Wat je droomt met anderen kan realiteit worden na narcistisch misbruik.

Wat je droomt met anderen kan realiteit worden na narcistisch misbruik.

Het is logisch om uit relaties te blijven als je net bent ontsnapt aan een beledigende relatie vanwege de PTSS die je hebt. Is het nog erger,

Heb je problemen zoals een zware depressie? In ieder geval je hebt tijd nodig om jezelf te vinden en aan jezelf te werken. Dat wil niet zeggen dat je moet stoppen met verbinding zoeken na misbruik.

Verbinding met anderen is onmisbaar want wat je droomt met anderen kan realiteit worden.

Daadwerkelijk mededogen is een collectieve onderneming.

Edward Schillebeeckx bedacht deze uitdrukking als een manier om de belangrijke waarheid uit te drukken dat daadwerkelijk mededogen een collectieve onderneming is. Dat betekent verbinding tot stand brengen. Verbinding zoeken na misbruik.

Privé-liefdadigheid, hoe genereus ook, is uiteindelijk niet volledig passend. De mechanismen die aan de oorzaak liggen blijven werken, kunnen veranderen en voor het individu een nieuwe situatie scheppen.

Wat, in het bijzonder, moeten we doen om te proberen doelmatiger te zijn in onze liefde en mededogen?

Die vraag is een individuele vraag. Maar is het antwoord ook individueel? Het antwoord is niet wat je je voorstelt. Vanzelfsprekend heeft ieder zijn eigen verantwoordelijkheid. Dus wel een stukje individueel.

Mijn antwoord?

Ik realiseerde me dat als we effectievere instrumenten van liefde willen zijn, dan moeten we samen zijn in een gemeenschap. Kunnen we sterker met elkaar verbonden moeten zijn?  We hebben een onzelfzuchtiger streven om de waarheid moeten beleven tegen alle bedrog en zelfbedrog in.

Dat waar er genoeg mensen van goede wil samen zijn in één geest en organisatie dan kan een wezenlijk mededogen voor de kwetsbaren gerealiseerd worden.

Maar dan is het belangrijk dat het haantjesgedrag geen kans krijgt. Maar ook het volgersgedrag. Waar verschil van meningen niet tot conflicten leiden. Een gemeenschap waar spanning niet leiden tot de aanduiding van een zondebok.

Besef je ook waarom op dit moment, zoals zoveel anderen, we niet effectief zijn?

We hebben goede privégevoelens, goede individuele talenten en goede individuele energieën, maar maar niet als we verbonden zijn en als één handelen, zijn we niet groter, krachtiger en niet doeltreffend dan elk van onze eigen kleine personen.

Je kunt natuurlijk een klein verschil maken individueel. Uiteindelijk wordt het een voortdurend gevecht tegen machteloosheid en hulpeloosheid. Het kleine verschil is absoluut nodig, niet alleen als basis voor kennis, niet alleen als persoonlijke band maar als persoonlijke verantwoordelijk. Maar onze draagkracht is beperkt als we ons ook niet verbinden met gelijkgestemden.

Vele kleintjes maken een groot. Het is een teken dat je niet alleen in woorden maar in daden anderen hun kwetsbare gezicht ziet.

Je kwetsbaarheid transformeren doe je niet alleen door de lege plaats in te nemen in een groep, maar door je niet weg te draaien van het gezicht van de kwetsbare als er niemand toekijkt, zoals bij pesten van iemand.

Alleen jij kunt een plons maken, maar geen verschil.

Groot individueel charisma, en zelfs heroïsche acts, die niet volledig zijn overgeleverd aan de gemeenschap, zijn als het vuurwerk op een festival.

Individueel talent leidt vaak tot een prachtig schouwspel, een afleiding van het gewone. Toch uiteindelijk gaat iedereen na de show terug naar het leven zoals het was.

Daarna, val je zelf in een put. Wat was het nut van die samenkomst waar je niet echt in meedeed? Een soort indoctrinatie? Een soort feel good clubje?

Er verandert niets als de leider alleen maar een showspel speelt.

Wat de kracht heeft om het leven te veranderen is gemeenschap, het soort gemeenschap dat het Nieuwe Testament beschrijft. Waar de leider, de minste is.

Alleen kunnen we effectieve particuliere liefdadigheid doen, maar we kunnen weinig doen om de algehele situatie te veranderen.  Alleen zijn onze individuele talenten meer het instrument van zelfverheerlijking, om in de belangstelling te staan, of hogerop te klimmen.

Grandioze talenten die de preekstoel bezetten zonder nederigheid zijn vaak meer voorwerpen van jaloezie dan dat ze geschenken zijn voor de verbetering en vreugde van het geheel.

Alleen kijken we naar het avondnieuws met veel ontmoediging over onze eigen hulpeloosheid, naar de showmensen die het eens zullen veranderen.

Hulpeloosheid en machteloosheid.

Wanneer we het avondnieuws bekijken en zien wat er mis is in onze wereld, is het gevoel dat over de meesten van ons komt een van hulpeloosheid.

Wat kan ik doen om dit te veranderen? Verbinding zoeken na misbruik.

Moedeloos en ontmoedigd en een beetje met schuldgevoelens  gaan we naar huis. Ik zou meer moeten doen, maar, praktisch. Wat kan ik doen? Dan bekijken we, maar geen berichtgeving meer.

We doen een poging om de persoonlijke negativiteit die zich van ons meester maakt te verdringen door positief denken.

Waarom voelen we ons zo hulpeloos en ontmoedigd?

Omdat we alleen naar het nieuws kijken en alleen kunnen we niet veel doen. Dat is het punt; alleen zijn we eigenlijk vrij hulpeloos.

Wat als een geëngageerde groep samen naar het nieuws zou kijken, in plaats van elk in zijn eigen huiskamer?

Ze zouden nog altijd behoorlijk hulpeloos zijn, maar ze zouden meer dan één persoon kunnen doen. Stel je vervolgens voor dat een hele provincie van geëngageerden samen naar het nieuws zou kijken.

Ze zouden het nog altijd niet in hun macht hebben om wat er mis is met de wereld te veranderen, maar ze zouden meer kunnen doen dan elke individuele groep.

Stel dan dat alle mensen van goede wil van een land samen naar het nieuws zouden kijken.

Ze zouden nog steeds niet in staat zijn om de morele, sociale en economische krachten die haat en chaos bestendigen volledig te veranderen, maar ze zouden meer kunnen doen dan elke groep uit een provincie.

Stel je ten slotte een beeld van “het koninkrijk van Christus voor” ” de wereld van de mensen van goede wil “.

Wat is dat?  Dat alle mensen van goede wil in de hele wereld samen naar het nieuws zouden kijken.

Dit “lichaam” zou de verandering kunnen bewerkstelligen die nodig is.

Het zou een effectief mededogen in de wereld kunnen bewerkstelligen. Helaas zo hebben we het nog niet georganiseerd.

Een toegevoegde waarheid voor jou is dat totdat dit gebeurt, totdat alle mensen van goede wil van de wereld samen het nieuws bekijken dat we op deze planeet niet in staat zullen zijn om liefde en vrede tot stand te brengen.

Samen denken en akkoord zijn dat je van mening kunt verschillen en elkaar niet saboteren maar samenwerken. Zou dat geen groot verschil maken?

verbinding zoeken na misbruik
We fight for Ukrainian children on a psychological front

Daadwerkelijk mededogen is collectief.

Wat we alleen dromen, blijft een droom, maar wat we dromen met anderen kan realiteit worden. Waarom?

Omdat privé sentiment niet genoeg is.

Alleen al het nieuws bekijken, maakt ons hulpeloos en schuldig.

Onze hulpeloosheid ligt in onze individualiteit. Alleen we zijn niet groter of krachtiger dan onze individuele talenten.

Niemand die alleen werkt, kan deze wereld veranderen. Een gemeenschap, die een gemeenschappelijk ideaal leeft, kan dat. Een gemeenschap en gemeenschap alleen kunnen onze dromen waarmaken. Laten we daarom een verbinding leggen tussen ons allen.

Als we tot verbinding zoeken na misbruik willen komen, dienen we de narcisten te vermijden.

Persoonlijkheden met een hoog conflict gehalte, zoals narcisten en sociopaten zijn diepgaand vijandige persoonlijkheden. Ze zien hun rol niet in hun eigen problemen en in plaats daarvan zijn ze bezig met anderen de schuld te geven.

Volgers spelen dat spel mee door omgekeerde projectie door in de leider hun ideaal te projecteren zonder de realiteit te zien.

Antisociale persoonlijkheden kunnen charmant en bedrieglijk zijn, in combinatie met ongewoon wreed om te krijgen wat ze willen.

Antisociale zorgverleners geven hun doelen de schuld van het veroorzaken van hun vele frustraties.

Jij krijgt de schuld van het verstoren van hun plannen of simpelweg omdat ze in de weg staan.

Het zijn oplichters, vaak betrokken bij criminele schema’s en loyaal aan niemand zelfs niet aan elkaar. Verbinding zoeken na misbruik met hen is onmogelijk.

Ze vernederen constant anderen, in het openbaar, in een poging te bewijzen dat ze superieure wezens zijn.

Daarbij gebruiken ze veel beledigingen met hun partners, maar tegelijkertijd eisen ze bewondering en genegenheid.

De narcisten beweren dat hun gedrag gerechtvaardigd is omdat anderen hen zo oneerlijk behandelen. Toch hebben ze geen echte empathie voor iemand anders laat staan voor wie het met hen oneens is.

Verbinding zoeken na misbruik met veel anderen kunnen we door geweldloze communicatie.

Geweldloze communicatie is gebaseerd op de uitgangspunten van geweldloosheid. Dat is de natuurlijke staat van mededogen als er geen geweld in het hart aanwezig is. Dat is zeker niet zo bij een narcist of anti-socialepersoonlijkheid.

Geweldloze communicatie begint met aan te nemen dat we van nature meelevend zijn en dat gewelddadige strategieën, verbaal of fysiek, geleerd gedrag zijn dat wordt onderwezen en ondersteund door de heersende cultuur of het gevolg van een narcistische opvoeding.

Geweldloze communicatie gaat er ook van uit dat we allemaal dezelfde, diepgaande menselijke behoeften delen en dat elk van onze acties een strategie is om aan een of meer van deze behoeften te voldoen.

Mensen die geweldloze communicatie beoefenen hebben meer authenticiteit gevonden in hun communicatie, meer begrip, een betere verbinding zoeken na misbruik en conflictoplossing.

Hoe anders kunnen we ons verbinden met anderen om het narcisme te doen stoppen dan door geweldloze communicatie?

Welke mate van verbinding met vertrouwvolle personen heb jij al tot stand gebracht?

Laat het me weten. Ik antwoord graag.

Ik hoop dat dit bericht, video en audio je behulpzaam zijn. Bovendien kijk ik ernaar uit je te ontmoeten in de reacties. Jouw commentaren zijn de raketbrandstof die me inspireert om dit werk voort te zetten.

Voel je vrij om dit artikel en video te delen en de liefde te verspreiden.

Je lijdt onder de pijn als gevolg van blootstelling aan narcistische mishandeling. Bekijk dan alle mogelijkheden die je vindt op mijn website om je leven te veranderen.

Deel dit artikel met de mensen van wie je houdt en waarvan je weet dat ze zelf geen anderen uitsluiten in je gemeenschappen, zodat zij en hun families ook kunnen ontsnappen aan misbruik.


Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Disclaimer/Vrijwaring

Door toegang te krijgen tot deze blog, of video erken je, begrijp je en ga je ermee akkoord dat de inhoud van die video/blog geen therapie is en niet bedoeld is om therapie te verstrekken en het vormt geen medisch, juridisch of ander professioneel advies en/of behandeling. Je erkent en begrijpt dat auteurs van deze blog/video geen erkende therapeuten zijn, psychiaters, psychotherapeuten, artsen of andere medische, psychologische en/of psychiatrische professionals en gaat ermee akkoord om indien nodig de juiste medische en/of therapeutische behandeling te zoeken.

Jij erkent, begrijpt en gaat ermee akkoord, en verklaart dat je gekwalificeerd bent voor de aard van de inhoud van deze blog en video, in goede gezondheid en in een goede fysieke en mentale conditie om deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Je bent het er verder mee eens en verbindt je, dat als je op enig moment van mening bent dat je deelname aan een activiteit die voorkomt in een video, in een groeitaak, of blog, of video’s jezelf of anderen zou kunnen in gevaar brengen, je zult weigeren om hieraan deel te nemen. Of als een dergelijke activiteit is begonnen, onmiddellijk verdere deelname aan dergelijke activiteit zal stoppen. Als je deelneemt aan een activiteit, doe je dat vrijwillig en willens en wetens en je alle risico’s van materiële schade, persoonlijk letsel en/of overlijden voor jezelf of anderen op zich neemt voortvloeiend uit je deelname aan dergelijke activiteiten.

Voeg je bij 4.606 andere abonnees