Praten met kinderen over persoonlijkheidsstoornissen. Deel 2

Als een nietgestoorde ouder denkt dat iemand in het leven van je kinderen gevaarlijk is moet hij of zij dit uitleggen.

De narcist(e) zal immers steeds de zwakte van een persoon uitbuiten, zeker als het een kind betreft dat kleiner, geen ervaring, minder intelligent enz. zoals kinderen trouwens allemaal zijn. Een kind zal nog gemakkelijker een autoriteitsfiguur volgen uiteraard als er van alle soorten beloften en intimidaties gebruikt worden.

Het kan moeilijk zijn wanneer de persoon een narcistische ouder is van de kinderen, maar de veiligheid moet op de eerste plaats komen. Het zorgt er ook voor dat kinderen weten dat zij zullen worden beschermd en verzorgd door de nietgestoorde volwassene(n) in hun leven.

Of je nu onmiddellijk bij hulpverleners zult geloofd worden, je moet het blijven aanklagen dat is immers je verantwoordelijkheid. Het is dan ook belangrijk dat je de e-mails hierover goed bijhoudt. Je kunt ook gesprekken op audio opnemen.

Verwacht niet te worden geloofd in de rechtszaal.

Zorg ervoor dat je iemand hebt die weet dat jouw ex-narcist(e) voordat je uit elkaar ging dat hij tegen jou had gelogen, jou manipuleerde, jouw e-mail en jouw dagboek las en zelfs betrokken was bij emotioneel misbruik.

Documenteer al wat je meemaakt en noteer ook dat van de kinderen gedetailleerd in een dagboek. Er is immers weinig kans dat je door een rechter als slachtoffers zult erkend worden, wel door therapeuten of ervaringsdeskundigen die geschoold zijn in dit onderwerp.

Plotseling zal al het vreemde gedrag dat je gek maakte helemaal niet zo gek zijn – het kan ontmaskerd worden als doelgerichte, pathologische “gasverlichting”.

Het is niet omdat jij de waarheid vertelt dat je kunt verwachten dat het rechtssysteem je zal geloven.

Alles documenteren en met bewijzen (foto’s, audio’s) kan helpen. Maar je kunt snel leren dat emotionele mishandeling grotendeels niet bestaat in een rechtszaal en dat de waarheid ook niet veel uitmaakt. Helaas is er geen magische oplossing voor dit juridisch systeem hoewel het langzaam evolueert kunnen er lokale verschillen zijn, afhankelijk van de behandelende rechter.

Wat u echter kunt doen om hermisbruik van deze situatie door de narcist(e) te voorkomen, is ervoor te zorgen dat u niet op zoek bent naar validatie van uw ervaringen in de rechtbank.

In plaats daarvan is het van vitaal belang om een solide ondersteuningssysteem op zijn plaats te hebben met een aangewezen persoon (bij voorkeur die een narcist(e) heeft behandeld) die naar je kan luisteren, je kan horen, je ervaring kan bevestigen en je eraan herinnert dat het niet jouw schuld is.

Val niet voor het script van de narcist(e).

Elke narcist(e) heeft een patroon, als je goed genoeg kijkt. Het is over het algemeen een afleiding van zijn probleem. Bovendien kan het betekenen dat de andere ouder wordt beticht van geldverspilling en profiteren van de narcist(e).

De reactie van een narcist(e) op elke situatie waarin hij of zij schuldig is aan jouw relatie is steeds hetzelfde; in plaats van de problemen te bespreken die je hebt opgeworpen, zal hij of zij het gesprek afleiden naar een totaal niet-gerelateerd gedrag van jou.

Het is ongelofelijk moeilijk om het script van een narcist(e) te ontrafelen, vooral zonder ervan te worden beschuldigd ‘hoog conflictueus’ te zijn.

Daarom is het zo belangrijk dat je je studie grondig en herhaaldelijk verder zet over narcisme. Je zult tijdens jouw echtscheiding minder verrast worden door de afleidingstechnieken van jouw ex – narcist(e) als je herkent dat dit als de logische escalatie van zijn relatiepatronen is.

Dan kan je je meer concentreren op het opnieuw inlijsten van de echte problemen. Als je die niet herkent, ga je je  voortdurend reageren op zijn beschuldigingen.

Als je niet ingaat op zijn beschuldigingen dan zal hun macht (en die van hem) zijn weggenomen en kan je  in plaats daarvan jou concentreren op de echte problemen die zeker nu hij of zij met jouw kinderen dient om te gaan zullen verder duren.

Laat je niet meeslepen door het gedrag van de narcist(e).

Tijdens jouw scheiding kun je geschokt zijn als jouw ex-narcist(e) voor de rechter liegt over dingen die jij hebt gezegd of gedaan. Je kunt snel leren om nooit ergens anders met hem: haar in gesprek te zijn dan schriftelijk.

Je dient hem of haar te melden dat je niet meer met hem of haar persoonlijk of telefonisch zal praten.

Hij of zij zal proberen gesprekken te beginnen en te provoceren.

Negeer hem gewoon. Concentreer je op jouw kinderen.  Echter alleen dan is er uiteindelijk een kans dat hij of zal stoppen met proberen.

In de loop van de tijd zal je ook zien dat hij of zij e-mail gebruikt om jou uit te lokken.  Al naar gelang uw activiteit en toegankelijkheid zal hij persoonlijke berichten en sociale media inzetten.

Je zult leren alleen de e-mails te beantwoorden die absoluut nodig zijn, zoals logistieke vragen over vakantietijd of bezoekperiodes, en om ze zo kort, stevig en zakelijk mogelijk te houden.

Al het andere laat het onbeantwoord, hoe aanstekelijk ook. De beste manier om een narcist(e) van zijn kracht te beroven, is niet door ruzie te maken met hem of haar .  Trouwen hij of zij voeden zich met deze toxische en disfunctionele cycli. Opnieuw is het door te weigeren überhaupt deel te nemen.

Vertrouw de complimenten – invitaties van een narcist(e) niet.

Narcisten hebben constante toevoer van liefde en validatie van hun (ex-) echtgenoten en kinderen nodig. Als ze deze niet krijgen voelen ze zich vernederd.

Zodra de relatie eindigt, ben je niet langer nuttig voor hen. Daarom voelen ze zich niet langer verplicht om je op een “menselijke manier” te behandelen, of zal hun huishoudelijk en partnergeweld nog toenemen. Laat staan dat ze vriendelijk worden.

Hierdoor moeten alle toenaderingen die lijken te zijn gebaseerd op mededogen of bezorgdheid om je welzijn onmiddellijk met argwaan worden bekeken.

In alle geval dien je nooit hem of haar nog te geloven zonder daar bewijzen van te hebben.

Is hij ziek? Heeft hij loonbeslag? Dient hij of zij die dag te werken? Geloof hem niet want hij of zij heeft daarmee iets anders voor ogen. In alle geval is het bedoeld om jou schuldig te laten voelen en ‘iets’ toe te geven.

Een van de favoriete strategieën van de narcist(e) is om wandaden in termen van “zorg” voor u of uw kinderen te vertolken. Vergeet nooit dat de enige echte persoon waar een narcist(e) zich zorgen over maakt, zichzelf is. Uitingen van zorgzaamheid en bezorgdheid zijn een teken dat je wordt gemanipuleerd.

Zorg ervoor dat het advies dat je geeft bij de leeftijd en ontwikkeling van het kind past.

Wat is het juiste te zeggen tegen kinderen, is afhankelijk van hun leeftijd.

Hier zijn enkele richtlijnen:

Voor de leeftijd van 0 tot 5 jaar van het kind dat omgaat met een narcist(e).

Het is niet gepast om persoonlijkheidsstoornissen te bepraten met een kind van deze leeftijd. Baby’s en peuters moeten worden verteld dat ze geliefd zijn bij alle volwassenen die dicht bij hen staan. Ook dienen ze fysiek van alle gevaarlijke situaties worden verwijderd. Onmiddellijk!

Vermijd het uitdrukken van elke vorm van conflict in de aanwezigheid van een jong kind. Praat niet over een ruzie. Vanzelfsprekend maak geen ruzie met iemand, terwijl het kind in het huis is. Doe dat ook niet zelfs al ben je in een aparte ruimte. Houd uw focus op het kind en hun behoeften.

Wees een model voor hen in een omgeving die veilig en voorspelbaar is. Geef ze liefde die leuk, optimistisch, en betrouwbaar is.

Wees geïnteresseerd in de onderwerpen en activiteiten waarin ze geïnteresseerd zijn. Houd het drama zo ver uit de buurt van baby’s en peuters als je kunt.

Voor de leeftijd tussen 5 en 10 jaar van het kind dat omgaat met een narcist(e).

Kinderen in deze leeftijd hebben vaak een scherp gevoel voor eerlijkheid over wat goed en fout is. Ze gaan vaak over alle volwassenen als gezagsdragers.

Daarom kan het geëigend zijn om disfunctioneel gedrag waarvan ze getuige zijn in termen van “mama heeft een fout gemaakt” te bespreken. Een ander voorbeeld  “papa zou dat niet hebben gezegd wanneer …”

Maar wellicht is het aan te raden alleen de vermelding “Ik weet dat bij papa / mama / grootmoeder de huisregels verschillend zijn. Toch bij ons thuis zijn de regels zo  …”

Discussie over de vraag of een ouder of een familielid lijdt aan een ernstige psychische aandoening zoals een narcistische persoonlijkheidsstoornis is verwarrend. Bovendien is het voor het kind beangstigend en contraproductief op deze leeftijd.

Houd de discussie op het niveau waar het kind zich bevindt.

Beklemtoon gedrag in plaats van persoonlijkheid. Verzeker het kind dat ze geliefd zijn. Verzeker hun ook dat hun behoeften belangrijk zijn. Boven alles, houd jezelf er aan om aan te tonen in daden wat echte liefde en toewijding is.

Voor de leeftijd van 10 tot 15 jaar van het kind dat omgaat met een narcist(e).

Gedurende deze tijd, beginnen de kinderen hun eigen mening over de mensen om hen heen te vormen. Hun eerste focus zal beginnen om te verschuiven van huis ten opzichte van hun collega’s of vrienden. Daarna zullen zij beginnen om onafhankelijke adviezen over de keuzes van de volwassenen thuis uit te drukken.

Dit geeft je een glimp van wat ze denken. Deze onafhankelijkheid zal vaak leiden tot verhoogde niveaus van conflict tussen het kind en de narcistische persoonlijkheid thuis of tijdens het bezoek.

Gedurende deze tijd is het belangrijk om er voor te zorgen dat de gevoelens van het kind  serieus genomen worden en bevestigd.

Ze hebben hun eigen gevoel daarover en dat is onbetwistbaar.

Tijdens het praten dient dit op een objectief niveau te gebeuren. Dat blijft vooral belangrijk als het gaat om het bespreken van anderen in het gezin.

In het algemeen moet je het kind het grootste deel aan het woord laten. Weersta de verleiding om PD (persoonlijkheidsstoornissen) oorlogsverhalen van je eigen toe te voegen. Laat de focus blijven bij het kind en hun zorgen. Focus in de plaats op wat zou moeten werken.

Help het kind strategieën uitzoeken voor het omgaan met de narcist(e). Die strategieën moeten helpen om te navigeren in een onvolmaakte omgeving. Vermijd het gebruik van jargon over persoonlijkheidsstoornissen. Houd de discussie op de hoogte van de ervaringen van het kind.

Voor de leeftijd tussen 15 en 20 jaar van het kind dat omgaat met een narcist(e).

Als kinderen groeien tot volwassenen, zullen ze zelf veel fouten maken. Tegelijkertijd oordelen ze ook op hetzelfde moment oordelen over de fouten van anderen om hen heen.

Hun belangrijkste focus moet verplaatst worden uit de buurt van familie en in de richting van hun eigen onafhankelijke toekomst.

Toch zullen ze blijven proberen de tegenstellingen die ze hebben ervaren in het omgaan met persoonlijkheidsstoornissen van familieleden te begrijpen. Dit is een tijd om te ontdekken en de onafhankelijkheid in uw jonge volwassene aan te moedigen.

De nadruk moet liggen om hen er toe te brengen om het nemen van goede beslissingen voor zichzelf. Tegelijkertijd dienen ze hun eigen conclusies te trekken in hun eigen tijd frame. U kunt af en toe een concept of idee over persoonlijkheidsstoornissen introduceren. Een gepaste waarschuwing hier is op zijn plaats. Als je dat doet, moet je weinig jargon gebruiken.

In plaats daarvan dien je hen te richten op het bevestigen, waarderen en het stimuleren van productieve zelfontdekking en de ontwikkeling van de jonge volwassene nastreven.

Wat moeten we doen voor een correcte omgang van het kind met een PD (persoon met een persoonlijkheidsstoornis)?

Wees flexibel in je aanpak, afhankelijk van de leeftijd en het temperament van de kinderen. Houd je uitleg zo neutraal mogelijk – u wilt niet het kind vervreemden van de persoon met een persoonlijkheidsstoornis.

Leg uit maar maak geen excuus voor dat narcistisch gedrag. Bijvoorbeeld: “Als je vader dit en dat doet, is het absoluut niet in orde. Hij moet daaraan werken net als iedereen heeft hij iets waar ze nodig dienen aan te werken. We zijn allemaal mensen en mensen maken fouten.”

Toon mededogen voor de persoon met de PD, terwijl je op hetzelfde moment hun gedrag niet mag verontschuldigen. Verzeker kinderen dat je niet boos op hen bent voor het uitdrukken van hoe ze zich voelen. Het stellen van validerende vragen kan hen helpen hun zorgen en angsten te uiten en laat ze daarover praten.

Wees de vaste volwassen in het leven van de kinderen die zorgt voor een samenhangende omgeving. Een veilige en liefdevolle omgeving zorgt voor gezonde grenzen en verwachtingen.

Als je in een positie bent om dit te doen, vraag dan een familie counselor (België) (Nederland) voor begeleiding op passende manier volgens de leeftijd om met uw kinderen te praten over deze problematiek.

Als je in een gezin rechtbank situatie met een PD ouder bevindt en je wilt beschuldigingen vermijden van ouderverstoting PAS, of ze aankaarten overweeg dan om een gezin counselor uit te leggen aan je kinderen passend bij hun leeftijd en op een fatsoenlijke manier over persoonlijkheidsstoornissen en waarom de PD-persoon die de zorg over hen draagt zich gedraagt zoals zij doen.

Als de persoon met een persoonlijkheidsstoornis (PD) een volwassene een leraar of coach of een andere student is werk dan met een school begeleidingsadviseur. Ook het schoolbestuur  kun je inschakelen voor de verdediging van uw kind.

Wat je niet moet doen als ouder voor een correcte omgang van het kind met een PD (persoon met een persoonlijkheidsstoornis)?

Wanneer de PD-persoon een ouder is, is het belangrijk dat u niet het kind  vervreemdt van die ouder. Niet mondeling de PD hekelen bij hen. Heeft een kind dat een volwassen die ziek is of geestelijk ziek geen uitleg over de diagnose, (Zie Amateur Diagnose)

Probeer niet om de liefde van een kind te ontmoedigen in hun liefde tegenover de ouder of grootouder. Scheid je eigen gevoelens van de gevoelens van je kind en laat ze  hun eigen gedachten denken en daarover beslissen.

Lieg niet tegen uw kinderen. Wees eerlijk met hen als ze een vraag stellen. Neem het niet als een vrijbrief om meer te zeggen dan echt nodig is. Bijvoorbeeld, als uw kind u vraagt, “Heeft mama iets verkeerd gedaan?” kun je zeggen: “Ik denk dat mama een fout gemaakt heeft.” En laat het daarbij.

Gerelateerde informatie over praten met kinderen over een PD ouder.

De impact van Parental Alienation over kinderen” (2013) van de Kruk, E.

“Wat maakt een Familie Functionele vs Dysfunctional?” Door Dr. E. Aletta.

“Early Verwonden & disfunctioneel gezin Rollen” Door Miles, L.

Praten met kinderen over geestelijke ziekten.” American Academy of Child and Adolescent Psychiatry

Boek voor Kinderen – “Een Paraplu voor Alex”  door Rashkin-Shoot, R (2012) .narrates reis van een jonge jongen als hij probeert te begrijpen en omgaan met zijn moeder abrupte stemmingswisselingen.

I Do not Have To Make Everything All Beter: Zes Praktische uitgangspunten die anderen te versterken om hun eigen problemen op te lossen en verrijkt uw relatie” door Lundberg, G. (2000).

Wishing Wellness: een werkboek voor kinderen van ouders met een psychische aandoening” door Lisa Anne Clarke.  Een werkboek voor het kind wiens moeder of vader lijdt aan een ernstige psychische ziekte.

Amy JL Baker, PhD – onderzoeker, auteur, expert en coach over Ouderverstotingssyndroom of PAS.

Doelstelling.

Een belangrijke doelstelling voor jou kan dan ook zijn om de kinderen te beschermen of terug te winnen van de narcist(e). In alle geval dienen we alles in het werk te stellen dat we een trauma bij de kinderen vermijden tijdens een echtscheiding.

Toch is dat niet alleen onze verantwoordelijkheid maar van geheel de familie en alle hulpverlening.  Vergeet niet dat elke burger een verplichting heeft om geweld tegen kinderen te melden en waar mogelijk te voorkomen.

Het is absoluut nodig dat er meer bewustzijn komt over de rol van kinderen in een scheiding.

Wees er zeker van dat narcisten kinderen gebruiken voor hun eigen belangen en behoeften, hoe pervers ook. Het is dan ook de bedoeling dat de narcist(e) gestopt wordt want niemand verdient het om zo behandeld te worden.

Jij bent zo’n speciaal persoon. Dank u om je tijd te nemen om dit te lezen en te beluisteren. Als je regelmatig terugkomt, hou ik daarvan. Omdat dan de kennis kan gebruikt worden in jouw leven. Ik hou er ook van als ik van je hoor wat jou het meeste raakte.

Natuurlijk ben ik nieuwsgierig om te horen wat jij nog zou willen toevoegen. Bedankt, zoals altijd om aardig en creatief te zijn in de reacties.

Klaar voor de volgende stap? Misschien wil je een gesprek met me hebben over je problemen?

Onthoud: je hebt de macht om op elk gewenst moment van het onbewuste naar het bewuste leven over te schakelen. Vanzelfsprekend kun je groeien in onoverwinnelijk worden! A

Ben je het beu bent om je slachtoffer te voelen, dan is het vandaag een goede dag om de pijn te doen stoppen.

We hopen dat deze post over onoverwinnelijk worden  je van dienst is! Als je het goed vond, vergeet dan niet om het te delen.

Zoals altijd, heel erg bedankt voor het zijn van een mooie ziel. Wil je deze post liken en sharen? Zo kunnen we het bewustzijn doen groeien en waarde bij elkaar toevoegen.

Hoe Praten met kinderen over persoonlijkheidsstoornissen. Deel 1

Van kwetsuur naar litteken hulpverlening aan kinderen met complex trauma Paperback

Super interessant boek voor professionals en de hulpverlening. Je krijgt een goed inzicht in het hoe. Ook het waarom van trauma komt aanbod. En hoe complex trauma het functioneren van een kind en zijn gezin beïnvloed.


Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder! Reactie annuleren

Voeg je bij 4.580 andere abonnees