Categorieën
Recent trauma video

Somatic Experiencing oefeningen video

Zolang mensen lijden aan een onopgelost trauma, blijven gefragmenteerde ervaringen, en genoemde veralgemeende en negatieve overtuigingen zich tonen in gefixeerde, ineffectieve patronen. Een deel van iemands eerdere (traumatiserende) ervaring is gekoppeld aan bepaalde gewaarwordingen (kloppend hart, zweten …), maar de ervaring zelf, of aspecten daarvan, is/zijn gedissocieerd. Mogelijk rest er alleen de angst. De somatic experiencing therapeut helpt zijn of haar cliënt om een te dominerend gebruik dat hij of zij maakt van cognitie, te verruimen tot een lichaam-geest-bewustzijn: hij helpt de ander bij het doorlopen van de eerste vier kanalen van gewaar zijn om tot nieuwe betekenissen te komen en tot een re-integratie van de gefragmenteerde ervaring (bottom-up-verwerking). 

Als de cliënt zich bewust kan worden van het gedrag van zijn lichaam in de veiligheid van het moment, dan worden de onderbroken bewegingen vanzelf afgemaakt, of komt de correctieve ervaring vanzelf. 

Trauma kan een erg destructieve invloed hebben, maar draagt paradoxalerwijze in zich ook de kracht om iemand tot transformatie te laten komen. ‘Somatic Experiencing’ ondersteunt het transformeren van angst en hulpeloosheid tot ‘present zijn’ in het leven via gewaar zijn van lichaamssensaties. 

De prioriteit van deze werkwijze ligt niet in het bereiken van inzicht (top-down). Meer zelfs: mentalisatie in dit stadium staat een oplossing in de weg. Eerste bedoeling van S.E. is het creëren van ‘ruimte’ waarbinnen het verhaal van het lichaam zich kan ontvouwen en voltooien. Nieuwe betekenissen, inzicht en waarnemingen worden gaandeweg mogelijk, als een secundair effect van dat proces (bottom-up). 

Te vroeg verbanden leggen met het verleden (premature cognitie) maakt dat iemand riskeert de bottom-up-verwerking en het innerlijke ontwikkelingsproces over te slaan. 

Lichaamssensaties kwamen in de geschiedenis van de psychologie altijd in de schaduw te staan van de aandacht voor cognitie of emotie.

Zonder gewaarwording via proprioceptie, kinesthesie, en viscerale gewaarwording is het toch niet mogelijk te weten wie je bent, of wat je wilt en nodig hebt. In staat zijn tot gewaarwording geeft ons m.a.w. een soort ‘kompas’ in het leven. Om die reden is in therapie evenwichtige aandacht voor gewaarwording, gevoel, cognitie en levensenergie noodzaak. 

Via onze zintuigen ontvangen we uiteraard onophoudelijk allerlei stimuli die ons kunnen prikkelen, soms overprikkelen. Het cognitieve (top-down-)paradigma gaat ervan uit dat de bewuste geest eerst de stimulus herkent, en dan het lichaam bevel geeft te antwoorden.   

Op het vlak van het stellen van een simpele, alledaagse handeling geldt hetzelfde: de bijna vanzelfsprekende (top-down-)aanname is dat iemand eerst een beslissing neemt (bijv. om een handgebaar te maken), dat dan de intentie, en daarna de beweging, volgt.  Dit klopt niet.

Uit onderzoek (Libet) bleek dat een bewuste beslissing te laat komt om een handeling te kunnen veroorzaken. Er blijkt al een continue activiteit van een halve seconde in de sensorische cortex te zijn voordat we ons zelfs maar gewaar worden van een zintuiglijke (externe) stimulus. Onze hersenen bereiden ons m.a.w. al geruime tijd onbewust voor op een handeling voordat we een bewuste beslissing nemen. De beweging die we in de regel op een stimulus of prikkel laten volgen – en waar we ons bewust van kunnen zijn wordt – tijdens deze voorbereidende activiteit in de sensorische cortex – voorafgegaan door een onbewuste voorbeweging.  Dit plaatst vraagtekens bij het idee van de vrije wil.

Het is omdat we van het top-down-idee uitgaan, en ons vaak noch van deze voorbeweging, noch van de oorspronkelijke prikkels, bewust zijn, dat we ons eigen doen en laten vaak toeschrijven aan irrelevante of verzonnen oorzaken. 

Werk aan zelfgenezing: Ben jij diegene die zichzelf kan helpen?

Een herhalingsdwang die het een narcist gemakkelijk maakt!

Trauma en traumazorg in Europa

Weinig contact alternatief voor geen contact met narcistische moeder. Deel 1

Hoelang duurt het om te bekomen van een narcist? Deel 2

Onvoorwaardelijke positieve aanvaarding ervaren bij zelfgenezing?

Traumaverwerking: de meest gestelde vragen

Voeg hieronder een reactie toe! Reactie annuleren