Categorieën
groeitaak Werktuigen & tools voor veerkracht weerbaarheid zelfgenezing

Hoe opnieuw een narcist in je leven vermijden? Deel 1

Narcistisch misbruik bindt de geest en de ziel vast.

Geraakt worden door een narcist lijkt op het geraakt worden door een goederentrein. Zoveel mensen zijn geschokt als ze ontdekken dat ze gewoon niet meer rechtop kunnen lopen. Mensen zijn geschokt als ze niet meer gewoon door kunnen gaan met het leven. Maar wat als je steeds opnieuw een narcist in je leven ontdekt?

Ga naar deel 2

Ik weet dat dit waarschijnlijk ook jouw ervaring is geweest. En het is angstaanjagend hoeveel je hersenen door elkaar worden geschud.

De obsessieve gedachten blijven je voortdurend achtervolgen. Ook voel je je alsof je besmet bent met een afschuwelijk emotioneel virus dat letterlijk je zenuwstelsel en je vermogen om te functioneren opeet.

Daarnaast kunnen er zoveel gebieden in je leven worden aangevallen en uit elkaar springen.

Narcisten vernietigen vaak het leven van mensen en scheuren ze letterlijk emotioneel, mentaal, fysiek, spiritueel en financieel in stukken. De effecten hiervan hebben ook invloed op iedereen en alles wat je dierbaar is, zoals jouw kinderen.

Dit is een totale inzinking die niemand zich kon voorstellen, tenzij ze het zelf hebben meegemaakt.

Oké, dus voordat we dieper ingaan op hoe narcisten je leven vernietigen, en hoe je hiervan kunt herstellen, wil ik jullie allemaal bedanken voor het steunen van onze doelstelling.

En als je “narcisme.blog” nog niet volgt, wil ik je eraan herinneren om dit alsjeblieft te doen. Geef deze aflevering ook een duim omhoog als je ervan geniet. Laten we nu dieper ingaan op deze informatie.

Hoe komen narcisten binnen in je ziel?

Narcisten zijn zeer bedreven in het infiltreren van je geest, emoties, ziel en leven. Hoe doen ze dit?

Ik hoop echt dat je er klaar voor bent om dit met openheid te horen. In elk geval dat je echt het verlangen hebt om echt te genezen van narcistisch misbruik. Omdat de waarheid ons echt vrijmaakt, wanneer we die accepteren.

100% Ik bevestig dat narcisten roofdieren zijn. Ze zijn op zoek naar leveranciers. Dat betekent dat ze op zoek zijn naar wat ze van mensen kunnen afnemen. En het is schokkend wat ze doen. Toch is het een misvatting dat een narcist zomaar iedereen kan misbruiken.

Grenzen

Zoals het geval was in mijn leven, en bij zo vele anderen, hadden we tot nu toe geen solide innerlijke Identiteit om een ​​krachtige grensfunctie te hebben.

Dat betekent het vermogen om onszelf te vertrouwen. Maar ook om te spreken, en nee te zeggen wanneer dat nodig is. Bovendien is het nodig om emotioneel heel en krachtig genoeg te zijn om de nodige zorgvuldigheid te betrachten voordat iemand ons leven binnengaat.

Als je dat niet hebt, zorgt dat voor een ingang.

Het was een scheur in onze integriteit van onszelf. Narcisten zijn bedreven in het identificeren van waar je grenzen niet solide zijn en profiteren hiervan. Dit is hoe narcisten dit doen – ze vatten je samen en ze vinden feiten.

Ze weten hoe ze kunnen ontdekken wat je voelt als je nog steeds pijn hebt in je leven. Wat er ontbreekt. Of wat je ook denkt dat je niet voor jezelf kunt genereren. Nu hoeft de narcist alleen nog maar zichzelf te positioneren als de schenker of redder van dit ‘ontbrekende stuk’. Dan hebben we het gevoel dat we ze kunnen vertrouwen.

Dan hebben we zelfs het gevoel dat we ze nodig hebben. We hebben zelfs het gevoel dat dit de persoon is waar we ons hele leven op hebben gewacht. Hierdoor ontstaat er een krachtige chemische verbinding met deze persoon.

Dit is één van de meest confronterende dingen die ik zelf onder ogen moest zien.

Toch was het dat wat me uiteindelijk bevrijdde van niet alleen het trauma van mijn misbruiksymptomen. Maar het gaf me ook het vertrouwen en de kracht om te weten dat ik in de toekomst nooit meer misbruik zou toestaan en opnieuw een narcist in je leven toelaten. Ik leerde om zelfpartner te worden, mijn trauma’s te verwerken en reparenting te doen.

Waarom werd ik een makkelijk doelwit voor narcisten? Waarom zou ik hen toestaan om mijn grenzen te overschrijden, zodat ze weer in contact zouden komen met een narcist in hun leven?

Het volgende … Ik vertrouwde te veel op mensen. Bovendien ik niet de nodige zorgvuldigheid betracht om hun ware karakter vast te stellen. Ik had dat eerst moeten doen, voordat ik ze mijn hart, mijn bed, mijn lichaam, mijn bedrijven en mijn financiën liet zien. Kortom, wat deed je om opnieuw een narcist in je leven toe te laten.

Ook was ik bang om mijn innerlijke waarschuwingsklokken te steunen. Bovendien had ik schrik om de moeilijke gesprekken te voeren. Dit betekende dat ik vatbaar zou kunnen zijn voor mensen die reageren op mijn vragen, of grenzen, of rechten.

Dat betekent dat ze me kunnen afwijzen. Ze kunnen me verlaten of straffen, omdat ik me heb uitgesproken.

Angst voor crap

Zoveel mensen die door narcisten zijn doordrongen (geprogrammeerd of geconditioneerd), hebben ook de angst voor CRAP gedragen.

c=criticised r=rejected a=abandoned p= punished.

Het volgende is zo waar wat betreft narcistisch misbruik. We hadden geen stem. Er werd noch geluisterd, noch was er inleving.

Kindertrauma!

Ik weet dat je, net als ik, het vreselijke trauma hebt meegemaakt dat je het zwijgen opgelegd. Dat je ongeldig werd verklaard. Daarna werd je verlaten werd toen je probeerde te spreken voor jezelf. Nooit mocht je opkomen voor jezelf.

Dit is waar ik vandaag diep in wil duiken wanneer ik je uitleg hoe we dit allemaal kunnen veranderen. Vervolgens kunnen we van binnenuit met vertrouwen en kracht komen. Bovendien kunnen we een stem hebben. Je kunt je stem laten horen. Niet alleen onze rechten en behoeften gewaardeerd en geëerd krijgen, maar dit ongeacht wat bepaalde mensen zijn of niet doen.

Je hebt me wel of niet horen praten over CRAP – de angst om bekritiseerd, afgewezen, verlaten en gestraft te worden.

(criticized, reject, abondent, punnished)

Voor degenen onder je die dat niet hebben, dit gaat over de angsten in ons die ons niet toestaan ​​om

a) te weten wat onze rechten zijn

b) ze duidelijk en kalm uit te spreken en

c) als laatste beslissingen te nemen die bij hen passen en onszelf eren.

De angst voor CRAP in ons hebben is waarschijnlijk de grootste gevoeligheid die we hebben voor narcistisch misbruik.

Want zodra we onze waarden en waarheid niet kunnen definiëren en niet op één lijn kunnen brengen, betekent dit dat we gecontroleerd zullen worden door de waarden en waarheden van andere mensen.

Dit gebeurt ongeacht hoe scheef de anderen zijn. In het geval van narcisten zijn deze waarden en waarheden volledig ongezond en verdraaid. Zonder te weten waarom we het doen, geven we onze kracht weg. Daardoor komt er opnieuw een narcist in je leven.

Wanneer we ontspoord zijn door de angsten voor CRAP, steunen we ons innerlijke wezen niet.

Dit betekent dat wanneer we dit innerlijke buikgevoel krijgen en die ‘verkeerde locatie’ ons waarschuwt ons daarvan afsluiten. Wanneer we een signaal hebben dat ons iets zegt of doet, wat betekent ‘ik moet dit echt onder ogen zien’, we ons in plaats daarvan afsluiten.

We zetten niet ons beste beentje voor. Vervolgens raken we opgesloten in het ervaren van de angsten die we proberen te vermijden.

Ik wil één voor één ingaan op al deze angsten voor CRAP.

De angst voor kritiek is de angst om te worden berispt, afgekeurd, bestraft en ten slotte aan de kaak gesteld.

Dan gaat het een versnelling hoger in de angst voor afwijzing. Dat is de angst om te worden afgewezen. Dat lijkt op weggeduwd worden, over het hoofd gezien en uitgesloten te worden. Kortom, wat het algemene zondebokmechanisme is.

Verlatingsangst

Hier hebben we de angst om in de steek gelaten te worden. Dit zijn de angsten om te worden verwaarloosd, alleen gelaten, achtergelaten en verlaten.

Toch is de angst voor straf het hoogtepunt van al deze angsten. In combinatie met de gevoelens van machteloosheid om te stoppen wat ons pijn doet, is dit de grootste angst. Net alsof een kind overweldigd was door een volwassene leefden we in tijden waarin er geen persoonlijke rechten waren om te worden beschermd.

Angst voor straf

Terwijl we de angst voor straf ervaren, hebben we de verhoogde angst voor kritiek die escaleert tot de terreur van vervolging. De angst voor afwijzing kan uitbarsten tot de angst voor uitzetting of zelfs eliminatie. Hetzelfde als voor de angst voor verlating. Die angst kan uitbarsten tot de angst om te worden achtergelaten en te sterven.

Dit klinkt alsof ik deze angsten sensationeel maak, maar degenen onder jou die narcistisch zijn misbruikt, weten dat ik niet overdrijf.

De angsten van CRAP variëren van het gevoel over het hoofd te worden gezien. Net zoals verkeerd en gebrekkig aan anderen te worden voorgesteld. Het zijn helemaal tot letterlijke, oer, diepe overlevingsprogramma’s zoals schaamte die geactiveerd worden. Dat heeft ons de kans ervan bewust te worden en onze ziel terug te verbinden waar ze werd afgescheiden van moeder of vader.

Narcisten activeren dit spul krachtig. Ze stemmen erop af, maken er gebruik van en laten het regelmatig in ons tot ontploffing komen.

Wanneer we een relatie hebben met een narcist, ervaren we, als het masker eenmaal is gevallen, vaak invalidatie, devaluatie en ontmenselijking. Het maakt niet uit of de narcist een partner, moeder, ouder, broer, zuster, familielid, kennis of collega, dochter of zoon betreft.

De kern van ons wezen is geterroriseerd en we vinden het absoluut onmogelijk om onze rechten te verdedigen.

De angst voor crap gaat diep door veel van onze aderen, ziel en geest.

Persoonlijk voelde crap alsof ik niet eens helder kon denken, laat staan ​​dat ik me in bepaalde gevallen kon uitspreken.

Ik had letterlijk het gevoel dat elke cel in mijn lichaam trilde van de mogelijke gruwel van vernietiging.

Ik weet dat velen van jullie die narcistisch zijn misbruikt zich ook zo voelden. Zelfs soms voor het narcistisch misbruik. Toen ontdekte je bij narcistisch misbruik, dat je vreselijk werd gestraft. Dat was toen je eindelijk probeerde te praten, omdat de zaken zo erg waren dat de angst om te blijven erger werd dan de angst om te spreken.

Laten we eerlijk zijn, het valse zelf van de narcist eist dat je het kalmeert, aanbidt en vreest.

Natuurlijk, als je probeerde je eigen gedachten, gevoelens, meningen en rechten te hebben, werd je gestraft. De narcist bracht de diepste oervrees voor vervolging voor je naar buiten. De angst voor je eliminatie en de angst om achtergelaten te worden is de effectiefste manier om je machteloos te maken.

Omdat de narcist wist dat hij je zou ontmantelen en uitschakelen. Want je bent een bedreiging voor het bestaan ​​van de kwetsbare identiteit van de narcist. De narcist hoopt dat hij of zij je zou raken waar het de meeste pijn zou doen. Natuurlijk zou dat de effectiefste manier zijn om je machteloos te maken.

Doodsangst

Velen van jullie hebben gemeld dat je letterlijk het gevoel had dat je dood zou gaan tijdens zo’n ervaring. Ook tijdens de nasleep van narcistisch misbruik. We voelden ons allemaal zo.

En de reden waarom we ons zo voelden, is omdat al die menselijke verschrikkingen, sluimerend in ons onderbewustzijn zitten. We probeerden te vermijden door niet te spreken. Hoewel we werden geactiveerd en tot leven kwamen en ons bewustzijn ontmoetten met de kracht van een orkaan.

Waarmee heeft de narcist je gestraft?

Het enige dat vastzat in je gevoelens, was (of is nog steeds) de grootste onopgeloste terreur die je hebt op de CRAP-afdeling. Of had je meer dan één vreselijke onopgeloste verschrikkingen binnenin.

Kun je zich verhouden tot alles wat ik vandaag met je deel?

Ik ken voor mezelf alle angsten van crap (kritiek, afwijzing, verlating en straf). Ze hielden me allemaal stil waardoor ik probeerde de vrede te bewaren en veilig te spelen.

Gezonde autonomie

Maar bij mij, zoals de narcisten met ons allemaal deden, berekent de narcist wat je CRAP-verschrikkingen zijn. Vervolgens gebruikt de narcist deze kennis om je te boeien en te verbranden elke keer dat je probeert je eigen geest en gezonde autonomie te hebben. Uiteraard zodat je opnieuw een narcist in je leven hebt.

Je terugduwen in onderwerping en gehoorzaamheid en weer onder controle staan ​​van het valse zelf van de narcist.

Hoe wordt dit opgezet? Waar komen deze verschrikkingen oorspronkelijk vandaan?

Bloederige geschiedenis

Ik ga vandaag diep, in het onbewuste, collectieve en energetische waarheid. De geschiedenis van het menselijk bloedbad met elkaar op deze planeet is zeer ongewoon. Helaas vinden in veel delen van de wereld nog steeds wrede wreedheden plaats.

Ik geloof dat we allemaal in verschillende mate het trauma en de breuken in onze geest dragen van wat mensen elkaar in onze aderen kunnen aandoen.

Ketters en vrijdenkers

Vrouwen die met kruiden en verloskunde werkten, werden verdronken of verbrand. Vrije denkers werden bestempeld als ketters en berecht en geëxecuteerd. Degenen die werden beschuldigd, het maakte niet uit wat ze zeiden dat ze probeerden hun onschuld te bepleiten, kunnen door een groep uitzinnige, “rechtvaardige” mensen zijn aangevallen.

Ze wilden bloed als rechtvaardiging. Bijvoorbeeld door je op de weg van steniging mee te nemen, opgehangen of uit elkaar gescheurd worden met galopperende paarden. Dat is aan de orde in alle oorlogen, burgeroorlogen of waar gefolterd wordt in alle dictaturen en waar mensenrechten niet van tel zijn.

Dat was het lot van mensen die werden uitgekozen omdat ze probeerden autonomie te handhaven in een systeem van gevraagde naleving dat, maar weinigen begunstigde en velen beschadigde.

Genocide

En er waren mensen die simpelweg vanwege hun huidskleur of geslacht werden aangevallen. Je moet daarbij denken aan marteling, verkrachting of die een goedkope causaliteit werden in de grootste gruweldaad die de mensheid kent – genocide.

Wat heeft al dit gedoe veroorzaakt?

Onuitsprekelijk trauma voor de collectieve geest van de mensheid zelf.

Trauma opgesloten in de wezens van onze voorouders dat vervolgens door de generaties werd doorgegeven aan onze wezens.

Neurowetenschappers bewijzen nu epigenetisch dat de effecten van trauma worden geërfd. Vervolgens worden degenen die de terreur van CRAP erven vervolgens geboren in gezinnen waar de ouders een trauma belichamen.

Ze hebben daarom hun eigen strijd met crap. Een strijd tegen de angst om zich uit te spreken, meningen, waarden en rechten te hebben en te beweren wat je wenst.

Dat betekent:

1) ze hebben niet de middelen om hun kinderen gezond te modelleren. Onder andere hoe ze waarden kunnen vaststellen en weten dat ze het verdienen om rechten te hebben, voor hen of voor anderen op te komen en zich bij hen aan te sluiten en te verenigen.

2) omdat de stemmen en rechten van de ouders werden weggenomen van hen, zullen ze helaas hun kinderen waarschijnlijk ook de stem en rechten van hun kinderen beroven.

Gekwetste mensen doen mensen pijn.

De ziekte van crap wordt keer op keer doorgegeven.

Denk hier eens over na: Hoe zeldzaam is het voor iemand om te weten wat zijn waarden en rechten zijn. Het is zeldzaam ook nu elk gesprek te kunnen aangaan. Dat betekent dat het zeldzaam is om vragen te stellen om hun waarheid te verduidelijken en te spreken zonder angst, huivering, rechtvaardigingen en schuld.

En dan onvoorwaardelijk te kunnen zonder de vereiste van een bepaalde uitkomst horen wat er bij hen terugkomt. En dan gezond nagaan of die persoon van de situatie wel of niet aan zijn waarden voldoet.

Bovendien is het zeldzaam om te kunnen weglopen en zijn eigen ware leven blijven genereren als die persoon of situatie geen gezonde match voor hen is.

Ken je iemand als deze? Als je dat doet, komen ze niet van deze aarde!

Eigenlijk is dat best mogelijk. Maar ze dragen niet langer de aardse trauma’s die we allemaal hebben en waarvan we ons allen moeten verlossen.

Ze kwamen ofwel uit een familie die de trauma’s van de mensheid ontweken, wat eigenlijk een gezonde geïsoleerde tribale samenleving had moeten zijn. Of zijn ze zelf een product van de interne bevrijding van het trauma van de mensheid en ze leven er vrij van.

In schril contrast hiermee is dit de manier waarop de meeste aardbewoners werken.

‘Ik hou al mijn kaarten dicht bij mijn borst. Bovendien zal ik de waarheid niet vertellen over hoe ik me voel. Tenminste zal ik proberen uit te zoeken wat die andere persoon wilt. Wat zijn hun motieven? Wat is er echt aan de hand? Daarna zal ik pas een beslissing nemen over wat ik zeg.’

Energetisch niveau

Je ziet dat mensen elkaar niet vertrouwen. De echte reden waarom ze elkaar niet vertrouwen is omdat ze nog niet naar hun energetisch niveau zijn gegaan.

Ze hebben hun trauma niet losgelaten.

Bovendien komen ze uit de sluimer en illusie van de gedachte dat het leven van buiten naar binnen gebeurt.

Zoals zovelen van ons begrijpen ze, vóór het herstel van een bloeiend leven, niet het totale universele systeem van ‘zo van binnen zo buiten’. Ook vertrouwen ze zichzelf niet.

Ze beseffen niet dat wanneer ze het trauma en dus angst bevrijden ze gewoon waarheidsgetrouw en eerlijk verschijnen bij een ander. Immers je zult hen geen CRAP geven die hen probeert te raken, omdat het allemaal zo begint te rollen als je de narcistisch dans meespeelt.

Als je mijn normen en waarheden afkeurt, me afwijst of me in de steek laat, dan zijn we klaarblijkelijk niet geschikt voor elkaar. Dat is een goede, bevrijdende uitspraak.

Bovendien ben ik al heel en gezond.

Ik heb niets van je nodig om aan mijzelf te geven. Bovendien ben ik alleen geïnteresseerd in het samensmelten met wat en wie meer schept van wat al is, niet minder.

Als je niet op een lijn zit, neem ik mezelf, mijn waarden en mijn leven mee naar wat en wie met me op een lijn zit. ‘

Droom je ervan om zo te zijn?

Wil je zo leven? Wel, ik beloof je als je die bloeier wilt zijn zijn, dan kun je dat alleen wanneer je je ware zelf redt. Dat doet herleven, die begraven was onder al dat trauma. Er is een ongelooflijke vrijheid, bevrijding en emancipatie wanneer we ons concentreren op en beginnen met het vrijgeven van de trauma’s van crap.

Je beseft dit: je leeft niet in de tijd van steniging, getekend en in vieren gedeeld worden, verdronken of verbrand worden als je jezelf bent.

We bevinden ons in gouden tijden, evolutionaire tijden.

We bevinden ons in tijden van de opkomst van het ware zelf. Nu kunnen we opgaan in de glorie van het kennen van onze kracht om te scheppen. Bovendien kunnen we gelukkig en vervuld zijn en dat massaal maken. Dat is aanzienlijk voor onze kinderen en hun toekomstige generaties.

We weten dat we lief, waardig, heel, gezond en meer van hetzelfde verdienen. Dit is onafhankelijk van wat de andere daarover mag denken.

Eenvoudig door onze focus af te leiden van de buitenkant en ons niet meer te laten afleiden door wat iedereen doet of niet doet, speelt geen rol. We kunnen onze aandacht naar binnen te richten om ons te ontdoen van ons interne trauma. Zodat we een stem hebben, zodat we rustig, duidelijk en eerlijk kunnen opdagen.

Hoe word je van die plek gehaald? Hoe word je misbruikt? Dat kan je ware zelf niet zijn.

Een narcist komt nooit samen met iemand die volledig solide en heel is. Niet met iemand die hun waarden en rechten kent. Niet met iemand die niet accepteert dat hij wordt bekritiseerd, afgewezen, verlaten en gestraft.

Een narcist zal niet doorgaan met het kwetsen van een persoon die zich niet hoeft vast te houden. Niet met iemand die zichzelf probeert te definiëren door wat de narcist beloofde toe te staan​, omdat ze een generatieve hele bron zijn om dit nu voor zichzelf te creëren.

Dat wil niet zeggen dat die mensen zwak zijn.

In tegendeel ze hebben net in grote hoeveelheid kwaliteiten die de narcist niet heeft. En het zijn geen bedriegers.

En ze geven niet de schuld aan een ander voor hun trauma. In tegendeel, ze hebben beslist om nog meer begrip te hebben voor trauma’s. De narcist heeft echter besloten een oplichter te worden. Als hij of zij zwakte ziet daar wil hij of zij gebruik van maken.

Volledig genezen van je onderbewustzijn stap voor stap.

Nu je trauma nog een eigen leven in je heeft, zullen je ergste angsten zich blijven manifesteren in je bewuste realiteit. Totdat je ze volledig hebt genezen van je onderbewustzijn en jezelf ervan hebt bevrijd.

Ik hoop dat je ten diepste begrijpt dat je inenting tegen misbruikers belangrijk is. En dat je afgestemd hebt op je grootste leven. Dat vereist dat je uit de angsten van crap komt. Zodat je kunt verschijnen als je ware, krachtige, eerlijke, zelfverzekerde, stralende en zelfgenererende zelf.

Bovendien is het een diep verlangen van mij dat dit artikel diep in je resoneert. Omdat het een heel belangrijke is. Het gaat niet alleen om ons allemaal persoonlijk, het gaat om de hele mensheid collectief.

Ik ben zeker niet de enige!

De leden van ons lezerspubliek van narcisme.blog, die succesvolle bloeiende persoonlijkheden worden (de groei is nooit af), hebben ook hun innerlijke inventarisatie gedaan.

Ze hebben de tijd en moeite gestoken in het genezen van die delen van zichzelf zodat ze niet opnieuw een narcist in hun leven toelaten. Dat zijn dezelfde als die van mij. Die hen zeer vatbaar maakten voor gewetenloze mensen die niet hun best belangen centraal stelden.

Welke zijn de delen waar je nog aan moet werken? Laat het ons weten in de commentaren.

Waardering: 1 uit 5.

Lees meer

Één reactie op “Hoe opnieuw een narcist in je leven vermijden? Deel 1”

Ik zie veel dingen terug in mijn relatie wat hier geschreven staat

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder! Reactie annuleren