Trauma gebieden veranderen om genezing van de narcist te vinden

trauma gebieden herstellen

Dit artikel betreft trauma gebieden ontdekken die genezing vereisen. Trauma kan de hersenen op enkele voorspelbare manieren veranderen waarvan iedereen op de hoogte moet zijn, vooral als u of iemand in uw omgeving worstelt om het hoofd te bieden aan trauma’s.

Geschatte leestijd: 12 minuten

Laten we dus meteen naar een zelfstudie gaan met de spiegel die je werd voorgehouden door het leven in trauma gebieden veroorzaakt door een narcist.

Om rustig te lezen en toch geconcentreerd te blijven kun je volgende muziek op de achtergrond laten spelen (skip the ad), zodat je hoe dan ook rustiger gaat worden wat je ook gevraagd wordt over jouw trauma gebieden:

Je kunt nieuwe vaardigheden leren die je brein daadwerkelijk kunnen heropbouwen voor herstel.

Het vinden van de juiste hulpbron daardoor en het lang genoeg logisch toepassen zorgt daarvoor.

Misschien vind je deze muziek meer passend om goed te kunnen lezen.

Bovendien kunnen weten wat er aan de hand is, zal  enorm nuttig zijn. Immers het u kan helpen realiseren dat u niet gek bent. Bovendien ben je ook niet  onherstelbaar beschadigd of een slecht persoon.

In plaats daarvan kun je een getraumatiseerd brein beschouwen als één die anders functioneert in de trauma gebieden als gevolg van traumatische gebeurtenissen.

En net zoals je brein veranderde in reactie op je eerdere ervaringen met de wereld, kan het ook veranderen als reactie op je toekomstige ervaringen. Met andere woorden, het brein is “plastisch” en je kunt het veranderen.

Als gevolg van gesprekken, bewegingen, observatie verandert ons brein voortdurend. Door verder te lezen en doen wat voor jou redelijk lijkt ga je jouw brein veranderen naar minder trauma.

Het stellen van de juiste vragen, de juiste lichaamsoefeningen en gesprekken zijn bijvoorbeeld een onderdeel van dit proces. Maar je kunt ergens beginnen zoals met een dagboek.

De situatie waarin je je nu bevindt, is een spiegel.

Het is belangrijk om een blad in je dagboek te nemen en er aan te werken door enkele antwoorden op te schrijven op vragen die ik over je trauma gebieden straks zal stellen.

Volgens de wetenschap zijn als gevolg van het trauma vooral 3 trauma gebieden in je hersens veranderd.

De prefrontale cortex (PFC), beter bekend als het ‘Denkcentrum’.

Het is verantwoordelijk voor vaardigheden, waaronder rationeel denken, probleemoplossing, persoonlijkheid, planning, empathieën bewustzijn van onszelf en anderen.

Wanneer dit deel van de hersenen sterk is, zijn we in staat om helder te denken, goede beslissingen te nemen en bewust te zijn van onszelf en anderen.

De voorste cingulate cortex (ACC), bekend als het ‘Emotioneel Regulatie Centrum’.

Dit gebied is gedeeltelijk verantwoordelijk voor het reguleren van emoties en heeft idealiter een nauwe werkrelatie met het denkcentrum. Ook bij de narcist zijn er daar afwijkingen.

Wanneer deze regio sterk is, kunnen we moeilijk gedachten en emoties beheersen zonder er volledig door te worden overweldigd.

Hoewel we misschien een venijnige e-mail naar een collega willen sturen, herinnert het centrum voor emotieregulering ons eraan dat dit geen goed idee is.

Dit deel van ons brein helpt ons onze emoties te beheersen. Op die manier gaan we geen dingen doen waar we later spijt van hebben.

De amygdala, bekend als het ‘Angst Centrum’.

Dit subcorticale gebied bevindt zich buiten ons bewuste bewustzijn of controle, en het eerste doel ervan is om alle inkomende informatie te ontvangen – alles wat je ziet, hoort, aanraakt, ruikt en proeft.

Het doel is één vraag te beantwoorden: “Is dit een bedreiging?”

Dit trauma gebied detecteert of er een gevaarlijke dreiging aanwezig is.  Het veroorzaakt angst bij ons.

Wanneer dit gebied wordt geactiveerd, voelen we ons bang, lopen we achter de feiten aan  en zijn we waakzaam.

Wat zijn de verschillen met een niet – getraumatiseerde brein?

Het Denkende Centrum is minder actief.

Het Emotioneel Regulatie Centrum is minder actief.

Het angstcentrum is overactief. Je hebt een hyperactieve amygdala.

Wat deze activeringen aangeven, is dat een getraumatiseerd brein vaak “zwaar aan de grond” is. Dat betekent dat activiteiten van lagere, meer primitieve gebieden, inclusief het angstcentrum, hoog zijn.

Daarentegen zijn de hogere delen van de hersenen, bekend als corticale gebieden die weinig actief zijn.

Met andere woorden, als u getraumatiseerd bent en PTSS-symptomen hebt, kunt u chronische stresswaakzaamheidangst en irritatie ervaren.

In combinatie en mee daardoor kunt u ook moeite hebben om u veilig te voelen, te kalmeren of te slapen.

Deze symptomen zijn allemaal het gevolg van een hyperactieve amygdala.

Tegelijkertijd kunnen personen die getraumatiseerd zijn, moeilijkheden ondervinden met concentratie en aandacht, en vaak melden dat ze niet helder kunnen denken.

Gevolg van herstelling van trauma:

Wanneer echter de herstelling van het trauma voltooid is dan is dat brein tot hogere verwerking in staat.

De volledige herstelling is meestal het volg van wat de kwaliteit betreft van de ondersteuning door hulpverlening of “bewuste” vrienden. Vrienden die weten om te gaan met anderen die een trauma hebben.

Het brein van een ex-getraumatiseerde zal ook innovatiever zijn. Verwonderlijk dat het best mogelijk is dat dat brein een specifieke vaardigheid heeft geleerd om heel goed bepaalde zaken te herinneren.

Ook kan het dat de persoonlijkheid van de ex-getraumatiseerde meer mededogend geworden is.

De concentratie moeilijkheden voor het volledig herstel is, niet verrassend, te wijten aan het feit dat het denkcentrum onderactief is.

Door gesprek kan er meer klaarheid komen. Door gesprek kan er meer rust komen. Door letterlijk eerst te vertragen dan  stil te staan gaan we het denken stimuleren.

Voor de meesten is het stellen van de juiste vraag …

In de juiste omgeving gesteld zijn vragen door een actief luisterend persoon gesteld een belangrijke stap naar verandering, want de antwoorden en opties volgen daarop.

Het probleem dat verschijnt bij personen met een trauma is dat ze soms klagen dat ze zich niet in staat voelen om hun emoties te beheersen. Zo kan een bepaalde vraag of een bepaalde activiteit een trigger zijn.

Sommige getraumatiseerde personen kunnen bijvoorbeeld nog niet wat ze herinneren vertellen of opschrijven.  Dit kan rampzalig zijn voor het slachtoffer bijvoorbeeld tijdens een verhoor om de dader(s) op te sporen.

Ze zijn in shock zoals men zegt. Maar die shock heeft zijn gevolgen ook weken of maanden later. Hebben zich herhaaldelijk overweldigende activiteiten voor gedaan in het leven van een kind  zoals bij complex trauma dan kunnen die blijven een rol spelen jaren daarna.

Als iemand bijvoorbeeld hen doet schrikken, kunnen ze een snelle hartslag ervaren lang nadat de grap voorbij is. In de eerste plaats kunnen ze het moeilijk krijgen om kleine irritaties gewoon te laten gaan.

Zelfs als ze willen kalmeren en zich beter voelen, kunnen ze dat gewoon niet. Dit is grotendeels te wijten aan een verzwakt centrum voor emotieregulatie. Ook bij het gebruik van alcohol kan een plotse stemmingswissel zich voordoen die een persoon dereguleert.

Het zal dus belangrijk zijn om stap voor stap aan die emotie regulering te werken. Zo goed als  kalm te blijven wanneer ‘angstige gebieden’ bevraagd worden  is een stap vooruit. Op dezelfde manier is het denkcentrum activeren door focus op de vraag een stap vooruit.

 

Ik ga enkele vragen stellen en belangrijk is dat je eerst goed tot rust komt door je ademhaling te vertragen.

Als je nog niet de muziek  geactiveerd hebt, kun je deze ook beluisteren in de achtergrond:

Het stellen van vragen als een oefening betekent niet dat je onmiddellijk een klaar antwoord hebt. Dat begrijp je nu door dat de trauma gebieden werden verduidelijkt.

Het veranderen van het brein kost inspanning, herhaling en tijd.

Zo’n herprogrammeren kan met NLPpsychotherapiemindfulness, muziek, meditatie, groepsgesprekken met andere slachtoffers, enz. allemaal in een bepaalde mate het verwerkingsproces.

Het beste geschenk dat je jezelf kunt geven voor dit doel is psychotherapie met een therapeut die grote ervaring heeft met slachtoffers van narcisme.

Een therapeut die gespecialiseerd is in trauma en PTSS. Die op bewijs gebaseerde methoden gebruikt die de hersenen veranderen door te werken met zowel het lichaam als de geest en op een actieve manier kan luisteren.

Wat kun je nu doen ….verder lezen.

Maar dat betekent niet dat in afwachting dat je zo iemand vindt niet al enkele zaken kunt doen die wellicht zo’n therapeut zal ondersteunen. Je kunt nu al een groot deel van de zelfsabotage verminderen, de zelfliefde en compassie vermeerderen.

Ondertussen neem je ook de nodige maatregelen voor uw veiligheid zowel om stalking tegen te gaan, uw privacy te beschermen, als uw reactie op smaadcampagnes te bepalen.

Overweeg ook om een op het lichaam gebaseerde of op mindfulness gebaseerde techniek toe te voegen aan je dagelijkse routine om te helpen het angstcentrum te deactiveren.

Het luisteren naar de juiste muziek kan ook helpvol zijn. Bijvoorbeeld Brain.fm heeft een app met muziek voor verschillende devices. Je hebt een keuze voor muziek voor focus, relax en slapen.  Met verschillende genres specifiek aangepast voor bepaalde gelegenheden.

De stap naar psychotherapie is heel belangrijk, en zal vruchtbaarder zijn naarmate het angstcentrum gedeactiveerd is.

De angst verminderen is een onmisbare eerste stap naar genezing in de trauma gebieden.

Want wanneer we het angstcentrum kunnen kalmeren, zijn we beter in staat om te werken aan het versterken en activeren van het denkcentrum.

Wanneer we het angstcentrum kunnen kalmeren kunnen we ook het centrum voor emotieregulatie versterken en activeren.

Hypnose en andere methoden om aan veerkracht te winnen kunnen je daarbij helpen.

Dergelijke oefeningen omvatten diafragmatische ademhaling en autogene training.  Ook als je de artikels leest op deze website beveel ik meditatieoefeningen aan, rustgevende muziek gedurende het lezen.

Hieronder een autogene training sessie

De aanbeveling is om deze technieken, of soortgelijke, gedurende korte tijd meerdere keren per dag te oefenen.

Vergeet niet dat oefenen vooruitgang boekt. Dus voor verder te gaan zoek relax muziek op YouTube of brain.fm (voor enkele uren gratis).

Misschien moet je je ogen sluiten en kun je ondertussen luisteren naar de audio versie. Kijk en luister goed wat er door je hoofd schiet als je gevraagd wordt om te antwoorden.

Wat waren de dingen aan  deze narcistische persoon die je zo belangrijk vond?
Met wat heb je het nog steeds moeite om los te laten?

Schrijf het op. En terwijl blijf je rustig ademen en ga je vertraagd uitademen.

Nu komt de volgende vraag over de trauma gebieden…

 

Welnu, welke van deze dingen die hierna volgen geloof je niet, zijn niet van toepassing in je leven. of, maar gedeeltelijk, je kunt er bijvoorbeeld een cijfer aan geven van 0 tot 10

ik dien samen te leven met iemand want ik kan niet voor mezelf zorgen

Heb je het gevoel dat je een andere persoon nodig hebt om te doen wat je doet?

Het zal niet werken als je niet voor jezelf kunt zorgen.

Als je dit niet begrijpt, genees je niet en krijg je de les.

Wanneer je deze les accepteert, weet je dat er een van deze twee genezingsoplossingen nodig zijn:

ofwel je eigen blokkades en beperkingen genezen om een ​​hele bron van dat “ding” (wat je echt wilt) voor jezelf te worden, niet afhankelijk van een ander die het voor jou doet

of het loslaten van de behoefte ervan in je leven, wat betekent genezing van de voorwaardelijke zelfbevestiging waarop je jezelf erop hebt toegespitst.

Nu, in beide gevallen, is er de ruimte en de vrijheid voor wat je al bent, ‘heelheid’, om in je leven te komen en meer toe te voegen aan wat al bestaat.

Laten we nu eens kijken naar de overlevingsprogramma’s als gevolg van onze trauma gebieden.

Wat doe je om te overleven is de situatie gedeeltelijk aanvaarden.

Wat zijn de redenen waarom je ondanks dat je ongelukkig bent en zelfs ernstig misbruik hebt meegemaakt gehecht bent gebleven aan de narcist.

Maak een lijst van de periodes waarop je bleef vasthouden aan de narcist, verontschuldigingen hebt gemaakt, ervoor hebt gekozen om onvergeeflijk gedrag te vergeven en de relatie niet hebt verlaten en / of alle contact met een persoon die misbruik maakte niet hebt verbroken.

Controleer waarom je nog steeds geobsedeerd bent.

Waarom wil je de narcist in je leven? Ook nadat je bent weggegaan of bent achtergelaten wil je de narcist in je leven?  Ook al weet je dat dat logisch gezien belachelijk is, blijf je in die trauma gebieden?

Er is één manier om te herkennen en omarmen wat “het” is dat deze persoon je leerde over je trauma gebieden, je onverwerkte emotionele patronen waarin je geblokkeerd werd en die in het voordeel van de narcist werden gemanipuleerd.

Ga naar binnen en vraag je innerlijke wezen naar de psychologische trauma gebieden:

‘Waarom is het in die situatie dat ik niet ben weggegaan?’

‘Waarom kan ik niet accepteren dat deze persoon niet goed voor me is en verder gaan?’

Ik wil dat je een antwoord krijgt van je kwetsbare zelf. Die kleine innerlijke  stem binnenin je zult je gevoelens verduidelijken. Kun je zien waar schuld, angst en verplichting een rol spelen.

Bijvoorbeeld kun je schuldgevoelens hebben door de gevolgen van het narcistisch misbruik op de kinderen. En precies daardoor het narcisme ontkennen, door de controle over de schuldgevoelens niet te verliezen. Want er is bovendien een grote verlatingsangst die dan zou geactiveerd worden.

De angst voor de schaamte en het potentieel verlies aan reputatie en vrienden.  Op die manier verwerk je natuurlijk niet je eigen trauma want de ontkenning is het gevolg van wat je weet dat mogelijk is. Het was een verdedigingsmechanisme om te kunnen blijven functioneren.

Door nu te luisteren naar die innerlijke stem wanneer je dieper tot rust komt krijg je informatie zoals de mogelijke antwoorden op psychologische trauma gebieden die volgen.

Mogelijke antwoorden:

voelde me alsof ik ging sterven’,

heb het gevoel dat ik nooit meer liefde zou hebben’,

voelde me als mijn leven zou af zijn ‘

zou het nooit alleen aankunnen ‘

had het gevoel dat ik het nooit alleen zou overleven ‘.

Wat het ook is. Noteer wat u ontvangt in uw dagboek.

Ik beloof je dat dit overtuigingen en trauma’s zijn die je hebt op je energieveld. Éénmaal geadresseerd zul je een weg vinden om je niet meer zo te voelen.

In feite, wanneer je ze aanpakt en geneest, zullen niet alleen deze vreselijke gevoelens van conditionele verkleving en verslaving oplossen.

Je zult je ook meer bevrijd, vrij, uitgebreid en blij voelen. Het feit dat je als persoon groeit, is anders dan je ooit deed. Het is anders dan zelfs voordat je in deze relatie met deze persoon was. Immers je bent gegroeid. Je denkpatronen zijn ook anders dan vroeger.

Waarom? Omdat ze een spiegel waren die op jou terugkwam. De narcist had ze immers geprojecteerd en geprogrammeerd, zodat hij of zij superieur werd.

Als je naar binnen gaat in jezelf ga je helen.

Daardoor komt de volgende hoogste en meest uitgebreide versie van je ware zelf in zicht.  Helemaal.

Slaat dat ergens op?

Ik hoop dat dit artikel groot stof tot nadenken voor je is geweest en zal blijven.

Die vragen gaan je helpen om je naar binnen te keren. Jij bent de enige persoon om te genezen die jij kunt genezen. Je leven zelf helen. Zoals je weet kan je niet de narcist genezen. Waar je vroeger de hulpbron ontbrak en je niet wist waar te zoeken, kun je die nu vinden.

Je kunt heel veel zaken leren …

En als je meer wilt weten over hoe je  verder kunt helen, kun je je aanmelden op mijn profiel, op mijn pagina’smijn website volgen, zodat we er dieper kunnen op in gaan.

Je kunt enkele e-books of boeken lezen die ik voorstel over trauma. Belangrijk is ook je te verdiepen in zelfliefde en compassie. Je vindt ook in mijn artikels  enkele video’s om te bekijken.

In het algemeen is een visie nodig, zodat je durft te veranderen wat je weet dat je tegenhoudt. Het is het onder ogen zien. Je kunt je angst overwinnen om kleine stappen te zetten.

Elke kleine stap is  de moeite waard.  Met de juiste technieken zoals meditatie, yoga, NLP, mindfulness, gesprekstherapie, EMDR enz. kun je de angst overwinnen.

Ondertussen blijf glimlachen, blijf werken aan je genezing omdat er niets anders te doen is om te groeien.

Geef een reactie, vraag of antwoord.