Therapie en zelfgenezing wat de wetenschap niet “volledig” ondersteunt?

Therapie en zelfgenezing wat de wetenschap niet “volledig” ondersteunt?

Als armoedeconsulente ben ik voorstander van zelfgenezingstips waar het kan. Klanten worden geleerd zowel in groepsverband als in een individueel traject om te helen van hun psychologische wonden als gevolg van armoede. We doen dit o.a. door ze te empoweren, hen bewust te maken van hun eigen intrinsieke bronnen, en hun netwerk te verruimen. Therapie, coaching en zelfgenezing gaan in de praktijk hand in hand. De zelfgenezing in het werk dat de klant doet krijgt echter de overhand.

In principe is iedereen in een bepaalde mate een zelfgenezer, en een andergenezer.

Contact met mijn mensen werkt voor mezelf ook therapeutisch t.t.z. het is helend, verruimend en zingevend.

Een bepaalde mate aan zelfgenezing is onmiskenbaar een kwaliteit die we hebben. Kijk naar je lichaam. Wanneer je gesneden wordt. Het geneest zichzelf. Het komt er op neer dat je geest en je lichaam de richting van je hart ondersteunt. Als je er bij bent met je hart in een gesprek werkt het in beide richtingen helend.

Ik ben geïnspireerd om het woord over de mogelijkheden en limieten over zelfgenezing te verspreiden nadat ik een holistische benadering aanvatte bij orthopedagogie. Ook mijn eigen traumaherstel inspireerde tot de holistische benadering voor zelfgenezing.

Ook nu heb ik succesvol de strijd aangevat tegen mijn overgewicht door te werken met sportieve babystapjes. Die babystapjes zijn ondertussen sinds begin februari 2021 een dagelijkse activiteit geworden van gemiddeld 2 uur 30 fietsen.

Goede tools gebruiken maken een groot verschil in therapie en zelfgenezing!

We (Johan en ikzelf) hebben ondertussen enkele cursussen gevolgd van Ruth Buczinski, van Melanie Evans, Kim Saeed. Ook de blogs van Dr Nicole Lepera worden grondig gelezen. We hebben ook het werk van Rebecca Zung aangeschaft en bestudeerd. En vandaag is het boek van Dr. Nicole bij ons toegekomen.

Annemie met boek How to do the work
Meer info over dit boek in het menu!

Het werk doen vereist een beetje kennis van de methode. Maar net zoals het installeren van een app, of instructies volgen via een video kun je gemakkelijk de werktuigen leren. Op ons YouTubekanaal vind je onze instructievideo’s met deze tools.

Naarmate we meer tools ervaren als effectief voor ons herstel, naarmate we ook die hier zullen meedelen.

Het is wel belangrijk de teksten grondig te lezen die over de groeitaken en de werktuigen gaan of de video’s te volgen. Enkel door herhaling kun je de methode in je hoofd hebt.

 Om je daarbij verder te helpen hebben we ook een volledig gratis zelfgenezingsplatform in een privé-Facebookgroep. Die groep is vrij van elke vorm van publiciteit en exclusief voor zelfgenezers.

Natuurlijk als je de Engelse taal goed begrijpt, raad ik je aan om ook je bij de NARP-gemeenschap of de gemeenschap van Dr Lepra aan te sluiten als je daarvoor de financiële middelen hebt.

Om contact met onze mensen te onderhouden gebruiken we alle sociale media, de groep VKoN, maar ook video gesprek en persoonlijke boodschappen.

We delen ook in ons menu enkele gratis tools van Melanie en Nicole.

Wat me onderscheidt van de massa van coachen en therapeuten is dat ik dit advies gratis aanbiedt. Maar ik verwijs ook door naar een arts voor medische problemen en naar CAW voor psychologische, familiale, juridisch, schuldbemiddeling, huisvesting en andere psychosociale problemen.

Ook werk ik veel samen met straathoekwerkers en de sociale assistenten van de OCMW’s. Voor mensen met een verslavingsproblematiek werk ik samen met Kompas.

Dus als je het nodig vindt om persoonlijk contact te nemen kun je dat via de links in het menu. Als je in België woont kan ik je adviseren waar je waar terecht kunt voor specifiek advies. Bijvoorbeeld als het verschillende dagvaardingen betreft verwijs ik dan door naar mytrusto.

Het is vooral als de droom en hoop weer gevoed wordt met advies om dat je aan zelfzorg zou doen dat je geestelijke gezondheid weer verbetert.

Dan kun je stappen ondernemen als je een emotionele afhankelijkheid hebt of je niet goed in je vel voelt bij je partner. Ook bij partnergeweld, verbaal of emotioneel misbruik is het enige werktuig dat je hebt zelfgenezing.

Praatsessie is onvoldoende

Natuurlijk kan gesprekstherapie helpen, maar als je geconfronteerd wordt met partnergeweld dan dien je oplossingen te vinden. De persoon die wil herstellen dient dagelijks de middelen te vinden om zichzelf te versterken. De voorbereiding en timing is belangrijk. Voor andere problemen is de traditionele praatsessie van 50 minuten niet voldoende. Er zijn intense periodes nodig waar alles goed voorbereid wordt nodig om een doorbraak te krijgen.

Dat kun je dan met online tools zoals bij Melanie, of de tools die Nicole Lepera aanbiedt. We gebruiken zelf die tools, hebben ze vertaald en aangepast volgens onze ervaring.

Het zijn op geestelijk vlak de donkere middeleeuwen van de therapie.

Er zijn in België zo’n groot aantal zelfmoorden. Bovendien is er zo’n enorm groot gebruik van psychotica. Er is een groot gedeelte van de bevolking die psychische klachten hebben. Er is op grote schaal mensen die met misbruik te maken hebben. 1 op 7 vrouwen in België werd het afgelopen jaar slachtoffer van partnergeweld.

Met gesprekstherapie alleen komen we hier niet uit! Meer therapie en veel zelfgenezing is nodig!

Op zich heeft de DSM wel waarde voor de communicatie over de problematiek. Maar de diagnose in het algemeen is vooral dankzij het zien van de unieke mens.

Sommige instellingen die ik ken nemen geen contact op met de familie. Ze kennen dus ook de familiegeschiedenis niet vanuit een andere positie dan die van de patiënt. Ze beweren dat dat de vertrouwensrelatie zou schaden. Aan de patiënt die uiteraard kwetsbaar is wordt een therapie verkocht of aangepraat.

Daar gaan een paar weken van opname aan vooraf. Kinderen van boven 18 jaar worden als een volwassene beschouwd, ook al zijn ze psychotisch. Als ouder heb ik de ervaring gehoord dat gedurende een periode van 5 weken de persoon geen contact mocht hebben met zijn familie. Wie herinnert zich nog het groot psychiatrisch rapport van 2017? hier

In hoeverre is het gepresenteerde alternatief voor therapie en zelfgenezing onwetenschappelijk van aard?

Iedereen heeft wel een goed gevoel bij wat ze doen, ook al zijn er niet steeds wetenschappelijk gevalideerde behandelingsprotocollen omdat sommige situaties zo nieuw zijn en zo massaal.

Als er een overstroming is in de zomer van 2021 in België reageert de bevolking snel. Helaas kunnen de instanties zoals civiele bescherming de problematiek niet aan, zelfs niet om de vrijwilligershulp te coördineren. Als je wacht op gevalideerde protocollen in zulke situaties dan heb je een massa aan schade en aan doden.

‘t Is natuurlijk goed van deze te gebruiken als ze er zijn. Maar dan moet je ook nog het personeel hebben die er voor is opgeleid. Sommige problematieken worden te groot dat je daar niet het nodige personeel kunt voorzien. In de afgelopen 20 jaar is er hier een grote besparing geweest in de volksgezondheid en civiele bescherming.

Die mensen die levens gered hebben door in te grijpen en leiderschap te tonen hebben er ook een goed gevoel bij over wat ze hebben gedaan in termen van het helpen van mensen om hun leven te verbeteren wanneer ze lijden.

Zo is dat ook bij therapeuten die aan traumaherstel doen, psychologen en psychiaters die artikels schrijven, ervaringsdeskundigen die zich in blogs laten horen en op sociale media. Velen bieden therapeutische en zelfgenezingstips aan voor mensen die een trauma meemaken. Welk advies geef je een Belgische Afghaan waar zijn familie werd uitgemoord?

Hoe kun je zijn rouw en verdriet verlichten dat een traumatische proportie aanneemt?

Het heeft me zeker een goed gevoel als ik hoor dat mijn mensen meer bewegen, in hun dagboek schrijven en rustiger geworden zijn door ademwerk.

Het is al een tijdje bewezen dat vervuiling een negatieve invloed heeft op de hersenen.

Het is geweten dat een emotionele verslaving er kan toe leiden dat een slachtoffer tientallen jaren partnergeweld tolereert. Emotionele verslaving (om iemand te willen redden) treft ook verstandige mensen tot in de dood zoals Ilse Uyttersprot.

Emotionele verslaving als gevolg van narcistisch misbruik kun je vergelijken met een verslaving zoals aan drugs, waarbij een hormonale cocktail een belangrijke rol speelt.

Sommige ideeën zijn niet algemeen aanvaard, en tegen ‘de rand van evidencebased’ maar ze werken wel.

Zoals de mimetische theorie die in het begin een theorie was, maar haar bevestiging kreeg in de spiegelneuronen. Zo dacht men 10 jaar geleden ook dat Yoga new age en blabla waren.

Er is een niet-geverifieerde theorie van opslag van trauma in het lichaam. Dat is een concept dat verband houdt met het ontmaskerde fenomeen “onderdrukte herinnering”. Bessel Kok spreekt daar veel over. Eigenlijk bewijst geleide meditatie voor pijn verwerking dat het zo is. Het werkt verlichtend door de verschuiving in de beeldmeditatie, weg uit het lichaam.

Iedereen die aan zijn kind de juiste woorden weet te vinden voor te troosten bij pijn, of bij slaapproblemen hoeft toch geen professional te zijn.

Maar de techniek zoals gentle teaching kan algemene kennis worden en een werktuig voor de ouders.

De polyvagale theorie, geïntroduceerd in de jaren 90, die het automatische zenuwstelsel koppelt aan de vecht- of vluchtreactie, ontbreekt nog steeds aan direct bewijs behalve de patiënten. Het biedt in alle geval een goed model om te gebruiken. Iets op tegen?

De psycho-neuro-immunologie, de studie van de invloed van stress op het immuunsysteem en vice versa, die theoretisch robuust is, maar nog steeds geen opvallend bewijs heeft als klinisch hulpmiddel. Hoewel er bewezen is dat de overlevingskansen voor een hoopvolle kankerpatiënt groter zijn.

Als je populaire tijdschriften leest dan kun je door de stijl gaan twijfelen of een bepaald advies uit een wetenschappelijke hoek komt.

Als je een instagram bericht leest dan kunnen sommigen ook die indruk krijgen. De adviezen zijn wel wetenschappelijk onderbouwd, maar bij sommige zogenaamde professionals en experten nog niet doorgedrongen. Sommige adviezen bestaat geen eenduidigheid over.

Neem nu koffie op een sportprestatie. Daar bestaat al 20 jaar discussie en studie over. Je kijkt dan gewoon wat bij de één werkt en wat niet werkt. En je gaat zoiets uittesten, niet in zeer ongewone situaties. Dat is nu net de reden waarom we steeds spreken over het nemen van babystapjes. Maar dat klinkt waarschijnlijk niet wetenschappelijk.

Als iets met voldoende jargon is doorspekt zoals electroconvulsie en een witte stofjas aan te pas komt dan zou dat wetenschappelijk zijn? Grote gedeelten van de persoonlijkheid worden gewist? Dat is waarschijnlijk de keuze van de kwetsbare patiënt? Als ik die praktijk hoor dan lijkt dat niet mijn ervaring van wat menselijk is.

Ja, het is gevaarlijk om tegen bepaalde wantoestanden in te gaan, en andere bewust te maken. Zo ook als je genuanceerd bent over therapie en zelfgenezing.

Maar met bewustmaken kom je er niet bij traumaherstel. Je hebt een methode nodig om de pijn te verlichten. En sommige methoden helpen bij de ene persoon en andere niet.

Ik denk dat het een democratisch recht is om informatie naar buiten te brengen. Dit gaat niet over fakenews van een president in functie die zegt dat bleekwater helpt tegen covid, terwijl er een arts op zit te kijken.

Dit gaat over innovatieve methoden waarbij enkele mensen geholpen worden.

Hoe gevaarlijk is een dagboek schrijven over de persoon dat je in de toekomst wil zijn?

Hoe gevaarlijk is reparenting, egowerk en ademwerk?

Ik denk niet dat dat pseudowetenschap is.

Dat mensen daarvoor kiezen in plaats van een meer traditionele behandeling is dikwijls omwille van de hoge kosten van therapie. Zeker ook door de ontoegankelijkheid, geen wachtlijsten en 24/7 beschikbaar. Dikwijls is de therapie een therapie die op iedereen wordt toegepast. We krijgen op een bepaald moment als we depressief zijn een pilletje volgens wat dan de gewoonte is.

Het lijkt me niet als onverenigbaar met traditionele therapie. Meestal is er bij een therapeut geen follow-up na de posttherapie periode. Huiswerk of zelfgenezingsmethodes kunnen de verder emotionele groei bevorderen en dit voorkomt een terugval.

“Het zelfgenezende ding maakt me niet bang, want eigenlijk is de therapie een uur per week, de meerderheid van de genezing moet buiten de therapieruimte plaatsvinden. Psychologen zeggen dat mensen zich gemachtigd moeten voelen zichzelf te genezen. Net zoals je niet moet sporten onder toezicht van een kinesist om je fysieke conditie te verbeteren, zo moet je je niet onder toezicht van een psycholoog jezelf geestelijk trainen of laten groeien.

Medicatie en medicatie.

Iets waar ik me eerder zorgen over maakte, is dat therapeuten of medicatie het enige antwoord hebben laten lijken dat voor herstel kan zorgen.

Ik denk dat het openen van het gesprek dat het niet altijd therapie is die het antwoord is. Ettelijke mensen hebben geen toegang tot therapie. Therapie is niet altijd iets wat bij enkele mensen resoneert. Maar dat je je leven kunt verbeteren en dat het echt aan jou is om te beslissen wat daarvoor de beste methode is. 

Is het medicatie? Is het sporten, goed eten en lezen, en lidmaatschappen doen zoals die van Nicole? Of is het naar een therapeut gaan? Je hebt wel nog een gsm! En dus ben je bereikbaar voor gratis zelfgenezingstips.

Of de diensten van LePera overgaan op het gebied van teletherapie, hangt af van hoe genereus men is met de definitie van ‘therapie’. 

De helende teksten zijn in wezen tweetlange herinneringen om zelfzorg te oefenen. Dat is niets nieuws in een halfrond van de sociale media dat al wordt bevolkt door Instagram-therapeuten, of therapeuten die graag Instagram gebruiken.

Een directe interactie met LePera via DM of via de Selfhealers Circle zou echter meer naar Talkspace-territorium kunnen gaan. Het platform en zijn collega-apps voor geestelijke gezondheidszorg zijn geprezen voor het toegankelijker maken van therapiesessies, met name cognitieve gedragstherapie, vanwege hun lagere kosten en minder tijdsbesteding van klanten of patiënten.

Maar virtuele therapie heeft ook veel kritiek gekregen. 

Daarom is het ook geen virtuele therapie. Je kunt echter wel de zoekfunctie gebruiken en de rubrieken om je antwoorden te vinden op de vragen die je hebt.

Kritiek op virtuele therapie zijn kritieken afkomstig van ex-gebruikers die sms-gesprekken met hun toegewezen zorgverlener robotachtig en onpersoonlijk, of overdreven nonchalant vonden. We hebben nooit zo’n sms gesprekken gedaan.

Als sommige mensen daarom vragen maken we met hen een afspraak, ofwel via messenger, chat of video, of op een rustige plaats om een langdurig gesprek mee te hebben, waarvan het grootste stuk wel actief luisteren is.

therapie en zelfgenezing
De juiste groeitaken voor stimulering van zelfgenezing bij trauma!

Virtuele therapie en zelfgenezing!

Voor virtuele therapie kunnen onderzoekers niet bevestigen hoe effectief de apps zijn in het bestrijden van depressie of zelfs zelfmoordgedachten; van therapeuten die zich zorgen maakten over het maken van grensproblemen met de patiënten met wie ze in-app spreken; en volgens andere experts moedigen de apps overbehandeling aan.

De inhoud van zelfgenezers lijkt vooral mensen aan te spreken die eerdere ervaring met therapie hebben zoals ikzelf.

Ik ben wel voorzichtig en zal snel doorverwijzen.

Gevaarlijk lijkt de weinig transparante methoden waarmee ettelijke coachen en sommige ervaringsdeskundigen en natuurgenezers sociale mediagroepen afschuiven om klanten te winnen.

We moeten zeker voorzichtig blijven bij het aanbieden van onze diensten aan mensen die hulp zoeken. Daarom onze disclaimers en de herhaling dat niet alles wat bij ons werkt ook bij jou zal werken.

Voor het toetreden tot onze groep letten we steeds goed op.

Kortgeleden zijn we trouwens opnieuw gestart en alle leden van VKoN geschrapt om her te beginnen onder nieuwe voorwaarden.

Mensen die al buitengewoon verzwakt zijn door psychisch misbruik kun je niet echt online helpen. Toch kan één tool een verschil maken, zoals één gesprek iemand weer hoop kan geven.

De meeste mensen die op VKoN komen weten wel iets over narcisme en hebben al wat werk aan zichzelf gedaan. Maar ze willen systematischer vooruit.

Velen zien hun aantal therapeutische sessies verminderen. Anderen zijn gestopt.

Feitelijk heeft Johan in het afgelopen jaar 1 kuur gevolgd van 60 dagen om zijn chronische pijnen onder controle te houden. De kans bestaat, maar er is geen garantie dat zo’n positieve ontwikkeling bij jou ook kan.

Veel mensen die therapie volgen kunnen door dagelijks in hun toekomstige zelfdagboek te schrijven, overschakelen van wekelijkse therapiesessies naar slechts één per maand. 

De zelfgenezingsbeweging heeft hoop dat psychische en chronische problemen niet voor levenslang zal zijn.  

Johan zijn afhankelijkheid van medicijnen is sterk verminderd, en hij heeft ook geen last meer van angsten of depressies. Hij volgde al de geleide meditaties van Melanie, maar sinds meer dan een jaar is hij vrij van plotselinge zware pijnen en dat in volle corona tijden en in een periode waar we veel stress en rouw hebben meegemaakt omwille van L.

Hoewel ik nog steeds moeilijke dagen heb, zoals alle mensen, leiden ze me niet meer in een depressieve spiraal, omdat ik de tools en inzichten gebruik. Gelukkig heb ikzelf daardoor een burn-out kunnen vermijden.

Het blijft natuurlijk mijn verantwoordelijkheid om mijn leespubliek te voorzien van betrouwbare informatie en de limieten van therapie en zelfgenezing aan te duiden.

Dit vind je uitgebreid als je zoekt met de zoekfunctie op “limieten” en “bedenkingen”.

Het zou onethisch zijn die limieten en bedenkingen niet aan te geven, maar ook onethisch en elitair die tools niet te communiceren of alleen die informatie ter beschikking te stellen voor wie er voor kan betalen.

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig zonder advertenties en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media. Geef deze tekst een waardering door uw commentaar en like.

Lees meer

banner over zelfgenezing
Narp herstel-programma of narcissistic abuse recovery programma

Legale informatie. 

Dit artikel bevat algemene informatie van referentiekarakter en mag niet worden beschouwd als een alternatief voor de aanbevelingen van een arts. We zijn niet verantwoordelijk voor enige diagnose die door de lezer wordt gesteld op basis van het materiaal op de site. We zijn ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere internetbronnen waarnaar in dit artikel wordt verwezen. Als u zich zorgen maakt over uw gezondheid, raadpleeg dan een arts.