Zelfhelpers, zelfzorgers, traumaherstellers, traumaverwerkers, samen vrij en verbonden!

naar Home: klik op de afbeelding

Menu

zoeken in Archieven
zoeken in Categorie*en

God waarom heb je me verlaten.

Dietrich Bonhoeffer:

“En we kunnen niet eerlijk zijn zonder te erkennen dat we in de wereld moeten leven – ‘etsi deus non daretur’. En dit is precies wat we erkennen – voor God! God zelf dwingt ons tot deze kennis van het Christendom.

Dit is hoe onze volwassenheid leidt ons naar een beter begrip van onze situatie voor God. God laat ons weten dat we moeten leven als degenen die het leven zonder God aankunnen.

De God die bij ons is, is de God die ons in de steek laat (Marcus 15:34)! God die ons toestaat in de wereld te leven zonder de werkhypothese van God, is de God voor wie we voortdurend staan. We leven voor en met God zonder God.

God laat toe dat hij uit de wereld wordt geduwd, aan het kruis, God is machteloos en zwak in de wereld en juist en alleen op deze manier is Hij bij ons en helpt Hij ons.

In Matteüs 8:17 wordt heel duidelijk dat Christus niet helpt op grond van zijn almacht, maar op grond van zijn zwakheid, zijn lijden! Dit is het beslissende verschil tussen alle religies: de religiositeit van de mens wijst hem in zijn behoefte naar de kracht van God in de wereld, God is de deus ex machina.

De Bijbel in tegenstelling tot het Christendom herinnert mensen aan de machteloosheid en het lijden van God; alleen de lijdende God kan helpen.

In dit opzicht kan men zeggen dat de beschreven ontwikkeling naar volwassenheid van de wereld, die een vals godsbeeld opheldert, het zicht verheldert van de God van de Bijbel, die door zijn machteloosheid macht en ruimte verkrijgt in de wereld. . Waarschijnlijk zal hier de ‘seculiere interpretatie’ moeten worden toegepast.”

Slavoy Zizek:

De enige manier om echt atheïst te zijn is door middel van het christendom.

Het christendom is veel atheïstischer dan het gebruikelijke atheïsme, dat kan beweren dat er geen God bestaat enzovoort, maar toch een zeker vertrouwen in de Grote Ander behoudt. Deze Grote Ander kan natuurlijke noodzaak, evolutie of wat dan ook worden genoemd. Wij mensen zijn niettemin gereduceerd tot een positie binnen het harmonieuze geheel van de evolutie, wat dan ook, maar het moeilijke om te accepteren is opnieuw dat er geen Grote Ander is, geen referentiepunt dat betekenis garandeert.

Waarom heb je mij verlaten?’ Zizek’

Dit vind je alleen in het christendom, en voor hem is dit cruciaal, dat God zelf voor een moment een atheïst wordt. En dit is zo ontzettend belangrijk voor mij. Ik denk dat het ver verwijderd is van het modieuze idee dat het christelijke tijdperk voorbij is, weet je, al die Waterman-onzin, en dat we een nieuw tijdperk binnengaan… Ja, dat is zo, maar ik hou niet van dit nieuwe tijdperk, het neo-paganisme en enzovoort…

Ik denk dat we juist vandaag de dag moeten vasthouden aan deze enorme explosieve impact van dit Jezus bewustzijn.

we zijn er nog steeds niet klaar voor om het onder ogen te zien, van wat het christendom ons werkelijk vertelt. Dit is de reden waarom ik paradoxaal genoeg graag zeg dat je atheïst moet zijn, maar wees niet bang, niet in de zin van Richard Dawkins – Christopher Hitchens, maar dit authentieke atheïsme in de zin van het ervaren van de radicale afwezigheid van enige transcendente garantie (en in de zin van Dit gevoel, voor mij, stalinistische communisten, en sommige darwinisten zijn geen atheïsten… nee, ze hebben altijd een hoger cijfer van noodzaak enzovoort…), je moet door het christendom gaan.

Mijn formule is niet alleen dat ik een atheïstische interpretatie van het christendom probeer te geven, hoe God werkelijk bedoeld wordt, dat is onzin, maar dat je alleen door de christelijke ervaring de afgrond kunt bereiken van wat ik atheïsme noem, wat, nogmaals, iets veelzeggends is. radicaler dan al het gelul van Richard Dawkins enzovoort.”

De figuur van jezus werd veranderd tot een Christendom met een christelijk geloven zonder menselijk vertrouwen en zonder universele humaniteit.

We hebben hem verkeerd begrepen, misbruikt en brachten theologische onderwerping, verstikkende waarheidsclaims en een verlammend mensbeeld.

Het geloof in God of jezus werd een geloven zoals in Sinterklaas waar het een sociaal spel wordt.

We hebben Jezus verhaal nodig om te komen tot menselijk vertrouwen, want er is geen god die staat te springen om ons te redden, er zijn wel enkele mensen die verantwoordelijkheid voor elkaar nemen met een verrijkende openheid en daar is zijn geest (niet als een spook) onder deze mensen die bevrijdt.

Jezus is een solidaire medemens, geen verheven godenzoon, en hoe moeilijk ook het is doenbaar om je door hem te laten inspireren tot bevrijding en een rechtvaardige samenleving.

Gebruik misschien de commentaren om elkaar te steunen!

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig zonder advertenties en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media. Geef deze tekst een waardering door uw commentaar en like.

Heb je een fout gezien in dit artikel? Laat me het weten! Ik ben je dankbaar!

Lees meer

alle teksten met een bijbelse visie

door

Tags:

Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Voeg je bij 4.587 andere abonnees