Hoe omgaan met een gematigde narcist om hem te beïnvloeden?

Hoe weet je of je kunt omgaan met een gematigde narcist? Hoe verschillen ze van andere narcisten en van een normale persoon die niet aan deze aandoening lijdt?

In de eerste plaats is het voor een narcist niet zo moeilijk om iemand uit te sluiten.

Een techniek die in veel maatschappijen, organisaties, families gebruikt wordt om een valse solidariteit te kweken. Je voelt je beter, omdat jij mee beslist dat een ander minder is, uitgesloten is en een zondebok wordt.

Maar dat is niet de manier hoe wij ons opvallend genoeg willen voelen.

We willen ons belangrijk genoeg voelen voor onszelf, niet beter maar ook niet slechter dan een ander.

De techniek die verder in het artikel wordt uitgelegd om een gematigde narcist te beïnvloeden kan aan de andere kant ook gebruikt worden om te vermijden dat we zelf onze narcistische kenmerken doen toenemen, terwijl we onze eigenwaarde voeden.

Ok, we voelden ons minder bij de narcist. Daarom willen we hem vermijden.

Narcisten zijn er in vele smaken groots, verborgen, gekwetst, gebroken, pathologische, gevaarlijke, milde, gemiddelde, narcistische moordenaar, sensitieve, arrogante, anti-sociale, psychopathische, perverse, hooggevoelige, cerebrale, agressieve enz.

Ze kunnen ook een combinatie zijn van verschillende persoonlijkheidsstoornissen.

Maar ze hebben allemaal één ding gemeen met onszelf: ze moeten zich speciaal voelen.

En eerlijk gezegd is een beetje speciaal voelen best aardig. We willen allemaal speciaal voelen.

Maar wat is het pad naar de gezonde manier om zich speciaal te voelen tegenover de narcistische soort?

De gezonde manier om zich speciaal te voelen.

Zet geen vals front op.

Je bent een mens en je verknalt het wanneer je vals speelt. Liegen bijvoorbeeld.

Dat is normaal en natuurlijk. Als je probeert perfect te lijken, krijg je vaak alleen jaloezie.

In plaats daarvan, laat anderen je ware zelf zien.

Met schoonheidsfoutjes en zo. Je ziet er soms stom uit. Maar dat is wanneer de mensen die echt om je geven, empathie zullen tonen. En je zult dichter bij hen komen en empathie tonen.

Het meedogenloze streven om speciaal te lijken in de ogen van vreemden vervreemdt degenen die om je geven en is het pad naar narcisme.

Als je je openstelt en kwetsbaar, kun je de enige vorm van speciaal zijn  hebben die er toe doet …

En dat is speciaal zijn voor degenen van wie je houdt. En doe iets creatiefs.

Ben je een Hoog sensitieve empathische persoon?

Maar niet als natuurlijk je een hoog sensitieve empathische persoon bent dan ligt het niet in je aard om ook maar iemand uit te sluiten, al was het voor je veiligheid, of enige zelfwaarde toe te kennen en zich speciaal voelen.

Een hoog sensitieve empathische persoon is voor meer dan 51% gefocust op de behoeften van een ander persoon.  Meestal ziet de empathische persoon dan alleen het positieve en blijf je mensen kansen geven.

Dit artikel is niet zozeer voor de hoog sensitieve empathische persoon bedoeld, de prooi bij uitstek van iedere narcist,  want die zal waarschijnlijk al veel te veel kansen gegeven hebben aan de narcist, die daar gretig heeft gebruik van gemaakt om je nog meer te binden en dit heeft zijn narcisme niet verminderd in tegendeel.

Een volslagen narcist zal zich er door ook zeer gekwetst voelen als hij uiteindelijk wordt uitgesloten en in razernij ontsteekt.

Dat kan gevaarlijk zijn. Maar soms moet het, omdat er geen verandering mogelijk is. Dit artikel is ook niet voor diegene die een relatie hebben met een volslagen narcist.

Er zijn wellicht gradaties tussen onmogelijke mensen. Gewone onmogelijke mensen kunnen voor jou normaal zijn. Echt onmogelijke mensen zijn diegene waar geen verandering mogelijk is. Dan is “geen contact” de beste oplossing en als het niet anders kan de grey rock methode.

Wat is de manier om met onmogelijke mensen om te gaan als er nog enige realistische hoop is dat verandering nog kan?

Therapeutische behandeling van narcisme.

Ik wil hopen dat mensen te veranderen zijn, in weerwil zelfs van statistische bevindingen. Hoe sociaal vaardig de persoon is waarmee de narcist in communicatie is, zal een belangrijk gegeven zijn om een therapeutische invloed te hebben. Het kan verschrikkelijk moeilijk zijn en zeer lang duren afhankelijk hoe diep het narcisme is in gezakt.

Als je meer wilt weten of een narcist kan veranderen dan ben ik ervan overtuigd dat de goede behandeling soms de moeilijkste narcisten kan verzachten.

Op deze link vind je ook waaruit een behandeling zou kunnen bestaan van een NPD.

Als je hier op deze link drukt, vind je een artikel dat is geschreven als een basisgids voor het behandelen van een persoon die zichzelf identificeert als narcistisch, of iemand die u identificeert als iemand die narcisme heeft.

Als er geen verandering mogelijk is dan is het eerste antwoord altijd hetzelfde: zo veel mogelijk afstand nemen, scheiden, de relatie zo snel mogelijk beëindigen en geen contact meer toelaten of weinig.

Persoonlijkheidsstoornissen zijn geducht, omdat ze moeilijk te behandelen zijn door therapeuten. Narcisten zijn berucht om moeilijk te zijn om mee om te gaan.

Een persoonlijke relatie – geen therapeutische relatie met de narcist.

In een persoonlijke relatie met een narcist sta je niet in een positie van een therapeut die in zijn gespreksmodel afstand kan houden, het gesprek voert op zijn terrein, volgens zijn regels en het op zijn tijdstip kan beëindigen.

Je hebt er een geschiedenis mee, en je voelt je daarover waarschijnlijk erg gefrustreerd en teleurgesteld. In een therapie setting blijft de therapeut professioneel en is geen betrokken emotionele partij, waarin de conversatie een invloed kan hebben op bijvoorbeeld hun gezamenlijke kinderen.

Als je niet anders kan dan omgaan dan is de “grey rock methode” de beste. Maar dit veronderstelt dat de duur van de conversatie en van het samen zijn beperkt is.

Uiteraard als je baas een eerste klas narcist is, is het goed om uit te zien naar een ander werk.

Maar dat is waarschijnlijk niet geregeld van de éne op de andere dag.

Dat betekent dat jullie toch een belangrijke hoeveelheid tijd met elkaar dienen door te brengen.

De dynamiek van de relatie verandert ook als je veel tijd met elkaar doorbrengt om dat het moet.

Er kan zelfs een soort trauma bonding ontstaan. Door het feit dat er misschien geen andere mogelijkheid is dan met elkaar te praten, is er toch een weinig interesse, vooral als de narcist een babbelaar is. Het is daarom wel aangewezen dat je geen kwetsbaarheden loslaat.

In dergelijke omstandigheden is het misschien wel mogelijk om gebruik te maken van de situatie om enige verandering hoe klein ook te proberen. Je hebt misschien tijdelijk dat werk nodig.

Ook in een situatie dat je wel wil scheiden, maar dat het tijdstip niet gepast is en je samen kinderen hebt kan het belangrijk zijn om van de situatie gebruik te maken dat jullie moeten samen leven om te blijven proberen om verandering te bewerkstelligen, zodat je met een goed geweten hen in de steek kan laten.

Ook in de casus dat een narcist een afhankelijke is, zoals een demente moeder, kunnen we een andere modus van conversatie proberen dan de ‘geen contact’ of ‘grey rock’ methode.

Kan er een derde optie, omdat er een binding is, die niet verbroken kan worden?

(vooral juridisch en financieel)

Het veronderstelt dat je geen emotionele afhankelijkheid of bijvoorbeeld een seksverslaving ontwikkeld hebt met de narcist.

Dr. Craig Malkin is psycholoog aan de Harvard Medical School en in zijn nieuwe boek Rethinking Narcissism: The Bad – and Surprising Good – About Feeling Special biedt enige hoop dat in sommige situatie een derde optie kan om uit te testen.

Veel van wat u denkt te weten over narcisten is verkeerd, hoewel het een eeuwen oude ziekte is.

Veel politiekers hebben een narcistische persoonlijkheid. Sommigen hebben in het verleden een enorme schade toegebracht aan de wereld. Sommigen denken dat narcisme nu een hype is en daarom beter zou begrepen worden.

Er is ook een tendens bij de superrijken naar meer narcisme dan gemiddeld in de maatschappij. Maar niet allen zijn narcist die superrijk zijn.

Narcisme is wat meer in de kijker, omdat sommigen denken dat een narcistische president van Amerika kan bestreden worden door hem een narcistische persoonlijkheid toe te dichten.

Het enige wat een vernietigende politiek kan vermijden is politieke actie en mensen ervan te overtuigen niet meer voor een politiek te stemmen die niet het algemeen belang dient en die andere mensen uitsluit.

Ondanks dat narcisme in de geschiedenis al bewezen heeft dat ze een enorme schade toebrengt, wordt er alleen maar relatief weinig onderzoek naar gedaan.

Uiteraard staan de belangen groepen er niet voor te popelen om dergelijke onderzoek te steunen.

Ook de media brengen weinig inzicht in verhouding tot het aantal keren en de schaal waarop narcisten steeds weer in staat zijn om als een kleine minderheid macht te veroveren. Ze brengen weinig klaar om dit te verduidelijken.

Toch zijn er ook bewezen manieren vanuit de therapie om beter met narcisten om te gaan sinds narcisten in de aandacht gekomen zijn van psychiaters, om hen te helpen beter te worden.

Het feit dat het ook zo lang duurt eer een goede therapie gevonden wordt, heeft als oorzaak dat narcisten zichzelf perfect vinden.

Ze gaan alleen maar in behandeling bijvoorbeeld voor een depressie of een andere stoornis, en daar ontdekken wat de hoofdproblematiek is.

Immers een narcist voelt zich superieur, eigenlijk perfect tegenover een ander waarom zou hij dan moeten verbeteren.

Uitzonderlijk is het dus mogelijk om inzicht in het gesprekspatroon tussen een empathische persoon (wel of niet slachtoffer) en een narcist te begrijpen en daaruit lessen te trekken voor een betere sturing van de narcist.

Een gezond zelfrespect.

Als je echter geen 51% om jezelf heeft, zul je je geen redelijk gevoel van eigenwaarde hebben.  Met andere woorden als je een gezond normaal natuurlijk zelfrespect hebt dan is de minste gebeurtenis en de kleinste ontmoeting met een narcist geen verlammende gebeurtenis.

Voor deze personen met een tekort aan zelfliefde is het dan ook niet raadzaam deze techniek in de conversatie met een narcist toe te passen en hoeven ze zo weinig mogelijk contact te hebben en zoveel mogelijk aan hun eigenwaarde te werken.

Het is wanneer narcisten te ver in het spectrum of op het continuüm zitten, dus op het niveau van  ‘kwaadaardig’ narcisme dat we de uitbuiting en andere geassocieerde rottigheid krijgen waar narcisten zo bekend om zijn.

In verschillende stadia in onze persoonlijkheidsontwikkeling hebben we meer aandacht voor onszelf nodig. Het is absoluut nodig dat we onze persoonlijke grootsheid ontdekken zonder dat we daarom grandioos hoeven te worden. Namelijk het grandioos worden is een verdedigingsmechanisme tegen schaamte.

Pubers.

De “Sturm und drang” overlevingstechniek in de jeugd komt wel door dat de jongeren zich focust op zijn eigen behoeften. Daardoor wordt hij minder angstig en minder depressief.

Tiener jongeren die focussen op hun eigen groei, ontwikkeling, studies, hobby’s, en de wereld ontdekken hebben veel betere relaties dan diegenen met een laag zelfvertrouwen of een groot egoïsme.

Bedrijfsleiders.

Net zo worden bedrijfsleiders met gematigd “narcisme” door hun werknemers als veel effectiever beoordeeld dan degenen met te weinig of te veel ….

Het verschil tussen narcisten en de rest van ons is er één van graad, niet van vriendelijk.

Buitengewoon narcisme is een onvolkomenheid en om diegenen te helpen die deze narcistische stoornis hebben, moeten we onthouden dat het een stoornis is.

Wanneer mensen lijden aan depressie, angst of borderline persoonlijkheidsstoornis hebben we de neiging om sympathie te voelen, maar met narcisme gaan we moraliseren en zeggen dat ze “slecht.” zijn wat natuurlijk ook kan.

Medicaliseren en psychologiseren is immers gemakkelijk.

Het is best mogelijk dat deze persoon slecht is, maar vanuit dergelijke attitude ga jij er geen verandering in kunnen bewerkstelligen. Als ze echt slecht zijn, dan zullen ze ook niet veranderen, om dat er nooit geen sprake kan zijn van enige zelfreflectie.

Het is dus zeer belangrijk om te zien in welk ontwikkelingsstadium de narcist zich bevindt om er passend op te reageren.

Moraliseren is als medelijden hebben met mensen met tuberculose, maar zeggen tegen diegenen met meningitis dat ze een stelletje idioten zijn die het zelf hebben veroorzaakt.

Hechtingsproblemen.

Malkin legt uit dat narcisten geen veilige vertrouwde liefde kregen toen ze opgroeiden. Het is een ontwikkelingsstoornis als gevolg van een verkeerde hechting.

Als kind werd de narcist niet gewaardeerd als ze gewoon zichzelf waren.  Ze werden alleen gevierd voor wat ze bereikten.

Wanneer je niet kunt rekenen op empathie van degenen om je heen, stop je met vertrouwen en schaam je je voor je normale menselijke zwakheden.

Je stopt met proberen je emotionele behoeften te verkrijgen door liefde en in plaats daarvan probeer je speciaal, apart, bijzonder, buitengewoon of zelfs abnormaal te zijn. In de hoop dat je beter bent dan anderen.

De toekomstige narcist probeert er beter uit te zien, doet alsof hij meer getalenteerd, slimmer of meer bereikt heeft dan een ander.

Je stopt met te proberen je onzekerheden te kalmeren door te vertrouwen op mensen en in plaats daarvan je te wenden tot een fantasie zelf waar je superieur bent.

Meestal zeg je tegen jezelf als je onzeker bent of wat je geleerd hebt, kunt toepassen dat je het ook kunt slagen zoals anderen slagen. Narcisten gaan zichzelf wijs maken dat ze het gaan beter kunnen dan een ander, omdat ze beter zijn.

De kindertijd van een narcist is triest en een beetje eng.

Maar het bevat ook het geheim om narcisten te helpen beter te worden …

Hoe verbeter je iemand die denkt “perfect” te zijn en beter dan u?

Alle psychopaten zijn narcisten, maar niet alle narcisten zijn psychopaten.

Ik hou ervan als je regelmatig terugkomt, omdat dan de kennis kan gebruikt worden in jouw leven. Ook vind ik het super als ik van je hoor want dat voegt waarde toe om het bewustzijn rond narcisme te verhogen.

Ik ben nieuwsgierig om te horen wat jij nog zou willen toevoegen.

Bedankt, zoals altijd om aardig en creatief te zijn in de reacties.

Waarom doe je de groeitaken?

Een hoog sensitieve persoon – gevoelig voor andere mensen? video

Therapeutisch inzicht voor VKoN zelfgenezers. Deel1

Trauma en traumazorg in Europa

Gratis bronnen narcisme – traumaherstel

Hoe doe je het werk voor zelfgenezing: boek Dr Nicole Lepera video

In een disfunctionele samenleving emotioneel gezond niet eenvoudig.

Complex trauma kind opvoeden dan heb je meer dan een dorp nodig.


Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder! Reactie annuleren

Voeg je bij 4.580 andere abonnees