Boeken over schaamte en schuld +video

Boeken over schaamte en schuld +video

Waarom heeft schaamte de schuld kortgeleden als een dominante emotionele verwijzing in het Westen verdrongen?

From Guilt to Shame Auschwitz and After.

cover book from guilt to shame

Na de Holocaust meldden overlevenden vaak dat ze zich schuldig voelden, omdat ze leefden toen er zoveel anderen waren overleden, en in de jaren zestig hielpen psychoanalytici en psychiaters in de Verenigde Staten de schuld van overlevenden een bepalend kenmerk van het ”survivorsyndroom”.

Toch is het idee dat het “overlevende schuldgevoel” altijd problemen heeft veroorzaakt, grotendeels, omdat het lijkt te veronderstellen dat slachtoffers zich onbewust identificeren met de dader en psychisch samenspannen met macht.

In From Guilt to Shame heeft Ruth Leys de eerste genealogisch-kritische studie geschreven over de wisselvalligheden van het concept van de schuld van de overlevende en de gedenkwaardige, maar grotendeels niet-erkende betekenis van schuldvervanging door schaamte.

Uiteindelijk betwist Leys de theoretische en empirische validiteit van de schaamtetheorie voorgesteld door figuren als Silvan Tomkins, Eve Kosofsky Sedgwick en Giorgio Agamben, die aantonen dat, hoewel het idee van de schuld van de overlevende afhing van een intentionalistisch kader, schaamtetheoretici een problematische verbintenis delen het interpreteren van de emoties, inclusief schaamte, in anti-intentionaliteit en materialistische termen.

cover book shame guilt and alcoholism
Shame, Guilt, and Alcoholism Treatment Issues in Clinical Practice.

Vergroot uw begrip van het verband tussen alcoholisme en schaamte en schuld met dit enorm belangrijke boek dat bijdraagt ​​aan ons begrip van het totale herstelproces.

Dit praktische volume definieert op gezaghebbende manier de vaak ongrijpbare termen van schaamte- en schuldgevoelens en biedt constructieve suggesties aan therapeuten voor de behandeling van alcoholische cliënten en getroffen familieleden die lijden aan buitensporige hoeveelheden schaamte en schuld.

Schaamte, schuldgevoel en alcoholisme leggen de therapeuten grondig uit wat de aanzienlijke verschillen zijn tussen schaamte en schuldgevoel, zoals blijkt uit de ervaringen van cliënten met falen, primaire reacties en gevoelens, gebeurtenissen en betrokkenheid van zichzelf, en oorsprong en centrale angsten.

Auteur Potter-Efron omvat creatieve benaderingen voor de algemene behandeling van schaamte- en schuldgevoelens, onderzoekt de positieve functies van schaamte- en schuldgevoelens, beschrijft de bewuste en onbewuste afweermechanismen tegen schaamte- en schuldgevoelens, en benadrukt het cruciale gezinsgedrag dat schaamte en schaamte begint en aanmoedigt schuld. Schaamte, schuldgevoel en alcoholisme voegen onmetelijk toe aan ons begrip van het totale herstelproces.

cover book shame and guilt
Shame & Guilt: Masters of Disguise.

Schaamte en onschuld. Het verdrongen oorlogsverleden van troostmeisjes in Indonesië

book cover schaamte en onschuld

In iedere oorlog en in elk gewapend conflict zijn vrouwen het slachtoffer van seksueel geweld. Meestal wordt het doodgezwegen. Door daders, slachtoffers en regeringsleiders.

Het taboe is hardnekkig, zo ontdekte Hilde Janssen tijdens haar zoektocht naar de hoogbejaarde Indonesische vrouwen die in de Tweede Wereldoorlog als troostmeisje seksueel zijn misbruikt door Japanse soldaten.

De verhullende term kan de pijn en de schaamte van gedwongen prostitutie niet uitwissen. Noch de slapeloze nachten, de mislukte huwelijken, kinderloosheid en de armoede.
De Japanse bezetter zag het als een puur pragmatische maatregel. Gecontroleerde seks in militaire bordelen gold als een probaat middel tegen geslachtsziekte en grootschalige verkrachtingen.

De geïnterviewde vrouwen vertellen een ander verhaal. Ze zijn onder dwang of met valse beloften van straat geplukt, thuis opgepakt, via dorpshoofden opgeroepen en systematisch verkracht in militaire bordelen, kazernes, fabrieksloodsen, treinstellen en tentenkampen.

Het zijn indringende verhalen over de gruwelen van de oorlog waar vrouwen hun hele leven mee blijven worstelen.

Verdrongen verhalen van verzwegen levens.

the many faces of shame
The Many Faces of Shame.

Al bijna een eeuw domineert het concept van schuld, zoals ingebed in de aandrijftechniek, de psychoanalytische gedachte.

Steeds vaker richten onderzoekers zich echter op schaamte als een belangrijk aspect van menselijk gedrag.

Dit boek bevat een reeks overtuigende standpunten over de rol van schaamte bij psychologische ontwikkeling, psychopathologie en het therapeutische proces.

Donald Nathanson heeft internationaal vooraanstaande autoriteiten bijeengebracht en hen in een uitgebreide dialoog betrokken over hun expertisegebied.

Beknopte inleidingen op elk hoofdstuk plaatsen de auteurs zowel historisch als theoretisch als schetsen hun klemtonen en bijdragen aan ons begrip van schaamte.

Waaronder veel illustratieve klinische voorbeelden, het boek behandelt onderwerpen als de relatie tussen schaamte en narcisme, de centrale plaats van schaamte in affecttheorie, psychose, schaamte, en schande in de literatuur van de Franse psychoanalyse en filosofie.

a shame in context cover book
a Shame in Context

In deze verhelderende en gracieus geschreven studie onderzoekt Susan Miller schaamte in verschillende klinische contexten op weg naar een rijker begrip van schaamtedynamica.

Miller is vooral aanwezig op de rol van schaamte bij het creëren en behouden van karakterpathologie en wijdt aparte delen van het boek aan schaamte in de context van obsessieve-compulsieve, narcistische en masochistische persoonlijkheidsstoornis. Binnen elk van deze klinische contexten wordt een hoofdstuk van de theoretische discussie gevolgd door een hoofdstuk met boeiende voorbeelden.

Integral to Shame in Context is Miller’s geïnformeerde en doordachte kritiek op de huidige theorieën over schaamte, waaronder die van Broucek, Morrison, Schore, Wurmser, Nathanson en Kinston.

Bij het beoordelen van de bijdragen van deze en andere schrijvers, is zij het bezigst met het bereiken van een gebalanceerd begrip van schaamte dat de inzichten van verschillende theoretische perspectieven incorporeert zonder de selectieve klemtonen van een onderzoeker of school van gedachte te omarmen.

Net als Freud waardeert ze het defensieve nut van schaamte, maar ze is evengoed aanwezig op de pijnlijke en soms pathogene aspecten van schaamtegevoelens.

In lijn met recentere schaamteliteratuur benadrukt ze de pathogeniciteit van vroege beschamen, maar ze is even gevoelig voor de rol van schaamte bij het ondersteunen van karakterverdedigingen.

En ze gaat verder dan anderen bij schaamteonderzoekers bij het onderzoeken van de manieren waarop individuen onbewust proberen schande-ervaringen te behouden wanneer deze ervaringen hun persoonlijkheidsstoornis ondersteunen.

Shame in Context biedt een kritische evaluatie en synthese van hedendaagse schaamtheorieën, en culmineert in een gebalanceerd klinisch begrip van schaamte in zijn verschillende contexten. Het vervangt, zoals Frances Broucek zegt, ‘de meest geavanceerde en definitieve klinische studie van jammer tot op vandaag.”

shame realms cover book

Shame Developmental, Cultural, and Clinical Realms.

Als een laatkomer in de psychoanalytische theorieën komt ‘schaamte’ voort uit een disjunctie tussen het ego en het ego-ideaal.

Een complexe psychosociale ervaring, het bestaat uit een pijnlijke blootstelling van iemands kwetsbare aspecten, scheuring van zelfcontinuïteit en een gevoel van isolatie.

De figuur-grond-harmonie van ‘going-on-being’ wordt verstoord en het individu voelt zich alleen en bekeken door anderen.

Schaamte verdringt zich om zich te verbergen en versterkt zo de ervaring van isolatie. Om de empathie en therapeutische vaardigheden van clinici in dit rijk te bevorderen, bespreken tien vooraanstaande analisten schaamte vanuit verschillende perspectieven in dit boek.

Deze omvatten het ontwikkelingssubstraat, de wisselvalligheden tijdens de adolescentie, en de manifestaties ervan in de loop van veroudering en gebrekkigheid.

De auteurs bespreken schaamte vanuit een intercultureel oogpunt en merken op dat schaamtegedreven zoeken naar macht en glorie kwaadaardig en sociaal destructief kan worden.

Ze behandelen ook schaamteloosheid, de link tussen schaamte en luiheid, en de schaamte die als reden heeft het onvermogen om zich te verontschuldigen.

movie dvd Shame - beschamen - schaamte

Shame dvd

Dertiger Brandon (Michael Fassbender) leidt in New York City een routinematig dubbelleven. Overdag is hij succesvol in zijn werk.

Na kantoortijd gaat hij op vrouwenjacht en bevredigt zijn seksverslaving. Hij heeft zijn leven onder controle. Tot zijn eigenzinnige zusje Sissy (Carey Mulligan) komt logeren.

Brandons nauwkeurig afgeschermde privéleven raakt ontregeld. Hij wordt geconfronteerd met zijn eenzaamheid, zijn verleden en zijn schaamte.

Walk Of Shame

dvd movie walk of shame

 dvd

Meghan Miles is een verslaggeefster die ervan droomt om nieuwslezeres te worden. Deze droom komt echter in gevaar wanneer ze na een onenightstand in het centrum van Los Angeles terechtkomt, zonder telefoon, auto, identiteitskaart of geld.

Bovendien heeft ze alleen maar 8 uur de tijd om het belangrijkste sollicitatiegesprek van haar leven te halen.

movie dvd the best of me

The Best Of Me dvd

The Best of Me is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Nicholas Sparks, de succesvolle schrijver van The Notebook, Dear John en Safe Haven.

Dawson en Amanda waren onafscheidelijk op de middelbare school, smoorverliefd en beste vrienden.

Wanneer de relatie abrupt eindigt, omdat Dawson gedwongen wordt de relatie te verbreken, gaan ze ieder hun eigen weg en verbreken ze elk contact.

Ruim twintig jaar later, wanneer ze elkaar ontmoeten bij een begrafenis, bloeit de liefde weer hevig op. Het leven heeft hen allebei niet geboden wat ze ervan gehoopt hadden en ze hebben elkaar nooit kunnen vergeten.

Wanneer Dawson en Amanda weer veel tijd met elkaar doorbrengen, worden ze echter ook geconfronteerd met de keuzes die ze in hun leven hebben gemaakt en de dromen die ze samen deelden. Kan het verleden herschreven worden en kan echte liefde alles overwinnen?

Steun elkaar in de commentaren!

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig zonder advertenties en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media. Geef deze tekst een waardering door uw commentaar en like.

Lees meer

alle artikels met boeken ebooks en dvd's op narcisme.blog