Categorieën
therapie - coaching - hulpverlening Transformeren naar geluk na misbruik door een narcist video Werktuigen & tools voor veerkracht weerbaarheid

Hoe je leven in eigen hand nemen tegenover een narcist(e)? video

Als je partner vol van zichzelf is, altijd aandacht en bevestiging nodig heeft, kan hij of zij een narcist zijn. Als iemand gemakkelijk wordt genegeerd of overreageert op kritiek, kunnen ze ook een narcist zijn.

Als ze voelen dat ze altijd gelijk hebben dat ze meer weten, of dat ze de beste moeten zijn, enz., dan zijn dit ook tekenen van narcisme. Narcistische individuen lijken alleen om u te geven als u hun behoeften vervult of een doel dient voor hen.

https://videos.files.wordpress.com/kYaG4lmR/hoe_ga_je_op_weg_naar_een_beter_leven_na_misbruik_door_een_narcist.mp4
@narcismeHelp

Je leven in eigen hand nemen.

Het laatste boek van Iris Koops is bijna al twee jaar te koop! Je kunt hierin lezen over de gevolgen van destructief gedrag, waaronder narcisme en psychopathie.

Maar als je wilt lezen hoe je leven in eigen hand nemen tegenover een narcist(e) is dit een juiste investering. Uiteraard als je de kennis laat inzinken en jouw deel ervan toepast.

Wilma Trouwborst-Bos heeft als proeflezer het proces van Iris om het boek te schrijven, van nabij meegemaakt.

Zo’n proces bestaat uit: denken, mijmeren, schrijven, schrappen, overleggen en herschrijven.

Je leven in eigen hand  is een vervolg op haar werkboek.

Het eerste boek van Iris Koops, herstellen van narcistische mishandeling,  is een echt werkboek. Lezers werken daarmee aan hun eigen proces van herstel bij elke toepassing. Zij ervaren dit boek als (h)erkenning van hun moeilijke situatie.

Je leven in eigen hand nemen, dit tweede boek wil een wegwijzer zijn voor mensen die al een stukje op weg zijn in hun herstel.

Zij krijgen meer oog voor hun omgeving, ze voelen zich sterker worden. En in dat proces zie er nieuwe vragen die een antwoord zoeken.  Hier krijg je door te lezen in dit boek handvatten om antwoord op je vragen te vinden.

Zie het als de volgende verdieping van de kennis die je via het werkboek hebt opgedaan, uit je eigen ervaringen, je therapie of gesprekken met gelijkgezinden, of andere teksten.

Haar boek is  een boek van formaat. Ruim 300 pagina’s!

Allereerst biedt het inzichten in wat narcisme en psychopathie is. Het gaat in op de vraag die velen zich stellen: ”Waarom is de invloed van mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis op hun omgeving zo groot?

Het gaat uitgebreid in op wat er met het slachtoffer gebeurt. Bovendien verdiept het zich in de opties dat elk slachtoffer van narcisme heeft op de weg naar herstel.

Diverse onderwerpen komen aan bod.

Onderwerpen als trauma en dissociëren worden uitgewerkt.

Je krijgt adviezen hoe kinderen begeleid kunnen worden.

Je leest ook adviezen hoe je met instanties en betrokken hulpverleners om kunt gaan.

Er is informatie over narcisme of psychopathie op het werk.

Over narcisme binnen de kerk.

Seksueel misbruik.

Ouderverstoting.

Stalking.

Zelfzorg.

Coaches of therapeuten schreven mee aan enkele stukken, maar het grootste deel is van Iris zelf. Zij is eindredacteur en verantwoordelijk voor de inhoud van het gehele boek.

Het stuk over narcisme binnen de kerk is van Wilma Trouwborst-Bos. Zij is een contextuele werker. Contextuele benadering biedt een methodiek waardoor een preventieve én herstellende manier van werken in individuele, familie-, gezins- en werkrelaties mogelijk is, omdat het rekening houdt met afkomst én toekomst.

De methode heet daarom ook intergenerationeel en is ontwikkeld door psychiater Prof. dr.I.Boszormenyi-Nagy (1920-2007). Hij heeft zijn methode systematisch uitgesponnen tot een benadering, die op allerlei manieren toepasbaar blijkt te zijn in de hulpverlening.

Bovendien wordt die methode ook gebruikt in de psychologie, psychiatrie, maatschappelijk werk, pastoraat, bedrijfsleven en onderwijs.

Vandaar dat de context van de kerk, wel een drempel is, maar narcisme stopt daar niet. Dit stuk is dan ook voor een specifieke doelgroep geschreven want deze mensen worstelen met narcisme en hun geloof. Je vindt in dit boek ervaringsverhalen.

Boeken van Iris Koops kun je hier bestellen op haar website.

Erkenning en bevestiging van het bestaan van narcisme en co-afhankelijkheid is een belangrijke stap om de mogelijkheid te hebben om jezelf te kunnen voorstellen dat je leven in eigen hand nemen kan.

Als je leest over narcisme zal je leren dat je niet gek bent. Misschien heb je wel één of ander syndroom zoals het Human Magneet Syndroom of Complex post traumatische stoornis.

Misschien ga je ontdekken dat je emotionele onafhankelijkheid op een laag pitje staat, en dat je de rol van redder of zondebokje werd toebedeeld in je gezin.

Veel van wat je leest in andere ervaringsverhalen, maakt los bij jezelf wat je hebt ‘vergeten’, ‘ontkent’ en wat het allemaal met jou gedaan heeft.

Als je meerdere keren nadenkt over zo’n verhaal en je het kunt zelfs navertellen gaan er associaties ontstaan die je eerst erg kunnen schokken, maar je zullen motiveren om verder te werken aan jezelf.

Na een tijdje ontdek je de innerlijke rust die je werd afgenomen of nooit gegeven. Hoe meer je ervaringsverhalen leest, hoe meer kans dat er een heel gelijklopend verhaal ontdekt wordt.

Het is heilzaam te weten dat je niet alleen bent, niet schuldig dat er een mechanisme achter schuilt waaruit je kunt stappen. Mits er aan te werken. Daardoor weet je dat er sommige mensen zijn die je zullen begrijpen.

Fijn dat er aandacht is voor narcisme binnen diverse kringen, werk en ook binnen de kerk.

De boodschappen die je vanuit je geloof mee krijgt, maakt dat het mijns inziens een extra worsteling is om je vrij of gerechtigd te voelen je grenzen aan te geven en te bewaken. Goed als er ook daar meer over dit onderwerp gesproken wordt.

Het terugnemen van onze controle en macht van een narcistische misbruiker betekent oorlog voeren met de taal die narcisten tegen ons gebruiken.

Deze taal uit mijn begrippenlijsten vind je ook terug in dit boek. Die taal zet je aan een nieuw gezichtspunt te vinden, niet vanuit de onderdrukkende dader.

Uiteindelijk is die taal bedoelt om te kunnen herstellen. Die taal is onderdeel van hoe we ons verhaal herschrijven waardoor we verder ons leven in eigen hand nemen.

Het betekent het zoeken van waardevolle, professionele hulp voor het misbruik dat we hebben geleden. Meestal is het nodig om compleet los te koppelen van deze mensen in ons leven.

Tezelfdertijd dienen we meer te leren over de technieken van misbruikers.  Het vinden van ondersteunende netwerken of personen is transformeren.

Wanneer we ons verhaal kunnen delen vergroten we ook ons bewustzijn en dit van diegene die luistert.

In die relatie kunnen we geschikte helende modaliteiten vinden die het mogelijk maken ons om te transcenderen en te gedijen na hun misbruik.

Ook het lezen van die ervaringsverhalen in boeken zoals van Iris Koops doet ons erkennen dat ondanks wat we hebben geleden, en wat we op een bepaald moment hebben aanvaard en bemind dat we onszelf kunnen graag zien.

We kunnen deze misbruikervaring kanaliseren voor ons hoogste goed.

Maar dit is bovendien voor het algemeen belang. We moeten gewoon bereid zijn om in plaats daarvan te creëren wat ik een ‘omgekeerd discours’ noem. Dat is  een nieuwe taal en een herschrijving van het verhaal dat ons in plaats daarvan optilt.

Het is een verhaal dat motiveert, inspireert en doet herleven door de scherpe woorden van de narcist te vervangen door onze eigen woorden. Een krachtige waarheid, maar niet deze van de dader.

Laat me weten wat je verhaal is, zodat we je geschiedenis kunnen transformeren en het een aanzet is voor anderen om aan hun eigen weg te timmeren.

Een coach of therapeut gespecialiseerd in narcistisch misbruik.

Het was een illusie dat begin met de narcist.

Ons bewust worden van intergeneratie trauma

De taal van een narcist herkennen? Welke facetten? Deel 2

Taal van narcist herkennen? Welke facetten? Deel 1c

Realiseer wat er aan de hand is met jezelf als je leeft met een narcist.

Één reactie op “Hoe je leven in eigen hand nemen tegenover een narcist(e)? video”

Als je met een giftig iemand te maken hebt is het alsof er meer in je leven komen en het lijkt wel een ketting. Konkelfoezen en bedrieglijk benadelen. Onder het mom van iets goeds steekt er eigen voordeel achter en aandacht en macht en je wordt misbruikt. Men wil zich niet aansprakelijk stellen. Het lijkt een eenzame weg.Als je weet met wie je te maken hebt zul je er niet ten onder gaan maar het nadeel en schade wat je is aangedaan en de verloren jaren in je jeugd die je kwijt was aan giftige mensen komen nooit weer terug. Vrijwel direct reageerde ik terug en wou me verdedigen.

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder! Reactie annuleren