Stigma van narcisme naar steun en mededogen? +video

Stigma van narcisme naar steun en mededogen? +video

Narcisme staat eindelijk centraal waar het altijd naar verlangt. Onthult ons oordeel over narcisme iets over onze menselijkheid? Als je narcisme veroordelen plaatsen we dan ook een stigma van narcisme? En wat zijn de gevolgen?

Narcisme is een proces waarbij een persoon die zich schaamt of een lage eigenwaarde voelt, dit kan compenseren door grandioos te zijn of uit te halen bij kritiek die negatieve gevoelens kan oproepen. 

En we kunnen tegenwoordig geen genoeg krijgen van narcisme. 

Of het nu gaat om een discussie over de persoonlijkheid van Donald Trump, om het gedrag van een geliefde te begrijpen, om te bepalen hoe narcisme zich kan manifesteren bij bedrijfsleiders of gewoon wat lol hebben bij het bespreken van onze favoriete film- of televisiekarakters proberen we erachter te komen wat narcisme is, wie het heeft en hoe het ons kan beïnvloeden.

Mensen die worstelen met narcisme kunnen enorm lijden. 

En de grootsheid en defensiviteit die veel mensen gebruiken om zich te verdedigen tegen gevoelens van schaamte zijn uiteindelijk niet succesvol. Narcistische individuen hebben pijnlijke gevoelens van zelfhaat. 

In de extreemste gevallen kunnen personen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPD)kan ook last hebben van comorbide aandoeningen zoals depressie, angst en afhankelijkheid van middelen. 

Onze fascinatie voor narcisme is begrijpelijk vanwege de impact die ze kunnen hebben op de individuen om hen heen. 

Mensen die worstelen met narcisme kunnen ongelooflijk giftig zijn in relaties. Het kan moeilijk zijn om de grootsheid die gepaard gaat met narcisme te tolereren, omdat het vaak het gevoel heeft dat individuen zichzelf indrukwekkend laten lijken in tegenstelling tot en ten koste van anderen. 

Mensen die worstelen met narcisme, kunnen opzettelijk of onbedoeld manipulatief zijn, terwijl ze proberen een kwetsbaar zelfgevoel te versterken. Ze hebben ook minder empathie voor anderen, omdat hun eigen behoeften hen volledig in beslag nemen.

In theorie is het zo dat hoe meer we narcisme begrijpen, de manier waarop het zich manifesteert en hoe we het kunnen beheren, hoe groter de kans dat we het leven verbeteren van degenen die ermee worstelen en degenen die het dichtst bij hen staan. In de praktijk slagen weinig psychiaters er in om het leven van narcisten en hun omgeving te veranderen.

En toch verandert de discussie over narcisme vaak van nieuwsgierig naar kritisch. 

In de extreemste gevallen veroordelen we mensen die worstelen met narcisme. Soms schildert men narcisten af als onmenselijk – slecht, ‘kwaadaardig’ en niet te redden. 

En het is erg verleidelijk om je over te geven aan die afbeelding. En hoewel deze beoordeling begrijpelijk is en mogelijk een noodzakelijk onderdeel is van de zich ontwikkelende discussie over narcisme, kan het uiteindelijk schadelijker dan nuttig zijn voor alle betrokkenen. 

In zekere zin tonen we een gebrek aan empathie jegens mensen waarvan we beschuldigen dat ze geen empathie hebben.

De kwestie van ons oordeel over narcisme en hoe mensen met verschillende politieke posities met elkaar omgaan. 

We identificeren een “crisis van de mensheid” die gedeeltelijk is gebaseerd op onze prioriteit voor politieke voorkeuren en symbolen zoals vlaggen boven mensen. Deze nadruk op symbolen zoals vlaggen is echt in het nadeel van mensen omdat het iets levenloos is dat soms de stormram wordt die we gebruiken.

De woede die veel mensen hebben jegens mensen met verschillende politieke voorkeuren voelt vertrouwd aan – griezelig vergelijkbaar met het stigma waarmee men mensen met narcisme en psychische aandoeningen in het algemeen confronteert. 

Stigmatisering van psychische problemen is om verschillende redenen schadelijk. 

Ten eerste worstelen mensen met geestelijke gezondheidsproblemen al met aanzienlijke emotionele pijn die ernstige persoonlijke, sociale, werk- en zelfs lichamelijke gezondheidsproblemen kan hebben. 

De stress van het ervaren van stigmatisering in de vorm van spot en kritiek draagt ​​alleen maar bij aan de schadelijke effecten van psychische aandoeningen. 

Ten tweede kan deze stress vaak resulteren in emotionele vermijding, waarbij de persoon met psychische aandoeningen probeert zijn ervaring te onderdrukken. Daardoor zullen zijn symptomen eerder erger dan beter worden. 

Ten slotte zullen personen die stigma ervaren, minder snel een behandeling zoeken.

Als we kijken naar de invloed van psychische aandoeningen op het welzijn en het potentieel van behandeling om te helpen. Stigma is een belemmering vormt voor de zorg en een belangrijk probleem voor de volksgezondheid. 

Voor de volksgezondheid is dus van cruciaal belang dat het gesprek over geestelijke gezondheidsproblemen zoals narcisme verschuift van stigma en veroordeling naar steun en mededogen. 

We hebben een strategie nodig waarmee we ons beschermd voelen tegen de schadelijke effecten van narcisme en andere psychische problemen, zodat we vrij zijn om meer begrip te hebben en onszelf of anderen te helpen ermee om te gaan en te genezen. 

Hier zijn enkele mogelijke manieren om vooruit te komen die bij dat proces kunnen helpen.

Eerst en vooral moeten we ons concentreren op ons eigen gevoel van menselijkheid. Onze grootste troef om vriendelijk en meelevend voor onszelf te zijn, is simpelweg onze toewijding om dit te doen. We moeten gegrond zijn in het idee dat we onszelf en anderen zo humaan mogelijk willen behandelen, ook al is het moeilijk en voelt het bedreigend.

Een deel van wat dit proces zou kunnen vergemakkelijken, is het besef dat je veel psychische problemen kunt begrijpen in termen van een continuüm, in plaats van als afzonderlijke ziekten. 

Dit is het geval met narcisme.

Onderzoek suggereert dat je best narcisme ziet als een continuüm in plaats van als een aparte klasse. 

Als we de continuïteit van psychische aandoeningen in het algemeen en narcisme in het bijzonder begrijpen, kunnen we twee keer nadenken voordat we aannemen dat iemand die we als narcistisch bestempelen onmenselijk is. De realiteit suggereert dat velen van ons narcistische neigingen kunnen vertonen.

Maar als we meer medeleven willen hebben met onszelf en anderen die narcisme hebben, moeten we beginnen met te begrijpen en te valideren dat het omgaan met onze eigen narcistische neigingen of het narcisme van anderen beangstigend en bedreigend is. 

We zullen te maken krijgen met empathie en mededogen – vooral als we te maken hebben met mensen van wie we denken dat ze ons manipuleren of ons op een andere manier pijn doen. 

Het belang van zelfcompassie voor als je omgaat met narcisten.

Onderzoek suggereert dat dit soort zelfcompassie beschermend kan zijn tegen de effecten van een laag zelfbeeld op onze geestelijke gezondheid. Het is dit soort laag zelfbeeld dat we kunnen ervaren bij narcisme.

Zeker, meelevend zijn, betekent niet kwetsbaar en onbeschermd zijn. 

Het doel is niet vriendelijk en zachtaardig te zijn om hen de kans te geven je te vernederen, uitbuiten door interacties met mensen die aan narcisme lijden. Grenzen stellen is nodig. 

Maar laat de grenzen gebaseerd zijn op welk gedrag we acceptabel of onacceptabel vinden, in plaats van door simpelweg iemand of onszelf te labelen. Reageer dus absoluut op iemand die liegt, grandioos, onbarmhartig of op wat voor manier dan ook kwetsend is. 

Laat hen weten dat je dit gedrag niet tolereert. Creëer afstand of beëindig een relatie die manipulatief, beledigend of op een andere manier onbevredigend aanvoelt. Het specificeren van schadelijk gedrag kan voor ons zowel meer valideren als effectiever zijn om tot verandering te leiden dan ze simpelweg een “narcist” te noemen. 

In feite is het stellen van grenzen misschien wat ons in staat stelt meer mededogen te hebben. En als we minder bedreigen en laten intimideren, zijn we vrijer om empathisch en vriendelijk te zijn. 

Als we ons uiteindelijk kunnen baseren op onze menselijkheid en mededogen, vriendelijker zijn voor onszelf en anderen en onszelf beschermen tegen de schadelijke effecten van narcisme, is het minder waarschijnlijk dat we het stigma van narcisme en geestesziekte in het algemeen moeten versterken. 

Dat ze hulp zoeken

Dit zal mogelijk de stress voor alle betrokkenen verminderen en ook mensen vrijmaken die worstelen met narcisme om hulp te zoeken bij het aanpakken van gevoelens van schaamte, lage eigenwaarde en de schadelijke compenserende strategieën die naar voren komen.

Bedenk of we het nu leuk vinden of niet, geestelijke gezondheidsproblemen zijn een van de factoren die ons verenigen. Veel mensen zullen op een bepaald moment in hun leven worstelen met een psychische aandoening. Als we het stigma verminderen en mededogen bevorderen, erkennen en versterken we onze eigen menselijkheid.

stigma van narcisme
Ik leer je heel bewust een nieuwe versie van jezelf te creëren

Conclusie

Ik hoop echt dat je veel stof tot nadenken geeft over dit onderwerp. En ik hoop dat het je diep tot het inzicht zal brengen dat het eigenlijk ook niet belangrijk is of andere mensen je wel of niet willen kwetsen of dat ze wel of niet weten wat ze doen.

Wat belangrijk is, is dat je om jezelf geeft. Dat je stopt met jezelf pijn te doen door gehecht te zijn aan deze mensen. En dat je het innerlijke werk doet om jezelf weer gezond te maken door jezelf te bevrijden van die diepe emotionele patronen van gehecht blijven aan mensen die je pijn doen, terwijl je probeert te voorkomen dat ze je pijn doen.

Zelfgenezing van triggers

Jij bent de enige persoon die de macht heeft om te voorkomen dat ze je pijn doen door je los te maken, weg te gaan en je te genezen. En zo pak je je kracht terug. Zo ontsnap je aan situaties en mensen die er niet om geven wat ze je aandoen, en je neemt je ziel, je gezond verstand en je leven terug.

Het is mijn grootste missie om je te laten zien hoe je dit op directe, krachtige en veel snellere manieren kunt doen. Daarom nodig ik je graag uit de groeitaken te doen. Je vindt deze gratis Nederlandstalige tools in het menu hier.

https://videos.files.wordpress.com/rWaaeBMa/wat-is-de-werkwijze-met-narcismeblog-om-de-meeste-resultaten-te-hebben-1.mp4

Zoals altijd kijk ik ernaar uit om jouw opmerkingen en jouw vragen te beantwoorden, en ik ben erg geïnteresseerd om jouw mening over dit onderwerp te horen. Vergeet ook niet om op de abonneerknop te drukken als je dit goed vindt en eel dit met mensen waarvan je weet dat het hen kan helpen.

Steun elkaar in de commentaren!

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig zonder advertenties en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media. Geef deze tekst een waardering door uw commentaar en like.

Lees meer

knop voor alle groeitaken

door

Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Disclaimer/Vrijwaring

Door toegang te krijgen tot deze blog, of video erken je, begrijp je en ga je ermee akkoord dat de inhoud van die video/blog geen therapie is en niet bedoeld is om therapie te verstrekken en het vormt geen medisch, juridisch of ander professioneel advies en/of behandeling. Je erkent en begrijpt dat auteurs van deze blog/video geen erkende therapeuten zijn, psychiaters, psychotherapeuten, artsen of andere medische, psychologische en/of psychiatrische professionals en gaat ermee akkoord om indien nodig de juiste medische en/of therapeutische behandeling te zoeken.

Jij erkent, begrijpt en gaat ermee akkoord, en verklaart dat je gekwalificeerd bent voor de aard van de inhoud van deze blog en video, in goede gezondheid en in een goede fysieke en mentale conditie om deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Je bent het er verder mee eens en verbindt je, dat als je op enig moment van mening bent dat je deelname aan een activiteit die voorkomt in een video, in een groeitaak, of blog, of video’s jezelf of anderen zou kunnen in gevaar brengen, je zult weigeren om hieraan deel te nemen. Of als een dergelijke activiteit is begonnen, onmiddellijk verdere deelname aan dergelijke activiteit zal stoppen. Als je deelneemt aan een activiteit, doe je dat vrijwillig en willens en wetens en je alle risico’s van materiële schade, persoonlijk letsel en/of overlijden voor jezelf of anderen op zich neemt voortvloeiend uit je deelname aan dergelijke activiteiten.

Voeg je bij 4.606 andere abonnees