Gericht zijn op Gods aanwezigheid.

God verheugt zich in ons en heeft altijd gewild bij ons te zijn. 

We richten ons op zijn aanwezigheid omdat we hebben ontdekt dat hij op ons is gericht.

 

Efeziërs 1: 4–5;

 

Zephaniah 3:17;

Jeremia 31: 3;

 

Psalm 65: 4;

 

1 Johannes 3: 1;

 

Openbaring 3:20;

 

1 Johannes 4:19.

 

Het doelbewust cultiveren van een honger naar Gods manifeste aanwezigheid

en een openheid voor het ervaren van de Heilige Geest verdiept onze vriendschap met God en ons bewustzijn dat we Zijn aanwezigheid dragen omwille van de wereld.

 

Psalm 73:28;

 

Psalm 107: 9;

 

Johannes 1:16;

 

Mattheüs 5: 6;

 

Jesaja 55: 1-2;

 

1 Korinthiërs 3:16.

 

Als levensstijl oefenen we het herkennen van Gods aanwezigheid

terwijl we anderen dienen, proberen te zeggen wat Hij zegt en doen wat Hij doet. 

 

Johannes 5: 19–20;

 

Johannes 5:30,

 

Johannes 12: 49–50;

 

Johannes 14:10;

 

1 Johannes 4: 16–17.

 

Onze eerste bediening is aan God.

Terwijl we Hem aanschouwen, worden we bewogen om met vreugdevolle passie te aanbidden. 

 

Psalm 27: 4;

 

Luke 10: 39–42;

 

Jakobus 4: 8;

 

Psalm 1: 1–3;

 

Psalm 23: 6;

 

Psalm 26: 8;

 

Johannes 4:23;

 

Psalm 22: 3.

 

Wat kun je je daarbij voorstellen?

 

We aanbidden en hebben de hele dag gemeenschap met God

in alle aspecten van het leven, zoals gebed, het Woord, creativiteit, muziek, natuur, familie, werk en vriendschappen.

 

1 Johannes 1: 3;

 

Mattheüs 6: 6-15;

 

1 Korinthiërs 1: 9;

 

1 Tessalonicenzen 5: 16–18;

 

Kolossenzen 3:17.

 

God heeft ons tot een verblijfplaats voor Zijn Geest gemaakt.

1 Korinthiërs 6: 19–20;

 

2 Timotheüs 1:14;

 

Kolossenzen 2: 9-10.

 

Als we dichterbij God komen, komt Hij dichterbij ons.

 

Jakobus 4: 8;

 

Mattheüs 5: 6;

 

Mattheüs 6:33.

 

De aanwezigheid van de Heilige Geest motiveert ons in de richting van liefde

en in het veranderen van de wereld.

 

Mattheüs 28: 18–20;

 

Joël 2:28;

Handelingen 1: 8.

 

We zijn geroepen om God van aangezicht tot aangezicht te aanschouwen,

zodat er niets tussen Hem en ons kan komen. Terwijl we dit doen, worden we getransformeerd naar het beeld van Christus.

 

Exodus 20: 3;

 

2 Korinthiërs 3: 16–18;

 

2 Korinthiërs 5: 18–20;

 

Mattheüs 22:37.

 

Verbonden met God zijn we vervuld van vreugde en vrede

en zijn we in staat om risico’s te nemen om het koninkrijk uit te breiden.

 

Psalm 13: 5;

 

Hebreeën 1: 9;

 

Johannes 15;

 

Handelingen 1: 8.

 

Elk deel van het leven van een christen is heilig en bedoeld om heilig te zijn.

We leven niet met de valse denkwijze dat het leven is verdeeld in het ‘heilige’ of het ‘seculiere’. In plaats daarvan waardeert God en is hij betrokken bij elk gebied van ons leven.

De Heilige Geest leeft in ons, dus alles wat we doen en overal waar we gaan is heilig. 

 

Kolossenzen 1: 16–20;

 

Kolossenzen 3:23;

 

1 Timotheüs 4: 3-5;

 

Openbaring 11:15;

 

1 Korinthiërs 10:31.

 

Hoe vat je dit op?

 

Niet altijd privéaanbidding.

 

Geconcentreerd zijn op Zijn aanwezigheid betekent niet dat christenen al hun tijd aan privéaanbidding moeten besteden, losgekoppeld van de rest van het leven.

 

Hebreeën 10:25;

 

1 Korinthiërs 4:12;

 

Galaten 6:10;

 

Mattheüs 18:20;

 

Johannes 17: 18.

Niet alles bovennatuurlijk is van God;

 

we moeten ons onderscheidingsvermogen gebruiken.

 

1 Johannes 4: 1;

 

Handelingen 13: 6–12;

 

Handelingen 16: 16–18;

 

Filippenzen 1: 9-10;

 

Hebreeën 5:14.

 

Fysieke manifestaties van de Heilige Geest zijn geen indicator voor onze geestelijke volwassenheid.

1 Korinthiërs 13: 1–3;

 

1 Korinthiërs 13:13;

 

Mattheüs 7: 21–23.

 

Gods aanwezigheid is net zo goed aan het werk in de seculiere wereld als in de kerk.

 

 

Psalm 139: 7–12;

 

Mattheüs 5: 44–45;

 

Habakuk 2:14;

 

Nummers 14:21; 

 

Romeinen 5:20.

 

De Heilige Geest leidt ons naar een op aanwezigheid gerichte levensstijl, niet een op zichzelf gerichte levensstijl.

Mattheüs 16: 24-25;

 

Lucas 14:27;

 

1 Petrus 2:21.

Heb je vragen over deze spirituele coaching, en waarom dit zo belangrijk is om de krachten van het kwaad uit je leven te laten… Hoe ga jij je identiteit heropbouwen? Laat het me weten in de commentaren. Ik zie er naar uit.

Liefs,

Annemie Persyn Declercq
Orthopedagoge

Brief aan de Hebreeën: Nederlandse Vertaling door Paul Thoen

God is goed.

God is niet boos op ons.

Jezus onthult perfect de aard van God als een goede Vader.

Omgaan met de Heilige Geest na narcistisch misbruik?

Psalm 35: zij haten het slachtoffer zonder reden.

Wat zijn de mogelijkheden dankzij Gods Genade?

Deel uw gedachten met ons om waarde toe te voegen.