Vrouwelijke narcisten en niet typische mannen? Deel 2

Vrouwelijke narcisten en niet typische mannen? Deel 2

Elk geweld is natuurlijk onrechtmatig. Het punt is dat: geweld niet sekseneutraal is.

Mannen en jongens zijn overigens ook het slachtoffer van geweld en aanranding, in grotere aantallen dan we durven te weten. In de meeste gevallen zijn hun misbruikers andere mannen, familieleden, vrienden of kennissen maar ook soms vrouwelijke narcisten.

Ga naar deel 1

Bewust of onbewust, de manier waarop statistieken over huiselijk geweld worden gerapporteerd, verbergt vaak de realiteit van geweld tussen mannen en mannen. Journalisten en het publiek nemen daar vaak automatisch een valse gelijkwaardigheid aan.

Vanaf hun jeugd wordt een ‘zwijgplicht’ opgelegd aan jongens en mannen die aanranding als een reguliere praktijk ervaren. Bijvoorbeeld pesten of ontgroening, die gerechtvaardigd worden als jongensgedrag. Verkrachting is er meestal door andere mannen of oudere / grotere jongens.

Dezelfde krachten die ontgroening en pesten voor jongens en mannen legitimeren, legitimeren echter ook huiselijk geweld en mishandeling tegen vrouwen en andere groepen. Vooral groepen die ‘als inferieur worden beschouwd’, zoals ‘zwakke’ mannen, homo’s, kinderen, enz.

2. De misdaden gepleegd door NPD’s zijn niet sekseneutraal.

Vergis je niet. Slechts één diagnose in de DSM past als een handschoen als het gaat om geweld als blijk van dominantie en rechtmatige aanspraken op status.

Huiselijk geweld, aanranding, verkrachting, massale schietpartijen, pedofilie en andere vormen van geweld zijn niet sekseneutraal. Het zijn machtsvertoon om dominantie over een ander te vestigen. Dus het rechthebben op rechten om een ​​ander straffeloos te behandelen en uit te buiten. En dat blijkt zeer effectief om angst aan te jagen. Er blijkt immers dat wie aangifte doet maar een klein percentage van het werkelijk partnergeweld. De meesten zijn te beschaamd om aangifte te doen.

En criminele patronen voldoen aan de criteria voor antisociale persoonlijkheidsstoornis, of NPD, op een spectrum, een extremere manifestatie van narcistische persoonlijkheidsstoornis of NPD.

Een Anti-sociale persoonlijkheidsstoornis wordt gestimuleerd door psychopathologie van haat tegen een bepaalde persoon of een groep personen die zij als zwak en inferieur beschouwen. 

Handelingen van haat en minachting zijn als een medicijn; ze hunkeren ernaar anderen te vernederen of te kwetsen om een ​​snel, vluchtig vals gevoel van valse macht te krijgen. Hun verlangen maakt hen kwetsbaar, machteloos en wanhopig op zoek naar de volgende oplossing.

Om deze reden, om echt de wanordelijke denkpatronen te begrijpen die NPD’s en APD’s ertoe aanzetten om opzettelijk te handelen op manieren die fysiek en / of mentaal-emotioneel een ander mens kwellen, is het van cruciaal belang om de contexten te onderzoeken die mannen conditioneren van jongensjaren tot zeer waardevol en link status aan deze gedragspatronen.

narcistische vader

3. Mannelijk geweld tegen vrouwen (“zwakke” mannen) wordt gedreven door vrouwenhaat.

Gewelddadige handelingen zijn niet biologisch gedreven. Overtuigingen sturen gedrag. En misbruikers hebben een vrouwenhater die in lijn is met de normen voor ‘giftige mannelijkheid’. “In feite koppelen deze normen specifiek kenmerken van mannelijke dominantie en superioriteit en kracht en status aan: (1) uitingen van geweld om dominantie te bewijzen, (2) geen berouw voor het toebrengen van pijn om macht en kracht te bewijzen, en (3) harteloze minachting voor ‘zwakke’ anderen om te bewijzen dat ze anderen niet respecteren.

De reeks gedragingen die verband houden met NPD- en APD-gedrag wordt direct gepromoot, en wordt zelfs hoog gewaardeerd, in contexten en instellingen die een androcratisch geloofssysteem op basis van schaamte en angst benadrukken en ernaar leven, of ‘ de cultus van mannelijkheid’. 

4. Vrouwelijke narcisten identificeren zich ook met toxische normen voor mannelijkheid.

Ja, er zijn vrouwelijke narcisten. In gevallen waarin vrouwen voldoen aan de criteria voor vrouwelijk narcisme, stuurt hetzelfde geloofssysteem het gedragspatroon. Vrouwelijke narcisten werken en identificeren zich, net als hun mannelijke tegenhangers, met dezelfde giftige normen voor mannelijkheid.

Vrouwelijke narcisten identificeren zich op verschillende manieren, waarbij ze geweld en narcistisch misbruik gebruiken om autoriteit en dominantie af te dwingen, en de ‘rechten’ die horen bij de ‘mannelijke’ status (om te mishandelen met straffeloosheid).

Dat gezegd hebbende, op basis van een meta-analyse uit 2016 in het “Psychological Bulletin” waarin drie decennia aan gegevens uit narcisme onderzoek zijn onderzocht, zijn er verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke narcisten. Beiden tonen ijdelheid en zelfingenomenheid ook, maar de grootste kloof is dat mannen eerder het gevoel hebben recht te hebben op bepaalde voordelen en mensen uit te buiten.

De sekseverschillen kunnen worden toegeschreven aan de socialisatie van mannen en vrouwen in traditionele rollen. Het brengt mannen “giftige mannelijkheid “. Deze socialisatie verheerlijkt de “wederzijdse afhankelijkheid “.

Met name zowel mannelijke als vrouwelijke narcisten hebben waarschijnlijk een jeugdtrauma meegemaakt van, op zijn minst, getuige zijn van huiselijk geweld en mishandeling, en / of narcistisch misbruik. Dat betekent ze hebben een opzettelijke vrouwenhatersbehandeling van vrouwen en degenen die als ‘zwak’ worden beschouwd gezien om hen binnen te krijgen en te houden op de lijn van de cultnormen (meester- en slaafrelaties).

vrouwelijke narcisten
narcistische vader

5. Veel vrouwen met het label narcisten voldoen niet aan de criteria.

Ja, er zijn vrouwelijke narcisten die voldoen aan de criteria voor narcisme. Ze zijn echter veel minder in aantal. In veel gevallen zijn ze vaker handlangers van narcisten, vaak in de rol van moeder, maar ook echtgenoot of vriendin.

In andere gevallen zijn ze het slachtoffer van een lastercampagne van een NPD- of APD-partner. Narcisten ontwikkelen een strategie om hun slachtoffers te isoleren en te belasteren, vooral als ze critici zijn. Ze weten ook hoe ze een vrouwelijke partner moeten provoceren om hen in het “openbaar” op te zetten.

De meeste zijn verkeerd gelabeld op basis van verkeerde informatie en een aanzienlijke hoeveelheid  verwarring over wie wel of geen narcist is! Waarom?

Een groot deel, bewust of onbewust, heeft een groot deel van de verwarring te maken met de Narcissistic Personality Inventory, of NPI , zelf!

Volgens een Handbook on Narcissism bijvoorbeeld, meet de NPI helemaal niet de criteria voor een narcistische persoonlijkheidsstoornis! Het brengt narcisme nogal in de war en wakkert de verwarring aan.

Hoe vrouwelijke narcisten herkennen als er geen beoordeling is

De auteurs merken zelf op dat de inventarisatie geen beoordeling van NPD is. En een blik op de items op de inventaris zelf spreekt voor zich.

En toch blijft het het enige instrument dat beschikbaar is voor gebruik door onderzoekers en anderen!

Volgens de auteurs, Robert Raskin en Calvin Hall, werd deze inventaris in 1979 ontwikkeld:

 “ Alleen om“ subklinische ”of“ normale uitingen van narcisme ”te meten; meer in het bijzonder de inventarisatie bedoeld om ‘persoonlijkheidskenmerken’ te meten  van ‘hoe assertief, zelfverzekerd, gedurfd, avontuurlijk en prestatiegericht of succesgericht iemand is – die sociaal psychologisch onderzoek ondersteunt naar de persoonlijkheidskenmerken van narcisme als’ buitensporige eigenliefde ‘.

Toevallig of niet, deze zogenaamde “normale uitingen” van narcisme die de NPI meet, zoals assertiviteit, zelfvertrouwen, durf, prestatie of succesgerichtheid, werden net voor de jaren zeventig uitsluitend als “normaal” beschouwd, alleen voor mannen

Freud

Overwegende dat men vrouwen die deze eigenschappen vertoonden, pathologisch verklaarde als ‘mannelijk’ of zelfs de diagnose ‘penisnijd’ kregen; Freud stelde bijvoorbeeld de diagnose van zijn eigen dochter, Anna Freud, een briljante en enthousiaste psychologische theoreticus.

Ondertussen beschouwde men in dezelfde periode de eigenschappen van ‘buitensporige eigenliefde’ en ‘ijdelheid’ en ‘zelfingenomenheid met uiterlijk’ en dergelijke algemeen als enigszins onsmakelijk, maar ‘normaal’ voor het vrouwelijk geslacht, nooit “echte mannen.

De NPI

Bewust of niet, heeft de NPI het voor NPD’s en APD’s gemakkelijker gemaakt om zich te verbergen. De NPI maakt het ook gemakkelijker om het label van “narcisme” naar hun vrouwelijke slachtoffers te verschuiven, door hen vrouwelijke narcisten te noemen als trollen op internet te handelen, enzovoort.

De Narcissistic Personality Inventory (NPI) is de meest gebruikte maatstaf voor narcisme in de literatuur over sociale persoonlijkheidspsychologie. Het bevat 40 items die een verscheidenheid aan eigenschappen aanboren die theoretisch narcisme omvatten, zoals gevoelens van superioriteit en bereidheid om anderen uit te buiten.

Psychologen moeten, net als bij de meeste andere aandoeningen, vertrouwen op de criteria die in de DSM staan om aandoeningen te diagnosticeren. In dit geval maakt een narcist het de getrainde beoefenaar gemakkelijk; narcisten identificeren zichzelf in counseling.

Zelfs als er een zelfinventarisatie zou zijn ontwikkeld, gezien de eigenschappen van een narcist of sociopaat, en hun vaardigheid in leugens en illusies, zou dat een vergeefse poging zijn.

In wezen is er geen maatstaf voor narcisme! Om eerlijk te zijn, zelfs al zou er een maatstaf zijn, kan het geen zelfonderzoek zijn op grond van het feit dat narcisten pathologische leugenaars zijn. Het gebruik of de ontwikkeling van een zelfrapportage-instrument zou overduidelijk contraproductief zijn.

vrouwelijke narcisten
partnergeweld

Kortom, geweld en narcisme zijn niet sekseneutraal. 

Consulenten moeten beter worden opgeleid om de symptomen te identificeren, om onwetende deelname aan misbruik- en lastercampagnes van een narcist te voorkomen.

En vrouwen en mannen in de # MeToo-beweging moeten rekening houden met en zich concentreren op het identificeren van misbruikers en het identificeren van de eigenschappen en tactieken van NPD’s en APD’s.

En om samen te werken, om de verdeel en heers plannen te omzeilen en te vermijden, en om bewust te blijven van de verlangens van elk mens, ongeacht geslacht of leeftijd, ras of religie, om er toe te doen en een zinvolle bijdrage te leveren, en om te leven en bloeien en creëren een veiligere en humane wereld om de volgende generatie burgers op te voeden.

DSM V

De termen narcist of narcisme verwijzen naar die personen die voldoen aan de criteria voor ofwel de narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPD) – of de meer buitengewone versie op het spectrum, de antisociale persoonlijkheidsstoornis (APD), die ook bekend staat als psychopathologie of sociopathologie. 

Gebruik misschien de commentaren om elkaar te steunen!

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig zonder advertenties en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media. Geef deze tekst een waardering door uw commentaar en like.

Lees meer

over kenmerken toxisch persoon