Het begaafde kind dat niet herkend wordt door de narcistische ouder.

Het gevaar voor het begaafde kind.

De symptomen van deze disharmonie van het begaafde kind zijn voor een geoefend oog van buitenaf waar te nemen.

Begaafde mensen kunnen soms zo gericht zijn op het volbrengen van taken en de verantwoordelijkheid nemen voor een ander, dat ze het contact met hun ware zelf kwijt zijn of nog nooit hebben ervaren.

Ze piekeren meer dan goed voor hen is, de spontane lach is verdwenen.

Het is gevaarlijk niet te weten wie je zelf bent wanneer je een relatie wilt aangaan: hoe moet je reageren wanneer het intiemer wordt, wie ben je immers zelf.

De angst om overspoeld te raken door de ander is immens bij hen die bang zijn en van binnen leeg.

Het is ook moeilijk om rustig alleen te zijn, want de kunst van het alleen zijn wordt alleen verstaan door hen die in zichzelf geankerd zijn.

Depressieve grondstemmingen beginnen zich aan te dienen omdat allerlei emoties onderdrukt worden.

Het deksel moet op de kokende ketel gehouden worden, want je bent bang te exploderen wanneer je opkomende gevoelens gaat uiten die je nauwelijks kent.

 Anders dan de ouders.

Mensen leren zichzelf en hun emoties pas kennen wanneer deze ooit eens vroeger geuit zijn en als tegenreactie door een ander herkend en gespiegeld zijn.

Algemeen kenmerk van de studenten die om hulp vragen is nu juist dat deze emotionele wederkerige uitingen op jonge leeftijd weinig hebben plaats gevonden.

Dat hoeft niet eens veroorzaakt te zijn door dramatische omstandigheden, maar kan ook het gevolg zijn van getalenteerdheid en anders zijn dan de ouders.

In hun rijke karakterstructuur komen zulke fijne gevoelsnuances en gedachten op dat ze door een ouder niet herkend werden en dus niet beantwoord.

Het onbeantwoorde rijke karakter-structuur van begaafde kinderen.

Een kind gaat dan snel denken dat deze eigen gevoelens geen bestaansrecht hebben, vreemd zijn of stom of belastend.

Het referentiekader van een jong iemand is altijd de ouderlijke omgeving.

Harmonieert die niet met eigen innerlijke ontwikkeling, dan trekt een kind de conclusie schuldig te zijn bij welke gevoelsimpuls dan ook.

Soms wordt het kind verweten niet ‘ normaal’ te zijn.

Zelfgevoel, innerlijkheid, variëteit van emoties zijn dan niet goed ontwikkeld en zitten nog in de knop.

 

Hulpverlening bestaat eruit om blokkades in het ontwikkelingsproces uit de weg te ruimen zodat de opbloei verder vanzelf kan gaan.

Zijn belemmeringen zoals schuldgevoel, schaamte of angst eenmaal bewust gemaakt, dan is de loskomende groeikracht vaak enorm.

In een ander artikel over het begaafde kind wordt uitvoerig ingegaan op dit drama van het begaafde kind en de behandeling ervan.

Als je bijkomende suggesties, vragen of oplossingen hebt dan hou ik er echt van om die te horen in de commentaren of als het meer persoonlijk is contacteer me.

 

JOHAN PERSYN

Auteur: Johan Persyn Hooglede België

 

Download hier en beluister herhaaldelijk aandachtig dit deel van het artikel op johanpersyn.com met als titel “Het begaafde kind dat niet herkend wordt door de narcistische ouder.”

 

Aanverwante teksten

Het drama van het begaafde kind Op zoek naar het ware zelf

Het drama van het begaafde kind EBOOK Op zoek naar het ware zelf

Vrij van leugens Oorzaken en gevolgen van kindermishandeling

Rusteloze benen Alles liever dan de waarheid – Alice Miller

Van A tot ggZ – Leven met een psychisch zieke ouder

Te vroeg volwassen Over parentificatie

Deel uw gedachten met ons want samen kunnen we opzettelijk de wereld verrijken door waarde aan elkaar toe te voegen.