Wat met de vragen over een gematigde narcist? Deel 2

Psychopaten kunnen geen empathie voelen.

Heel gematigde Narcisten die nog niet verder ontwikkeld zijn tot een psychopaat hebben nog een restant aan empathische vaardigheden over. En wellicht niet alleen de cognitieve empathie. Daardoor hebben we nog empathische vragen. Voor heel gematigde narcisten is empathie meer een onderontwikkelde spier die dus niet veel gebruikt wordt.

Je kunt  ze potentieel helpen die empathische spier te bouwen als je er beiden beter van wordt. Als je ze een eikel noemt of hun gedrag bekritiseert, worden ze alleen maar erger.

We raden dan ook in geen enkele situatie aan heel gematigde narcisten te verwijten. Noch mondeling noch schriftelijk. Zelfs hen bekritiseren is wat zelden effect heeft.

Hoe belangrijk is deze relatie voor beiden?

Als de heel gematigde narcist je werkgever is, dan heeft hij er alle belang bij dat je goed werk levert. Misschien als ze daaraan vriendelijk worden herinnerd kan de houding van de werkgever verbeteren.

Beiden hebben jullie tot doel er een financieel voordeel bij te halen. De heel gematigde narcist daaraan te herinneren kan een belangrijk effect hebben.

Verschillende studies die onderzoeken of niet psychopathische narcisten kunnen veranderen, werden uitgevoerd. Ze wijzen allemaal op dezelfde conclusie: gematigde narcisten kunnen aangemoedigd worden om zich meer zorgzaam en meelevend te voelen met een vermindering van hun narcisme tot gevolg.

Als heel gematigde narcisten op een vriendelijkere manier worden benaderd, lijkt dit bij velen hen emotioneel te verzachten.

Als ze veilige liefde voelen, worden ze liefdevoller en meer geëngageerd. Uit het onderzoek blijkt dat mensen alleen afglijden in het narcistisch spectrum als ze worden herinnerd aan het belang van hun relaties, op voorwaarde dat je van dit belang echt overtuigd bent.

Verandering komt niet door hen te vertellen dat ze te succesvol, meedogenloos of manipulatief zijn. Verandering bij de heel gematigde narcist komt door hen de voordelen van samenwerking en begrip te tonen.

In hun verlangen naar begrip hebben narcisten als klein kind weinig bevestigd geweest. Ze hebben daaruit geconcludeerd dat het hen niets bijbracht om begrip te tonen, als een vorm van overlevingsstrategie en afweermechanisme. Volgens hun ervaring was geen begrip hebben veel succesvoller, net als liegen.

Het betekent niet dat je de narcist een dikke knuffel moet geven die hem zal veranderen in een lieverd.

info over onze programma’s

Psychologen hebben succes gevonden met het gebruik van zogenaamde “empathische aanwijzingen”.

Uiteraard ben je geen psycholoog, noch ben je in een therapie sessie met een narcist, noch heb je de plaats in de hand. Als werknemer sta je in een mindere positie, en als vrouw tegenover haar ex-narcist ook meestal in een mindere positie.

Dus de kansen op succes zijn heel wat minder dan deze die psychologen kunnen bereiken.

Het belang van je relatiebehoeften te uiten met uw ex-narcist, omwille van het belang van de “vader” die ze zijn in de opvoeding van de kinderen kan best op een zakelijke manier en op een persoonlijke manier gebeuren.

Je kunt best nog zeggen dat je veel geeft om de vader die hij is voor je kinderen.

Uiteraard ga je dat niet zeggen in het geval dat hij hen misbruikt en manipuleert en je als ouder probeert te verstoten. De gematigde narcist hoeft ook geen perfecte vader te zijn, en kan ook een andere stijl hebben. Welk belang de relatie met je narcist nog heeft, als het niet de emotionele of seksuele verslaving betreft, is het belangrijk dat te uiten.

Dat houdt in dat je ondersteunende uitspraken doet, zoals “Je doet er zoveel toe” of “Je bent belangrijk voor me” of “Ik geef veel om je“. Verklaringen als deze geven aan hoe speciaal iemand voor ons is. Ze zijn het soort geruststelling dat veel heel gematigde narcisten niet eens beseffen dat ze missen.

Ze zetten mensen aan tot nadenken over de relatie en verplaatsen de focus van jou en mij naar ons. Wat nog belangrijker is, ze geven aan dat je bereid bent om veilige liefde aan hen te bieden op voorwaarde dat de situatie veilig is.

Dus je zou kunnen zeggen tegen een heel gematigde narcist:

 • “Ik beschouw je als een belangrijke vriend. Daarom voel ik me zo verdrietig als je mijn telefoontjes wekenlang niet beantwoordt. “
 • “Mam, je bent een van de belangrijkste mensen in mijn leven. Dus als je elke beweging in twijfel trekt, voel ik me verwoest, alsof ik een fout in je ogen zie. “

Een waarschuwing:

Voor mensen met narcistische neigingen, kunnen empathische aanwijzingen, na verloop van tijd, helpen om hun slechte gewoonten te verminderen.

Maar als iemand een volslagen Narcistische Persoonlijkheidsstoornis (NPD) en dus op weg naar de pathologische versie, alsof de narcistische kanker is uitgezaaid dan kunnen ze te ver weg zijn om te verbeteren zonder professionele hulp, als ze dat al willen.

Dat is triest. Maar de realiteit. Als ze geen professionele hulp willen zoeken dat is de relatie dan ook gedaan.

heel gematigde narcist, empathische vragen
Klik hier voor info over onze programma’s

Empathie uitingen tegenover een heel gematigde narcist hebben ook een tweede gebruik:

Het is een goede lakmoesproef voor het feit of er hoop is op verbetering voor de “narcist” in je leven. Wanneer empathische vragen correct en oprecht worden gesteld, smelten de meeste mensen zonder een verheven stem of impliciete schuldgevoelens.

Als je narcist ongevoelig voor hen is, kunnen ze in het algemeen ongevoelig zijn voor je hulp. Dan heeft het ook geen enkele zin dat te doen. Je wordt er alleen maar door teleurgesteld.

Kan je partner, vriend of familielid de relatie plaatsen, met andere woorden, je plaatsen vóór hun dwangpogingen om zich speciaal te voelen? Kunnen ze toestaan ​​dat uw pijn hen aanraakt en zeggen dat ze spijt hebben of je troosten of laten zien dat zij het begrijpen?

Als ze dat niet kunnen, moet je hun narcisme precies zo bekijken als elke verslaving. Het superieure masker heeft hun leven overgenomen.

Dus hoe weet je of empathische vragen functioneren?

Malkin legt uit dat het je lukt als je narcist antwoordt door:

 • Bevestigend: “Jij bent ook mijn beste vriend. Ik wil niet dat je je slecht voelt. ‘
 • Verduidelijkend: “Hoe lang voel je je verdrietig om me heen?”
 • Verontschuldigen: “Het spijt me – ik wil niet dat je zich een mislukkeling voelt.”
 • Valideren: “Ik weet dat mijn sarcasme je pijn doet.”

Dit is een geweldig systeem om die zelfingenomen geliefde in je persoonlijke leven aan te pakken. Maar je kunt niet zo diep en emotioneel kleverig worden op kantoor tegenover een narcistische collega of baas.

Dus hoe help je een narcistische baas of een collega?

De narcist op kantoor of de werkvloer. Het reflexmatige advies dat iedereen geeft als hij te maken heeft met een “werkplek” monster, is door het te melden aan de vertrouwenspersoon.

Professor Stanford  Bob Sutton expert in misbruik op de werkvloer maakt steeds weer duidelijk dat gewoon melden geen goed resultaat biedt.

Uit een onderzoek in 2008 onder 400 mensen waar er werd gevraagd aan hun werkgevers wat ze deden toen er werd  aangifte gedaan van gepest worden.

Malkin ‘s onderzoeksresultaten:

 • 1,7% deed een eerlijk onderzoek en beschermde het doelwit met strafmaatregelen tegen de pester.
 • 6,2% heeft een eerlijk onderzoek uitgevoerd met strafmaatregelen voor de bullebak, maar geen bescherming voor het doelwit.
 • 8,7% deed een oneerlijk onderzoek zonder strafmaatregel voor de pester.
 • 31% voerde een ontoereikend / oneerlijk onderzoek uit zonder strafmaatregelen voor de bullebak, maar genoeg voor het doelwit.
 • 12.8% deed niets of negeerde het probleem zonder gevolgen voor iemand, pester of doelwit.
 • 15,7% deed niets, maar vergeldde zich wel tegen het doelwit voor rapportage. Doel bleef werken.
 • 24% van de werkgevers heeft niets gedaan, behalve het doelwit ontslaan.

Lang verhaal kort: 70% van de tijd zul jij het zijn die lik op stuk krijgt.

Dus rapportage werkt niet en empathische vragen kunnen een beetje te persoonlijk zijn – althans in het begin.

Simpele zaken consequent toegepast kunnen op het eerste zicht belachelijk klinken, omdat het om een invloed gaat met een grandioos ego. Maar vergeet niet dat de narcist alleen maar een emotionele leeftijd heeft van een 7 of 8-jarige.

Dus wat moet je doen om met je collega of baas te praten zodat zijn narcisme vermindert?

Malkin heeft enkele tips om om te gaan met narcisme op de werkvloer:

Gebruik het woord “wij”:

… onderzoekers hadden narcisten een passage voorgelegd vol woorden als “wij, onze en ons” laten lezen en ze moesten het aantal voornaamwoorden tellen. Deze eenvoudige activiteit zorgde er niet alleen voor dat ze meer bereid waren om mensen in nood te helpen door hen bijvoorbeeld de extra verandering te belonen, het maakte hen ook minder geobsedeerd om beroemd te worden!

Gebruik dus waar mogelijk de eerste persoon meervoud.

Voorbeeld: wij zouden goed voor de kinderen moeten zorgen, wij zouden die taak moeten uitvoeren.

Benadruk de relaties in alle communicatie.

Beloon goed gedrag.

Complimenteer ze als ze meer empathisch zijn. En complimenteer hen voor hun warmte, vriendelijkheid – niet voor prestatie of prestaties.

Onderstreep hun beter gedrag.

Focus op momenten waarop ze blijk geven van enige capaciteit voor samenwerking, interesse in andere mensen, of aandacht voor het geluk van degenen om hen heen – kortom, wanneer ze zich meer sociaal gedragen.

Diplomatisch Contrasteren: Goed en Slecht Gedrag:

Als het complimenteren werkt dan is het veilig om over te gaan naar een volgende techniek, namelijk Diplomatisch contrasteren tussen hun slechte gedrag met hun goede gedrag.

Contrasteren is ongeveer hetzelfde als de sandwich techniek gebruiken.

Het contrast zit verwerkt tussen 2 goede gedragingen. Dat kan een goede actie in het verleden zijn, tegenover een minder goed gedrag in het heden.

Het opmerken van slecht gedrag wordt veel effectiever als het gepaard gaat met een herinnering aan meer gemeenschapsgedrag (ervan uitgaande dat het goed gedrag er was), en je het kan benoemen, omdat jij het hebt opgemerkt.

Voorbeeld: Ik had vorige week zo’n geweldige ervaring in ons team toen we tijd lieten voor iedereen om bij te dragen. Vandaag hadden we minder kans en voelde ik me een stuk minder hoopvol over het project. Kunnen we het proberen op dezelfde manier als vorige week?

Als je daarmee goede resultaten behaalt, kun je doorgaan naar iets wat dichter bij empathische aanwijzingen staat.

Je moet eerst vertellen hoe je je voelt:

zoals in “ik voel me ongemakkelijk, ongelukkig, verdrietig, bang”, maar aangezien je meestal geen vriendschap of een romantische relatie hebt met de persoon met wie je spreekt, is vagere, minder intense emotionele taal beter.

Volg je gevoel daarmee. Het belangrijkste doel is om alleen je ervaring te beschrijven. Gebruik nooit “jij” in deze stap.

Vertel hen dan welk gedrag dat veroorzaakt:

Dit is de ervaring, interactie of actie die de gevoelens veroorzaakt. Bijvoorbeeld: wanneer je uw stem verheft. Als ik alleen maar kritiek hoor. Als je sarcastisch klinkt. Wanneer je me halverwege onderbreekt. En laat hen dan weten welke correctie je zou willen zien: Dit verwijst naar de verandering die u zoekt.

Verzoek naar een specifieke verandering.

Een goede assertiviteit houdt altijd een verzoek in van een specifieke soort in. Het is een vorm van coaching. Je vertelt de luisteraar wat ze moeten doen om de interacties te verbeteren.

Voorbeelden: kunt u uw stem verlagen?

Kun je me vertellen welke stappen je wilt nemen?

Kun je een vriendelijkere toon gebruiken?

Bijvoorbeeld: “Ik voel me de rest van de dag ongelukkig wanneer je me voor de hele groep bekritiseert. Kun je je terugkoppeling opslaan voor één-op-één vergaderingen? “

Uit een goed assertief gedrag tegenover een narcist kan een relatie contract volgen.

Daarin beschrijf je wat kan en niet kan. En wat je reactie zal zijn op de verschillende situaties.

Dit is hoe te onderhandelen met een heel gematigde narcist:

Gebruik in je persoonlijke leven “empathische aanwijzingen”:

Muziek kalmeert het wilde beest niet, maar herinnert hen aan relaties en je gevoelens kunnen dat wel.

Gebruik “We”: het is maar een woord, maar het is effectief bij narcisten.

Voorbeeld heel specifiek zijn in je suggestie:

Als het je niet lukt om dit te doen, let je niet op me. Je moet op mij letten. Ik ben erg belangrijk.

Beloon goed gedrag:

als puppy zich gedraagt, geef het dan een traktatie.

Contrast van goed en slecht gedrag:

“Normaal gesproken als Jim een ​​rapport laat inlevert, schop je hem van de ​​trap af. Ik vond het geweldig vandaag toen je ervoor koos om een ​​nietmachine naar hem te gooien.” Dit vind ik persoonlijk geen heel goed voorbeeld, want dit is agressief gedrag.

Leer ze hun ABC’s (affect, behavior, correctie): noem je affect, hun slechte gedrag  en de correctie die je graag zou willen zien.

Je bent zo’n speciaal persoon die dat wil proberen. Dank je om je tijd te nemen om dit te lezen en te beluisteren.

Ik hou ervan als je regelmatig terugkomt omdat dan de kennis kan gebruikt worden in jouw leven. Ook vind ik het super als ik van je hoor want dat voegt waarde toe om het bewustzijn rond narcisme te verhogen.

Ik ben nieuwsgierig om te horen wat jij nog zou willen toevoegen. Bedankt, zoals altijd om aardig en creatief te zijn in de reacties.

Waardering: 1 uit 5.

Meer informatie over therapie voor een persoon met een NPD.

Narcissistic Personality Disorder Treatment & Management.

Rethinking narcissisme.

Praktijkboek persoonlijkheidsstoornissen DSM-5, diagnostiek, cognitieve gedragstherapie en therapeutische relatie.

Het spiegelende brein over inlevingsvermogen, imitatiegedrag en spiegelneuronen.

Waarom Ik Voel Wat Jij Voelt Intuïtie en het geheim van spiegelneuronen.

De struikelblokken om te genezen van Narcistisch Misbruik?

Het is nodig om anderen te helpen als ze geen narcist zijn.

Spiegelneuronen.


Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder! Reactie annuleren

Voeg je bij 4.580 andere abonnees