Het onderscheid tussen narcisten en hun vlooien.

Het is verwarrend als je voor het eerst leert over narcisme  en de vlooien van het narcisme. Het is moeilijk om de verschillen te zien met gewoon gedrag. Als u de vraag stelt : Ben ik een narcist? dan is het antwoord over het algemeen waarschijnlijk nee. Dat is heel duidelijk. Maar er zijn twijfels over de positieve en negatieve kanten van Narcisme/zelfliefde.  Ook wat de invloed van een NPD op zijn omgeving is zijn er vragen.

Het is verwarrend als je voor het eerst leert over narcisme en de vlooien van het narcisme.

Het is moeilijk om de verschillen te zien met gewoon gedrag. Als u de vraag stelt: Ben ik een narcist? dan is het antwoord over het algemeen waarschijnlijk nee.

Dat is heel duidelijk. Maar er zijn twijfels over de positieve en negatieve kanten van Narcisme of zelf-liefde.  Ook wat de invloed van een NPD op zijn omgeving is zijn er vragen.

Je krijgt echter vlooien van narcisten van overal.

Het vlooien probleem maakt gebruik van hetzelfde mechanisme als de mob (bende) mentaliteit.

We assimileren die vlooien langzaam (zoals propaganda en indoctrinatie) en in een omgeving waar niemand de vlooien uitdaagt worden we er heel gemakkelijk gewend aan.

Maar als we de vraag stellen wie we eigenlijk zijn?  Als we aan  zelfonderzoek doen en de vlooien aan het licht komen hoe reageren we dan?  Hoe we reageren op hun ontdekking in onszelf vertelt veel over wie we uiteindelijk zijn.

We roeien de vlooien.  Dan geven we de eventuele voordelen op die ze ons zouden gebracht hebben. Misschien rationaliseren en rechtvaardigen we hun bestaan. Door het antwoord op die verschillende keuzes weten we wie we zijn.

Het is zeer intrigerend als je niet op de hoogte bent van je eigen gedrag.

De meesten van ons willen niet als onze narcistische moeder of vader zijn.

Je kan zelfs een grote angst hebben dat een genetische factor een rol speelt en je mogelijk ook gek bent.

Het is onbekend wat NPD specifiek veroorzaakt. Er zijn veel theorieën die suggereren dat de aandoening wordt gevormd door een combinatie van biologische, genetische, psychologische, ecologische en sociale factoren. Dit wordt door veel deskundigen beschouwd als een ‘biopsychosociaal causaliteitsmodel’.

Het is onwaarschijnlijk dat één enkele factor verantwoordelijk is. Maar de genetische factor is zeker belangrijk.

Specifiek Gen Trypptofaanhydroxylase-2.

Volgens een studie in het “International Journal of Neuropsychopharmacology” (2007) kan een specifiek gen genaamd tryptofaanhydroxylase-2 betrokken zijn bij de ontwikkeling van onder anderen de borderline persoonlijkheidsstoornis en de narcistische persoonlijkheidsstoornis.

Tryptofanhydroxylase-2 helpt de productie van serotonine te regelen, een belangrijke hersenstof die betrokken is bij stemmingsregulering. Tijdens stress zorgt deze stof ervoor dat de paniek niet te zeer toeslaat, zodat iemand weloverwogen kan handelen.

Tweelingen onderzoek Noorwegen.

Een onderzoeksinstituut in Noorwegen heeft in 2015 met tweelingstudies grootschalig onderzoek gedaan naar het verband tussen genen en persoonlijkheidsstoornissen.

Identieke tweelingen die bij de geboorte gescheiden zijn en in verschillende huishoudens worden opgevoed werden daarbij vergeleken met twee-eiige tweelingen.

Identieke tweelingen delen identieke genen, en daarom kunnen alle gelijkenissen in persoonlijkheidskenmerken worden toegeschreven aan de genetica.

Uit die studies bleek dat de typerende persoonlijkheidskenmerken van narcisme voor zeker vijftig procent door genetische factoren zijn bepaald.

Uit dezelfde studies bleek hoe complex de interactie tussen genen en omgeving is; de genen kwamen alleen tot expressie in vergelijkbare jeugdomstandigheden.

Studie door Levesley.

Volgens een studie door Livesley (e.a.), evenals verscheidene andere studies, is het narcisme een inheritable trek, met een continuüm bestaand met een normale en pathologische persoonlijkheid op één van beide eind van de schaal.

De studie door Livesley (et al) bekeek 175 paren tweelingen die iedereen een vragenlijst voltooide die wordt ontworpen om 18 afmetingen van persoonlijkheidswanorde te beoordelen.

De erfelijkheid van de afmetingen werd beoordeeld gebruikend gestandaardiseerde tests en NPD werd gevonden om het hoogste tarief van erfelijkheid van alle afmetingen (erfelijkheidscoëfficiënten 0.64) te hebben.

Van de andere beoordeelde afmetingen, hadden alleen maar vier een erfelijkheidscoëfficiënten van meer dan 0.5.

Eerder zijn duidelijke verbanden aangetoond tussen stoornissen in de regulatie van emoties en impulsen, en afwijkingen in het serotoninesysteem in de hersenen.

Tweelingen studie Chinese onderzoekers.

Er is één studie door Chinese onderzoekers met paren tweelingen. De genetische en milieubasissen van tweelingen eigenschappen worden onderzocht die in narcisme worden gezien.

Namelijk, interpersoonlijke grandiositeit en interpersoonlijke betiteling. Globaal, voltooiden 304 paren tweelingen de Psychologische Schaal van de Betiteling en de Narcistische Schaal grandiositeit.

De resultaten toonden aan dat zowel de betiteling als grandiositeit, bij 35% en 23%, respectievelijk matig erfelijk waren.

Maar de trekken waren vooral onafhankelijk van elkaar in termen van genetische en milieu-invloed. Het kan blijken dat er nog veel meer ‘gekke’ mensen in je familie zijn dat je wist wanneer je pas was 15 jaar of 5 jaar oud was.

Zelfreflectie bij kinderen.

Nu zijn er al niet zo veel kinderen die al zelfreflecterend zijn als ze 5 jaar oud zijn. Maar het bestaat.  Dat heb ik geleerd door mijn gesprekken met volwassen kinderen van narcistische ouders.

Iedereen heeft vlooien, van de narcistische cultuur waarin we in Vlaanderen leven. Het is moeilijk om zich ervan te ontdoen, omdat de media het spel meespelen. Met verkeerde informatie wordt de massa op het verkeerde been gezet.

Het punt is dat narcistische mensen niet in staat zijn om zelfreflecterend te zijn ongeacht welke informatie er beschikbaar is.

Als een narcist aan ‘zelfreflectie’ doet, is dat voor het doel van het rationaliseren en te rechtvaardigen wat hij / zij heeft gedaan.

Wat is de innerlijke werking van een kwaadaardige narcist?

U wilt een glimp?

Een kwaadaardige narcist(e) is emotioneel wreed en sadistisch. Hij of zij doet alleen dingen om je pijn te doen voor het plezier van je te zien in emotionele en/of fysieke pijn.

Wanneer u hem erop wijst hoe verkeerd het is om jezelf te vermaken ten koste van de gevoelens van een persoon, zal hij of zij je zeggen dat ze niet anders kan. Dat zij of hij zo is.

Het is een ongebruikelijk ogenblik, wanneer hij of zij zegt.

“, omdat ik altijd al zo geweest.” of meer modieus ‘gewoon’.

Ik wees erop dat hij alleen, maar 30 was dat het niet te laat was voor hem om te veranderen. Dat de rest van zijn leven niet hoefde te zijn zoals het tot op dat moment was geweest.

Hij zweeg weer voor even en glimlachte en toen zei hij: “, Maar dat zou betekenen dat ik verkeerd was. Al mijn hele leven tot op dit punt en ik kan dat niet hebben.”

Zijn kort moment van zelfreflectie vertelde hem dat als hij op 30 veranderd in een zorgzame, medelevend mens, dan zou zijn eerste 30 jaar dan ook “fout” zijn. Omdat hij nooit verkeerd was, moet hij dan ook gelijk hebben.  Ook dat maakte het OK om door te gaan zoals eerder.

Geen “aha” moment, geen openbaring — niets anders dan een manier om zichzelf te rechtvaardigen.

En dat is een narcist voor u – zelfs wanneer ze direct kijken naar zichzelf en hun gebreken, kunnen ze niet zien zoals normale mensen doen.

Het ware zelf nadenken, een zelfbeoordeling gekoppeld aan compassie en met respect voor anderen staat eenvoudigweg buiten hun capaciteit.

Als zijn gedrag alleen maar vlooien was geweest, zou hij geschokt zijn door zichzelf.  Daarnaast zou hij niet trots zijn op wie en hoe hij was. Als narcist is hij niet geschokt en blijft hij trots op zichzelf.

Het is een manier (, maar onwaar) om te zeggen dat het een “onvermogen” is om te veranderen, denk ik –, maar het is echt een keuze!

Pijn is de bedoeling.

Dat iemand die jong is zo’n vreselijke beslissing zou maken. Het gewoon zo moeilijk om te kijken naar de kwaadaardigheid van deze aandoening. Het is moeilijk om te beseffen dat alle pijn die ze veroorzaken inderdaad de bedoeling is.

Ik weet dat dit mijn denkwijze is dat in mijn hoofd zit, maar mijn hart zegt nog wel eens: “Nee, nee dat kan niet waar zijn. Het is te verschrikkelijk.”

Het helpt niet om te bidden dat een narcist op een dag zal wakker worden en echt zien wat hij of zij had gedaan. Zelfs wanneer de narcist zegt dat ze geloven in God geloof dat niet. Met grote stelligheid kunnen ze zichzelf niet in een lagere positie zetten dan God.

Ze kunnen niet verdragen dat er iemand boven hen staat, behalve als een autoriteit om te verwijzen naar één van hun argumenten, zoals de bijbel misbruiken. Net als in ‘God beveelt het!’

De meesten van ons stellen de vraag of we genetisch zijn geconditioneerd om ook een narcist te zijn.

Dat is dikwijls het middelpunt van onze gedachten. Het komt allemaal neer op het onderscheid tussen de aandoening ‘Narcistische stoornis’  en wat wij noemen vlooien. Naar mijn mening is het volgende een zeer ingenieuze en beknopte uitdrukking van de essentie van narcisme!

“De psyche van de narcist is zo geconstrueerd dat de eenvoudige handeling van zelfreflectie hoogst onwaarschijnlijk is. In plaats van de uitoefening van zelftwijfel, zal de narcist gewoon zoeken naar manieren om die gedragingen die hij heeft die je bang maken wellicht te rationaliseren of te rechtvaardigen.”

We hebben allemaal narcistische vlooien. Het is onmogelijk om op te groeien zonder hen.

Wat ons onderscheidt van onze narcist, echter, is de bereidheid om wat zelfreflectie te doen. We erkennen dat we ons gedragen op een manier die kan worden gewijzigd voor onszelf en anderen, en doen het dan ook. Het hebben van vlooien maakt je niet tot een narcist. 

Het vinden van iets in jezelf dat kan veranderd worden voor anderen en het weigeren om het te veranderen at is het gedrag van een narcist. Het vinden van manieren om zich te verontschuldigen, te rationaliseren of te rechtvaardigen dat is het gedrag van een narcist.

Zolang u zich zorgen maakt over hoe uw acties anderen beïnvloedt, moet je geen zorgen maken over het feit of je wel of niet een narcist bent.  In het bijzonder is een narcist alleen bezig met hoe hij of zij de acties van anderen kan beïnvloeden in zijn voordeel!

Een vriend van me vroeg dat zichzelf ook af. Hij was zo bezorgd over enkele van zijn verwrongen denkpatronen dat hij naar 3 verschillende psychologen ging om te vragen of ze dachten dat hij een persoonlijke stoornis had.

Gelukkig, reageerden ze allemaal met een volmondig “Nee, maar ze zegden wel dat het lijkt dat hij een ernstig geval van PTSS heeft.”

Iedereen die met een van deze narcistische monsters werd opgevoed zal begrijpen waarom …

Het is een oprechte bezorgdheid van mij hoe het gedrag van een narcistische moeder het gedrag van anderen beïnvloed. Helaas heb ik het genoegen er enkele te kennen.

Op dit punt in mijn leven, moet ik me minder zorgen maken over het hebben van een persoonlijke stoornis. Inmiddels maak ik me meer zorgen over hoe ik minder een magneet kan worden voor narcisten.

Narcisten lijken een zesde zintuig te hebben om mensen die geconditioneerd werden door een andere narcist en een bron van hulp voor hen te laten worden.

Helaas heb ik geen antwoord op de vraag hoe minder van een narcistische magneet te worden op dit moment, want ik merk dat ik ze net zo goed aantrek. Dus heb ik mijn energie gericht op het leren hoe ze te herkennen en op het ontwikkelen van de sterkte hen de deur te laten zien als ik ze tegen kom.

Zolang je niet een narcist ontdekt kun je wel goed doen voor iemand. Maar neem de tijd en zie de rode vlaggen die je onderbewustzijn gooit. Geef daarom niet een potentiële narcist volgens je buikgevoel het voordeel van de twijfel.

Ik denk nu ook echter dat het mogelijk is dat narcisten gewoon een veel hoger percentage van onze bevolking bevolken dan eerder geraamd.

Het is waarschijnlijk dat er meer narcisten volgens een spectrum zijn (van geniepig tot openlijk gewelddadig).

Veel gedragingen zoals gaslighting, triangulatie, etc. – zijn zojuist geaccepteerd als normale ongemakkelijke trekken van familieleden. Het is precies een soort evolutie die te maken heeft met de toename van het autoritarisme in veel westerse landen.

Het valt op dat in de wereld van volwassen kinderen van narcistische ouders hetzelfde soort verhaal wordt gedaan.

De hele zaak is dat een borderline narcist een meester is in het voorwenden van zelfreflectie.

Het probleem is dat ze/hij fictionaliseert dat ze aan  “soul-searching” doet.

Het is een van de moeilijkste dingen om te zien. Ondanks dat ze zegt naar zichzelf te kijken met open ogen van zelfreflectie blijkt er toch puur bedrog te zijn.

Het is onderdeel van het rationalisatie of rechtvaardigingsproces. Je weet wel. Het is vooral bedoeld om zichzelf ervan te overtuigen.  Als ze ondertussen een paar gelovige bondgenoten mee kunnen sleuren, des te beter denken ze.

Maar zolang je weet dat ze dit doen, zolang u zich bewust bent, is het onwaarschijnlijk dat je verstrikt raakt in hun net.

Het kan moeilijker zijn om anderen te waarschuwen want ze kunnen erg overtuigend zijn.

Ik heb geleerd om hen te laten hun eigen lessen te leren, want als ik tussen kom,  kijken ze naar mij alsof ik kleingeestig ben.

Sommige mensen kunnen niet gered worden door anderen, want ze moeten op de harde manier leren.

Een ding dat me opviel over wat de 30 jaar oude narcistische man zei was dat hij zijn hele leven zou verkeerd geweest zijn als hij nu zou toegeven dat hij verkeerd is. Dit is een van de grootste obstakels om een narcist te veranderen. Omdat ze zouden moeten inzien wat ze gedurende al die jaren mensen hebben aangedaan.

Helaas is het enige gevoel dat ze absoluut niet tolereren is schaamte.

Narcisten brengen hun leven door door er alles aan te doen om te voorkomen dat ze schaamte voelen over zichzelf. Daardoor kunnen ze geen kritiek aannemen.

Het is de reden waarom ze nooit excuses maken op geen enkele echte manier. Het is de reden waarom ze altijd een vals gezicht opzetten om indruk te maken bij de mensen.

Omdat ze zichzelf nooit als gewone, als onvolmaakte mens kunnen accepteren. Om gewoon of onvolmaakt te zijn betekent voor hen hetzelfde als niet geliefd zijn. Het is de reden waarom ze liegen, hun cv opsmukken en vervalsen.

Het is de reden waarom ze andere mensen neerhalen met het oog om zichzelf superieur te voelen. Als iemand zijn tijd doorbrengt met anderen verbaal te misbruiken dan is die persoon mentaal en moreel ziek. Dit is hetzelfde met anderen te schande te maken, en te bespotten.

De kwestie van schaamte staat centraal in narcisme.

Narcisme is vaak een allergische reactie op schaamte voelen. Afgezien dat er ook iets fysieks in de hersenen kan mislopen. Schaamte voelt giftig, maar het is ook nodig.

Het dwingt ons te realiseren dat we niet perfect zijn. En eerlijk gezegd iedereen die opgevoed is door twee narcistische ouders gaat veel narcistische vlooien hebben.

Voordat je begint te begrijpen dat narcisme een systemische stoornis is, ben je veel kwetsbaarder om zich aan narcistisch gedrag over te geven. Bijvoorbeeld als er een conflict is, heb je dan een verdedigende reflex voor je eigen ego?

Het is een zegen van het ouder worden dat je gezicht verandert dat je lichaam sneller slijt. Daarom is het gemakkelijker dat je de fantasie loslaat dat je volmaakt bent.

Als u zelden het gevoel van schaamte of schuld hebt, betekent dat niet dat je een narcist bent.

Door bittere ervaring kun je hebben geleerd door wat schaamte en schuld werd opgeroepen. Precies daardoor heb je geleerd dat gedrag te voorkomen.

Dit is precies hoe schaamte en schuld worden geacht te werken: je geweten is je innerlijke “beeldscherm”. Het deelt schaamte en / of schuld uit wanneer je het geweten schendt.

Als we volwassen worden maken we de overgang van externe controle en disciplinering naar het internaliseren van de moraal en ethiek van onze cultuur. Dit maakt dat we onszelf  disciplineren.

Alleen door het leren van de les van het zich onthouden van dat gedrag dat schaamte en schuld veroorzaakt kan schaamte en schuld vermeden worden.

De narcist, echter, rationaliseert dat gedrag / rechtvaardigt of wijt het aan iemand anders.

De narcist denkt niet na over wat hij voelt. Noch internaliseert hij die boodschap of verandert zijn gedrag.

Daardoor kan hij de onaangename sensaties van schaamte en schuld vermijden. Dus hij verandert nooit.  Behalve dat het alleen met de tijd erger wordt, misschien subtieler.  Immers de gevolgen voor het slachtoffer zijn erger.

We leren op de knie van de narcist. Maar er is geen reden waarom we niet kunnen die lessen afleren en verplaatsen naar de normaliteit als we willen.

Maar rationalisatie kan zeker verleidelijk zijn om dat niet te doen.

Narcisten zijn meesters in rationalisatie.

Zij gaan zeer diep in op hun leugens, tot ze die daadwerkelijk geloven. Ze zijn echte zelfhypnotiseurs. Zij verstaan de kunst van het moedwillig liegen.

Liegen bezorgt de niet-narcist schaamte en hij zal zich snel en oprecht verontschuldigen als dit ontdekt wordt. We hebben dit allemaal wellicht meegemaakt.

Dat was echte moed want dat corrigeren is de sleutel tot het worden van een fatsoenlijk mens.

Een narcistische moeder heeft een schaamteloze mentaliteit.

Ze kan een verontschuldiging nu faken. Maar dan een jaar later kan ze zeggen zonder blikken of blozen dat ze het niet meende. Bijvoorbeeld zal ze zeggen  dat het alleen maar was om de vrede te bewaren.

Heb je nog enkele ideeën over het verschil tussen een narcist(e) en de vlooien die hij of zij verspreidt? Laat het me weten in de commentaren hieronder.

Word lid van onze Facebook Groep of zoek contact voor een persoonlijk gesprek.

Met moed Actie ondernemen doe je hier en hier.

e-book

Indien je wenst te groeien in zelfliefde en u wenst uw narcistisch ziel trauma te herstellen word nu lid van onze Privé Support Group VKoN.

Lees eerst de info voordat uw aanvraag te doen. Voor wie is VKoN bedoeld? Iedereen die genoeg heeft van een teleurstellend leven en zichzelf, en die bereid is om innerlijk werk te doen om te genezen.

Melanie Tonia Evans is een relatie expert rond narcisme.

Ze weet alles van het fenomeen narcisme en PTSS, ze heeft zelf twee levens- en bijna-dood narcistische misbruikrelaties meegemaakt die haar achterlieten met medische aandoeningen waarvan haar werd verteld dat ze onmogelijk te genezen waren.

Deze relatie expert rond narcisme ontwikkelde een genezingsmethode die tienduizenden mensen uit meer dan 120 verschillende landen heeft geholpen.

Tegenwoordig is Melanie de # 1 expert op het gebied van herstel van narcistisch misbruik ter wereld en ze weet, na meer dan 10 jaar mensen te hebben geholpen met genezen, waarom het zo moeilijk is om over giftige relaties heen te komen. Bekijk haar programma: http://bit.ly/herstelprogrammaMTE

Related Post
Share
Leave a Comment

Bekijk commentaren

Recent Posts

 • groeitaak
 • Nederland België Nederlandstalig
 • Recent
 • zelfgenezing
 • zelfzorg

EFT een dagelijkse tool om je emoties te verlichten. (taak)

Dus vandaag wil ik met jullie informatie delen om emotionele energie los te laten met EFT, die in ons lichaam… Read More

 • groeitaak
 • Nederland België Nederlandstalig
 • Recent

Meditatie: ons afscheiden van onze geest (taak)

Iedereen bedankt voor het volgen van narcisme.blog. Degenen onder jullie die dat niet hebben gedaan: als het je bevalt wat… Read More

 • groeitaak
 • Nederland België Nederlandstalig
 • Recent
 • zelfgenezing
 • zelfzorg

Bodyscan-meditatie een methode om emoties los te laten (taak)

Dit artikel gaat over een bodyscan-meditatie. Geschatte leestijd: 6 minuten Dus eerst ga ik een beetje praten over wat het… Read More

%%footer%%