuur te genezen via communicatie.

Als het een ouder betreft met een persoonlijkheidsstoornis zal de cognitieve dissonantie zo’n spanning veroorzaken dat de narcist in zijn rol van dader blijft.

Hoe stap jij dan uit je slachtofferrol?

Vooreerst is er het herkennen van de situatie belangrijk en ze te accepteren. Dat is bewust zijn en er voor kiezen dat je die zondebok rol zal aanvaarden zonder je er nog tegen te verzetten. Keep it cool, draag je rol in stilte.

Door de geen contact regel met de narcist sta je niet meer bloot aan invalidatie!

Neem zoveel mogelijk afstand. Het is immers de dader zijn mening over jou, die je met logisch redeneren en met communicatie niet kunt veranderen want die mening van de narcist en de denkpatronen van de narcist zijn niet dezelfde als bij de niet-narcist.

Door je niet meer te verzetten en de keuze te maken die rol die je krijgt te aanvaarden, omdat er geen mogelijkheid is om die te veranderen, treed uit je rol van slachtoffer toebedeeld door de dader, en sta je in een zelfgekozen rol tegenover de narcist.

Daardoor kun je je emotioneel distantiëren en focussen wat werkelijk van betekenis is in je leven.

Goed leven is de beste wraak narcisme.blog VKoN Geen Contact regel. Transformatie na misbruik door een narcist.
Ken je de regels van gezonde relaties?

Een narcist bouwt zijn denkpatronen niet op feiten, maar op emoties.

De wereld is zoals hij of zij die ziet en heeft geen cognitief vermogen om de objectieve werkelijkheid te zien.

Een no – contact is  een poging om zichzelf te beschermen tegen dit narcistische disfunctionele of beledigende gedrag.

Geen Contact is vaak een pijnlijke beslissing om te maken – zoals u wellicht ook het moeten laten gaan van de aanhoudende hoop dat een geliefde “beter zal worden”.

Geen Contact regel met de narcist is geen poging om een persoon te veranderen of om hen een lesje te leren.

Als het een poging zou zijn om de dader een lesje te leren of te veranderen zal geen contact niet werken, omdat je dan nog emotioneel betrokken bent want ze kan een onverstandige bluf zijn die de narcist toch niet raakt.

Geen Contact is meer over het beschermen van jezelf en het loslaten van de noodzaak of de wens om een andere persoon te veranderen.

Als u last hebt van terugkerend misbruik als een volwassene moet je de verantwoordelijkheid nemen om los te koppelen.

Daardoor’ kan het misbruik zich niet meer voordoen tot op zekere hoogte en na een zekere periode. Het misbruik zal zich verleggen.

Als de persoon met de persoonlijkheidsstoornis niet de zelfbeheersing of de capaciteit heeft om te stoppen met misbruik is geen contact regel de enige manier om het te stoppen.

Als je bent opgegroeid als een kind van een persoonlijkheidsstoornis individu, kan het altijd al zo geweest zijn en dat kan een manier van leven voor je geworden zijn.

Je wordt aangeleerd door de daders om” niet te beseffen” dat je moet de keuze maken om niet te worden misbruikt.

Misbruik wordt voorgesteld als normaal.

In sommige gevallen gaan de narcist zo ver om het kind de schuld te geven van het misbruik.

Sommige mensen voelen zich niet comfortabel met het idee van het afsnijden van een familielid voor het leven en worden geconfronteerd met de gevolgen van wat zij of anderen zouden kunnen denken van wat je voelt.

Blijkbaar voelen sommige slachtoffers zich verplicht om zich tegenover anderen daarvoor te verantwoorden. Dat het slachtoffer ziek wordt, is voor hen niet genoeg. Voor hen duidt dat niet op de heftigheid waarmee het slachtoffer geconfronteerd werd en wordt.

Het maken van de beslissing om geen contact regel met de narcist toe te passen is nooit gemakkelijk.

Het is meer als het kiezen tussen de minste van twee kwaden.

Het kan voelen als een dood van een familie – de dood van een relatie.

Je  treurt of rouwt om het verlies van “wat had kunnen zijn”. Misschien voel je je ernstig depressief als gevolg van het toepassen van de niet contact regel.

Geen Contact regel met de narcist is niet per se een beslissing om te stoppen met het houden van de persoon.

Het is een beslissing om te stoppen met worstelen met hen. Je laat de narcist zijn wie ze zijn, terwijl je niet meer toelaat dat hun gedrag je nog meer pijn doet.

Mensen die de “Geen Contact regel” met de narcist zullen toepassen hebben soms het gevoel van angst, verplichting en schuld daarover:

Angst  – Ze kunnen de vergelding of woede van de persoon die ze hebben afgesneden vrezen.

Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben een intense verlatingsangst of moeten worden bewonderd en kunnen destructief reageren, wraakzuchtig of zelfs gewelddadig wanneer zij worden geconfronteerd met de vernedering te worden buitengesloten van een familielid of life ex-partner.

Zij kunnen ook de misverstanden en de woede van andere familieleden, vrienden en kennissen vrezen.

Sommige van deze derde partijen kunnen het gevoel hebben dat ze worden overgelaten aan “een behandeling” en kunnen boosheid daarover uiten of vrezen dat zij het volgende slachtoffer van de dader worden.

Ze kunnen zich ook woedend voelen over hun eigen situatie, terwijl ze niet het lef hebben om een dergelijke stap te nemen.

Verplichting  – Veel mensen zullen zich verzetten tegen de toepassing van de “geen contact regel” uit een gevoel van loyaliteit aan een relatie, huwelijk of familie-lid en uit een angst om door anderen te worden beoordeeld.

Mensen die een huwelijk of een familie  verlaten zijn vaak verkeerd begrepen als egoïstisch, overreagerend, ontrouw, kleinzielig, oppervlakkig en zwak.

Goed leven is de beste wraak narcisme.blog VKoN Geen Contact regel. Transformatie na misbruik door een narcist.
Weinig contact alternatief voor geen contact met narcistische ouder dl 1

Schuld  – Mensen die geen contact toepassen ondervinden schuldgevoel daarover.

Ze zullen vaak worden onderworpen aan het stofzuigen door de persoon die ze hebben afgesneden, door in te spelen op die gevoelens van schuld.

Ze kunnen worden beschuldigd dat zij diegenen zijn die een vertrouwensband vernietigen, een belofte breken of er de brui aangeven.

Lang voor dat de relatie werd beëindigd

In werkelijkheid werd de belofte al gebroken en het vertrouwen vernietigd door de persoon die zich misbruikend gedroeg lang voor dat de relatie werd beëindigd.

Mensen die “geen contact” toepassen krijgen waarschijnlijk een smaadcampagne over hen. Met zo’n smaadcampagne kan de dader zich in onschuld verbergen, zowel door de persoon die ze hebben afgesneden en door andere familieleden en vrienden.

Het kan makkelijk zijn dat u het gevoel hebt dat “geen contact” de juiste weg is om te doen nadat iemand uw pijn heeft gedaan.

Echter, wanneer ze beginnen met allerlei vriendelijkheid en zoetheid, gaat u uw ijzeren wil moeten raadplegen om de verleiding te weerstaan om hen toch nog “een kans”  te geven.

Enkele gedachten  over de “geen contact regel” uit gesprekken.

Het grootste deel van de “Geen contact regel” voor slachtoffers van narcisten is de uitoefening van ons recht om niet te worden beschadigd door een andere persoon door hun woorden, stemmingen of acties.

Het houdt ons uit de gevarenzone.

Het verlicht ons van de vaak zelfopgelegde verantwoordelijkheid van de uitvoering van het dragen van de bagage van de andere persoon. Die wordt immers op ons geprojecteerd.

Het gaat niet om hen te straffen, maar het beschermen, zelfs voeden van onszelf.

Geen contact kan ook op korte termijn de nodige afstand van een situatie of relatie creëren die we nodig hebben om zicht te krijgen, en de tijd te geven aan onze eigen rol of reacties te onderzoeken, evenals hoe we ons voelen over de andere persoon en of we een conflict kunnen oplossen, of  onderzoeken als we dat zelfs willen.

@narcismeHelp

Ruimte om te genezen.

Het creëert de ruimte die we nodig hebben om te genezen, om onszelf te vergeven en anderen, als nodig, te leren van de ervaring en ofwel de relatie te hervatten om het nemen van een nieuwe richting, of, als de omstandigheden en onze gevoelens over hen achter ons te laten voor de verbetering van beide partijen.

Men kan immers verkeerdelijk inschatten of er nog enige mogelijkheid tot verandering bij de narcist is.

Daarnaast is het mogelijk dat er sprake is van een andere stoornis.

Of de zogenaamde narcist kan dit label gekregen hebben, terwijl het alleen maar een kenmerk was, waar ieder mee te maken heeft.

“Geen contact” is op de lange termijn niet per se geworteld in een wrok tegenover de dader.

Maar soms kan het natuurlijk wel zo zijn.

De bedoeling is dat het onderdeel is van onze eigen beslissing om te herstellen van het misbruik door de narcist.

En ook dat er niet meer schade toegebracht kan worden. Terwijl het slachtoffer er aan werkt om meer gezonde relaties op te bouwen en veilig te wonen.

Goed leven is de beste wraak narcisme.blog VKoN Geen Contact regel. Transformatie na misbruik door een narcist.
Toepassen om je te bevrijden van narcisme.

Wanneer is het passend om de geen contact regel toe te passen?

Wanneer een persoon een bedreiging of een daad van geweld tegen u, uw kinderen of zichzelf heeft gepleegd.

Op voorwaarde dat u in staat bent om elk verlangen om de narcist te veranderen of de andere persoon te helpen met zijn problemen op te lossen, kunt loslaten.

Ingeval dat u klaar bent om te werken aan jezelf en het beste te worden dat je kunt zijn.

Als er een geschiedenis van verbaal of emotioneel, psychisch, fysiek of seksueel misbruik gericht is naar u toe.

Wanneer terugkerend misbruik wordt gepleegd of uw grenzen consequent worden genegeerd.

Als de persoon die u kwetst in staat is om voor zichzelf  te zorgen dus niet een kind of een afhankelijke is.

Wanneer je het hebt doordacht en besloten hebt dat dit de beste oplossing isvoor alle betrokkenen. Dus niet direct na een gebeurtenis, zonder dat je bij de consequenties te hebben stilgestaan.

Wanneer is het ongepast om te gaan naar de “Geen Contact regel ” met de narcist?

Als u de andere persoon een lesje wilt leren.

In geval dat u bluft en wilt terug gaan.

Als je impulsief reageert in woede over een recente gebeurtenis.

Als je kinderen met de andere persoon deelt.

Wanneer de persoon die je pijn doet een kind is of afhankelijk of een volwassene die niet in staat is om voor zichzelf te zorgen.

Er is een fundamenteel verschil tussen de “Geen contact” regel  en de “Stilte behandeling”.

Het doel van de geen contact regel met de narcist is om zich los te maken van de giftige persoon of situatie.

Dat betekent dat het uw bedoeling is om emotioneel, mentaal en fysiek los te komen. Wanneer u de “geen contact regel” gaat toepassen, neem je de focus weg van de giftige persoon en heroriënteert je je leven naar jezelf: je eigen leven en uw familie van uw keuze.

Natuurlijk, omdat het “geen contact gaan” een radicale stap is zullen we dat meestal niet perfect doen van de eerste keer. Dat is ook niet nodig.

Je kan je schuldig voelen, of denken aan de giftige persoon met woede.

Maar je bedoeling is nu om uit de buurt van het disfunctionele systeem waarin we werden opgesloten door de relatie met de giftige persoon of de giftige familie van herkomst te blijven.

Met andere woorden, uit de buurt blijven van de narcist is een stap in de richting van uw geestelijke gezondheid. Het is een stap in de richting van het terugwinnen van ons eigen leven en onze psychische integriteit.

Daarentegen, wanneer iemand de stilte behandeling toepast, handelen zij vanuit hun disfunctioneren.

De stilte behandeling door de narcist toegepast op zijn slachtoffer is een toxische handeling, en het is bedoeld om giftig te zijn tegenover een afhankelijke.

De narcist die een stille behandeling heeft aan voor hem een ‘voorwerp’  is zeer emotioneel en mentaal bezig met de persoon om die verder te manipuleren.

Het doel van de stille behandeling is gericht op een andere persoon, om een stijging te krijgen van levering of ondersteuning van hen, en in het algemeen om hun afhankelijkheid te vergroten zij het in een negatieve, griezelige manier te versterken.

Goed leven is de beste wraak narcisme.blog VKoN Geen Contact regel. Transformatie na misbruik door een narcist.
Partnergeweld

De “geen contact regel” met de narcist kan de meest bevrijdende ervaring van jouw leven worden.

Wellicht zul je je nooit meer terug contact met de dader willen hebben.

Niet voor uw kleinkinderen of kinderen. Ook niet als je  ziek bent, en niet voor een echte of ingebeelde crisis van de narcist – niet voor alle geld in de wereld.

Het zal de 1e keer in jouw leven zijn dat je een eigen echte beslissing neemt.

Ik beloof je, het is de meest levens veranderende ervaring die je ooit zult maken – u zult geen idee hebben hoe goed dit voelt als je ongeveer 1 volledig jaar geen contact meer hebt met de narcist in je leven.

Zelfs al slaag je er niet in om het 1 jaar vol te houden, dan nog is het geen echte mislukking.

Velen doen 2 pogingen om de narcist te verlaten beide keren kunnen minder dan een jaar duren. Deze “mislukte pogingen” waren niet echt een mislukking. Achteraf gezien nu, zul je je dat volledig beseffen.

Onder normale omstandigheden, zou ik het “geobsedeerd” noemen -, maar dit zijn geen normale omstandigheden.

Wat je ervaart, zijn veel verschillende dingen.

Je hebt schuld, angst, woede – en angst voor het onbekende uitkomst als het resultaat van het toepassen van de geen contact regel.

Ook is er een “rouwproces” dat optreedt. Ook kan het een jaar of zo duren om te wennen aan je nieuwe, rustige drama vrije omgeving, de treurende moeder die je nooit gehad hebt, zal uw innerlijke kind genezen.

Eindelijk zonder een narcist die manipuleert en gaslight. Het is gedaan met het stelen van jouw aandacht, zodat je je kan concentreren op jezelf.

Als je echt de narcist uit je gedachten wilt zetten, moet je sterk zijn tegen niet alleen jouw narcist, maar evengoed tegen haar of zijn aanhangers. Ze  komen plots  onaangekondigd aanbellen om u terug contact te laten nemen en je schuldig te doen voelen.

De narcist zal zich voordoen als slachtoffer en huilen. Ze willen dat je jezelf verdedigt tegen de beschuldigingen.

Dit is allemaal gewoon een hetze met leugens.

Als je klaar voor de “geen contact regel” bent, ben je daarom niet klaar om je mondeling of schriftelijk jezelf verdedigen tegen deze valse beschuldigingen.

Echter, onthoudt er is niets te verdedigen – het is allemaal verzonnen onzin toch.

Geen contact kan u in staat stellen op een niveau te functioneren dat je nooit voor mogelijk had gehouden.

Geen contact is niet voor elke situatie, maar bij de behandeling van een BPD of narcistische ouder die weigert om te stoppen met emotioneel misbruik, is het zeker een oplossing.

In de gewelddadige relatie blijven zal nooit een einde maken aan het misbruik.

Zelfs als u MC (Medium Chill) gaat – word je gedwongen om nog een zekere mate van misbruik te tolereren. Maar loop weg als je het niet meer kan verdragen. Geen contact regel met de narcist is dus veiliger.

Het elimineert elk gevaar volledig.

Je moet een enorme hoeveelheid denken besteden voordat je die stap zet. Je probeert alle opties en consequenties te verwerken. Dat is zeker goed.

Het is zeer belangrijk dat je je comfortabel voelt bij uw beslissing.

Je moet beslissen hoe u zich zal bezighouden met alle toekomstige familie evenementen – vakantie, verjaardagen, geboortes, overlijdens …

Er is  veel om aan te denken en een alternatief te plannen.

Ook moet je geen geschenken accepteren. Immers het opent een venster waarin u de deur hebt gesloten. Ook zal het voelen alsof u zich verplicht voelt op een bepaalde manier. Dus geen contact regel met de narcist van welke aard dan ook, onder alle omstandigheden is het beste uitgangspunt.

Houd dat in gedachten voor de toekomst.

Geschenken en kaarten die opgestuurd worden terug sturen. Email blokkeren. Maar doet niets face to face.

Als je kinderen hebt moet je ook hun eventuele geschenken niet aanvaarden. Immers ze tellen mee als contact, omdat je verantwoordelijk voor hen bent.

Het beste is om hen niet toe te laten. De kinderen moeten niet weten van cadeaus, stuur ze gewoon terug.

Sorry, maar dit is een deel ervan, Geen contact werkt niet zoals verwacht als je enig contact houdt.

Bent u in staat om volledig geen contact toe te passen?

Zoals ik al zei, het is niet voor iedereen.

Laat me weten wat je ervan denkt in de commentaren of in de chat op mijn Facebook profiel.

Sharen, liken en commentaar geven kan iemand helpen die slachtoffers is van een narcist.

Echt bruikbare suggesties.

Gezonde zelfliefde Waarom het nodig is en hoe je het kunt beoefenen

Gezonde zelfliefde. Waarom het nodig is en hoe je het kunt beoefenen.

‘Gezonde zelfliefde’ is een door Hans Knibbe ontwikkelde werkvorm. Met deze werkvorm kun je de liefde die in ieder mens besloten ligt vrijmaken.

Deze werkvorm leert ons ontspannen en weer aanwezig te zijn bij de lege plekken in onszelf. Hierdoor ontwikkelen we compassie voor onszelf en voor anderen.

Niet door te streven, maar juist door vertrouwend te rusten in jezelf, kan de liefde en helderheid van je aard toegang tot jou krijgen.

Zo creëer je een goed uitgangspunt om passende antwoorden te vinden op de uitdagingen die het leven ons iedere dag stelt.

Gezonde zelfliefde is niet vanzelfsprekend. Onze westerse leefstijl en de emotionele tekorten uit onze jeugd maken dat we wegkijken van onszelf. Daardoor zoeken we vervulling in iets buiten ons.

Deze zoekende houding zet zich door in onze omgang met geliefden. Maar ook op het werk en in de psychologische of spirituele ontwikkeling die we doormaken kun je een zoekende houding aannemen.

Zo blijven we van onszelf verwijderd. Gezonde zelfliefde is daarom geen luxe, maar een noodzaak. Dit boek biedt een schat aan inzichten en praktische methoden om deze kunst te ontwikkelen.

(Ik) Hou van Mij van afhankelijkheidsrelaties en zelfhaat naar waarachtige liefde voor jezelf en de ander

(Ik) Hou van Mij. Van afhankelijkheidsrelaties en zelfhaat naar waarachtige liefde voor jezelf en de ander.

Waarom zouden wij ons uitsloven, een leven lang, om te leren houden van anderen, en daarbij onszelf overslaan? Dat houdt toch geen steek? Waar komt die overtuiging vandaan dat houden van jezelf egoïstisch zou zijn? Als je meer van jezelf houdt, zul je je meer kunnen houden van anderen.

Wanneer je meer houdt van jezelf, hoe meer je de liefde van anderen kunt binnen laten. Hoe meer je houdt van jezelf, hoe meer liefde je toevoegt aan de planeet. Bemin je naaste als jezelf. Houden van jezelf is Liefde. Houden van jezelf is levensnoodzakelijk. Iemand moet het doen!

Waarom het vragen aan een ander als je het zelf kunt doen?

Omdat we niet geleerd hebben te houden van onszelf, heb ik dit boek samengesteld. Je zult jezelf doorheen de bladzijden van dit boek beter leren kennen en meer en meer liefhebben.

De diamant die je bent zal weer beginnen te schitteren. Die liefde en schittering voeg je toe aan de Wereld. Liefde toevoegen op Aarde heeft helemaal niets met egoïsme te maken. Integendeel. Er komt Liefde bij! Wanneer iedereen zou houden van zichzelf, dan zou er nergens nog oorlog zijn.

Je hebt ook de mogelijkheid voor online therapie (Engelstalig).

you can thrive after narcissistic abuse
klik om te bestellen

In this English paperback e-book audiobook you will find Melanie’s method of recovery that we highly recommend. After all, we have applied that blooming method to ourselves. For that reason, many personal experiences are the result of the daily use of Melanie’s method that we describe in our texts.

Zonder online programma is het heel moeilijk te realiseren om een snelle transformatie naar herstel en bloei te hebben, maar niet als je begrip hebt van de werkwijze, die vind je in de gelinkte teksten als je zoekt op werkwijze en heel veel werkt aan je zelf-liefde tekort.

Zeker in de beginperiode om je stabiliteit te herverzekeren.
Het is een noodzaak om systematisch te werken aan je zelfliefdetekort, zodat het negatieve in je leven stopt en kan transformeren. Links vind je in het menu of met de zoekfunctie.


Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Voeg je bij 4.588 andere abonnees