C- PTSS Complex Trauma en ontwikkelings Trauma

 

C-PTSS Definitie.

Complexe PTSS is het gevolg van een psychologische stress  wat kan ontwikkelen in de kindertijd of op volwassen leeftijd.

Bij kinderen wordt dan meer ontwikkelingsstoornis genoemd.

Het is het resultaat van lopend of herhaald  interpersoonlijk  trauma bv, emotioneel / seksueel / fysiek misbruik, verwaarlozing / verlating. Daarbij komt ook nog huiselijk geweld.

Bij al die acties heeft het kind of volwassene weinig of geen controle. Traumatisch is dat daaruit er geen echte of vermeende hoop op ontsnapping mogelijk is.

Deze opeenstapeling van trauma onderscheidt Complex PTSD van de beter bekende Post Traumatische Stress Order (PTSS) waarin trauma meestal gaat over een enkele,  onpersoonlijke gebeurtenis of een groep van evenementen van beperkte duur (bv, getuige van een tragedie, die het slachtoffer van een auto-ongeluk, op korte termijn blootstelling of een militaire strijd).

Is dit het topje van de ijsberg?

Hoewel er geen uitgebreide statistieken beschikbaar zijn over de incidentie van complexe PTSS, geeft Pete Walker (2013) ons een indicatie van hoeveel mensen mogelijks aan deze stoornis lijden als hij schrijft: “Gerenommeerde traumatoloog, John Briere, zou gesproken hebben dat als Complex PTSD ooit zijn goedkeuring kreeg dan zou de DSM kleiner worden dan een dun pamflet. ”

Het DSM is het diagnostisch en statistisch handboek voor psychische stoornissen gebruikt door alle professionals in de geestelijke gezondheidszorg.

We kunnen echter naar verschillende organisaties over de hele wereld kijken. Samen krijgen we een idee van hoeveel mensen mogelijk lijden aan complexe PTSS.

Volgens een onderzoek van de Centers for Disease Control in de Verenigde Staten in 2008 waren er meer dan drie miljoen meldingen van fysiek, seksueel, psychologisch misbruik en verwaarlozing waarbij 770.000 kinderen vanaf de geboorte tot de leeftijd van zeventien betrokken waren, voor een bedrag van 124 miljard dollar in dat jaar alleen. (Fang, Brown, Florence & Mercy, 2012).

Degenen die geen behandeling krijgen, zullen waarschijnlijk complexe PTSS en comorbide lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen ontwikkelen die de lopende kosten met zich meebrengen voor behandeling en ondersteunende diensten op volwassen leeftijd.

Cijfers van Australië: aantal inwoners 37 miljoen.

Beschouw de volgende schattingen van Australische volwassenen die lijden aan kindermishandeling en trauma (Kezelman, Hossack, Stavroupoulos & Burley, 2015): trauma bij kinderen treft een zeer aanzienlijk aantal Australische volwassenen.

Bij het overwegen van kindermishandeling alleen zijn er naar schatting 3,7 miljoen volwassen overlevenden in Australië. We rekenen daaronder elk seksueel, fysiek en emotioneel misbruik.

Voor kindertrauma in bredere zin is het aantal geschat op 5 miljoen Australische volwassenen.

Bredere definities van kindertrauma omvatten, naast misbruik in al zijn vormen, verwaarlozing, opgroeien met huiselijk en gemeenschapsgeweld. Bovendien is er ook de traumatische invloed op kinderen bij het ervaren van een ouderlijke echtscheiding of andere relatie-breuk.

Daarbij rekenen wij ook het overlijden van een ouder, een alcoholist of een drug verslaafde ouder. Tevens is een ouder die is getroffen door een psychische aandoening een traumatische ervaring voor een kind. Dat is ook zo bij elk ander significant psychisch gezondheidsprobleem.

Alleen al in Australië vijf miljoen.

De World Service Organization for Adult Children of Alcoholics schat dat maar liefst 300 miljoen volwassenen over de hele wereld traumatisch last hebben van verslaving.

En toch is dit slechts het topje van de ijsberg.

Wanneer er factoren zijn in mensen die voortdurend worden blootgesteld aan andere vormen van trauma, zoals armoede, dakloosheid, discriminatie, uitbuiting dan zijn de cijfers verbluffend om te overwegen.

In het licht van deze cijfers hebben we de missie om meer online informatie te plaatsen. Maar we gaan ook peer-to-peer-ondersteuning  bieden aan diegenen die getroffen zijn door de stoornis.  Deelnemen in de inspanning van individuen en organisaties is het zeer belangrijk om Complexe PTSS terug te dringen.

Als pleitbezorger voor meer en betere traumagerichte behandelingen en diensten staan we daar volledig achter.

Ook om te voorkomen dat er een aanhoudend trauma ontstaat dat leidt tot de ontwikkeling van Complex PTSD is meer online informatie noodzakelijk.

 

 Annemie Persyn Declercq.

De EMDR-revolutie, verander je leven herinnering na herinnering verander je leven herinnering na herinnering : een gids voor cliënten

Handboek EMDR een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotr

Vraagbaak EMDR oplossingen en tips voor emdr-behandelingen

Praktijkboek EMDR casusconceptualisatie en specifieke doelgroepen

cover boek Casusboek EMDR

e-book

EMDR EBOOK Tooltip de meest effectieve traumatherapie

e-book

 

Geef een reactie, vraag of antwoord.