Onderbroken versterking: Nee, kan “nog net niet” betekenen.

Onderbroken versterking: Nee, kan “nog net niet” betekenen.

Definitie: Onderbroken Versterking.

Onderbroken versterking wordt ook wel intermitterende versterking of bekrachtiging genoemd. Deze vindt plaats als je de regels, beloningen of persoonlijke grenzen inconsistent afdwingt.

Dit is een stimulans voor een andere persoon om te blijven pushen. Waarom zouden ze niet pushen totdat ze krijgen wat ze willen als ze daardoor hun eigen gedrag niet moeten veranderen?

Speelautomaten werken verslavend.

Onderbroken versterking is van invloed op de manier waarop we denken over beloningen. Denk na over speelautomaten. Slotmachines en jackpots zijn geprogrammeerd om een klein percentage (5-25%) van het geld te houden.

De rest wordt uitbetaald in “onwillekeurige” winsten. Als de uitbetaling voorspelbaar was zo het gokspel snel vervelen. Daardoor minder lang worden gespeeld.

De gokker zou zich bovendien kunnen ergeren.  Bijvoorbeeld als op elke ingevoerde dollar de gokker precies 90 ct. terug zou verdienen.  Zelfs als de kans steeds hetzelfde zou zijn zou de gokker zich snel vervelen en ergeren.

De frequente kleine uitbetalingen

Wat de gokker aan de machine houdt zijn de frequente kleine uitbetalingen (2-10 keer de inzet).  Maar ook de af en toe middelgrote uitbetalingen (50-100 keer de inzet) spelen in dat gedrag een rol.

Daarnaast is er ook  de droom van de zeldzame uitbetaling (meer dan 1000 keer de inzet). De mensen zullen de kleine en middelgrote winsten herinvesteren direct in de machine.

Daardoor blijven ze spelen totdat ze zich vervelen of failliet gaan. Dat is hoe intermitterende versterking werkt.

Risico’s nemen.

Intermitterende versterking is ook van invloed op hoe mensen denken over risico’s. Denk bijvoorbeeld aan mensen die huizen bouwen in moerasgebied of die in de zone van de orkanen liggen.

Als een orkaan elk jaar woedt, zou niemand er wonen. Maar orkanen hebben de neiging zeldzaam en onvoorspelbaar te zijn. Hoe meer tijd er verstrijkt tussen rampen hoe meer men toch in de gevaren zones bouwt.

Iedereen weet ook dat met verschillende partners naar bed gaan risico’s met zich meedragen. Maar door dat daar in het publiek niet veel over gesproken wordt, denk je dat als je partner seksueel ontrouw is dat dat geen risico inhoudt.

Echter, wordt er niet echt op die seksuele trouw aangedrongen.

Het wordt nooit openlijk geëist tegenover de NPD. Daardoor versterkt dat ook de boodschap dat het risico niet zo groot is.

De aantrekkelijke plaats en de lage vastgoedprijzen lokken de mensen om huizen te kopen langs kusten en in valleien. Door die voordelen zijn ze bereid om hun zorgen weg te redeneren.

Ze kunnen anderen gelukkig zien leven op een paradijselijk strand en vrezen die grote kans te missen. Ze kunnen tegen zichzelf zeggen: “Het is al decennia dat er hier niets is gebeurd.” Dat is hoe intermitterende versterking werkt.

Kinderen weten een ding of twee over intermitterende versterking.

Als een ouder “nee” zegt tegen een speeltje van een kind zal het kind blijven vragen. Het stopt totdat het zeker weet dat “nee” “nee” betekent. Inmiddels hadden ze geleerd dat “nee” soms “nog niet” betekent.

Namelijk als ze lang genoeg zeuren.  Of wanneer het kind belooft dat ze hun kamer op tijd gaan reinigen. Maar de tactiek kan ook een grote woedeaanval zijn.

Ze hopen door van tactiek te veranderen te ontvangen wat ze willen.

In dit geval is de willekeurige gebeurtenis de beslissing van de ouders.  De intermitterend versterkte gebeurtenis is het vragen van het kind. De ervaren ouders leren dat eens ze “nee” zeggen ze zich daar aan moeten vasthouden.

Ze moeten aan de beslissing vasthouden zelfs wanneer zij hun gedachten later veranderen. Want als ze van gedachten veranderen onder druk, wat het kind waarneemt en leert dat zeuren werkt.

Dus zullen ze nog meer zeuren de volgende keer.

Proeven op dieren.

Ook experimenten met proefdieren heeft aangetoond dat onderbroken gedrag versterkt.  Dat wanneer je een gedrag intermitterend versterkt dat een intermitterend gedrag voorrang krijgt.

Dat het effect veel langer een positief effect heeft na de beloning dan als het gedrag samenhangend was versterkt. Een consistente versterking is, zoals een beloning op elke poging.

Bijvoorbeeld een kip laten pikken naar een knop. Daarna krijgt ze soms een beloning in de vorm van een traktatie.

Beslissingsfaktoren.

Bovendien kunnen intermitterende versterking onze beslissingen beïnvloeden in alle lagen van de bevolking. Intermitterende versterking is van invloed op belangrijke domeinen met inbegrip van investeringen, carrières, religie en relaties.

Als mensen hun beslissingen zouden nemen op een logische basis alleen, dan zouden ze het risico berekenen. Op logische basis beslissen zou belonen betekenen op dezelfde schaal.

Alle beslissingen zouden logisch genomen worden. De beurs zou stijgen en voorspelbaar vallen. Normaal gezien zou de beurskoers in verhouding staan tot de resultaten van de beursgenoteerde ondernemingen.

Natuurlijk zouden casino’s failliet gaan. Iedereen zou rijden aan de maximumsnelheid. Als gevolg daarvan zouden natuurrampen minder kostbaar zijn. Als je iedere crimineel elke keer betrapt zou er een drastische vermindering van de criminaliteit zijn.

Zo zouden slachtoffers van misbruik consequent tegen het misbruik van mensen in ons leven reageren.

Helaas nemen we beslissingen met ons buikgevoel meer dan wij met ons verstand maken. In veel gevallen drijf je in de richting van te geloven wat je wilt geloven. Het is als een filter in ons denkpatroon. We filteren in plaats van te geloven wat we waarnemen.

De onvoorspelbaarheid van de NPD werkt als een onderbroken versterking.

In dit geval waar mensen die lijden aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPD)  dramatische emotionele impulsen en stemmingswisselingen hebben is het precies zo onvoorspelbaar als de gedaante van een jackpot of een orkaan.

Hun gedrag werkt dus op het slachtoffer als een onderbroken versterking dat tot verslaving kan leiden.

Het is goed om in het achterhoofd te houden dat deze willekeur voor een speciale dynamiek zorgt. Het maakt dat personen die een relatie hebben met een NPD op een vruchtbare grond begeven voor intermitterende versterking. (dus voor verslaving en emotionele afhankelijkheid)

De analyse is dat dit niet alleen van de kant van de NPD zo is. Maar ook van de kant van degenen die het dichtst bij hen zijn. Elk kunnen ze die wederzijdse relationele dynamiek versterken.

Normaal gezien is de NPD zich bewust dat hij of zij de juiste zelfbeheersing ontbreekt. Aan de andere kant geloven zij dat hun misbruik minder bevredigend is dan in de ogen van de niet-NPD lijkt.

In essentie vrezen zij dat hun gedrag zal leiden tot negatieve gevolgen.

Zou dit niet vanwege hun verlatingsangst kunnen zijn? Zijn verhoogde conflicten het gevolg? Het kan ook een verlies van vertrouwen en respect worden. Of zelfs kan het het verlies van de verhouding aankondigen.

Ze willen het goedmaken en wensen een betere uitkomst nu en dan. Het is een onvoorspelbaar gedrag.

Gedrag verandert maar bij consistente toepassing compleet tegenovergesteld aan de NPD.

Echter, de meesten narcisten werken liever niet aan de wortel van de moeilijkheid. Daarbij willen ze zich er niet mee confronteren. Ook het onaantrekkelijke vooruitzicht van eindeloze psychoanalyse willen ze vermijden.

Laat staan dat ze hun tekortkomingen kunnen beseffen en toestaan. Dat je de narcist behandelt als een moeilijkheid is voor hen al beschamend. Uiteindelijk als je ze dwingt om medicatie te slikken dan voelen ze zich beschaamd.

Als je ze psychologische test voor een diagnose dan voelen ze zich ook beschaamd. De opmerking dat ze een psychische stoornis hebben kunnen ze niet aan.

Om de lijn van aanvaardbaarheid te bewandelen voor jou zullen ze zo nu en dan proberen het goed te maken. Zo willen ze proberen om de status quo te behouden.

Vooral wanneer zij zien dat ze mogelijk de lijn zijn overgestoken. Immers willen ze niet hun ondersteuning verliezen. Eens in de zoveel tijd, kan de niet-NPD zijn voet tussen de deur houden. Soms dreigen met te vertrekken gezien zijn verlatingsangst kan verlichting brengen, maar het is meestal van korte duur.

Krijgen wat je wilt zonder te veranderen, zonder transformatie.

Net als de persoon die een huis bouwt in de vloed zone, hopen ze dat ze “de rit kunnen uitrijden”. Als je in zo’n zone bouwt hoop je dat je maar af en toe een storm zal te verwerken hebben. Bovenal hopen ze te krijgen wat ze willen zonder te hoeven veranderen.

De niet-NPD put zichzelf uit door de gebroken beloften en het aanhoudende misbruik te ondergaan. Het is niet te voorspellen wanneer genoeg genoeg is.

Wanneer wordt de emotionele en psychische pijn te groot?

Wanneer gaat emotioneel misbruik over in fysiek geweld? Dat is onvoorspelbaar. De niet NPD zoekt naar een teken. Een duidelijk teken dat hun investering in de relatie niet tevergeefs is. Ze zitten voortdurend in spanning en stress.

Zij zijn als de persoon die naar een film gaan die blijkt een grote teleurstelling te zijn. Omdat ze betaalden blijven ze zitten tot het eind in de hoop dat de kwaliteit zal verbeteren naarmate de film vordert.

De niet-NPD kan de relatie uithouden in de hoop op een liefdevolle, heen en weer bewegende relatie met zijn ups en downs.

Dat de slinger wel weer de andere kant zal opgaan. Ze kunnen die hoop versterken tot het punt waar ze zelfs het misbruik over het hoofd zien. Ze dwingen zichzelf te ontkennen en het misbruik te vergeten.

In het bijzonder zijn ze als het ware gefocust alleen op het positieve. Maar dat is irrationeel, een illusie die niet in verhouding staat. Toch klampen ze zich vast aan elk teken van de NPD dat er een kans van verlossing mogelijk in de toekomst zal zijn.

Vaak wordt over het hoofd gezien in die dynamiek dat de NPD af en toe zijn verantwoordelijkheid kan nemen.

Dat zal niet uit een authentiek gevoel zijn. Het kan uit een gevoel van angst, verplichting en schuldgevoel zijn. Het resultaat kan zijn dat daardoor de niet-NPD kennelijk krijgt wat ze wil. Dan heeft de niet NPD een euforisch moment.

In beide gevallen zijn de partijen het slachtoffer van intermitterende versterking. Daarbij hebben ze de neiging om te geloven in wat ze versterken dat het nog meer zal gebeuren. Intermitterende versterking voedt de hoop dat de status quo behouden blijft.

Het tegengif voor intermitterende versterking is consistentie.

Consistentie vereist dat je je emoties losmaakt van uw intellect. Het vereist dat je beslissingen zal nemen. Dat je reageert op een logische manier zelfs als het niet goed voelt.

Consistentie vereist nuchter oordeel en een vastberadenheid om te doen wat goed is in plaats van te doen wat goed voelt.

Samenhangende versterking zal zelden tot gevolg hebben dat je een beloning krijgt in de vorm van een bedankje van de NPD in uw leven.

Toch zal de beloning op de lange termijn komen in de vorm van samenhangend gedrag van hun kant — al was het maar om slechte gevolgen van slecht gedrag te voorkomen.

Omgaan met intermitterende bekrachtiging of onderbroken versterking — wat je niet moet doen:

Maak geen loze dreigementen. Dat is de brandstof van intermitterende versterking.

Niet bereid zijn om op te volgen met uitvoering na de bedreigingen.

Maak ook geen loze beloften voor een specifieke uitslag.

Verplicht jezelf tot het doen van 100% van de dingen die je zegt dat je gaat doen.

Herhaal geen bedreigingen of beloften.

Zeg ze één keer en ga dan door met hen.

Niet veel bedreigingen uiten.

Het is beter om een duidelijke grens te hebben waar je 100% achterstaat dan die opnieuw te moeten op onregelmatige momenten versterken.

Niet met tussenpozen versterken van je doelstelling door toedoen van andere derden. Dit zal alleen maar je zwakte aantonen.

Zeur niet.

Niet met tussenpozen je vraag herhalen.

Bedel niet.

Vraag maar één keer wat je wilt en als je het niet kunt bekomen dan neem je je macht terug en gaat het zelf halen.

Niet blijven voeden van een machine die alleen 90% van wat je er instopt, terugbetaalt.

Laat uw huis bouwen op een degelijk grondslag.

Aanbiedingen die te mooi klinken om waar te zijn zijn dat meestal.

Stop met betrouwen op je darmen. Vertrouw op wat werkt.

Omgaan met intermitterende bekrachtiging of versterking — Wat je wel moet doen:

Vergeef jezelf voor je fouten uit het verleden en leer wat werkt.

Houd vast aan uw grenzen en uw beloftes, zelfs als het ongemakkelijk voelt. Vergeet niet dat je investeert in de “volgende keer”

Juist als een persoon die in een casino binnenstapt, bepaal je best vooraf wat je bereid bent om te verliezen.

Als je regelmatig terugkomt naar mijn website kan de kennis gebruikt worden in jouw leven. Dus is mij volgen aan te raden. Daar hou ik van. Toegepaste kennis is macht. Ik hou er ook van als ik van je hoor wat jou het meeste raakte.

Bovendien zijn andere lezers ook nieuwsgierig om te horen wat jij nog zou willen toevoegen.

Wat zijn jouw bevindingen over dit artikel?

Ook bedankt, zoals altijd om aardig en creatief te zijn in de reacties.

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig zonder advertenties en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media.

Waardering: 1 uit 5.

Lees meer

Stemmingswisselingen bij de narcist: het doel en het effect?

Heb je een traumabinding met de narcist?

Verboden om doen als je met een narcist bent +audio

Trauma en traumazorg in Europa

Toxische relatie en verslaving: wat kun je doen?

Zal een veerkrachtige persoon het narcistisch misbruik stoppen? Dl 1

Goede keuze met een NPD maken. Transformatie na misbruik.

narcistisch misbruik herstelprogramma

Geplaatst

in

,

door

Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Disclaimer/Vrijwaring

Door toegang te krijgen tot deze blog, of video erken je, begrijp je en ga je ermee akkoord dat de inhoud van die video/blog geen therapie is en niet bedoeld is om therapie te verstrekken en het vormt geen medisch, juridisch of ander professioneel advies en/of behandeling. Je erkent en begrijpt dat auteurs van deze blog/video geen erkende therapeuten zijn, psychiaters, psychotherapeuten, artsen of andere medische, psychologische en/of psychiatrische professionals en gaat ermee akkoord om indien nodig de juiste medische en/of therapeutische behandeling te zoeken.

Jij erkent, begrijpt en gaat ermee akkoord, en verklaart dat je gekwalificeerd bent voor de aard van de inhoud van deze blog en video, in goede gezondheid en in een goede fysieke en mentale conditie om deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Je bent het er verder mee eens en verbindt je, dat als je op enig moment van mening bent dat je deelname aan een activiteit die voorkomt in een video, in een groeitaak, of blog, of video’s jezelf of anderen zou kunnen in gevaar brengen, je zult weigeren om hieraan deel te nemen. Of als een dergelijke activiteit is begonnen, onmiddellijk verdere deelname aan dergelijke activiteit zal stoppen. Als je deelneemt aan een activiteit, doe je dat vrijwillig en willens en wetens en je alle risico’s van materiële schade, persoonlijk letsel en/of overlijden voor jezelf of anderen op zich neemt voortvloeiend uit je deelname aan dergelijke activiteiten.

Voeg je bij 4.606 andere abonnees