Professionele Hulpverlening & Erkende hulpverleningsmogelijkheden Deel 1

Professionele Hulpverlening & Erkende hulpverleningsmogelijkheden Deel 1

Jezelf de hulpverlening geven die je nodig hebt door de hulpverleningsmogelijkheden goed te bekijken.

Hoewel je ervaring uit je verleden en de manier waarop de narcisten je hebben behandeld  niet kunt veranderen, kun je de informatie over de hulpverlening op zijn minst gebruiken om je zelfrespect en zelfvertrouwen te herstellen en je leven te herbouwen.

Zoals je kunt zien, is het helemaal de moeite waard om jezelf voor te bereiden met manieren om je lage momenten te doorstaan. Je hoeft jezelf niet terug te zetten zoals vroeger.

Blijf gewoon vooruitgaan. Uiteindelijk wordt je de persoon die je was voordat je ooit in de val van de narcist was gevallen. Alleen jij wordt wijzer, sterker en beter, omdat je het hebt overwonnen.

Daarom, laat alsjeblieft onderaan een reactie achter met je inzichten over hoe je de narcist emotioneel kunt loshaken en verhongeren.

Uiteindelijk is het delen en aanmoedigen van anderen is zo nodig om ons allemaal te helpen op onze herstelreis.

Opmerking. Geen van deze suggesties wordt aanbevolen als u zich op enig moment onveilig voelt.  Of dat nu fysiek, seksueel, mentaal, emotioneel of psychologisch is.

In elk geval dient je veiligheid je eerste focus te zijn. Neem onmiddellijk contact op met de autoriteiten en ondersteunende diensten in uw omgeving voor onmiddellijke hulp wanneer nodig.

De hulpverlening bij huiselijk geweld.

Hulpverlening is bij huiselijk geweld en kindermishandeling een belangrijk aspect om de slachtoffers en daders te helpen om te gaan met de situatie waarin zij zich verkeren.

Online hulpverlening voor jongeren.

Ook als kind, jongere of adolescent kan je soms problemen hebben waar je niet uitkomt. Denk bijvoorbeeld aan gepest worden.

Daardoor kun je je somber voelen. Dikwijls krijgen ze problemen met eten. Hulp zoeken kan dan lastig zijn.

Slachtofferhulp Nederland.

Sinds dat er bij een ongeluk en een misdrijf er sprake is van daders en slachtoffers is hulpverlening voor beide partijen belangrijk. Voor daders is voldoende aandacht, omdat ze een juridisch proces ingaan. Daartegenover kunnen slachtoffers in een zwart gat vallen. Gelukkig is er Slachtofferhulp.

Centrum Jeugd en Gezin: Wat is het Centrum Jeugd en Gezin?

Eind 2011 moeten alle Nederlandse gemeente een Centrum voor Jeugd en Gezin hebben. Veel van die centra zijn eigenlijk geen centra in een gebouw. Het lijkt  meer een samenhang van organisaties die met elkaar samenwerken.

Seksespecifieke hulpverlening; hulpverlening vrouw en man.

hulpverlening Wat doet een ouderenadviseur?
Klik voor meer info!

Sinds personen klachten en problemen beleven en presenteren op een verschillende manier is er een specifieke aanpak nodig.

Ze gaan er anders mee om. Bovendien zoeken ze op een andere manier hulp. Seksespecifieke hulpverlening heeft met zijn voorlopers van vrouwen- en mannenhulpverlening.

Eerste Hulp Bij Ongelukken.

In tegenstelling tot professionele hulp is EHBO, ofwel Eerste Hulp Bij Ongelukken of Eerst Hulp Bij Ongevallen, is hulp die door niet professionals wordt gegeven. Hierbij kun je denken aan hulpverlening in de eerste minuten van een ongeval. De hulp wordt dan geboden door leken in afwachting.

Welzijnszorg Vlaanderen: de verschillende sectoren.

In de welzijnszorg van Vlaanderen kunnen we vijf belangrijke sectoren onderscheiden. Het Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap zorgt voor personen met een beperking. Daarnaast hebben we ook ‘kind en gezin’, de bijzondere jeugdzorg,

Wat doet de alarmcentrale?

Wie met narigheid geconfronteerd wordt tijdens reis of vakantie, kan in de alarmcentrale een ware hulp in nood vinden. Maar de rol van alarmcentrales bij rampen en grootschalige ongevallen is ook van onschatbare waarde.

Online hulp zoeken.

Steeds vaker zoekt men op internet naar hulp voor (tijdelijke) problemen. Ook wordt er online steeds meer aangeboden over psychologische, sociale en maatschappelijke hulpverlening.

Wat doet een ouderenadviseur?

Als ouderenadviseur ondersteun je voornamelijk ouderen die steeds meer problemen hebben. Daarbij kunnen ouderen steeds meer moeite hebben om problemen op te lossen. Precies daardoor hebben ze geen vat meer op de inrichting van hun leven.

De plancyclus in het sociaal-agogisch werk: een samenvatting.

Sinds dat op sociaal-agogische opleidingen, zoals SPH, en in de praktijk van sociaal-agogisch werk wordt veel gebruik gemaakt van ‘De Plancyclus’ van Britt Fontaine vond ik volgende toelichting nuttig. Hieronder staat een beknopte samenvatting van wat er in de fases van de plancyclus aan bod komt.

Schoolmaatschappelijk werk.

Hoe kinderen opgroeien en opgevoed worden bepaald voor een groot deel hoe deze kinderen zich als volwassenen zullen ontwikkelen. Bovendien bepaald het ook  hoe zij in het leven zullen staan. Ouders lopen tegen veel problemen aan tijdens de opvoeding van hun kinderen.

De opbouw van de jeugdzorg in Nederland.

Maar toch uit onderzoek blijkt dat Nederlandse kinderen aangeven het gelukkigst te zijn, is er een stijgende vraag naar jeugdhulpverlening. De jeugdzorg is echter een ingewikkeld geheel. Wat is nu bijvoorbeeld precies het verschil tussen eerste lijn.

Maatschappelijk werk en Dienstverlening.

Het helpen van mensen gaat je van nature gemakkelijk af. Je hebt er plezier in. Daarbij werk je graag met mensen samen. Heb je er weleens over nagedacht om hier je beroep van te maken? Dan kan maatschappelijk werk en dienstverlening de opleiding voor jou zijn!

Schizofrenie: hulpverleningsorganisaties bij schizofrenie.

Naast de professionele hulpverlening zijn er nog andere organisaties waar je veel aan kunt hebben. Ze gaan vaak uit van mensen met een psychische aandoening of hun familie.

Leger des Heils helpt in nood op verschillende manieren.

Nauwelijks is Het Leger des Heils een organisatie die niet meer weg te denken is uit onze samenleving. Soms weten mensen niet wat ze van deze stichting kunnen verwachten. Helaas  een enkele keer wordt er zelfs wat schamper over gedaan.

VU: online zelfhulp goed effect bij gedachten zelfdoding.

Online zelfhulp is effectief bij gedachten aan zelfdoding. Dit blijkt uit onderzoek door psychologen van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Deze universiteit ontwikkelde de cursus ook zelf.

De meerwaarde van lotgenotencontact.

“Twee jaar heb ik deelgenomen aan lotgenotenbijeenkomsten. Daardoor heb ik geaccepteerd dat mijn ‘ziekte’ een stuk van mijn leven is geweest. Het heeft mij gebracht tot waar ik nu ben. Maar vooral tot wie ik nu ben”.

Dierenmishandeling als aanwijzing voor huiselijk geweld.

Het mishandelen van (huis)dieren is een ernstig vergrijp. Het kan daarnaast ook een aanwijzing zijn dat huiselijk geweld plaatsvindt. Dikwijls is de volgende stap partnergeweld.

Richtlijnen telefonische hulpverlening.

Nog meer dan vroeger speelt telefonische hulpverlening in op een behoefte. Voor een goed gesprek is vertrouwen van groot belang. Goed luisteren is belangrijk evenals het stellen van open vragen en tussentijds het besprokene samenvatten.

Seksueel misbruikt… en dan?

Seksueel misbruik is een ingrijpende gebeurtenis. Het verscheurt je vanbinnen en het is een lang zwaar proces om de draad weer op te pakken. Wat moet je doen als je seksueel misbruikt bent? En wat zijn de gevolgen?

hulpverlening Clownerie in de hulpverlening
Klik voor meer info!

Clownerie in de hulpverlening.

Overal in de wereld zijn mensen die clownerie kunnen gebruiken. Mensen met een slecht vooruitzicht of mensen die tijdelijk veel pijn ondergaan. Hoe mooi is het om met de middelen die je hebt mensen op te kunnen beuren?

De oplossingsgerichte benadering in de hulpverlening.

Het probleem verhelderen, een diagnose stellen en vervolgens het probleem oplossen. Dit is hoe ons geleerd is om met problemen om te gaan. Deze manier werkt prima als bijvoorbeeld je wasmachine kapot is.

Maatschappelijk werk: Wat kunnen ze voor mij betekenen?

Dit artikel gaat over het maatschappelijk werk. Met welke reden zou ik naar het maatschappelijk kunnen gaan? Wat kunnen ze voor me doen en kunnen ze me ook daadwerkelijk helpen?

Schoolmaatschappelijk werk in Rotterdam.

De werkdruk van leerkrachten is hoog en daarnaast beschikken leerkrachten niet altijd over de benodigde deskundigheid om snel te kunnen reageren op de problemen van kinderen. De schoolmaatschappelijk werker speelt een belangrijke rol op scholen.

Literatuur verslavingszorg.

In de verslavingszorg wordt verschillende literatuur en naslagwerk gebruikt. Altijd handig om een overzicht te hebben van literatuur over de hulpverlening bij verslaving. In dit artikel wordt een impressie gegeven van literatuur voor de verslaving.

Fysieke aanraking: toch een plaats in de hulpverlening.

Hoe kunnen we fysieke aanraking behouden in de hulpverlening en daarbij (seksuele) grensoverschrijding uitsluiten? Waarom is dit belangrijk? Een belangrijke rol is weggelegd voor de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening.

hulpverlening Therapie met paarden: diagnostiek en hulpverlening
Klik op de foto voor meer info!

Therapie met paarden: diagnostiek en hulpverlening.

Dat paardrijden en het omgaan met paarden gehandicapte kinderen en jongeren veel plezier geeft is redelijk bekend. Maar minder bekend is dat paarden ook positieve resultaten boeken in de psychische en orthopedagogische hulpverlening.

Volwassen kind met schulden helpen.

Als één van de kinderen financiële zorgen heeft, brengt dit grote zorgen met zich mee voor de ouders. Financieel hulp kan niet altijd geboden worden, maar is vaak ook niet verstandig.

Depressie: hulpverlening bij depressie
Klik op de foto voor meer info!

Depressie: hulpverlening bij depressie.

Meestal is  er veel hulp te vinden voor depressieve mensen, maar ze moeten er wel zelf om vragen. En dat laatste is juist een groot probleem voor hen. Ook is het belangrijk u prettig te voelen bij een bepaalde hulpverlener.

De zeven stappen van bemoeizorg.

Het zeven-stappen-model voor bemoeizorg is een handvat voor professionals en vrijwilligers binnen de hulpverlening. Het model is onderdeel van een planmatige aanpak voor psychiatrische hulp aan zorgmijders.

Een CADO bij de autosnelweg, wat is dat?

Misschien heb je ze wel zien staan langs de snelweg, bordjes met de letters CADO, met daarbij aanduidingen hoever het nog is. Maar eigenlijk zie je er niet zoveel van. Het is een wat cryptische aanduiding die eigenlijk voor de meeste weggebruikers

hulpverlening Adviesgesprek - Problemen, aandachtspunten en tips
Klik op de foto voor meer info!

Adviesgesprek — Problemen, aandachtspunten en tips.

Een adviesgesprek kan in de vorm zijn van een consult (consultatie), hulpverlening (counseling) en procesconsultatie; vormen die in de praktijk soms door elkaar heen lopen. Problemen in een adviesgesprek kunnen zowel voortkomen uit het gedrag.

De cliënt gerichte benadering volgens Carl Rogers.

In de hulpverlening is het belangrijk dat de cliënt zoveel mogelijk zelf op zoek gaat naar oplossingen. De theorie van Rogers is een methodiek die daarbij kan helpen. Nooit eerder werd volgens een client gerichte methode gewerkt.

Het huisverbod; de oplossing tegen huiselijk geweld?

Het huisverbod is een juridisch beleidsinstrument dat kan worden ingezet om huiselijk geweld tegen te gaan of te voorkomen. Dit instrument bestaat nog niet lang, maar kent nu een wettelijke basis om gebruikt te worden bij zaken zijnde huiselijk geweld.

Opname onder dwang, sociotherapie & residentiële hulp.

Drie vormen van hulpverlening waarbij dwang een rol speelt (kan spelen). Wat zijn de overeenkomsten tussen opname onder dwang, sociotherapie en residentiële hulpverlening, en wat zijn de verschillen?

De nalatenschapscoach: eruit komen met de erfenis.

Een nalatenschapscoach? Is dat nodig? Ja, is vaak het antwoord. De erfenis blijkt voor veel mensen een bron van ruzie en zelfs familievetes. Vaak is dat te voorkomen. Meer over achtergronden, de ‘psychologie’ van de erfenis en het hoe en waarom.

Werken als zorgcoördinator.

Het beroep van zorgcoördinator is een aantrekkelijk beroep voor mensen die houden van organiseren en afwisseling. Het is in Nederland een relatief nieuw beroep dat ontstaan is door de grote hoeveelheid aan hulpverleners waar mensen mee te maken hebben.

Kortdurende oplossingsgerichte therapie.

Wanneer iemand psychische hulp zoekt, verwacht deze een snelle reactie van de hulpverlener. Veel mensen die in aanraking zijn geweest met de gebruikelijke psychische hulpverlening klagen over lange wachtlijsten. Er  zou ook  onvoldoende aandacht van hulpverleners zijn.

Moet ik naar een psycholoog?

Je voelt je niet goed in je vel? Je denkt erover na om naar een psycholoog te gaan? Veel mensen denken nog steeds onterecht dat je alleen maar bij zware mentale problemen een beroep kunt doen op een psycholoog.

Mediacoach en mediawijsheid.

Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van sociale media.  Vooral jongeren kunnen blijkbaar niet zonder. Voor sommige ouders is het een raadsel wat die kinderen hele dagen achter die computer doen. Er is voor die groep en voor begeleiding van de jongeren coaching mogelijk.

Depressie bij jongeren: helpt behandeling ‘Grip Op Je Dip’?

De eerste resultaten van online behandelprogramma’s voor psychische klachten zijn veelbelovend. Maar hoe zit het met jongeren? Die zijn vaak moeilijk in beeld te krijgen, omdat de drempel naar behandeling hoog kan zijn.

Hulp bij verwerking van een miskraam.

Meestal is een miskraam een ingrijpende gebeurtenis. Waar je eerst dolgelukkig was met de komst van een baby, ben je nu intens verdrietig om het verlies van je kindje. Je zwangerschap is abrupt beëindigd en na dit verlies komt een periode van rouw.

De aso-wet: gemeente grijpt in bij lastige buren.

Op 1 juli 2017 is de aso-wet in werking getreden. Deze wet is bedoeld om overlast van buren aan te pakken. De officiële naam van de aso-wet is de wet aanpak woonoverlast. Deze wet is een toevoeging aan de gemeentewet.

hulpverlening Welke taken heeft de brandweer?
Klik op de foto voor meer info!

Welke taken heeft de brandweer?

De brandweer houdt zich in de eerste plaats bezig met brandbestrijding en hulpverlening. Iedereen kent wel de rode brandweerauto’s die af en toe met sirenes langs rijden.

Motieven voor sociaal werk — Geschiedenis MWD SPH.

Wat zijn de motieven om sociaal werk te doen? In dit artikel vind je een samenvatting van hoofdstuk 1 van het boek Basisboek geschiedenis Sociaal Werk in Nederland (2009, derde druk) van Maarten van der Linde.

hulpverlening Binge Eating Disorder (BED)
Klik op de foto voor meer info!

Binge Eating Disorder (BED).

Dan pak ik al het voedsel dat ik pakken, kan stop het in mijn mond, vaak zonder te proeven, vaak zonder te kauwen, slik ik het door. En als mijn maag zeer doet voel ik me schuldig, voel ik me bang.

Dokter of 1-1-2 bellen?

Dokter of 112 bellen? Bij een noodsituatie kun je in Nederland bellen naar 1-1-2, maar is dit altijd wel het juiste? En wat moet je dan doen? Gelukkig is de hulpverlening in Nederland goed geregeld.

hulpverlening Saneringskrediet: schuldhulpverlening
Klik op de foto voor meer info!

Saneringskrediet: schuldhulpverlening.

Door diverse oorzaken kunnen financiële problemen ontstaan. Als men niet zelf in staat is de schulden te betalen, kan een beroep worden gedaan op de schuldhulpverlening van de gemeente.

Zwanger en alcohol drinken.

Zwanger en alcohol drinken, kan dat wel? Alcohol wordt veel genuttigd in de vorm van bier, wijn of andere sterke dranken. Vrouwen reageren lichamelijk anders op alcohol dan mannen.

Een suprapubische sonde in het dagelijks leven.

Leven met een suprapubische sonde vergt heel wat aanpassingen in het dagelijks leven. Dit heeft dan ook gevolgen voor het algemeen welbevinden van de persoon in kwestie.

hulpverlening Psychische problemen bij ouderen
Klik op de foto voor meer info!

Psychische problemen bij ouderen.

Mensen worden steeds ouder en dat gaat samen met problemen die de oude dag aangaan. Ouderen krijgen niet alleen te maken met fysieke veroudering, maar kunnen in hun laatste levensfase ook tegen psychische problemen aanlopen.

Patiëntenorganisaties.

Mensen met een handicap of een chronisch aandoening kunnen veel baat hebben bij het lid zijn van een patiëntenorganisatie. Zulke organisaties zetten zich in voor de belangen van bepaalde groepen patiënten.

Welke behandelingsvormen biedt ons de naturopaat?

De naturopathie heeft een andere benadering van onze gezondheidsproblemen dan de klassieke geneeskunde. De naturopaat wil vooral preventief werken, en gezondheidsklachten voorkomen.

Zelfhulp bij psychische klachten: elf websites.

Niet minder dan drie miljoen Nederlanders hebben te maken met psychische problemen. In onze ‘participatiesamenleving’ zijn we steeds meer op onszelf aangewezen.

hulpverlening Praten met pubers
Klik op de foto voor meer info!

Praten met pubers.

Praten met een puber kan moeilijk zijn. Ze willen niet altijd luisteren, of zij luisteren wel, maar roepen dan dat hun ouders niet luisteren. Hier volgen een paar communicatievoorwaarden om het gesprek makkelijker te maken.

Stoppen met alcohol: zo word je (tijdelijk) geheelonthouder.

’s Morgens word je wakker met een droge mond. Je bent onpasselijk.  Ook je hoofd bonkt. Daarna weet je niet meer hoe je in je bed beland bent. Gelukkig, maar dat  je nog wel weet dat het een leuk feestje was. Je hebt geen idee hoeveel glazen alcohol je gedronken hebt.

Het inloophuis: ontmoetingsplek, begeleiding bij kanker.

Het inloophuis is een plek waar men terecht kan voor hulp en begeleiding bij kanker. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd.  Steeds meer kan men er ook terecht voor een kop koffie of het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten.

Jeugdzorg: beleid of wanbeleid?

In het Landelijk Beleidskader Jeugdzorg 2009 tot en met 20

12 wordt een vierjarenplan voor het beleid en de werking van de jeugdzorg geschetst.

Eigen Kracht-Conferentie en Family Group Conference.

Soms krijgen jongeren met problemen te maken die zij niet alleen kunnen oplossen. In maart 2011 is er een amendement aangenomen dat jeugdzorgcliënten zelf een plan van aanpak laat opstellen voor de hulp die zij willen ontvangen.

hulpverlening Christelijke hulp bij seksverslaving
Klik voor meer info!

Christelijke hulp bij seksverslaving.

Kun je seksverslaving voorkomen en zo niet welke hulp heb je dan nodig? Ook in christelijke gezinnen komt seksverslaving steeds vaker voor. Op tijd voorlichting geven aan je kinderen is van diepgaand belang.

AMK — Advies- en meldpunten kindermishandeling.

In Nederland is er de laatste jaren steeds meer aandacht voor de veiligheid van kinderen in de huiselijke kring. “Het houdt niet op, niet vanzelf” is een leus die iedereen waarschijnlijk bekend in de oren klinkt.

Local Exchange and Trading System (LETS).

LETS is een lokaal systeem voor ruilhandel dat in de jaren 80 ontwikkeld is in Canada. De basis ervan is dat iedereen iets heeft of kan dat een ander nodig heeft.

hullpverlening Creatieve Therapie: hbo-bachelor
Klik voor meer info!

Creatieve Therapie: hbo-bachelor.

Meestal is Creatieve Therapie een bacheloropleiding op hbo-niveau. De opleiding wordt vaak tot het werkveld van sociaal werk gerekend. Dit is een brede studierichting van sociale opleidingen.

Gezinstherapie, oplossing voor vele mistoestanden.

Veel consulenten doen aan gezinstherapie. In feite bestaat niet zoiets als gezinstherapie. Er is integendeel een waaier aan technieken die gericht zijn op conflicthantering binnen het gezin.

Lichamelijke en geestelijke shock.

De term shock wordt in het algemeen voor twee verschillende situaties gebruikt. Meestal wordt met een shock een zekere mentale toestand bedoeld als gevolg van een traumatische gebeurtenis.

hulpverlening Motivational interviewing: effect motiverende hulpverlening
Klik voor meer info!

Motivationele interviewing: effect motiverende hulpverlening.

Motivationele interviewing of motiverende gespreksvoering is een cliëntgerichte begeleidingsstijl.  Die gespreksvoering is ontwikkeld om verandering van probleemgedrag of ongewenst gedrag te vergemakkelijken.

Schulden en schuldhulpverlening.

In onze maatschappij zijn schulden normaal. Veel mensen hebben een hypotheek, een lening of staan rood. Je hoeft de tv, maar aan te zetten en er worden leningen aangeboden tegen de laagst mogelijke rente.

Gek op werk: weer aan de slag met een psychiatrisch verleden.

De mogelijkheden van online coaching en hulpverlening zijn eigenlijk nog, maar net ontdekt. Bovendien was er lang huiver over het idee. Maar nu meerdere experimenten met psychologische hulp en coaching via internet bemoedigende resultaten hebben.

PDD-NOS Boeken voor ouders, leerkrachten en hulpverleners.

PDD-NOS is een autistische stoornis, hierover zijn enkele boeken geschreven. In deze lijst worden ook enkele boeken over Autisme genoemd. Toch gaan die niet speciaal over PDD-NOS, maar wel over het gehele Autistisch Spectrum.

Wanneer wordt een baby’tje een prematuur kindje genoemd?

Wanneer een baby’tje door omstandigheden te vroeg wordt geboren wordt dit een prematuur kindje genoemd. Omdat het prematuur kindje nog niet helemaal is volgroeid, moet het voor een bepaalde tijd in de couveuse liggen.

Methodiek Families First.

Meestal is het doel van Families First om een gezinscrisis op te lossen en uithuisplaatsing van kinderen te voorkomen.  Vanzelfsprekend staat daarbij de veiligheid van de kinderen voorop. Wat is Families First? Vver welke vaardigheden, inzichten en beroepsattitude dien je te beschikken.

Het ontstaan van de methode groepsmaatschappelijk werk.

Veel maatschappelijk werkers, pedagogen en SPH’ers maken er gebruik van zonder zich er bewust van te zijn: de methode groepsmaatschappelijk werk. Wat houdt deze methode in?  Waar komt deze methodiek oorspronkelijk vandaan?

Werken met het Sociaal Competentiemodel.

In veel organisaties en instellingen zoals jeugdzorg, jeugdgevangenis, psychiatrie etc. werkt men met het sociaal competentiemodel. De visie van dit model geeft weer dat het nooit te laat is om, aan kinderen en jongeren die problemen tegenkomen.

hulpverlening Stoppen met alcohol, hulp bij ontwennen
Klik voor meer info!

Stoppen met alcohol, hulp bij ontwennen.

Dat vooral alcoholisme een veel voorkomende verslaving is is een feit. In Nederland zijn naar schatting 1,8 miljoen zware drinkers en ongeveer 1 miljoen probleemdrinkers, waarvan bijna 80.000 mensen afhankelijk zijn van alcohol.

Welzijnsbehoeften dak- en thuislozen.

Welke welzijnsbehoeften heeft een dak- en thuisloze? Om te kunnen kijken naar de (welzijns-)behoeften van de dak- en thuisloze, kijken we in dit artikel eerst naar die van de mens in het algemeen, om dit vervolgens te vertalen naar de dak- en thuislozen.

hulpverlening Kinderbeschermingsmaatregel
Klik voor meer info!

Kinderbeschermingsmaatregel.

Jongerenwerkers zijn niet of weinig thuis in de Nederlandse wetgeving. Natuurlijk hoef je ook niet alles te weten, maar sommige zaken zijn wel belangrijk om te weten. Kan een minderjarige bijvoorbeeld zomaar op straat gezet worden?

Werken met jongvolwassenen (adolescenten).

Werken in de hulpverlening met jongeren tussen de 18 en de 23 jaar kan vragen om een specifieke aanpak en zeker als het gaat om jongeren die met justitie in aanraking zijn gekomen.

hulpverlening Zelfverwonding - wat is het?
Klik voor meer info!

 


Reacties

Eén reactie op “Professionele Hulpverlening & Erkende hulpverleningsmogelijkheden Deel 1”

  1. B avatar
    B

    Ik zou graag willen weten wat je als omstander kan doen wanneer je ziet dat een hulpverlener gespecialiseerd in autisme zijn vak niet verstaat. Die de autistclient aanzet tot een vechtscheiding, die gesprekken met de kinderen van de autistclient voert zonder toestemming van de ex partner. Wanneer er bij klachten naar de hulpverleningsorganisatie niks aan gedaan wordt. Je geenvreactie krijgt. Wanneer de gemeente na melding van onzorgvuldig handelen van de hulpverlener je vriendelijk bedankt voor het signaal maar wegens privacyredenen geen terugkoppeling zal geven. Kan dit allemaal zomaar. Een autist is makkelijk te beïnvloeden. In mijn geval wordt hij daarnaast opgestookt door een narcistisch familielid die de hulpverlener alleen maar bevestigt en de vechtscheiding fantastisch vindt. Autistische ex is zich van geen kwaad bewust. Doet letterlijk wat hulpverlener en narcist hem opdragen. Hij vertrouwt ze met hun schadelijke adviezen. Help

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Disclaimer/Vrijwaring

Door toegang te krijgen tot deze blog, of video erken je, begrijp je en ga je ermee akkoord dat de inhoud van die video/blog geen therapie is en niet bedoeld is om therapie te verstrekken en het vormt geen medisch, juridisch of ander professioneel advies en/of behandeling. Je erkent en begrijpt dat auteurs van deze blog/video geen erkende therapeuten zijn, psychiaters, psychotherapeuten, artsen of andere medische, psychologische en/of psychiatrische professionals en gaat ermee akkoord om indien nodig de juiste medische en/of therapeutische behandeling te zoeken.

Jij erkent, begrijpt en gaat ermee akkoord, en verklaart dat je gekwalificeerd bent voor de aard van de inhoud van deze blog en video, in goede gezondheid en in een goede fysieke en mentale conditie om deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Je bent het er verder mee eens en verbindt je, dat als je op enig moment van mening bent dat je deelname aan een activiteit die voorkomt in een video, in een groeitaak, of blog, of video’s jezelf of anderen zou kunnen in gevaar brengen, je zult weigeren om hieraan deel te nemen. Of als een dergelijke activiteit is begonnen, onmiddellijk verdere deelname aan dergelijke activiteit zal stoppen. Als je deelneemt aan een activiteit, doe je dat vrijwillig en willens en wetens en je alle risico’s van materiële schade, persoonlijk letsel en/of overlijden voor jezelf of anderen op zich neemt voortvloeiend uit je deelname aan dergelijke activiteiten.

Voeg je bij 4.606 andere abonnees