Doorbreken hulpeloosheid bij slachtoffer narcisme. Stanley Milgram experiment.

Gehoorzaamheid in de box kost minder inspanning van uw kant.

In 1961 en 1962 voerde Yale Universiteit psycholoog Stanley Milgram een beroemde reeks experimenten uit. Daaruit bleek dat ongeveer 2 op de 3 mensen een wrede actie op een andere persoon zal uitvoeren als de opdracht om dit te doen wordt gegeven door iemand die zij beschouwen als een autoriteits- figuur.

 

Dit toonde aan dat de meeste mensen gevoelig zijn voor iets wat ze niet willen doen. Ze zijn zelfs gevoelig voor iets wat ze normaal zouden beschouwen als “fout” doen. Ze doen het toch alleen maar, omdat een assertieve of gezaghebbend persoon het hen vertelt.

In het Milgram experiment reageren de deelnemers op een advertentie waar men vroeg om deel te nemen in wat Milgram als een experiment over leren en straf beschreef.( het Stanley Milgram experiment)

Ze kregen te horen dat één persoon de “leraar” en de andere persoon de “leerling ‘” zou zijn en loting zou beslissen wie welke rol zou vervullen.

In werkelijkheid is de “leerling”, een acteur met een script.

De loting werd opgetuigd zodat de werkelijke deelnemer altijd “willekeurig” gekozen was om de “leraar” te zijn.

De deelnemer “leraar” werd vervolgens gezet voor een valse “elektrische schok machine” die moest schakelaars gelabeld in stappen van 15 volt, 15-450 volt. De “leerling” werd uit het zicht gezet in een aangrenzende kamer, maar kon verbaal communiceren met de leraar.

De leraar kreeg een lijst van woordparen te lezen aan de leerling. Dan vraagt de leraar aan de leerling om de koppelingen te herinneren en zijn antwoord te communiceren door op de juiste knop te drukken.

De leraar kreeg de opdracht om steeds hogere niveaus van een elektrische schok toe te dienen telkens wanneer de leerling een fout maakte.

Stanley Milgram experiment
Hulpeloosheid veranderen als slachtoffer van een narcist

Stanley Milgram experiment “Valse” shock machine.

De leerling maakte opzettelijk fouten om de leraar in de positie te plaatsen om  toenemende shock niveaus toe te dienen.

Telkens als de leraar hogere “schokken” toediende, reageerde de “leerling” hoorbaar door het gillen, schreeuwen om het te stoppen en klagen over zijn hartkwaal.

Op een nog hoger niveau weigerde de “leerling” te antwoorden en viel toen stil. De leraar moest verder gaan met het leveren van schokken als de leerling geen juist antwoord binnen een paar seconden gaf.

Als de experimenten vorderden, werd het merendeel van de deelnemers zichtbaar ongemakkelijk. Er begonnen twijfels te ontstaan over de voortzetting van het experiment en bezorgdheid voor het welzijn van de “leerling”.

Wanneer dit gebeurde, zou de experimentator rustig instrueren aan de deelnemer om door te gaan met een reeks van reacties zoals:

  • “Ga verder leraar.”
  • “De schokken kan pijnlijk zijn, maar ze zijn niet gevaarlijk”
  • “Het experiment vereist dat u verder gaat.”
  • “De vraag of de leerling dat nu leuk vindt of niet is niet belangrijk. We moeten doorgaan tot hij alle woordparen leert.”
  • “Het is absoluut nodig dat u doorgaat.”
  • “Ik ben verantwoordelijk voor alles wat er met hem gebeurt.”
  • “Je hebt geen andere keuze, dan door te gaan.”

Wanneer de deelnemer absoluut weigerde, stopte men het experiment. Zo niet, dan voortgezet tot de maximale 450 volt shock 3 keer was toegediend.

Uit het Milgram experiment bleek dat 26 van de 40 deelnemers (65%) de hele weg doorging. Ze gingen door tot het hoogste niveau van schokken toedienen.

Waarom werden buitengewone wreedheden begaan tijdens de Tweede Wereldoorlog?

Milgram’s opzet van het experiment was een manier om te onderzoeken waarom zeer ongewone wreedheden werden begaan door zo veel mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Ook om de hypothese te onderzoeken dat mensen gehoorzaam dingen doen die ze anders zouden verkeerd vinden als ze het gevoel hebben dat ze niet verantwoordelijk zijn voor wat er kan gebeuren. Als ze de opdracht om dit te doen krijgen door een autoriteitsfiguur voelen ze zich niet verantwoordelijk.

Milgram experiment is ook een illustratie van aangeleerde hulpeloosheid.

Aangeleerde hulpeloosheid is waar een persoon wordt beïnvloed om hun macht af te staan aan iemand die zij zien als een autoriteitsfiguur.

Is er een relatie tussen Stanley Milgram’s Experiment en persoonlijkheidsstoornissen?

Stanley Milgram experimenten laten zien wat er kan gebeuren als een anders ethisch persoon zich bevindt onder de invloed van een autoriteitsfiguur die hen instrueert te gedragen op een onethische manier.

Een voorbeeld hiervan is wanneer een verkeerde ouder de andere ouder of familieleden beïnvloedt om aan te sluiten bij de mishandeling van een kind.

De andere familieleden mogen niet op onrechtmatige manier hebben gehandeld, zonder dat dit invloed heeft, maar binnen het familiesysteem kunnen onrechtmatige handelingen  “normaal” worden. Ze worden ” misbruikers bij volmacht “.

Beledigende ouders kunnen ook volmachten werven van buiten het huis.

Veel mensen beschouwen een ouder als een autoriteitsfiguur in het leven van hun kinderen. Ze vinden dat de “ouders het beste weten”.

Misbruikende ouders kunnen soms met succes met “het sociaal vertrouwen” (ouders willen altijd het beste) winnen. Daarmee werven ze mensen van buiten de familie, waaronder leraren, artsen, pastoors, counselors, vrienden en kennissen. Daardoor kunnen ze deze laten deelnemen aan het misbruik van een kind.

Een bekend voorbeeld hiervan is Münchhausen by Proxy Syndroom. Daarin haalt een ouder het medisch personeel over om te veel of de verkeerde medicatie te geven. Dit is ook het mishandelen van een kind door te beweren dat het kind een ziekte heeft of symptomen van een ziekte, die het niet heeft.

Een ander voorbeeld hiervan is wanneer iemand in een relatie met een persoonlijkheidsgestoorde individu begint met stelen of breken van wetten. Emotioneel afhankelijke personen kunnen stelen bij mensen die ze anders zouden beschouwen als vrienden. Ze doen dit om hun partner of echtgenoot te behagen of te paaien. Dan staan ze dikwijls hulpeloos onder het gezag van die echtgenoot.

Ook kinderen die valse verklaringen afleggen ter wille van de narcistische ouder is daar een voorbeeld van.

U kunt kijken naar Stanley Milgram’s Movie “Gehoorzaamheid”, die de experimenten hier documenteren:

Yale universiteit psycholoog Stanley Milgram voerde een reeks van sociale psychologie experiment uit onder de naam het Milgram experiment.

Hij onderzocht en mate bereidheid bij de deelnemers om een opdracht uit te voeren. Een gezagsdrager gaf hen de opdracht gaf om handelingen die in strijd waren met hun persoonlijk geweten uit te voeren. De gezagsdrager stuurde aan om te gehoorzamen.

Vindt u het mogelijk dat door een narcist u daden zou uitoefenen die tegen uw eigen geweten ingaan?

Vergeet uw commentaar, like en share niet want dat kan een ondersteuning betekenen voor een slachtoffer van narcisme.

Hulpeloosheid veranderen als slachtoffer van een narcist ?

De narcist zet het volume luider met schreeuwen en roepen tot je in shock bent.

Het misbruik door pesten op school.

Kerstkaartjes maken ontwerpen eigen creativiteit

Wordt de samenleving kinderachtig?


Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder! Reactie annuleren

Voeg je bij 4.580 andere abonnees