Hulpverlening en hulpverleningsmogelijkheden Deel 2

Zelfverwonding – wat is het?

Zelfverwonding of automutilatie is het jezelf opzettelijk beschadigen. Dit kan op de meest uiteenlopende manieren. De bekendste zijn: branden, snijden, krassen en met het hoofd botsen.

Wat doet een woonbegeleider?

Als woonbegeleider begeleidt je cliënten bij financiële, administratieve en sociaal-emotionele aspecten, zodat zij (weer) zelfstandig kunnen leren wonen.

Dwangstoornissen.

Ieder mens controleert zichzelf wel eens. Heb je dat licht echt wel uitgedaan? Zit die deur echt wel op slot? Het is normaal om even terug te lopen om te controleren, terwijl je eigenlijk wel weet dat je het hebt gedaan.

 

hulpverlening Cluster 4 scholen (RENN 4 scholen)

Cluster 4 scholen (RENN 4 scholen).

Het basisonderwijs in Nederland is grofweg verdeeld in gebruikelijk (gewoon) onderwijs en speciaal onderwijs. Op deze laatste scholen zitten kinderen met een leer- of ontwikkelingsachterstand.

Depressieve Persoonlijkheid.

Zelfkritiek hebben is nooit verkeerd en wanneer je iets fout hebt gedaan moet je daarvoor je verantwoordelijkheden kennen. Wanneer iemand echter gebukt gaat onder een zeer ongewoon negatief zelfbeeld en zichzelf overal de schuld van geeft, zou er wel eens…Jaszzx, 23-08-2008.

hulpverlening Spirituele counseling, wat is het?

Spirituele counseling, wat is het?

Het duikt steeds vaker op, de term ‘spirituele counseling’. Je ziet het voornamelijk als bedrijfsonderdeel van mensen die actief zijn binnen het alternatieve geneeskundige circuit. Wat houdt spirituele counseling feitelijk in?

Werkrelatie in het maatschappelijk werk: kenmerken, aspecten.

In het maatschappelijk werk staat communicatie centraal. Elke communicatie is een vorm van interrelationele interactie. De relatie is de manier waarop de communicatie over een weer gaat. In het maatschappelijk werk en andere vormen van (vrijwillige) hulpverlening.

Wat doet een bemiddelingsmedewerker?

Als bemiddelingsmedewerker koppel jij werkzoekende aan de geschikte werkgever. Jij helpt mensen aan een baan. In de welzijnssector wordt je ook wel trajectbegeleider genoemd. De trajectbegeleider maakt veel gebruik van zijn netwerk van werkgevers.

Dakloos, wat te doen.

Je bent dakloos of raakt binnenkort dakloos. Mensen die dakloos zijn hebben geen dak meer boven hun hoofd. De laatste jaren is dit iets wat steeds vaker voorkomt. Zonder onderdak wordt het vaak moeilijk om een uitkering of werk te krijgen,

Passief-Agressieve Persoonlijkheid.

Iedereen moet wel eens tegen zijn zin iets doen.  Niemand doet dat graag en met veel plezier. Wanneer iemand echter altijd klaagt en beweert het slachtoffer te zijn van boze opzet, dan kan blijken dat die persoon problemen heeft met gezag en onredelijk zijn.

hulpverlening De multi-systemische aanpak bij crimineel gedrag

De multi-systemische aanpak bij crimineel gedrag.

Er is veel discussie geweest over de behandeling voor crimineel gedrag. Wat werkt en wat werkt juist niet? Welke aanpak is het meest effectief op de lange termijn? Alleen maar straffen of toch behandelen?

Rehabilitatie: opkomst en verloop in Nederland.

Rehabwat?! Rehabilitatie is een veelgehoord woord. Bijna iedereen kent dit woord; er wordt vaak gedacht aan terugkeer in de maatschappij. Daarmee houdt het echter wel op.

Hulp aan gewonden bij een auto ongeluk.

Het verkeersreglement verplicht elke persoon die betrokken is bij een ongeval dat lichamelijk letsel heeft veroorzaakt. Ook moreel is het een plicht om de gewonden te helpen, wanneer nodig.

 

hulpverlening Wat is pleegzorg?

Wat is pleegzorg?

In bepaalde situaties is het voor kinderen beter om ze tijdelijk uit huis te plaatsen. In dit geval kan pleegzorg uitkomst bieden. Dit geldt zeker in het geval er ook nog sprake is van leerproblemen en of gedragsproblemen bij de kinderen.

Interpersonal Process Recall (IPR).

IPR is een techniek die gebruikt wordt om gespreksleiders, werkzaam in de hulpverlening, beter inzicht te laten krijgen in hun gesprekken.

Vergoeding van Geestelijke Verzorging.

Onder “geestelijk verzorging” verstaan we de professionele en ambtshalve begeleiding, hulpverlening vanuit geloof en levensovertuiging. De geestelijk verzorger heeft in de meeste gevallen raakvlakken met de psychosociale therapeut.

Grensoverschrijdend gedrag binnen voorzieningen.

“We noemen Breivik een gek om onszelf te beschermen” is een krantenkop van de krant De Morgen (28 juli 2011). Breivik, ons allen wel bekend van de gewelddadige feiten die hij heeft gepleegd.

ODD en cd – boeken voor ouders, hulpverleners en docenten.

ODD is een oppositionele opstandige gedragsstoornis, cd is een antisociale gedragsstoornis. Verschillende boeken zijn de moeite waard om te lezen als ouder, opvoeder, leerkracht of begeleider van kinderen met ODD of cd.

Paradoxale communicatie of paradoxaal gedrag: zender-ontvanger.

Wat is paradoxale communicatie of paradoxaal gedrag? Mensen kunnen elkaar in onmogelijke en onoplosbare situaties brengen. De opdracht ‘wees spontaan’ is zo’n situatie, de opdracht is namelijk niet uitvoerbaar. Het is een paradoxale opdracht.

hulpverlening Paddo’s, waarom zou je je ‘gek’ eten?

Paddo’s, waarom zou je je ‘gek’ eten?

Paddo’s zijn regelmatig negatief in het nieuws geweest. Meestal als er iemand was overleden na het gebruik van paddo’s. Paddo’s zijn (wel of niet gedroogde) paddenstoelen die door gebruikers gegeten worden (soms gedronken in thee) die hallucinaties.

Zelfrespect: voel jij je onzeker?

Wat is zelfrespect? Wat is het verband tussen zelfrespect en een laag zelfvertrouwen? Heb jij een laag zelfbeeld over jezelf? Is jouw mening niet belangrijk is? Vind je het lastig om met jezelf om te gaan? Wat trek jij aan in het leven?

Copingstrategieën.

Iedereen heeft wel eens te maken met dingen als stress, teleurstellingen of andere tegenslagen. Ieder mens gaat daar ook anders mee om, op zijn eigen manier. Toch is er wel een lijn in te trekken van wat strategieën zijn die het meest gunstig zijn,

Een bevredigend seksueel bestaan.

Wanneer de seks niet langer zo plezierig is als een of beide partners zouden willen, kan dat tot spanningen in de relatie leiden, die soms doorwerken op andere terreinen. Gelukkig zijn we er tegenwoordig niet toe veroordeeld om ‘ermee te leren leven’.

hulpverlening HartslagNu app voor burgerhulpverleners

Hartslag Nu app voor burgerhulpverleners.

Vanaf dinsdag 20 oktober 2015 is de HartslagNu App beschikbaar voor burgerhulpverleners in Nederland. Bij een melding van een mogelijke hartstilstand via 112 stuurt de Meldkamer Ambulancezorg twee ambulances naar het slachtoffer.

Wat doet een jobcoach?

Als jobcoach help jij mensen aan het werk. De cliënten staan ver van de arbeidsmarkt en het is aan jou om ze over de drempel te helpen en te ondersteunen. Je helpt ze om het weer zelfstandig op te pakken.

Wat doet een activiteitenbegeleider?

Als activiteitenbegeleider bedenk je veel verschillende activiteiten om mensen te helpen bij het zo goed mogelijk en zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Er werken in Nederland ongeveer 9.000 activiteitenbegeleiders.

Het kerkgenootschap het Leger des Heils.

In 1865 stichtten William en Catherine Booth in de Londense achterbuurten een zendingspost: the Christian Mission. De armen en alcoholisten kunnen er terecht voor soep, zeep en het Evangelie. Een paar jaren later wordt dit Salvation Army genoemd,

In het gehaaste leven dat veel mensen tegenwoordig leiden, is het regelmatig hebben van hoofdpijn eerder regel dan uitzondering. Deze hoofdpijn kan diverse oorzaken hebben; en één daarvan is stress.

Het structureel functionalisme.

Er zijn in de sociologie drie hoofdstromingen te onderscheiden. Het structureel functionalisme is daar één van. Het structureel functionalisme heeft een idealistische denkwijze en beschouwen de sociale structuur als een product.

Wat is schuldhulpverlening?

Consumenten die schulden hebben die ze niet meer zelf kunnen oplossen, hebben recht op schuldhulpverlening. De schuldhulpverlener gaat inzichtelijk maken hoe hoog de schulden zijn, en probeert te helpen om de schulden af te bouwen.

 

hulpverlening Wat doet de voedselbank?

Wat doet de voedselbank?

In ons land is iedereen verzekerd van een minimaal inkomen waar ze van rond moeten kunnen komen. Door hoge vaste lasten is het niet voor iedereen mogelijk om ook daadwerkelijk maandelijks rond te komen.

Schizofrenie: rehabilitatie na een psychose.

Na je psychose probeer je de draad weer op te pakken. Samen met je psychiater. Eventueel maak je met jouw familie een plan voor hoe je verder wilt: een toekomstplan. Dat kan pijnlijk zijn, omdat je niet op de oude voet verder kunt.

hulpverlening Zelfhulpgroep bij verslaving

Zelfhulpgroep bij verslaving.

Naast de professionele hulpverlening in de verslavingszorg kan men gebruik maken van zelfhulpgroepen. De meest bekende zijn die van de Anonieme Alcoholisten. Daarnaast zijn er de bijeenkomsten van Narcotic Anonymous.

hulpverlening NLP practitioner worden, lesgeven in NLP

NLP partitioneer worden, lesgeven in NLP.

Neuro linguïstisch Programmeren is een populaire methode om positiever en succesvoller in het leven te functioneren. Cursussen, volledige opleidingen, avondopleidingen en zelfs schriftelijke opleidingen, worden gegeven via instituten.

Wat is muziektherapie?

Muziektherapie is een vakgebied dat nog maar weinig bekendheid betreft binnen de hulpverlening. Gelukkig leert men de therapeutische waarde van muziek steeds meer in te zien.

Laat een reactie, vraag of antwoord achter.