Potentieel monster achter een beter masker?

Potentieel monster achter een beter masker?

Een treffen met de narcist, mogelijk monster achter een beter masker, want je kunt niet van een on-t-moet-ing spreken, kan je stoppen want dit potentieel monster kan niet veranderen.

Breng niet al het harde werken van jouw genezing in gevaar die je tot nu toe hebt bereikt want de narcist is niet bekeerd ook al staat hij op een avond aan je deur met een bos bloemen.

Het potentieel monster is niet veranderd. De narcist(e) gaat zijn gedrag niet kunnen kenteren noch zijn ziel bekeren.

Bovendien is hij hetzelfde monster achter het masker. Althans, zo doet hij of zij toch.

Hij is er alleen op uit om je te vernietigen.

Vooral nu.

Hij is het niet waard want hij kan niet veranderen.

NPS wordt doorgaans gediagnosticeerd als iemand voldoet aan ten minste 5 van onderstaande criteria:

 1. De narcist heeft gevoelens van grootsheid en belangrijkheid; je overdrijft prestaties, talent, kennis, contacten & persoonlijke eigenschappen.
 2. Je wilt als superieur worden beschouwd en/of behandeld; ook als je prestaties hier geen aanleiding toe geven.
 3. Je bent geobsedeerd door succes, roem, macht, genialiteit, schoonheid en/of seksuele prestaties.
 4. Bovendien ziet jezelf als uniek en denkt dat je uitsluitend kan worden begrepen door andere unieke of speciale personen.
 5. Je hebt enorme behoefte aan bewondering, aandacht en bevestiging.
 6. Je wilt gevreesd of berucht zijn.
 7. Niet alleen gelooft hij dat hij meer rechten heeft dan anderen.
 8. Maar je verwacht dat anderen voldoen aan je onredelijke verwachting van voorkeursbehandeling.
 9. Dat wil zeggen dat je ook manipulatief bent en gebruikt anderen om je doelen te bereiken.
 10. Je hebt een onderontwikkeld inlevingsvermogen; je kan of wil geen rekening houden met andermans behoeften of opvattingen.
 11. Daarnaast ben je vaak jaloers en paranoïde; je gaat er echter van uit dat anderen je uit jaloezie imiteren.
 12. Je gedraagt je arrogant en voelt je superieur, boven de wet verheven en alom aanwezig.
 13. We kunnen dan ook besluiten dat hij kwaad wordt als hij wordt tegengesproken door mensen die jij als minderwaardig beschouwt.

Blijf vooruit gaan want jij kunt dat. De gist is aan het rijzen.

Jij bent zo’n speciale ziel. Dank u om je tijd te nemen om dit te lezen en te beluisteren.

Ik hou ervan als je regelmatig terugkomt omdat ik dan weten wat je toepast in jouw leven. Graag hoor ik wat jou het meeste raakte.

Ik ben nieuwsgierig om te horen wat jij nog zou willen toevoegen.

Bedankt, zoals altijd om gaaf en innovatief te zijn in de reacties.


door

Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Disclaimer/Vrijwaring

Door toegang te krijgen tot deze blog, of video erken je, begrijp je en ga je ermee akkoord dat de inhoud van die video/blog geen therapie is en niet bedoeld is om therapie te verstrekken en het vormt geen medisch, juridisch of ander professioneel advies en/of behandeling. Je erkent en begrijpt dat auteurs van deze blog/video geen erkende therapeuten zijn, psychiaters, psychotherapeuten, artsen of andere medische, psychologische en/of psychiatrische professionals en gaat ermee akkoord om indien nodig de juiste medische en/of therapeutische behandeling te zoeken.

Jij erkent, begrijpt en gaat ermee akkoord, en verklaart dat je gekwalificeerd bent voor de aard van de inhoud van deze blog en video, in goede gezondheid en in een goede fysieke en mentale conditie om deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Je bent het er verder mee eens en verbindt je, dat als je op enig moment van mening bent dat je deelname aan een activiteit die voorkomt in een video, in een groeitaak, of blog, of video’s jezelf of anderen zou kunnen in gevaar brengen, je zult weigeren om hieraan deel te nemen. Of als een dergelijke activiteit is begonnen, onmiddellijk verdere deelname aan dergelijke activiteit zal stoppen. Als je deelneemt aan een activiteit, doe je dat vrijwillig en willens en wetens en je alle risico’s van materiële schade, persoonlijk letsel en/of overlijden voor jezelf of anderen op zich neemt voortvloeiend uit je deelname aan dergelijke activiteiten.

Voeg je bij 4.606 andere abonnees