Narcisten frauderen om voordelen te halen bij een echtscheiding.

Echtscheiding wordt regelmatig beschreven als een stressvolle en verontrustende ervaring.

Wat mensen zich niet realiseren is dat sommige echtscheidingen degene zijn met de narcistische soort. Dat is dikwijls zo dat rechters, therapeuten, politie en familie dat zich dat niet realiseren.

Het is alleen als niemand “dat” heeft gezien dat het een zeer pijnlijke echtscheiding wordt voor de slachtoffers waaronder voor de kinderen.  Dat is precies de reden waarom we allen jouw steun nodig hebben. Immers als iemand van ons gelukkiger wordt, worden we dat allen.

Narcisten zullen ook alle mogelijke fraude praktijken gebruiken om hun voordelen bij een echtscheiding te kunnen bekomen. Dit doen ze zowel wat mutualiteit, studiebeurs, kindergeld en alimentatie betreft.

Kinderen kunnen op die manier verstrekkende gevolgen ondervinden van het gedrag van de narcist(e).

Sommige kinderen hebben psychisch letsel ten gevolge van de narcistische gedragingen.

Zelfs minnelijke echtscheidingen hebben niet de neiging om het beste in mensen naar boven te brengen, en mensen ondervinden vaak dat ze zich afvragen of ze hun ex echtgenote wel eens volledig kenden. Een echtscheiding van een narcist(e) is hard werken te beginnen met de voorbereiding.

Je vraagt je af wat er nu weer te gebeuren staat als de narcist(e) ‘s morgens opstaat.

Narcisten presenteren zichzelf vanaf het begin echter verkeerd.

Hoe moeilijk het ook is om te accepteren dat de persoon van wie je hield misschien al de hele tijd tegen je heeft gelogen, het is belangrijk om terug te gaan naar wat je dacht te weten over je ex echtgenoot om zich adequaat voor te bereiden op de rechtbank en op de opvoeding van de kinderen tijdens en na de scheiding.

Helaas kan een scheiding van een narcist(e) zelfs nog traumatischer zijn dan het huwelijk zelf, wat niet betekent dat je het huwelijk dient verder te zetten. De pijn dient te stoppen en uw leven te veranderen zodat je jezelf en de kinderen zichzelf kunnen zijn en niet opgevoed worden tot narcisme door de narcistische ouder en  hun entourage.

slachtoffer van narcist Je hoeft niet te roddelen om erbij te horen HUUH Hoe te Praten met kinderen over persoonlijkheidsstoornissen...

Kies het juiste moment.

Het is absoluut geen optie om nog zeer lang te blijven en de denigratie tegenover jullie verder te laten duren eens je zeker bent dat je met een narcist(e) getrouwd bent want van gedachten manipulatie kun je alleen weglopen. Het is onmogelijk om hem/haar te begrijpen, noch om hem/haar te genezen.

Maar kies het juiste moment, en zeker niet als je al volledig bent uitgeput en de kinderen getraumatiseerd zijn. De veiligheid van de kinderen en jezelf komen op de eerste plaats.

Een time-out kan een veilige manier zijn als eerste stap in voorbereiding van een scheiding, ook voor de kinderen.

Narcisten, zoals je uiteindelijk leert, gaan niet stil in de nacht; ze gebruiken het juridische systeem als nog een ander wapen in hun arsenaal aan manipulatie en angst. Geen leugens zijn te vergezocht of vreemd voor narcisten om te vertellen.

Echtscheiding, voor een narcist(e), is gewoon een andere manier voor hen om door te gaan met misbruik en het rechtssysteem wordt een onwetende pion in hun pathologische spel.

Wellicht door een therapeut die je heeft aangezet om te werken aan jezelf, ben je sneller tot inzicht gekomen en van plan om actie te ondernemen, in alle geval om het partnergeweld en huishoudelijk geweld (fysiek, financieel, emotioneel, seksueel) te stoppen.

Je bent niet van plan om het op te geven en je wenst te stoppen met huilen.

De meeste wonden kunnen snel genezen eens je afstand hebt genomen, maar je hebt een aantal opties waar je over gaat beslissen. Maar wees niet meer bang voor de narcist(e), noch voor fouten die je kunt maken. Door dit artikel grondig te bestuderen kun je er zeker een aantal vermijden.

Download nu dit deel van de audioversie en beluister

 

praten met kinderen over de narcist Hoe te Praten met kinderen over persoonlijkheidsstoornissen...

Hoe kunt u uw kinderen over het narcisme van andere volwassenen in de familie praten?

Waarom kinderen over persoonlijkheidsstoornissen praten?

Omgaan met een narcistisch persoonlijkheidsgestoorde individu (NPD) is al moeilijk genoeg voor een volwassene.

Voor een kind, die weinig controle heeft over de situatie, en de emotionele volwassenheid mist om het gedrag van een volwassene met een persoonlijkheidsstoornis te begrijpen, is dit een verwarrende, kwetsende, en emotioneel schadelijk ervaring zijn. Daarom is de impact van een scheiding op de kinderen van wezenlijk belang om in kaart te brengen.

Kinderen zijn volledig afhankelijk van de volwassenen in hun leven om hun zorgen voor persoonlijke veiligheid en welzijn. Wanneer kinderen worden blootgesteld aan iemand met een persoonlijkheidsstoornis, zij het een ouder, narcistische vader, narcistische moeder, grootouder, broer of zus, leraar, coach, narcistische familie enz, zijn ze zeer kwetsbaar.

Wanneer een kind aanhoudend wordt  blootgesteld aan disfunctioneel gedrag of misbruik, kan dit resulteren in complexe posttraumatische stressstoornis , een psychologische schade die ontstaat door langdurige blootstelling aan sociale of interpersoonlijke trauma en dis -’empowerment’ . Dit is een verlies van eigenwaarde, verlies van persoonlijkheid, verlies van zelfvertrouwen van waaruit geen ontkomen aan is.

Daarom hebben we, als niet narcistische volwassenen zowel een morele en ethische plicht om altijd de kinderen op de eerste plaats te zetten .

“Kinderen eerst” om hen de bescherming te geven van zowel de emotionele en fysieke mishandeling, beiden kunnen net zo verwoestend zijn.

Disfunctionele Familie Rollen ontstaan door de narcist(e) te laten doen.

Auteur Sharon Wegscheider-Cruse heeft bepaalde rollen die gebruikelijk zijn in disfunctionele families, gedefinieerd:

Het gouden kind

Dit is het kind in de familie die geen kwaad kan doen en wordt onder druk gezet (openlijk of heimelijk) om succes te handhaven of toe te voegen aan het positieve imago van de familie.

De zondebok

Dit kind is het “zwarte schaap” van de familie en wordt regelmatig doelwit of de schuld van de fouten in de familie. Het maakt niet uit wat ze doen, ze zijn nooit goed genoeg.

narcistisch tegengif Vertel niet aan iedereen je gevoelens Vertel niet aan iedereen je geheimen Hoe te Praten met kinderen over persoonlijkheidsstoornissen...

Het verloren kind

Dit kind wordt genegeerd en aan zijn lot overgelaten, zodat hij / zij geen energie of middelen van de familie inneemt.

De Mascotte

De rol van dit kind is om grappig of leuk te zijn en af te leiden van de pijnpunten in de familie.

In disfunctionele gezinnen zijn kinderen niet toegestaan om hun eigen authentieke zelf te zijn omdat het tijd en emotionele energie inneemt en het de familie moeilijk maakt om er mee om te gaan.

De familie als geheel neemt dan ook dikwijls afstand van de problemen of ontkent ze, behalve de bewuste slachtoffers. (bijvoorbeeld de problemen met een narcist(e), psychopaat).

Echter, door het creëren van een sfeer van openheid, respect en veiligheid voor uw kinderen voelen zij zich meer geneigd om te zijn wie ze zijn. Door die open sfeer zijn ze ook minder geneigd om één van de bovenstaande rollen in te nemen en om te compenseren voor de disfunctie van de familie. Kinderen kunnen gaan compenseren met agressie, eetstoornissen, gedragsproblemen, drugs, alcohol, spijbelen enz.

Download nu dit deel van de audioversie en beluister dit artikel

 

praten met kinderen over de narcist @VKoN johanpersyn.com

Hoe het voelt om in een disfunctioneel gezin te leven?

In termen van emotionele welzijn, zijn kinderen kwetsbaar voor narcistisch gedrag. Bovendien zullen ze uitzoeken voor zichzelf om er mee om te gaan.

Meestal zullen ze een rol aanvaarden die een narcistische ouder (familie-lid) hen opdringt door het grensoverschrijdend gedrag van de narcist(e) en de manipulatieve communicatie en intimidatie van de narcist(e).

Ze kunnen gaan geloven dat het gedrag iets is wat zij veroorzaken, verantwoordelijk voor zijn, en misschien zelfs verdienen, omdat ze op een of andere manier niet goed genoeg zijn tegenover andere kinderen of hun broers en zussen.

Dienen kinderen het gedrag te accepteren?

Verder, omdat kinderen zo afhankelijk zijn van volwassenen, hebben ze vaak het gevoel dat ze geen andere keuze hebben dan het gedrag van de narcist(e) te accepteren.

Als we dus nooit met de kinderen praten over wat er gaande is in de omgang met de narcist(e), zijn ze potentieel onbeschermd en kwetsbaar voor het narcistisch misbruik.

Het is van cruciaal belang voor de emotionele ontwikkeling en het welzijn van kinderen, dat niet gestoorde volwassenen ingrijpen en hen opvoeden, ondersteunen en hen beschermen.

Hoewel het rechtssysteem co-ouderschap kan verheerlijken, is het belangrijk om te erkennen dat alle pogingen die u onderneemt om samen met een narcist(e) co-ouderschap te implementeren, door hen wordt gedemoniseerd of als een wapen wordt gebruikt tegenover de niet narcistische ouder.

In plaats van de narcist(e) macht over je te geven, houd je leven volledig gescheiden en communiceer je alleen waar nodig.

U hoeft geen gezamenlijke verjaardagsfeestjes te houden, samen feestdagen te vieren of zelfs gezamenlijk deel te nemen aan activiteiten.

Houd uw grenzen duidelijk en stevig en erken dat uw kinderen het best kunnen worden bediend door ze te onderhouden. Door de tijd heen hebben we geleerd dat je uw kinderen het best kunt opvoeden door uw realiteit te accepteren. Daarbij dien je ervoor te zorgen dat uw kinderen zich gesteund, gehoord, geliefd en gevalideerd voelen als ze bij u zijn.

Hun ervaring is verre van ideaal, maar het leven dat we hebben, is veel gezonder voor ons dan het uit te geven in een rechtszaal.

Leren om te gaan met de problemen die kinderen ervaren met de narcist(e).

Eerst en vooral, kinderen moeten begrijpen dat wat zij ervaren met de narcistische persoon iets is waar ze kunnen over praten met je.

Luister naar wat ze te zeggen hebben en laat hen weten dat je ze gelooft. Om hen dat te doen begrijpen, zul je het hen moeten vertellen. Je kunt ook leerlingen begeleiding aanvragen of hen therapie laten volgen bij een kind of jeugd psycholoog.

Wees voorzichtig met de  narcist(e) te beschimpen met namen te noemen, zoals “slecht ‘ ‘gek’ of’ pervers”.

Als het passend lijkt en ze zijn oud genoeg om te begrijpen, dan kun je hen vertellen dat de narcistische volwassene problemen heeft met het beheersen van hun emoties.

Leg uit dat het “niet OK” is.

Belangrijk is dat je hen laat weten dat het niet te wijten is aan om het even wat het kind heeft gedaan of niet gedaan. Ook  zelfs als het kind vindt dat zij zich slecht hebben gedragen of hebben te horen gekregen dat ze iets verkeerd doen.

De reactie van de narcist(e) is trouwens nooit proportioneel. Hij ontsteekt in woede of wordt hysterisch.

Dit kan sterk de gevoelens van verwarring, schuld en zelfverwijt verminderen bij kinderen als ze er met jou kunnen over praten. Dit zal er voor zorgen dat kinderen zich minder verantwoordelijk voelen voor de situatie (want dat zijn ze meestal niet) en de kans dat ze vervreemd geraken zal verminderen.

Dat bijvoorbeeld een kind van 5 jaar een fruitsap fles kan laten vallen is vrij normaal. Een woede uitbarsting daarover echter niet.

Dit is vooral belangrijk met een narcistische ouder (zie Ouderverstotingssyndroom ) (PAS). Hoewel dat moeilijk lijkt, zo niet onmogelijk om kinderen op te voeden zonder hen te vervreemden (van zichzelf, van de niet narcistische ouder, van de narcistische ouder), het kan worden gedaan met het gebruik van sommige van de hieronder beschreven suggesties in de “Wat te doen”  sectie afhankelijk van de mate van narcisme bij de narcist.

Download nu dit deel van de audioversie en beluister dit artikel

praten met kinderen over de narcist @VKoN johanpersyn.com

Waar de narcist zich bevindt op het spectrum is dus wel uitermate belangrijk.

Kinderen worden evenwel geïntimideerd om al wat er gebeurt bij de narcist’e) geheim te houden.

Afhankelijk van hoe de narcist(e) zich gedraagt, en eventuele bijkomende stoornissen, en het spectrum (neigt hij/zij naar psychopathie, stelt hij/zij criminele daden) kunnen de kinderen begrijpen, afhankelijk ook van de ontwikkeling van het kind (leeftijd en cognitieve vermogen), dat de narcist(e) niet “slecht” is als persoon, maar wel zijn gedrag heel gevaarlijk en levensbedreigend kan zijn.

Het is ook belangrijk voor kinderen om te weten dat een volwassene die moeite heeft om zijn emoties of reacties te beheersen geen excuus is om dat gedrag te aanvaarden.

Ook een kind heeft het recht op een neen.

En een neen van een kind in ‘bepaalde’ situaties is een neen.

Onvolwassen kinderen verplichten om alcohol of drugs te gaan kopen kan niet.

Kinderen verplichten om te kussen, samen te slapen met de narcist(e) kan niet.

Dat in het bijzijn van kinderen er naar porno gekeken wordt kan niet.

In het bijzijn van kinderen seks hebben, kan niet.

Rondrijden met kinderen terwijl de narcist(e) onder invloed is kan niet. Gevaarlijk rijden met kinderen in de wagen, kan niet.

Kortom alle daden die niet fatsoenlijk zijn en aanleiding geven op rechterlijke vervolging kunnen niet.

Kinderen hoeven niet te accepteren wat het gevolg is van het narcistisch gedrag zoals slagen, woede uitbarstingen, fysieke of seksuele intimidatie, langdurige omhelzingen, uitvoeren van massages bij volwassen of gezamenlijke baden met volwassenen, of volwassen te helpen wanneer ze naakt zijn, ook niet als het zogenaamd een noodsituatie is.

Of dat ‘bevel’ nu komt van een narcistische moeder of vader speelt emotioneel voor een kind een des te groter schending van hun kinderrechten want het kind is niet de oorzaak dat het een narcistische ouder(s) heeft.

Het adopteren echter van een houding van openheid in plaats van het niet over “de gek in de kamer te hebben,” nodigt kinderen uit om hun gevoelens over verwarrende of kwetsend gedrag uit te spreken zowel tegenover de narcist(e) als bij de niet narcistische ouder en zodat jij die gevoelens kunt valideren. Als de gevoelens van kinderen niet worden gevalideerd ontwikkelen ze emotioneel niet verder.

narcistisch tegengif Stop met mensen meer te vertellen dan ze moeten weten

Gezonde grenzen aanleren.

Bovendien bevordert de ontwikkeling van gezonde grenzen de kans dat kinderen  uiteindelijk de goedkeuring van ongezonde rollen in het gezin verminderen en vermindert het tevens de kans dat ze die gedragingen zullen modelleren.

Het is zeker belangrijk dat ze een gezond referentie kader hebben in vergelijking met een ongezonde situatie. Dit betreft niet de verschillende opvoedingsmethodes, stijl, huisregels of mogelijkheden hoewel ook dat dikwijls wordt ingezet door een narcistische ouder.

In termen van de bescherming van kinderen tegen lichamelijke en emotionele schade, spreekt het voor zich dat niet-gestoord volwassenen altijd moeten kinderen op de eerste plaats zetten.

Zij zijn immers diegene waar het kind zal bij wenen, vertellen dat het hoofdpijn heeft en de gedragingen die bij hem/haar leiden tot emotioneel misbruik.

Je kunt het niet bedenken of het gebeurt ; de narcist verkoopt het speelgoed van uw kind, de narcist verstopt de kleren of het huiswerk, verkoopt een erfstuk van zijn grootvader enz. om er dan mee te lachen als het kind verdrietig is.

Als een niet-gestoorde ouder denkt dat iemand in het leven van je kinderen gevaarlijk is moet hij/zij dit uitleggen.

De narcist(e) zal immers steeds de zwakte van een persoon uitbuiten, zeker als het een kind betreft dat kleiner, geen ervaring, minder intelligent enz zoals kinderen trouwens allemaal zijn.

Een kind zal nog gemakkelijker een autoriteitsfiguur volgen uiteraard als er van alle soorten beloften en intimidaties gebruikt worden.

Het kan moeilijk zijn wanneer de persoon een narcistische ouder is van de kinderen, maar de veiligheid moet op de eerste plaats komen. Het zorgt er ook voor dat kinderen weten dat zij zullen worden beschermd en verzorgd door de niet-gestoorde volwassene(n) in hun leven.

Of je nu onmiddellijk bij hulpverleners zult geloofd worden, je moet het blijven aanklagen dat is immers je verantwoordelijkheid. Het is dan ook belangrijk dat je de e-mails dienaangaande goed bijhoudt. Je kunt ook gesprekken op audio opnemen.

Download nu dit deel van de audioversie en beluister dit artikel

praten met kinderen over de narcist @VKoN johanpersyn.com

Verwacht niet te worden geloofd in de rechtszaal.

Zorg ervoor dat je iemand hebt die weet dat jouw ex narcist(e) voordat je uit elkaar ging dat hij tegen jou had gelogen, jou manipuleerde, jouw e-mail en jouw dagboek las en zelfs betrokken was bij emotioneel misbruik.

Documenteer al wat je meemaakt en noteer ook dat van de kinderen gedetailleerd in een dagboek. Er is immers weinig kans dat je door een rechter als slachtoffers zult erkend worden, wel door therapeuten of ervaringsdeskundigen die geschoold zijn in dit onderwerp.

Plotseling zal al het vreemde gedrag dat je gek maakte helemaal niet zo gek zijn – het kan ontmaskerd worden als doelgerichte, pathologische gasverlichting.

Het is niet omdat jij de waarheid vertelt, dat je kunt verwachten dat het rechtssysteem je zal geloven.

Alles documenteren en met bewijzen (foto’s, audio’s) kan helpen. Maar je kunt snel leren dat emotionele mishandeling grotendeels niet bestaat in een rechtszaal en dat de waarheid ook niet veel uitmaakt.

Helaas is er geen magische oplossing voor dit juridisch systeem hoewel het langzaam evolueert kunnen er lokale verschillen zijn, afhankelijk van de behandelende rechter.

Wat u echter kunt doen om hermisbruik van deze situatie door de narcist(e) te voorkomen, is ervoor te zorgen dat u niet op zoek bent naar validatie van uw ervaringen in de rechtbank.

In plaats daarvan is het van vitaal belang om een ​​solide ondersteuningssysteem op zijn plaats te hebben met een aangewezen persoon (bij voorkeur die een narcist(e) heeft behandeld) die naar je kan luisteren, je kan horen, je ervaring kan bevestigen en je eraan herinnert dat het niet jouw schuld is.

Val niet voor het script van de narcist(e)

Elke narcist(e) heeft een patroon, als je goed genoeg kijkt. Het is over het algemeen een afleiding van zijn probleem. Bovendien kanhet betekenen dat de andere ouder wordt beticht van geldverspilling en profiteren van de narcist(e).

De reactie van een narcist(e) op elke situatie waarin hij/zij schuldig is aan jouw relatie is steeds hetzelfde; in plaats van de problemen te bespreken die je hebt opgeworpen, zal hij/zij het gesprek afleiden naar een totaal niet-gerelateerd gedrag van jou.

Het is ongelofelijk moeilijk om het script van een narcist(e) te ontrafelen, vooral zonder ervan te worden beschuldigd ‘hoog konflicteus’ te zijn.

Daarom is het zo belangrijk dat je je studie grondig en herhaaldelijk verder zet over narcisme.

Als je tijdens jouw echtscheiding minder verrast wordt door de afleidingstechnieken van jouw ex – narcist(e), dan herken je dat dit als de logische escalatie van zijn relatiepatronen is, dan kan je je meer concentreren op het opnieuw inlijsten van de echte problemen in plaats van voortdurend te reageren op zijn beschuldigingen.

Als je niet ingaat op zijn beschuldigingen dan zal hun macht (en die van hem) zijn weggenomen en kan je  in plaats daarvan jou concentreren op de echte problemen die zeker nu hij/zij met jouw kinderen dient om te gaan zullen verder duren.

narcistisch tegengif Je hoeft voor niemand een luisterend oor voor hun ellende en verkeerde keuzes t

Laat je niet meeslepen door het gedrag van de narcist(e).

Tijdens jouw scheiding kun je geschokt zijn als jouw ex narcist(e) voor de rechter liegt over dingen die jij hebt gezegd of gedaan. Je kunt snel leren om nooit ergens anders met hem:haar in gesprek te zijn dan schriftelijk.

Je dient hem/haar te melden dat je niet meer met hem/haar persoonlijk of telefonisch zal praten.

Hij/zij zal proberen gesprekken te beginnen en te provocere, Negeer hem gewoon en concentreer je op jouw kinderen dan is er uiteindelijk een kans dat hij/zal stoppen met proberen.

In de loop van de tijd zal je ook zien dat hij/zij e-mail, persoonlijke berichten en sociale media gebruikt om jou te lokken. Je zal leren alleen de e-mails te beantwoorden die absoluut noodzakelijk zijn, zoals logistieke vragen over vakantietijd of bezoekperiodes, en om ze zo kort, stevig en zakelijk mogelijk te houden.

Al het andere laat het onbeantwoord, hoe aanstekelijk ook. De beste manier om een narcist(e) van zijn kracht te beroven, is niet door ruzie te maken met hem/haar en zijn/haar te voeden met zijn toxische en disfunctionele cycli. Opnieuw is het door te weigeren überhaupt deel te nemen.

Download nu dit deel van de audioversie en beluister dit artikel

praten met kinderen over de narcist @VKoN johanpersyn.com

Vertrouw de complimenten – invitaties van een narcist(e) niet.

Narcisten hebben constante toevoer van liefde en validatie van hun (ex-) echtgenoten en kinderen nodig. Als ze deze niet krijgen voelen ze zich vernederd.

Zodra de relatie eindigt, ben je niet langer nuttig voor hen. Daarom voelen ze zich niet langer verplicht om je op een “menselijke manier” te behandelen, of zal hun huishoudelijk en partnergeweld nog toenemen. Laat staan dat ze vriendelijk worden.

Dientengevolge moeten alle toenaderingen die lijken te zijn gebaseerd op mededogen of bezorgdheid om je welzijn onmiddellijk met argwaan worden bekeken.

In alle geval dien je nooit hem/haar nog te geloven zonder daar bewijzen van te hebben.

Is hij ziek? Heeft hij loonbeslag? Dient hij/zij die dag te werken? Geloof hem niet want hij/zij heeft daarmee iets anders voor ogen. In alle geval is het bedoeld om jou schuldig te laten voelen en ‘iets’ toe te geven.

Een van de favoriete strategieën van de narcist(e) is om wandaden in termen van “zorg” voor u of uw kinderen te vertolken. Vergeet nooit dat de enige echte persoon waar een narcist(e) zich zorgen over maakt, zichzelf is.

Uitingen van zorgzaamheid en bezorgdheid zijn een teken dat je wordt gemanipuleerd.

Zorg ervoor dat het advies dat je geeft bij de leeftijd en ontwikkeling van het kind past.

Wat is het juiste te zeggen tegen kinderen, is afhankelijk van hun leeftijd.

Hier zijn enkele richtlijnen:

leeftijd 0-5 van het kind dat omgaat met een narcist(e).

Het is niet gepast om persoonlijkheidsstoornissen te bepraten met een kind van deze leeftijd.

Baby’s en peuters moeten worden verteld dat ze geliefd zijn bij alle volwassenen die dicht bij hen staan en fysiek van alle gevaarlijke situaties worden verwijderd. Onmiddellijk!

Vermijd het uitdrukken van elke vorm van conflict in de aanwezigheid van een jong kind. Praat niet over een ruzie of maak geen ruzie met iemand, terwijl het kind in het huis is – zelfs in een aparte ruimte.

Houd uw focus op het kind en hun behoeften.

Wees een model voor hen in een omgeving die veilig en voorspelbaar is.

Geef ze liefde die leuk, optimistisch, en betrouwbaar is.

Wees geïnteresseerd in de onderwerpen en activiteiten waarin ze geïnteresseerd zijn. Houd het drama zo ver uit de buurt van baby’s en peuters als je kunt.

leeftijd 5-10 van het kind dat omgaat met een narcist(e)

Kinderen in deze leeftijd hebben vaak een scherp gevoel voor eerlijkheid over wat goed en fout is.

Ze hebben vaak betrekking op alle volwassenen als gezagsdragers.

Daarom kan het geëigend zijn om disfunctioneel gedrag waarvan ze getuige zijn in termen van “mama heeft een fout gemaakt” te bespreken, “papa zou dat niet hebben gezegd indien …” of alleen de vermelding “Ik weet dat bij papa / mama / grootmoeder de huisregels verschillend zijn, maar bij ons thuis zijn de regels zo  …”

Discussie over de vraag of een ouder of een familielid lijdt aan een ernstige psychische aandoening zoals een narcistische persoonlijkheidsstoornis is verwarrend, beangstigend en contraproductief op deze leeftijd.

Houd de discussie op het niveau waar het kind zich bevindt.

Beklemtoon gedrag in plaats van persoonlijkheid. Verzeker het kind dat ze geliefd zijn. Took ook dat hun behoeften belangrijk zijn.

Boven alles, houd jezelf er aan om aan te tonen in daden wat echte liefde en toewijding is.

leeftijd 10-15 van het kind dat omgaat met een narcist(e)

Gedurende deze tijd, beginnen de kinderen hun eigen mening over de mensen om hen heen te vormen.

Hun primaire focus zal beginnen om te verschuiven van huis ten opzichte van hun collega’s/vrienden en zij zullen beginnen om onafhankelijke adviezen over de keuzes van de volwassenen thuis uit te drukken.

Dit geeft je een glimp van wat ze denken. Deze onafhankelijkheid zal vaak leiden tot verhoogde niveaus van conflict tussen het kind en de narcistische persoonlijkheid thuis of tijdens het bezoek.

Gedurende deze tijd is het belangrijk om er voor te zorgen dat de gevoelens van het kind  serieus genomen worden en gevalideerd.

Deze post is nog niet voorbij, maar misschien ben je geïnteresseerd in :

Weinig contact een alternatief voor geen contact met narcistische ouder.

Ze hebben hun eigen gevoel daarover en dat is onbetwistbaar.

Tijdens het praten dient dit op een niveau te gebeuren dat objectief blijft als het gaat om het bespreken van anderen in het gezin.

In het algemeen moet je het kind het grootste deel aan het woord laten. Weersta de verleiding om PD (persoonlijkheidsstoornissen) oorlogsverhalen van je eigen toe te voegen. Laat de focus blijven bij het kind en hun zorgen.

Focus in de plaats op wat zou moeten werken.

Help het kind strategieën uitzoeken voor het omgaan met de narcist(e) die zullen helpen om te navigeren in een onvolmaakte omgeving.

Vermijd het gebruik van jargon over persoonlijkheidsstoornissen. Houd de discussie op de hoogte van de ervaringen van het kind.

Download nu dit deel van de audioversie en beluister dit artikel 

leeftijd 15-20 van het kind dat omgaat met een narcist(e)

Als kinderen groeien tot volwassenen, zullen ze zelf veel fouten maken, terwijl ze ook op hetzelfde moment oordelen over de fouten van anderen om hen heen.

Hun primaire focus moet verplaatst worden uit de buurt van familie en in de richting van hun eigen onafhankelijke toekomst.

Toch zullen ze blijven proberen de tegenstellingen die ze hebben ervaren in het omgaan met-persoonlijkheidsstoornis familieleden te begrijpen.

Dit is een tijd om te ontdekken en de onafhankelijkheid in uw jonge volwassene aan te moedigen.

De nadruk moet liggen om hen er toe te brengen om het nemen van goede beslissingen voor zichzelf en hun eigen conclusies te trekken in hun eigen tijd frame.

U kunt af en toe een concept of idee over persoonlijkheidsstoornissen introduceren, maar als je dat doet, moet je weinig jargon gebruiken. In plaats daarvan dien je hen te richten op het valideren en het stimuleren van productieve zelf-ontdekking en de ontwikkeling van de jonge volwassene nastreven.

praten met kinderen over de narcist @VKoN johanpersyn.com

Wat moeten we doen voor een correcte omgang van het kind met een PD (persoon met een persoonlijkheidsstoornis)?

Wees flexibel in je aanpak, afhankelijk van de leeftijd en het temperament van de kinderen.

Houd je uitleg zo neutraal mogelijk – u wilt niet het kind vervreemden van de PD persoon.

Leg uit maar maak geen excuus voor dat narcistisch gedrag. Bijvoorbeeld: “Als je vader dit en dat doet, is het absoluut niet in orde. Hij moet daaraan werken net als iedereen heeft hij iets waar ze nodig dienen aan te werken. We zijn allemaal mensen en mensen maken fouten.”

Toon mededogen voor de persoon met de PD, terwijl je op hetzelfde moment hun gedrag niet mag verontschuldigen.

Verzeker kinderen dat je niet boos op hen bent voor het uitdrukken van hoe ze zich voelen. Het stellen van validerende vragen kan hen helpen hun zorgen en angsten te uiten en laat ze daarover praten.

Wees de vaste volwassen in het leven van de kinderen die zorgt voor een consistente, veilige en liefdevolle omgeving met gezonde grenzen en verwachtingen.

Als je in een positie bent om dit te doen, vraag dan een familie counselor (België) (Nederland) voor begeleiding  op passende wijze volgens de leeftijd om met uw kinderen te praten over deze problematiek.

Als je in een gezin rechtbank situatie met een PD ouder bevindt en je wilt beschuldigingen vermijden van ouderverstoting PAS , of ze aankaarten overweeg dan om een gezin counselor uit te leggen aan je kinderen passend bij hun leeftijd en op een fatsoenlijke manier over persoonlijkheidsstoornissen en waarom de PD persoon die de zorg over hen draagt zich gedraagt zoals zij doen.

Als de PD volwassene een leraar of coach of een andere student is werk dan met een school begeleidingsadviseur en het schoolbestuur voor de verdediging van uw kind.

praten met kinderen over de narcist @VKoN johanpersyn.com

Wat je niet moet doen als ouder voor een correcte omgang van het kind met een PD (persoon met een persoonlijkheidsstoornis)?

Wanneer de PD persoon een ouder is, is het belangrijk dat u niet het kind  vervreemdt van die ouder. Niet mondeling de PD hekelen bij hen.

Heeft een kind dat een volwassen die ziek is of geestelijk ziek geen uitleg over de diagnose, (Zie Amateur Diagnose )

Probeer niet om de liefde van een kind te ontmoedigen in hun liefde tegenover de ouder of grootouder. Scheid je eigen gevoelens van de gevoelens van je kind en laat ze  hun eigen gedachten denken en daarover beslissen.

Lieg niet tegen uw kinderen. Wees eerlijk met hen als ze een vraag stellen – maar neem het niet als een vrijbrief om meer te zeggen dan echt nodig is. Bijvoorbeeld, als uw kind u vraagt, “Heeft mama iets verkeerd gedaan?” kun je zeggen: “Ik denk dat mama een fout gemaakt heeft.” En laat het daarbij.

Gerelateerde informatie over praten met kinderen over een PD ouder

Doelstelling

Een belangrijke doelstelling voor jou kan dan ook zijn om de kinderen te beschermen of terug te winnen van de narcist(e). In alle geval dienen we alles in het werk te stellen dat we een trauma bij de kinderen vermijden tijdens een echtscheiding, maar dat is niet alleen onze verantwoordelijkheid maar van geheel de familie en alle hulpverlening. 

Vergeet niet dat elke burger een verplichting heeft om geweld tegen kinderen te melden en waar mogelijk te voorkomen. Het is absoluut nodig dat er meer bewustzijn komt over de rol van kinderen in een scheiding.  Wees er zeker van dat narcisten kinderen gebruiken voor hun eigen belangen en behoeften, hoe pervers ook.

Het is dan ook de bedoeling dat de narcist(e) gestopt wordt  want niemand verdient het om zo behandeld te worden.

Jij bent zo’n speciaal persoon. Dank U om je tijd te nemen om dit te lezen en te beluisteren.

Als je regelmatig terugkomt hou ik daarvan. Omdat dan de kennis kan gebruikt worden in jouw leven. Ik hou er ook van als ik van je hoor wat jou het meeste raakte.

Natuurlijk ben ik nieuwsgierig om te horen wat jij nog zou willen toevoegen.

Download nu dit deel van de audioversie en beluister dit artikel 

Bedankt, zoals altijd om aardig en creatief te zijn in de reacties.

Klaar voor de volgende stap? Misschien wil je een gesprek met me hebben over je problemen:

zelfliefde als tegengif Leg jezelf nooit uit Je vrienden vinden het niet nodig Je vijanden geloven j

Like deze post? Klik dan hier om uw gratis informatie te downloaden.

zelfliefde als tegengif Je hoeft niemand uit te leggen wat je gelooft of de betekenis daarvan


Onthoud: je hebt de macht om op elk gewenst moment van het onbewuste naar het bewuste leven over te schakelen en te groeien in onoverwinnelijk worden! Als je het beu bent om je slachtoffer te voelen, dan is het vandaag een verdomd goede dag om helemaal onoverwinnelijk te worden.

Ik hoop dat deze post over onoverwinnelijk worden  je van dienst is! Als je het leuk vond, vergeet dan niet om het te delen.

Zoals altijd, heel erg bedankt voor het zijn van een mooie ziel te liken en te sharen van dit artikel of foto.

zelfliefde als tegengif Ik vecht voor jou en dat zal ik ook altijd blijven doen want jou verliezen


PS  Op zoek naar meer? Misschien wil je dit bericht ook lezen over hoe je je dromen kunt bevrijden of deze over hoe je je denken kunt verbeteren.


Pin It:

zelfliefde Je hoeft geen negatieve gedachten te uiten zodat een ander met je gaat meeleven

 

OVER Johan

johanpersyn.com avatar

Ik ben Johan Persyn, geen psychiater,  geen psycholoog en geen therapeut.

Een out-reacher die hier is om je te helpen onoverwinnelijk te worden en je interne BS en blokkades te overwinnen, zodat je een ongelooflijk geweldig leven kunt maken!

Ik schrijf  over persoonlijke ontwikkeling, manifesteren & meer voor slachtoffers van narcisme.

8 geheimen van NLP Klik hier

Echt bruikbare suggesties.

Van kwetsuur naar litteken hulpverlening aan kinderen met complex trauma Paperback

Super interessant boek voor professionals en de hulpverlening. Je krijgt een goed inzicht in het hoe en waarom van trauma en hoe dit het functioneren van een kind en zijn gezin beïnvloed.

PS : Vindt u dit artikel interessant, leerrijk, controversieel, of hebt u eens kunnen glimlachen van herkenni

Play
Print Friendly, PDF & Email
Advertisements

Wat betekent deze tekst voor U?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.