Zelfhelpers, zelfzorgers, traumaherstellers, traumaverwerkers, samen vrij en verbonden!

naar Home: klik op de afbeelding

Menu

zoeken in Archieven
zoeken in Categorie*en

De narcistische partner en zijn echtscheiding. Wat kan ik verwachten? +video

Er is een grote kans dat dit gebeurt als je in de val zit van de narcist en zijn echtscheiding. Eens je beslist hebt om te scheiden van de narcist, of de narcist van jou,  is het van groot belang dat je nooit meer énige vorm van vriendschap met de narcist onderhoudt, want het doel van de narcist is je pijn te doen.

Het is immers tijd dat je wordt wat je ooit hebt gedroomd om te zijn.

Hou ook goed voor ogen dat in de narcistische fake wereld de narcistische relaties fake zijn. Ook daar zal niet iedereen de smaad van de narcist geloven, ook al lijkt het dat wie zwijgt toestemt. Emotioneel wordt het voor het slachtoffer niet gemakkelijk, en de meesten zijn blij dat het achter de rug is, toch is het een belangrijke fase in het rouwen om het narcistische masker.

Voor de narcist echter is het een mogelijkheid om het drama te activeren en zijn eigen fysiek en emotioneel geweld tegenover het slachtoffer te minimaliseren.

Voor u is het een mogelijkheid om grondig te gaan beseffen dat zelfs het begin van uw relatie met de narcist een illusie was. De realiteit is dat je het allemaal niet echt kunt geloven.

Maar geloof me er komt een einde aan het krimpen van je wereld door de narcist.

Om verdere traumatisering te voorkomen is het uiterst belangrijk de geen contactregel toe te passen als dat mogelijk is en je goed voor te bereiden op deze echtscheiding. Waar er kinderen zijn dan is de grey rock methode maximaal toegepast zeer belangrijk. Het is uiterst belangrijk om uw schriftelijke communicatie is volgens de Biff methode te doen.

Je zou denken dat de narcist en zijn echtscheiding een bron van informatie, levering, ondersteuning, seks zou willen behouden en nooit een echtscheidingsprocedure zou starten tegen één van zijn intieme partners die een primaire bron is. Verkeerd!

Deze devaluatie is helemaal niet van belang voor de narcistische soort, om de redenen dat die voor zichzelf van belang zijn.

De narcist zegt dat de scheiding jouw schuld is.

Het is altijd jouw schuld. Vergeet niet dat je door zelfvergeving dit maandenlang inprenten van schuldgevoelens kunt, kwijtgeraken, zodat het geen emotie triggert.

Als hij een scheiding wil, heeft hij recht op scheiding door zijn gevoel van voorrecht.

Hij heeft een nieuwe eerste bron die hij misschien wel door het huwelijk wil binden.

Daarom moet je gescheiden zijn.

Er zullen sommigen van dezelfde ijdele aard zijn die een scheiding niet in de weg zullen laten staan ​​en bigamie zullen bedrijven. Sowieso bezit de narcist een harem.

Als je financieel superieur bent vergeleken met de narcist.

is het een middel om zijn deel te krijgen, omdat hij denkt dat hij natuurlijk geautoriseerd is op dat deel, als terugbetaling voor zijn bewezen diensten en als schadevergoeding voor wat je niet gedaan hebt voor hem.

Als je economisch inferieur bent aan de narcist.

is het een methode om te ontkennen dat je je deel krijgt. Het slachtoffer verdient niets, omdat je bij de narcist hebt gefaald.

Er is geen zorg van zijn kant dat hij kan worden beschouwd als een mislukking voor het moeten deelnemen aan een echtscheidingsprocedure.

De reden dat de narcist en zijn echtscheiding zich niet druk maakt, is dat hij er bloedserieus van overtuigd is dat het de schuld van het slachtoffer is en zoals altijd is hij nooit verantwoordelijk.

Hij vindt het leuk om als eerste binnen te komen.

Scheidingsprocedures bieden hem een ​​breed scala aan brandstof, kansen, drama, provocatie, situaties om sympathie krijgen van zijn apen supporters, bewondering van anderen over hoe hij het aanpakt, enzovoort.

Maar voor jou is het een mogelijkheid om een waarheidszoeker te worden.

Als je echtscheidingsprocedures aanspant, wordt de narcistische houding tegenover processen egoïstisch bepaalt en niet op basis van billijkheid.

De narcist voelt een enorm gevoel van onrechtvaardigheid tegenover hem.

De narcist gaf zijn slachtoffer zoveel tijd en energie tijdens de gouden periode, en dit is dan hoe je een narcist behandelt?

Het is nooit de fout van de narcist.

Het slachtoffer is een hebzuchtige, vervelende, vreselijke, zeer slechte persoon die gewoon niet tevreden kan zijn.

Je actie levert veel kritiek op van de narcist.

De houding van het slachtoffer ontsteekt de woede van de narcist.

Deze woede zal de houding en acties van de narcist tegenover jou tijdens de scheiding bevorderen.

Maar denk ook niet dat het allemaal zo persoonlijk is, hoewel het zeer persoonlijk lijkt.

Het gaat hem om uw geld.

Volgens Sam Vaknin, auteur en expert over NPD, is geld een ander woord voor liefde in het emotionele vocabulaire van de narcist. Als kind heeft de narcist een slechte hechtheid ondervonden waardoor de emotionele ontwikkeling van zijn persoonlijkheid is tot stilstand gekomen. Die leegte dient gevuld te worden.

Omdat hij al vroeg in de kindertijd van de narcist van gehechtheid is beroofd, zoekt hij voortdurend naar liefdesvervangers.

Voor hem is geld het uiteindelijke liefdessubstituut.

Dr. Vaknin stelt dat alle kwaliteiten van de narcist  en zijn echtscheiding zich manifesteren in zijn relatie met geld, en in zijn houding ertegen.

Bijvoorbeeld, vanwege zijn gevoel van superioriteit heeft hij de overtuiging dat hij recht heeft op het geld van andere mensen.

Veel narcisten zijn gebiologeerd door geld.

Ze denken na over hoeveel geld ze hebben, hoe ze er meer uit kunnen halen, hoe ze het van anderen kunnen weghouden, en wie ze moeten beïnvloeden om meer te krijgen – inclusief hoe je familieleden geld of erfenis kunt afnemen.

Geld is hun vervanging voor liefde, warmte en genegenheid.

Zoveel mogelijk geld hebben, zelfs het stelen van familieleden, is het niet-aflatende doel van de narcist.

Overpeinzingen over het verkrijgen van meer geld zijn altijd in de geest van de narcist. Als ze een overvloed aan geld hebben, voelen ze zich meer gerechtigd en superieur aan anderen. Een echtscheiding is dan ook voor hen een opportuniteit.

De narcist zal op zoek zijn naar een petitie voor echtscheiding door aan te tonen dat het jouw schuld is en niet de zijne;

De narcist verdedigt zich tegen het echtscheidingsverzoek van het slachtoffer omdat de narcist niets verkeerd heeft gedaan.

de narcist en zijn echtscheiding
Hoe te Praten met kinderen in een narcistische scheiding over persoonlijkheidsstoornissen.

De “vreselijke” daden van het slachtoffer tegenover de narcist bieden de narcist materiaal om je publiekelijk te besmeuren.

“Hoe kan hij / zij dit met mij doen na alle dingen die ik voor hem / haar heb gedaan?”

Het verschaft hem materiaal om zijn rookgordijn te onderhouden door te laten zien hoe ‘nobel’ hij is voor de buitenwereld onder een dergelijke provocatie van het slachtoffer.

Een echtscheidingsprocedure is een andere fase waarin hij kan verschijnen, brandstof kan aantrekken, controle kan uitoefenen en kan manipuleren en beïnvloeden.

Er is zoveel materiaal voor hem om tegen je te gebruiken en in zijn voordeel.

Het is een slagveld waar hij graag op verschijnt.

Dit proces zal in meer detail worden behandeld in de categorie Echtscheiding en de Narcist, samen met de stappen die u kunt nemen om het proces af te handelen.

Gezien deze houdingen over de vraag of hij van je scheidt of dat je van hem scheidt, wat kun je dan verwachten in de arena van echtscheiding?

De beschuldigingen in de echtscheidingsverzoek (of petitie) zijn verzonnen, schandalig en bedoeld om een ​​enorme reactie van uw kant uit te lokken.

Het maakt niet uit of er geen bewijs is om deze beschuldigingen te ondersteunen, vanuit zijn perceptie zijn de claims geldig vanwege uw verraad.

Als je van hem scheidt en hij verwacht het, en je vertelt het hem, en je doet het, dan kun je verwachten dat hij aan je werkwijzen ontsnapt om het proces te vertragen en je van streek te brengen.

Er zal een tand en een spijker slag om financiën zijn.

Het verbergen van bezittingen, het verminderen van bezittingen en beschuldigingen dat je dit hebt gedaan, niet hij.

Documentatie zal worden verborgen, gewijzigd en vernietigd om zijn situatie te beschermen.

Hij verwerpt het verstrekken van documenten en brieven om de juridische procedures te vertragen.

Hij zal documentatie maken om zijn positie te ondersteunen;

Er zal onbuigzaamheid zijn over de kleinste punten.

de narcist en zijn echtscheiding
Veilig surfen en mailen ondanks de narcist!

Er zal een strijd om de kinderen zijn.

De hebzuchtige, narcistische ouder kan zelfs zijn eigen kinderen en echtgeno(o) t(e) verlaten om over te gaan naar een leven van luxe. Hij of zij zal niet terugkijken en de psychologische en monetaire vernietiging die ze achter hebben gelaten bekijken; ze maken zich geen zorgen om anderen.

Nadat ze hun erfenis hebben, voelen ze nog steeds de begeerte naar geld; sommigen streven andere onethische, en vaak illegale, ondernemingen na om anderen lastig te vallen.

Ze kunnen bijvoorbeeld romantische relaties vormen die hen in staat stellen psychologische en monetaire controle over een ander slachtoffer te krijgen. De wens om meer geld te hebben neemt nooit af.

De narcist en zijn echtscheiding zal niet ophouden anderen te beledigen, d.w.z. hun leven te verstoren, hen zonder financiële middelen achter te laten, en hen ondraaglijke zorgen  te bezorgen.

Dit gedrag heeft niets te maken met de interesses van de narcist, maar alles met narcistische brandstof.

(geld – seks – zich superieur aan anderen voelen – macht)

Dit gedrag trekt brandstof van u aan en is ontworpen om grip op de kinderen te behouden voor verdere “brandstof” manipulatie.

U wordt geconfronteerd met herhaalde beschuldigingen over uw geestelijke gezondheid, neiging tot geweld, drank / drugs / andere verslavingen, meerdere partners en sletterig gedrag en uw verwaarlozing van de kinderen.

Steevast is dit allemaal projectie van de narcist op zijn slachtoffer.

Er zal gebruik worden gemaakt van luitenants om de valse beschuldigingen te ondersteunen;

Hij zal sterk op de façade vertrouwen om een ​​goed karakter te tonen;

Er zal veel propaganda zijn over de echtscheiding waarbij je wordt onderworpen aan wrede lastercampagnes;

De data van het Hof worden over het hoofd gezien, vergeten afspraken en dergelijke om het proces te vertragen en te provoceren.

Er zullen afspraken zijn om deel te nemen aan bemiddeling.

Dit is een schijnvertoning, er zal geen poging zijn om tot rust te komen.

De bemiddeling zal worden gebruikt om u voor brandstof te zuigen;

Er worden valse aanvragen gedaan om vertraging, kosten en frustratie te veroorzaken.

De narcist en zijn echtscheiding zet tactieken in die erop gericht zijn je te verslaan.

Er zullen plotselinge pogingen tot verzoening zijn die uit het niets voortkomen, maar meestal het gevolg zijn van het gevoel dat de werkwijze misschien niet zijn kant op gaat.

Het kan lijken alsof er een akkoord is bereikt, toch vergis je niet,  hij zal op het laatste moment details wijzigen of weigeren in te stemmen.

Hij zal herhaaldelijk afstand doen van overeenkomsten en u zo dwingen om de tijd en kosten van de rechtbank te verhogen.

Er zullen manipulaties plaatsvinden van advocaten, rechtbankpersoneel, rechtbankfunctionarissen, door de rechtbank aangestelde deskundigen en rechters.

Dit wordt gedaan om brandstof (alles wat hem een voordeel heeft) te winnen, je te beledigen en de façade te behouden;

Verwacht niet dat zijn advocaat enige zin heeft om bij te dragen aan redelijkheid en fatsoen. In tegendeel, die wordt speciaal uitgekozen op het punt “in staat om zoveel mogelijk te beledigen en leugens te vertellen.”

Advocaten, de narcist en zijn echtscheiding.

Zijn advocaat zal door hem zijn gekidnapt en gecharmeerd.

Hij zal proberen ook je advocaat aan te trekken.

Je zult worden onderworpen aan kwaadaardige “follow-up-hoovers”als de zaken tegen hem ingaan.

Hij zal tegen u een aanvraag indienen voor het in toom houden van bevelen op basis van verzonnen bewijzen.

Alles wat je hebt gezegd en gedaan, zal worden verdraaid en tegen je worden gebruikt.

Er zullen geen concessies zijn, zelfs niet als er sprake is van overweldigend bewijs.

Er zal een foute voorstelling van zaken worden gegeven aan derden over wat er in de processen gebeurt.

Hij zal schijnbaar afhankelijk zijn van anderen voor financiële steun om u alles te kunnen ontzeggen.

Vanuit het niets, kan hij plots met  een “witte vlag” zwaaien met de vraag of jij en hij willen praten zonder dat anderen erbij betrokken zijn.

De meeste van de narcistische tactieken zijn alleen een list om u te overvallen en de werkwijze te vertragen.

Echtscheiding wordt regelmatig beschreven als een stressvolle en verontrustende ervaring. Wat mensen zich niet realiseren is dat die echtscheidingen degene zijn die een narcistische soort inhouden, maar dat niemand heeft gezien dat dat het geval is.

Jij bent geen zo’n narcistisch persoon.

Dank u om je tijd te nemen om dit te lezen en te beluisteren.

Ik hou ervan als je regelmatig terugkomt. Dan kan de kennis gebruikt worden in jouw leven. Als ik van je hoor wat jou het meeste raakte, is dat heel belangrijke informatie. Maar wat zou jij nog hieraan toevoegen.

Bedankt, zoals altijd om aardig en creatief te zijn in de reacties.

Zie je dit als iets wat je wil kennen?

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig zonder advertenties en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media. Geef deze tekst een waardering door uw aantal sterren vast te leggen!

Waardering: 1 uit 5.

Lees meer

Hoe te Praten met kinderen in een narcistische scheiding over persoonlijkheidsstoornissen.

Klaar voor de rechtbank met een narcist

Door leugens en verhalen de rug gekeerd. PAS – Ouderverstoting


Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Voeg je bij 4.587 andere abonnees