Toch misschien: Psalm 91 bevrijdingsritueel – o ja!

Toch misschien: Psalm 91 bevrijdingsritueel – o ja!

Wie aanroepen we met Psalm 91 – toch misschien?

Je roept de God die heeft gezegd – zo staat geschreven – ‘Ik, de Naam ik zal, ben jouw God, die jou heeft uitgeleid uit het land Egypte uit het slavenhuis’. Net zoals Jezus aan het kruis zijn Vader riep. Ten einde riep Jezus: en toch, misschien … Vader, ik beveel u mijn geest. Verlost van wanhoop en angst, de dood en de vijand overstijgend.

Die God, die Naam, heeft hij (en zal jij roepen tijdens het ritueel) geroepen. Twaalf uur later, verraden, gemarteld, hangt hij aan een kruis en schreeuwt dat die God hem verlaten heeft, en sterft. Maar hij beveelt hem ook … Hij/ Jezus is zijn geloof niet verloren ondanks de verlatenheid.

En toch, misschien: ik zal er zijn – je bent niet alleen – net als toen

‘Die jou heeft uitgeleid uit het slavenhuis’. Het slavenhuis is deze wereld waarin mensen, vernederde, geknechte, verlaten en door elkaar verachte wezens zijn; waar vrijheid, gelijkwaardigheid en zusterbroederschap lege onvervulde woorden zijn, en alle mensenrechten worden geschonden zoals in de oorlog in Oekraïne, in Syrië, in Soedan.

Na 38 miljard jaar dit heelal, en 5 miljard jaar deze aarde, is de wereld nog altijd toch misschien een slavenhuis, voor zovelen. En is niets nog zoals het bedoeld is, en lijkt alles wat wij zingen over brood en recht en waardigheid en liefde steeds meer onbegonnen. Je bent niet gek als je zo denkt en voelt bij de aanblik van deze wereld ook al overleef jezelf, worden je kinderen niet gedeporteerd of verkracht, verdrinken ze niet, verstikken ze niet onder het puin of verbranden. Zovelen sterven toch misschien in wanhopige eenzaamheid.

Die Naam, die God die ons uitgeleid zou hebben uit het slavenhuis, naar een goed wijd land waar alles zal zijn zoals het bedoeld is, waar vrijheid en gelijkwaardigheid en broederzusterschap vervulde woorden zijn: die Naam Ik zal is het visioen van ‘de grote bevrijding van allen die leven op aarde’ (psalm 91 vrij). En in navolging van Jezus roepen we die naam aan in onze wanhoop.

Verheven en geheiligd worde die grote Naam in deze wereld.

Zo bidt het joodse Kaddisjgebed – het werd in Auschwitz-Birkenau tot in de gasovens gepreveld, het wordt vandaag nog op de drempel van het graf gezongen; verheven zij de Naam in eeuwigheid.

Het gebruik van kaarsen en gebed voor bescherming is een heel oud gebruik, geworteld in folklore en spirituele geloofssystemen. Vooral witte kaarsen vallen op door hun gebruik in rituelen die verband houden met bescherming. Dit weerspiegelt de kracht van “witte” energie en haar vermogen om te fungeren als een schild tegen negatieve invloeden, energieën en entiteiten.

Evenzo wordt Psalm 91 al eeuwenlang gebruikt als een vorm van bescherming. Het is een krachtig gebed van bescherming en levendig houden van het visioen van bevrijding waarvan wordt aangenomen dat het de liefde en bescherming van het goddelijke oproept.

Hoe kun je een persoonlijk/ of in gemeenschap ritueel uitvoeren en wat de mogelijke voordelen van dit soort ceremonies zijn?

Spirituele bescherming en afweren van negatieve energieën door wanhoop om te zetten in hoop.

Een van de populairste rituelen staat bekend als het Witte Kaars en Psalm 91 ritueel. Dit is een bevrijdingsritueel van angst, van wanhoop en precies daarom heeft het bescherming voor je ziel en schept het leven en creativiteit om te overleven.

Dit eenvoudige ritueel kan alleen of in groepsverband worden gedaan. Het omvat het werpen van een cirkel zout om de ceremonieruimte te beschermen, een witte kaars in je dominante hand of dicht bij op een tafel te houden en Psalm 91 hardop te reciteren.

Het creëren van een ritueel met behulp van een witte kaars en Psalm 91 omvat het combineren van de energie van de kaars met de spirituele kracht van de Psalmen. Psalm 91 wordt beschouwd als een van de krachtigste troostende psalmen van allemaal. 91e psalm bevat de 8 beloften. Voor die stressvolle, schijnbaar onmogelijke tijden en ontberingen is deze psalm de toevlucht voor velen.

Hier is een eenvoudige stapsgewijze handleiding voor de mindset creatie van toch misschien

Materialen die je nodig hebt:

Witte kaars

Lucifers of een aansteker

Gedrukt of geschreven exemplaar van Psalm 91

Wit zout (optioneel)

Rustige en veilige ruimte

Instructies:

Zoek een rustige plek op waar je niet gestoord wordt tijdens het ritueel. Dit kan een kamer zijn, een tuin of een plek waar je je prettig en veilig voelt. Als optie kunt u ook een zoutcirkel werpen om de ceremonieruimte te beschermen.

Haal een paar keer diep adem om jezelf te centreren en je geest leeg te maken. Bepaal je intentie voor het bevrijdingsritueel. Visualiseer een helder, wit licht dat u of de persoon die u wilt beschermen omringt en een veiligheidsschild vormt.

Plaats de witte kaars op een vlakke en stabiele ondergrond. Schrijf indien mogelijk de naam van de persoon die u wilt beschermen op de zijkant van de kaars met een klein mesje of een speld. Als alternatief kun je jezelf (of de persoon die je wilt beschermen) gewoon visualiseren tijdens het ritueel.

Hoe Psalm 91 te bidden als een krachtig gebed van verandering van wanhoop in hoop

Steek de kaars aan met lucifers of een aansteker. Terwijl je dit doet, zeg je de volgende of soortgelijke woorden hardop:

“Ik steek deze kaars aan om de goddelijke bescherming van Psalm 91 aan te roepen. Moge de heilige woorden veiligheid brengen en (naam van de persoon of uzelf) beschermen tegen schade door de hoop vast te houden.”

Neem een gedrukte of geschreven exemplaar van psalm 91 en lees het hardop met overtuiging. (zoals de tekst hieronder) Probeer tijdens het lezen jezelf onder te dompelen in de betekenis van de woorden en voel de beschermende energie die jou of de bedoelde persoon omringt.

Psalm 91

“Hij die in de schuilplaats van de Allerhoogste woont, zal verblijven in de schaduw van de Almachtige. Ik zal van de Heer zeggen: ‘Hij is mijn toevlucht en mijn vesting; mijn God, op Hem zal ik vertrouwen.’ Hij zal u zeker verlossen van de strik van de vogelaar en van de gevaarlijke pest. Hij zal u bedekken met Zijn veren, en onder Zijn vleugels zult u schuilen; Zijn waarheid zal je schild en beukelaar zijn. U zult niet bang zijn voor de verschrikking van de nacht, noch voor de pijl die overdag vliegt, noch voor de pest die in de duisternis rondwaart, noch voor het verderf dat op de middag woest.

Duizend kunnen aan uw zijde vallen, en tienduizend aan uw rechterhand; maar het zal niet bij je in de buurt komen. Alleen met je ogen zul je kijken en de beloning van de goddelozen zien.

Omdat u de Heer, die mijn toevlucht is, zelfs de Allerhoogste, tot uw woonplaats hebt gemaakt, zal u geen kwaad overkomen, noch zal enige plaag uw woning naderen; want Hij zal Zijn engelen opdracht over u geven om u te bewaren op al uw wegen. In hun handen zullen zij u dragen, opdat u uw voet niet aan een steen stoot. U zult de leeuw en de cobra vertreden, de jonge leeuw en de slang zult u vertrappen.

‘Omdat hij zijn liefde op Mij heeft gevestigd, daarom zal Ik hem verlossen; Ik zal hem verheffen omdat hij mijn naam kent. Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem antwoorden; Ik zal met hem in moeilijkheden zijn; Ik zal hem bevrijden en hem eren. Met een lange levensduur,

Na de ceremonie

Zeg na het lezen van psalm 91 je eigen woorden van bevestiging of gebed om bescherming. U kunt vanuit het hart spreken of een vooraf gedefinieerd gebed gebruiken dat bij u resoneert.

Zodra je voelt dat het ritueel voltooid is, betuig je je dankbaarheid aan God, het goddelijke of een hogere macht waarin je gelooft voor hun bescherming en begeleiding.

Laat de kaars veilig opbranden. Als je het niet in één keer helemaal kunt laten branden, doof het dan en steek het in volgende sessies opnieuw aan totdat het volledig is verbruikt.

Er is schoonheid in gebed omdat het de deur naar genade opent.

In tijden van nood of strijd kan genade op mysterieuze wijze in ons leven verschijnen. Het gebruik van gebed als bescherming is krachtig omdat het ons geloof en onze verbinding met het goddelijke opnieuw bevestigt. Het kan ons helpen ons veilig en beschermd te voelen.

Bovendien wordt gedacht dat de kracht van witte kaarsen en de eigenschappen van zout dat in het ritueel wordt gebruikt, de kracht van het gebed en de effecten ervan helpen vergroten. Zout kan ook een fysieke barrière vormen tegen negatieve energieën, terwijl de witte kaars positieve invloeden aantrekt en beschermt tegen kwaadwillende geesten.

vrouw in zonnebloemen veld, en toch, misschien
Hoe voel je vreugde, inspiratie en hoop voor de toekomst?

De voordelen van dit bevrijdingsritueel kunnen fysiek, mentaal en zelfs spiritueel zijn.

Fysiek kan het helpen om het risico op fysieke aanvallen te verminderen, waardoor de beoefenaar veilig is voor schade. Mentaal kan het een gevoel van veiligheid geven in onzekere tijden en spirituele aarding en bescherming bieden in tijden van spirituele groei.

Naast de praktische aspecten kan het gebruik van het Witte Kaars- en Psalm 91-beschermingsritueel ons ook een gevoel van persoonlijke empowerment geven. Door deel te nemen aan een spirituele ceremonie, versterken we actief onze verbinding met het goddelijke. Deze verbinding helpt ons om geaard en gefocust te blijven op wat belangrijk is in ons leven en geeft ons de moed om alles wat het leven op ons pad brengt het hoofd te bieden met een krachtig krachtveld van bescherming.

Anderen helpen naar toch misschien

Deze oefening kan worden gebruikt om jezelf of anderen te helpen beschermen – en kan zelfs worden gebruikt om helende en aardende energie in iemands leven te creëren. Bovenal herinnert dit ritueel ons eraan dat we niet alleen zijn – dat we verbonden zijn met iets wat veel groter is dan wijzelf en dat we er altijd terecht kunnen voor begeleiding en bescherming in navolging van wat Jezus deed aan het kruis.

Onthoud dat de kracht van elke ceremonie of elk ritueel niet alleen in de gesproken woorden ligt, maar ook in de intentie en energie die je erin stopt. Gebruik beschermingsceremonies altijd verantwoord en met goede bedoelingen.

Groeitaken doen

Als je onlangs een giftige relatie hebt verlaten, is het raadzaam om naast beschermingspraktijken ook groeitaken te zoeken dat je kan helpen jezelf te deprogrammeren van de verwoestende effecten van giftige relaties en beperkende overtuigingen.

Onze aanbevelingen die je vindt in het menu zullen je helpen je hogere zelf, diepere waarheden, onbenutte mogelijkheden en levensdoel naar voren te brengen.

De ware schoonheid van groeitaken is dat het kan worden voltooid, ongeacht of je je hebt losgemaakt van giftige relaties.

Je zult beginnen te stoppen met het herbeleven van je teleurstellingen, verliezen, tegenslagen en mislukkingen. Acceptatie en internalisatie dat echte verandering niet kan worden bereikt door analyse, argumentatie of intellectualisering. Maar door openstaan voor affirmatie, visualisatie en meditatie. Je zult je niet langer gedwongen voelen om vruchteloze conflicten met giftige mensen aan te gaan, omdat je klaar bent om nieuwe gewoonten te creëren die je zullen voortstuwen naar een genezen zelfbeeld en meer zelfvertrouwen.

U kunt zelfs een punt bereiken waarop u niet langer bang bent voor het vooruitzicht uw beledigende of giftige relaties voorgoed te verlaten. Je bereikt het punt dat je voluit solidariteit toont met wie geknecht wordt, niet meer bang voor kritiek, leugens en smaad.

Psalm 91 is hier te vinden op Spotify

Psalm 91 vertaalt door Huub Oosterhuis


Wie woont onder de hoede van…
overnachtend in de schaduw van
een god – zo machtig.
Die zegt:
Mijn toevlucht jij
God van me, op jou bouw ik. Hij jaagt ze weg, de vogelvangers met hun strikken
Hij stopt je onder zijn vleugels, dat je daar veilig zit
zijn wieken schild en betrouwen. De nacht valt, met haar spoken,
wees niet bang –
nieuwe morgen, weer een dag, er wordt
op je geschoten, wees niet bang –
koorts gloeit aan in de middag
pest waart rond in het donker
wees niet bang.
Hij beveelt uit de hemel zijn boden
dat zij waken over al je wegen
dat zij jou op handen dragen.
Mijn toevlucht jij
God van me, op jou bouw ik.
Verheven en geheiligd worde
zijn grote Naam in deze wereld
dat Hij ons regeren zal
en in de komende die spoedig komen zal
zeg amen. Verheven zij de Naam in eeuwigheid o ja. Boven alle zegenspreuken lofgezangen
boven elke troost.
Verheven zij de Naam in eeuwigheid o ja.Omdat jij mij gekend hebt bij mijn Naam
antwoord ik jou, zegt Gij
je komt erdoor
ik til je er hoog boven uit.
Het touw dat je nekt maak ik los
en je staat weer, in ere.
2
Ik geef je de aarde opnieuw
in lengt e van dagen.
Dat je mag zien de grote bevrijding van allen die leven op aarde.

Wat is dat, de Naam verheffen en heiligen?

Het is vasthouden aan het visioen van de grote bevrijding van allen. In het nu betekent dat geloven in toch misschien. Het is de hoop niet opgeven. Je bent niet gek als je wanhoopt bij de aanblik van deze wereld. Maar het is gedacht-gezien-gedaan … Het is mogelijk, blijkbaar, er zijn mensen geweest, er zijn mensen, in déze wereld, die in hun wanhoop aan een laatste ‘en toch’ misschien vasthouden, een sprakeloos ‘nog niet maar ooit, misschien’, mensen van zeg niet nooit. Het zal? Hij zal. Verheven zij de Naam in eeuwigheid. O ja? O ja.

Gebruik de commentaren om elkaar te steunen!

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig zonder advertenties en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media. Geef deze tekst een waardering door uw commentaar en like.

Lees meer

alle teksten met een bijbelse visie