C-PTSS Definitie

Complexe PTSS is het gevolg van een psychologische stress  wat kan ontwikkelen in de kindertijd of op volwassen leeftijd.

Bij kinderen wordt dan meer ontwikkelingsstoornis genoemd.

Het is het resultaat van lopend of herhaald  interpersoonlijk  trauma (bv, emotioneel / seksueel / fysiek misbruik, verwaarlozing / verlating; huiselijk geweld), waarover het kind of volwassene weinig of geen controle heeft, en van waaruit er geen echte of vermeende hoop op ontsnapping mogelijk is.

Deze opeenstapeling van trauma onderscheidt Complex PTSD van de beter bekende Post Traumatische Stress Order (PTSS) waarin trauma meestal gaat over een enkele,  onpersoonlijke gebeurtenis of een groep van evenementen van beperkte duur (bv, getuige van een tragedie, die het slachtoffer van een auto-ongeluk, op korte termijn blootstelling of een militaire strijd).

Is dit het topje van de ijsberg?

Hoewel er geen uitgebreide statistieken beschikbaar zijn over de incidentie van complexe PTSS, geeft Pete Walker (2013) ons een indicatie van hoeveel mensen mogelijks aan deze stoornis lijden als hij schrijft: “Gerenommeerde traumatoloog, John Briere, zou geruzied hebben als Complex PTSD ooit zijn goedkeuring kreeg … zou de DSM kleiner worden dan een dun pamflet. “

(het diagnostisch en statistisch handboek voor psychische stoornissen gebruikt door alle professionals in de geestelijke gezondheidszorg)

We kunnen echter naar verschillende organisaties over de hele wereld kijken om een idee te krijgen van hoeveel mensen mogelijk lijden aan complexe PTSS.

Volgens een onderzoek van de Centers for Disease Control in de Verenigde Staten in 2008 waren er meer dan drie miljoen meldingen van fysiek, seksueel, psychologisch misbruik en verwaarlozing waarbij 770.000 kinderen vanaf de geboorte tot de leeftijd van zeventien betrokken waren, voor een bedrag van 124 miljard dollar in dat jaar alleen.(Fang, Brown, Florence & Mercy, 2012).

Degenen die geen behandeling krijgen, zullen waarschijnlijk complexe PTSS en comorbide lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen ontwikkelen die de lopende kosten met zich meebrengen voor behandeling en ondersteunende diensten op volwassen leeftijd.

Beschouw de volgende schattingen van Australische volwassenen die lijden aan kindermishandeling en trauma (Kezelman, Hossack, Stavroupoulos & Burley, 2015): trauma bij kinderen treft een zeer aanzienlijk aantal Australische volwassenen.

Bij het overwegen van kindermishandeling alleen, dat wil zeggen seksueel, fysiek en emotioneel, zijn er naar schatting 3,7 miljoen volwassen overlevenden in Australië.

Voor kindertrauma in bredere zin is het aantal geschat op 5 miljoen Australische volwassenen.

Bredere definities van kindertrauma omvatten, naast misbruik in al zijn vormen, verwaarlozing, opgroeien met huiselijk en gemeenschapsgeweld en de traumatische impact op kinderen bij het ervaren van een ouderlijke echtscheiding of andere relatie-uitsplitsing, overlijden van een ouder, een alcoholist of een drug verslaafde ouder, of een ouder die is getroffen door een psychische aandoening of ander significant psychisch gezondheidsprobleem.

Alleen al in Australië vijf miljoen.

De World Service Organization for Adult Children of Alcoholics schat dat maar liefst 300 miljoen volwassenen over de hele wereld traumatisch last hebben van verslaving.

En toch is dit slechts het topje van de ijsberg.

Wanneer er factoren zijn in mensen die voortdurend worden blootgesteld aan andere vormen van trauma, zoals armoede, dakloosheid, discriminatie, uitbuiting en extrapolatie, zijn de cijfers verbluffend om te overwegen.

In het licht van deze cijfers, is de missie om meer online informatie te plaatsen en peer-to-peer-ondersteuning te bieden aan diegenen die getroffen zijn door de stoornis, en om deel te nemen in de inspanning van individuen en organisaties is het zeer belangrijk om Complexe PTSS terug te dringen.

Als pleitbezorger voor meer en betere traumagerichte behandelingen en diensten staan we daar volledig achter.

Ook om te voorkomen dat er een aanhoudend trauma ontstaat dat leidt tot de ontwikkeling van Complex PTSD is meer online informatie noodzakelijk.

Download hier en beluister herhaaldelijk aandachtig dit deel van het artikel op johanpersyn.com met als titel “C- PTSS Complex Trauma en ontwikkelings Trauma”.

Johan Persyn

Aanverwante teksten

Begrippenlijst Narcisme O – Z

Wat kun je doen om te veranderen na misbruik door een narcist? C-PTSS Deel 3

PTSS en paranoia het gevaar van de “menselijke” achtbaan : de narcist

Play
Print Friendly, PDF & Email
Advertisements

Wat betekent deze tekst voor U?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.