Zelfhelpers, zelfzorgers, traumaherstellers, traumaverwerkers, samen vrij en verbonden!

naar Home: klik op de afbeelding

Menu

zoeken in Archieven
zoeken in Categorie*en
geloof dat je krachtiger bent dan de narcist

Hoe geloof je dat je krachtiger bent dan de narcist? +video

Hoe ga ik mijn trauma’s oplossen?

Op een bepaald moment ontdekten we, en dat heeft veel te lang geduurd, hoe we verborgen trauma’s konden oplossen, waardoor we steeds verder ons leven konden samen opbouwen en geloven dat je krachtiger bent dan de narcist.

Uiteindelijk door studie vonden we een systematische manier zodat niets van narcisme nog een reactie in ons teweeg brengt. Het heeft een gevoel dat wij uiteindelijk gewonnen zijn.

Je kunt heel lang in de val zitten, je kinderen kunnen tegen je gebruikt worden, en je kunt al heel je leven aan jezelf gewerkt hebben, en toch je weer een zielige puinhoop voelen omdat wat tot dan toe werkte om recht te krabbelen dat niet meer zo goed doet.

Dan langzaam begin je te beseffen dat de manier hoe je aan jezelf werkt wel de reden is waarom je steeds weer een terugval hebt, en dat er nog veel pijn in je lichaam is.

Het vrij geven van onaangename gevoelens, frustraties, wanhoop, verdriet blijkt uiteindelijk wel mogelijk waardoor je jezelf emotioneel lichter en zorgeloos gaat voelen, en waardoor je veel meer tijd hebt de dingen te doen die er toe doen.

Ben je de puinhoop?

Ik leer je heel bewust een nieuwe versie van jezelf te creëren

Narcisten kunnen je overmeesteren, hulpeloos en hopeloos achterlaten. Ga je jezelf ooit weer veilig en gezond voelen?

Ik begrijp deze gevoelens, want zo voelde ik mij ook in de handen van narcisten.

Wanneer we ons midden in narcistische mishandeling bevinden, is het gemakkelijk om al onze macht over te dragen aan iemand waarvan we geloven dat die krachtig is.

Hebben ze meer geld, een beter geheugen, meer diploma’s, hebben geen scrupules, kunnen ontzettend goed toneel spelen. Ze kunnen over lijken gaan.

Als je dan jezelf gaat vergelijken dan zou je tot de slotsom kunnen komen dat ze veel krachtiger zijn. Nu ga ik je vertellen in dit artikel en video waarom ik geloof dat een narcist NIET krachtiger is.

Als je toch vindt dat het ogenschijnlijk tegenzit zijn het andere waarheden dan eerder de oppervlakkig die gaan bepalen dat je kunt bekomen wat je wilt. Ik noem ze Quantum waarheden.

De ironie is dat de manier om het resultaat te bekomen al die tijd op ons wacht, op een toegankelijke plaats.  We hebben het ons niet gerealiseerd.

Oppervlakkig gezien lijken narcisten almachtig.

Veel mensen, inclusief ikzelf, hebben ze vergeleken met “Terminators” en ook wel monsters, meedogenloze machines die gewoon niet opgeven als ze vastbesloten lijken om je leven te vernietigen.

Toch vertel ik je dat het niet die krachtige machines zijn. Er is een manier waarop je je kracht terug kunt nemen en weten dat narcisten geen macht over je hebben. En niet alleen omdat alles zijn zwakke plek heeft.

Als je lijdt onder het gruwelijke, onuitsprekelijke trauma van wat een narcist je heeft aangedaan of aan het doen is, moet je echt weten wat wij gedaan hebben.

Het is onze missie omdat met je te delen. Dus lees maar aandachtig verder, want deze informatie  heeft ons leven letterlijk gered.

Jouw leven kan bijna zeker ook van de vernietiging gered worden als je daar wat energie in de toepassing stopt.

En als je deze video goed vindt, zorg er dan voor dat je op de like-knop klikt.

Oké, laten we verder gaan met deze informatie.

Enkele kwantum- en energetische waarheden.

Degenen van jullie die logisch zijn georiënteerd, kunnen het volgende mooie aha-moment vinden. Eens had ik dat ook.

Toch moet ik dit zeggen: als je genoeg hebt gehad om verslagen te worden en elke beurt door een narcist te worden vernietigd, zul je radicale dingen proberen om het te stoppen.

Dit geloof ik en leef met elk deel van mijn Wezen: zo binnen zo buiten.

Dat betekent eenvoudig en beknopt: ‘Als ik mijn innerlijke emotionele ervaring over iets verander, moet de ervaring veranderen in mijn uiterlijke ervaring.’

Waarom is dit het geval?

Omdat Quantum  – en Neurowetenschappers bewijzen wat spiritisten al heel lang weten. Dat ons bewustzijn direct verbonden is met alles en iedereen door golffuncties.

Daarom zijn we niet langer een deel van een willekeurig ‘gescheiden’ Universum. We zijn Quantum Creators in staat om ons buitenste Universum te veranderen door bewust een nieuw innerlijk Universum te adopteren.

Ik was altijd spiritueel en heel erg in het geloof van ‘onderlinge verbondenheid’, maar ik werd nooit gedwongen om dit echt te ‘snappen’ tot narcistische mishandeling.

De reden dat ik dat niet compleet snapte, was omdat ik nooit in mijn leven de ervaring had meegemaakt dat ik zo genadeloos en wreed werd aangevallen op manieren die duidelijk zonder geweten waren en daarom zo onzinnig waren.

Waarom zou iemand iemands leven willen vernietigen?

Waarom zou iemand iemand anders op de knieën willen brengen met pathologische leugens en kwaadwillende daden en hen met zo’n minachting behandelen?

Het tartte alles waarvan ik dacht dat het ‘menselijk’ was.

Zoals de meesten van ons heb ik geprobeerd dit te bestrijden op de “menselijke” manier.

Ik was radeloos, verwoest en verbolgen en ik probeerde terug te vechten. Ik ging naar de autoriteiten en vrienden, familie en kennissen om hen te vertellen wat er met me gebeurde.

Toch was ik machteloos om vooruitgang te boeken met deze mensen. Ze geloofden me niet. Zelfs toen ik bewijs had, geloofden ze me niet. Ik kreeg geen hulp van hen.

In plaats daarvan werd ik gewantrouwd. Ze gaven me de schuld, en ik werd verder getraumatiseerd en in de steek gelaten. Mensen dachten dat ik gek was en dat de narcist de mishandelde was.

Ik miste het grootste stuk van de puzzel nl. Zo binnen, zo buiten.

Ik realiseerde me niet dat narcisten en narcistische mishandeling een energetisch fenomeen is van epische proporties die ons de ultieme kwantumwaarheid van zaken tonen.

Onze innerlijke, ongeharde, getraumatiseerde staat is precies wat de narcist ons blijft bezorgen.

Weet alsjeblieft op geen enkele manier dat ik het niet au serieux neem wat je hebt meegemaakt of nu aan het meemaken bent. Natuurlijk zul je getraumatiseerd zijn!

Ik herinner me dat ik zo getraumatiseerd was dat zelfs een uur lang in bed blijven liggen zonder te schudden onmogelijk was.  Ook een paar happen eten was op een bepaald ogenblik  een grote prestatie.

Mijn levenskracht was zo gestoord en ontregeld door narcistische mishandeling dat ik tromboses kreeg en dat de infectiewaarden in mijn lichaam veel te hoog waren.

Ik wil dat je weet dat ik op geen enkele manier onbarmhartig of afwijzend sta tegenover het schokkende verbijsterende trauma dat narcisten jouw aandoen.

Maar in plaats van erover te piekeren, is het mijn missie en mijn taak om je levenskracht te redden, net als de mijne.

Dat is de reden waarom wij outreachers zijn om je te helpen ontwaken voor de  manier waarop we dit kunnen doen gezien het ons is gelukt.

Namelijk het loslaten. Het op een hoger niveau brengen van het trauma binnenin.  Emotioneel kalm en duidelijk worden, ongeacht wat de narcist doet of niet doet.

Dan kunnen narcisten niet langer de ervaring van trauma in ons leven zijn.

Een kwantumsprong maken.

De veronderstelde onhoudbare terreurcampagne van een narcist kan schokkend zijn.

Judy was vijf jaar gescheiden van haar narcistische echtgenoot. Ze meldde aan de politie nog steeds willekeurige inbraken in haar appartement. Judy was in de afgelopen vijf jaar twaalf keer verhuisd.  De banden van haar wagen werden kapot gesneden. De narcist plaatste volgapparaten op haar auto gezet.

Haar technologie, inclusief bankrekeningen werden gehackt.

Elke keer dat ze een nieuwe baan kreeg werd ze onverwachts ontslagen vanwege geheime smaad en laster.

Ze zei dat de narcist haar had gebombardeerd met allerlei gruwelijke afleveringen die haar gestoord hadden achtergelaten.

Natuurlijk leek het voor de buitenwereld alsof Judy dit allemaal verzon en dat ze paranoïde wanen kreeg. Velen van ons hebben ‘dingen’ meegemaakt met narcisten die vreemder zijn dan fictie. Dingen die mensen zelfs niet als geloofwaardig kunnen doorgronden.

Dit was het ding. Ik wist dat het mogelijk was voor Judy om aan deze aanvallen te lijden, en ik wist ook dat als ze van binnen verder vernietigd zou worden dat ze aan de buitenkant zou worden gedesintegreerd en voor altijd zou machteloos blijven.

Veel mensen zoals Judy worden helaas op dit niveau van het gevoel geslagen door een narcist.

Ze doen niet het innerlijk werk en laten niet hun sterk geactiveerd trauma los.

En ik begrijp waarom.  ik heb ook zo gereageerd. Hoe meer getraumatiseerd we zijn, hoe meer we in overenthousiast raken met ons overlevingsbrein dat gericht is op het proberen de buitenwereld te bestrijden. Je probeert vooral   verandering en opluchting te krijgen.

Toch hebben we met die strategie  helemaal geen macht.  Helemaal niet. De enige kracht die we hebben is van binnenuit, in de innerlijke wereld waar de Quantum verwevenheid met wat een narcist doet binnen de golffunctie van ons emotionele zelf.

Er is iets in Judy geklikt. Als je je al dood voelt van binnen, hopeloos en hulpeloos, weet je dat er niets anders te doen is? Ik begrijp dit omdat dat ook mijn ervaring was.  Ik vind dat Judy pas naar binnen keerde na het uitputten van elke andere optie.

De meeste mensen die ‘doeners’ zijn worstelen om naar binnen te keren en dat is begrijpelijk!

Judy begon haar genezingen met NARP, het Narcissistic Abuse Recovery Program,  een online herstelprogramma voor narcistische mishandeling die we zelf ook gebruiken.

Ze focuste niet meer op wat haar narcist vervolgens zou doen. Bovendien werkte ze aan de genezingen alsof er niets anders te doen was.

Ze had geen baan, geen vrienden en familie die haar steunde. Iedereen had zich van haar afgewend. Daarbij had ze geen manier om haar rekeningen te betalen en absoluut niets om naar uit te kijken.

Ze was het punt van proberen iets ‘te doen’ voorbij en dus ging ze de taak aan om naar haar Wezen te luisteren.

Kleine dingen bleven met haar gebeuren, maar ze negeerde haar neiging om het proberen te bestrijden. ‘Wat is het punt?’ ze zei. Ze ging met het online training programma zoveel als ze kon naar binnen en gaf alle trauma vrij die binnen werd getriggerd.

Kort na een maand kon Judy niets schelen wat hij probeerde te doen.  Ze voelde zich volledig als ‘het leven’ had haar terug. Dit zou in haar voordeel werken. Ze sliep, at en had een nieuwe baan. Ze had geen schrik om haar baan te verliezen, en dat deed ze niet.

Niet lang daarna vertelde ze terwijl ze een Quanta Freedom Healing met mijn mentor deed, dat de narcist helemaal niets meer gedaan had. Alles was gestopt. Er werd gewerkt aan haar angst om opnieuw te beginnen.

Ik leer je heel bewust een nieuwe versie van jezelf te creëren

Ze schakelde over naar de innerlijke ruimte van ‘Als dat zo is, ga ik gewoon naar binnen en laat ik die getraumatiseerde trigger ook los meer hoef ik niet te doen!’

Dat was de dag dat de angst volledig verdwenen was.

Judy was volledig verankerd in haar Quantum Waarheid. ‘Over elk onderwerp in mijn leven ben ik de co-Schepper.” Mijn innerlijke ervaring genereert altijd mijn uiterlijke ervaring. ‘

Ze heeft nog niet meer meegemaakt dat er iets met haar gebeurde.

We hebben in de afgelopen drie jaar, in tientallen gevallen gezien hoe deze formule onweerlegbaar werkt. Het is een wet die zo absoluut is als de zwaartekracht.

bovendien heb ik tientallen mensen in eigendomsgevechten gehoord. Ik heb gezien hoe ze omgaan met stalken, intimidatie, laster en eerroof en andere obscene dingen.

Allen krijgen vrede, oplossing en een einde met de narcist die niet meer in staat was om hen pijn te doen, wanneer ze naar binnen gaan en het corresponderend trauma omarmen.

Natuurlijk, wanneer we overspoeld worden met trauma kunnen er dingen zijn waarvan we denken dat ze gebeuren dat niet zijn. Of zijn ze dat wel? Het deed er niet toe of Judy aan al deze eerdere aanvallen echt had geleden of niet.

Trauma is trauma en wanneer het wordt gezuiverd van onze innerlijke ervaring, verandert onze echte levenservaring – ongeacht de bron van de innerlijke ervaring.

Geloof in het onzichtbare.

Ik weet dat het moeilijk te geloven is in een kracht die je niet kunt zien. Zoals ik al zei, was ik ook erg links-hersengericht, kortom vooral rationaliteit, een logische uitleg was belangrijk.

Maar denk hier eens over na: hoe instrueert je onderbewustzijn je hele wezen om miljarden taken te verwerken op manieren die je linkerbrein niet eens kan beginnen te begrijpen, en zich er zelfs niet bewust van is dat het gebeurt?

Trauma-experts en neurowetenschappers weten nu dat het onderbewuste brein verantwoordelijk is voor 95% van de ontvouwing van je hele levenservaring tegen de tijd dat je 35 jaar oud bent.

Je onderbewustzijn bevindt zich in je lichaam.

Het gaat allemaal door in je viscerale en emotionele ervaringen. Dit is waar je aandacht, focus en inspanningen moeten liggen om je leven te veranderen.

Ik ben het volledig eens met de experts, en dit is de reden waarom Melanie’s genezingssysteem nederig werkt. Het is waar de bloeien-beweging over gaat.

De online training die wij volgen om te herstellen brengt onze Wezens naar binnen. Binnen in je psyche kun je het echte genezingswerk doen waar het moet gedaan worden.

Echte genezing is een innerlijke, onzichtbare, somatisch gevoelde reis die we op een praktische, stapsgewijze manier hebben gemaakt.

Een innerlijke reis waarbij je niets hoeft te doen, je hoeft alleen maar de instructies te volgen en het zelf te proberen en te luisteren.

Als je genoeg hebt van de angst en de pijn van wat de narcist in je leven met je doet of het trauma dat in je innerlijke wereld voortduurt, zelfs als hij of zij uit je leven is verdwenen, is het tijd om jezelf te bevrijden. Stuur daarom een persoonlijke boodschap naar ons op Facebook of Messenger als je meer wilt weten.

Laat me weten of het tijd voor je is om naar binnen te keren en nu jezelf te bevrijden!

Om je angst in verlichting en persoonlijke kracht te veranderen maak verbinding met mijn vrije innerlijke transformationele bronnen.
En als je dit goed vond – klik dan op de duim. Deel ook met je kennissen zodat we mensen kunnen helpen wakker te worden voor deze waarheden.

Schrijf hieronder uw opmerkingen en vragen, want ik vind het leuk om ze voor u te beantwoorden!

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig zonder advertenties en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media.

Lees meer

knop voor alle groeitaken
online programma's van Melanie Tonia Evans

Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Voeg je bij 4.590 andere abonnees