In het hart of de kern om wederzijdse aangename, seksuele relaties te verkrijgen moet er een zekere mate van fysieke aantrekkingskracht zijn, maar ook die van andere, minder herkenbare ingrediënten zoals :

zich comfortabel voelen in je eigen vel

een  grote mate van positief zelfbeeld en zelfrespect.

Heb je medelijden met de narcist omwille van een ernstige handicap?

We kunnen een soort medelijden hebben met de narcist, maar slechts voor één keer, omdat het het gevolg is van zijn opvoeding in de eerste levensjaren, en die heeft hem een meestal onomkeerbare schade toegebracht, omdat ze leven met een ernstige handicap om een volwassen liefdevolle relatie tot stand te brengen.

Meestal vertellen slachtoffers van narcisten dat ze in de eerste maanden werkelijk de beste seks van hun leven hebben meegemaakt. Ze waren dan ook blind verliefd, zoals in een sprookje. De narcist deed dan ook zoveel moeite om het slachtoffer aan zich te binden ook met zijn seksuele activiteiten.

Hij onderzocht hoe hij haar het beste genot kon verschaffen zodat zij seksueel aan hem verslaafd werd. Uiteraard had dat ook te maken met het zichzelf te willen bewijzen als zijnde de beste op dat vlak. Velen vertellen dan ook hun slachtoffer dat ze nooit meer zo’n minnaar zullen hebben in hun leven.

De narcist zoekt dat ook de grenzen op van het toelaatbare bij zijn slachtoffer en zal vragen om die grens te overschrijven waardoor hij ook hier zijn sadistische kant  kan bevredigen en zijn slachtoffer een minderwaardig gevoel kan bezorgen.

De psychologische bron van zijn handicap.

Afgezien dat eens de narcist de grenzen heeft kunnen overschrijden dat zijn respect voor het slachtoffer vermindert en de uitdaging om hem te bewijzen als de beste voorbij is, eens zijn slachtoffer tekenen toont van verwarring en verslaving door dat hij zijn activiteiten plots staakt en verveling bij de narcist ontstaat is voor dit alles een diepere psychologische bron.

Wellicht werkt de narcist een aantal fantasieën uit in zijn seksbeleving precies om die emoties te overwinnen, helaas hoeveel moeite hij ook doet zijn schaamte over zichzelf blijft bestaan en is dus groter dan de waardering voor de emoties die vrijkomen bij zijn momentele beleving van zijn seksuele leven met zijn slachtoffer.

Door zijn schaamte moet hij op zoek naar iets groters, iets intenser enz.

Het is de rol van schaamte in de narcist dat zijn seksleven verstoort en hem onmogelijk maakt om een liefdevolle lange termijn relatie op te bouwen.

Een van de kernen van narcisme in de persoonlijkheid van iemand is het grote deel dat schande speelt in de psychologie van de narcist.

Vandaar dat een narcist precies partners gaat uitzoeken die dikwijls ook een kwetsuur door misbruik hebben opgelopen en erg kwetsbaar zijn en waarbij ze zich  superieur kunnen voelen omdat ze zichzelf hebben wijsgemaakt dat zij de oplossing voor hun kwetsuur hebben gevonden.

Dit kunnen volwassenen zijn die in hun jeugd in instellingen hebben vertoefd, in pleeggezinnen zijn opgegroeid, en misbruik hebben meegemaakt.

veerkracht weerstand tegen narcisme narcist johanpersyn.com VKoN

De ongeboren narcist

Geen enkel kind is geboren als een narcist, maar kan er wel aanleg voor hebben, maar meestal worden deze triggers geactiveerd als gevolg van hun ervaringen in de kindertijd.

De omstandigheden spelen dan een grote rol :

Zijn de ouders instaat om een opvoeding te geven?

Hebben de ouders onderling zware problemen?

Hebben de ouders de stabiliteit ontwikkeld op materieel en financieel vlak?

Zijn de ouders vrij van persoonlijkheidsstoornissen?

Is dat niet het geval dan wordt er weinig de gepaste aandacht gegeven aan het kind en ontstaat er geen hechting?

Er kan dan bij het kind een hechting ontstaan aan een ander gezinslid, waarbij dan dit kind het gevaar loopt dat bij plaatsing deze liefdevolle band vernietigd wordt.

Download hier en beluister aandachtig bij herhaling naar dit artikel met als titel “Een handicap voor een liefdevolle relatie dat is narcisme.” van johanpersyn.com V K O N

Hechting tijdens de peutertijd is één van de essentiële bouwstenen van de positieve geestelijke gezondheid in een volwassen persona.

Zonder hechting is het niet mogelijk om aan het kind een aantal sociale vaardigheden te leren.

Kinderen zonder hechting kunnen geen rekening houden met anderen nog met regels die het functioneren in een groep nodig maken.

Uiteraard speelt het temperament van het kind ook mee. Hoe temperamentvoller hoe heftiger het wordt in een groep en hoe groter daardoor de moeilijkheden die ontstaan door het gebrek aan hechting.

Bij gebrek aan hechting met een ouder, hebben deze kinderen niet geleerd om een gezonde mate van autoriteit te aanvaarden, of zijn ze alle vertrouwen in een ouderfiguur kwijt waardoor ze die autoriteit uittesten voor de mate dat die autoriteitsfiguren te betrouwen zijn, vooraleer het kind zich wil hechten wil het uittesten of het niet opnieuw zal teleurgesteld worden.

De mate dat een autoritaire figuur bereid is om weerspannig gedrag van dat kind te aanvaarden moet het kind ervan overtuigen dat het zal aanvaard worden.

Stilzetten voor veel kinderen is al een grote moeilijkheid. Lang stilzetten voor temperament volle kinderen is heel moeilijk. Dat kan de duur van een maaltijd zijn, dat kan in de klas zijn om te luisteren gedurende een verhaaltje…

Vandaar dat voor temperamentvolle kinderen met weinig hechting het zeer moeilijk is om stil te zitten.

Ook deze kinderen hebben behoefte om zich comfortabel te voelen en te kunnen ontspannen. Als ze dan geen onvoorwaardelijke liefde ontvangen dan ontwikkelen ze geen gezond gevoel van eigenwaarde.

Kinderen willen zelfs onvoorwaardelijke liefde ontvangen op het moment dat ze niet erg liefdevol zijn, maar gewoon omwille van wie ze zijn.

Als de gehele volwassen – kind relatie consequent wordt beheerd door de volwassene ontwikkelt zich een veilige hechting.

Dit is veel minder het geval als de ouders in conflict zijn, een persoonlijkheidsstoornis hebben, of niet in staat zijn om een stabiele gezinssituatie te ontwikkelen..

Als het kind veilig is heeft het een sjabloon voor hoe relaties zou moeten werken. Wat meer is, ze hebben het vertrouwen om fouten te maken.

Maar als het kind misbruikt is geweest, conflicten heeft gezien of meegemaakt, geen hechting heeft kunnen ontwikkelen doordat het kind werd ‘verplaatst”, of losgerukt van zijn vrienden of familieleden en zijn gekende omgeving kan het een schaamte ontwikkelen en zelfs al dan niet gepest worden.

Een van de routes naar narcisme bij kwetsbare kinderen is een verschillend ouderschap model, waar liefde voorwaardelijk is uitgedrukt en gekoppeld aan prestaties,  om de beste te worden, of de eerste te zijn.

Als er een conflict is in een gezin, of als één van de ouders een persoonlijkheidsstoornis heeft is er een verschillend opvoedingspatroon wat grote onzekerheid met zich meebrengt, maar ook waar de onvoorwaardelijke liefde in het gedrang komt.

Als een ouder een narcistische persoonlijkheid heeft is het best mogelijk dat de andere ouder een emotionele afhankelijkheid heeft ontwikkeld. De narcistische persoonlijkheid zal zijn ‘liefde’ voor het kind uiteraard koppelen aan prestaties en zeker geen afwijking, laat staan een weerwoord verdragen.

Daardoor heeft het kind het gevoel dat het de liefde van de ouder kan krijgen door prestaties maar dat het nooit goed genoeg is. Ook dat kan een bron van schaamte zijn.

Deze ouders kunnen openlijk hun teleurstelling uitspreken als een kind er niet in slaagt te voldoen aan hun ervaringen.

Validatie wordt geëxternaliseerd, en in een bizarre omkering, belediging wordt geïnternaliseerd. Het kind leert de schande en de schaamte dat het “niet goed genoeg is“.

Deze schande en schaamte kan bij de ontwikkeling van een identiteit ontstaan die niet gevalideerd wordt door de ouders bijvoorbeeld muzikale of andere artistieke gevoeligheid die de ouders niet hebben, een seksuele geaardheid die de ouders niet tolereren, een lichamelijke afwijking, een leermoeilijkheid, een gedragsstoornis als ADHD of autisme enz.

Als een volwassene, kan deze schande vervolgens worden/ of zijn gekoppeld aan seks en seksuele expressie.

Download de audioversie hier het tweede deel van dit artikel tweede deel Narcisme is een handicap voor een liefdevolle relatie van johanpersyn.com

 

veerkracht weerstand tegen narcisme narcist johanpersyn.com VKoN

De Schaamte bij de narcist is erger dan de schuldgevoelens die wij kennen.

Schuld kan betrekking hebben op een specifieke gebeurtenis of iets wij hebben gedaan of niet gedaan. Dat schandalig was, een schande met zich meebracht.

Schande aan de andere kant, heeft ons het gevoel dat we verkeerd geboren zijn, een verkeerd gevoel over wie we zijn.

Schaamte is gekoppeld aan angst en kan leiden tot woede en agressie, meestal niet eenmalig maar in cycli.

Het is ook algemeen aangenomen dat schande de antithese van een open uitdrukking van iemands seksualiteit is.

De schaamte bij een kind kan ook ontstaan doordat de narcistische ouder het kind herhaaldelijk in situaties bracht die niet gepast waren en tot trauma leiden.

Het in de kamer slapen bij de ouder die een alcohol probleem had en waar het kind angstig was om handtastelijkheden te moeten ondergaan, of waar het kind geconfronteerd werd met seksuele handelingen als masturbatie bij een ouder, of andere seksuele activiteiten of doordat de grens van het kind overschreden wordt door naakt rond te lopen.

Daardoor kan de seksbeleving bij het kind geassocieerd zijn met een negatief beeld en frustrerend werken, zodanig dat het kind een schaamte ontwikkelt om relaties aan te gaan, waardoor het kind zich uitgesloten voelt en daardoor compensatie gedrag gaat ontwikkelen, zoals liegen, bedriegen, stelen maar ook agressie. Maar evenzeer eetstoornissen.

Schaamte, angst en een onzeker gevoel van eigenwaarde kunnen betekenen dat een narcist zou kunnen problemen hebben met erectiestoornissen, voortijdige ejaculatie of een onvermogen hebben om orgasme te bereiken.

Maar evenzeer dat hij/zij een bijzondere interesse voor alles wat met ziekelijke en andere seks heeft te maken heeft ontwikkeld om zogenaamd zijn stoornissen te verhelpen.

Daardoor is in vele gevallen de narcist op zoek naar travestieten, shemales, drag queens, allerlei attributen en fetisjen.

Dit zal vervolgens worden toegevoegd op andere schaamte aspecten van hun verwachte persona en opnieuw dwingende gevoelens van inadequaat zijn met zich meebrengen die er dan weer toe leiden om zijn slachtoffer te misleiden, te vernederen en te gebruiken.

Dit kan leiden tot narcistische woede die voortvloeit uit hun gekwetste trots zelfs zonder dat op hun speciale voorkeur gewezen wordt.

Beurtelings, kan dit ook leiden tot seksuele fantasieën die kunnen betrekking hebben op  overheersing, verrukking voor een hulpeloze vrouw en ruwe seks. Bij sommige narcisten blijft het niet bij fantasieën maar kiezen ze er voor om die fantasieën uit te voeren.

Sommige therapeuten beschouwen dit mechanisme als volgt : de narcist brengt zijn eigen schande over op een ander, om op die manier zijn eigenwaarde te verhogen. Vandaar dat nog al wat narcisten die ook werden seksueel misbruikt in hun kinderjaren tot dezelfde handelingen overgaan.

Beluister aandachtig en herhaaldelijk naar deel 3 van Narcisme een handicap voor een liefdevolle relatie. van johanpersyn.com V K O N

Narcisten spelen het  aantrekkelijk in de eerste periode van de relatie.

Ten eerste, kunnen ze aanspraak maken op aandacht en zullen ze hun minnaar een goede tijd tonen, niet alleen omdat het slachtoffer in een roes verkeerd, maar ook omdat na die periode een soort geheugenverlies optreedt bij het slachtoffer. (lovebombing fase)

Omdat zij een sfeer van vertrouwen voor het grandioze project kunnen creëren, overtuiging, charme en charisma uitstralen, is de nieuwe verovering onder de indruk.

Het is best mogelijk dat een narcist een beroep uitvoert waar narcisten erg in trek zijn, zowel in de politiek, als de showbusiness als bij de politie. Daar komt dikwijls nog al wat gepaste kledij bij kijken die moet zorgen voor het juiste imago. En net in imago opbouw zijn ze gespecialiseerd.

Bij narcisten echter ontbreekt het aan het uithoudingsvermogen dat bij een monogame relatie vereist is.

De aandacht van een enkele minnaar is mogelijk niet genoeg. Zij hebben dikwijls ook een verslaving aan die speciale seks ontwikkelt.

Ze kunnen ook kiezen voor de vleierij van “betaalde” seksuele ontmoetingen omdat dergelijke liefhebbers  houden van kameleon-achtige situaties.

Narcisten kunnen in zo’n situatie eisen om te krijgen van een prostituee wat ze willen of zich wenden tot prostituéés die de nodige attributen hebben om zijn momentele fantasie in te vullen.

Meerdere liefhebbers kunnen ook dienen om hen beter te bevredigen bij een seksverslaving, maar ook omdat ze een seksprestatie nodig hebben als een levering van externe validatie voor hun ego, om zichzelf bijzonder te vinden.

Dat daarbij verschillende slachtoffers een gezondheidsprobleem kunnen oplopen zal hun een zorg wezen.

Het kan hen ook verzekeren dat zij een actieve, bijna mythische minnaar zijn – een Casanova of een Don Juan, iets dat iemand anders te bang zou zijn om te doen.

Seks voor een narcist gaat minder over de intimiteit tussen twee mensen en meer over zijn of haar prestaties – het tellen van het aantal orgasmes die ze beheren  door ze “u te geven”, misschien zelfs om anderen openlijk te tonen zoals lawaaierige seks in een hotel, of tijdens een verblijf met vrienden.

De seksuele handelingen zullen ook waarschijnlijk eindigen binnen enkele minuten  nadat de narcist een orgasme heeft gehad, tenzij hij/zij er nog één wilt, aangezien hun seksueel model voornamelijk is gebaseerd op een model dat “neemt” in plaats van voldoening geeft en meer gericht is prestaties dan wederzijdse betrokkenheid.

De narcist heeft het immers altijd moeilijk om zich te ontspannen.

Het slachtoffer heeft daarbij soms het gevoel dat ze een rol te vervullen hebben in een porno film.

De narcist is dikwijls ook een fervente porno kijker om zijn rush gaande te houden en om zichzelf te voorzien van nieuwe seks scenario’s waar zijn slachtoffer dan een rol in vervuld waarvoor hij eventueel voor de nodige attributen zorgt.

veerkracht weerstand tegen narcisme narcist johanpersyn.com VKoN

De scheiding veroorzaakt door het niet gewenste kind.

Tijdens de zwangerschap en de borstvoeding zal het voor de narcist problematisch zijn  omdat de baby hun ruimte bezet en hun prestaties negatief kan beïnvloeden.

Dat is dan ook één van de redenen waardoor de narcist zelfs kan afhaken tijdens de zwangerschap, eventjes vreemd gaat om dan eventueel her op te duiken bij de bevalling. Achteraf zal de narcist dan komen te vertellen dat hij nooit akkoord was met de zwangerschap. Hij moet dus werkelijk zijn slachtoffer bezitten en bepalen wat er met haar lichaam gebeurt.

Het is op deze tijden (zwangerschap – borstvoeding ), wanneer een narcist zal trachten om er voor te zorgen dat anderen hen voorzien van seks, dat is dan ook waarom hij steeds tot doel heeft zijn vroegere partners op zijn wachtlijst te houden.

Uiteindelijk, wanneer u niet langer zijn doel dient, zal een narcist u als een seksspeeltje schrappen.

Beluister aandachtig en herhaaldelijk naar deel 4 van Narcisme een handicap voor een liefdevolle relatie. van johanpersyn.com V K O N. Download nu.

De transgressieve Seks van de narcist.

Vanwege hun gevoel dat zij rechten hebben, kunnen de narcisten geloven dat zij volledige vrijheid hebben om zich te gedragen hoe ze maar willen – het doel heiligt de middelen.

Als ze geloven dat ze recht hebben op seks, zullen ze het ongevraagd nemen, er toe manipuleren, het forceren, het afdwingen of verkrachten. Slaapseks komt bij hen dan ook veel voor, ongevraagd privé ruimtes betreden en ongevraagde aanrakingen.

Dit gedrag is vooral verkeerd als het gaat om seks, mogelijk seksverslaving en verkrachting.

Fysiologisch hebben orgasmes het potentieel om voor iedereen verslavend te zijn.

Ten eerste, er is een gevoel van onthechting en verlies van het zelf.

Ten tweede, is er een neurotransmitter rush in de hersenen.

Ten derde, de hoeveelheid adrenaline bij een narcist kan door andere ervaringen grote hoogtes moeten bereiken.

Ten vierde, de narcist heeft waarschijnlijk ook nog andere verslavingen of experimenteert met chemsex die zijn slachtoffer moet uitputten, overweldigen of vernederen.

De combinatie van dit met narcisme is een explosieve cocktail.

Een narcist wil ontsnappen aan negatieve gedachten waardoor hij/ hij speciaal sensatie gaat opzoeken.

Zowel de spanning van negatieve gedachten als het vervelende en saaie dagelijkse leven waarvoor ze geen script hebben doet hun opzoek gaan naar sensatie waarbij seks is gemoeid, omdat een orgastische rush er kan voor zorgen dat er een tijdelijk ontspanning wordt beleefd.

werktuigen voor veerkracht weerstand tegen narcisme johanpersyn.com VKoN

Een narcist toont geen morele remmingen en vindt zijn plezier waar ze dat kunnen krijgen en met de methodes die het mogelijk maken.

De narcist is terug te vinden in de rode kwartieren en gaat vaak aan seks-toerisme gaan doen, zelfs al is die getrouwd.

Vaak gaat de narcist ook alleen op reis zodat hij zijn ding bij een andere vriendin kan vinden.

De enige empathie die gefaked wordt is dan ook om zijn doel te bereiken.

Baumeister (2002) voerde aan dat cognitieve vervormingen (“ze flirtte met mij”) door zijn overdreven en grandioze gevoel van eigenwaarde  ontstaan.

Dat daarbij ook een algemeen gebrek aan empathie is bij sommige narcisten kan leiden tot het plegen van verkrachtingen terwijl ze zelf geloven dat het met wederzijdse toestemming was.

Een narcistische vervorming kan dan ook bestaan uit het niet zien van de leeftijd van het slachtoffer, een ongepaste omgeving (werkvloer – openbare ruimtes), de familiale of juridische band waardoor er juridisch vervolgbare feiten ontstaan.

Ze verbeelden zich dat ze James Bond zijn die uitgedaagd wordt om te veroveren.

Dat heeft niets menselijks meer, maar verwordt tot een bevrediging van zijn laagste instincten, waarvan hij/zij denkt dat het hartstochtelijke liefde is.

Ze geven immers andere betekenissen aan woorden dan deze welke gewone mensen in de woordenboek vinden.

Laat me weten wat er eventueel ontbreekt in dit artikel en met wat je het vooral eens bent.

U kunt slachtoffers van narcisten ondersteunen door dit artikel te delen.

Beluister aandachtig en herhaaldelijk naar deel 5 van Narcisme een handicap voor een liefdevolle relatie. van johanpersyn.com V K O N. Download nu.

Ik kijk uit naar het lezen van uw opmerkingen en vragen hieronder.

Johan Persyn

Aanverwante teksten

Afscheid van een narcist nemen

Hoe stop je de emotionele afhankelijkheid en verslaving aan de narcist?

Je kunt de realiteit van de narcist niet geloven.

Sex and the Narcissist

Disarming the Narcissist: Surviving and Thriving with the Self-Absorbed

Narcissistic Lovers: How to Cope, Recover and Move On

Play
Print Friendly, PDF & Email
Advertisements

Wat betekent deze tekst voor U?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.