Hoe reageren narcisten op een confrontatie?

Je hebt misschien een sterke drang om een persoon met narcistische kenmerken met de informatie over narcisme te confronteren in de hoop dat ze zichzelf zullen herkennen in wat je beschrijft en berouw hebben voor de pijn die ze hebben veroorzaakt.

Als dat de uitkomst is die u verwacht, dan zult u teleurgesteld zijn. Wat hoop je te bereiken met een confrontatie?

 

De narcist houdt van straffen uitdelen.

Een narcistische vader produceert naast de gebruikelijke constante stroom van kleinerende kritiek en behoeftig gedrag ook een controle op de dingen die het kind heeft gedaan. Immers daardoor kan hij straffen uitdelen, wat hij graag doet.  Ga je dan de confrontatie aan?

Om zichzelf te vermaken zal hij dan het kind slaan, of het speelgoed van het kind vertrappelen. Soms kan het zelfs dat het kind wordt bedreigd met een keukenmes.

Of hij zal het dwergkonijn buiten zetten in de vrieskou of de puppy buiten gooien om het kind te treffen.

De narcist(e) zet de emotioneel afhankelijke moeder in.

Hoewel de narcistische vader er meestal van houdt om zijn kind publiek te vernederen kan hij er ook voor kiezen om de emotioneel afhankelijke moeder te prikkelen om de afstraffing te doen.

Immers  want volgens hem is het onaanvaardbaar gedrag van het kind ook de schuld van de moeder.

Wanneer zal dat fysiek geweld stoppen?

Als het kind een zekere leeftijd bereikt, in de late tienerjaren al naar gelang de fysieke sterkte van het kind, kan het zijn dat de narcistische vader het fysieke geweld stopt. (om een confrontatie te vermijden)

Op die leeftijd kan het kind al eens zijn narcistische vader wegduwen, en dat kan genoeg zijn om hem op het punt te krijgen dat hij niet meer slaat.

Op die leeftijd gaat het kind ook helderder de leugens zien en zal de confrontatie efficiënter worden.

De narcistische vader zal echter niet nalaten tegenover familie en kennissen de nodige uitleg over de misdaden van het kind te spreken.  Maar het wordt dan wel moeilijker voor hem om in zijn uitleg de scheuren en gaten te dichten die het kind blootlegt.

Wellicht zijn dergelijke kleine confrontaties onvoldoende om de trouwe familie, trouw aan de narcistische vader, en vrienden echt te overtuigen, maar toch beginnen die allemaal te zien dat er iets niet juist is.

Na de confrontatie komt de woede.

Meestal na zo’n kleine confrontaties komt er meer woede, en steeds meer onheilspellende dreigingen die meer en meer bizar worden.

Als je toch een confrontatie aandurft zal toch een deel van hun gedrag komen bloot te liggen. Dan is het mogelijk dat je glibberige excuses krijgt. Maar toch heeft de narcistische vader weer eens bereikt wat hij wilde.

Ze werden het centrum van de aandacht. Ze genoten van de spanning. Zelfs al dienden ze over te gaan op hun rol van martelaar.

Stel dat het kind er in slaagt om de narcistische vader te verslaan, dan mag hij verwachten dat de onbegrepen martelaar gedurende de komende 3 maanden zal azen op wraak.

Daarbij mag je niet vergeten dat dit allemaal ten koste gaat van een nogmaals emotioneel gekneusd kind, die daarbij nog is uitgeput.

Op lange termijn door confrontaties geen harmonie, maar gezondheidsprobleem.

Zelfs al maak je in een periode kleine vooruitgang door de confrontatie aan te gaan, als die periode te lang duurt dan zou dat toch je gezondheid in gevaar kunnen brengen.

Op de lange termijn is dat dus niet haalbaar om harmonie in je leven te brengen.

In een zeker mate is er een verlangen bij het slachtoffer om te tonen hoe het slachtoffer zich voelt ten gevolge van de manipulatie. Hoe meer je er tegen strijdt, hoe meer de narcist(e) in het middelpunt van de gedachten van het slachtoffer blijft.

Jouw doelstelling met confrontatie.

Dus denk aan de resultaten die je wilt, omdat ik niet denk dat op lange termijn harmonie mogelijk is of zelfs zinvolle verandering in het gedrag kan bewerkstelligd worden.

Je kunt het belangrijk vinden om te tonen hoe je je voelt en daarom de wens hebben om een confrontatie aan te gaan. Maar door de confrontaties blijft emotionele pijn in het middelpunt van uw gedachten.

Ik vrees dat er weinig kans is dat die pijn verdwijnt door je erop te focussen. In tegendeel je krijgt meer van hetzelfde. Nochtans is er een manier om los te komen van de narcistische conditionering.

Passief agressieve opmerkingen.

Als je een narcistische schoonmoeder hebt, kan het best erger wanneer het eerste kind geboren wordt. In het verleden werd je al geconfronteerd met haar passieve agressieve opmerkingen.

Maar een volgende fase is wanneer echte verhalen worden verteld die zouden afkomstig zijn van het slachtoffer. Het vergeten van een verjaardag van haar klein-dochter, want zo’n feestje zou op een of andere manier de aandacht af leiden van haar. Of het niet uitnodigen van een kleinkind op het nieuwjaarsfeest.

Zoals reeds gezegd als je een narcist(e) confronteert met zijn narcistisch gedrag is het hoogst waarschijnlijk dat hij in

Dan gaat hij ontploffen. Iedereen is dan in de hoop dat na een aantal uur hij terugkomt. Wellicht gedraagt hij zich alsof er niets is gebeurd.

Als het slachtoffer op dezelfde manier in woede reageert dat kan hij mogelijks zeggen dat hij niet kan geloven dat het slachtoffer zo respectloos is.

Confrontatie leidt niet tot verandering bij de narcist(e).

Er is geen hoop tenzij je begint om van jezelf te houden. U kunt er alleen maar van uitgaan dat zijn gedrag op een kind van invloed zal zijn. Hetzij als gouden kind of als zondebok.

Toch heeft de narcistische ouder soms een angst voor verlating.

Die angst leidt echter bij hen niet tot een begrip van angst bij de andere, waardoor er een verwantschap zou kunnen zijn. Maar empathie of zich inleven in een ander is niet mogelijk bij een narcist(e), misschien wel op intellectueel vlak. Echter zal het zijn hart of emoties niet raken. Vandaar dat de narcist(e) die angst bewust verspreidt. Hoe ga jij daarmee omgaan?

De eigen verlatingsangst van de narcist(e) is een soort paniek.

Eens je hem uitlegt dat je zijn dwaze spel door hebt en dat je hem zal verlaten dan kan hij best kunnen reageren met een trillende stem. Immers veel mensen hebben hem verlaten.

Maar het is best ook mogelijk dat hij al een andere seks partner op het oog heeft.  dat hij daar geen probleem van maakt. Hangt er natuurlijk vanaf hoe sexy de narcist is.

Hij zou wel eens kunnen tekort komen aan bewonderaars en dan stort zijn wereld in.

Maar het is best mogelijk dat de narcist gezorgd heeft om hem te omringen met tientallen vriendinnen, partners van allerlei soorten en seksuele veroveringen.

Sommige veroveringen zijn voor een dag, andere behoren tot een keten van voorraad om de nodige bewondering te kunnen krijgen.

Misschien is een confrontatie voor het slachtoffer dan ook een kans om zichzelf te verbeteren, door dat je er mee leert jezelf niet de schuld te geven.

Het duurt wel een tijdje voor je je 100 % realiseert dat je met een narcist te doen hebt, en dan kan er al een periode geweest zijn dat je jezelf wel de schuld gaf.

Patronen krijg je namelijk langzaam door. Niet onmiddellijk zal het opvallen als de narcistische partner uiterst charmant was ’s morgens dat hij tot doel had om ’s avonds “iets” te vragen of aan te kondigen.

Het slachtoffer terug(verder) in het defensief duwen.

Maar het is evenzeer mogelijk dat een aanvallende strategie van de narcist(e) er voor dient te zorgen dat het slachtoffer in het defensief komt.

Dan gaat het slachtoffer proberen om alles zorgvuldig uit te leggen. Maar als je teveel overtuigingskracht gebruikt dan leidt dat bij de narcist(e) naar een soort paranoia. Maar als je je verdedigend reageert krijgt het slachtoffer te horen dat jij drama zoekt.

Narcisten zijn niet specifiek dom, maar simplistisch, ze denken namelijk in zwart-wit.

Je bent een vriend of je bent een vijand. En hun definitie voor vijand is iemand die het niet eens is met hen. Ze geven haast nooit een duim toe, zelfs al weten ze dat ze verkeerd zijn. Als ze kalmeren verwacht dan geen verontschuldigingen voor hun buitengewone razernij.

Het gebruiken van macht tegenover de narcist(e).

Narcisten begrijpen niet wat het betekent om zorg te dragen voor iemand. Daarenboven begrijpen ze ook niet wat eerlijkheid is. Wat ze wel begrijpen is het gebruik van macht. Zoals een belofte vragen om nooit meer te bellen als ze iets nodig hebben, kan een eis zijn waarvoor ze schrik hebben.

Zwakke punten in het karakter van de narcist(e).

Een zwak punt in het karakter van talrijke narcisten is dat het dikwijls bij dreigementen blijft. Immers omdat ze impulsief zijn en een gebrek aan geduld hebben komt er weinig actie. Op de lange termijn geraken ze uitgeput. Maar pas toch maar vooral op voor je veiligheid.

Als je aan je sterkte punten blijft werken kun je het veel langer volhouden dan hen. Dus mocht dat al nodig zijn om bepaalde redenen dat je de narcist niet verlaat, doe dat dan.

U wilt voorkomen dat narcisten uw leven domineren?

Werk ondertussen aan je sterke punten.

 

Uw eigen persoonlijk leven ontwikkelen.

Maak dan gebruik van die periode om een zo rijk mogelijk persoonlijk leven te ontwikkelen. De beste manier om door een moeilijke periode te komen is dan als de narcist(e) in razernij ontsteekt de knop om te draaien. Doe dit na alles alsof je de klank niet meer  toelaat, zodat je dat zo snel mogelijk vergeet.

De ergste slag voor een narcist(e) is immers genegeerd te worden. Wellicht ook voor je eigen gevoel van welzijn is het noodzakelijk om dat te doen. In het algemeen dien je je te concentreren op een rijk gevuld leven. Werken dus !

Negeren van de narcist(e).

Uit een soort zelfbehoud kun je proberen de meeste dingen te negeren. De meeste narcisten zijn verslaafd aan drama. Bovendien zoeken ze steeds naar aandacht. Zelf hebben ze een korte aandacht-spanne net zoals een klein kind.

Je kunt dus een soort luisteren toepassen zonder er met je gevoelens in verwikkeld te geraken. Zelfs als je luistert, doe je in alle geval door met dat waar je mee bezig bent op dat moment.  Je laat je niet in met hun wereld van leegte.

Oppervlakkig afstemmen op de narcist(e).

Je kunt luisteren en bevestigen waar dat gevraagd wordt. Maar zoals te zien is ken je er eigenlijk geen gewicht aan. Tezelfdertijd is het een soort oppervlakkig afstemmen zonder verwikkeld te geraken met jouw gevoelens. Vanwege die houding hoor je hun zogenaamde pijn, maar je beseft duidelijk dat het hun pijn is.

Spiegelen van de woorden van de narcist(e).

Als de narcist(e) bijvoorbeeld zegt dat hij/zij het gevoel heeft dat je hem behandelt als een slaaf, dan zeg je dat hij je behandelt als een slaaf.

Als de narcist(e) zegt dat je niet luistert, dan zeg je dat het klopt dat je niet luistert.

Zo weten ze dat je geluisterd hebt en dat je niet reageert op hun verkeerde inschatting. Daardoor creëer je een ruimte in die relatie waardoor je niet in het defensief komt.

Zo ver en zo snel mogelijk uit hun narcistisch leven stappen.

Een narcist(e) zal gedurende jaren liegen, bedreigen en tal van wreed gedrag toepassen.Als gevolg daarvan zal het van tijd tot tijd gebeuren dat je denkt

” zoals hij zegt dat je moet denken”,

namelijk dat je het verdient.

Het is je eigen schuld.

In essentie zal hij/zij je blijven de schuld geven en op die manier het slachtoffer spelen bijvoorbeeld dat je hem niet genoeg vertrouwt.

Hij/zij zal vragen naar meer vrijheid voor hemzelf, net als toen hij jong was. Hoe meer je gaat tolereren echter hoe meer hij zich gaat misdragen. Alle smeekbedes en beloftes ten spijt om daaraan een einde te maken. Met vrijheid bedoelt hij ook zijn sekspartijtjes en dagen wegblijven, of zijn alleen op reis gaan.

Als je natuurlijk te lang wacht zul je moeten leven met jaren van herinneringen en dat wordt niet gemakkelijk en een leven dat voorbij vliegt.

Het beste is daarom hem zo ver en snel mogelijk uit je leven te krijgen.

Hoe ouder je wordt hoe minder gemakkelijk het is. Maar we leven hier om gelukkig te zijn toch, en dan is elke minuut dat je gelukkig bent waardevol. Het is echter veel gemakkelijker dan vroeger om een eind te maken aan zo’n relatie.

Gelukkig zijn heeft weinig te maken met hoeveel materiële stuff je hebt. In het algemeen heeft het veel meer te maken als je ontspannen kunt zijn. Je zult het met me eens zijn dat dat in alle geval beter is dan een marteling.

Hoe langer je ook bij de narcist(e) blijft hoe meer kans je ook eindigt in een financiële ruïne.

De narcist(e) zal je niet verteld hebben over zijn schulden en druggebruik in het begin van de relatie. Of over zijn pervers gedrag, dat doet hij maar nadat hij denkt dat je hem niet meer kunt verlaten.

Om de schulden te kunnen af te betalen of om alleen te kunnen wonen zal dat wellicht betekenen dat je terug dient te gaan werken en nieuwe vaardigheden dient te leren. Dat was dus pure oplichterij.

Het is best mogelijk dat de narcist(e) je een verbod op werken heeft opgelegd, zodat hij in het huishouden geen poot moest uitsteken.

Dat betekent uit je comfortzone komen.

Maar in die comfortzone daar zat je toch ook niet volledig in, want met de narcist(e) die een expert was in het afschrikken, bedreigen en pesten heb je geen comfort.

Het is niet omdat de narcist(e) zijn afschuwelijk gedrag minimaliseert dat de schade voor jezelf niet groot is. Bij mijn weten brengt werk en nieuwe vaardigheden leren geen schade toe aan je persoonlijkheid, in tegendeel.

Leven met de narcist(e) doet meer pijn want elk probleem dat hi/zijj maakt is de schuld van het slachtoffer. Immers het is best mogelijk dat dit schade toebrengt aan je reputatie.

Eigenlijk is het een gemakkelijk keuze : gelukkig zijn of misbruikt worden. In het algemeen gaat je  enkel dienen te strijden om voor jezelf te zorgen. Normaal gezien het kan in een eerste fase zelfs verergeren wat de narcist(e) je kinderen aandoet.

De vreemde dingen van de narcist(e).

Een narcist(e) kan je zo slecht behandelen dat je blind bent voor een tijdje, of dat je haar uitvalt. Eens de charme fase voorbij kan het zeer snel bergafwaarts gaan. Verschiet niet als je nare berichten vindt op je mobile.

Een narcist(e) kan zich plots uiten als bi-seksueel of aangetrokken voelen tot een vrouwman. Of hij gaat je vertellen dat hij voor 75 % homoseksueel is. Of dat hij voor zichzelf een reis geboekt heeft naar de Filipijnen.

Narcisten doen vreemde dingen.

Maar laat ze niet weten dat je weet dat het narcisten zijn. Een narcist(e) maakte zelfs krassen op het behang om verwarring te stichten. Een narcis(e)t kan je gsm (of andere voorwerpen) verstoppen om je bezig te laten houden met zoeken. Een narcist(e) kan je verbieden om een bankkaart te hebben, zodat je op de meest onmogelijke momenten geen geld hebt.

Als ze in het nauw gedreven worden, worden ze erg impulsief en ontwikkelen veel boosheid en oneerlijkheid. Dat betekent een schreeuwende woede, ongeacht of daar kleine kinderen bij zijn of niet.

Als een narcist(e) zelfs niet verwacht dat je hem/haar met de feiten zult confronteren omdat dat niet bij je persoonlijkheid past, kun je op dezelfde reactie rekenen als bij een aangekondigde confrontatie of gewone ruzie.

Een verrassende manier van actie ondernemen heeft weinig vat op hem.

Je krijgt van een narcist(e) een verontwaardiging te horen waar alle verantwoordelijkheid wordt ontkent. Tevens kun je verwachten dat hij met kritiek zal komen op jouw persoonlijkheid zelfs als dit niet met het onderwerp te maken heeft.

Dat kan bijvoorbeeld zijn op het dragen van een das, waaruit de narcist besluit dat jij hovaardig bent tijdens een ruzie over hoederecht.

Het valt op dat slachtoffers van narcisten verschillende relaties na elkaar kunnen aanknopen met narcisten.

Ze denken dat ze weten hoe ze die moeten vermijden. Na alles vergeten ze dat er ook sluipende narcisten zijn. De uiteindelijke analyse is dat ze niet begrijpen wat emotionele trauma binding is.  Het zijn hun emoties die hen drijven naar narcisten.

Een narcist(e) kan het imago aanmeten van een gewonde aardige vent.  Normaal gezien als je een sterke empathische persoonlijkheid bent kan dat een sterke uitlokker zijn voor angst om hem te verlaten of zelfs afscheid te nemen. Meestal is dat zelfs zo al is de relatie nog maar pas begonnen.

Het kan nodig zijn om verder therapie te volgen en relaxatie oefeningen te doen. Op de lange termijn kunnen oude gewoonten terugkeren omdat wat je tot nu toe deed om te veranderen onvoldoende was om je probleem op te lossen.

Emotioneel afhankelijk.

Het is vooral belangrijk te beseffen dat je gedurende een periode afhankelijk geworden bent van een narcist(e). Het zijn die emotioneel afhankelijke gewoonten die je ongedaan moet maken.

Een ondersteuningsgroep van gelijkgestemden kan daar een belangrijke hulp bijzijn. Zo’n ondersteuningsgroep kan er voor zorgen dat je minder angst hebt om alleen te zijn.

Er achter komen wat je rol is in de relatie met de narcist is het enige waarover jij controle hebt. Het mondeling of schriftelijk herhalen van affirmaties kan zeker ook helpen.

Hoe kom je er nu achter of iemand een narcist(e) is, een persoonlijkheidsstoornis heeft, of gewoon enkele tijdelijke fouten doormaakt?

Wat als iemand gelooft dat hij boven de wet staat en met name de regels voor normale mensen ook aan zijn laars lapt, bijvoorbeeld zonder vragen post hij zaken van een derde op zijn Facebook.

Of hij komt langs de achtertuin onaangekondigd bij je binnen.

Geobsedeerd is door bodybuilding en daarvoor illegale middelen neemt.

De narcist(e) kan zeggen dat mensen verschillende keren verteld hebben dat hij speciaal is.

De narcist(e) kan een speciale behandeling verwachten en hem dikwijls onrespectvol behandeld voelen.

Hij/zij heeft mislukte relaties met zijn kinderen.

Narcisten hebben vaak een vlekkerige carrière en/of zakelijke geschiedenis.

De narcist(e) heeft geen vrienden.

Boven heeft hij/zij een vluchtige relatie met zijn familie, en bijna geen relatie met zijn zusters of broers.

Denk op jouw kinderen ! Geraak niet verstrengeld op de weg van een narcist(e).

Je voelt dat er iets niet klopt.

In het begin als je hem ontmoet doet hij charmant en is hij consequent grappig en vriendelijk.

Gedurende het eerste jaar heb je nooit kritiek gekregen. In het algemeen is dat meestal gedurende de eerste 6 maanden. Hij/zij heeft je geprezen voor je onafhankelijkheid en succes.

Maar toch voel je dat er iets niet klopt. Bovendien heb je met hem een aantal bedrijfstransacties gedaan waarbij je je niet comfortabel voelde.

Je hebt met hem gebroken, hij is duidelijk verdrietig en zou willen terugkeren.

Je moet hier voorzichtig zijn met wat heet ‘lovebombing’ (liefdesbombardement). Een heerlijke, speciale behandeling vooraf aan de fase waar het devalueren begint.

De sleutel in jouw beoordeling.

In de interacties en de relaties die een persoon met een ander heeft vindt u de sleutel om te beoordelen of iemand een narcist(e) is. Daarom wordt meestal systeemtherapie toegepast om narcisten te transformeren.

We weten uiteraard dat bodybuilders veel in de spiegel kijken, maar dat kan op zich puur ijdelheid zijn. Dat betekent niet dat dat allemaal narcisten zijn. Ook politici staan graag in de schijnwerpers. Trump bijvoorbeeld wordt door 25 psychiaters een narcist genoemd.

Maar als iemand weinig relaties heeft, waarom zouden er dan mensen zijn die zeggen dat hij speciaal is?

Facebook groepen over narcisme.

Als je meer specifieke informatie wilt over de relatie van dochters/zonen met narcistische vaders/moeders zijn er verschillende forum groepen op Facebook, daarvoor tik je je vraag in in de zoekbalk meestal in het Engels en selecteer je groepen.

Het lezen van artikels, het vinden van boeken en het bekijken van YouTube over narcisme kan helpen.

Maar misschien wil je wel een luisterend oor met mij in de chat. Daarom als je dat wenst bevriend me op Facebook. Ook op deze website is er een heleboel aan informatie beschikbaar voor ons.

Veel en veel lezen zal je helpen om uit de schertsvertoning van een relatie met een narcist te geraken. Beseffen dat iemand tot jou kan worden aangetrokken betekent niet noodzakelijk dat ze jou respecteren.

Zonder respect in een relatie werkt het niet.

Ze hebben een diepgewortelde innerlijke afkeer van hun zelf en daarom kunnen ze een ander niet respecteren. U kunt die pathologische manier van denken niet repareren door een relatie te starten.

Als je dit wel doet bestraf je jezelf voor andermans manier van denken. De bestraffing bestaat uit het zichzelf respect onthouden, maar de beloning (voor geen relatie met een narcist(e)) bestaat uit echte liefde en een gezonde eigenliefde.

Natuurlijk zijn alle narcisten verschillend, met verschillende triggers enz.

Spiegelen van de handelingen van de narcist(e).

De meest geschikte manier om hen te behandelen (in de mate dat je daar tijd voor hebt) is mirroring. Hier vind je zo’n voorbeeld.

U wacht en spiegelt wat zij u geven.

Als hij schreeuwt, schreeuw jij.

Als hij met twee woorden antwoordt, dan beantwoord jij zijn vraag met twee woorden. Maar dit blijft zeker een trieste situatie.

Narcisten zullen welk excuus ook gebruiken dat hun zou kunnen het recht geven om u zo te behandelen : dat kan gaan over hun gezondheid of hun financiële toestand.

Narcistische mensen kunnen hun problemen naar jou toeschuiven en hun tekortkomingen gebruiken als excuus voor slecht handelen (gezondheid en financiële problemen zijn meestal de grote redenen).

Niet alle narcistische moeders zijn bang voor verlating, dus het helpt niet als je dat dan gebruikt.

Zo’n personen zullen eerder woede uitlokken om dan de schuld op hun slachtoffers te schuiven.  Dat is dan niet aan te raden om dat gedrag te spiegelen.

Empathische personen hebben de mooiste zielen die er bestaan.

Empathische personen trekken dikwijls narcisten aan, zonder dat deze narcist(e) echt beseffen wat een mooie ziel ze treffen.

Als de narcist(e) tot het uiterste gaat dan komt zijn moorddadige kant naar boven. In het kort is super angstig voor een empathisch persoon. Het is natuurlijk ook zinloos, om zo ver te gaan in spiegelen dat je meegesleurd wordt in een spiraal van geweld.

Hoe dan ook de narcist(e) zal altijd denken dat jij hen aanvalt.

Bovendien kun je haast met niets doordringen in de zeepbel waarin ze leven. Eigenlijk heb je niets aan een relatie met een narcist(e). Waarom zou je die dan voortzetten?

Narcisten zonder grenzen.

Narcisten kunnen psychologen zijn, hoog aangeschreven in de lokale kerk en de gemeenschap, behoren tot een uitgebreide familie en ondernemers. Volgens sommige studies zijn er meer narcisten onder de superrijken dan onder de gewone bevolking.

In zo’n familie is het voor de slachtoffers zeer moeilijk om aan iemand uit te leggen dat hun familie neurotisch is.

Narcistische ouders zullen de poging van hun slachtoffer om zelfstandig te worden ondermijnen. Meestal zullen ze eisen dat hun behoeften voor gaan op de behoeften van het kind. Soms hebben die machtige vrienden en familie en een uitgebreid netwerk.

Op lange termijn zullen ze leugens verspreiden aan werkgevers. Ze kunnen toelatingsbrieven achterhouden, ze kunnen persoonlijke investeringen stelen doordat ze die toegang hebben.

 

Confrontatie kan het publiek imago van de narcist(e) schaden.

Als voor deze mensen hun publiek imago in gevaar komt kan het confronteren wel enig effect hebben. Natuurlijk zal er verzet zijn, wraak ook. Bovendien kunt u er van op aan, voldoende slagen onder de gordel te krijgen. Weten wie je bent en je onverstoort gedragen werkt wel, maar vraagt spijtig ook energie.

Het voelt allemaal aan alsof het oorlog is, met bondgenoten, medewerkers en sympathisanten.

Als u gelovig bent kan het belangrijk zijn om uw vertrouwen op God te stellen om u te helpen tot vrede te komen. Wees ervan overtuigd dat in het algemeen niet iedereen in de kerk gemeenschap te vertrouwen is.

Ook daar zijn er narcisten en kwetsbare figuren. Narcisten komen voor in alle beroepen en financiële niveaus en ook bij grootouders. Een narcistische grootouder kan haar kleinkind vertellen dat de andere oma geen goede oma is bijvoorbeeld. Niets wordt gespaard door een narcist(e).

Wanneer is genoeg genoeg? Hoe lang nog laat je je afleiden van een gelukkig leven?

Een narcistische moeder kan vertellen over haar dochter dat ze gek is en medicatie nodig heeft om vervolgens te vragen of die dochter met haar mee wilt gaan winkelen. Je acht het niet voor mogelijk.

In veel gevallen is verhuizen de enige oplossing. Maar verhuizen ook dat kan moeilijkheden met zich meebrengen als je bijvoorbeeld een locale business hebt.

Je kunt van je narcistische moeder haatdragende e-mails ontvangen, vervelende passieve agressieve statussen op Facebook, of hysterische handgeschreven brieven. Je kunt die e-mails verwijderen zonder lezen, en je kunt de brieven ongeopend terug sturen. Voor een empathisch persoon is dit echter de hel.

Dan kan ze zeggen dat je te gevoelig bent.

Ze kan ook zeggen dat anderen het met de mening over jou het met haar/hem eens zijn.

En ze zal haar zelf uitnodigen of arriveren op jouw vakanties.

Als je op restaurant zit moet je oppassen dat ze niet begint te schreeuwen naar jou dat je gek bent.

De narcistische man kan zijn vrouw weggooien na een jarenlange relatie. Bijvoorbeeld als zijn vrouw ontdekt dat hij naast een alcoholist ook een coke misbruiker is.

Dat weggooien kan gerust gebeuren op Kerstavond, Nieuwjaarsavond of op Pasen en zelfs je verjaardag.

De narcistische man kan zijn vrouw slaan, bijvoorbeeld met de telefoon op haar hoofd, of schoppen, tot ze suïcidaal is. Zo’n fysiek misbruik zorgt daarvoor, ook dat je hopeloos wordt en dat je de pijn wilt doen stoppen.

De enige oplossing is voor goed weggaan en de kans te nemen om te beginnen met u beter te voelen.

Maar wat ga je doen als u na een confrontatie een stille behandeling krijgt?

Is een stille behandeling van 10 dagen een teken van narcisme? NPD ?Verlatingsangst? Van een kwetsbaar ego?

Wat is het verschil tussen een confrontatie en assertief gedrag?

Wat als je een diplomatieke email stuurt en een volwassen gesprek verwacht maar precies iemand sterk beledigd hebt?

Gezonde relaties zijn gebaseerd op respect.

Als je een fout waarneemt bij een partner ga je uiteraard uit zelfrespect assertief daar over praten. Als een partner daar niet wil over praten dan kan zo’n relatie niet uitgroeien tot een werkelijk liefdevolle relatie.

Een stille behandeling is dan op zijn minst een signaal dat je te doen hebt met een onvolwassen en gevoelloos persoon. Of het nu een narcist, NPD of gewoon een kwetsbaar ego is, dan zou je toch beter geen verdere band zoeken.

U zit te wachten en uw gevoel wordt naar beneden gedrukt.

Stel dat je het kunt uitklaren dan is het mogelijk dat in de komende jaren deze cyclus zich blijft herhalen.

In het kort samengevat is respect de basis van elke relatie. Ook de relatie met een volwassen zoon of volwassen broer of zus.

Zo’n zoon die zijn best doet om er voor te zorgen dat je je schuldig voelt door dingen uit het verleden op te rakelen kan er gemakkelijk voor zorgen dat je uitgeput geraakt.

Als je dan nog samenwoont, dan zou je er best voor zorgen dat daar een einde aankomt.

Wat denk jij dat je kunt verwachten als je de confrontatie aangaat met een narcist die je kent? Laat het me weten in de commentaren of op Facebook.

Kan ik een antwoord krijgen op de vraag of je ooit een relatie gehad hebt met een narcist(e)?

Als je dat wenst en uzelf er door geen gevaar loopt, laat ons iets daarover weten in de commentaar sectie hieronder. Dat is een geweldige manier om elkaar te helpen in deze gemeenschap.

Maar als u verkiest dat te delen met mij persoonlijk kan je dat als je me bevriendt op Facebook en een persoonlijk bericht stuurt. Ik ga dan in op al je vragen. Het is geen therapie of coaching sessie,  gewoon actief luisteren naar je verhaal en zien of we daar klaarheid kunnen in krijgen.

Ook als je genoten hebt van deze inhoud, en u wilt voorkomen dat deze narcistische personen je leven gaan domineren, dan zorgen we er voor dat je goede vrienden gaat maken. Zet dan de stap om mijn Facebook pagina te liken.

We zullen jou een ton aan verbazingwekkende middelen aan reiken.

Onze informatie kan u helpen om u door elke fase van herstel van misbruik door een narcist(e). Iedereen wenst uiteindelijk te bouwen aan een warme gezellige thuis.

Gelieve mij niet te contacteren als je geen inlevingsvermogen hebt.

Dit artikel is niet bedoeld om te diagnosticeren of een gids te zijn voor zelf-diagnoses. Het enige doel van dit artikel is strikt voor educatieve doeleinden. Mijn doel is om de lezer  te laten nadenken om schadelijke individuen beter te vermijden.

De standpunten zijn Johan & Annemie Persyn Declercq zijn niet noodzakelijkerwijs die van wetenschappelijk America en Europa.

Als u dankzij deze post meer inzicht hebt gevonden, vergeet dan niet om te reageren, commentaar te geven en te delen.

OVER Johan & Annemie.

Ik ben Johan Persyn, geen psychiater,  geen psycholoog en geen therapeut.

Een out-reacher die hier is om je te helpen onoverwinnelijk te worden en je interne BS en blokkades te overwinnen, zodat je een ongelooflijk geweldig leven kunt maken!

Ik schrijf  over persoonlijke ontwikkeling, manifesteren & meer voor slachtoffers van narcisme.

Je kunt deze suggesties gebruiken.

van kwetsuur naar littekenVan kwetsuur naar litteken. Hulpverlening aan kinderen met complex trauma. Paperback.

 

 

 

 

1 Feedback on “Hoe reageren narcisten op een confrontatie?”

  1. Ongelooflijk ik herken zoveel! Mijn partner is duidelijk een narcist en ik probeer al jaren om bij hem weg te komen maar door zijn gewelddadige gedrag heb ik nog niet de moed kunnen verzamelen, bang voor wat hij mijn moeder en mijn honden aan gaat doen als hij beseft dat ik niet meer bij hem terug kom….ik dacht eerder dat hij een meerdere persoonlijkheid stoornis zou hebben omdat hij zo ontzettend veranderlijk is maar als ik dit zo lees ben ik helaas overtuigd dat ik hier te doen heb met een narcist… bedankt voor alle informatie die je hier geeft. Hierdoor voel ik mij niet zo alleen staan in deze ongelijke strijd in mijn leven.

Deel uw gedachten met ons want samen kunnen we opzettelijk de wereld verrijken door waarde aan elkaar toe te voegen.