Zou je bij elkaar moeten blijven bij huiselijk geweld?

Sinds scheiding zo traumatisch voor kinderen kan zijn proberen vele paren te doen wat ze kunnen doen om hun kinderen te beschermen tegen dit lot.

We gaan even de aspecten onderzoeken over de vraag of een koppel wel of niet moet scheiden? Daarbij is het belangrijk om rekening te houden met verschillende punten over een bepaalde familie en de potentiële traumatische ervaring voor een kind.

Er zijn vele redenen dat sommige paren besluiten om samen te blijven.

Het kan zijn dat zij in staat zijn om de normale gezinsrelaties, ongeacht hun huwelijkstoestand te houden.

Als ouders samenblijven ondanks de staat van hun huwelijk vinden de ouders dat, gezien hun problemen hun kinderen niet schaden,  zij nog steeds de familiedynamiek kunnen handhaven. Ze zijn van plan samen te blijven totdat ze dat niet meer in staat zijn om dit te doen.

Deze ouders hebben beslist om hun eigen behoeften te onderdrukken. De bedoeling is er voor te zorgen samen te blijven totdat de kinderen ouder zijn en het huis uit. Op die manier denken ze dat de scheiding een minder traumatisch evenement voor de kinderen zal zijn.

Monetaire kwesties spelen ook een rol in de vraag of paren bij elkaar blijven.

Als een paar van oordeel is dat door te scheiden kunnen koppels in grote financiële nood terecht komen.  Als een paar van oordeel is dat dat voor hen en voor de kinderen zeer belangrijk is kunnen zij wachten tot beide ouders genoeg financieel stabiliteit hebben voor dat ze scheiden.

Scheiden kost natuurlijk veel geld. En gezien er geen financiële stabiliteit was tijdens het huwelijk, is de vraag of dit mogelijk zal zijn nu het huwelijk spaak loopt.

Een relatie die niet goed loopt, zorgt er net voor sommige partners de moeilijkheden compenseren door net meer geld uit te geven. Dus het is belangrijk van situatie tot situatie te bekijken wat het beste advies is om uit de financiële instabiliteit te komen.

Deze paren weten dat als ze scheiden, zowel de ouders en kinderen zullen lijden ten gevolg van het financiële verlies van de scheiding.

Bijvoorbeeld, een moeder die oorspronkelijk thuis verbleef, zou terug aan het werk moeten. Op hun beurt, zouden jongere kinderen bij scheiding kunnen worden gedwongen tot een kinderopvang situatie. Dat is een grote verandering voor hen in hun structuur.

Het kan een groot verlies betekenen voor de kinderen als als gevolg van de scheiding ze hun huis verliezen, maar ook als het gezin niet meer in staat is om extra voorwerpen aan te kopen, zoals speelgoed.

Er zijn natuurlijk gevallen waarin samenblijven niet de beste optie is, ongeacht de stress of financiële situaties.

Kwesties zoals huiselijk geweld, misbruik, verwaarlozing en ernstige ouderlijke gevechten is een situatie waarbij het gunstiger is voor een kind om door een scheiding te gaan.

Telkens als er misbruik is in een gezin is dit een directe reden om de woning te verlaten of de dader  te verwijderen. In het geval van misbruik, moeten beide ouders hun huwelijkse behoeften opzij zetten. Dan is  onmiddellijk een veilige plaatsvinden voor de kinderen een eerste voorrang.

Kinderen die geweld zien of horen, die lange tijd onder spanning leven gaan vertragen of komen stil te staan in hun ontwikkeling. Ze worden ook een houding aangeleerd, zoals moeten zwijgen over dit geweld tegen derden die ongezond zijn en een innerlijk conflict veroorzaken.

Er zijn enkele huwelijken en gezinnen die misbruik kunnen overleven. Echter, terwijl misbruik bezig is moet onmiddellijk de veiligheid van de kinderen gewaarborgd worden.

In een situatie van huiselijk geweld, is het ook beter voor een kind om te worden gescheiden van de oorspronkelijke familie-eenheid.

Het zien van huiselijk geweld kan een zeer traumatische en gevaarlijke situatie zijn voor een kind.

Wanneer er huiselijk geweld is,  dient het slachtoffer en haar kinderen een grote steun te ontvangen. Bij verschillende hulpdiensten kunt u steun ontvangen. Ze kunnen met u  zoeken naar een toevluchtsoord en veiligheid. Als het gezin verwaarloosd wordt en het samenzijn zeer vluchtig is, is het misschien beter voor een paar om te scheiden dan bij elkaar te blijven.

Kinderen hebben een veilige en rustige omgeving nodig waarin ze kunnen floreren.

 

Als er steeds ruzie is tussen de ouders in het huis waar de kinderen verblijven kan dit zeer traumatisch zijn voor hun kinderen. Door die ruzies ontvangen ze dikwijls ook niet de nodige zorg.

De structuur van het gezin, en de regelmaat die de kinderen nodig hebben is er ook niet.  Maar op zich is het zien en horen van geweld voor kinderen traumatisch.

In deze gevallen moeten de ouders uit elkaar gaan om een ​​gevoel van rust voor de familie te creëren. Door uit elkaar te gaan kunnen ze de ruimte nemen die nodig is om de stabiliteit te herstellen in hun huishouden. Ook in het vooruitzicht van  toekomstige behoeften van hun gezin kunnen ze beslissen om uit elkaar te gaan.

Er zijn veel argumenten over de vraag of het beter is voor een paar om te scheiden of samen blijven.

Elke familie moet nauwkeurig afwegen wat de positieve en negatieve gevolgen kunnen zijn die voortvloeien uit elke beslissing. Zoals opgemerkt is geweld altijd een deel van de vergelijking.

Ongeacht de leeftijd  van de kinderen is de keuze voor het scheiden altijd beter voor de kinderen als er geweld aanwezig is. Geweld is een potentiële traumatische ervaring voor een kind.

Gezien de invloed van het zien of horen of betrokken worden bij geweld zo’n effect heeft op de psyche van het kind is veiligheid verzekeren een voorrang.

In een tijd van scheiding, moeten de kinderen zich gesteund voelen. Het is de taak van de ouders om een ​​sfeer te bevorderen dat het welzijn van de kinderen mogelijk maakt.

Het vinden van ondersteuning voor het gezin, voor zowel ouders en de kinderen zal  een beter resultaat geven. Dit zal in beide gevallen positief zijn zowel bij samenblijven of scheiden. Die steun kan men vinden bij de gepaste therapeuten en psychologen.

Liefs xx

Annemie Persyn Declercq

Orthopedagoge

 

Vindt u dit artikel interessant, leerrijk, controversieel? Hebt u eens kunnen glimlachen van herkenning en erkenning?

Audioversie.

 

Aanverwante teksten.

Will I Ever Be Good Enough? EBOOK Tooltip Healing the Daughters of Narcissistic Mothers

Will I Ever Be Good Enough? Healing the Daughters of Narcissistic Mothers.

The power of the heart laat je hart je gids zijn

The power of the heart laat je hart je gids zijn.

De tijger ontwaakt traumabehandeling met lichaamsgerichte therapie

De tijger ontwaakt traumabehandeling met lichaamsgerichte therapie.

TRE Trauma- en spanningsreducerende oefeningen

TRE Trauma- en spanningsreducerende oefeningen.

Bevrijding van trauma, angst en onmacht Op weg naar gezonde autonomie en liefde, nieuwe inzichten in het werken met opstellingen

Bevrijding van trauma, angst en onmacht. Op weg naar gezonde autonomie en liefde, nieuwe inzichten in het werken met opstellingen.

Partnergeweld & misbruik in een Noodsituatie of Crisis als slachtoffer of hulpverlener?

De narcist in actie met ouderverstoting. Deel 1

Geef een reactie, vraag of antwoord.