Ben je hersteld van het emotioneel misbruik door een narcist(e)?

 

Narcistische mensen knokken altijd met het feit dat de rest van de wereld niet om hen draait.

 

Ze slagen daarin anderen daarvan te overtuigen. Maanden nadat de narcist vertrokken is naar een nieuwe prooi blijven ze obsessief bezig met de narcist. Ze blijven zich afvragen of zijzelf geen narcist zijn?

Wat had ik moeten doen? Zullen ze terugkeren? Meestal ook is er geen diagnose of de partner wel of niet een narcist was? Ze willen klaarheid. Klaarheid helpt, maar nooit werkt de narcist daaraan mee, maar niet als hij er baat bij heeft.

Welk belang heeft de narcist dat jouw herstel van emotioneel misbruik door een narcist(e) zou starten? Geen enkel.

Maar jij wel. Voor je geliefde, voor jezelf enz.

 

Waar je wel kan beginnen dat is bij jezelf vaststellen of je hersteld bent van het emotioneel misbruik door een narcist(e).

 

Hoe zijn jouw denkpatronen, wat zijn jouw gevoelens en hoe gedraag je je nu.

In dit artikel heb ik het niet over de narcist, maar over jouw herstel van emotioneel misbruik door een narcist(e). Het is gewoon dat personen die narcistisch en emotioneel misbruik beleven, in stilte lijden of zelfs niet weten dat een narcist(e) hen misbruikt.

 

Omdat narcisten top manipulators zijn, zijn ze lastig te herkennen.

 

Narcistisch slachtoffer syndroom is een term die door beroepsbeoefenaren in de geestelijke gezondheidszorg personen beschrijft die een narcist benadeelt in die zin dat negatieve effecten op lange termijn onoverkomelijk eruitzien voor het slachtoffer.

Voordat we kunnen genezen, moeten we de tekenen identificeren. Als die tekenen er zijn moet je van genezing het belangrijkste punt maken.

Spreek af met uw huisarts voor een check-up. Daarna kan uw huisarts u doorverwijzen naar de meest geschikte hulpverlening.

Deze teksten zijn niet bedoeld om zelf een gezondheidsdiagnose te stellen. Stel ook geen diagnose bij een ander maar niet als je de beroepskwalificaties hebt.

Als u denkt dat u of een persoon die u kent, voldoet aan wat jij hier uit leert, zoek dan de hulp van een professional in de geestelijke gezondheidszorg.

Als je je gedachten en inzichten wilt delen, deel deze dan in het opmerkingen gedeelte onderaan. Ik hoop dat je dit artikel nuttig zal vinden. Klik hier als u vragen heeft of ondersteuning nodig heeft.

 

Hier zijn signalen die er op wijzen dat je niet hersteld bent van het emotioneel misbruik door een narcist(e)?

 

1. Constant aan jezelf twijfelen.

 

Een narcist programmeert, jou vanaf het begin om aan jezelf te twijfelen. Ze zijn meesters in een liefdesbombardement totdat hun slachtoffer afhankelijk is van complimenten, cadeaus, aandacht, liefdesbommen.

Als je niet bekend bent met de term liefdesbombardementen, betekent het om een ​​persoon te beïnvloeden door demonstraties van aandacht en genegenheid.

Het is logisch dat een persoon zelftwijfel ervaart zodra de narcist hun gestage stroom van genegenheid en bevestiging wegneemt.

2. Opnieuw vertrouwen voelt als onmogelijk.

 

Als je last hebt van narcistische mishandeling, is de mogelijkheid groot dat je het moeilijk vindt om anderen en zelfs jezelf te vertrouwen. Laten we niet aannemen dat de wereld een veilige en een bedachtzame plek is.

Zeker liggen er nog narcisten op de loer om je kwetsbaarheden uit te buiten. Vergeet nooit meer: Vertrouwen moet verdiend worden.

Als je je in een isolement bevindt, kan dit een teken zijn dat er ruimte is voor groei. Ga er niet vanuit dat mensen gezond voor je zijn, alleen maar, omdat je ze voor altijd hebt gekend of als ze familie zijn.

Begin klein en luister naar je intuïtie. Als u denkt dat uw intuïtie onbetrouwbaar is, is het tijd om de hulp in te roepen van een beroepsbeoefenaar in de geestelijke gezondheidszorg.

 

3. Alles voelt hopeloos.

 

Kent u de term hoovering – stofzuigen? Het “Hoover” (of stofzuiger) manoeuvre is een poging om te zien of een doelwit of een slachtoffer van mishandeling opnieuw kan  gevangen worden in een andere cyclus van mishandeling. met als gevolg dat de persoon die misbruik maakt, een gevoel van macht en controle opeist door pijn te veroorzaken bij een doelwit.

Deze pijn kan emotioneel en fysiek zijn. Gevoelens van hopeloosheid ontstaan ​​als een narcist zijn slachtoffer terug hoop geeft met een nieuw liefdesbombardement. Heb je de banden met de narcist verbroken? Als je dat niet hebt gedaan, is dit een reden waarom je je hopeloos voelt.

 

4. Jezelf de schuld geven.

 

Laten we hier beginnen. Het is niet jouw schuld. Tijdens je ervaring met de narcist, voelde je de noodzaak om samen te werken met de narcist om tenminste een gevoel van controle te behouden.

Het is niet jouw schuld dat je dit voelde. We maken ongezonde compromissen alleen maar om te voelen dat we niet helemaal machteloos zouden zijn. Houd er ook rekening mee dat narcisten schuld, plichtsgevoel, trouw en schaamte gebruiken als wapens om hun slachtoffers onder controle te houden.

Zeg dit 70 × hardop: “Het is niet mijn fout dat een narcist zich een weg baant in mijn leven. Ik zal leren van mijn ervaring en mijzelf inzetten om een zo volledig mogelijk leven uit te voeren. “

 

5. Je voelt je verward.

 

Gasverlichting betekent iemand manipuleren met psychologische middelen, zodat deze zijn eigen geestelijke gezondheid in twijfel trekt. Narcisten zijn hier deskundige in.

Ze hebben deze praktijken beoefend sinds hun kinderjaren. Journaling is een geweldige remedie om uit te zoeken waar je verwarring of gevoelens vandaan kunnen komen.

Schrijven is een goede manier om je gedachten te begrijpen. Probeer dit, pak een vel papier en een pen, of open een leeg document en schrijf een korte, maar eerlijke reflectie over waarom je je in de war voelde.

Laat de woorden vloeien zonder kritiek of oordeel. Nadat u klaar bent met schrijven, leest u het opnieuw voor uzelf. Heb je antwoorden gevonden? Als dit niet het geval is, probeert u het binnenkort opnieuw.

Probeer diep te gaan. De antwoorden zitten in jou. Hier is een hint, je verwarring en gevoelens komen niet door jou. Het gefluister komt van de narcist.

 

Of je het wilt of niet, het gewicht van narcistisch misbruik ligt altijd op je schouders.

 

En het wordt niet zomaar lichter. Onthoud dit. Er zal geen dag zijn waarop je niet hoeft te worstelen om dit gewicht te dragen. Hopelijk hoef je het niet alleen te dragen.

Zeker is als je het niet opgeeft dat de wond een litteken zal worden. Maar er zal niet onmiddellijk vrede en troost zijn. In de meeste gevallen ga je moeten scheiden en waar het kan zo weinig mogelijk contact.

Hoe spoediger je dit beseft, hoe beter. Houd je hoofd hoog, wat er ook plaatsvindt. Struikel van nederlaag naar nederlaag totdat je de overwinning behaalt.

Mis je weg niet naar genezen. Niet zeuren. Huilen kan verlichting brengen, zeker als je dit doet bij een vertrouwvolle vriend. Blijf gewoon de ene voet voor de andere zetten.

En sommige dagen heb je het geluk om het gewicht van het narcistisch misbruik op je schouders te vergeten …

Ben je genezen van narcistisch misbruik? Heb je tips die iemand kunnen helpen die het nu moeilijk heeft? Deel het nu in de commentarensectie.

Ik hoop dat je dit nuttig hebt gevonden. Klik hier als u vragen heeft of ondersteuning nodig heeft.

 

Klaar voor de volgende stap? Misschien wil je de kernteksten lezen over narcisme.

 

Onthoud: je hebt de macht om op elk gewenst moment van het onbewuste naar het bewuste leven over te schakelen en te groeien in onoverwinnelijk worden! Als je het beu bent om je slachtoffer te voelen, dan is het vandaag een goede dag om helemaal onoverwinnelijk te worden.

Zoals altijd, heel erg bedankt voor het zijn van een mooie ziel!

 

Verlamd van angst. Herstellen na seksueel misbruik. Paperback.
verlamd van agnst herstellen na seksueel misbruik

 

Waarom heb ik niet geschreeuwd? Heb ik me niet verzet? Waarom heb ik niemand iets verteld? Deed ik wat de dader vroeg? Waarom ging ik keer op keer terug?

Veel vrouwen – en mannen – die slachtoffer zijn van seksueel misbruik kampen met deze vragen en durven zich uit schaamte niet uit te spreken, zelfs niet tegenover vrienden of hulpverleners.

In het taboe doorbrekende boek “Verlamd van angst” wordt precies uitgelegd welke instinctieve overlevingsreacties (zoals verlammen, vluchten, vechten of vermijden) in werking treden tijdens en na seksueel misbruik.

Het begrijpen van deze overlevingsreacties, die wel degelijk een functie hebben, betekent vaak een grote opluchting voor slachtoffers en helpt bij de verwerking.

Op deze manier kan de cirkel van misbruik worden doorbroken en neemt de kans op herhaling af. Een toegankelijk boek met uitleg, tips, mythen die worden ontkracht en voorbeeldverhalen.

Agnes van Minnen is klinisch psycholoog. Zij is een expert over PTSS en trauma en angst. Zij heeft honderden slachtoffers van seksueel misbruik behandeld. Ze is als hoogleraar verbonden aan de Radboud Universiteit.

 

Echo's van trauma slachtoffers als daders, daders als slachtoffers
Echo’s van trauma slachtoffers als daders, daders als slachtoffers. Paperback.

 

Het eerste boek in Nederland dat gehechtheid en trauma vanuit interpersoonlijk neurobiologisch perspectief begrijpelijk maakt.

Het reguleren van destructieve impulsen is een centraal thema in de behandeling van zowel daders als slachtoffers van geweld. Er is wat dat betreft dan ook geen gemakkelijk onderscheid te maken tussen deze groepen.

Tachtig procent van de vroeg getraumatiseerde patiënten (zowel daders als slachtoffers) heeft een gedesorganiseerde gehechtheid.

De rode draad in Echo’s van trauma is dan ook gehechtheid. De auteurs, therapeuten uit het forensische veld en de traumahulpverlening, bespreken neuro-wetenschappelijke inzichten.

Bovendien komen ook de recentste theorieën over gehechtheid, trauma en psychotherapie aan de orde. Ze vertalen die op samenhangende manier naar de praktijk van de behandeling van vroegkinderlijke trauma.

Marijke Baljon is klinisch psycholoog, opleider, supervisor en leertherapeut in Groningen en werkte bij het Top Referent Traumacentrum van GGZ Drenthe.

Renate Geuzinge is gz-psycholoog of psychotherapeut, opleider VPeP, supervisor en leertherapeut en werkzaam bij het Top Referent Traumacentrum van GGZ Drenthe.

 

Trauma en persoonlijkheidsproblematiek
Trauma en persoonlijkheidsproblematiek. Paperback. E-book.

 

In de behandeling van traumatische stressklachten spelen persoonlijkheidsproblemen vaak een rol, maar in de literatuur en de klinische praktijk zijn dit grotendeels gescheiden velden.

Dit boek wil de kloof overbruggen door kennis en klinische ervaring op deze terreinen in te passen.

Het biedt een overzicht over de theoretische achtergronden, de therapeutische methoden en geeft duidelijke praktische handvatten om cliënten die last hebben van trauma- en persoonlijkheidsproblematiek goed te kunnen behandelen.

Hierbij wordt uitgegaan van de nieuwste inzichten uit de DSM-5.
Dit boek behandelt trauma in relatie tot persoonlijkheidsproblemen.

 

Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan:

 

de samenhang tussen vroegkinderlijke traumatisering en de ontwikkeling van een persoonlijkheidsstoornis met verschillende theoretische modellen.

We benadrukken daarbij het belang om overzicht te krijgen over deze complexe behandelingen; door goede diagnostiek, het vaststellen van de samenhang tussen de symptomatologie en de levensgeschiedenis van de patiënt en een praktische therapeutische relatie.

De stappen die nodig zijn om te komen tot een casus conceptualisatie en behandelplan worden duidelijk beschreven. Door de ‘interventiecirkel’ worden evidence based behandeltechnieken besproken.

Tot slot wordt in het laatste deel ingegaan op de gevolgen van trauma- en persoonlijkheidsproblematiek voor de sociale omgeving van de cliënt.

Belangrijk hierbij is hoe de behandelaar zo goed mogelijk met reacties van de sociale omgeving kan omgaan en wat daarbij de valkuilen zijn.

Dit boek is bij uitstek geschikt voor psychologen, psychotherapeuten en psychiaters (en zij die daartoe in opleiding zijn) die werken of gaan werken met mensen met complexe trauma- en persoonlijkheidsproblematiek.

Indien je wenst te groeien in zelfliefde en u wenst uw narcistisch ziel trauma te herstellen word nu lid van onze Privé Support Group VKoN.

Lees eerst de info voordat uw aanvraag te doen. Voor wie is VKoN bedoeld? Iedereen die genoeg heeft van een teleurstellend leven en zichzelf, en die bereid is om innerlijk werk te doen om te genezen.

Klik voor meer info

Op 26 en 27 september organiseert Melanie Tonia Evans het “You Can Thrive After Narcissistic Abuse evenement”.

Dit is een live online Première Global Healing workshop voor iedereen die lijdt aan misbruik van een echtgenoot, partner, familielid, vriend, baas, collega of ander individu.

Deze gebeurtenis is belangrijk voor u, ongeacht uw geslacht of leeftijd, hoe lang geleden u gescheiden bent van deze persoon, en zelfs als ze nog steeds in je leven zijn.

Hier is een samenvatting van wat Melanie behandelt tijdens de komende workshop:

🔮 Hoe word je glashelder en krijg je klaarheid als de persoon waarmee je te maken hebt je narcistisch misbruikt.

✅ De #1 factor die bepaalt of ze in staat zijn om te veranderen.

!?️ Hoe herken je de meest voorkomende persoonlijkheidskenmerken in JOU die je een doelwit maken voor narcisten en hoe je in de toekomst kunt stoppen met het aantrekken van misbruikers.

💻 De 6 redenen waarom de meeste mensen niet herstellen van misbruik (dit zal u niet meer gebeuren na deze workshop!)

klik voor meer info

⚖ Hoe kun je omgaan met een narcist in moeilijke situaties zoals co-ouderschap, voogdij gevechten, echtscheiding en andere juridische / zakelijke deals.

⚕ Hoe te genezen van trauma symptomen zoals C-PTSS, angst, depressie en fibromyalgie en leven vrij van hen eens en voor altijd.

Deze gebeurtenis is niet alleen bedoeld om u te helpen los te komen en te genezen van elke misbruiksituatie. Dit healing event leert u ook hoe u een nieuw en bloeiend leven kunt creëren die giftige mensen niet langer kunnen beïnvloeden.

Als je dit soort relaties hebt meegemaakt, kan ik je sterk aanbevelen om deel te nemen aan een hele dag “healing event”.

Laat Melanie je leren hoe je kunt verschuiven van een slachtoffer van misbruik naar steeds een bloeier na misbruik op een manier die gemakkelijk te begrijpen en onmiddellijk van toepassing is op je leven.

Ik ken Melanie’s werk en wat ze zal delen is de meest geavanceerde en impactvolle informatie over genezing van giftige en beledigende relaties.

Het is Melanie’s diepe begrip van het trauma toegebracht door narcisten die haar passie om zo veel mogelijk mensen te helpen om te genezen aanwakkert. En Melanie’s wijsheid en genezingsprocessen hebben zoveel mensen geholpen hun leven te herstellen en voorbij het overleven naar een echt bloeiend leven te gaan.

Dit is een zeldzame kans voor u om rechtstreeks te leren van een vertrouwde collega die een bekende misbruik herstel expert is.

Klik hier om uw ticket voor deze baanbrekende misbruikherstel gebeurtenis veilig te stellen.

PLUS zo veel meer …

PS Je krijgt ook een aantal spannende bonussen wanneer u nu inschrijft! Na aankoop van uw ticket krijgt u direct toegang tot het volgende:

De 50 Traits of a Narcissist Checklist zodat u kunt achterhalen of u te maken hebt met een narcist.

Plus een exclusieve 35 minuten durende videotraining genaamd “The 6 Mistakes That People Make When Recovering From Abuse”, die een uitstekend startpunt biedt voor je genezingsreis.

Klik hier om je ticket te reserveren en om alle speciale bonussen te ontvangen.

Geef een reactie, vraag of antwoord.