Zelfhelpers, zelfzorgers, traumaherstellers, traumaverwerkers, samen vrij en verbonden!

naar Home: klik op de afbeelding

Menu

zoeken in Archieven
zoeken in Categorie*en

Het verkrijgen van ondersteuning in een narcistische relatie.

Het is belangrijk om aan ondersteunende mensen hulp te vragen.

Dit zijn hulpverleners die begrijpen wat narcistische persoonlijkheidsstoornissen zijn bij wie u de ondersteuning kan vinden die u nodig hebt.

Zoek een vriend (Een betrouwbare!) om over je situatie te praten.

Het adagium dat “een probleem delen een probleem halveren is kan erg waar zijn.

Ten eerste, een woord van waarschuwing over vrienden.

We moeten voorzichtig zijn met wie we kiezen om vrienden mee te zijn. Velen van ons die in een gewelddadige relatie geweest zijn zijn ons maar al te bewust van de risico’s van anderen te vertrouwen, gelet op wat we hebben meegemaakt met de vliegende apen.

Vertrouwen is iets wat moet worden verdiend, niet onzorgvuldig gegeven.

Dat gezegd hebbende, kan het net zo riskant zijn om te handelen in de tegenovergestelde richting en ons volledig te isoleren van de wereld om ons heen.

Mensen zijn sociale wezens.

We moeten allemaal de warmte van vriendschap voelen.

Er is een reden waarom eenzame opsluiting zo’n zware straf is. Het maakt mensen krankzinnig. Het is niet verstandig om onszelf gevangen te zetten of onszelf pijn te doen op die manier.

Net zoals er mensen in de wereld zijn die geneigd zijn om ons pijn te doen zijn er ook goede mensen die leven, vreugde en liefde brengen in ons leven. En als we de vreugde van een vriendschap met een aardig persoon niet hebben gehad, hebben we nog veel te winnen.

Zoals het oude gezegde luidt:

“Maak nieuwe vrienden en houd de oude”.

“Een daarvan is zilver en de andere is goud”

In contact komen met een oude vriend kan een prachtig geschenk zijn voor jezelf — en voor de oude vriend.

geef helder aan wat een situatie met jou doet
klik op de foto

Het maken van nieuwe vrienden — er is daar echt geen formule, omdat er maar een paar dingen waar zijn.

Als je zit de hele dag thuis zal het moeilijk zijn om nieuwe vrienden te maken (behalve misschien online).

Je hebt ook meer kans om vrienden te maken met mensen waarmee u iets gemeen hebt. Het is moeilijk om een vriend te maken in de rij van de supermarkt of zittend in uw auto.

Dus als vrijwilliger voor een groepsactiviteit, wanneer je deelneemt aan een club, deelneemt aan een kunst klas, dansles, of naar een kerk groep gaat, lukt dat gemakkelijker.

Ga naar plaatsen waar je je comfortabel voelt om een gesprek met iemand te beginnen waarbij je je prettig voelt.

Vermijd plaatsen waarbij je je ongemakkelijk voelt — dus als de lokale disco niet uw ding is — geef jezelf toestemming om iets anders te doen.

Emotionele Intelligentie in een narcistische relatie.

Emotionele Intelligentie is het vermogen om te herkennen en reguleren van de eigen emoties en empathie en sociale vaardigheden te tonen in het omgaan met de emoties van anderen.

VOORLICHTING               REGULATIE

ZELF                                   Zelfbewustzijn Zelfmanagement

ANDEREN                          Maatschappelijk bewustzijn      Relatiemanagement

zelfbewustzijn  is de mogelijkheid om je eigen gevoelens en gedachten te herkennen, en vertrouwd en comfortabel te zijn met uw eigen denkpatronen en ook de sterke en zwakke punten van jezelf.

Zelfmanagement is de mogelijkheid om je eigen emoties, gedrag en impulsen te reguleren op een opbouwende manier.

Sociale bewustzijn (maatschappelijk bewustzijn) is het vermogen om zich de gevoelens en gedachten van anderen te herkennen of inleven, en te begrijpen en in staat te zijn om hun motivatie, zorgen en patronen te verwachten.

Relatiemanagement  is het vermogen om goed te werken met anderen, effectief conflict te beheren en te communiceren.

Mensen met een hoge mate van emotionele intelligentie hebben een verhoogd bewustzijn van hun eigen emoties.

In het algemeen zijn ze beter toegerust om hun emoties te reguleren.

Ze hebben ook een verhoogde empathie of begrip van hoe anderen om hen heen zijn. Dit helpt hen meer bedreven te zijn in het beheren van de relaties. Ze werken goed in teams en zijn vaak succesvol in het sociale en zakelijke instellingen.

Omgekeerd, mensen die een lage emotionele intelligentie hebben hebben vaak minder bewustzijn van hoe hun eigen gevoelens van invloed zijn op hun gedrag.

Ze zijn meer vatbaar voor impulsieve actie, en lijden aan een gebrek aan succes in relaties, sociale en zakelijke instellingen.

In zijn bestseller boek “Emotionele Intelligentie: auteur Daniel Goleman” wijst erop dat de emotionele intelligentie (EQ) onafhankelijk is van de meer algemeen bekend IQ en EQ + IQ is vaak een betere voorspeller van individueel succes dan IQ alleen.

Goleman wijst erop dat de oorsprong van emoties in de menselijke hersenen in het limbisch systeem, in de amygdala liggen, terwijl de prefrontale cortex, het bovenste gedeelte van het brein achter het voorhoofd, is als belangrijkste verantwoordelijk voor IQ.

wat doet de situatie met jou
klik op de foto

Logische en rationele gedachten hebben meer tijd nodig om te ontwikkelen.

Door de manier waarop de verschillende functies van de hersenen zijn geëvolueerd, hebben onze primitieve emotionele reacties de neiging om sneller en meer bevredigend te zijn, terwijl onze meer logische en rationele gedachten meer tijd nodig hebben om te ontwikkelen.

Dit helpt te verklaren waarom we soms impulsief handelen en dan later beter denken over een situatie. Impulsief handelen als we in een relatie zijn met een narcist kunnen we beter niet doen, want dat is precies wat de narcist wilt.

Goleman stelt dat, in tegenstelling tot IQ, kunnen we beter letten op EQ  en het vergroten van ons bewustzijn van onze eigen emotionele patronen en die van anderen.

Het is belangrijk om dit te doen zonder te oordelen of veroordelen van onszelf of anderen.

In plaats daarvan is verder ontwikkelen van een meer objectief bewustzijn van onze sterke en zwakke punten dat we beter zijn toegerust om met hen te werken.

Gebruik “De Opruim Regel” door de niet narcist.

Voor Iedereen is het nodig om zich van zijn bagage te reinigen.

De opruimregel zegt dat iedereen tijd moet nemen om zijn eigen rommel op te ruimen.

Het is een uitgangspunt dat ons aanmoedigt om verantwoordelijkheid te nemen voor het omgaan met onze eigen rommel en de verantwoordelijkheid te laten aan andere mensen om dat van hen zelf schoon te maken.

Er is een tendens in relaties met een narcistisch persoonlijkheid gestoorde individu voor de niet-narcist om dat opruimen zelf te beginnen, zodat het negerende of beledigende gedrag niet aanbod komt.

Dit inschakelen neemt vaak de vorm aan dat de niet narcist de manier van communiceren van de narcistische persoonlijkheid gestoorde individu compenseert of probeert om de tekortkomingen te verdoezelen.

De prikkels om zich als niet narcist in te schakelen kan zijn:

In een poging om aan een uitdagende persoon te tonen dat de niet narcist echt ervoor zorgt.

Door een gevoel van angst dat verder misbruik kan worden veroorzaakt of escaleren.

Uit schaamte bij wat anderen zouden denken als ze getuige zijn van de chaos.

Bovendien door een verlangen om een gevoel van normaliteit te herstellen in de thuisomgeving

De problemen die worden veroorzaakt door dit soort opruimen na een persoon die gewoonlijk zorgt voor een chaotische omgeving kan zijn:

Verlies van zelfvertrouwen voor de persoon die het opruimen na de andere doet.

Het creëren van een omgeving waar de chaos schepper(narcist) wordt aangemoedigd om hun gedrag te escaleren.

Ontkenning van de mogelijkheid voor de chaos schepper om te leren van hun eigen fouten.

Dat de non-verbale communicatie die de chaos gecreëerd heeft OK is, om dat het slachtoffer aanvaardbaar is en / of niet zal worden uitgedaagd.

Mededeling aan andere afhankelijke omstanders — broers en zussen en kinderen – dat er geen hoop is opdat de dingen zouden kunnen verbeteren.

Daarom is het opruimen van rommel van iemand anders (niet-narcist) typisch een kortetermijnwinst voor een langetermijn verlies.

praat tegen jezelf zoals je dit zou doen tegen iemand, ondersteuning
klik op de foto

Het is een gezonder alternatief om de opruimregel te gebruiken waar mogelijk doordat iedereen zijn eigen vuilnis reinigt.

Voorbeelden:

Een tiener krijgt een boete voor vandalisme en zijn ouders weigeren om de kosten te dekken, maar vereisen hem om een baan te krijgen en het af te betalen.

Een man vernietigt objecten in het huis en zijn vrouw verlaat en weigert om terug te keren tot de rommel is opgeruimd.

Een vrouw heeft een affaire en haar man weigert om het haar kwalijk te nemen.

Een ouder begint te schelden tegen haar volwassen kinderen op het kerstdiner en besluit om te vertrekken en weigert om de verantwoordelijkheid voor “verpest het evenement voor iedereen” te dragen.

De 51% – regel die de niet-narcist zeker eerst moet toepassen.

De regel 51% zegt dat we het nodig hebben om onze eigen behoeften net iets meer in overweging te nemen dan die van anderen om te kunnen effectief helpen.

Als we kijken naar de uitdagingen over het leven met een persoon die lijdt aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis, kan dingen vaak frustrerend lijken en overweldigend.

Soms lijkt de berg zo hoog dat alles wat we kunnen doen is kijken naar de berg.

Dit heeft de neiging om ons te immobiliseren. We worden zwakker en meer gefrustreerd. We worden geen hulp voor de geliefden waar we de zorg over hebben dat is net zo belangrijk als voor onszelf. Daardoor wordt er niets  gedaan en wordt niets beter.

Als we de dingen voelen of zien op deze manier is het moeilijk om de beslissingen die we nodig hebben te nemen of te vertrouwen op de beslissingen die we al gemaakt hebben.

Er is een weg die heeft gewerkt voor mij in het verminderen van de grootte van de berg. In plaats van te kijken naar de relatie als een zwart-witte kwestie die ofwel dat zij helemaal gezond worden of dat ik de volledige controle over hen krijg.

Ik heb ontdekt dat alles wat ik moet doen is net iets meer dan de helft te zijn op gezonde grond in mezelf.

Als je denkt aan het in termen van gewichten en afmetingen, als een kilogram is “totaal gezond leven is” en nul kilogram “in de goot belanden”, dan alles wat ik heb te bereiken is 500 gram plus één om op gezonde grond (niet de geheel 1 kg) te zijn.

Het kan niet de bedoeling zijn dat het nu stopt om je eigen dromen in werkelijkheid om te zetten.

Of, in sportief opzicht, als de zero lijn “in de goot” en de honderd meter lijn “narcistisch” is, dan is alles wat ik moet doen,  minstens één voet over de 50 meter lijn om op gezonde grond te belanden.

Voor mij, zorgt deze visie dat de reis voor de boeg met de narcist niet zo lang lijkt.

Dit is niet egoïstisch — het is gewoon verstandig.

Ik zeg niet dat “geef jezelf 100% en de andere persoon krijgt niets.”

Dat is geen gezonde attitude.

schoonheid komt van binnenuit, ondersteuning
klik op de foto

En ik zeg niet “geef de ander 100% en laat niets over.”

We  maken soms de fout om te denken dat we aan alle behoeften van de ander moeten voldoen voordat we aan onszelf kunnen gaan denken.

Als je een relatie met iemand hebt die iets teruggeeft, hoef je je misschien geen zorgen te maken om voor jezelf te zorgen, omdat de andere persoon ook op je let.

Maar als de andere persoon een narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft, kan hun aandacht zich voor periodes verplaatsen naar zichzelf en NPD’s zullen niet altijd samenhangend zijn.

Je kunt er niet alleen op vertrouwen dat narcisten op je behoeften letten.

Met andere woorden, alles wat we moeten doen is eerst zorgen voor onszelf — minstens één gram meer dan iemand anders.

Dat zal ons brengen op steviger en minder frustrerende grond.

Dan, als we weten dat we OK zullen zijn, kunnen we misschien denken aan degenen die ook willen een helpende hand geven.

De 50% — regel toegepast in een narcistische relatie.

De regel 50% zegt dat we verantwoordelijk zijn voor 50% van de dingen die gebeuren in een relatie die we delen met een persoon die lijdt aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis.

Dat wil niet zeggen dat we verantwoordelijk zijn voor andermans gedrag, woorden of daden.

We wilden niet lijden onder de narcistische persoonlijkheidsstoornissen in onze geliefden, hun gedrag of hun destructieve neigingen.

Die neigingen worden veroorzaakt door een combinatie van hun eigen mentale ziekte en hun eigen slechte keuzes.

Maar in al onze relaties, zijn we verantwoordelijk voor 50% van wat er gebeurt.

We zijn verantwoordelijk voor onze eigen keuzes, ons eigen gedrag, onze eigen woorden en onze eigen daden.

En dat is waarom het een goed idee is om te stoppen en na te denken over ons eigen gedrag wanneer onze focus de neiging heeft om vooral op het gedrag van de andere persoon te letten.

Wij zijn verantwoordelijk voor 100% van de keuzes die we maken.

We zijn 100% verantwoordelijk voor de dingen die we zeggen en de dingen die we doen en de dingen die we niet zeggen en de dingen die we niet doen.

We kunnen in alle geval beginnen met ons te informeren en te mediteren om in onze eigen sterkte te blijven staan of te gaan staan.

Hoe moeilijk was het voor u om te stoppen met denken over de narcisten en na te denken over je eigen gedrag?

Laat het ons weten. Deze informatie delen met ons op sociale media betekent ondersteuning voor slachtoffers van narcisme.


Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Voeg je bij 4.590 andere abonnees