Het onderscheid tussen narcisten en hun narcistische vlooien. DEEL 1

Het onderscheid tussen narcisten en hun narcistische vlooien. DEEL 1

Het is verwarrend als je voor het eerst leert over narcisme en de narcistische vlooien.

Het is moeilijk om de verschillen te zien met gewoon gedrag. Als je de vraag stelt: Ben ik een narcist? dan is het antwoord over het algemeen waarschijnlijk nee.

Dat is heel duidelijk. Maar er zijn twijfels over de positieve en negatieve kanten van Narcisme of zelf-liefde.  Ook wat de invloed van een NPD op zijn omgeving is zijn er vragen.

narcistische vlooien

Je krijgt echter narcistische vlooien van overal.

Het narcistische vlooien probleem maakt gebruik van hetzelfde mechanisme als de mob (bende) mentaliteit.

We assimileren die vlooien langzaam (zoals propaganda en indoctrinatie) en in een omgeving waar niemand de narcistische vlooien uitdaagt worden we er heel gemakkelijk gewend aan.

Maar als we de vraag stellen wie we eigenlijk zijn?  Als we aan  zelfonderzoek doen en de vlooien aan het licht komen hoe reageren we dan?  Hoe we reageren op hun ontdekking in onszelf vertelt veel over wie we uiteindelijk zijn.

We roeien de vlooien.  Dan geven we de eventuele voordelen op die ze ons zouden gebracht hebben. Misschien rationaliseren en rechtvaardigen we hun bestaan. Door het antwoord op die verschillende keuzes weten we wie we zijn.

Het is zeer intrigerend als je niet op de hoogte bent van je eigen gedrag.

De meesten van ons willen niet als onze narcistische moeder of vader zijn.

Je kan zelfs een grote angst hebben dat een genetische factor een rol speelt en je mogelijk ook gek bent.

Het is onbekend wat NPD specifiek veroorzaakt. Er zijn veel theorieën die suggereren dat de aandoening wordt gevormd door een combinatie van biologische, genetische, psychologische, ecologische en sociale factoren. Dit wordt door veel deskundigen beschouwd als een ‘biopsychosociaal causaliteitsmodel’.

Het is onwaarschijnlijk dat één enkele factor verantwoordelijk is. Maar de genetische factor is zeker belangrijk.

Specifiek Gen Trypptofaanhydroxylase-2.

Volgens een studie in het “International Journal of Neuropsychopharmacology” (2007) kan een specifiek gen genaamd tryptofaanhydroxylase-2 betrokken zijn bij de ontwikkeling van onder anderen de borderline persoonlijkheidsstoornis en de narcistische persoonlijkheidsstoornis.

Tryptofanhydroxylase-2 helpt de productie van serotonine te regelen, een belangrijke hersenstof die betrokken is bij stemmingsregulering. Tijdens stress zorgt deze stof ervoor dat de paniek niet te zeer toeslaat, zodat iemand weloverwogen kan handelen.

Tweelingen onderzoek Noorwegen.

Een onderzoeksinstituut in Noorwegen heeft in 2015 met tweelingstudies grootschalig onderzoek gedaan naar het verband tussen genen en persoonlijkheidsstoornissen.

Identieke tweelingen die bij de geboorte gescheiden zijn en in verschillende huishoudens worden opgevoed werden daarbij vergeleken met twee-eiige tweelingen.

Identieke tweelingen delen identieke genen, en daarom kunnen alle gelijkenissen in persoonlijkheidskenmerken worden toegeschreven aan de genetica.

Uit die studies bleek dat de typerende persoonlijkheidskenmerken van narcisme voor zeker vijftig procent door genetische factoren zijn bepaald.

Uit dezelfde studies bleek hoe complex de interactie tussen genen en omgeving is; de genen kwamen alleen tot expressie in vergelijkbare jeugdomstandigheden.

Studie door Levesley.

Volgens een studie door Livesley (e.a.), evenals verscheidene andere studies, is het narcisme een inheritable trek, met een continuüm bestaand met een normale en pathologische persoonlijkheid op één van beide eind van de schaal.

De studie door Livesley (et al) bekeek 175 paren tweelingen die iedereen een vragenlijst voltooide die wordt ontworpen om 18 afmetingen van persoonlijkheidswanorde te beoordelen.

De erfelijkheid van de afmetingen werd beoordeeld gebruikend gestandaardiseerde tests en NPD werd gevonden om het hoogste tarief van erfelijkheid van alle afmetingen (erfelijkheidscoëfficiënten 0.64) te hebben.

Van de andere beoordeelde afmetingen, hadden alleen maar vier een erfelijkheidscoëfficiënten van meer dan 0.5.

Eerder zijn duidelijke verbanden aangetoond tussen stoornissen in de regulatie van emoties en impulsen, en afwijkingen in het serotoninesysteem in de hersenen.

oude relatie beinvloeden

Tweelingen studie Chinese onderzoekers.

Er is één studie door Chinese onderzoekers met paren tweelingen. De genetische en milieubasissen van tweelingen eigenschappen worden onderzocht die in narcisme worden gezien.

Namelijk, interpersoonlijke grandiositeit en interpersoonlijke betiteling. Globaal, voltooiden 304 paren tweelingen de Psychologische Schaal van de Betiteling en de Narcistische Schaal grandiositeit.

De resultaten toonden aan dat zowel de betiteling als grandiositeit, bij 35% en 23%, respectievelijk matig erfelijk waren.

Maar de trekken waren vooral onafhankelijk van elkaar in termen van genetische en milieu-invloed. Het kan blijken dat er nog veel meer ‘gekke’ mensen in je familie zijn dat je wist wanneer je pas was 15 jaar of 5 jaar oud was.

Zelfreflectie bij kinderen.

Nu zijn er al niet zo veel kinderen die al zelfreflecterend zijn als ze 5 jaar oud zijn. Maar het bestaat.  Dat heb ik geleerd door mijn gesprekken met volwassen kinderen van narcistische ouders.

Iedereen heeft narcistische vlooien, van de narcistische cultuur waarin we in Vlaanderen leven. Het is moeilijk om zich ervan te ontdoen, omdat de media het spel meespelen. Met verkeerde informatie wordt de massa op het verkeerde been gezet.

Het punt is dat narcistische mensen niet in staat zijn om zelfreflecterend te zijn ongeacht welke informatie er beschikbaar is.

Als een narcist aan ‘zelfreflectie’ doet, is dat voor het doel van het rationaliseren en te rechtvaardigen wat hij / zij heeft gedaan.

narcistische vlooien
Ik leer je heel bewust een nieuwe versie van jezelf te creëren

Wat is de innerlijke werking van een kwaadaardige narcist?

U wilt een glimp?

Een kwaadaardige narcist(e) is emotioneel wreed en sadistisch. Hij of zij doet alleen dingen om je pijn te doen voor het plezier van je te zien in emotionele en/of fysieke pijn.

Wanneer u hem erop wijst hoe verkeerd het is om jezelf te vermaken ten koste van de gevoelens van een persoon, zal hij of zij je zeggen dat ze niet anders kan. Dat zij of hij zo is.

Het is een ongebruikelijk ogenblik, wanneer hij of zij zegt.

“, omdat ik altijd al zo geweest.” of meer modieus ‘gewoon’.

Ik wees erop dat hij alleen, maar 30 was dat het niet te laat was voor hem om te veranderen. Dat de rest van zijn leven niet hoefde te zijn zoals het tot op dat moment was geweest.

Hij zweeg weer voor even en glimlachte en toen zei hij: “, Maar dat zou betekenen dat ik verkeerd was. Al mijn hele leven tot op dit punt en ik kan dat niet hebben.”

Zijn kort moment van zelfreflectie vertelde hem dat als hij op 30 veranderd in een zorgzame, medelevend mens, dan zou zijn eerste 30 jaar dan ook “fout” zijn. Omdat hij nooit verkeerd was, moet hij dan ook gelijk hebben.  Ook dat maakte het OK om door te gaan zoals eerder.

Geen “aha” moment, geen openbaring — niets anders dan een manier om zichzelf te rechtvaardigen.

En dat is een narcist voor u – zelfs wanneer ze direct kijken naar zichzelf en hun gebreken, kunnen ze niet zien zoals normale mensen doen.

Het ware zelf nadenken, een zelfbeoordeling gekoppeld aan compassie en met respect voor anderen staat eenvoudigweg buiten hun capaciteit.

Als zijn gedrag alleen maar narcistische vlooien was geweest, zou hij geschokt zijn door zichzelf.  Daarnaast zou hij niet trots zijn op wie en hoe hij was. Als narcist is hij niet geschokt en blijft hij trots op zichzelf.

Het is een manier (, maar onwaar) om te zeggen dat het een “onvermogen” is om te veranderen, denk ik –, maar het is echt een keuze!

Pijn is de bedoeling.

Dat iemand die jong is zo’n vreselijke beslissing zou maken. Het gewoon zo moeilijk om te kijken naar de kwaadaardigheid van deze aandoening. Het is moeilijk om te beseffen dat alle pijn die ze veroorzaken inderdaad de bedoeling is.

Ik weet dat dit mijn denkwijze is dat in mijn hoofd zit, maar mijn hart zegt nog wel eens: “Nee, nee dat kan niet waar zijn. Het is te verschrikkelijk.”

Het helpt niet om te bidden dat een narcist op een dag zal wakker worden en echt zien wat hij of zij had gedaan. Zelfs wanneer de narcist zegt dat ze geloven in God geloof dat niet. Met grote stelligheid kunnen ze zichzelf niet in een lagere positie zetten dan God.

Ze kunnen niet verdragen dat er iemand boven hen staat, behalve als een autoriteit om te verwijzen naar één van hun argumenten, zoals de bijbel misbruiken. Net als in ‘God beveelt het!’


Reacties

Eén reactie op “Het onderscheid tussen narcisten en hun narcistische vlooien. DEEL 1”

  1. T. Huisman avatar
    T. Huisman

    Geloofsystemen met altijd vriendelijk zijn tegen iedereen.

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Disclaimer/Vrijwaring

Door toegang te krijgen tot deze blog, of video erken je, begrijp je en ga je ermee akkoord dat de inhoud van die video/blog geen therapie is en niet bedoeld is om therapie te verstrekken en het vormt geen medisch, juridisch of ander professioneel advies en/of behandeling. Je erkent en begrijpt dat auteurs van deze blog/video geen erkende therapeuten zijn, psychiaters, psychotherapeuten, artsen of andere medische, psychologische en/of psychiatrische professionals en gaat ermee akkoord om indien nodig de juiste medische en/of therapeutische behandeling te zoeken.

Jij erkent, begrijpt en gaat ermee akkoord, en verklaart dat je gekwalificeerd bent voor de aard van de inhoud van deze blog en video, in goede gezondheid en in een goede fysieke en mentale conditie om deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Je bent het er verder mee eens en verbindt je, dat als je op enig moment van mening bent dat je deelname aan een activiteit die voorkomt in een video, in een groeitaak, of blog, of video’s jezelf of anderen zou kunnen in gevaar brengen, je zult weigeren om hieraan deel te nemen. Of als een dergelijke activiteit is begonnen, onmiddellijk verdere deelname aan dergelijke activiteit zal stoppen. Als je deelneemt aan een activiteit, doe je dat vrijwillig en willens en wetens en je alle risico’s van materiële schade, persoonlijk letsel en/of overlijden voor jezelf of anderen op zich neemt voortvloeiend uit je deelname aan dergelijke activiteiten.

Voeg je bij 4.606 andere abonnees