Zelfhelpers, zelfzorgers, traumaherstellers, traumaverwerkers, samen vrij en verbonden!

naar Home: klik op de afbeelding

Menu

zoeken in Archieven
zoeken in Categorie*en

Hulpverlening en hulpverleningsmogelijkheid Deel 2

Zelfverwonding – wat is het?

Zelfverwonding of automutilatie is het jezelf opzettelijk beschadigen. Dit kan op de meest uiteenlopende manieren. De bekendste zijn: branden, snijden, krassen en met het hoofd botsen.

Wat doet een woonbegeleider?

Als woonbegeleider begeleidt je cliënten bij financiële, administratieve en sociaal-emotionele aspecten, zodat zij (weer) zelfstandig kunnen leren wonen.

Dwangstoornissen.

Ieder mens controleert zichzelf wel eens. Heb je dat licht echt wel uitgedaan? Zit die deur echt wel op slot? Het is normaal om even terug te lopen om te controleren, terwijl je eigenlijk wel weet dat je het hebt gedaan.

Cluster 4 scholen (RENN 4 scholen).

Het basisonderwijs in Nederland is grofweg verdeeld in gebruikelijk (gewoon) onderwijs en speciaal onderwijs. Op deze laatste scholen zitten kinderen met een leer- of ontwikkelingsachterstand.

Depressieve Persoonlijkheid.

Zelfkritiek hebben is nooit verkeerd en wanneer je iets fout hebt gedaan moet je daarvoor je verantwoordelijkheden kennen. Wanneer iemand echter gebukt gaat onder een zeer ongewoon negatief zelfbeeld en zichzelf overal de schuld van geeft, zou er wel eens

Spirituele counseling, wat is het?

Het duikt steeds vaker op, de term ‘spirituele counseling’. Je ziet het voornamelijk als bedrijfsonderdeel van mensen die actief zijn binnen het alternatieve geneeskundige circuit. Wat houdt spirituele counseling feitelijk in?

Werkrelatie in het maatschappelijk werk: kenmerken, aspecten.

In het maatschappelijk werk staat communicatie centraal. Elke communicatie is een vorm van interrelationele interactie. De relatie is de manier waarop de communicatie over een weer gaat. In het maatschappelijk werk en andere vormen van (vrijwillige) hulpverlening.

Wat doet een bemiddelingsmedewerker?

Als bemiddelingsmedewerker koppel jij werkzoekende aan de geschikte werkgever. Jij helpt mensen aan een baan. In de welzijnssector wordt je ook wel trajectbegeleider genoemd. De trajectbegeleider maakt veel gebruik van zijn netwerk van werkgevers.

Dakloos, wat te doen.

Je bent dakloos of raakt binnenkort dakloos. Mensen die dakloos zijn hebben geen dak meer boven hun hoofd. De laatste jaren is dit iets wat steeds vaker voorkomt. Zonder onderdak wordt het vaak moeilijk om een uitkering of werk te krijgen,

Passief-Agressieve Persoonlijkheid.

Iedereen moet wel eens tegen zijn zin iets doen.  Niemand doet dat graag en met veel plezier. Wanneer iemand echter altijd klaagt en beweert het slachtoffer te zijn van boze opzet, dan kan blijken dat die persoon problemen heeft met gezag en onredelijk zijn.

De multi-systemische aanpak bij crimineel gedrag.

Er is veel discussie geweest over de behandeling voor crimineel gedrag. Wat werkt en wat werkt juist niet? Welke aanpak is het effectiefst op de lange termijn? Alleen maar straffen of toch behandelen?

Rehabilitatie: opkomst en verloop in Nederland.

Rehab wat?! Rehabilitatie is een veelgehoord woord. Bijna iedereen kent dit woord; er wordt vaak gedacht aan terugkeer in de maatschappij. Daarmee houdt het echter wel op.

Hulp aan gewonden bij een auto-ongeluk.

Het verkeersreglement verplicht elke persoon die betrokken is bij een ongeval dat lichamelijk letsel heeft veroorzaakt. Ook moreel is het een plicht om de gewonden te helpen, wanneer nodig.

Wat is pleegzorg?

In bepaalde situaties is het voor kinderen beter om ze tijdelijk uit huis te plaatsen. In dit geval kan pleegzorg uitkomst bieden. Dit geldt zeker in het geval er ook nog sprake is van leerproblemen en of gedragsproblemen bij de kinderen.

Interpersonal Process Recall (IPR).

IPR is een techniek die gebruikt wordt om gespreksleiders, werkzaam in de hulpverlening, beter inzicht te laten krijgen in hun gesprekken.

Vergoeding van Geestelijke Verzorging.

Onder “geestelijk verzorging” verstaan we de professionele en ambtshalve begeleiding, hulpverlening vanuit geloof en levensovertuiging. De geestelijk verzorger heeft in de meeste gevallen raakvlakken met de psychosociale therapeut.

Grensoverschrijdend gedrag binnen voorzieningen.

“We noemen Breivik een gek om onszelf te beschermen” is een krantenkop van de krant De Morgen (28 juli 2011). Breivik, ons allen wel bekend van de gewelddadige feiten die hij heeft gepleegd.

ODD en cd – boeken voor ouders, hulpverleners en docenten.

ODD is een oppositionele opstandige gedragsstoornis, cd is een antisociale gedragsstoornis. Verschillende boeken zijn de moeite waard om te lezen als ouder, opvoeder, leerkracht of begeleider van kinderen met ODD of cd.

Paradoxale communicatie of paradoxaal gedrag: zender-ontvanger.

Wat is paradoxale communicatie of paradoxaal gedrag? Mensen kunnen elkaar in onmogelijke en onoplosbare situaties brengen. De opdracht ‘wees spontaan’ is zo’n situatie, de opdracht is namelijk niet uitvoerbaar. Het is een paradoxale opdracht.

Paddo’s, waarom zou je je ‘gek’ eten?

Paddo’s zijn regelmatig negatief in het nieuws geweest. Meestal als er iemand was overleden na het gebruik van paddo’s. Paddo’s zijn (wel of niet gedroogde) paddenstoelen die door gebruikers gegeten worden (soms gedronken in thee) die hallucinaties.

Zelfrespect: voel jij je onzeker?

Wat is zelfrespect? Wat is het verband tussen zelfrespect en een laag zelfvertrouwen? Heb jij een laag zelfbeeld over jezelf? Is jouw mening niet belangrijk is? Vind je het lastig om met jezelf om te gaan? Wat trek jij aan in het leven?

Copingstrategieën.

Iedereen heeft wel eens te maken met dingen als stress, teleurstellingen of andere tegenslagen. Ieder mens gaat daar ook anders mee om, op zijn eigen manier. Toch is er wel een lijn in te trekken van wat strategieën zijn die het gunstigst zijn,

Een bevredigend seksueel bestaan.

Wanneer de seks niet langer zo plezierig is als een of beide partners zouden willen, kan dat tot spanningen in de relatie leiden, die soms doorwerken op andere terreinen. Gelukkig zijn we er tegenwoordig niet toe veroordeeld om ‘ermee te leren leven’.

Hartslag Nu app voor burgerhulpverleners.

Vanaf dinsdag 20 oktober 2015 is de HartslagNu App beschikbaar voor burgerhulpverleners in Nederland. Bij een melding van een mogelijke hartstilstand via 112 stuurt de Meldkamer Ambulancezorg twee ambulances naar het slachtoffer.

Wat doet een jobcoach?

Als jobcoach help jij mensen aan het werk. De cliënten staan ver van de arbeidsmarkt en het is aan jou om ze over de drempel te helpen en te ondersteunen. Je helpt ze om het weer zelfstandig op te pakken.

Wat doet een activiteitenbegeleider?

Als activiteitenbegeleider bedenk je veel verschillende activiteiten om mensen te helpen bij het zo goed mogelijk en zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Er werken in Nederland ongeveer 9.000 activiteitenbegeleiders.

Het kerkgenootschap het Leger des Heils.

In 1865 stichtten William en Catherine Booth in de Londense achterbuurten een zendingspost: the Christian Mission. De armen en alcoholisten kunnen er terecht voor soep, zeep en het Evangelie. Een paar jaren later wordt dit Salvation Army genoemd,

Hoofdpijn door spanning en stress.

In het gehaaste leven dat veel mensen tegenwoordig leiden, is het regelmatig hebben van hoofdpijn eerder regel dan uitzondering. Deze hoofdpijn kan diverse oorzaken hebben; en één daarvan is stress.

Het structureel functionalisme.

Er zijn in de sociologie drie hoofdstromingen te onderscheiden. Het structureel functionalisme is daar één van. Het structureel functionalisme heeft een idealistische denkwijze en beschouwen de sociale structuur als een product.

Wat is schuldhulpverlening?

Consumenten die schulden hebben die ze niet meer zelf kunnen oplossen, hebben recht op schuldhulpverlening. De schuldhulpverlener gaat inzichtelijk maken hoe hoog de schulden zijn, en probeert te helpen om de schulden af te bouwen.

Wat doet de voedselbank?

In ons land is iedereen verzekerd van een minimaal inkomen waar ze van rond moeten kunnen komen. Door hoge vaste lasten is het niet voor iedereen mogelijk om ook daadwerkelijk maandelijks rond te komen.

Schizofrenie: rehabilitatie na een psychose.

Na je psychose probeer je de draad weer op te pakken. Samen met je psychiater. Eventueel maak je met jouw familie een plan voor hoe je verder wilt: een toekomstplan. Dat kan pijnlijk zijn, omdat je niet op de oude voet verder kunt.

Zelfhulpgroep bij verslaving.

Naast de professionele hulpverlening in de verslavingszorg kan men gebruik maken van zelfhulpgroepen. De bekendste zijn die van de Anonieme Alcoholisten. Daarnaast zijn er de bijeenkomsten van Narcotic Anonymous.

NLP partitioneer worden, lesgeven in NLP.

Neuro linguïstisch Programmeren is een populaire methode om positiever en succesvoller in het leven te functioneren. Cursussen, volledige opleidingen, avondopleidingen en zelfs schriftelijke opleidingen, worden gegeven via instituten.

Wat is muziektherapie?

Muziektherapie is een vakgebied dat nog maar weinig bekendheid betreft binnen de hulpverlening. Gelukkig leert men de therapeutische waarde van muziek steeds meer in te zien.

Zelfdoding: als je geen uitweg meer ziet.

Zelfdoding is een van de grootste oorzaken van overlijdens in Nederland. Jaarlijks maken ruim 1500 – 1600 mensen een einde aan hun leven. Wat drijft deze mensen zover? Waarom wordt er niet eerder ingegrepen?

Beschermende factoren tegen burn-out, voorkom burn-out.

Hoe kunnen we burn-out voorkomen? Ken je die  burn-out-risicofactoren op het werk? Welke factoren op het werk beschermen ons tegen burn-out? Hoe kunnen we – voorkomen?

Onderzoek naar dementie.

Op dit moment is onderzoek naar dementie ontzettend belangrijk. Er moet onderzoek worden gedaan naar medicijnen maar ook naar dementie zelf. Alzheimer Nederland stuurt veel van deze onderzoeken aan.

Werken als ambulanceverpleegkundige.

Als ambulanceverpleegkundige ben je verantwoordelijk voor de zorg van een patiënt op de plaats van het ongeval.  In de ambulance onderweg naar het ziekenhuis ben je ook verantwoordelijk.

Informatie over gokverslaving.

Van tijd tot tijd kan gokken onschuldig beginnen. Er zijn echter al veel mensen aan gokken verslaafd geraakt. Door de bereikbaarheid van gokken en pokeren op internet is het aantal zelfs toegenomen. Het gevolg is dat mensen in grote geldproblemen kunnen komen.

De normen van Rutter voor analyse van een opvoedprobleem.

Vroeg of laat kunnen In het opvoedproces  problemen ontstaan. Hulpverleners moeten deze problemen kunnen onderscheiden in blijvende problemen en problemen die waarschijnlijk weer overgaan. Met de normen van Rutter kan dit worden gedaan.

ZZP: werken als zelfstandige zonder personeel in de zorg.

Het is sinds enkele jaar mogelijk om als zelfstandige zonder personeel (zzp’er) in de zorg te werken. Een voordeel daarvan is dat het beter betaald dan in loondienst.

Cognitief gedragstherapeutische benadering.

Tegenwoordig worden er steeds meer nieuwe benaderingen gebruikt binnen de hulpverlening. Eén hiervan is de cognitief gedragstherapeutische benadering, die er van uit gaat dat er iets verandert moet worden in de gedachten.

Hulpverlening van het Leger des Heils, dak- en thuislozen.

Het Leger des Heils is een christelijke organisatie, waarbij geloven wordt omgezet in doen. Vanuit het geloof wil men er zijn voor de kwetsbare mensen in de samenleving. Een onderdeel van hun werk is de opvang en begeleiding van dak- en thuislozen.

Tryptofaan supplement: depressie natuurlijk behandelen.

Depressieve klachten komen vaak voor en worden vaak behandeld met antidepressiva. Sommige mensen vinden het prettiger om hun depressieve klachten met een natuurlijk product te behandelen.

Een kind met PDD-NOS.

Als je weet of vermoedt dat je kind PDD-NOS heeft roept dat veel vragen op waar eigenlijk niemand een antwoord op heeft. Praktische adviezen en tips krijg je voldoende van de hulpverlening, maar er blijven veel twijfels en onzekerheden bij ouders.

Het hebben van schulden, wees er eerlijk over.

Veel mensen die schulden hebben, verzwijgen dit voor hun omgeving. Zelfs naaste familie buiten het gezin zijn niet op de hoogte van de problemen.Juul, 03-03-2010.

Gedragsproblemen; wat is het?

Strikt genomen zijn er 3 verschillende oorzaken die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van verstoringen van de ontwikkeling, m.a.w. van gedragsproblemen. Deze 3 oorzaken zijn aanleg, omgeving en rijping van het centrale zenuwstelsel.

Depressie: hulporganisaties bij een depressie.

Er is veel hulp aanwezig voor depressieve mensen. U kunt snel hulp zoeken, u kunt hulp met of zonder opnamen krijgen, en er is bijzondere hulp zoals crisisdienst. Soms moet u worden opgenomen.

Professionele hulp in het rouwproces: wanneer is dat nodig?

Het sterven van dierbaren is een alledaags verschijnsel. Ook de periode van rouw waarvoor de nabestaanden zich geplaatst zien, is aan de orde van de dag. Alleen in Nederland sterven jaarlijks al zo’n 130.000 mensen.

Wat kun je doen om pesten bij kinderen aan te pakken.

Pesten gebeurt niet alleen door lichamelijk geweld. De meeste gevallen van pesten gebeurt door schelden, vloeken of uitsluiten buiten de groep. Er zijn verschillende meningen wanneer we over pesten kunnen spreken.

Kindermishandeling – vormen, gevolgen, alles.

Het heeft altijd en overal bestaan, de opvattingen verschillen sterk over wat nu wel of wat nu niet kindermishandeling is. Ik omschrijf kindermishandeling o als: “Elke situatie waarbij het kind slachtoffer is van bedreigende.

Autisme: Normaal willen zijn, maar wat is normaal?

Direct worden mensen met autisme vaak niet goed begrepen. Dat is moeilijk voor ze, omdat zij niet weten waarom ze niet worden begrepen. Het leidt er daardoor vaak toe dat ze nog meer van slag raken. Over autisme en het leven volgens vaste patronen.

De week van het autisme.

Vooreerst wordt de autismeweek wordt georganiseerd rond de Wereld Autisme Dag. De VN heeft in 2007 besloten om vanaf 2008 een jaarlijkse Wereld Autisme Dag op de kaart te zetten. De datum die hiervoor gekozen werd was 2 april.

Een inleiding in Autisme.

Wie op zoek gaat naar informatie over ASS (Autistisch Spectrum Syndroom) hoeft niet ver te zoeken, er zijn boeken, websites en artikelen te over, vaak geschreven door deskundigen en ouders van mensen met autisme (autisten),

Autisme bij vrouwen.

Het is een aangeboren stoornis. Autisme komt voor bij zowel zwakbegaafde als normaal- of hoogbegaafde personen. Dit artikel richt zich op normaalbegaafde vrouwen met autisme. Omdat het gros van de mensen met autisme mannelijk is (zo’n 85%),

Separeren: in hoeverre nog menswaardig?

In psychiatrische instellingen is separeren hedendaags wellicht een meer gebruikte methode dan mensen denken. Meer dan eens is hierbij sprake van mensonwaardige omstandigheden. De toestand van de patiënt escaleert alleen maar verder,

Vrouwen met autisme.

In Nederland zouden zo’n 20.000 tot 30.000 normaal begaafde vrouwen met autisme zijn. Over autisme bij mannen is al veel bekend, bij vrouwen is die bekendheid veel minder groot.

Zwerfjongeren in Nederland. Hulp en opvang.

Sinds dat zwerfjongeren ook in Nederland voorkomen is het belangrijk dat er aandacht aan besteed wordt. Tussen de 8000 en 9000 jongeren zijn in 2014 dakloos in ons land. Omdat ze geen onderdak hebben slapen ze of dan hier en dan daar. Of ze slapen in opvang of crisiscentra.

Wat zijn pleeggrootouders?

Wanneer de situatie van een kind als onveilig wordt gezien, kan er door hulpverleners gekozen worden voor een uithuisplaatsing. Dit kan van tijdelijk aard zijn, maar het is ook mogelijk dat dit een langere tijd gaat duren.

Alleen in een burn-out.

Als je plotseling met een burn-out thuis komt te zitten kun je het treffen wat betreft hulpverlening en begeleiding. Helaas is dit niet altijd het geval.

Depressie of burn-out: wie helpt?

Snel worden depressies, ondanks de bewustmakingscampagnes, in Vlaanderen nog steeds aanzien als een teken van zwakte. Ook burn-outs lijken voor de patiënt een stigma op te leveren.

Stress – Symptomen.

Voor alle duidelijkheid kunnen we symptomen van stress in 4 rubrieken onder te verdelen. Lichamelijke symptomen, Gedragssymptomen, Emotionele symptomen en Denksymptomen. Stress is van invloed op ons lichaam, gedrag, gevoel en denkvermogen.

Wat is de Evidence Based Methodiek?

Aan te nemen is dat organisaties in de verslavingszorg richtlijnen volgen om goede hulpverlening te bieden. Het volgen van een richtlijn is prima. Toch wijst  de praktijk soms anders uit.

Reminiscentie: vormen en therapeutische doeleinden.

Niet alleen is reminisceren het wegdromen in het verleden voor zowel jong als oud. Bovendien bestaat het uit opdrachten om herinneringen aan bepaalde ervaringen op te roepen. Daarbij kun je aan de herinneringen vorm geven. Reminiscentiewerk is geen bepaalde techniek om iemand te behandelen.

Schuldsanering, wat is dat?

Wanneer de schuldenlast te hoog wordt kunt u ervoor kiezen om een beroep te doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Dat kunt u ook natuurlijk als je dit niet meer zelf kunt afbetalen. De wet wordt ook de WSNP genoemd.

Huurachterstand gevolgd door huisuitzetting.

U kunt het zich vast wel herinneren: Bejaarde Zaandammer sticht brand in woning. Daarna  schiet hij de medewerker van de woningbouwvereniging neer. De man had een conflict met de huurder. Bovendien besliste de kantonrechter Frank Visser tot woningontruiming.

Wat doen een incassobureau en een deurwaarder?

Mensen halen de instanties die zich bezighouden met het innen van geld nogal eens door elkaar. Want een incassobureau doet iets anders dan een deurwaarder. Bovendien zijn de eisen om die beroepen uit te oefenen ook allebei anders.

Persoonsgebonden budget is fraudegevoelig.

Op 3 mei 2013 deelde staatssecretaris Martin van Rijn mee dat de mensen die een persoonsgebonden budget ontvangen méér gecontroleerd zullen gaan worden. Zo zullen zij een controleur toegang tot hun woning moeten verlenen en inzicht moeten geven.

Wat is een budgetcoach?

In de media komen we de benaming budgetcoach steeds vaker tegen. Wat doet een budgetcoach en wanneer moet hij ingeschakeld worden?

Persoonsvolgende financiering in Belgisch Vlaanderen.

Op 1 januari 2017 werd in Belgisch Vlaanderen de persoonsvolgende financiering ingevoerd voor volwassenen met een beperking. Plots werden persoonsvolgend budget, basisondersteuningsbudget en rechtstreeks toegankelijke hulp gebruikelijk gebruikte termen

Wanneer kan alcohol verslavend werken?

Omdat alcohol inderdaad verslavend kan werken wanneer men er mateloos gebruik van maakt is dit wel een belangrijk onderwerp. Sommige mensen drinken Alcohol om hun problemen op te lossen. Psychologisch gezien liggen zij met hun emoties in de knoop. Helaas  zoeken ze dan hun heil in de alcohol.

Jongeren en verslaving.

Er zijn veel soorten verslavende middelen waar jongeren mee in aanraking kunnen komen. De bekendsten zijn alcohol, roken, cannabis, cocaïne, en XTC. Nog steeds komen er nieuwe middelen bij waar jongeren aan verslaafd kunnen raken.

Alcoholverslaving behandeling: verslavingskliniek.

Wanneer je verslaafd aan alcohol bent en af wilt kicken, is een alcoholverslaving behandeling in een van de vele ontwenningsklinieken in ons land een goed idee. Alcoholverslaving behandeling in een verslavingskliniek helpt je door de eerste moeilijke periode.

Nuttige informatie over de verslavingszorg.

Er zijn enorm veel verschillende methoden, klinieken en mogelijkheden in de verslavingszorg. Er bestond nog geen compleet overzicht van de mogelijkheden in de hulpverlening. Dit artikel is bedoeld om een helder en compleet overzicht te geven.

Hoe kun je voorkomen dat je kind drugs gaat gebruiken.

Allereerst komen er dagelijks talloze hulpvragen bij de jeugdzorg binnen. Wachtlijsten nemen toe. Waar ligt dat toch aan? De mensen in de jeugdhulpverlening doen hun uiterste best om de wachtlijsten aan te pakken.

Effecten van drugsgebruik.

Drugsgebruik is wijdverbreid. Steeds meer mensen gebruiken drugs en ook het combineren van verschillende soorten drugs neemt toe. Soms kunnen er zich heftige reacties voordoen en dan is hulpverlening nodig.

De rol van religie in behandeling van drugsgebruik.

De rol van religie in het remmen van drugsmisbruik kan ontleend worden aan de rol in het voorkomen voordat het begint. Religie kan een rol spelen in preventie en behandelprogramma’s voor verslavende middelen.

Verslaafd zijn: kenmerken en middelen.

Mensen kunnen verslaafd raken aan allerlei dingen. Alcohol, drugs en roken zijn de bekendste dingen, maar je kunt ook verslaafd raken aan bijvoorbeeld medicijnen of koffie drinken. Wat betekent het dat je verslaafd bent aan iets?

Prikkelbare Darm Syndroom (PDS).

Er zijn mensen die last hebben van onverklaarbare darmproblemen. Obstipatie afgewisseld met hevige buikkrampen en diarree zijn de voornaamste symptomen. Doktersonderzoek wijst niets uit en er is niets of niet veel tegen te doen.

Uit de ban van eetbuien.

Vooreerst krijg je hier een opvallende kijk op het probleem van eetbuien is die van schrijfster Joanna Kortink. Immers haar boek ‘Uit de ban van eetbuien’ is in Nederland al een bestseller, maar kortgeleden is haar iets gelukt dat maar voor heel weinige Nederlandse schrijvers lukt.

Intensieve Multidisciplinaire Behandeling.

Sinds kort is In Zweden is  een alternatief bedacht voor klinische opname in crisis situaties; de Intensieve Multidisciplinaire Behandeling. Met deze methodiek wordt uithuisplaatsing zoveel mogelijk voorkomen.

Schizofrenie: informatie familie van schizofreniepatiënten.

Hoe moet je als familie omgaan met iemand die schizofreen is? Dit is lastig omdat het gedrag van een schizofreen nogal onvoorspelbaar is. Dit kost veel energie en het is een kwestie van vallen en opstaan.

Gevolgen van een depressie voor de patiënt en zijn omgeving.

Vooral is depressie een ziekte die ernstig dient genomen te worden en waarvan de gevolgen niet altijd te overzien zijn. Bij een zware depressie mag je er van uitgaan dat die er gevolgen zijn. Niet alleen voor de patiënt zelf, maar ook voor zijn omgeving.

Reactance: weerstand tegen bedreiging van gedragsvrijheid

Omdat reactance het gedragsmatige antwoord is van een persoon om een bedreigd gevoel van gedragsvrijheid te beschermen of te herwinnen. Het is een normaal menselijk verschijnsel die ieder mens zal vertonen als hij geconfronteerd wordt met een (onvrijwillige) plaatsing.

In de eerste plaats is narcisme complex. Echter kan het beter worden begrepen door er meer over te lezen. Het is belangrijk om de nodige werktuigen te hebben en daar is de belangrijkste van de hulpverlening.

Daarom dring ik er bij u op aan om te lezen over de narcistische persoonlijkheid. Ook moeten therapeuten ook blijven lezen om het best mogelijke begrip van het onderwerp te verzekeren.

Ik hoop dat individuen beter begrijpen hoe de superioriteit van narcisten eigenlijk een masker is — een psychologische verdediging – die de onderliggende oorzaak van het probleem verbergt: de narcist kan niet tolereren dat hij kwetsbaar is.

Als je dat eenmaal begrijpt, kun je jezelf een belangrijke vraag stellen: wat voor soort relatie kan ik hebben met een persoon die niet kwetsbaar is voor mij?

Ik geloof dat opnieuw slachtoffers in staat zullen zijn om hun sterke punten te herkennen.  Ze hadden die voordien. Ze werden gemanipuleerd. Mogelijk zullen ze in staat zijn om het pad naar genezing gemakkelijker te vinden.

Helaas heeft de narcist het slachtoffer er langzaam van overtuigd dat ze in veel opzichten gebrekkig zijn. Daarop heeft het slachtoffer zich langzaam maar zeker in deze theorie gevoegd. Voor veel slachtoffers is het moeilijk om te beseffen dat ze echt sterke mensen zijn met veel compassie.

Daarnaast hebben slachtoffers van narcisten veel eerlijkheid, emotionele intelligentie en integriteit. Dat narcisten dit kunnen omkeren bewijst hoe overtuigend deze narcisten zijn.

Erg bedankt voor het lezen over dit belangrijke onderwerp,

Will I Ever Be Good Enough? Healing the Daughters of Narcissistic Mothers.

Ben ik nou gek? De invloed van de narcistische ouder op het kind – narcisme De invloed van de narcistische ouder op het kind.

Emotional Blackmail When the People in Your Life Use Fear, Obligation, and Guilt to Manipulate You.

Hulpverlening en hulpverleningsmogelijkheden Deel 1

Praktische somatische hulpmiddelen om angst te bestrijden!

Toxische relatie en verslaving: wat kun je doen?

Dementie voorkomen

Wandelbetalingen: Betaald om te wandelen?

Wat kun je doen voor Hulpverlening na misbruik door een narcist?

alle artikelen over traumaherstel op narcisme.blog

Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Voeg je bij 4.587 andere abonnees