Een gevoel van eigenwaarde alsof je achterlijk bent. Deel 2

Een gevoel van eigenwaarde alsof je achterlijk bent. Deel 2

Als je meer op onderzoek gaat over narcisme ga je veel van wat bij haar gebeurt begrijpen.

De meeste artikelen die je leest gaan over openlijk narcisme en je denkt dan als je een moeder een narcist noemt dat je dan overdrijft. Je denkt dat ook als je een vader een narcist noemt. Maar gaven ze je beiden een gevoel van eigenwaarde toen je een kind was?

Maar pedofilie staat wel in de DSM 5 geklasseerd als persoonlijkheidsstoornis.

Nu haar ex-man toegeeft dat hij een persoonlijkheidsstoornis heeft vraag je je natuurlijk af welke dat zou kunnen zijn. En je vraagt je natuurlijk ook af of die moeder enkele narcistische trekjes heeft.

Als je hebt gehoord hoe ze allen haar verwijten dat ze dom is, en dat ze idiote dingen doet en dat ze allen zichzelf op morele sokkels zetten, vraag je je af welk advies je hier kunt geven om met deze verschillende soorten negatieve mensen om te gaan.

In vorige teksten heb ik sterk aangeraden om uit de buurt te blijven van mensen met een persoonlijkheidsstoornis.

Als je niet in een professionele context met hen omgaat gaan ze steeds je grenzen overschrijden. Daarom is het zo belangrijk om te breken.  Mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis genieten ervan van om je leeg te zuigen.

Ik heb dan ook veel bewondering voor diegenen die daar dagelijks mee omgaan in een professionele context. Maar ze moeten toch ook oppassen dat ze niet aan beroepsmisvorming gaan lijden na een groot aantal jaren dienst.

Inderdaad, je hebt narcisten in alle maten en gewichten. Je moet het zelf weten in welke mate je de last er bij willen nemen, in hoeverre je narcisten wil voeding geven.

Maar ik raad het je ten zeerste af, zeker als in een familie zo’n narcistisch kluwen ontstaat, omdat ze je tot zondebok zullen maken.

Aan dergelijke familie heb je niets dan last.

En je moet vooruit met je leven. Dus als er te veel narcistische trekjes bij iemand aanwezig zijn, hou afstand. Wie neemt er nu geen afstand van mensen die liegen? Ik heb geen begrip voor leugenaars. Dat is moreel verwerpelijk.

Behalve openlijk liegen, zijn er natuurlijk ook subtielere vormen. Het moet niet steeds bakken stront zijn dat ze over iemand vertellen.

Sommige narcisten kunnen ook goed het slachtoffer spelen.

Moeders die zich bijvoorbeeld ziek voordoen. Vaders die vertellen dat ze een erfelijke ziekte kunnen hebben, terwijl dat niet waar is.  Je hoeft niet per se te vertellen dat je op Manhattan werkt om invloed te krijgen op je kinderen.

Dat je al geheel je leven depressief bent geweest en woedeaanvallen hebt kan voor kinderen en jongvolwassenen even bedreigend zijn.

Als je beschrijvingen leest van narcisten op mijn blog, heb ik het al regelmatig tegengekomen dat iemand een persoonlijke boodschap stuurt op Facebook om te zeggen dat is wat ik ook meemaak.

Ze zeggen dan dat dit de manier is hoe hun ex-man, ex-vrouw, vader of moeder reageert. Ja, dan zeg ik neem daar maar zo veel mogelijk afstand van. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Onverschilligheid is de beste reactie op een narcist.

Doe alsof een gesprek met hen je verveelt, en dat je eigenlijk niet enthousiast bent, dan gaat de narcist vanzelf weg. Hij denkt dat je dom bent dat je geen gevoel hebt dat je niets te bieden hebt dat er weinig bij je te rapen valt.

En maak dat je uit zijn buurt bent. Ja, als je in discussie gaat met een narcist dan ga je hem overtuigen, hoor.

Narcisten zijn als vampieren voor je gevoel van eigenwaarde.

Je moet voldoende bloed hebben in je lijf. En je moet te verleiden zijn. Misschien gaat een narcist een discussie aangaan als hij of zij jou er mee kan verleiden.

Als je open bent tegen een narcist, bijvoorbeeld dat je hem door hebt dat je zegt dat dit of dat een leugen was, een verdraaiing, dan zal hij of zij wel iets uitvinden door te zeggen dat je moet stoppen met dit soort gevoelens.

Zij zullen zeggen dat je hen de schuld heeft over hoe je je voelt. Voor narcisten bestaan immers geen feiten. Alleen interpretaties, en uiteraard heb jij de verkeerde interpretatie, alleen hun interpretatie is de juiste.

Volgens de narcist ben jij immers de boosdoener.

Als je de schuld krijgt wees dan maar op je hoede. Dat is een signaal dat er narcisme in het spel is. Natuurlijk de verborgen vorm.

Iemand kan veinzen dat hij of zij empathie en mededogen heeft. Het is perfect mogelijk dat je moet tot een christelijke organisatie en een kindermisbruiker bent, zoals je weet. Het is perfect mogelijk om in het katholiek huwelijk te treden en ondertussen een kindermisbruiker en andere seksuele relaties te hebben.

Die empathie bij sommigen bestaat alleen op intellectueel vlak.

Alleen met de mond zullen ze waarden weten te promoten. Maar als ze iemand kwetsen weten ze niet wat te doen. Zien ze iemand kwetsbaar dan gaan ze daarvan profiteren. Luister dus niet naar hun woorden, kijk naar hun daden.

Ze doen dit zonder geweten. Het kan hen niet schelen of die persoon zich vernederd voelt, of hoe die zich ook mag voelen, zolang het maar niet uitkomt. Gezien ze de perfecte leugen kunnen vertellen denken ze ook niet dat het gaat uitkomen.

Narcisten willen aandacht. Ze willen zich groot en geweldig voelen. Sommigen zoeken het dan bij de kwetsbaarste kinderen, mensen met een fysieke of mentale problematiek.

Ze zoeken naar een verhouding waar ze de overmacht in macht hebben.

Bijvoorbeeld een leiding in een jeugdbeweging maakt misbruik van zijn positie tegenover de kinderen. Tezelfdertijd denken ze dat ze lelijk en dom zijn.

Wanneer iemand anders in het middelpunt van de belangstelling staat gaan ze pruilen en haten ze de persoon in het geheim. Dan smeden ze plannetjes om hem of haar te discrediteren.

Telkens als de narcist niet krijgt wat hij wil, ziet hij of zij zichzelf als een slachtoffer. De narcist neemt geen verantwoordelijkheid voor zijn eigen daden. De narcist gaat zich nooit verontschuldigen.

Het is dan ook zinloos te denken dat haar moeder, haar broer of haar zus hun zouden verontschuldigen.

Ze denken dat ze op moreel vlak hoger staan en dat ze het beter weten. Hun manier van doen kan alleen maar terug devaluerend worden na een korte lovebombing fase.

Ikzelf heb meer vaardigheid in empathie geleerd door toe te staan dat ik verdrietig, boos, gefrustreerd en kwetsbaar ben. En ook door er te kunnen over praten met vrienden.

Mededogen valt gemakkelijk te veinzen in een vorm van nep theatrale shit. Het valt moeilijker te doorzien door een ander. Moet je nu echt geloven wat je voelt bij deze persoon? Wat je hoort en wat je ziet, en je ervaart dat er iets niet klopt?

De meesten hebben wel een Trump door, die zichzelf constant verheerlijkt.

Maar een bedekte narcist daarbij ga je je afvragen of de dingen die je ziet je deze niet overdrijft. Ik kan het niet bewijzen wat ik zojuist heb gezegd over haar familieleden. Ze heeft nooit echte liefde gekregen, heel weinig knuffels, geen dank je, geen financiële steun en weinig onderwijs.

Eigenlijk hebben haar broer, zus en moeder nooit diep contact gezocht met haar. Over haar broer en zus dacht ik dat ze weten wat ze doen in het leven en dat ze weten wat ze willen. Wat had ik het mis.

Het zijn gewoon mensen, ze maken fouten, grote en ze leren er weinig van.

Tot nu toe passen ze hun acties tegenover hun zus niet aan, en ondernemen ze niet hun verantwoordelijkheid voor wat ze doen.

Je hebt je narcistische familieleden niet nodig.

Voor een lange tijd, voelde ze haar geïsoleerd van de rest van de wereld, maar toen had ze haar nieuw gezin, haar vrienden in haar kerkgemeenschap en haar werk had, veranderde dat alles.

Met al het onbegrip van haar en haar ex-familie voelde het alsof het “haar” was tegenover de wereld en dat er heel weinig waren die haar begrepen.

Nu begrijpt ze ook meer haarzelf. Haar studie orthopedagogie is ook confronterend.

Schuld geven met de 5 illusies van “ik ben een slachtoffer” Dl 1

Twijfel en verwarring was haar metgezel omdat ze zo lang gegaslighted werd.

Gezien ze zolang een echt gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen ontbeerde, groeide ze pas nadat ze beslissingen nam wat ze zou denken. Zou ze de mening van haar moeder, broer of zus valideren of zou ze zelfvertrouwen ontwikkelen? Langzaam ging ze vertrouwen op haar eigen buikgevoel.

Dat ze bestolen werd van een normale jeugd en een duidelijke opleiding ligt in het verleden, want ze weet dat een slachtoffermentaliteit niet helpt. Ze voelt zich eindelijk geliefd en dat is te zien in de relatie met haar jongste dochter. Mensen zijn geen inherente idioten omdat ze niet nadenken over wat ze doen. Kinderen worden gebrainwasht of in een situatie gebracht dat ze zich minder kunnen ontwikkelen.

Sommige denkpatronen worden er zo ingeprent dat een deprogrammering als bij een slachtoffer van een cult organisatie nodig is.

In de video’s van Richard Grannon wordt uitgelegd hoe je het verschil kunt zien tussen emotioneel gevoelig gedrag of dat je echt wordt misbruikt.

Misbruik kan moeilijk te detecteren zijn als je met klasse manipulators hebt te maken.

Praten met haar moeder, broer of zus is nog steeds vanuit een mindere positie alsof haar moeder, broer of zus de absolute waarheid heeft ondanks haar jaren ervaring als armoede consulent, haar drie kinderen, haar leeftijd en haar vier jaar orthopedagogiek studie.

Dit zijn de tekenen waardoor je een geheime narcist gaat herkennen.

 1. Lage niveau van emotionele intelligentie.
 2. Depressief, lege, lage energie.
 3. Gebruiken van laffe tactiek.
 4. Ze zijn erg kwetsbaar  – snikkende verhalen.
 5. Sympathie vergaren.
 6. Grandioze fantasieën over zichzelf.
 7. Ze geloven dat ze meer zijn dan andere mensen. Ze denken dat ze bijzonder zijn, maar op hetzelfde moment hebben ze het gevoel dat ze geen waardering verdienen.
 8. Ze zijn niet zeker natuurlijk omdat ze voortdurend liegen.
 9. Arrogant, waarom zou een koning zich verontschuldigen voor een lijfeigene?
 10. Sterk verlangen om te worden gezien als een redder.
 11. Ze proberen om zichzelf kenbaar te maken als een gouden persoon.
 12. Ze doen alsof ze moreel superieur zijn.
 13. Hebben een valse bescheidenheid.
 14. Willen gezien worden als welwillend, liefdevolle persoonlijkheid.
 15. Ze gebruiken schuldgevoelens.
 16. Voelen zich ondergewaardeerd.
 17. Vergelijken zich met anderen.
 18. Als ze in pijn zijn dient het iedereen te weten welke moeite ze hebben.
 19. Egocentrisch.
 20. Eigenwijs.
 21. Geen respect voor grenzen.
 22. Emotionele / fysieke incest.
 23. Overgevoelig voor kritiek.
 24. Waakzaam voor alles wat hun zelfbeeld kunnen beïnvloeden.
 25. slachtoffermentaliteit.
 26. Projecteren ze hun eigen onzekerheden en gebreken op je als je codependent bent.
 27. Als moeder of vader geven ze hun kind een beeld van een perfecte kindertijd.
 28. Hun empathie is erg “reactie zoekende”.
 29. Hetzelfde voor nederigheid en compassie.
 30. Buitengewone woede, wrok en bitterheid, omdat ze zien dat andere mensen krijgen wat ze willen.
 31. Ze zijn algemeen disfunctioneel en daar woedend over.
 32. Neiging tot depressie.
 33. Hebben een grote mentaliteit; het leven zuigt, omdat ze niet krijgen wat ze willen.
 34. Narcisten voelen zich ondergewaardeerd – Hij of zij zijn geweldig, maar niemand ziet dat helaas.
 35. Ze liegen.
 36. Narcisten aanvaarden geen “nee” als een antwoord.
 37. De narcist(e) twijfelt over jouw geestelijke gezondheid.

Dit zijn de werkpunten om oninteressant te worden voor een narcist door jouw eigenschappen van een mensen behager te verminderen.

 1. Angst voor negatieve emoties.
 2. Neurotische vorm van naïviteit.
 3. De nadruk om niet de werkelijkheid te zien zoals die zich aandient.
 4. Denken dat een narcistische persoon kan en zal veranderen.
 5. Het overdreven verlangen om aardig gevonden te worden.
 6. Rekenen op gezagsdrager.
 7. Onvermogen om nee te zeggen.
 8. Overmatige nauwgezetheid.
 9. Je wil superrechtvaardig zijn.
 10. Je laat iemand een half uur spreken geeft jezelf slecht 5 min omdat je bang bent hun tijd te verspillen.
 11. Wazig gevoel van eigenwaarde.
 12. Je bent zonder grenzen – je weet niet waar je stopt en de andere persoon begint wat je uiterst kwetsbaar maakt voor misbruik.
 13. Emotioneel afhankelijk is – codependentie.
 14. Vermijdende persoonlijkheidsstoornis – isolatie.
 15. Nooit beroep doen op de steun van andere mensen.
 16. Zich eenzaam voelen.
 17. Laag zelfvertrouwen.
 18. Geen gevoel van eigenwaarde / zelfvertrouwen.
 19. Rationalisering van het misbruik.
 20. Verslaafd aan goedkeuring.
 21. Onrijpheid.
 22. Ook altruïstisch, altijd willen helpen.
 23. Overmatig beïnvloedbaar.

Als dit artikel voor jou van nut was, is het hoogstwaarschijnlijk dat het dit ook voor je kennissen en vrienden zal zijn, daarom like, becommentarieer en share dit artikel. Dank je.

Kan ik een antwoord krijgen op de vraag of je ooit een relatie gehad hebt met een narcist? En hoe jouw gevoel van eigenwaarde daardoor werd beïnvloed?

Als je dat wenst en jezelf er door geen gevaar loopt, laat ons iets daarover weten in de commentaarsectie hieronder. Dat is een geweldige manier om elkaar te helpen in deze gemeenschap. Maar als je verkiest dat te delen met mij persoonlijk kun je dat als je me bevriendt op Facebook en een persoonlijk bericht stuurt. Ik ga dan in op al je vragen.

Het is geen therapie of coaching sessie, gewoon luisteren naar je verhaal en zien of we daar klaarheid kunnen in krijgen. Ook als je genoten hebt van deze inhoud, en je wilt voorkomen dat deze narcistische personen je leven gaan domineren, dan zorgen we er voor dat je goede vrienden gaat maken.

We zullen je een ton aan verbazingwekkende middelen aanreiken die je zullen helpen te herstellen van misbruik door een narcist. Iedereen wenst uiteindelijk te bouwen aan een warme gezellige thuis.

Gelieve mij niet te contacteren als je geen inlevingsvermogen hebt.

Dit artikel is niet bedoeld om te diagnosticeren of een gids te zijn voor zelfdiagnoses. Het enige doel van dit artikel is strikt voor leerzame doeleinden. Mijn doel is om de lezer te laten nadenken om schadelijke individuen beter te vermijden.

Als je dankzij deze post meer inzicht hebt gevonden, vergeet dan niet om te reageren, commentaar te geven en te delen.

Gebruik misschien de commentaren om elkaar te steunen!

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig zonder advertenties en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media. Geef deze tekst een waardering door uw commentaar en like.

Heb je een fout gezien in dit artikel? Laat me het weten! Ik ben je dankbaar!

Lees meer

knop voor alle groeitaken
knop meer info

Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Disclaimer/Vrijwaring

Door toegang te krijgen tot deze blog, of video erken je, begrijp je en ga je ermee akkoord dat de inhoud van die video/blog geen therapie is en niet bedoeld is om therapie te verstrekken en het vormt geen medisch, juridisch of ander professioneel advies en/of behandeling. Je erkent en begrijpt dat auteurs van deze blog/video geen erkende therapeuten zijn, psychiaters, psychotherapeuten, artsen of andere medische, psychologische en/of psychiatrische professionals en gaat ermee akkoord om indien nodig de juiste medische en/of therapeutische behandeling te zoeken.

Jij erkent, begrijpt en gaat ermee akkoord, en verklaart dat je gekwalificeerd bent voor de aard van de inhoud van deze blog en video, in goede gezondheid en in een goede fysieke en mentale conditie om deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Je bent het er verder mee eens en verbindt je, dat als je op enig moment van mening bent dat je deelname aan een activiteit die voorkomt in een video, in een groeitaak, of blog, of video’s jezelf of anderen zou kunnen in gevaar brengen, je zult weigeren om hieraan deel te nemen. Of als een dergelijke activiteit is begonnen, onmiddellijk verdere deelname aan dergelijke activiteit zal stoppen. Als je deelneemt aan een activiteit, doe je dat vrijwillig en willens en wetens en je alle risico’s van materiële schade, persoonlijk letsel en/of overlijden voor jezelf of anderen op zich neemt voortvloeiend uit je deelname aan dergelijke activiteiten.

Voeg je bij 4.606 andere abonnees