Zelfhelpers, zelfzorgers, traumaherstellers, traumaverwerkers, samen vrij en verbonden!

naar Home: klik op de afbeelding

Menu

zoeken in Archieven
zoeken in Categorie*en

Stil en weet, laat los en kijk toe hoe narcisten vallen. Deel 2

Wees stil en weet.

Het Hebreeuwse woord voor “stil” is raphah, wat de betekenis heeft van: ophouden, met rust laten, zwak worden, krachteloos. Het komt vanuit het grondwoord rapha wat betekent repareren of laten maken door de hand van een arts. Stil en weet heeft dus alles te zien met herstellen.

Lees meer.

de narcist geeft een stille behandeling in een poging narcisme.blog
De Stille behandeling door de narcist

Bijbelse trefwoordenregister.

Door de hele bijbel heen zie je dat God tot mensen spreekt. Hij doet dit op verschillende manieren. Soms spreekt Hij door profeten, door engelen, door dromen en visioenen, door een hoorbare stem, door een innerlijke stem of gedachte, enzovoorts.

In het Oude Testament, de tijd voordat Jezus kwam, lijkt het erop dat God niet tot iedereen sprak. Vaak gebruikte Hij speciaal daarvoor geroepen profeten om Zijn woorden door te geven aan de mensen.

Ook zie je dat God in verhouding niet heel vaak spreekt; het was voor de mensen uit die tijd bijzonder.

In het Nieuwe Testament, nadat Jezus was gekomen, zie je een paar veranderingen over het spreken van God. Dit heeft vooral te maken met de komst van de Heilige Geest nadat Jezus naar de hemel was gegaan.

De Heilige Geest werkt in iedere christen en helpt op allerlei manieren in het leven als christen. Één van de manieren waarop Hij helpt, is door namens God te spreken.

Wees Stil en weet. De kracht van introvert zijn in een wereld die niet ophoudt met kletsen.

Susan Cain studeerde rechten aan Harvard Law School. Ze werkte verschillende jaren als advocate in een kantoor op Wall Street. Ze startte haar eigen zaak “The Negotiation Company”, maar koos er uiteindelijk voor om schrijfster te worden.  Haar periode als advocate beleefde ze als “tijd doorgebracht in een vreemd land”.

Spreken in het openbaar is nooit haar ding geweest en was één van de triggers om onderzoek te gaan doen naar introversie en de invloed daarvan op je leven.

Zeker in de Amerikaanse cultuur, waar extraversie, welsprekendheid, charisma … sleutelwoorden zijn voor succes, kan die invloed groot zijn. Hoe overleef je als introvert persoon in zo’n cultuur?

Lees meer.

Adam Clarke.

Enkele Bijbelse verklaringen over Stil zijn.

Philippians 4:4-6.

Filippenzen 4:4-9 

Wees blij in de Here. Ik zeg het nog eens: verheug u in Hem! Laat uw vriendelijkheid bij iedereen bekend zijn. De Here is dicht bij u. 

Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles en vraag God wat u nodig hebt, dankbaar voor alles wat Hij doet. 

Dan zult u de vrede van God ervaren, een vrede die ons menselijk besef te boven gaat en die de wacht houdt over uw hart en gedachten, omdat u in Christus Jezus bent.

Broeders en zusters, richt daarom uw gedachten op alles wat waar, eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi is en wat goed bekend staat, kortom alles wat deugdzaam en loffelijk is. 

Breng niet alleen in praktijk wat u van mij geleerd hebt, maar ook wat u van mij gehoord en gezien hebt, dan zal de God van de vrede met u zijn.

De paus over Stilte.

De paus bezocht Auschwitz in stilte. Geen toespraak, alleen maar stil gebed. Dit was pakkend, omdat het de enige juiste houding is.

Misschien is het ook wel de enige mogelijke houding.

Bij de herinnering aan die gruwel op de plek van die gruwel kun je alleen stilvallen, nadenken, bezinnen, mediteren en – als je dat ook nog kunt – bidden. Meer kun je niet.

meer lezen.

Isaac van Ninivé: Syrische woestijnmonnik 7e eeuw.

Heb de stilte lief boven alle dingen. Zij zal je een vrucht aandragen die in woorden onmogelijk beschreven kan worden. In het begin zijn wij het, die onszelf dwingen te zwijgen. Maar vervolgens groeit er uit ons zwijgen iets wat ons tot het zwijgen aantrekt.

Thomas Szasz:  Hongaars psychiater.

De mens kan niet lang overleven zonder lucht, water en slaap.
Het volgende van belang is voedsel.
En direct daarna komt het alleen zijn.

Blaise Pascal 1623-1662.

Alle ellende van de mensen komt voort
uit hun onvermogen
om rustig alleen in een kamer te zitten.

Franz Kafka 1883-1924.

U hoeft uw kamer niet te verlaten. Blijf zitten aan uw tafel en luister. Luisteren hoeft niet eens: blijf gewoon wachten. Wachten hoeft niet eens: blijf heel stil en weet alleen te zitten.

Het woord zal zich vanzelf aanbieden om ontmaskerd te worden. Het heeft geen keus. Het zal in extase aan uw voeten liggen te rollen.

Tagore 1861-1941.

De genezing voor alle ziekte in het leven is opgeslagen in de innerlijke diepte van het leven zelf, waartoe wij toegang kunnen krijgen als wij alleen zijn. Dit alleen zijn is een wereld op zich, vol wonderen en ongekende rijkdommen. Het is absurd dichtbij, en toch zo onbereikbaar ver weg.

Christina Rossetti Engelse dichteres 1830-1894.

Stilte is muzikaler dan enig lied.

Eckart Tolle.

Woorden zijn bedacht
om het mysterie van de stilte te verbergen.

De ware stilte is zonder geluiden, maar zonder gedachten.

Paul van der Bergh.

Terugkeer tot de wortels, naar het wezenlijke, dat is stilte.

Lao-tse.

De stilte van de natuur kent vele geluiden

H.R. Holst.

See how nature trees, flowers, grass grows in silence; see the stars, the moon and the sun, how they move in silence …

we need silence to be able to touch souls.

Mother Teresa Waar je ook gaat, neem je eigen stilte met je mee.

Deepak Chopra.

Stilte is een taal die ligt voorbij de woorden en waarmee je door kunt dringen tot de kern van dingen

Paul de Blot.

In stilte ontwaakt een nieuwe dag, een beloftevol ochtendgloren. Leef omdat je leven mag,

elke dag opnieuw geboren.

**

Stilte is het element
waarin grote dingen zich verwezenlijken

Thomas Carlyle.

Draag wat stilte met je mee. Concentreer je op stilte. Komt ze over je, luister dan goed hoe ze klinkt.

Paul Wilson.

Stilte verlicht je levenspad. Door niet te spreken, zie je duidelijker

Mahatma Gandhi.

Kon ik af en toe de stilte
maar wat harder zetten**Uit het diepst van de stilte zijn wij ontstaan, nog ver van alle ruis. Soms zoek ik naar het oog in de orkaan want in de stilte kom ik thuis.

**

Stilte is voorwaarde
voor ieder nieuw ontwikkelingsproces.

Stilte is een creatieve bron.

**

De rust van de stilte wordt vaak doorboord door de misthoorn van het verstand.

Jon Kabat-Zinn.

Stilte is de stem van de ziel

**

De schilder fluisterde: “Nog even, dan kan ik misschien
van een stilleven stil leven.”**De stilte is de slaap die de wijsheid voedt.

Francis Bacon.

De stem van de ziel spreekt door zacht fluisteren. Het is er altijd al geweest,

ik moest alleen nog leren luisteren.

**

In de stilte kom je jezelf helemaal tegen.

**

Niets zo prettig als af en toe eens wegdobberen

op een bootje van stilte in de oceaan van rust

**

Soms is stilstaan een hele vooruitgang.

**

De magie van de werkelijkheid ontdek je als je stil bent.

Hans Peter Roel.

Stilte is prachtig. Verbreek haar niet,
tenzij u iets beters te zeggen heeft.**Beweging bij de ander
begint met stilte bij jezelf.**
De tempel van wijsheid bevindt zich binnenin je ziel, door de stilte te zoeken
zal het Universum haar geheim met je delen.**Stilte is nog steeds een prachtige taal
die maar weinig mensen kennen.**De stilte is de slaap die de wijsheid voedt.

wees stil en weet
Narp

Francis Bacon.

De ware stilte is niet zonder geluiden, maar zonder gedachten.

Paul van der Berg.

Stilte is het element
waarin grote dingen zichzelf verwezenlijken.

Thomas Carlyle.

Door niet te oordelen, schep je stilte in je denkvermogen.

Deepak Chopra.

De vriend van de stilte komt dicht bij God.

Confucius.

De stilte is een vriend
die je nooit verraadt.

Meester Eckehart.

Niets lijkt zoveel op God als de stilte.

Ibn Gabirol.

Op weg naar de wijsheid is de eerste stap stilte; de tweede luisteren; de derde onthouden; de vierde oefenen; de vijfde onderwijzen aan anderen.

Mikhaïl Naimy.

Wanneer je die stilte niet binnen kunt gaan
in diepe innerlijke aandacht,
zal je nooit weten hoe werkelijk jouw Zijn is,
en hoe onwerkelijk het niet-zijnde.
Je zult niet weten hoe onverbrekelijk
ouw werkelijkheid verbonden is met de al-werkelijkheid.

Martinus Nijhoff.

Een gedicht bestaat niet alleen uit woorden,
het bestaat uit woorden en hun stilte.

wees stil en weet
Een gevaarlijke relatie doet aan stille behandeling

Isaac van Ninivé.

Heb de stilte lief boven alle dingen:
zij zal je een vrucht aandragen
die in woorden onmogelijk beschreven kan worden.

Catharose de Petri.

Als de stem van de stilte gehoord wordt,
zal die stem steeds optreden als gids voor de ziel.

Kahlil Gibran.

Ofschoon we voortdurend worden overspoeld door een golf van woorden, is onze diepte voor immer stil.

R.S.Hichens.

Het schoonste geluid ter wereld is stilte.

Aldous Huxley.

Na de stilte komt muziek het dichtst
bij het zeggen van het onzegbare.

Karel Jonckheere.

Woorden mogen alleen dienen
om de stilte te verbeteren.

Reninca.

Al wat echt is,
draagt het kenmerk van de stilte.

Jan van Rijckenborgh.

Wanneer u uw hart stil en rein maakt,
maakt u ook het hoofd vrij
voor de functies waartoe het geroepen is.
Dan functioneren de zintuiglijke organen geheel anders
en eerst dan zult u kunnen luisteren.

Mahatma Gandhi.

Stilte verlicht je levenspad. Door niet te spreken, zie je duidelijker. Geef mij stilte en ik zal de nacht trotseren.

Søren Kierkegaard.

Ik ontdekte dat ik minder en minder te zeggen had,
tot ik uiteindelijk stil werd en begon te luisteren.
En in die stilte hoorde ik de stem van God.

Elisabeth Kübler-Ross.

Het is niet nodig om naar India
of naar een ander land te gaan
om vrede te vinden.
Je zult die diepe stilte vinden in je kamer,
je tuin of zelfs in je badkuip.

Elaine MacInnes.

Stilte is de schacht waarin we afdalen
in de diepten van contemplatie.
Stilte is het voertuig dat ons brengt
naar de innerlijkste kern van ons wezen,
de plaats voor alle authentieke spirituele oefening.

Tao Meng.

Stilte is niet afwezigheid van geluid.
Stilte is de diepste klank.

Multatuli.

De deugd verdwijnt door het spreken over de deugd,
zoals de stilte verdwijnt door het spreken over de stilte.

Mikhaïl Naimy.

De Stilte waarvan ik spreek, is dat oneindige uitspansel
waarin het Niet-zijnde overgaat in het Zijnde,
en het Zijnde in het Niet-zijnde.


Het is die ontzagwekkende ruimte,
waarin ieder geluid geboren wordt en verstilt,
waarin iedere vorm gestalte krijgt en vergaat
en waarin ieder Zelf
wordt ingeschreven èn uitgeschreven:
waarin niets is dan Het.

wees stil en weet
Waarom gebruiken de narcisten de stille behandeling tegen ons?

Analyse van de lyrics: Wees Stil.

Wees stil en weet.

Dat de Heer de controle heeft.

Wees stil en weet mijn ziel.

De schrijver spreekt tot zijn ziel, precies zoals de Psalmisten dat deden in Psalm 46:10.

Wees stil en weet dat ik God ben.

Ik zal worden verheven onder de naties,

Ik zal worden verheven in de aarde!

Sta stil en kijk hoe reuzen vallen.

Mozes.

In Numeri 13 stuurde Mozes 12 spionnen om te zien hoe God Zijn woord van het geven van het beloofde land aan de natie Israël zou vervullen. 10 van de spionnen kwamen terug met een rapport vol angst.

Er waren letterlijke reuzen die moesten worden overwonnen in het beloofde land. Maar Joshua en Caleb kwamen er zeker van terug dat de Heer de overwinning zou brengen.

In Numeri 14: 9 zeiden ze:

Sta niet alleen in opstand tegen de Heer; en vrees de mensen van het land niet, want zij zullen onze prooi zijn. Hun bescherming is van hen verwijderd en de Heer is met ons; wees niet bang voor hen.

De 10 spionnen en hun families werden vanwege hun angst buitengesloten van het beloofde land. Maar Jozua en Kaleb namen het land en versloeg de reuzen in Jozua 14 en 15.

In dit lied verwijzen reuzen metaforisch naar de dingen waar we bang voor zijn in het leven. Net als de 10 spionnen, hebben we een keuze om God en Zijn woord te geloven of om terug te krimpen in angst.

David.

Zoals David in 1 Samuël 17 Goliath versloeg, zal God ons de overwinning geven op onze gigantische vijanden.

Ik zal niet bang zijn, omdat je hier bent.

Je stopt al mijn angst.

Ik zal niet bang zijn, je laat niet los.

Wees stil en weet het.

Ik zal niet bang zijn.

De schrijver spreekt tot zijn ziel zoals de Psalmisten dat deden in Psalm 46: 1-2.

God is onze toevlucht en kracht,

Een zeer actuele hulp bij problemen.

Daarom zullen we niet bang zijn

en in vers 10

Wees stil en weet dat ik God ben.

Ik zal worden verheven onder de naties,

Ik zal worden verheven in de aarde!

Wees stil en vertrouw.

Wat de Heer heeft gezegd, is gedaan.

Gods beloften aan Abraham.

Hebreeën 6: 17-20 beschrijft hoe Gods beloften aan Abraham moesten worden vervuld omdat God niet kan liegen.

Op dezelfde manier zal God, des te meer verlangend om aan de erfgenamen van de belofte de onveranderlijkheid van Zijn doel te tonen, tussengevoegd met een eed,

18 zodat door twee onveranderlijke dingen waarin het onmogelijk is voor God om te liegen, wij die toevlucht hebben gezocht zou een sterke aanmoediging hebben om de hoop die voor ons ligt op te nemen.

19 Deze hoop hebben we als een anker van de ziel, een hoop zowel zeker als standvastig en een die binnen de sluier komt,

20 Waar Jezus als een voorloper voor ons is binnengetreden, voor altijd een hogepriester geworden is volgens de ordening van Melchizedek.

Wanneer God een belofte uitspreekt, kunnen we “een sterke bemoediging hebben om de hoop die ons gesteld is te grijpen”, wetend dat God het zal volbrengen.

Zeker liefde en genade.

Jouw vrede en vriendelijkheid.

Volg mij, zal mij volgen.

Zeker liefde en genade.

Jouw vrede en vriendelijkheid.

Volg mij, zal mij volgen.

Zeker liefde en genade.

Jouw vrede en vriendelijkheid.

Volg mij, zal mij volgen.

Zeker liefde en genade.

Jouw vrede en vriendelijkheid.

Volg mij, zal mij volgen!

Deze woorden zijn een uitgebreide bekentenis van Psalm 23: 6.

Natuurlijk zullen goedheid en goedertierenheid me alle dagen van mijn leven volgen,

En ik zal voor altijd in het huis van de Heer wonen.

Bijbelse teksten betreffen slachtoffers en zondebokken.

Het is nauwelijks belangrijk genoeg om te onderstrepen in deze teksten dat je niet vanzelfsprekend diegene bent die al die pijn in je leven veroorzaakt.

Maar ook diegene die erkenning verdient. In alle geval zijn volgens mij de oplossing en jouw moeilijkheden gekend door God.

Ook inziet dat je niet alleen bent in die situatie dat anderen dat ook meemaken, en dat moeilijkheden overwinnen van alle tijden is,  is een groot pluspunt in je bewustwording.

Heb je opmerkingen, suggesties of vragen over mijn werkwijze laat het me weten in de commentaren.

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig zonder advertenties en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media. Geef deze tekst een waardering door uw commentaar en like.

Lees meer

alle artikels over zelfzorg

Reacties

Eén reactie op “Stil en weet, laat los en kijk toe hoe narcisten vallen. Deel 2”

  1. Bas avatar
    Bas

    Dan vind ik deze beter. Cortians 15:14 And if Christ has not been raised, then our preaching is in vain and your faith is in vain also your destinie is in vain.

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Voeg je bij 4.587 andere abonnees