De weg naar innerlijke vrede en gebruik van creatieve gaven na misbruik door een narcist.

De weg naar innerlijke vrede en gebruik van creatieve gaven na misbruik door een narcist.

Onderzoeksresultaten, zoals die van een onderzoek dat in 2015 werd uitgevoerd naar de relatie tussen creativiteit, dissociatie en slaap, lijken aan te tonen dat regelmatige blootstelling aan misbruik dat dissociatieve staten veroorzaakt een vruchtbare bodem kan vormen voor de ontwikkeling van verbeeldingskracht, fantasie en zelfs creativiteit. Het vormen van denkbeeldige vrienden is daarom meer dan…

Play