Begrijp jouw verantwoordelijkheid en die van de narcist. VKoN

foto voor artikel narcisme.blog met als titel begrijp wat je verantwoordelijkheid is

Begrijp je wat het betekent ‘je eigen spullen of zaken aantrekken’?

Je eigen spullen aantrekken is een gedachte techniek van het herinneren van  jezelf te scheiden van wat echt uw verantwoordelijkheid, uw zorg en onder je controle is.

Daarnaast is het heel belangrijk te weten wat de verantwoordelijkheid is van een narcistische persoonlijkheidsgestoorde individu.  Wat is er precies onder hun controle en wat er onder jouw controle is?

Wanneer u betrokken bent in een relatie met een persoon die lijdt aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis is het gemakkelijk om gedesoriënteerd te worden als de narcist probeert om door uitdagingen zoals  stemmingswisselingenprojectie,  spiegelen,  emotionele afhankelijkheid enz. u te manipuleren

Het kan een beetje zijn zoals het gevoel om te proberen om je weg te vinden in een donkere kamer waar de meubels regelmatig worden herschikt.

Een van de dingen waar de niet narcist de neiging toe heeft, is dat hij of zij onbewust of ongewild begint persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen voor de problemen en zorgen van de narcist waarover zij of hij weinig of geen controle of vermogen heeft om invloed op uit te oefenen.

Daarbij zal de persoon die lijdt aan de persoonlijkheidsstoornis niet kunnen starten om hun eigen rommel op te ruimen. Immers daardoor zullen ze niet leren van hun eigen fouten en werken aan een gezonde levensstijl.

klik op de foto

Dit gedrag van het slachtoffer maakt ook wel mogelijk dat een disfunctionele situatie wordt voortgezet.

Een van de dingen die een grote oefening kan zijn is om te proberen om objectief te kijken naar je leven — en jezelf af te vragen — wat zijn mijn spullen of zaken en wat zijn de spullen van de narcist?

Denk na over alle goede dingen in je leven voor een tijdje — vergeet iemand anders voor een minuut.

Hoeveel controle heb je echt over jezelf?

Hoeveel hangt af van uzelf om uw leven te onderhouden, op te bouwen en te ontwikkelen?

Wat gebeurt er als je uw leven verwaarloost?

Denk na over de dingen waar je het meest trots op bent.

Wat zou er gebeurd zijn als je er niet was?

Denk na over je lichaam, je werk, je talenten, je dromen.

Wat zijn ze waard?

De rommel die je maakt, de fouten die je maakt en uw zorgen.

Dat zijn uw persoonlijke zaken.

Denk nu eens na over de dingen die het meest aan die andere persoon in uw leven toebehoort.

Denk na over alle goede dingen in hun leven voor een tijdje — vergeet jezelf voor een minuut.

Hoeveel is het echt onder hun controle?

Hoeveel hangt af van hun onderhoud, hoe ze zich opbouwen en hoe ze zich ontwikkelen?

Wat zal er gebeuren als ze zich verwaarlozen?

Denk na over de dingen die ze het meest trots op zijn.

Wat zou er gebeurd zijn als ze er niet waren?

Denk na over hun lichaam, hun werk, hun talenten, hun dromen.

Wat zijn ze waard?

De afval dat ze achterlaten, de fouten die ze maken, hun gebreken en hun zorgen.

Dat zijn hun spullen.

Hoeveel procent voel jij je verantwoordelijk voor jezelf en voor anderen? Laat het ons weten. Deze informatie delen met ons op sociale media betekent ondersteuning voor slachtoffers van narcisme

Echt bruikbare suggesties.

Van kwetsuur naar litteken hulpverlening aan kinderen met complex trauma Paperbackk

auteurs:

Eileen Tang, Nicole Vliegen, Patrick Meurs

Kinderen met complex trauma (ook gehechtheidstrauma of vroeg ontwikkelingstrauma genoemd) worden in de hulpverlening aangemeld, omdat ze moeilijk in de omgang zijn.

Hun opvoeders, begeleiders en ouders kunnen een gespecialiseerde handleiding gebruiken om deze kinderen zonder kleerscheuren te helpen opgroeien.

Ontwikkelingstaken die bij andere kinderen iets meer ‘vanzelf’ verlopen, of met slechts kleinere hobbels in de weg, zijn voor deze kinderen soms onoverkomelijke struikelblokken of doen de ontwikkeling helemaal vastlopen

klik op de foto

Ze krijgen wel eens etiketten als ‘ontwikkelingsgestoord’, ‘gedragsgestoord’, of ‘gehechtheidsgestoord’ opgeplakt. Deze kinderen en hun ouders verdienen een trauma-sensitieve context met veel begrip én professionele kennis. Dit boek wil daartoe bijdragen.

In het boek wordt bekeken hoe moeilijke ervaringen tijdens de eerste levensfase de ontwikkeling van een kind kunnen beïnvloeden, en welke ontwikkeling deze kinderen (vaak adoptie- en pleegkinderen) vervolgens kunnen doormaken.

Daarna wordt de lezer meegenomen in de therapieruimte, om er stil te staan bij de processen van verandering en groei die meer opbouwende ontwikkelingssporen mogelijk kunnen maken.

Geef een reactie, vraag of antwoord.