Hoe omgaan met een gematigde narcist om hem te beïnvloeden?

Hoe weet je of je kunt omgaan met een gematigde narcist? Hoe verschillen ze van andere narcisten en van een normale persoon die niet aan deze aandoening lijdt?

 

In beginsel is het voor een narcist niet zo moeilijk om iemand uit te sluiten.

 

Een techniek die in veel maatschappijen, organisaties, families gebruikt wordt om een valse solidariteit te kweken. Je voelt je beter omdat jij mee beslist dat een ander minder is, uitgesloten is en een zondebok wordt.

Maar dat is niet de wijze hoe wij ons significant genoeg willen voelen.

We willen ons belangrijk genoeg voelen voor onszelfniet beter maar ook niet slechter dan een ander.

De techniek die verder in het artikel wordt uitgelegd om een gematigde narcist te beïnvloeden kan anderzijds ook gebruikt worden om te vermijden dat we zelf onze narcistische kenmerken doen toenemen terwijl we onze eigenwaarde voeden.

hoe ver met narcistisch misbruik VKoN narcisme.com slachtoffers communicatie

Ok, we voelden ons minder bij de narcist. Daarom willen we hem vermijden.

Narcisten zijn er in vele smaken groots, verborgen, gekwetst, gebroken, pathologische, gevaarlijke, milde, gemiddelde, narcistische moordenaar, sensitieve, arrogante, anti-sociale , psychopathischeperverse, hooggevoelige, cerebrale, agressieve enz.

Ze kunnen ook een combinatie zijn van verschillende persoonlijkheidsstoornissen.

Maar ze hebben allemaal één ding gemeen met onszelf: ze moeten zich speciaal voelen.

En eerlijk gezegd is een beetje speciaal voelen best aardig. We willen allemaal speciaal voelen.

Maar wat is het pad naar de gezonde manier om zich speciaal te voelen tegenover de narcistische soort?

De gezonde manier om zich speciaal te voelen.

Zet geen vals front op.

Je bent een mens en je verknalt het wanneer je vals speelt. Liegen bijvoorbeeld.

Dat is normaal en natuurlijk. Als je probeert perfect te lijken, krijg je vaak alleen jaloezie.

In plaats daarvan, laat anderen je ware zelf zien.

Met schoonheidsfoutjes en zo. Je ziet er soms stom uit. Maar dat is wanneer de mensen die echt om je geven, empathie zullen tonen. En je zult dichter bij hen komen en empathie tonen.

Het meedogenloze streven om speciaal te lijken in de ogen van vreemden vervreemdt degenen die om je geven en is het pad naar narcisme.

Als je je openstelt en kwetsbaar, kun je de enige vorm van speciaal zijn  hebben die er toe doet …

En dat is speciaal zijn voor degenen van wie je houdt. En doe iets creatiefs.

Ben je een Hoog sensitieve empathische persoon?

Tenzij natuurlijk je een hoog sensitieve empathische persoon bent dan ligt het niet in je aard om ook maar iemand uit te sluiten, al was het voor je veiligheid, of enige zelfwaarde toe te kennen en zich speciaal voelen.

Een hoog sensitieve empathische persoon is voor meer dan 51% gefocust op de behoeften van een ander persoon.  Meestal ziet de empathische persoon dan alleen het positieve en blijf je mensen maar kansen geven.

Dit artikel is niet zozeer voor de hoog sensitieve empathische persoon bedoeld, de prooi bij uitstek van iedere narcist,  want die zal waarschijnlijk al veel te veel kansen gegeven hebben aan de narcist, die daar gretig heeft gebruik van gemaakt om je nog meer te binden en dit heeft zijn narcisme niet verminderd in tegendeel.

Een volslagen narcist zal zich er door ook zeer gekwetst voelen als hij uiteindelijk wordt uitgesloten en in razernij ontsteekt.

Dat kan gevaarlijk zijn. Maar soms moet het, omdat er geen verandering mogelijk is. Dit artikel is ook niet voor diegene die een relatie hebben met een volslagen narcist.

Er zijn wellicht gradaties tussen onmogelijke mensen. Gewone onmogelijke mensen kunnen voor jou normaal zijn. Echt onmogelijke mensen zijn diegene waar geen verandering mogelijk is. Dan is “geen contact” de beste oplossing en als het niet anders kan de grey rock methode.

 

Wat is de manier om met onmogelijke mensen om te gaan als er nog enige realistische hoop is dat verandering nog mogelijk is?

Therapeutische behandeling van narcisme.

Ik wil hopen dat mensen te veranderen zijn, in weerwil zelfs van statistische bevindingen. Hoe sociaal vaardig de persoon is waarmee de narcist in communicatie is zal een belangrijk gegeven zijn om een therapeutische invloed te hebben. Het kan verschrikkelijk moeilijk zijn en zeer lang duren afhankelijk hoe diep het narcisme is in gezakt.

Als je meer wilt weten of een narcist kan veranderen dan ben ik er van overtuigd dat de goede behandeling soms de moeilijkste narcisten kan verzachten.

Op deze link vind je ook waaruit een behandeling zou kunnen bestaan van een NPD.

 

Als je hier op deze link drukt vind je een artikel dat is geschreven als een basisgids voor het behandelen van een persoon die zichzelf identificeert als narcistisch, of iemand die u identificeert als iemand die narcisme heeft.

Als er geen verandering mogelijk is dan is het primaire antwoord altijd hetzelfde: zo veel mogelijk afstand nemen, scheiden, de relatie zo snel mogelijk beëindigen en geen contact meer toelaten of weinig.

Persoonlijkheidsstoornissen zijn geducht omdat ze moeilijk te behandelen zijn door therapeuten. Narcisten zijn berucht om moeilijk te zijn om mee om te gaan.

moeilijk om mee om te gaan de gematigde narcist VKoN narcisme.com

Een persoonlijke relatie – geen therapeutische relatie met de narcist.

In een persoonlijke relatie met een narcist sta je niet in een positie van een therapeut die in zijn gespreksmodel afstand kan houden, het gesprek voert op zijn terrein, volgens zijn regels en het op zijn tijdstip kan beëindigen.

Je hebt er een geschiedenis mee, en je voelt je daarover waarschijnlijk erg gefrustreerd en teleurgesteld. In een therapie setting blijft de therapeut professioneel en is geen betrokken emotionele partij, waarin de conversatie een impact kan hebben op bijvoorbeeld hun gezamenlijke kinderen.

Als je niet anders kan dan omgaan dan is de “grey rock methode” de beste. Maar dit veronderstelt dat de duur van de conversatie en van het samen zijn heel beperkt is.

Uiteraard als je baas een eerste klas narcist is, is het goed om uit te zien naar een ander werk.

Maar dat is waarschijnlijk niet geregeld van de éné op de andere dag.

Dat betekent dat jullie toch een belangrijke hoeveelheid tijd met elkaar dienen door te brengen.

De dynamiek van de relatie verandert ook als je veel tijd met elkaar doorbrengt om dat het moet.

Er kan zelfs een soort trauma bonding ontstaan. Door het feit dat er misschien geen andere mogelijkheid is dan met elkaar te praten, is er toch een weinig interesse, vooral als de narcist een babbelaar is. Het is daarom wel aangewezen dat je geen kwetsbaarheden loslaat.

In dergelijke omstandigheden is het misschien wel mogelijk om gebruik te maken van de situatie om enige verandering hoe klein ook te proberen. Je hebt misschien tijdelijk dat werk nodig.

Ook in een situatie dat je wel wil scheiden maar dat het tijdstip niet gepast is en je samen kinderen hebt kan het belangrijk zijn om van de situatie gebruik te maken dat jullie moeten samen leven om te blijven proberen om verandering te bewerkstelligen, zodat je met een goed geweten hen in de steek kan laten.

Ook in de casus dat een narcist een afhankelijke is, zoals een demente moeder, kunnen we een andere modus van conversatie proberen dan de ‘geen contact’ of ‘grey rock’ methode.

Is er een derde optie mogelijk omdat er een binding is, die niet verbroken kan worden?

(vooral juridisch en financieel)

Het veronderstelt dat je geen emotionele afhankelijkheid of bijvoorbeeld een seksverslaving ontwikkeld hebt met de narcist.

Dr. Craig Malkin is psycholoog aan de Harvard Medical School en in zijn nieuwe boek Rethinking Narcissism: The Bad – and Surprising Good – About Feeling Special biedt enige hoop dat in sommige situatie een derde optie mogelijk is om uit te testen.

Veel van wat u denkt te weten over narcisten is verkeerd ondanks het feit dat het een eeuwen oude ziekte is.

Veel politiekers hebben een narcistische persoonlijkheid. Sommigen hebben in het verleden een enorme schade toegebracht aan de wereld. Sommigen denken dat narcisme nu een hype is en daarom beter zou begrepen worden.

Er is ook een tendens bij de superrijken naar meer narcisme dan gemiddeld in de maatschappij. Maar niet allen zijn narcist die superrijk zijn.

Narcisme is wat meer in de kijker omdat sommigen denken dat een narcistische president van Amerika kan bestreden worden door hem een narcistische persoonlijkheid toe te dichten.

Het enige wat een vernietigende politiek kan vermijden is politieke actie en mensen ervan te overtuigen niet meer voor een politiek te stemmen die niet het algemeen belang dient en die andere mensen uitsluit.

Ondanks dat narcisme in de geschiedenis reeds bewezen heeft dat ze een enorme schade toebrengt wordt er slechts relatief weinig onderzoek naar gedaan.

Uiteraard staan de belangen groepen er niet voor te popelen om dergelijke onderzoek te steunen.

Ook de media brengen weinig inzicht in verhouding tot het aantal keren en de schaal waarop narcisten steeds weer in staat zijn om als een kleine minderheid macht te veroveren. Ze brengen weinig klaar om dit te verduidelijken.

Toch zijn er ook bewezen manieren vanuit de therapie om beter met narcisten om te gaan sinds narcisten in de aandacht gekomen zijn van psychiaters, om hen te helpen beter te worden.

Het feit dat het ook zo lang duurt eer een goede therapie gevonden wordt heeft als oorzaak dat narcisten zichzelf perfect vinden.

Ze gaan enkel in behandeling bijvoorbeeld voor een depressie of een andere stoornis, en daar ontdekken wat de hoofdproblematiek is.

Immers een narcist voelt zich superieur, eigenlijk perfect tegenover een ander waarom zou hij dan moeten verbeteren.

Uitzonderlijk is het dus mogelijk om inzicht in het gesprekspatroon tussen een empathische persoon (al dan niet slachtoffer) en een narcist te begrijpen en daaruit lessen te trekken voor een betere sturing van de narcist.

Een gezond zelfrespect.

Als je evenwel geen 51% om jezelf heeft zal je geen redelijk gevoel van eigenwaarde hebben.  Met andere woorden als je een gezond normaal natuurlijk zelfrespect hebt dan is de minste gebeurtenis en de kleinste ontmoeting met een narcist geen verlammende gebeurtenis.

Voor deze personen met een tekort aan zelfliefde is het dan ook niet raadzaam deze techniek in de conversatie met een narcist toe te passen en hoeven ze zo weinig mogelijk contact te hebben en zoveel mogelijk aan hun eigenwaarde te werken.

Het is wanneer narcisten te ver in het spectrum of op het continuum zitten, dus op het niveau van  ‘kwaadaardig’ narcisme dat we de uitbuiting en andere geassocieerde rottigheid krijgen waar narcisten zo bekend om zijn.

In verschillende stadia in onze persoonlijkheidsontwikkeling hebben we meer aandacht voor onszelf nodig. Het is absoluut nodig dat we onze persoonlijke grootsheid ontdekken zonder dat we daarom grandioos hoeven te worden. Immers het grandioos worden is een verdedigingsmechanisme tegen schaamte.

moeilijk om mee om te gaan de gematigde narcist VKoN narcisme.blog

Pubers.

De “Sturm und drang” overlevingstechniek in de jeugd komt wel door dat de jongeren zich focust op zijn eigen behoeften. Daardoor wordt hij minder angstig en minder depressief.

Tiener jongeren die focussen op hun eigen groei en ontwikkeling, studies en hobby’s, en de wereld ontdekken hebben veel betere relaties dan diegenen met een zeer laag zelfvertrouwen of een heel groot egoïsme.

Bedrijfsleiders.

Evenzo worden bedrijfsleiders met gematigd “narcisme” door hun werknemers als veel effectiever beoordeeld dan degenen met te weinig of te veel ….

Het verschil tussen narcisten en de rest van ons is er één van graad, niet van vriendelijk.

Extreem narcisme is een onvolkomenheid en om diegenen te helpen die deze narcistische stoornis hebben, moeten we onthouden dat het een stoornis is.

Wanneer mensen lijden aan depressie, angst of borderline persoonlijkheidsstoornis hebben we de neiging om sympathie te voelen, maar met narcisme gaan we vaak moraliseren en zeggen dat ze “slecht.” zijn wat natuurlijk ook kan.

Medicaliseren en psychologiseren is immers gemakkelijk.

Het is best mogelijk dat deze persoon slecht is, maar vanuit dergelijke attitude ga jij er geen verandering in kunnen bewerkstelligen. Als ze echt slecht zijn, dan zullen ze ook niet veranderen, om dat er nooit geen sprake kan zijn van enige zelfreflectie.

Het is dus zeer belangrijk om te zien in welk ontwikkelingsstadium de narcist zich bevindt om er adequaat op te reageren.

Moraliseren is als medelijden hebben met mensen met tuberculose, maar zeggen tegen diegenen met meningitis dat ze een stelletje idioten zijn die het zelf hebben veroorzaakt.

Hechtingsproblemen.

Malkin legt uit dat narcisten geen veilige vertrouwde liefde kregen toen ze opgroeiden. Het is een ontwikkelingsstoornis ten gevolge van een verkeerde hechting.

Als kind werd de narcist niet gewaardeerd als ze gewoon zichzelf waren.  Ze werden alleen gevierd voor wat ze bereikten.

Wanneer je niet kunt rekenen op empathie van degenen om je heen, stop je met vertrouwen en schaam je je voor je normale menselijke zwakheden.

Je stopt met proberen je emotionele behoeften te verkrijgen door liefde en in plaats daarvan probeer je speciaal, apart, bijzonder, buitengewoon of zelfs abnormaal te zijn. In de hoop dat je beter bent dan anderen.

De toekomstige narcist probeert er beter uit te zien, doet alsof hij meer getalenteerd, slimmer of meer bereikt heeft dan een ander.

Je stopt met te proberen je onzekerheden te kalmeren door te vertrouwen op mensen en in plaats daarvan je te wenden tot een fantasie zelf waar je superieur bent.

Meestal zeg je tegen jezelf als je onzeker bent of wat je geleerd hebt kunt toepassen, dat je het evenzeer kunt slagen zoals anderen slagen. Narcisten gaan zichzelf wijs maken dat ze het gaan beter kunnen dan een ander omdat ze beter zijn.

De kindertijd van een narcist is triest en een beetje eng.

Maar het bevat ook het geheim om narcisten te helpen beter te worden …

Hoe verbeter je iemand die denkt “perfect” te zijn en beter dan u?

Alle psychopaten zijn narcisten, maar niet alle narcisten zijn psychopaten.

Psychopaten kunnen geen empathie voelen.

Narcisten die nog niet verder ontwikkeld zijn tot een psychopaat hebben nog een restant aan empathische vaardigheden over.

Voor narcisten is empathie meer een onderontwikkelde spier die dus niet veel gebruikt wordt.

Je kunt  ze potentieel helpen die empathische spier te bouwen als je er beiden beter van wordt.

Als je ze een eikel noemt of hun gedrag bekritiseert, worden ze alleen maar erger.

We raden dan ook in geen enkele situatie aan narcisten te verwijten. Noch mondeling noch schriftelijk. Zelfs hen bekritiseren is wat zelden effect heeft.

Hoe belangrijk is deze relatie voor beiden?

Als de narcist uw werkgever is, dan heeft hij er alle belang bij dat je goed werk levert, misschien als ze daaraan vriendelijk worden herinnerd kan de houding van de werkgever verbeteren?

Beiden hebben jullie tot doel er een financieel voordeel bij te halen. De narcist daaraan te herinneren kan een belangrijk effect hebben.

Verschillende studies die onderzoeken of niet psychopathische narcisten kunnen veranderen, werden uitgevoerd en ze wijzen allemaal op dezelfde conclusie: narcisten kunnen aangemoedigd worden om zich meer zorgzaam en medelevend te voelen met een vermindering van hun narcisme tot gevolg.

Als narcisten op een vriendelijkere manier worden benaderd, lijkt dit bij velen hen emotioneel te verzachten.

Als ze veilige liefde voelen, worden ze liefdevoller en meer geëngageerd …

Uit het onderzoek blijkt dat mensen alleen afglijden in het narcistisch spectrum als ze worden herinnerd aan het belang van hun relaties, mits je van dit belang echt overtuigd bent.

Verandering komt niet door hen te vertellen dat ze te succesvol, meedogenloos of manipulatief zijn; het komt door hen de voordelen van samenwerking en begrip te tonen.

In hun verlangen naar begrip hebben narcisten als klein kind weinig bevestigd geweest en hebben daaruit geconcludeerd dat het hen niets bijbracht om begrip te tonen, als een vorm van overlevingsstrategie en afweermechanisme was geen begrip hebben veel succesvoller, net als liegen.

Het betekent niet dat je de narcist een dikke knuffel moet geven die hem zal veranderen in een lieverd.

 

 

moeilijk of onmogelijk om mee om te gaan VKoN narcisme.blog

Psychologen hebben succes gevonden met het gebruik van zogenaamde “empathische aanwijzingen”.

Uiteraard ben je geen psycholoog, noch ben je in een therapie sessie met een narcist, noch heb je de locatie in de hand. Als werknemer sta je in een mindere positie, en als vrouw tegenover haar ex-narcist ook meestal in een mindere positie.

Dus de kansen op succes zijn heel wat minder dan deze die psychologen kunnen bereiken.

Het belang van uw relatiebehoeften te uiten met uw ex-narcist, omwille van het belang van de “vader” die ze zijn in de opvoeding van de kinderen kan best op een zakelijke manier en op een persoonlijke manier gebeuren.

Je kunt best nog zeggen dat je veel geeft om de vader die hij is voor jouw kinderen.

Uiteraard ga je dat niet zeggen in het geval dat hij hen misbruikt en manipuleert en jou als ouder probeert te verstoten.

Hij hoeft ook geen perfecte vader te zijn, en kan ook een andere stijl hebben.

Welk belang de relatie met je narcist nog heeft, indien het niet de emotionele of seksuele verslaving betreft, is het belangrijk dat te uiten.

Dat houdt in dat je ondersteunende uitspraken doet, zoals “Je doet er zoveel toe” of “Je bent belangrijk voor me” of “Ik geef veel om je “.

Verklaringen als deze geven aan hoe speciaal iemand voor ons is.

Ze zijn het soort geruststelling dat veel narcisten niet eens beseffen dat ze missen.

Ze zetten mensen aan tot nadenken over de relatie en verplaatsen de focus van jou en mij naar ons. Wat nog belangrijker is, ze geven aan dat je bereid bent om veilige liefde aan hen te bieden op voorwaarde dat de situatie veilig is.

Dus je zou kunnen zeggen tegen een gematigde narcist:

 • Ik beschouw jou als een belangrijke vriend. Daarom voel ik me zo verdrietig als je mijn telefoontjes wekenlang niet beantwoordt. “

 

 • Mam, jij bent een van de belangrijkste mensen in mijn leven. Dus als je elke beweging in twijfel trekt, voel ik me verwoest, alsof ik een fout in je ogen zie. “

 

Een waarschuwing:

voor mensen met narcistische neigingen, kunnen empathische aanwijzingen, na verloop van tijd, helpen om hun slechte gewoonten te verminderen.

Maar als iemand een volslagen Narcistische Persoonlijkheidsstoornis (NPD) en dus op weg naar de pathologische versie, alsof de narcistische kanker is uitgezaaid dan kunnen ze te ver weg zijn om te verbeteren zonder professionele hulp, als ze dat al willen.

Dat is triest. Maar de realiteit. Als ze geen professionele hulp willen zoeken dat is de relatie dan ook gedaan.

te weinig bevestiging van haar gevoelens VKoN narcisme.blog

Empathie uitingen tegenover een narcist hebben ook een tweede gebruik:

Het is een goede lakmoesproef voor het feit of er hoop is op verbetering voor de “narcist” in je leven.

Wanneer empathische vragen correct en oprecht worden gesteld, smelten de meeste mensen zonder een verheven stem of impliciete schuldgevoelens.

Als je narcist ongevoelig voor hen is, kunnen ze in het algemeen ongevoelig zijn voor je hulp. Dan heeft het ook geen enkele zin dat te doen. Je wordt er alleen maar door teleurgesteld.

Kan uw partner, vriend of familielid de relatie plaatsen, met andere woorden, u plaatsen vóór hun dwangpogingen om zich speciaal te voelen?

Kunnen zij toestaan ​​dat uw pijn hen aanraakt en zeggen dat zij spijt hebben of u troosten of laten zien dat zij het begrijpen?

Als ze dat niet kunnen, moet je hun narcisme precies zo bekijken als elke verslaving.

Het superieure masker heeft hun leven overgenomen …

Dus hoe weet je of empathische vragen functioneren?

Malkin legt uit dat het je lukt als je narcist antwoordt door:

 

 • Bevestigend: “Jij bent ook mijn beste vriend. Ik wil niet dat je je slecht voelt. ‘
 • Verduidelijkend: “Hoe lang voel je je verdrietig om me heen?”
 • Verontschuldigen: “Het spijt me – ik wil niet dat u zich een mislukkeling voelt.”
 • Valideren: “Ik weet dat mijn sarcasme je pijn doet.”

 

Dit is een geweldig systeem om die zelfingenomen geliefde in je persoonlijke leven aan te pakken.

Maar je kunt niet zo diep en emotioneel kleverig worden op kantoor tegenover een narcistische collega of baas.

Dus hoe help je een narcistische baas of een collega?

De narcist op kantoor of de werkvloer.

Het reflexmatige advies dat iedereen geeft als hij te maken heeft met een werkplekmonster, is door het te melden aan de vertrouwenspersoon .

Professor Stanford  Bob Sutton expert in misbruik op de werkvloer maakt steeds weer duidelijk dat gewoon melden geen goed resultaat biedt.

Uit een onderzoek in 2008 onder 400 mensen waar er werd gevraagd aan hun werkgevers wat ze deden toen er werd  aangifte gedaan van gepest worden.

Malkin ‘s onderzoeksresultaten:

 • 1,7% deed een eerlijk onderzoek en beschermde het doelwit met strafmaatregelen tegen de pester.
 • 6,2% heeft een eerlijk onderzoek uitgevoerd met strafmaatregelen voor de bullebak, maar geen bescherming voor het doelwit.
 • 8,7% deed een oneerlijk onderzoek zonder strafmaatregel voor de pester.
 • 31% voerde een ontoereikend / oneerlijk onderzoek uit zonder strafmaatregelen voor de bullebak, maar genoeg voor het doelwit.
 • 12.8% deed niets of negeerde het probleem zonder gevolgen voor iemand, pester of doelwit.
 • 15,7% deed niets, maar vergeldde zich wel tegen het doelwit voor rapportage. Target bleef werken.
 • 24% van de werkgevers heeft niets gedaan, behalve het doelwit ontslaan.

Lang verhaal kort: 70% van de tijd zal jij het zijn die lik op stuk krijgt.

Dus rapportage werkt niet en empathische vragen kunnen een beetje te persoonlijk zijn – althans in het begin.

Simpele zaken consequent toegepast kunnen op het eerste zicht belachelijk klinken omdat het om een impact gaat met een grandioos ego. Maar vergeet niet dat de narcist slechts een emotionele leeftijd heeft van een 7 of 8 jarige.

Dus wat moet je doen om met je collega of baas te praten zodat zijn narcisme vermindert?

Malkin heeft enkele tips om om te gaan met narcisme op de werkvloer:

Gebruik het woord “wij”:

… onderzoekers hadden narcisten een passage voorgelegd vol woorden als “wij, onze en ons” laten lezen en ze moesten het aantal voornaamwoorden tellen. Deze eenvoudige activiteit zorgde er niet alleen voor dat ze meer bereid waren om mensen in nood te helpen door hen bijvoorbeeld de extra verandering te belonen, het maakte hen ook minder geobsedeerd om beroemd te worden!

Gebruik dus waar mogelijk de eerste persoon meervoud.

Voorbeeld : wij zouden goed voor de kinderen moeten zorgen, wij zouden die taak moeten uitvoeren.

Benadruk de relaties in alle communicatie.

Beloon goed gedrag.

Complimenteer ze als ze meer empathisch zijn. En complimenteer hen voor hun warmte, vriendelijkheid – niet voor prestatie of prestaties.

Onderstreep hun beter gedrag.

Focus op momenten waarop ze blijk geven van enige capaciteit voor samenwerking, interesse in andere mensen, of aandacht voor het geluk van degenen om hen heen – kortom, wanneer ze zich meer sociaal gedragen.

Diplomatisch Contrasteren : Goed en Slecht Gedrag :

als het complimenteren werkt dan is het veilig om over te gaan naar een volgende techniek nml. Diplomatisch contrasteren tussen hun slechte gedrag met hun goede gedrag.

Contrasteren is ongeveer hetzelfde als de sandwich techniek gebruiken.

Het contrast zit verwerkt tussen 2 goede gedragingen. Dat kan een goede actie in het verleden zijn, tegenover een minder goed gedrag in het heden.

Het opmerken van slecht gedrag wordt veel effectiever als het gepaard gaat met een herinnering aan meer gemeenschapsgedrag ervan uitgaande dat het goed gedrag er was, en je het kan benoemen omdat jij het hebt opgemerkt.

Voorbeeld : Ik had vorige week zo’n geweldige ervaring in ons team toen we tijd lieten voor iedereen om bij te dragen. Vandaag hadden we minder kans en voelde ik me een stuk minder hoopvol over het project. Kunnen we het proberen op dezelfde manier als vorige week?

 

 

het masker van de narcist afrukken VKoN narcisme.blog

Als je daarmee goede resultaten behaalt kun je doorgaan naar iets dat dichter bij empathische aanwijzingen staat.

Je moet eerst vertellen hoe je je voelt:

zoals in “ik voel me ongemakkelijk, ongelukkig, verdrietig, bang” maar aangezien je meestal geen vriendschap of een romantische relatie hebt met de persoon met wie je spreekt, is vagere, minder intense emotionele taal beter.

Volg je gevoel daarmee. Het belangrijkste doel is om alleen je ervaring te beschrijven.

Gebruik nooit “jij” in deze stap.

Vertel hen dan welk gedrag dat veroorzaakt:

Dit is de ervaring, interactie of actie die de gevoelens veroorzaakt.

Bijvoorbeeld: wanneer u uw stem verheft;

Als ik alleen maar kritiek hoor;

Indien je sarcastisch klinkt;

Wanneer je me halverwege onderbreekt.

En laat hen dan weten welke correctie u zou willen zien:

Dit verwijst naar de verandering die u zoekt.

Verzoek naar een specifieke verandering.

Een goede assertiviteit houdt altijd een verzoek in van een specifieke soort in. Het is een vorm van coaching. Je vertelt de luisteraar wat ze moeten doen om de interacties te verbeteren.

Voorbeelden: kunt u uw stem verlagen ?

Kun je me vertellen welke stappen je wilt nemen?

Kun je een vriendelijkere toon gebruiken?

Bijvoorbeeld: “Ik voel me de rest van de dag ongelukkig wanneer je me voor de hele groep bekritiseert. Kun je je feedback opslaan voor één-op-één vergaderingen? “

Uit een goed assertief gedrag tegenover een narcist kan een relatie contract volgen.

Daarin beschrijf je wat kan en niet kan. En wat uw reactie zal zijn op de verschillende situaties.

 

Dit is hoe te winnen met een narcist:

Gebruik in uw persoonlijke leven “empathische aanwijzingen”:

muziek kalmeert het wilde beest niet, maar herinnert hen aan relaties en uw gevoelens kunnen dat wel.

Gebruik “We”: het is maar een woord, maar het is effectief bij narcisten.

voorbeeld heel specifiek zijn in uw suggestie :

Als het je niet lukt om dit te doen, let je niet op me. Je moet op mij letten. Ik ben erg belangrijk.

Beloon goed gedrag:

 

als puppy zich gedraagt, geef het dan een traktatie.

Contrast van goed en slecht gedrag:

“Normaal gesproken als Jim een ​​rapport laat inlevert, schop je hem van de ​​trap af. Ik vond het geweldig vandaag toen je ervoor koos om een ​​nietmachine naar hem te gooien.” Dit vind ik persoonlijk geen heel goed voorbeeld, want dit is agressief gedrag.

Leer ze hun ABC’s (affect, behavior, correctie) : noem je affect, hun slechte gedrag  en de correctie die je graag zou willen zien.

 

Jij bent zo’n speciaal persoon die dat wil proberen. Dank U om je tijd te nemen om dit te lezen en te beluisteren.

Ik hou ervan als je regelmatig terugkomt omdat dan de kennis kan gebruikt worden in jouw leven. Ook vind ik het super als ik van je hoor want dat voegt waarde toe om het bewustzijn rond narcisme te verhogen.

Ik ben nieuwsgierig om te horen wat jij nog zou willen toevoegen.

 

Bedankt, zoals altijd om aardig en creatief te zijn in de reacties.

 

Johan Persyn.

 

Meer informatie over hoe je kan omgaan met een kwaadaardige narcist.

Recognizing and Coping with Unhealthy Narcissism.

 

Meer informatie over therapie voor een persoon met een NPD.

Narcissistic Personality Disorder Treatment & Management .

14 Psychologists Describe What It’s Like To Treat A Narcissistic Patient

The Narcissist in Therapy .

Schema Therapy: An Approach for Treating Narcissistic Personality Disorder.

Rethinking narcissisme.

Praktijkboek persoonlijkheidsstoornissen DSM-5, diagnostiek, cognitieve gedragstherapie en therapeutische relatiePraktijkboek persoonlijkheidsstoornissen DSM-5, diagnostiek, cognitieve gedragstherapie en therapeutische relatie.

Het spiegelende brein over inlevingsvermogen, imitatiegedrag en spiegelneuronen.

Het spiegelende brein over inlevingsvermogen, imitatiegedrag en spiegelneuronen

Waarom Ik Voel Wat Jij Voelt Intuitie en het geheim van spiegelneuronenWaarom Ik Voel Wat Jij Voelt Intuitie en het geheim van spiegelneuronen.

een spiegel voor narcistenSpiegelneuronen.

 

Deel uw gedachten met ons want samen kunnen we opzettelijk de wereld verrijken door waarde aan elkaar toe te voegen.