Wat is quantum vrijheid healing? Deel 2 +video +audio

Wat is quantum vrijheid healing? Deel 2 +video +audio

Wat is quanta vrijheid healing? Deel 2 video

Melanie’s cliënten werkten met radicale persoonlijke verantwoordelijkheid.

Haar cliënten realiseren zich dat de ware kracht binnenin is. Ze realiseren dat wanneer we eerst de emotie verplaatsen – het onbewuste innerlijke programmeren –  dan volgt heel het leven in onze ervaring.

Daarom is het belangrijk dat jij verantwoordelijkheid neemt voor jouw toekomst en voor wat je nu doet. En wat je met quanta vrijheid zelfgenezing doet, is je onderbewuste herprogrammeren.

Deze klanten raakten enthousiast over het creëren van hun leven van binnenuit. Ze vonden het geweldig om de wonderen te ervaren die het leven snel naar hen reflecteerde. Alle gebieden van hun leven waarop Quanta Vrijheid Healing zich richtten, verbeterden snel.

Opvallend was dat deze mensen ook de organische opkomst ervoeren van diepgaande inzichten, vrede en heelheid. Dit was het resultaat van het loslaten van trauma’s.

De trauma’s werden vervangen door de Quanta Vrijheid genezing en gevuld met wat je afhankelijk van je spiritualiteit je bron kunt noemen. Zoals het met haarzelf gebeurde deze verschuiving wordt niet geleerd. Het is een wezen dat zich eenvoudig van binnenuit ontvouwt.

In verband met Spiritualiteit.

Gezien quanta vrijheid healing spiritualiteit als een belangrijke waarde gebruikt vond ik het nodig mijn positie over geloof en spiritualiteit te verduidelijken.

Wat is spiritualiteit?

Het is een mentaal verschijnsel dat overal in de wereld, in welke cultuur dan ook, kenmerkend is voor het mens-zijn. Maar elke geeft op een andere manier vorm aan deze menselijke neiging.

Als het functioneren van de hersenen wordt beïnvloed door het idee van een god, krijgen de emotionele circuits een ander verloop. Ze worden er neurobiologische veranderingen in gang gezet.

Ook het uiten van emoties, bijvoorbeeld bij rituelen of samenkomsten veranderen interacties. Ze veranderen zelfs culturele waarden die invloed hebben op de manier waarop we samenleven, met ongeluk omgaan en onze dromen organiseren.

Ik leer je heel bewust een nieuwe versie van jezelf te creëren

Spiritualiteit is bepalend voor de organisatie van een groep.

Het heeft invloed op de individuen waaruit de gemeenschap bestaat en biedt kaders aan hun neurologische, affectieve en psychologische ontwikkeling.

Dankzij de” Theory of Mind” kunnen we observeren en testen hoe de wisselwerking tot stand komt tussen de ontwikkeling van de hersenen – die ons in staat stel ons een beeld te vormen van het onzichtbare— en de verhalen uit onze omgeving die in de loop van de groepsgeschiedenis veranderen.

Het is dus niet zo dat atheïsten geen theory of mind hebben. Hun theory of mind is niet zo ambitieus als bij gelovigen. Ze vinden het verspilling om na te denken over een mogelijk leven na de dood. Of de vraag te stellen waarom deze wereld? Vanwaar de oerknal?

Socialiserende werking van spiritualiteit.

Spiritualiteit laat duidelijk zien dat er een socialiserende werking uitgaat van ons zielenleven. Er gaat een socialiserende werking uit van rituele scenario’s die een rangorde van waarden en normen aanreiken. Het geeft mensen een gevoel over hun eigen deugdzaamheid en achtenswaardigheid.

Ze geven uiting aan transcendentale krachten en vertalen onze verwondering in schitterende religieuze kunstwerken.

Maar er bestaan ook mentale werelden zonder God.

Agnosten en atheïsten praten daar nauwelijks over, omdat ze zich daar niet druk over maken, terwijl gelovigen soms dagelijks bezig zijn hun leven in te richten rondom de verheffing die hen tot God leidt.

Spiritualiteit blijkt een belangrijke factor te zijn voor veerkracht.

Het stimuleert de hoop, hoewel elke religie op een andere manier vorm geeft aan die hoop.

Als mensen een existentiële crisis doormaken, herpakken ze daarna hun levensloop. Meestal blijft de liefde bestaan voor de God waarin ze voor hun crisis ook geloofden.

Trauma verandert het wereldbeeld. En zal dus ook de spiritualiteit veranderen.

Maar bij mensen die een trauma hebben meegemaakt, zijn de hersenen ontkoppeld geweest door heftige emoties. Hun psyche heeft doodsangsten doorstaan. Zij moeten de manier waarop ze in de wereld staan herzien.

Op zo’n moment kan hun God veranderen. Gekwetste mensen kunnen zich met de moed van de wanhoop aan God vastklampen. Ze kunnen God tegenkomen, terwijl ze Hem daarvoor nooit hebben ervaren. Of ze kunnen het gevoel hebben dat Hij hen verlaten heeft, terwijl ze Hem voordien aanbaden.

groeisysteem voor zelfgenezing
Bekijk het programma

Toegang hebben tot God is een algemene manier om emoties te reguleren en zielen te socialiseren.

Religieuze voorwerpen vormen kunstwerken die Hem voorstellen, terwijl hij nog nooit is waargenomen, maar er toch altijd is.

Religieuze rituelen zijn een soort sessies om het geloof te trainen.

Door de werking van gebaren, woorden en gezangen ontstaat een gevoel van verheffing boven het dagelijks leven.

De voordelen daarvan zijn noemenswaardig: emotionele gerustheid, verlies van angst, toenamen van het zelfvertrouwen, bevordering van verbintenissen, versterking van de groepssolidariteit, verduidelijking van normen en waarden en verwondering over het zijn.

Religie is echter niet nodig om compassie te voelen.

Zelfs baby’s van 10 maanden hebben zijn in staat tot compassie. Baby’s die daar niet toe in staat zijn bleken vooral ouders te hebben die vermijdend stonden tegen de buitenwereld. Het was door de hechting aan die ouders dat ze dat gedrag van die ouders overnamen.

Laten we niet vergeten dat alle gesloten religieuze gemeenschappen het gevaar lopen te ontsporen.

Omdat ze alle andere geloven afdoen als ketterij, ontwikkelen ze een totalitaire manier van denken. Hun identiteit wordt daardoor teruggebracht tot één alleen geloof.

De religieuze, heilige of profane rangorde die ontstaat, is afhankelijk van de manier waarop gelovigen, of aanhangers de basisteksten reciteren. Als die teksten volgens hen onaanraakbaar en onveranderlijk, zal elke ontwikkeling een gevoel oproepen van heiligschennis, van een aanval op God.

Het vermogen om heilige teksten te reciteren kan zulke sterke overtuigingen met zich meebrengen dat gelovigen vaak aan de macht komen.

Het blijkt echter niet mogelijk om over profeten te oordelen en nog minder om kritiek op hen te hebben.

Als er geen vragen mogen gesteld worden, zal het geloof spontaan ontaarden in totalitarisme. Gelukkig zijn er altijd geesten die zich graag verzetten, wat de prijs ook is die ze daarvoor moeten betalen.

Zijn mensen bezig om nieuwe manieren te bedenken om van God te houden? 

Ze baseren zich niet meer op de heilige teksten om daaraan te gehoorzamen. Maar ze gebruiken die teksten eerder ter overdenking om hun eigen levensweg te zoeken.

Ze willen hun persoonlijkheid ontwikkelen, maar aanvaarden geen religieus keurslijf meer. Grenzen die bepaald worden door religie en aanzetten tot haat en onverschilligheid aanvaarden velen niet meer.

Die spiritualiteit kan tot broeder of zusterschap leiden met alle gelovigen op aarde. Ze zijn geïnteresseerd in de verschillen en nemen afscheid van de zinloze consumptiedrang. Ze komen op voor het behoud van de planeet.

Dus onafhankelijk van welke soort spiritualiteit je hebt, kan deze therapeutisch zijn en je helpen in je bevrijdingsproces van de narcist.

Als je spiritualiteit echter beleefd wordt in een sterk gesloten gemeenschap, dan is het best mogelijk dat het narcisme ook daar te vinden is. Dan heb je een narcistische dynamiek in die organisatie waar je slachtoffer van wordt of opnieuw door gedevalueerd.

In principe is het woord God dat hier en daar in quanta vrijheid healing wordt gebruikt ook te vervangen door energie voor wie niet gelovig is. Maar je kunt ook een andere benaming die bij uw geloof past gebruiken.

Volgens Boris Cyrulnik is het echter die “Theory of Mind” die onafhankelijk door welk soort instantie je die invult die deze veerkracht op dat moment biedt.

Op dat op lange termijn uw spiritualiteit leidt tot uw bevrijding, en de bevrijding van anderen hangt of van de geslotenheid van de gemeenschap waarvan je lid bent, en of je wel of niet compassie voelt naar anderen toe.

Mond-tot-mondreclame voor quanta vrijheid healing verspreidt zich als een lopend vuurtje.

Voor ze het wist, had ze 7 dagen per week klanten geboekt, die maanden vooraf reserveren. Op dat moment wist Melanie dat ze een genezingsprogramma moest maken. Het Narcissistic Abuse Recovery Program – NARP – om op veel groter niveau tegemoet te komen aan mensen in nood.

Toen explodeerde NARP wereldwijd in meer dan 80 verschillende landen. Ze had GEEN idee dat dit zou gebeuren!

Nu weet we de reden waarom. Met veel grote problemen kan het tientallen jaren duren om opgelost te geraken. Met dit systeem kunnen ze binnen enkele uren worden opgeruimd.

Informatieve en transformationele genezing.

Het is belangrijk om het verschil te begrijpen tussen “informatieverwerking” en “transformationele genezing”.

“Informatieve genezing” betekent het ontvangen van een “idee” over hoe te veranderen.

De moeilijkheid en het lange pad van “informatieverwerking” is dat het een poging is om een ​​nieuwe levensrichting te creëren zonder diepgewortelde onbewuste verwondingen of kwetsuren aan te pakken.

Je hebt misschien de uitdrukking gehoord “Het zinkt er gewoon niet in”. Die uitdrukking is de exacte waarheid, omdat de informatie die je op het niveau van de cognitieve geest ontvangt, niet in staat is om te communiceren met je onderbewustzijn, waar bijna al onze patronen uitkomen.

Het is de energie van e-motion – energie in beweging – die onze denkpatronen, angst en bijbehorend gedrag creëert.

Bovendien is er zoveel pijn en angst in het onderbewustzijn geblokkeerd waar dit nieuwe ‘idee’ moet doordringen voor het belichaamd kan worden.

Er is simpelweg geen ‘ruimte’ voor de nieuwe en gezondere informatie om binnen te komen en in de greep te komen.

Informatieve genezing kan werken voor aspecten van ons leven die geen belangrijke problemen voor ons zijn. Er is heel weinig onbewuste angst, pijn en weerstand (e-motion) in ons gehecht zijn aan die specifieke onderwerpen.

Informatieve genezing is meestal niet effectief voor diepe emotionele verwonding. Dat is natuurlijk wat misbruikt worden is. In feite is je niveau van bewustzijn (denken) alleen maar een match op een bepaald onderwerp in relatie tot je trauma of over dat onderwerp.

Het is letterlijk onmogelijk om gezond te denken over trauma voordat je een verschuiving in je onderbewuste lichaam naar ‘gezondheid’ hebt gemaakt.

Het brein volgt de emoties altijd. Daarom dat het proberen om emoties cognitief te helen gelijk is aan verliezen. Het is alsof je probeert een kar voor een paard te zetten.

Dit is waarom het niet uitmaakt wat je leest, of welke therapeuten je ziet, of hoeveel goede adviezen je krijgt.  Je kunt de pijn misschien niet loslaten. Bovendien kun je niet ontsnappen aan je slachtofferachtige gedachten. Je hebt die gevoelens en bijbehorende machteloosheid en getraumatiseerde acties of niet-acties.

U probeert wanhopig om uw symptomen te beheersen. Dat doe je omdat het traumatische trauma in uw wezen dat het veroorzaakt, nooit wordt aangepakt. Maar hiermee kun je wel loskomen van de narcistische conditionering.

“Je kunt een Ferrari niet in de garage rijden boven op het oude wrak dat de weg blokkeert”. Ook de uitdrukking van Debbie Ford “Je kunt geen ijs op de poep zetten”, hebben precies te maken met de nutteloosheid van proberen nieuwe informatie te brengen boven op het oude dat daar nog steeds vastzit.

De pijn wordt veroorzaakt door traumatische pijnlijke emoties gevangen in jouw lichaam.

Alles verandert in ons vermogen om te genezen wanneer we stoppen met proberen om te gaan met ons trauma op een logische en cognitieve manier.

Opgesloten trauma in ons lichaam heeft een eigen leven. Wat dit betekent, is dat we de misbruiker en de onrechtmatige daden geïnternaliseerd hebben.  Dat we aan hen gehecht blijven. We zullen dat misbruik steeds weer opnieuw beleven en opnieuw creëren.

Onze onbewuste trauma’s komen tot bewustzijn als we niet zelf naar binnen gaan om hen te genezen, lijken ze ons – buiten onszelf – via gebeurtenissen en mensen in het leven binnen te dringen.

In je onderbewustzijn zit je trauma opgesloten.

Dit houdt alle symptomen in je leven op zijn plaats – inclusief de narcist.

Als we dit buiten onszelf proberen op te lossen, proberen we de externe problemen (de symptomen) te veranderen in plaats van ze van binnen – op het ware niveau van de oorzaak – van de wortel te veranderen.

Hierdoor blijven we onszelf in onrechtmatige situaties brengen.  Op zijn minst blijven we traumatiseren met voortdurende obsessieve gedachten van misbruik, machteloosheid en slachtofferschap.

Onze emotionele wonden kunnen worden vergeleken met fysieke wonden. Tot fysieke wonden genezen, stopt de pijn niet.

Hoe meer wonden – fysiek of emotioneel –  worden genegeerd en onbehandeld blijven hoe verder het woekert. Dit verspreidt zich en de pijn blijft voortduren. Praten over fysieke wonden geneest ze niet. Noch herstelt het emotionele wonden.

Onze onbehandelde emotionele wonden etteren. Etterende wonden doordringen in ons hele leven, en net als een fysieke wond – als emotionele verwonding de neiging heeft om direct te genezen, kan het worden aangepakt en genezen.

Direct werken met het onderbewustzijn.

We hebben toegang tot ongelooflijke persoonlijke kracht als we weten hoe we toegang hebben tot en werken met ons onderbewustzijn. Het ongelooflijk teleurstellende is dat we niet zijn opgeleid om te weten hoe dat werken met ons onderbewuste essentieel is. Weinigen kennen de ware invloed van spiritualiteit. Alleen Boris Cyrulnik deed als neuropsychiater onderzoek naar de psychologische invloed van spiritualiteit en religiositeit.

Interessant genoeg is het proces van quanta vrijheid healing veel minder ingewikkeld dan het proberen om emotionele problemen met onze geest op te lossen.

Onze geest heeft feitelijk geen enkele mogelijkheid om onze intense emotionele problemen op te lossen.

Daarom dat het zo verwarrend en volledig te ingewikkeld wordt. Daarom ook dat het complicaties en geteisterde emoties verder zet.

Met deze uitspraken realiseer je hoe gebroken en belachelijk ze zijn: ‘Ik vind het verwoestend’, ‘Ik denk dat ik het heb geschonden’, ‘Ik denk dat het me in de steek gelaten heeft’.

In plaats van vruchteloos proberen om ons weg te denken uit emotionele pijn, kunnen we een effectief proces gebruiken dat onze emotionele verwonding op een onbewust niveau aanpakt, verschuift en transformeert.

Dan proberen we niet langer onszelf te veranderen, terwijl we gevangen zitten in emotionele pijn. In die positie hebben we alleen toegang tot gedachten die passen bij het bewustzijn van het interne trauma.

En onze Innerlijke Identiteit blijft niet langer geblokkeerd voor het ontvangen van belangrijke nieuwe informatie.

Juist de vitale informatie die we nodig hebben om beter te worden.

De verschuiving in “hoe we genezen”.

Er vindt nu een revolutionaire beweging plaats over hoe we problemen onder ogen zien en genezen in ons leven.

Het is een verschuiving die onze wereld op micro – (persoonlijk) en macro (wereld) niveau hard nodig heeft. Er wordt belang gehecht aan spiritualiteit, aan meditatie, aan mindfulness, aan bidden voor de geestelijke gezondheid van de mens om veerkracht te verwerven.

Als we willen stoppen met de cycli van misbruik dat levens verwoest, en de voortzetting van pijnlijk slachtofferschap en misbruik – misbruik cycli moeten we op een andere manier genezen. Die cycli zijn allemaal het gevolg van niet-genezen innerlijke verwonding die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Een andere manier van genezen dient ons sneller te genezen, gemakkelijker en diepgaander.

Deze “hoe te helen” verschuiving naarmate je ze meer doet.

Dat creëert zulke wijdverspreide en krachtige resultaten dat veel mensen het niet langer “luchtig””, nieuw” of “vreemd” beschouwen.

Wereldwijd adviseren medische professionals, gezondheidsdiensten, maatschappelijk werkers, misbruikservices, psychologen en counselors evenals wereldberoemde relatiedeskundigen het Narcissistic Abuse Recovery Program, omdat ze misbruikherstellingen creëren die het ‘oude systeem’ gewoon niet kan produceren.

Veel van deze therapeuten en medewerkers van de gezondheidszorg gebruiken nu het Quanta vrijheid Healing – programma’s om hun eigen leven op te waarderen.

Verschil gesprekstherapie en quanta vrijheid healing.

Gesprekstherapie werkt met bèta-hersengolven. Het is geen diepe herkenning en toegang tot het innerlijke lichaam, wat thèta hersengolven wel is. Een Beta-hersengolf zoekt naar buiten toe. Weg van de wond. Thèta hersengolven zoeken naar de wond.

Het gebruik van gesprekstherapie om diepgaand innerlijk emotioneel trauma aan te pakken, is hetzelfde als proberen toegang te krijgen tot een specifiek radioprogramma, terwijl je de knop op een heel andere frequentie gebruikt.

Hoe groter de wond en het bijbehorende trauma, des te sneller de hersengolven (bètafrequentie), waardoor een persoon verder verwijderd wordt van het vinden en genezen van de wond.

Dit is de staat van beschuldigen. Dit is de staat van het tot slachtoffer maken, anderen verantwoordelijk houden, machteloos en benadeeld voelen. Maar ook de status van paniek, angst en trauma in stand houden.

De hersengolven vertragen met quanta vrijheid healing.

Pas wanneer we onszelf trainen om naar binnen te keren, onze hersengolven vertragen, de “verhalen” van de geest loslaten en naar binnen voelen dan kunnen we direct in de wond gaan.

Vanaf hier hebben we het vermogen om toegang te krijgen tot het trauma. We kunnen het trauma laden en weer vrij maken en ons opnieuw verbinden met ons Hogere Zelf. Dat is een staat van zelfliefde en zelfacceptatie.

De verbinding met ons vermogen om innerlijke soliditeit, innerlijke wijsheid en innerlijke empowerment te maken, wordt geactualiseerd.

Dat is wanneer ons Ware Leven begint. Dat is evenals ons vermogen om de verandering te zijn die we willen maken in ons eigen leven, het leven van onze kinderen en onze wereld.

Quanta vrijheid healing verandert hoe je omgaat met pijn.

Quanta vrijheid healing verandert de manier waarop je emotionele pijn verwerkt volledig in alle gebieden.

Het leert je hoe je je hoofd kunt afsluiten als emotionele pijn toeslaat.

Nu ga je in plaats van vruchteloos “proberen je weg eruit te denken”, naar binnen gaan naar je onderbewustzijn waar je het vermogen hebt om “jezelf te bevrijden” – voor echt.

Je onderbewustzijn slaat al je emotionele overtuigingen en wonden op.

Als je weet hoe je er direct toegang toe hebt, kun je je verwonding vinden, omhelzen en loslaten. De precieze techniek vind je in module 1 van NARP.

Ik weet hoe het was om jaren in  “mijn hoofd te denken”, wetende dat ik problemen had, maar niet precies wist wat ze waren. Mijn problemen waren in feite mijn “normale staat van zijn”. Ik had tientallen jaren met hen geleefd. Tot aan het directe narcistisch misbruik wist ik hoe ik op de één of andere manier met hen kon functioneren.

We zijn allemaal hetzelfde. Wanneer we in “normale werking” zijn, hebben we blinde vlekken, omdat we van niets anders weten.

Mensen schrijven me voortdurend in blogs en forumberichten: “Hoe kan ik weten of ontdekken wat ik moet vrijgeven? Wat moet ik loslaten? “

Het antwoord van Melanie is altijd hetzelfde.  “Pas als je een module (quanta vrijheid healing – proces) ingaat, en het proces volgt dat je onderbewustzijn je laat zien pas dan zul je je het weten. Totdat dit gebeurt, raad je het alleen maar.”

Dit is waarom zoveel mensen, zelfs met “het besef van wat ze doen” dat ze niet zichzelf dienen, nooit de ware reden hebben gevonden waarom ze het doen.

Met andere woorden, ze hebben nooit de emotionele verwonding gevonden en losgelaten. Toch veroorzaakte die deze angst, verslaving, behoeftig gedrag. De kwetsuur maakte dat je macht overhandigt en een terreur van verlating voelde. Ze gaven eeuwige gevoelens van onwaardigheid en gebrek aan zelfvertrouwen. Er was de angst om in het openbaar te spreken en zichzelf te zijn. En de lijst gaat maar door.

Nederigheid en zelfbewustzijn is de eerste stap.

“Ik weet dat ik dit probleem heb”, maar dat is nog steeds mijlenver verwijderd van het probleem. De verlichting kan alleen gebeuren als je een partner bent van jezelf. Dan doe je aan zelfgenezing.  Dat betekent dat je in partnerschap bent met je onderbewustzijn. Je bent in communicatie ermee en dan onthult het precies wat de wond is.

Ik beloof je dat niet alleen ‘begaafde’ mensen dit kunnen doen. Het is in feite de meest organische manier van ontmoeten en bij jezelf zijn.  Het is krachtig natuurlijk. Hoe meer je het proces doet hoe beter.  Je begint te voelen hoe gemakkelijk en “goed” het is. Het is alsof je het altijd al hebt gedaan.

Voor wie is het quanta freedom healing – proces?

Iedereen met opgesloten intern trauma op elk gebied van zijn leven. Het is niet alleen een systeem voor narcistische mishandeling te transformeren. Er zijn veel mensen in deze gemeenschap die, om welke reden dan ook, teleurstellende levensomstandigheden hebben gehad met zichzelf.

Dat kan met het leven en anderen in het algemeen zijn. Ze zijn niet tevreden met het leven dat ze nu hebben. Toch willen ze tot het uiterste gaan om echt te genezen.

Ze willen zichzelf compleet maken door zelfgenezing. Ze willen volledig gecompliceerde en chronische getraumatiseerde emoties transformeren.

Met Quanta vrijheid healing kan iedereen dat doen.

De valstrik van schuld en schande.

Blaming and Shaming

Ik begrijp heel goed hoe je kunt zeggen: “Hoe kan het mijn fout zijn.”

Hoe kan het mijn schuld zijn wanneer deze persoon zulke vreselijke dingen met me doet.

Inderdaad, ik voelde mezelf ook zo! Maar dat is niet wat we zeggen.  Als we zeggen dat je je verantwoordelijkheid moet nemen voor je genezingsproces voor 100%. Daarmee zeggen we dat je om je gelukkig te voelen dat je dat niet van de narcist moet verwachten. Maar van jezelf kun je dat wel verwachten.

Dit gaat niet over onszelf de schuld geven.

Ons onderbewustzijn maakt veertig miljoen stukjes informatie per seconde.  

In tegenstelling daarmee verwerkt ons bewuste brein slechts tot de veertig bits per seconde.

Dit is informatie waarvan we ons normaal gesproken niet bewust zijn. Ons onderbewustzijn heeft zoveel meer macht dan we ons realiseren. Het heeft zoveel meer macht dan onze logische geest.

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig zonder advertenties en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media.

Waardering: 1 uit 5.

Lees meer

knop voor alle groeitaken
audio van deze blog op narcisme.blog

Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Disclaimer/Vrijwaring

Door toegang te krijgen tot deze blog, of video erken je, begrijp je en ga je ermee akkoord dat de inhoud van die video/blog geen therapie is en niet bedoeld is om therapie te verstrekken en het vormt geen medisch, juridisch of ander professioneel advies en/of behandeling. Je erkent en begrijpt dat auteurs van deze blog/video geen erkende therapeuten zijn, psychiaters, psychotherapeuten, artsen of andere medische, psychologische en/of psychiatrische professionals en gaat ermee akkoord om indien nodig de juiste medische en/of therapeutische behandeling te zoeken.

Jij erkent, begrijpt en gaat ermee akkoord, en verklaart dat je gekwalificeerd bent voor de aard van de inhoud van deze blog en video, in goede gezondheid en in een goede fysieke en mentale conditie om deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Je bent het er verder mee eens en verbindt je, dat als je op enig moment van mening bent dat je deelname aan een activiteit die voorkomt in een video, in een groeitaak, of blog, of video’s jezelf of anderen zou kunnen in gevaar brengen, je zult weigeren om hieraan deel te nemen. Of als een dergelijke activiteit is begonnen, onmiddellijk verdere deelname aan dergelijke activiteit zal stoppen. Als je deelneemt aan een activiteit, doe je dat vrijwillig en willens en wetens en je alle risico’s van materiële schade, persoonlijk letsel en/of overlijden voor jezelf of anderen op zich neemt voortvloeiend uit je deelname aan dergelijke activiteiten.

Voeg je bij 4.606 andere abonnees