Waarom staan de narcisten ‘s morgens op?

Doelstelling, zingeving en redenen waarom de narcist doet wat hij doet

Een geest is van onschatbare waarde. Het is de deur naar wat misschien voor u het meest onbetaalbaar is: uw hartDoor bewustzijn kun je beseffen waarom een narcist doet wat hij/ zij doet.

Een narcist verlangt naar beide, om te stelen wat het kostbaarst is aan jou. Is dat de reden waarom een narcist  ‘s morgens opstaat?

Deze presentatie bevat afbeeldingen die zijn gebruikt onder een Creatieve Commons-licentie. Klik hier voor de volledige lijst met afbeeldingen en attributies:

https://link.attribute.to/cc/449948

Heb je het al meegemaakt dat iemand je vertelt dat het er niet toe doet waarom een narcist(e) doet wat hij doet?

In de eerste plaats mag je wel vertellen wat de narcist(e) met je allemaal gedaan heeft, maar nog meer waarom je dat allemaal toegelaten hebt.

Ze willen wel geloven dat je kwetsbaar was, omdat je misschien net een andere relatie achter de rug had.

Natuurlijk geven velen ook goede raad door te zeggen dat je die narcist(e) uit je hoofd moet zetten.

In contrast daarmee zal iemand die narcistisch misbruik heeft meegemaakt de invloed nooit onderschatten.

Sommige dwazen raden zelfs aan om alles te verbranden, om zo alles te kunnen vergeten.

Je zou je op jezelf moeten focussen.

Voor een stuk wel, om te kunnen ontspannen.

En tijd steken in zelfliefde door creativiteit te ontwikkelen.

Volgens mij is niet de eerste vraag te achterhalen waarom jij kwetsbaar bent.

De eerste vraag is niet wat soort gedragspatronen jij nodig hebt om te veranderen.

Natuurlijk kun je alleen zelf veranderen en ben je alleen verantwoordelijk voor jezelf.

Maar dit betekent niet dat je de context moet vergeten. Dit betekent volgens mij dat je moet weten wat het kwaad was, waar de schuld ligt.

Je onzekerheid is zo toegenomen, omdat je niet weet dat 1% van de bevolking narcist(e) is, tot dat je het meemaakt en dit ingepast hebt in een nieuwe visie over het mensdom.

Het gedrag van een narcist(e) valt zo buiten je eigen denkpatroon. Dat heb je nog niet meegemaakt waarschijnlijk.

Dus maakt het wel uit waarom iemand zo liegt, bedriegt, manipuleert! En dat je dat voor onmogelijk acht.

Om aan zelfreflectie te doen is absoluut belangrijk en nodig. Immers daardoor leren we over onszelf.

Feitelijk leren mensen meer van fouten dan van successen.

Dus je hebt veel geleerd door nu te beseffen dat er narcisten bestaan. Bovendien weet je nu dat je deze moet spotten om ze te kunnen vermijden en dat je beter gedrag incalculeert zoals je grenzen bewaken, zodat je narcisten wegjaagt, omdat ze aanvoelen dat hun spel niet zal werken.

Start een proces van transformatie.

Licht brengen in de duisternis wordt voor het slachtoffer van narcisme pas mogelijk als we begrijpen wat er is gebeurd.

Als we begrijpen wat er is gebeurd (strategie, technieken, methodes) hebben we een basis voor genezing. Daarna kan er een soort zelfontdekking zijn, maar dat moet wachten.

Niet alleen is de wereld na herstel van het misbruik van een narcist(e) veranderd, toch kan de kern van de persoonlijkheid van het slachtoffer geen genezing nodig hebben, maar ergens een correctie op grenzen.

En kunnen de kwaliteiten van die persoon zoals empathie versterkt worden, maar ook de observatie van narcistische signalen.

Weten waarom een narcist(e) is zoals hij of zij is en doet zoals hij of zij doet, is belangrijk, omdat je dan sneller signalen herkent.

Als je het waarom van de narcist(e) begrijpt, zul je ook beter begrijpen wat je er nog kunt van verwachten. Ook hoe je er mee kunt omgaan eens dat je hem gespot hebt.

Velen van ons, en dat maak ik mee in mijn chatbox, vragen zich onmiddellijk af nadat ze zich realiseren dat ze verraden en misleid werden:

Waarom de narcist(e) zo verschrikkelijk goed kan liegen?

Wat is de betekenis ervan dat deze toxische persoon zo hun best doen om ons te overtuigen dat hij of zij van ons hield?

De reden waarom ze je zo harteloos weggegooid hebben?

Jagen ze voortdurend op andere relaties?

Kunnen ze precies abrupt veranderen in een ander persoon?

Zeggen ze steeds dat wij gek zijn?

We kunnen de antwoorden op “het waarom” vinden door precies te weten hoe ze handelen.

Als je een klein vertrouwd netwerk hebt, waarin je ervaringen kunt uitwisselen, zul je zien dat er patronen zijn, signalen, methodes, tactieken en strategieën die narcisten volgen. In het algemeen onderscheiden ze zich daardoor van andere persoonlijkheidsstoornissen.

De meeste slachtoffers hebben zich ruimschoots voldoende ingeleefd in de narcist(e). Precies door dat inlevingsvermogen werden ze daardoor meegezogen als het ware. (want ze voelen de zielige leegte van de narcist)

Als een gewoon mens een empathisch mens ontmoet, dan heb je een klik waardoor beiden als persoon groeien.  Ik denk dan ook niet dat het de bedoeling moet zijn om emotioneel inzicht te krijgen in hun gedrag.

Als je HSP bent voel je onmiddellijk medelijden met hun leegte. Dat zuigt je letter in dat gat. Dus hou vanaf de eerste signalen voldoende afstand.

Als je al kunt begrijpen op een intellectuele basis waaruit hun gedrag gestuurd wordt dan kunnen we de macht die we gedurende het misbruik hebben verloren terugnemen.

Van kwaad tot erger: Waar bevindt zich de narcist(e)?

Narcisten zijn niet gemakkelijk te herkennen. Ze kunnen trouwens een mix met andere persoonlijkheidsstoornissen hebben.

In feite kan het bijzonder moeilijk zijn om te bepalen of iemand een narcist(e) is.

Zelfs professionals kunnen gemakkelijk voor de gek gehouden worden.

Vele adviseurs en coaches hebben een slecht begrip van wat  persoonlijkheidsstoornissen in het algemeen zijn.

Bovendien vertonen sommige mensen meer psychopathische trekken dan anderen.  Dat is de reden waarom narcisme op een spectrum van kwaad naar erger ligt.

Verborgen narcisme.

Sommige asociale mensen zijn heel duidelijk egoïstische, bijvoorbeeld; anderen zijn veel meer verborgen in hun narcisme.

Dat is alleen een voorbeeld van de verschillen. Misschien is dit de reden waarom enkele termen gebruikt worden om mensen die abnormale persoonlijkheidskenmerken vertonen te beschrijven met verschillende termen, waaronder sociopaat, psychopaat en narcist(e).

Om verder de verwarring te vergroten zijn psychologen, therapeuten, en onderzoekers het niet eens over welke termen moeten worden gebruikt. Bovendien zijn ze het ook niet eens hoe ze moeten worden gedefinieerd.

Ondanks deze controverse, blijft het een feit dat een persoon die enkele psychopathische trekjes vertoont giftig is en moet worden vermeden

Het ontbreekt narcisten aan een geweten.

Narcisten kennen de intellectuele verschillen tussen goed en kwaad. Ze begrijpen de verwachtingen van de maatschappij. Hoewel ze weten wat moreel gedrag wordt verondersteld te lijken begrijpen ze aan de andere kant ook dat acties gevolgen hebben.

Het probleem is dat het hen niet kan schelen. Anders dan anderen voelen ze geen wroeging of schuld.

Ze hebben geen innerlijke kompas om hen te leiden. In het algemeen zullen ze precies doen wat ze willen op een gegeven moment.

Trouwens ze denken superieur te zijn aan de wetten die toch maar gemaakt worden voor de gewone mens.

Dit gebrek aan geweten betekent dat het niet uitmaakt of ze de rechten, gevoelens, of de veiligheid van anderen vertrappelen.

Dat betekent dat ze geen grenzen kennen. Trouwens daardoor zijn ze in staat  voor om het even wat. Vanzelfsprekend is dat het recept voor eindeloze wreedheid en verdorvenheid.

Narcisten voelen een beperkt aantal menselijke emoties.

Narcisten worden geplaagd door emotionele stoornissen. Daardoor lijken ze op lege hulzen. Zij ervaren “oppervlakkige” gevoelens, wat betekent dat bijna al hun emoties vluchtig zijn daardoor vinden ze je snel saai als ze deze hebben. Waar dan ook, lijken ze woede en afgunst te voelen in volle kracht.

Agressief gedrag vind je veel bij hen. Echter, elke woede die ze tonen zijn verrassend van korte duur.

Vanwege dit defect zijn narcisten niet in staat om zich met andere mensen te verbinden.

In essentie kunnen ze geen ware empathie (wel een soort cognitieve fake empathie die hen nog eens zo gevaarlijk maakt) voelen voor anderen.

Daarom dat zij niet in staat zijn van mededogend te zijn. Zo kennen ze geen  lijden. Om die reden kunnen ze zich niet inleven in emotionele pijn toch niet in die mate dat dit tot een actie leidt.

Ze leven een leven zonder echt plezier. Immers ze zijn niet in staat om van een zonsondergang of het gezelschap van een dier of een andere persoon te genieten.

Ze krijgen alleen tijdelijk, betekenisloze sensatie uit dingen zoals seks of voedsel of bedriegen en manipuleren van anderen.

Het meest onheilspellend is dat dit emotioneel tekort betekent dat ze niet in staat zijn om lief te hebben.

Het betekent ook dat ze hun hele leven moeten doorbrengen met te kijken naar anderen.

Altijd dienen ze gedrag aan te leren waartoe ze op natuurlijke manier niet in staat zijn door deel te nemen aan het imiteren. Op deze manier worden ze demente kameleons.

Bovendien zorgt hun leegte er ook voor dat ze zich chronisch vervelen. (waardoor ze steeds nieuw drama ontwikkelen)

De verveling is bijna pijnlijk voor hen. Daarom zullen zij alles doen om dat te verlichten. Dit draagt bij aan hun neiging om impulsief en roekeloos te handelen.

Bijvoorbeeld, is het heel gebruikelijk dat narcisten verslaafd worden aan alcohol, seks en drugs. Uiteindelijk zullen ze alles doen om zich te ontdoen van hun verveling en dat zonder geweten en zonder empathie.

Immers het kan hen niet schelen wie gewond raakt in het proces.

Een narcist(e) bekijkt alles in het leven, waaronder relaties als wedstrijden om te winnen.

Ze hebben een onverzadigbare behoefte om te winnen.

Sinds dat verlangen om te winnen zo sterk is, gaan ze soms zelf verliezen in het proces van de “winnaar.”

Omdat ze niet in staat zijn om echte relaties op te bouwen, zien ze hun interacties met anderen als een spel om te winnen.

Andere mensen zijn gewoon pionnen waarmee moet worden gespeeld.

En omdat ze geen geweten hebben maken ze steeds veranderende spelregels die dan meestal ook nog onethisch zijn.

Net zo maken ze gebruik van spiegelen, bedrog, projectie, gaslighting, medelijden, razernij, en andere vormen van emotionele en lichamelijke mishandeling.

In dat geval is het om te idealiseren, om te manipuleren, te verwarren en te intimideren van anderen, allemaal in de naam van het “winnen.

Narcisten leven om anderen te misbruiken.

Het uiteindelijke doel van het leven van iedere narcist(e) is om te doen wat nodig is om te krijgen wat hij of zij wil op dat moment.

Omdat narcisten niet begrijpen wat liefde is, zien ze andere mensen als objecten die ze kunnen bezitten, gebruiken en daarna weggooien.

Daarom dat in al hun interacties met anderen, ze een bepaald patroon volgen – idealiseren, devalueren, en weggooien – steeds opnieuw.

Meestal scannen ze voortdurend op potentiële doelwitten. In het bijzonder beoordelen ze iedereen als potentiële bronnen voor hun levering.

Sommigen zijn ordinair, sommigen zijn verstandig. Anderen zijn niet empathisch genoeg, te dik enz. en dus te verwaarlozen relaties die alleen voor geheime seks dienen.

Maar nauwelijks is er een reden dat hun verlangens onverwacht en abrupt veranderen. Op een gegeven moment, willen ze geld.

Daarna willen ze een plek om te wonen. Bovendien willen ze seks, of een mantel van normaliteit, of een korte-termijn sensatie.

Op een bepaald moment gooien ze vaak mensen weg plotseling en brutaal.

Negeren hen dagen, maanden of zelfs jaren. In andere omstandigheden zoeken ze weer contact alsof er geen tijd is verstreken en alles goed is.

Telkens vinden ze het leuk om na een tijdje hun doelwitten terug te lokken in hun spel, als het hun doel dient.

Niets houdt ze van het nastreven van wat ze willen op welke manier dan ook.

Narcisten vertellen over wie ze zijn.

Het duurt een tijdje voordat je zijn zoveelste manipulatie tactiek door hebt die de narcist gebruikt om anderen te misbruiken.

Zij zijn gespecialiseerd in het spelen van mind games met anderen. Ze vertellen verschillende verhalen op een effectieve manier, zodat jij verward blijft over hun doelstellingen.

Het is pas na het genezen van misbruik dat de overlevende begint om de waarheid te zien achter wat de narcist vertelt.

Ze komen in drie vormen: projecties op anderen, waarheidsgetrouwe opmerkingen en verklaringen die precies het tegenovergestelde van de waarheid zijn.

Door projectie geven de narcisten gecamoufleerde aanwijzingen over hun doelstellingen.

Van tijd tot tijd praten ze over hoe andere mensen bedriegen of liegen of anderen pijn doen, alsof ze dergelijk gedrag verafschuwen. In feite omschrijven zij daarmee zichzelf.

En tijdens de devaluatie fase van hun “relaties,” projecteren ze vaak deze negativiteit aan hun doelen, in een poging om hun slachtoffers te doen twijfelen aan zichzelf.

Het heeft ook het effect op hun doelen dat ze het gevoel krijgen alsof ze gek worden.

De waarheid: Narcisten vertellen hun doelen precies wie ze zijn.

Echter, doen ze dat op een zodanige manier dat het onmogelijk is voor de slachtoffers de gevolgen van de verschrikkelijke uitspraken te begrijpen.

Doelen verklaringen kunnen opmerkingen als: “Je moet niets bij mij” of “Ik heb nog nooit een goede relatie gehad” of “Ik wilde iemand pijn doen.” zijn die je niet onmiddellijk kunt plaatsen, alleen later als deze opmerkingen als nachtmerries terugkomen kun je ze begrijpen.

Narcisten zetten deze verklaringen in een medelijdende context.

Het rechtvaardigt hen zogenaamd voor het misbruiken van slachtoffers, en dit beseffen ze dan niet dat deze verklaringen echt zijn.

Het tegenovergestelde van de Waarheid.


Narcisten overtuigen hun doelen en soms ook de vriendinnen van hun doelen dat ze nooit zullen liegen en bedriegen.

Ook dat ze zo veel van hen houden.

Later beloven (blablabla) ze ook dat ze nooit iets zullen doen om hun slachtoffers te kwetsen. Telkens opnieuw misleiden ze regelmatig hun doelen door de conclusies die precies het tegenovergestelde van de waarheid zijn.

Narcisten geloven dat ze superieure wezens zijn.


Narcisten zien niets mis met het gebruiken van mensen en ze dan weggooien.  Want ze zijn superieur.

Ze voelen zich volkomen in hun recht met liegen, bedriegen, stelen en manipuleren van anderen want die moeten, maar niet zo naïef zijn.

In feite, vinden ze niet alleen dat ze niets mis doen met hun gedrag, eigenlijk geloven ze dat ze ongelooflijk superieur aan andere mensen zijn!

Elke keer als het roofdier in staat is om hun doelstellingen te bereiken, zien ze dat als bewijs van zwakte van de doelen.

Ze hebben geen last van een laag zelfbeeld of onzekerheden.

Dat wil niet zeggen dat ze zich niet vaak voordoen alsof ze zich op die manier “voelen” om anderen te manipuleren.

Integendeel, ze zijn egoïstisch en arrogant.

Vroeg of laat maakt dit het onmogelijk voor hen om te profiteren van therapie. Op hetzelfde moment  maakt het hen haast onmogelijk om te veranderen.

klik op de foto voor meer info

Waarom zouden ze veranderen, als ze geloven dat ze al beter zijn dan alle anderen?

Dit geloof in hun superioriteit is de belangrijkste reden waarom er zo goed als geen remedie  voor narcisten bestaat.

Het is zeer moeilijk om verstandelijk zo’n vreemde en verontrustende manier van kijken naar de wereld te begrijpen. Maar gezien narcisten macht hebben kan dit ons helpen onszelf te beschermen.

Ik heb ontdekt dat alles wat ik heb geleerd over asociale gedrag me heeft geholpen.

Door concepten en voorbeelden samen te brengen heb je de stukjes van een verschrikkelijke puzzel.

Hoewel het een gruwelijke en onvoltooide afbeelding is dat je te zien krijgt, heeft het me ook versterkt. Door de kennis rond narcisme kunt u vertrouwen in de waarheid van jouw eigen ervaring.

Ik hoop dat sommige inzichten ook hetzelfde zullen doen voor u.

Het is niet erg om te vragen waarom!

Er is een verscheidenheid aan therapieën en behandelingen waarvan bewezen is dat ze mensen met een persoonlijkheidsstoornis helpen.

Therapie zoals Dialectisch Gedragstherapie, DBT en mindfulness, neuro-biofeedback, kunsttherapie, [en] yoga” helpen, zegt Hornstein.

Gail Hornstein zegt ook dat mensen met een persoonlijkheidsstoornis stressvolle of traumatiserende situaties kunnen voorkomen door copingvaardigheden te leren die hen leren hoe ze niet op schadelijke of isolerende manieren moeten reageren.

Hoewel persoonlijkheidskenmerken flexibeler zijn en aandoeningen strenger zijn, is het niet waar dat mensen met PD’s niet zullen veranderen, zegt Parisi.

Ja, de symptomen zijn behoorlijk ingebakken. In essentie is het de lens waardoor ze de wereld zien.

Echter, iemand die verandering wil, kan absoluut veranderen.

Hoe groot de motivatie is om te veranderen moet van narcist tot narcist bekeken worden.

Daar kunnen we ook samen een antwoord op vinden als je me een persoonlijk bericht stuurt via messenger of op mijn Facebook.

Related Post

Nu je begint met het waarom van de narcist(e) te snappen eindigt het daar niet mee.

klik op de foto voor meer info

Je gaat het ook vertalen naar dagelijks handelen.

Dit artikel is niet bedoeld om te diagnosticeren of een gids te zijn voor zelfdiagnoses. Het enige doel van dit artikel is strikt voor leerzame doeleinden.

Mijn doel is om de lezer  te laten nadenken om schadelijke individuen beter te vermijden.

Als u dankzij deze post meer inzicht hebt gevonden, vergeet dan niet om te reageren.

Graag antwoord ik op uw commentaar en dank u om dit artikel te delen.

Je wenst het karakter van de narcist alvast te doorgronden om niet meer te lijden en je wenst je los te maken. Daarom ga je kunnen verder lezen wat je kunt doen als je hier klikt.

Ben je klaar voor de volgende stap? Klik hier.

klik voor meer info

Je bent JOU alles verschuldigd, en als je DAT beseft en laat doordringen, trek je moeiteloos die mensen aan die meer geluk toevoegen.

Dan zal je niet langer spelen, worstelen en obsederen met diegenen die dat niet doen en niet kunnen.

Aarzel niet om uw opmerkingen te plaatsen over uw ervaringen met de narcist en wat u van dit onderwerp vindt.

NARP

Ik suggereer dat je grondig overweegt of het Quantum Healing Starters packet iets voor jou is, want het is een eenvoudig systeem dat iedereen kan gebruiken om zich te bevrijden van het trauma van narcistisch misbruik. Om dit te doen klik je hier.

Like onze Facebook pagina, verwittiging nieuwe post en chat …

Indien je wenst te groeien in zelfliefde en u wenst uw narcistisch ziel trauma te herstellen word nu lid van onze Privé Support Group VKoN. Lees eerst de info voordat uw aanvraag te doen. Voor wie is VKoN bedoeld? Iedereen die genoeg heeft van een teleurstellend leven en zichzelf, en die bereid is om innerlijk werk te doen om te genezen.

Zowel vrouwen als mannen kunnen misbruikers of slachtoffers zijn, dus beschouw mijn voornaamwoordkeuze niet als een gevolg dat het ene geslacht misbruikt en het andere het slachtoffer is.

Weet je dat de meerderheid van de mensen met een giftige relatie er nooit overheen komt?

In feite worden ze vaak jarenlang en soms decennia nadat de relatie is beëindigd, geconfronteerd met slopende psychologische en gezondheidseffecten. Deze mensen zijn op zoek naar een relatie expert rond narcisme.

Melanie Tonia Evans, een relatie expert rond narcisme, weet alles van het fenomeen narcisme en PTSS, ze heeft zelf twee levens- en bijna-dood narcistische misbruikrelaties meegemaakt die haar achterlieten met medische aandoeningen waarvan haar werd verteld dat ze onmogelijk te genezen waren.

Deze relatie expert rond narcisme ontwikkelde een genezingsmethode die tienduizenden mensen uit meer dan 120 verschillende landen heeft geholpen.

Tegenwoordig is Melanie de # 1 expert op het gebied van herstel van narcistisch misbruik ter wereld en ze weet, na meer dan 10 jaar mensen te hebben geholpen met genezen, waarom het zo moeilijk is om over giftige relaties heen te komen.

Met liefde,

Johan en Annemie Persyn Declercq

PS: Voer ook de groeitaken uit die je vindt door te zoeken op “narcisme.blog taak”.

Niets van deze site, of een pagina, moet worden opgevat als juridisch advies – je moet altijd zoeken naar de diensten van een jurist. Evenzo mag niets op deze site worden opgevat als medisch advies. Indien nodig moet een beroep worden gedaan op de hulp van een medische professional of een professional in de geestelijke gezondheidszorg.

Alle informatie wordt te goeder trouw verstrekt om het grote publiek, slachtoffers en overlevenden voor te lichten over misbruik. Houd er rekening mee dat een deel van de inhoud van deze site kan ‘triggeren’. 

Indien je wenst te groeien in zelfliefde en u wenst uw narcistisch ziel trauma te herstellen word nu lid van onze Privé Support Group VKoN.

Lees eerst de info voordat uw aanvraag te doen. Voor wie is VKoN bedoeld? Iedereen die genoeg heeft van een teleurstellend leven en zichzelf, en die bereid is om innerlijk werk te doen om te genezen.

Melanie Tonia Evans is een relatie expert rond narcisme.

Ze weet alles van het fenomeen narcisme en PTSS, ze heeft zelf twee levens- en bijna-dood narcistische misbruikrelaties meegemaakt die haar achterlieten met medische aandoeningen waarvan haar werd verteld dat ze onmogelijk te genezen waren.

Deze relatie expert rond narcisme ontwikkelde een genezingsmethode die tienduizenden mensen uit meer dan 120 verschillende landen heeft geholpen.

Tegenwoordig is Melanie de # 1 expert op het gebied van herstel van narcistisch misbruik ter wereld en ze weet, na meer dan 10 jaar mensen te hebben geholpen met genezen, waarom het zo moeilijk is om over giftige relaties heen te komen. Bekijk haar programma: http://bit.ly/herstelprogrammaMTE

Share
Leave a Comment

Recent Posts

 • groeitaak
 • Nederland België Nederlandstalig
 • Recent
 • zelfgenezing
 • zelfzorg

EFT een dagelijkse tool om je emoties te verlichten. (taak)

Dus vandaag wil ik met jullie informatie delen om emotionele energie los te laten met EFT, die in ons lichaam… Read More

 • groeitaak
 • Nederland België Nederlandstalig
 • Recent

Meditatie: ons afscheiden van onze geest (taak)

Iedereen bedankt voor het volgen van narcisme.blog. Degenen onder jullie die dat niet hebben gedaan: als het je bevalt wat… Read More

 • groeitaak
 • Nederland België Nederlandstalig
 • Recent
 • zelfgenezing
 • zelfzorg

Bodyscan-meditatie een methode om emoties los te laten (taak)

Dit artikel gaat over een bodyscan-meditatie. Geschatte leestijd: 6 minuten Dus eerst ga ik een beetje praten over wat het… Read More

%%footer%%