Ben je opgevoed door een narcistische ouder? +video

Ben je opgevoed door een narcistische ouder? +video

Hoe was je kindertijd?

De beste manier waarop de meesten van ons hun kindertijd kunnen beschrijven is dat ze zich voelden als een pop die in de passagiersstoel van een auto zat, niet in staat was het stuur over te nemen terwijl ze ook gedwongen werden een glimlach op hun gezicht te houden. Als je niet weet wie je bent, wat je eigenlijk leuk vindt, en moeite hebt om een beslissing te nemen, zelfs als volwassene zonder de hulp van een ouder, ben je misschien opgevoed door een narcistische ouder zoals hiervoor beschreven.

Narcistische ouders zijn extreem emotioneel onvolwassen.

Ze presenteren zich als volwassenen, maar het zijn eigenlijk kinderen in volwassen lichamen. Hun kinderen worden onbewust een manier voor hen om in hun behoeften te voorzien. Narcistische ouders zijn niet in staat om hun kind als een uniek individu te zien. In plaats daarvan is hun kind een verlengstuk van zichzelf.

Welk soort hechting met een narcistische ouder?

De relatie met de narcistische ouder is gebaseerd op een vals gevoel van verbondenheid. Hechting komt tot stand door familiecrisis, toestemming, afwijzing van anderen of roddels. Het resultaat is een diepe moederwond of vaderwond. Die wond zit diep. Het is zo’n proces om erachter te komen wie ik ben en het kost zoveel tijd. Meestal willen we zo snel mogelijk veranderen, en nemen te grote stappen, maar verandering komt met kleine stappen die je dagelijks neemt.

Focus op het uiterlijk

Kinderen in gezinnen met een narcistische ouder worden hulpmiddelen voor het kwetsbare gevoel van eigenwaarde van hun ouders. Ze zijn sterk gefocust (soms geconsumeerd) met uiterlijk. bijvoorbeeld: zichzelf vergelijken met andere gezinnen, kinderen ertoe aanzetten presteerders te worden, zich te concentreren op lichaamsbeeld of fysieke verschijning, en in het openbaar een façade te tonen. Kinderen van narcistische ouders leren snel dat het niet uitmaakt hoe ze zich voelen. Het gaat erom hoe je eruitziet.

Ontwikkelingstrauma

Dus we onderdrukken en ontkoppelen onze emoties om goedkeuring en liefde van de narcistische ouder te krijgen. Dit veroorzaakt ontwikkelingstrauma omdat we een ouder nodig hebben om ons te spiegelen (wees afgestemd op onze emoties om ze te begrijpen); We moeten ook gezien, gehoord en gewaardeerd worden om wie we zijn om een gevoel van eigenwaarde te ontwikkelen. We moeten fouten maken om te groeien en dat kan niet als je opgevoed wordt door een narcistische ouder. Weet je, een narcistische ouder eist perfectie.
We hebben individuele expressie nodig om onze behoeften te begrijpen. Een narcistische ouder zorgt ervoor dat kinderen zich conformeren aan rigide of “zwart-wit” denken.

Het resultaat van ontwikkelingstrauma is dat we niet weten wie we werkelijk zijn.

In plaats daarvan leren we om onbewust eigenschappen uit te drukken die narcistische ouders wenselijk vinden en de delen van ons te onderdrukken die de narcistische ouder niet wenselijk vindt.

Narcistische ouders staan ​​ook onafhankelijkheid niet toe.

voorbeelden: groepsdenken in het huishouden forceren door verschillende meningen te bespotten (o god, wees niet zo liberaal).
Ze geven berichten dat het kind niet kan of wil slagen in de wereld. Wanneer je opgevoed wordt door een narcistische ouder maken ze het kind op de een of andere manier afhankelijk (ook financieel), maar klagen daar constant over. Ze zijn scherp kritisch over romantische partners die niet meegaan met het disfunctioneren.

Ze verwerpen grenzen.

Narcistische ouders zien grenzen als persoonlijke aanvallen. ze vertellen direct of indirect dat ze verantwoordelijk zijn om voor hen te zorgen, het kind schuldig maken over “alles wat ze hebben gedaan” of “offers hebben gebracht” om hen schuldig te maken aan specifiek gedrag. Ze geven een harde afwijzing als het kind ongehoorzaam is of worden boos en gebruiken een stille behandeling, vernedering, beschaming.
Uiteindelijk voelt het volwassen kind een diep gevoel van verwarring, schaamte en een knagend gevoel dat ze niet weten wie ze werkelijk zijn.

Veel volwassen kinderen van narcisten worden een uitgebreid-zelf in plaats van hun Authentieke zelf.

Ze kunnen bang zijn om een bedrieger te zijn (soms zelf twijfelen ze of zijzelf niet de narcist zijn) omdat ze vrezen dat de wereld ook slechts voorwaardelijk van ze zal houden. Het kan dat ze aantal vlooien van de narcist overnemen zoals het uiterlijk van henzelf enorm belangrijk vinden.

Veel van de aspecten die hier werden vernoemd zijn ook aspecten van de cultuur waarin de samenleving zit.

bijvoorbeeld het zich dienen op te offeren voor de familie, groepsdenken, nadruk leggen op emoties van het familielid, schuldgevoel en schaming.

Traditie en cultuur kunnen giftig ouderschap creëren. Dat is geen excuus voor gedrag dat schadelijk is, maar wanneer je er rekening mee houdt dat onze ouders echte mensen zijn en hun eigen ervaring en bagage hebben, is het makkelijker te begrijpen hoe ze zijn gekomen om te functioneren zoals ze doen.

Ik heb het gevoel om iedereen waarom we een conflict hebben, of het niet eens zijn te generaliseren als narcist. Dat is gevaarlijk.

We hebben ook allemaal wel enkele narcistische trekjes van tijd tot tijd. Vermijden van verantwoordelijkheid, verslaving en emotioneel niet beschikbaar zijn door trauma kan giftig gedrag veroorzaken. Dat betekent niet dat iemand niet kan veranderen, ze moeten alleen de hulpmiddelen en de bereidheid hebben om dat te doen. Het is moeilijk om te accepteren dat we op een bepaalde manier toxisch werden opgevoed, of toxische situaties hebben meegemaakt, want toen we jonger waren waren we totaal afhankelijk en wisten we niet dat het toxisch was.

Herinner dat je geliefd bent en meer waard bent dan hoe mensen en je narcistische ouders je behandelen.

Het kan je een tien jaar van je volwassenheid kosten om jezelf te worden/ erachter te komen “wie je bent” maar je kunt die reis niet ontlopen.

Het wordt beter met je wanneer je stopt met bevestiging te zoeken bij je ouders of bevestiging bij anderen wat je van je ouders niet krijgt/kreeg. Je kunt gewoon starten met uit te vinden wat je gelukkig maakt, ook al is het iets wat anderen niet goed keuren of begrijpen. We hebben de goedkeuring van onze ouders niet nodig, we hebben gewoon onze eigen nodig en soms duurt dat even. Het is volledig aan jou om beslissingen te nemen en je eigen leven te creëren nu je geleid, kracht en blootgesteld bent aan de overvloed aan wonderbaarlijke mogelijkheden. Wandel, in je doel, je hebt wortels en krijgt vleugels!

Het werk doen

De strijd is echt als je volwassen wordt en uit een toxisch milieu komt, omdat je niet alleen realiseert dat je eigenschappen hebt van die NP-ouder waaraan je moet werken en veranderen, maar ook je ogen zijn eindelijk in staat om het giftige gedrag van die NP-ouder te zien. Ik zag eindelijk alle fouten, voor eens voor altijd. Toen realiseerde ik me dat ik de cyclus moest doorbreken die mijn moeder niet kon doorbreken. Natuurlijk, dit bracht zoveel eenzaamheid, heling en een gebroken relatie met die NP-ouder. Maar ik geloof wel dat het toxiciteitsgedrag dat gepaard gaat met die NP-ouder ons als volwassenen geen plezier doet en niet bijdragen aan ons geluk en genezing. Als de NP-ouder niet in staat is om het werk te doen om te veranderen dan is de relatie verbroken omdat er nooit respect, waarden en ware liefde zal zijn.

Het innerlijke kind de aandacht geven

De verloren kindertijd kun je niet terugkrijgen, je kunt wel de pijn verlichten door je innerlijke kind de aandacht te geven die het niet heeft gehad.

Voor sommigen die om hun herstel te vinden, misschien tijdelijk de band moeten verbreken is dat buitengewoon moeilijk, maar dikwijls is het nodig.

Trauma hoeft ook niet zo in heel hoge mate te zijn als dit aangebracht door narcistische ouders, ook ander kindtrauma kan leiden tot het niet kennen van zichzelf.

Sommigen onder ons mochten er niet beter uitzien dan onze ouders.

Als ze probeerden dit te bereiken, te verbeteren of trots te zijn op onszelf of ons uiterlijk, dan werd dat beschaamd (tot het punt van uitsluiting; “jullie zijn duidelijk niet zoals wij”). Ze hadden zeer specifieke beelden voor wie we zouden moeten zijn/kijken/doen, en met wie we mochten omgaan en daar moesten we aan willen voldoen. Alles ging over wat ze wilden en emotioneel nodig hadden om het niveau van disfunctioneren dat ze gewend waren te behouden.

Anderen hebben eigenlijk al van jongs af aan zo’n sterk zelfgevoel en daar is hun narcistische ouder doodsbang voor.

De narcistische ouder wedijvert dan. Niet iedereen heeft op een bepaald moment toe aan de grillen. Het is absoluut mogelijk om de ultieme kracht in jezelf te ontdekken.

Dit bericht is zo’n goede herinnering dat het oké is om voor onszelf te kiezen. Het moeilijkste is wanneer je grenzen stelt en dan de hoeveelheid schaamte die daarmee gepaard gaat vaststelt. ‘t Is een uitdaging om jezelf te bekrachtigen en je reactie op dergelijke triggers te veranderen door regulatie van je emoties en bij je kernwaarden blijven.

Het niet mogen kiezen

Sommigen onder ons hebben buurvrienden gemist omdat hun narcistische ouder besloot dat ze ze niet leuk vonden. Vanuit dezelfde houding van slaafs overnemen bekritiseren sommigen groepen mensen, of specifieke mensen alleen omdat hun ouders die personen verafschuwden. Ik at bepaalde voedingsmiddelen niet denkend dat ik ze niet lekker vond zoals mijn ouders dat niet deden, zoals het eten van sla dat je volgens hen lui maakte. Elk soort andere mening dan deze van de ouders werd gezien als een frontale aanval. Dan werd de pastoor of één of andere leerkracht ingezet om hun mening te onderstrepen.

Anderen zijn ongelukkig genoeg om twee narcistische ouders te hebben die elkaars narcisme voeden.

Misschien ben je het zwarte schaap van jouw familie? Je hebt nooit ondersteuning gekregen en je hebt moeite om financieel onafhankelijk te zijn. Misschien heb je zelfs moeite om te vinden waar je eigenlijk van houdt omdat je moest van je ouders houden. Het is een hele moeilijke weg om te navigeren als je narcistische ouders had en jezelf probeert te vinden terwijl je nu zelf ouder bent. Hopelijk heb je wijsheid genoeg om de cyclus te doorbreken en kennen jouw kinderen de betekenis van een giftig persoon lang voordat jij dat deed, omdat ze het helaas hebben gezien bij hun grootouders.

opgevoed door een narcistische ouder
Ik leer je heel bewust een nieuwe versie van jezelf te creëren

Soms hebben we echt met een narcist te doen, die zijn kinderen psychisch en fysiek mishandelt.

Vele kinderen worden zeker codependent gemaakt, en er is een codependente dynamiek in de relatie tussen ouder en kind. Omdat we geen diagnose hebben spreken we misschien beter van toxische ouders, die waarschijnlijk codependent opgevoed werden, en diezelfde dynamiek brengen bij hun kinderen, maar dat sluit niet uit dat er daar personen onder zijn die een NPD hebben.

Die moederwond zit diep. Het is zo’n proces om erachter te komen wie ik ben en het kost zoveel tijd. 

Als je iemand bent die is opgevoed in een zeer disfunctioneel gezin, leerde je ontkenning, jezelf afsluiten, meewerken met de narcistische/toxische ouder om zijn doel mogelijk te maken en zelf slachtoffer worden als een normale manier van bestaan. Je leert hier geen model voor emotionele regulering, open communicatie, conflictoplossing of oplossingen zoeken. In elke stressvolle situatie (zelfs kleine situaties) zag je iedereen om je heen in paniek of chaos sturen. Dat kan verklaren waarom velen van ons een groot deel van hun leven gedissocieerd hebben. Naarmate we ontwaken, beginnen we familiedisfunctioneren duidelijker te zien.

Hoewel het ontwaken in eerste instantie *buitengewoon* pijnlijk is, is het eigenlijk de basis van genezing.

We zijn niet meer in de hypnose of onbewuste staat van dit als ons “normaal. ” En als we het eenmaal zien – kunnen we het niet meer “onzien”. Het mooie is dat we *allemaal* de vaardigheden en eigenschappen van gezonde, functionele volwassenen op elk moment in het leven kunnen leren. We kunnen ons innerlijk kind opnieuw opvoeden en nieuwe manieren leren om te bestaan. We kunnen ons geconditioneerde gedrag ontleren en gedrag opnieuw leren die helpen om te zijn wie we echt willen zijn.

De groeitaken voor traumaherstel.

Toen ik begon met over de groeitaken te schrijven wilde ik een volledige gids maken om terug te keren naar ons authentieke zelf. Daarnaast vind je hier alle mogelijk antwoorden op vragen die je kunt hebben over narcisme en traumaherstel. Waarom? Omdat zo weinigen van ons eigen in deze omgeving waren waar we ons konden ontwikkelen tot ons ware zelf.

Je vindt in de groeitaken volledige secties over: het vinden van je waarden, het begrijpen van je hechtingsstijl, het bewustzijn over jouw zenuwstelsel en het begrijpen van je spirituele en emotionele zelf – alle dingen die jou, jou maken.

Al deze groeitaken helpen je bij de genezing van een narcistische ouder.

1. Wees meelevend met (en creëer veiligheid voor) je innerlijke kind. Ons innerlijk kind moet leren dat ze op ons kunnen rekenen – iets wat ze niet met een ouder kunnen doen.

2. Besteed tijd om te leren weten wat je eigenlijk leuk vindt, wat je waarden zijn en wat je ware verlangen zijn.

3. Leer je eigen beslissingen te nemen in plaats van familie of vrienden te laten beslissen.

4. Vind hobby’s en interesses buiten de familie-eenheid.

de meeste NP missen interesses en hobby’s en stimuleren dit niet bij hun kinderen.)

5. Vind ondersteuningsgroepen rond codependentie of gewelddadige familiesystemen.

6. Focus op lichaamshealing: voeding, zonlicht, slaap en beweging

7. Stel grenzen aan de narcistische ouder: wanneer ze kritisch worden of beschamend worden, stel grenzen of verwijder jezelf

https://videos.files.wordpress.com/VNhfmazh/toxische_personen_willen_je_gedachten_controleren_met_leugens.mp4

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig zonder advertenties en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media. Geef deze tekst een waardering door uw commentaar en like.

Lees meer

knop voor alle groeitaken

Geplaatst

in

, ,

door

Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Disclaimer/Vrijwaring

Door toegang te krijgen tot deze blog, of video erken je, begrijp je en ga je ermee akkoord dat de inhoud van die video/blog geen therapie is en niet bedoeld is om therapie te verstrekken en het vormt geen medisch, juridisch of ander professioneel advies en/of behandeling. Je erkent en begrijpt dat auteurs van deze blog/video geen erkende therapeuten zijn, psychiaters, psychotherapeuten, artsen of andere medische, psychologische en/of psychiatrische professionals en gaat ermee akkoord om indien nodig de juiste medische en/of therapeutische behandeling te zoeken.

Jij erkent, begrijpt en gaat ermee akkoord, en verklaart dat je gekwalificeerd bent voor de aard van de inhoud van deze blog en video, in goede gezondheid en in een goede fysieke en mentale conditie om deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Je bent het er verder mee eens en verbindt je, dat als je op enig moment van mening bent dat je deelname aan een activiteit die voorkomt in een video, in een groeitaak, of blog, of video’s jezelf of anderen zou kunnen in gevaar brengen, je zult weigeren om hieraan deel te nemen. Of als een dergelijke activiteit is begonnen, onmiddellijk verdere deelname aan dergelijke activiteit zal stoppen. Als je deelneemt aan een activiteit, doe je dat vrijwillig en willens en wetens en je alle risico’s van materiële schade, persoonlijk letsel en/of overlijden voor jezelf of anderen op zich neemt voortvloeiend uit je deelname aan dergelijke activiteiten.

Voeg je bij 4.606 andere abonnees