Zelfhelpers, zelfzorgers, traumaherstellers, traumaverwerkers, samen vrij en verbonden!

naar Home: klik op de afbeelding

Menu

zoeken in Archieven
zoeken in Categorie*en

Gedachtenmanipulatie met als doel onrechtmatig beïnvloeden.

De mooie woorden van de narcist

Je verlaten was de grootste fout in mijn leven. Ik had 100% schuld, omdat onze relatie niet werkte. Bovendien ga ik naar therapie gaan. Ik zal serieus van je houden. Je kunt erop rekenen dat ik alles zal doen om het te bewijzen. Je bent de enige die ik wil.

Allemaal mooie woorden van de narcist die je terug wil, omdat hij wanhopig alleen is gevallen. Zou het kunnen dat ook dat gedachtenmanipulatie is?

Definitie gedachtenmanipulatie.

Gedachtenmanipulatie is elk proces met als doel van het proberen om de vraag, controle, of het onrechtmatig beïnvloeden van andermans gedachten of gevoelens.

De term “Gedachtenmanipualtie” Komt uit de klassieke roman Nineteen Eighty Four  van George Orwell. In het boek waarin Orwell een maatschappij beschrijft waarin gedachten van een persoon wordt geregeld en gemanipuleerd door de overheid en over het denken van de “verkeerde” gedachten bestaat er wetgeving als een misdaad die bekend staat als “thoughtcrime” (gedachtenmisdaad).

Orwell demonstreert in zijn boek hoe men controle houdt over een volk, een disfunctionele regering probeert het volk te beïnvloeden en te beheersen, niet alleen de manier waarop ze zich gedragen, maar hoe ze denken.

De narcistische gedachtenmanipulatie in het gezin.

Hetzelfde geldt voor disfunctionele families en relaties, waarbij een controleur of misbruiker probeert macht en controle te houden door eerst iemands gedrag te beheersen via hun gedachten.

Onafhankelijk denken, het vragen, redeneren, rationalisering, vergelijkingen, gewoon vrije gedachten kan een bedreiging vormen voor een controleur of misbruiker.

De misbruiker kan proberen om het slachtoffer te ondervragen en het onderdrukken van hun recht op vrijheid van gedachte. Door samenhangende actie wordt aan kinderen geleerd als ze denken zoals de ouder dat ze beloond wordt of gestraft met fysiek of psychisch geweld of allerlei vormen van intimidatie.

Door de agressieve wispelturigheid en stemmingswissels van de narcist lopen de kinderen op eieren en een beetje vriendelijkheid van de narcist wordt al als fantastisch beschouwd. Dat is versterking van de traumabinding.

Zelfcensuur.

Volledige gedachtenmanipulatie ontstaat als de kinderen zichzelf gaan censureren en de narcistische gedachten mee verkondigen om aan de terreur te ontsnappen.

Dit is niet alleen overlevingsinstinct, maar ontstaat ook door het gedrag van de narcist te kopiëren (spiegelneuronen) en de coping aan de reële situatie door er te verblijven.

Wanneer een persoon begint om je gedachten te bewaken kan je zich beledigd voelen – of je kunt de drang hebben om je ware gevoelens te verbergen. Je ontkent je eigen gedachten om de vrede te bewaren.

Je verandert je eigen set van waarden en overtuigingen om te proberen in harmonie te leven.

Dit kan werken op de korte termijn. Het is niet zo makkelijk om je kernwaarden en overtuigingen te veranderen. Bovendien is het een recept voor toekomstig conflict in je relatie en verlies van eigenwaarde voor jezelf.

Het kan verleidelijk zijn om te proberen om “gedachtenmanipulatie” toe te passen bij anderen in relaties.

Echter, gedachtenmanipulatie is een ongezonde manier om te proberen om anderen te controleren en, wanneer ze na verloop van tijd daaraan toegeven, kan een vorm van emotioneel misbruik ontstaan.

Je gedachten zijn je eigendom. Niemand heeft het recht om je persoonlijke gedachten te controleren, te ondervragen of te besturen.

Ik geloof dat dit geldt zowel voor persoonlijkheidsstoornis patiënten en voor degenen die in relatie met hen zijn. Dus moet een persoon met een narcistische persoonlijkheidsstoornis niet proberen om de geest van een familielid of partner te veranderen.

Ook een persoon zonder een persoonlijkheidsstoornis heeft geen zaken om te proberen de gedachten te lezen van een ander.

gedachtenmanipulatie
Klik voor meer info

Voordat je de gedachten leest en die lezing uitspreekt, dien je eigenlijk toestemming te vragen om deze vermoedens uit te spreken.

Je kunt ook niet overgaan om te proberen de gedachten en de geest te controleren van een persoon met een persoonlijkheidsstoornis. Laat ze de gevoelens hebben die ze hebben. Maar verwijder jezelf uit hun buurt. Als iemand ervoor kiest om iets wat je weet niet als waar te beschouwen dan is dat hun zaak, niet die van je!

Laat ze geloven wat ze willen geloven en voelen wat ze willen voelen.

Dat is hun zaak! Je eigen gevoelens en je eigen gedachten zijn je eigen spullen zoals je eigen woning en dat is waar je focus hoort en waar je de vruchtbaarste tijd besteedt.

Als je merkt dat je boos wordt op iemand over de manier waarop ze zich voelen of over de manier waarop ze denken dan ben je schuldig aan “gedachtepolitie” en gedachtenmanipulatie. Je kunt beter je aandacht richten op het narcistische gedrag van die persoon dat je onacceptabel vindt in plaats van op de gedachten van de dader.

Als een persoon gedachtenmanipulatie gebruikt adviseer ik om te zijn wie je bent. Je blijft denken wat je wilt. Je stopt niet met geloven en voelen wat je voelt. Er is geen verandering nodig om te geloven wat je gelooft.

Je kunt niet gemakkelijk veranderen wat je denkt, voelt en gelooft en je hoeft niet te denken aan iedereen die een verklaring heeft voor de manier waarop je denkt en voelt.

We zijn verantwoordelijk voor ons gedrag – niet voor onze gedachten.

Ook door dat iemand een vraag stelt of een opmerking maakt, brengt deze persoon ons op bepaalde gedachten. Zoals met situaties en een omgeving bij ieder van ons ook gedachteassociaties ontstaan. Iemand kan namelijk ook een vraag stellen die ons laat zoeken in onze persoonlijke geschiedenis.

Ook bij alles wat er gezegd wordt, zoekt ons brein naar een zingeving en betekenis van de woorden. Tijdens dat zoeken zelfs ontstaan bij ons gedachten, en met bepaalde uitspraken kan de narcist de bedoeling hebben de aandacht te blijven trekken. Vooral irrationele uitspraken hebben dat als resultaat tot gevolg, dan blijft ons brein zoeken naar een betekenis die er niet is.

Gedragsverandering triggeren.

Een vraag van een narcist kan dus ook een ervaring oproepen waarvan je niet wist dat je die hebt gehad. Door bepaalde vraagstelling kan een narcist proberen om een gedragsverandering te maken bij je.

Dat is het langzaam afbreken van je zelfvertrouwen.

Op die manier zorgt dat voor de nodige ondersteuning van zijn behoeften. Het gevolg is dat je je eigen behoeften vergeet. Zo kan dus een narcist beelden oproepen van uit je jeugd met de specifieke bedoeling om jouw terug te brengen naar een situatie waarin je gekwetst werd en zo je gevoel van dat moment veranderen.

Bijvoorbeeld: Een narcist zegt dat je nog slechter bent dan je vader.

Daardoor ga je denken op alle slechte zaken van je vader. Daarbij ga je je in die gevoelstoestand inleven. Door die toestand waar je je dus nog slechter moet voelen over jezelf.

Iemand uitdrukkelijk doen herinneren rechtstreeks of indirect aan een kwetsende situatie, zodat je bang wordt en steun gaat zoeken bij de narcist, bijvoorbeeld bij de keuze van een film, of bij het doen van zeer vage suggesties.

Voorbeeld: Weet je nog de gedachten dat je gisteren had? Ik heb het over het moment toen we naast de fontein stonden in het park aan het station in Brugge.

Gedachtenmanipulatie kan dus gebruikt worden in hypnotherapie om je bewust te maken.

Door hypnose kan je blokkade in je persoonlijkheid ontwikkeld worden. Echter, hypnose door een narcist zal gebruikt worden, zodat je persoonlijkheid afbreekt tot ze gebroken wordt.

Listige taalpatronen gebruikt om je te beïnvloeden.

Daarom dat ik het belangrijk vind om even in te gaan op transderivationele fenomenen zoals ik in de taal van de narcist even heb aangehaald.

De gegeneraliseerde verwijzing index maakt deel uit van de groep van taalpatronen gedefinieerd door Richard Bandler en John Grinder in patronen als transderivationele verschijnselen.

gedachtenmanipulatie
Klik voor meer info

Ik zal eerst hier heel kort het idee achter transderivationele fenomenen schetsen.

Het klinkt technisch, maar je wilt met taalpatronen dat je hypnotische subject of slachtoffer moeite moet doen met taalkundige informatie.

In feite ga je ervoor zorgen dat de geest van de persoon waarmee je praat op een bepaald niveau door gaat met een transderivationeel zoeken naar mening van wat er gezocht of gezegd wordt. Een transderivationeel zoeken is in de eerste plaats een zoektocht naar de betekenis van een stukje informatie.

Een vage of dubbelzinnige verklaring veroorzaakt een transderivationele zoektocht of een zoektocht tussen betekenissen die de aandacht van een slachtoffer vasthoudt. (bewust of onbewust)

Het gebeurt de hele tijd in communicatie. Om te begrijpen wat iemand je vertelt, moet je in je gedachten gaan en een manier vinden om de woorden die je tegenkomt te relateren aan een interne ervaring.

Als ik tegen iemand zeg: “Denk aan je moeder” – de meeste mensen komen met een duidelijk idee van een persoon. De zoektocht naar betekenis is in dit geval een beknopte en eenvoudige.

Als ik tegen iemand zeg: “Denk aan een huis”, dan denkt dezelfde persoon aan hun eigen huis, een kindertehuis, het huis van Trump, het huis van een vriend of een geïdealiseerd huis.

Hier kan de zoekopdracht complexer zijn, voordat hun geest genoegen neemt met degene met wie ze tevreden zijn. Sommige mensen zullen inderdaad vragen: “Wat voor soort huis?”

Taalpatronen van Ericsson.

Hypnotische inductie

Het punt over de listige vaagheid van de taalpatronen bedacht door Erickson is dat de persoon die onderworpen wordt aan een hypnose op een bepaald niveau wordt gevraagd om de betekenis te geven die het geschiktst is voor hen in de context van de hypnotische inductie.

Een narcist zal ook zo’n kattebelletjes loslaten. Wat hij of zij ook doet, is een stok in het hoenderhok gooien om je te beïnvloeden. Hierdoor kan hij het slachtoffer uitbuiten.

Weerstand doorbreken

Op deze manier heeft de persoon niet het gevoel dat ze worden gedwongen en geleid door een overheersende hypnotiseur of narcist om te doen wat hem wordt verteld.

De listige vaagheid van de taalpatronen is een gunstige en effectieve manier om de wrok of het wantrouwen van een persoon of een slachtoffer ten opzichte van de hypnotiseur of een narcist te omzeilen. Deze listige vaagheid schept een vermoeden dat klassieke hypnotiseurs ‘weerstand’ noemen.

Transderivationeel zoeken.

De theorie is dat de geest één betekenis op een bewust niveau oppikt, maar andere betekenissen mist die rechtstreeks tot de onbewuste geest spreken.

Uit ervaring met hypnotiserend werk lijkt transderivationeel zoeken ook op een andere manier te werken.

Wanneer transderivationele zoeken taalpatronen worden verweven met een hele stroom van taal, lijkt de bewuste geest de dubbelzinnigheid half op te sporen en zal de bewuste geest bezig zijn met een dubbele controle over die betekenis is.

Deze bezigheid bij het dubbel controleren veroorzaakt verdere taalpatronen die volgen op diegene die niet worden opgemerkt door de bewuste geest, terwijl deze wordt afgeleid.

Deze extra taalpatronen hebben rechtstreeks toegang tot de onbewuste geest.

Rechtstreeks dat betekent zonder dat het kritische vermogen van de bewuste geest in de weg zit.

De gegeneraliseerde referentie-index is één van die taalpatronen die de geest van een persoon op zoek naar betekenis stuurt.

De manier waarop het generaliseerde ontwerp wordt gemaakt, is door het onderwerp van de zin en alle omstandigheden die rechtstreeks verband houden met de gebeurtenissen van de persoon die je wilt beïnvloeden te verwijderen uit de communicatie die je hebt.

Voorbeeld: laten we veronderstellen dat je je vriend aanmoedigt om een ​​betere toekomst te verwachten.

Je kunt gewoon tegen je vriend zeggen: “Wel, ik begrijp dat je een probleem hebt met angst. Ik begrijp dat je de behoefte voelt om er controle over te hebben. Nu je bij me bent, kan ik je verzekeren dat je problemen snel zullen worden opgelost.“

Behalve natuurlijk als dat iemand is met angstgevoelens. Wanneer die persoon een behoefte heeft om de hele tijd controle te hebben kan hij anders reageren.

Het is best mogelijk dat die persoon het gevoel zou hebben dat hun probleem ofwel

a) wordt gekleineerd, en

b) dat ze niet willen dat er een snelle genezing komt.

En sommige mensen, geconfronteerd met dit soort aanpak in een vreemde omgeving, zullen antwoorden:

“Ja, dat is allemaal heel goed voor je om dat te zeggen, maar je hebt mijn probleem nog niet opgelost. En mijn probleem is uitzonderlijk.”

Oké, dus dat is waarschijnlijk een overdrijving.  Vind je dit een kritische reactie van iemand die erg gespannen is?

Immers, neurotische spanning komt vaak rechtstreeks voort uit een zeer kritische en defensieve houding!

Maar je kunt ook een paar zinnen als volgt in het gesprek opnemen: “Ik heb eens iemand gehoord die het moeilijk had, en die precies het juiste deed door iemand te zoeken die hen wilde helpen.”

“Ze ontdekten dat hun problemen verrassend snel wegsmelten. “

Je zult zien dat het erg weinig voorkomt bij een klant om fouten te vinden in het tweede geval. De tweede alinea is alleen maar een algemene verklaring, die gaat over gegeneraliseerde gebeurtenissen.

In het tweede deel zijn alle verwijzingen naar de relatie tussen cliënt en behandelaar verwijderd. Daarin zijn alle details over angst en controle verwijderd.

Maar op een bepaald niveau zal de cliënt de alinea belangrijk voor zichzelf maken. Dat betekent op “het onderbewuste niveau” wordt het wel belangrijk na dat het onbewuste gezocht heeft.

De techniek voor het maken van zinnen met een gegeneraliseerde referentie-index is vrij eenvoudig.

Als je deze techniek kent, ontstaat bewustzijn over de patronen die de narcist gebruikt in zijn sms, e-mails of gesprekken.  Daardoor begrijp je hoe de emotionele manipulatie heeft kunnen ontstaan en duren.

Maar deze taalpatronen kunnen ook in omgekeerde zin gebruikt worden. Je kunt ook je positieve eigenschappen, dromen, ervaringen veralgemenen, zodat het in je onderbewuste inzinkt.

Bovendien bepaal je wat je wilt zeggen. Je verwijdert de zelfstandige naamwoorden die het ding maken dat je nadrukkelijk wilt zeggen aan een persoon. Vervolgens leg je er algemene termen in. In het bovenstaande geval zijn dit: “iemand” en “problemen”.

Hieronder vind je een flagrant voorbeeld van hoe je een zin converteert naar het formaat van de “Generalized Referential Index.”

Ten eerste vind je de niet-geconverteerde zin geplaatst die botweg zegt wat de boodschap is.  Daarna vind je de geconverteerde zin achteraf gezet:

Je kunt ontspannen als ik tegen je praat.

Mensen kunnen ontspannen als ze iemand horen praten.

Als laatste gedachte kan de inhoud van de zin die je op een persoon gebruikt, ver verwijderd zijn van de specifieke situatie waarin ze zich feitelijk bevinden.

Het gebruik van de gegeneraliseerde referentie-index kan dus de eerste stap zijn in het construeren van metaforen. En zoals je weet zijn metaforen, parabels, spreuken en zegswijzen van grote waarde om te overtuigen.

De grootste verdienste van sommige mensen is hun vrouw.” Poincelot

Het is dus belangrijk van goed te luisteren. Ook goed na te denken is belangrijk over wat het met je doet. Ook nadenken over wat er tegen je gezegd wordt. Je kunt natuurlijk ook jezelf een suggestie doen zoals: Ik stop met over die zin te denken.

Dit is hoe ik denk. Dit is hoe ik me voel. Punt!

Als een persoon probeert om te zeggen hoe je moet denken of voelen dan is het beste beleid om tot hen te zeggen: Dat is gewoon hoe ik denk of dat is gewoon hoe ik me voel.

Het doet meestal niet goed om te proberen een ander persoon te overtuigen dat je gevoelens of overtuigingen niet meer geldig of minder geldig zijn dan die van hen. Ook doet het niet goed om te zeggen dat je gedachten niet min of meer nauwkeurig zijn die van hen.

Agree to disagree.

Het beste is gewoon om te proberen om “agree to disagree” te bekomen. We komen overeen om geen overeenstemming te hebben. Als de andere partij dit niet kan accepteren dan kun je weg lopen van de onderhandelingen. Daarmee kun je het gesprek beëindigen.

Je bent zo’n speciaal persoon die zichzelf wil zijn en zich niet laat manipuleren. Dank je om je tijd te nemen om dit te lezen en te beluisteren.

Als je regelmatig terugkomt, hou ik daarvan, omdat je dan de kennis kunt gebruiken in je leven. Ik hou er ook van als ik van je hoor wat je het meeste raakte. Natuurlijk ben ik ook nieuwsgierig om te horen wat je nog zou willen toevoegen. Bedankt, zoals altijd om aardig en creatief te zijn in de reacties. Een like zou ik ook waarderen.

Lees meer


Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Voeg je bij 4.587 andere abonnees