Hoe op de juiste manier te zorgen voor een ander?

In de loop van de jaren heb ik het ook nogal moeilijk gevonden om een juiste plaats te geven aan het zorgen voor een ander en terwijl te zorgen voor mezelf.

Hoewel het zeker en vast een christelijke opdracht is zorg te dragen voor je medemens, dan is het natuurlijk geen echte liefde als je je afspraken niet op lange termijn kunt volhouden.

Ben je het daarmee eens?

Daarom is het wel goed om even je familiegeschiedenis na te gaan en je de vraag te stellen welke positie je in nam in je ouderlijk huis.

Was jij diegene die meer of minder moest doen dan je andere broers of zussen?

Waren er problemen in je ouderlijk huis die jij diende op te lossen?

Dan zou het wel eens kunnen zijn dat je christelijk engagement beïnvloed is door die slachtofferrol, vader of moeder rol waarin je werd geduwd.

Als Christen ben ik er ook van overtuigd dat de liefde van Jezus deze wonden kan genezen, want meestal heb je je dan ingezet uit angst of manipulatie.

Die angst en slachtofferrol die je misschien opnam kan genezen doordat je de oneindige liefde ervaart van Jezus en dat je op die manier niet meer afhankelijk bent van de waardering van anderen.

Uiteraard is het zeer belangrijk dat je jouw gevoel van afhankelijkheid van waardering van anderen beperkt.

Maar het is ook zo dat wanneer je open uitkomt voor wie je bent dat je grote verlichting voelt, maar dan mag je natuurlijk de afkeuring van anderen niet belangrijk vinden.

Daarnaast is het vinden van een ondersteunende gemeenschap die voor elkaar zorgt zeer belangrijk.

Dat je deze ondersteuningsgemeenschap kunt vinden door te zoeken naar een gemeenschap waarbij dat een belangrijke bedoeling is, is één van de mogelijkheden.

Je kunt die natuurlijk ook vinden door te bloggen, waardoor je met mensen in contact komt die jou ideeën waarderen.

BEGAAFDHEID KAN STRUIKELBLOG WORDEN.”

HET DRAMA VAN HET BEGAAFDE KIND.

Bijna 34 jaar geleden schreef een Zwitserse therapeute nm. Alice Miller een essay met een zeer grote invloed:

het Drama van het begaafde kind.

Alice Miller werd geboren op 12 januari 1923 in Lvov, toen Polen, nu Oekraïne, als Alicja Rostowska, en is op 14 april 2010 overleden in Saint-Rémi-de-Provence.

BEGAAFDHEID ALS STRUIKELBLOK: OVER HET DRAMA VAN HET BEGAAFDE KIND.

(Uit het boek van Louis Sommeling: Leren leven en studeren. Info)

Bij de studentenpsycholoog.

Het zijn meestal  geen zwakke, maar juist sterke persoonlijkheden die bij een studentenpsycholoog aankloppen.

  1. Vaak doen zij ook dienst als praatpaal voor hun vrienden of vriendinnen.
  2. Velen zijn al van heel vroeg gewend om de gaten die in een gezin vielen door dood, verlies of afwezigheid van een ouder op te vullen.
  3. Zagen zij een verdriet of angst in hun ouders, of merkten zij dat ouders hun eigen bestaan zin probeerden te verlenen door veel te verwachten van hun kinderen, dan namen zij op jonge leeftijd al de beslissing hun eigen problemen opzij te zetten en zich in te zetten voor de ander.
  4. Ook wanneer er een probleembroertje of – zusje was, die alle aandacht vroeg, besloten zijzelf om hun eigen problemen zelf maar op te lossen.
  5. In zekere zin moet de wereld het natuurlijk van dit soort mensen hebben, want het zijn wereldverbeteraars.

Almachtsfantasie wordt een struikelblok.

Maar hun kracht kan tegelijkertijd hun struikelblok worden.

Waarom ze vastlopen en om hulp vragen is, omdat ze uit balans geraakt zijn.

Ze hebben het zorgeloze kind in zichzelf begraven, ze hebben hun eigen gedachten en gevoelens opzij gezet en weten daarom niet goed wie zij zelf zijn.

Als je mijn verhaal kent, zul je wel enkele gelijklopende ervaringen vinden.

Volgens Alice Miller lijden sommigen aan wat trefzeker ‘Het drama van het begaafde kind’ is gaan heten (Miller (1979).

Wanneer je aan een student uitlegt wat Miller bedoelt, zegt hij of zij vaak:

‘dat is nou precies zoals ik ben’.

De ‘almachtsfantasie’ — de wereld redden, ouder spelen voor ouders — is een troostfantasie en bedekt een diepe afgrond van verdriet en vermeende leegheid.

Als je bijkomende suggesties, vragen of oplossingen hebt dan hou ik er echt van om die te horen in de commentaren of als het meer persoonlijk is, contacteer me.

Aanverwante teksten.

klik op de foto

In Den Beginne Was Er Opvoeding Twee klassiekers van alice miller in een band.

De Opstand Van Het Lichaam.

 

Reeks kinderopvang — Koester het kind in jezelf werken met kinderen volgens Alice Miller en Eric Berne.

Leerboek transactionele analyse.

klik op de foto

Zelfkennis in ballingschap de verdringing van de kindertijd, tot welke prijs?

klik op de foto

tachtig jaar psychoanalyse. Je ZULT NIET MERKEN.

klik op de foto

Eboek

Geef een reactie, vraag of antwoord.