Hoe reageren narcisten op een confrontatie? Deel 1

Je hebt misschien een sterke drang om een persoon met narcistische kenmerken met de informatie over narcisme te confronteren in de hoop dat ze zichzelf zullen herkennen in wat je beschrijft en spijt hebben voor de pijn die ze hebben veroorzaakt.

Als dat de uitkomst is die u verwacht, dan zult u teleurgesteld zijn. Wat hoop je te bereiken met een confrontatie?

De narcist houdt van straffen uitdelen.

Een narcistische vader produceert naast de gebruikelijke constante stroom van kleinerende kritiek en behoeftig gedrag ook een controle op de dingen die het kind heeft gedaan. Immers daardoor kan hij straffen uitdelen, wat hij graag doet.  Ga je dan de confrontatie aan?

Om zichzelf te vermaken zal hij dan het kind slaan, of het speelgoed van het kind vertrappelen. Soms kan het zelfs dat het kind wordt bedreigd met een keukenmes.

Of hij zal het dwergkonijn buiten zetten in de vrieskou of de puppy buiten gooien om het kind te treffen.

De narcist(e) zet de emotioneel afhankelijke moeder in.

Hoewel de narcistische vader er meestal van houdt om zijn kind publiek te vernederen kan hij er ook voor kiezen om de emotioneel afhankelijke moeder te prikkelen om de afstraffing te doen.

Immers  want volgens hem is het onaanvaardbaar gedrag van het kind ook de schuld van de moeder.

Wanneer zal dat fysiek geweld stoppen?

Als het kind een zekere leeftijd bereikt, in de late tienerjaren al naar gelang de fysieke sterkte van het kind, kan het zijn dat de narcistische vader het fysieke geweld stopt. (om een confrontatie te vermijden)

Op die leeftijd kan het kind al eens zijn narcistische vader wegduwen, en dat kan genoeg zijn om hem op het punt te krijgen dat hij niet meer slaat.

Op die leeftijd gaat het kind ook helderder de leugens zien en zal de confrontatie efficiënter worden.

De narcistische vader zal echter niet nalaten tegenover familie en kennissen de nodige uitleg over de misdaden van het kind te spreken.  Maar het wordt dan wel moeilijker voor hem om in zijn uitleg de scheuren en gaten te dichten die het kind blootlegt.

Wellicht zijn dergelijke kleine confrontaties onvoldoende om de trouwe familie, trouw aan de narcistische vader, en vrienden echt te overtuigen, maar toch beginnen die allemaal te zien dat er iets niet juist is.

Na de confrontatie komt de woede.

Meestal na zo’n kleine confrontaties komt er meer woede, en steeds meer onheilspellende dreigingen die meer en meer bizar worden.

Als je toch een confrontatie aandurft, zal toch een deel van hun gedrag komen bloot te liggen. Dan is het mogelijk dat je glibberige excuses krijgt. Maar toch heeft de narcistische vader weer eens bereikt wat hij wilde.

Ze werden het centrum van de aandacht. Ze genoten van de spanning. Zelfs al dienden ze over te gaan op hun rol van martelaar.

Stel dat het kind er in slaagt om de narcistische vader te verslaan, dan mag hij verwachten dat de onbegrepen martelaar gedurende de komende 3 maanden zal azen op wraak.

Daarbij mag je niet vergeten dat dit allemaal ten koste gaat van een nogmaals emotioneel gekneusd kind, die daarbij nog is uitgeput.

Op lange termijn door confrontaties geen harmonie, maar gezondheidsprobleem.

Zelfs al maak je in een periode kleine vooruitgang door de confrontatie aan te gaan, als die periode te lang duurt dan zou dat toch je gezondheid in gevaar kunnen brengen.

Op de lange termijn is dat dus niet haalbaar om harmonie in je leven te brengen.

In een zeker mate is er een verlangen bij het slachtoffer om te tonen hoe het slachtoffer zich voelt als gevolg van de manipulatie. Hoe meer je er tegen strijdt, hoe meer de narcist(e) in het middelpunt van de gedachten van het slachtoffer blijft.

Jouw doelstelling met confrontatie.

Dus denk aan de resultaten die je wilt, omdat ik niet denk dat op lange termijn harmonie mogelijk is of zelfs zinvolle verandering in het gedrag kan bewerkstelligd worden.

Je kunt het belangrijk vinden om te tonen hoe je je voelt en daarom de wens hebben om een confrontatie aan te gaan. Maar door de confrontaties blijft emotionele pijn in het middelpunt van uw gedachten.

Ik vrees dat er weinig kans is dat die pijn verdwijnt door je erop te focussen. In tegendeel je krijgt meer van hetzelfde. Nochtans is er een manier om los te komen van de narcistische conditionering.

Passief agressieve opmerkingen.

Als je een narcistische schoonmoeder hebt, kan het best erger wanneer het eerste kind geboren wordt. In het verleden werd je al geconfronteerd met haar passieve agressieve opmerkingen.

Maar een volgende fase is wanneer echte verhalen worden verteld die zouden afkomstig zijn van het slachtoffer. Het vergeten van een verjaardag van haar kleindochter, want zo’n feestje zou op een of andere manier de aandacht af leiden van haar. Of het niet uitnodigen van een kleinkind op het nieuwjaarsfeest.

Zoals al gezegd als je een narcist(e) confronteert met zijn narcistisch gedrag is het hoogst waarschijnlijk dat hij in

Dan gaat hij ontploffen. Iedereen is dan in de hoop dat na enkele uur hij terugkomt. Wellicht gedraagt hij zich alsof er niets is gebeurd.

Als het slachtoffer op dezelfde manier in woede reageert dat kan hij mogelijks zeggen dat hij niet kan geloven dat het slachtoffer zo respectloos is.

Confrontatie leidt niet tot verandering bij de narcist(e).

Er is geen hoop maar niet als je begint om van jezelf te houden. U kunt er alleen maar van uitgaan dat zijn gedrag op een kind van invloed zal zijn. Hetzij als gouden kind of als zondebok.

Toch heeft de narcistische ouder soms een angst voor verlating.

Die angst leidt echter bij hen niet tot een begrip van angst bij de andere, waardoor er een verwantschap zou kunnen zijn. Maar empathie of zich inleven in een ander is niet mogelijk bij een narcist(e), misschien wel op intellectueel vlak. Echter, zal het zijn hart of emoties niet raken. Vandaar dat de narcist(e) die angst bewust verspreidt. Hoe ga jij daarmee omgaan?

De eigen verlatingsangst van de narcist(e) is een soort paniek.

Eens je hem uitlegt dat je zijn dwaze spel door hebt en dat je hem zal verlaten dan kan hij best kunnen reageren met een trillende stem. Immers veel mensen hebben hem verlaten.

Maar het is best ook mogelijk dat hij al een andere seks partner op het oog heeft.  dat hij daar geen probleem van maakt. Hangt er natuurlijk vanaf hoe sexy de narcist is.

Hij zou wel eens kunnen tekort komen aan bewonderaars en dan stort zijn wereld in.

Maar het is best mogelijk dat de narcist gezorgd heeft om hem te omringen met tientallen vriendinnen, partners van allerlei soorten en seksuele veroveringen.

Sommige veroveringen zijn voor een dag, andere horen tot een keten van voorraad om de nodige bewondering te kunnen krijgen.

Misschien is een confrontatie voor het slachtoffer dan ook een kans om zichzelf te verbeteren, door dat je er mee leert jezelf niet de schuld te geven.

Het duurt wel een tijdje voor je je 100 % realiseert dat je met een narcist te doen hebt, en dan kan er al een periode geweest zijn dat je jezelf wel de schuld gaf.

Patronen krijg je namelijk langzaam door. Niet onmiddellijk zal het opvallen als de narcistische partner uiterst charmant was ’s morgens dat hij tot doel had om ’s avonds “iets” te vragen of aan te kondigen.

Het slachtoffer terug(verder) in het defensief duwen.

Maar het is ook mogelijk dat een aanvallende strategie van de narcist(e) er voor moet zorgen dat het slachtoffer in het defensief komt.

Dan gaat het slachtoffer proberen om alles nauwkeurig uit te leggen. Maar als je teveel overtuigingskracht gebruikt dan leidt dat bij de narcist(e) naar een soort paranoia. Maar als je je verdedigend reageert, krijgt het slachtoffer te horen dat jij drama zoekt.

Narcisten zijn niet specifiek dom, maar simplistisch, ze denken namelijk in zwart-wit.

Je bent een vriend of je bent een vijand. En hun definitie voor vijand is iemand die het niet eens is met hen. Ze geven haast nooit een duim toe, zelfs al weten ze dat ze verkeerd zijn. Als ze kalmeren verwacht dan geen verontschuldigingen voor hun buitengewone razernij.

Het gebruiken van macht tegenover de narcist(e).

Narcisten begrijpen niet wat het betekent om zorg te dragen voor iemand. Bovendien begrijpen ze ook niet wat eerlijkheid is. Wat ze wel begrijpen is het gebruik van macht. Zoals een belofte vragen om nooit meer te bellen als ze iets nodig hebben, kan een eis zijn waarvoor ze schrik hebben.

Zwakke punten in het karakter van de narcist(e).

Een zwak punt in het karakter van talrijke narcisten is dat het dikwijls bij dreigementen blijft. Immers omdat ze impulsief zijn en een gebrek aan geduld hebben komt er weinig actie. Op de lange termijn komen ze uitgeput. Maar pas toch maar vooral op voor je veiligheid.

Als je aan je sterkte punten blijft werken kun je het veel langer volhouden dan hen. Dus mocht dat al nodig zijn om bepaalde redenen dat je de narcist niet verlaat, doe dat dan.

U wilt voorkomen dat narcisten uw leven domineren?

Werk ondertussen aan je sterke punten.

 

Uw eigen persoonlijk leven ontwikkelen.

Maak dan gebruik van die periode om een zo rijk mogelijk persoonlijk leven te ontwikkelen. De beste manier om door een moeilijke periode te komen is dan als de narcist(e) in razernij ontsteekt de knop om te draaien. Doe dit na alles alsof je de klank niet meer  toelaat, zodat je dat zo snel mogelijk vergeet.

De ergste slag voor een narcist(e) is immers genegeerd te worden. Wellicht ook voor je eigen gevoel van welzijn is het nodig om dat te doen. In het algemeen dien je je te concentreren op een rijk gevuld leven. Werken dus!

Negeren van de narcist(e).

Uit een soort zelfbehoud kun je proberen de meeste dingen te negeren. De meeste narcisten zijn verslaafd aan drama. Bovendien zoeken ze steeds naar aandacht. Zelf hebben ze een korte aandachtsspanne net zoals een klein kind.

Je kunt dus een soort luisteren toepassen zonder er met je gevoelens in verwikkeld te komen. Zelfs als je luistert, doe je in alle geval door met dat waar je mee bezig bent op dat moment.  Je laat je niet in met hun wereld van leegte.

Oppervlakkig afstemmen op de narcist(e).

Je kunt luisteren en bevestigen waar dat gevraagd wordt. Maar zoals te zien is, ken je er eigenlijk geen gewicht aan. Tezelfdertijd is het een soort oppervlakkig afstemmen zonder verwikkeld te komen met jouw gevoelens. Vanwege die houding hoor je hun zogenaamde pijn, maar je beseft duidelijk dat het hun pijn is.

Spiegelen van de woorden van de narcist(e).

Als de narcist(e) bijvoorbeeld zegt dat hij of zij het gevoel heeft dat je hem behandelt als een slaaf, dan zeg je dat hij je behandelt als een slaaf.

Als de narcist(e) zegt dat je niet luistert, dan zeg je dat het klopt dat je niet luistert.

Zo weten ze dat je geluisterd hebt en dat je niet reageert op hun verkeerde inschatting. Daardoor creëer je een ruimte in die relatie waardoor je niet in het defensief komt.

Zo ver en zo snel mogelijk uit hun narcistisch leven stappen.

Een narcist(e) zal gedurende jaren liegen, bedreigen en veel wreed gedrag toepassen.Als gevolg daarvan zal het van tijd tot tijd gebeuren dat je denkt

” zoals hij zegt dat je moet denken”,

namelijk dat je het verdient.

Het is je eigen schuld.

In essentie zal hij of zij je blijven de schuld geven en op die manier het slachtoffer spelen bijvoorbeeld dat je hem niet genoeg vertrouwt.

Hij of zij zal vragen naar meer vrijheid voor hemzelf, net als toen hij jong was. Hoe meer je gaat tolereren echter hoe meer hij zich gaat misdragen. Alle smeekbedes en beloftes ten spijt om daaraan een einde te maken. Met vrijheid bedoelt hij ook zijn sekspartijtjes en dagen wegblijven, of zijn alleen op reis gaan.

Als je natuurlijk te lang wacht zul je moeten leven met jaren van herinneringen en dat wordt niet gemakkelijk en een leven dat voorbij vliegt.

Het beste is daarom hem zo ver en snel mogelijk uit je leven te krijgen.

Hoe ouder je wordt hoe minder gemakkelijk het is. Maar we leven hier om gelukkig te zijn toch, en dan is elke minuut dat je gelukkig bent waardevol. Het is echter veel gemakkelijker dan vroeger om een eind te maken aan zo’n relatie.

Gelukkig zijn heeft weinig te maken met hoeveel materiële stuff je hebt. In het algemeen heeft het veel meer te maken als je ontspannen kunt zijn. Je zult het met me eens zijn dat dat in alle geval beter is dan een marteling.

Hoe langer je ook bij de narcist(e) blijft hoe meer kans je ook eindigt in een financiële ruïne.

De narcist(e) zal je niet verteld hebben over zijn schulden en druggebruik in het begin van de relatie. Of over zijn pervers gedrag dat doet hij maar nadat hij denkt dat je hem niet meer kunt verlaten.

Om de schulden te kunnen af te betalen of om alleen te kunnen wonen zal dat wellicht betekenen dat je terug moet gaan werken en nieuwe vaardigheden moet leren. Dat was dus pure oplichterij.

Het is best mogelijk dat de narcist(e) je een verbod op werken heeft opgelegd, zodat hij in het huishouden geen poot moest uitsteken.

Dat betekent uit je comfortzone komen.

Maar in die comfortzone daar zat je toch ook niet volledig in, want met de narcist(e) die een expert was in het afschrikken, bedreigen en pesten heb je geen comfort.

Het is niet omdat de narcist(e) zijn afschuwelijk gedrag minimaliseert dat de schade voor jezelf niet groot is. Bij mijn weten brengt werk en nieuwe vaardigheden leren geen schade toe aan je persoonlijkheid, in tegendeel.

Leven met de narcist(e) doet meer pijn want elk probleem dat hi/zij maakt, is de schuld van het slachtoffer. Immers het is best mogelijk dat dit schade toebrengt aan je reputatie.

Eigenlijk is het een gemakkelijk keuze: gelukkig zijn of misbruikt worden. In het algemeen gaat je  alleen maar moeten strijden om voor jezelf te zorgen. Normaal gezien het kan in een eerste fase zelfs verergeren wat de narcist(e) je kinderen aandoet.

Ik hoop dat dit artikel veel stof tot nadenken voor je is geweest en je heeft geholpen om je naar binnen te keren om de enige persoon te helen die je kunt genezen. Je leven zelf helen.

En als je meer wilt weten over hoe je echt kunt helen van narcisme, kun je je aanmelden voor mijn gratis 21-daagse programma.

Dus, tot de volgende keer … blijf glimlachen, blijf genezen en blijf gedijen omdat er niets anders te doen is.

Johan en Annemie Persyn Declercq

 

Hoe reageren narcisten op een confrontatie? Deel 2

Onderneem nu actie:

Als je open staat om meer te leren van Melanie Tonia Evans, abonneer je dan hier op haar Engelstalige nieuwsbrief en ontvang:

Directe toegang tot een video waarin Melanie de 4 onderwerpen uitlegt. Daardoor zal alles wat je weet over herstel veranderen … Dit zijn onderwerpen waar zelfs psychologen, counselors of steungroepen niet over spreken.

2 e-boeken die de onmisbare eerste stappen bieden die u moet nemen om uw herstel gestart te krijgen.

Toegang tot een gratis online seminar over online naspeuren van narcisme. Daarbij kunt u Melanie’s helende methode uit eerste hand ervaren.

Schrijf je ook in op onze Nederlandstalige nieuwsbrief en krijg ons 21 — daagse programma “Leren omgaan met narcisme.”

1 Feedback on “Hoe reageren narcisten op een confrontatie? Deel 1”

  1. Ongelooflijk ik herken zoveel! Mijn partner is duidelijk een narcist en ik probeer al jaren om bij hem weg te komen maar door zijn gewelddadige gedrag heb ik nog niet de moed kunnen verzamelen, bang voor wat hij mijn moeder en mijn honden aan gaat doen als hij beseft dat ik niet meer bij hem terug kom….ik dacht eerder dat hij een meerdere persoonlijkheid stoornis zou hebben omdat hij zo ontzettend veranderlijk is maar als ik dit zo lees ben ik helaas overtuigd dat ik hier te doen heb met een narcist… bedankt voor alle informatie die je hier geeft. Hierdoor voel ik mij niet zo alleen staan in deze ongelijke strijd in mijn leven.

Deel uw gedachten met ons om waarde toe te voegen.