Vat moed Josofat zelfs als je de verkeerde persoon hebt vertrouwd. video

Het leven is altijd onvoorspelbaar. Het kan soms ronduit eng zijn. Dagelijkse stress en uitdagingen kunnen ons zeker uitputten. Als er dan iets groots gebeurt zoals een baanverlies, een ziekte, een pijnlijke breuk dan zien de dingen er plotseling heel anders uit in ons leven. Onze onzekerheid over hoe deze dingen onze toekomst zullen beïnvloeden, kan veel angst en bezorgdheid oproepen. In dit artikel tonen we hoe Josofat moed vat. Voor iemand die zijn vertrouwen had geschonken aan een narcist kan dit verhaal zeker tellen om moed te vatten om het nodige te doen.

Op dit moment in deze wereld hebben velen van ons dringend moed nodig. Tussen de natuurrampen en de pandemie die hebben plaatsgevonden, en deze die nog kunnen plaatshebben door de klimaatverandering en de toestand van de economie, hebben we een flinke dosis moed uit de Bijbel nodig, zoals in het verhaal beschreven staat hoe Josofat moed vat.

Het is niet leuk om je machteloos te voelen, en dat is waar geloof om de hoek komt kijken.

We kunnen naar ons geloof en de Bijbel kijken om onze moed aan te vullen. Dit is althans hoe ik in de juiste mindset kom.  De Bijbel staat vol met verhalen over mensen die, dankzij God, zeer enge omstandigheden hebben doorstaan ​​en overwonnen. We hebben het over plagen, oorlogen en rampen! 

We kunnen in tijden van crises naar die verhalen kijken om ons door onze eigen donkere tijden te helpen. Het Goede Boek staat ook vol met bemoedigende en rustgevende  bijbelverzen over zorgen,  bijbelverzen die kracht geven en  bijbelverzen over geloof. Er zijn natuurlijk ook andere boeken en bibliografieën van moedige personen die ons daarbij kunnen helpen.

Maak een bladwijzer van deze verzen over moed en keer ernaar terug als je bang bent.

 Je zult er versteld van staan ​​​​hoe snel ze vertrouwen bewerkstelligen en, ja, moed bijbrengen. Je wenden tot de wijsheid van de Schrift is een van de beste dingen die je kunt doen om een ​​staat van vastberadenheid te bereiken. Het is jouw tijd om te schitteren en de dappere, moedige persoon te zijn die je bedoeld was te zijn! Op die manier kunnen de groeitaken die je vindt bij de categorie groeitaak of in het menu het best werken.

Heb je vandaag moed nodig? 

Ik weet niet hoe het met jou zit, maar als de moed om alle dingen in mijn leven onder ogen te zien in een smoothie te vinden was, zou ik vandaag een liter drinken!

Het leven onder ogen zien is soms moeilijk. Het leven onder ogen zien is soms vermoeiend. Het leven onder ogen zien is soms ontmoedigend.

Maar God zegt ons: “Houd moed!” Mijn persoonlijke gedachten daarover wil ik met jullie delen. Maar laten we beginnen met een lied dat specifiek over dat verhaal vertelt.

“Take Courage (feat. Kristene DiMarco)” Lyrics

Vers 1
Vertragen neem de tijd
Adem in Hij zei dat
Hij zou openbaren wat komen gaat
De gedachten in Zijn geest
Altijd hoger dan de mijne
En Hij zal alles wat komen gaat openbaren

Koor 1
Houd moed, mijn hart, blijf standvastig mijn ziel
Hij wacht, Hij wacht
Houd je hoop vast, terwijl je triomf zich ontvouwt
Hij faalt nooit, Hij faalt nooit

Vers 2
Zing, prijs mijn ziel
Vind kracht in vreugde
Laat Zijn woorden u leiden
Vergeet
Zijn grote trouw niet
Hij zal alles afmaken wat Hij is begonnen

Overbrug
U die de sterren vasthoudt
Die ze elk bij hun naam noemt
Zal zeker Uw belofte aan mij houden
dat ik zal opstaan ​​in Uw overwinning

Koor 2
Houd moed mijn hart, blijf standvastig mijn ziel
Hij wacht, Hij wacht
Houd vast aan je hoop, kijk hoe je triomf zich ontvouwt
Hij faalt nooit, Hij faalt nooit

Take Courage (LIVE) - Kristene DiMarco |  Sterrenlicht, vat moed Josofat
Groeitaken voor zelfgenezing

Kristene DiMarco over vat moed Josafat!

“Ik wilde zingen over het verhaal van Josafat in de Bijbel waar God zei dat je niet hoeft te vechten in deze strijd, sta gewoon stil en kijk. De vijand keerde zich in feite tegen zichzelf en vernietigde zichzelf terwijl ze God aanbaden. En dus wilde ik de kracht overbrengen die eigenlijk zit in het wachten op God om voor jou door te komen. Je zit meer in de wacht dan je het gevoel hebt dat je daadwerkelijk aankomt en ik moet geloven dat Hij met je bezig is.

Betekenis van het verhaal van vat moed Josofat voor Kristene DiMarco

Er zit kracht in het wachten op God om voor je door te komen en gewoon te kijken hoe je triomf zich ontvouwt, terwijl je bijna niets anders hebt gedaan dan standhouden. Je staat meer in de wacht dan dat je echt wilt vechten. Ik moet geloven dat Hij in dat proces zit. Ik wil mijn hele leven gebruiken om meer taal voor hoop te ontwikkelen en dus heb ik het gevoel dat dit is wat dit nummer doet.

Nadat pleegzorg adviseerde aan de jeugdrechtbank om ons pleegkind van 19 maanden naar een instelling te sturen, en nu dat we ons pleegkindje L. niet meer zien, is het opnieuw moed vatten dat alles goed komt. We hebben verkeerd geweest door ons vertrouwen te stellen op enkele personen, en kunnen helaas in dit systeem niet winnen met te vechten. Maar we vertrouwen op God dat alles ten goede komt voor L.

Geschiedenis van de Strijd van Josofat met de Moabieten

Volgens Kronieken vormden de Moabieten een grote en machtige bondgenootschap met de omringende naties en trokken ze op tegen Josafat. De geallieerden waren gelegerd bij Ein Gedi. De koning en zijn volk waren verontrust. De koning bad in het voorhof van de tempel: “O onze God, wilt u ze niet veroordelen? Want we hebben geen macht om dit enorme leger dat ons aanvalt het hoofd te bieden. We weten niet wat we moeten doen, maar onze ogen zijn op U gericht. ”

Men hoorde de stem van Jahaziel, de Leviet, die aankondigde dat de volgende dag al dit grote leger zou worden omvergeworpen. Zo was het ook, want ze maakten onderling ruzie en doodden elkaar, terwijl ze het aan het volk van Juda overlieten om de rijke buit van de verslagenen in te zamelen.

Kort na deze overwinning stierf Josafat na een regering van vijfentwintig jaar op zestigjarige leeftijd. Volgens sommige bronnen (zoals de elfde-eeuwse joodse commentator Rashi) stierf hij eigenlijk twee jaar later, maar gaf hij eerder om onbekende redenen zijn troon op.

2 Kronieken 17 tot 21 is gewijd aan de regering van Josafat

1 Koningen 15:24 noemt hem als opvolger van Asa, en 1 Koningen 22:1-50 vat de gebeurtenissen in zijn leven samen. De Jerusalem bijbel stelt dat “de kroniekschrijver Asa ziet Josafat als een type van de vreedzame, sterke koning”. Volgens deze passages besteeg Josafat de troon op vijfendertigjarige leeftijd en regeerde hij vijfentwintig jaar. Hij “wandelde in de wegen” van zijn vader of voorvader, koning David. Hij bracht de eerste jaren van zijn regering door met het versterken van zijn koninkrijk tegen het koninkrijk van Israël. Zijn ijver bij het onderdrukken van de afgodische aanbidding van de “hoge plaatsen” wordt geprezen in 2 Kronieken 17:6.

Wat kunnen we van koning Josafat leren?

WEES MOEDIG IN DE HEER: “Wees niet bang of ontmoedigd” AFHANKELIJK VAN DE KRACHT VAN DE HEER: 15 “Want de strijd is niet van jou, maar van God.” AANBID DE HEER: 18 “en al het volk van Juda en Jeruzalem viel neer in aanbidding voor de Heer.” HEB GELOOF IN DE HEER: 20 “Luister naar mij, Juda en de mensen van Jeruzalem!

Wat is het gebed van Josafat?

Josafat’s gebed: “O onze God, wilt u ze niet veroordelen? Want we hebben geen macht om het hoofd te bieden aan dit enorme leger dat ons aanvalt. We weten niet wat we moeten doen, maar onze ogen zijn op U gericht.”

Waarom vastte Josafat?

Het is al in Hazezon Tamar” (dat betekent, En Gedi). Gealarmeerd besloot Josafat de Heer te raadplegen, en hij kondigde een vasten af voor heel Juda. Het volk van Juda kwam samen om hulp van de Heer te zoeken; ja, ze kwamen uit elke stad van Juda om hem te zoeken

Toen Josafat omstreeks 873 v.Chr. aantrad, begon hij onmiddellijk de afgodenaanbidding die het land had verteerd af te schaffen. Hij verdreef de mannelijke sekteprostituees en vernietigde de Asherah-palen waar de mensen valse goden hadden aanbeden. Om zijn toewijding aan God te versterken, stuurde Josafat profeten, priesters en Levieten door het hele land om mensen Gods wetten te leren. God keek met gunst naar Josafat, versterkte zijn koninkrijk en maakte hem rijk. Naburige koningen brachten hulde aan hem omdat ze bang waren voor zijn macht.

Sleutelverzen

Hij hield vast aan de HEER en hield niet op hem te volgen; hij hield zich aan de geboden die de HEER aan Mozes had gegeven. (2 Koningen 18:6, NBV)

Hij zei: „Luister, koning Josafat en allen die in Juda en Jeruzalem wonen! Dit zegt de HEER tegen je: ‘Wees niet bang of ontmoedigd vanwege dit enorme leger. Want de strijd is niet van jou, maar van God.” (2 Kronieken 20:15, NBV)

Hij bewandelde de wegen van zijn vader Asa en dwaalde niet van hen af; hij deed wat goed was in de ogen van de HEER. De hoogten werden echter niet verwijderd en de mensen hadden hun hart nog steeds niet op de God van hun vaderen gezet. (2 Kronieken 20:32-33, NBV)

Lessen die van Josafat kunnen worden geleerd

We kunnen veel leren van deze oudtestamentische koning over wie ik helaas te laat geleerd.

Allereerst laat de koning ons zien dat we allemaal beoordelingsfouten kunnen maken. De Schrift zegt ons onderscheidingsvermogen te oefenen, vooral met degenen op wie we ons vertrouwen stellen. Josafat sloot een slecht verbond met koning Achab, een van de goddelooste koningen in de geschiedenis van Israël. Hoewel Josafat niet stierf aan de vriendschap, maakte hij een enorme fout door de verkeerde persoon te vertrouwen.

Ten tweede leert Josafat ons hoe belangrijk het is om de familiale cyclus van fouten te doorbreken.

Hoewel Asa de afgoden die overal in Juda waren geplaatst niet aanbad, deed hij niet veel om ze af te breken. Josafat begint het proces door zich te ontdoen van Asherah-palen.

Ten slotte laat Josafat ons zien dat God op elk moment nieuwe delen van zijn plan voor ons leven kan beginnen.

Josafats leven was half voorbij toen hij de troon besteeg, maar dat weerhield God er niet van om in zijn leven te bewegen. Hij bereikt veel in de laatste 25 jaar van zijn leven, waardoor Israël een tijd van voorspoed en militaire kracht inluidt.

Josafat had misschien een les nodig over het sluiten van slimme politieke allianties. Per slot van rekening werd hij bijna vermoord door de gevaarlijke die hij maakte. Maar we weten ook dat er slechts enkele goede koningen uit het koninkrijk Juda kwamen, waarvan Josafat een van hen was. We mogen onze kinderen niet naar deze koning vernoemen, maar we kunnen zeker kijken naar zijn voorbeeld en zijn vertrouwen in God tijdens zijn regering.

Bij het afsluiten van Zijn laatste toespraak tot de apostelen vóór Zijn arrestatie, zei Jezus tegen hen dat ze moedig moesten zijn in het aangezicht van de ontberingen die tegen hen zouden komen.

Vat moed zoals Josofat in de bijbel

1. Citaat uit Deuteronomium 31:6

“Wees sterk en moedig. Wees niet bang of bevreesd voor hen, want de Heer, uw God, gaat met u mee; hij zal je nooit in de steek laten en je nooit in de steek laten.”

2. Citaat uit Jozua 1:6

“Wees sterk en moedig, want je zult deze mensen ertoe brengen het land te beërven dat ik hun voorouders heb gezworen om ze te geven.”

3. Citaat uit Jozua 1:9

‘Heb ik je niet bevolen? Wees sterk en moedig. Wees niet bang; wees niet ontmoedigd, want de Heer, uw God, zal met u zijn, waar u ook gaat.”

4. Citaat uit 1 Korintiërs 16:13

“Wees op je hoede; standvastig in het geloof; wees moedig; wees sterk.”

5. Citaat uit 1 Kronieken 28:20

“David zei ook tegen zijn zoon Salomo: “Wees sterk en moedig en doe het werk. Wees niet bang of ontmoedigd, want de Here God, mijn God, is met u. Hij zal u niet in de steek laten of u in de steek laten totdat al het werk voor de dienst van de tempel van de Heer is voltooid.” “

6. Citaat uit Psalm 31:24

“Wees sterk en houd moed, allen die op de Heer hopen.”

7. Citaat uit Jesaja 41:10

“Vrees dus niet, want ik ben bij je; wees niet ontzet, want ik ben uw God. Ik zal je sterken en helpen; Ik zal u steunen met mijn rechtvaardige rechterhand.”

8. Citaat uit 2 Timoteüs 1:7

“Want God heeft ons geen geest van angst en verlegenheid gegeven, maar van kracht, liefde en zelfdiscipline.”

9. Citaat uit Numeri 13:20

“En of het land nu rijk of arm is, en of er bomen in staan ​​of niet, wees moedig en breng wat van de vrucht van het land mee. Nu was het de tijd van de eerste rijpe druiven.”

10. Citaat uit 1 Johannes 4:18

“Er is geen angst in de liefde. Maar volmaakte liefde verdrijft angst, want angst heeft te maken met straf. Degene die vreest, wordt niet volmaakt in liefde.”

11. Citaat uit 2 Samuël 7:27

“Want u, o Heer der heerscharen, de God van Israël, hebt uw dienaar deze openbaring gegeven door te zeggen: “Ik zal een huis voor u bouwen.” Daarom heeft uw dienaar de moed gevonden om dit gebed tot u te bidden.”

12. Citaat uit 2 Samuël 10:12

“Heb goede moed, en laten we moedig zijn voor ons volk en voor de steden van onze God, en moge de Heer doen wat hem goed lijkt.”

13. Citaat uit 2 Kronieken 15:7

‘Maar jij, vat moed! Laat uw handen niet zwak worden, want uw werk zal beloond worden.”

14. Citaat uit Psalm 27:14

“Wacht op de Heer; wees sterk, en laat je hart moed vatten; wacht op de Heer!”

15. Citaat uit Ezra 7:28

‘En die mij zijn onwankelbare liefde betoonde voor de koning en zijn raadgevers, en voor alle machtige officieren van de koning. Ik vatte moed, want de hand van de Heer, mijn God, was op mij, en ik verzamelde leidende mannen uit Israël om met mij op te trekken.”

16. Citaat uit Ezechiël 22:14

‘Kan uw moed standhouden, of kunnen uw handen sterk zijn, in de dagen dat ik met u zal afrekenen? Ik, de Heer, heb gesproken, en ik zal het doen.”

17. Citaat uit Daniël 10:19

“En hij zei: ‘O man zeer geliefd, vrees niet, vrede zij met u; wees sterk en moedig.’ En terwijl hij tot mij sprak, werd ik gesterkt en zei: ‘Laat mijn heer spreken, want u hebt mij gesterkt.’”

18. Citaat uit 2 Korintiërs 5:8

“Ja, we hebben goede moed, en we zijn liever weg van het lichaam en thuis bij de Heer.”

19. Citaat uit Filippenzen 1:20

“Het is mijn vurige verwachting en hoop dat ik me in het geheel niet zal schamen, maar dat met volle moed, zoals altijd, Christus in mijn lichaam geëerd zal worden, hetzij door leven of door dood.”

20. Citaat uit Mattheüs 14:27

“Maar Jezus zei meteen tegen hen: ‘Houd moed! Ik ben het. Wees niet bang.’ ”

5 redenen om vandaag sterke moed te vatten

Er zijn momenten in het leven dat we iemand nodig hebben die tegen ons zegt: “Houd moed!” of “Houd moed!” Zoals de keer dat ik op het punt stond af te dalen van een berg. Ik keek naar beneden, en het was een lange, lange weg, en ik had dit nog nooit eerder gedaan.
Als we ontmoedigd zijn, moeten we iemand horen zeggen: “Houd moed.” Heb je te maken met een overweldigende situatie? Ben je onlangs ontslagen of gaat u een onzekere toekomst tegemoet door dat je gaat scheiden van een narcist?. Sta je voor een serieuze gezondheidsuitdaging? Sta je niet voor een situatie van leven en dood, maar je wordt geconfronteerd met ouderverstoting. Maar op een of ander moment moeten we God allemaal horen zeggen: “Houd moed.” 

Hier zijn een paar redenen waarom we dat kunnen:

Omdat God Zelf bij ons is.

Heb ik u niet bevolen? Wees sterk en moedig. Wees niet bang en wees niet ontzet, want de Heer, uw God, is met u waar u ook gaat. Jozua 1.9
Wees sterk en moedig. Wees niet bang voor hen en wees niet bang, want het is de Heer, uw God, die met u meegaat. Hij zal je niet verlaten of in de steek laten.” DT 31.6
We kunnen moed vatten omdat we onze uitdagingen niet alleen aangaan. God, de schepper van het universum, de almachtige, is hier bij ons. Hij is niet ver weg en niet betrokken. Als wij niet weten wat we moeten doen, doet hij dat wel. Hij is nooit moe, nooit moe, neemt nooit pauze.

Omdat God een plan voor ons heeft

De volgende nacht stond de Heer hem bij en zei: “Houd moed, want zoals u in Jeruzalem van de feiten over mij hebt getuigd, zo moet u ook in Rome getuigen.” AC 23.11
God heeft een plan voor elk van zijn kinderen, en hij zal dat plan uitvoeren. We hoeven niet een bepaald lot voor onszelf te vervullen; God volbrengt zijn werk door ons. En hij faalt nooit om zijn plannen te voltooien.
Omdat Jezus de wereld heeft overwonnen
, heb ik deze dingen tot u gezegd, opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zul je verdrukking hebben. Maar houd moed; Ik heb de wereld overwonnen.” JN 16.33
Jezus zei dat we verdrukking in deze wereld ZULLEN hebben. We moeten er niet door verrast zijn. Als we alleen naar deze wereld kijken, zullen we de moed verliezen. Maar we kunnen “de moed vatten” en moed vatten, want Jezus is groter dan de wereld en hij heeft haar al overwonnen. Niets in deze wereld kan onze Machtige Veroveraar verslaan. En hij heeft de wereld voor ons overwonnen – voor degenen die hij heeft verlost.

Omdat niets ons kan scheiden van Gods liefde.

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Zal verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of hongersnood, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? (RO 8.35)
Want ik ben er zeker van dat noch dood noch leven, noch engelen noch heersers, noch tegenwoordige noch toekomstige dingen, noch machten, noch hoogte of diepte, noch iets anders in de hele schepping, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. (RO 8.38-39)
Wat we ook doormaken, we kunnen er zeker van zijn dat het ons niet heeft gescheiden van de liefde van Christus. En als hij van ons houdt, kunnen we moed vatten dat hij ons zal beschermen, voor ons zal zorgen, ons zal leiden en ons zal helpen. Niets in de hele schepping kan ons scheiden van zijn liefde. Of we nu onze baan of ons huis of onze gezondheid of zelfs onze geest verliezen, Jezus zal ons in zijn liefde vasthouden en ons nooit laten gaan. Dus, vat moed.

Omdat God zelf ons zal sterken

“Zie, God is mijn redding; Ik zal vertrouwen en niet bang zijn; want de Here God is mijn kracht en mijn lied, en hij is mijn redding geworden.” IS 12.2
Vrees niet, want ik ben bij je; wees niet ontzet, want ik ben uw God; Ik zal je sterken, ik zal je helpen, ik zal je steunen met mijn rechtvaardige rechterhand. IS 41.10
We hoeven niet op de een of andere manier kracht van binnenuit op te roepen. Als je denkt dat je niet de kracht hebt om het te redden, dan heb je helemaal gelijk. Jij niet. We hebben niet de kracht om de Rode Zee te scheiden of vrolijk te zijn te midden van kinderen die instorten, maar God wel. En hij zal zijn kracht in ons uitstorten.
Als je vanaf de rand van de klif naar beneden kijkt, lijkt het op een lange lange val. Houd moed; je bent vastgebonden aan een almachtige onbeweeglijke Boom. Maak je geen zorgen als je genoeg moed hebt voor morgen. God zal je alle kracht geven die je nodig hebt voor vandaag. En hij heeft zakken en zakken met genade opgeslagen voor morgen, een heel pakhuis van genade opgeslagen voor de toekomst.

“Wees sterk en moedig, wees niet bang en beef niet voor hen, want de Heer, uw God, is degene die met u meegaat. Hij zal je niet in de steek laten of in de steek laten.” Deuteronomium 31:6

Deze woorden, “wees sterk en moedig”, worden in het Oude Testament herhaald aan en door enkele van de befaamdste van onze geloofshelden. Er werd gezegd:

· Door Mozes aan het volk Israël voordat ze de Jordaan overstaken en het land in bezit namen. (Deuteronomium 31:6)

· Door Mozes aan Jozua toen hij het leiderschap van de natie Israël aan Jozua overdroeg. (Deuteronomium 31: 7-8, 23)

· Door de Heer aan Jozua na de dood van Mozes. (Jozua 1:6,9, 18)

· Door koning David aan zijn zoon, Salomo, toen hij hem opdroeg koning te worden en de tempel te bouwen. (1 Kronieken 22:13)

· Door koning Hizkia aan het volk van Israël terwijl de koning van Assyrië zich voorbereidde om Jeruzalem aan te vallen. (2 Kronieken 32:7)

Lastige taken. Onbekende gebieden. Angstaanjagende vijanden. 

Elke omstandigheid kan twijfel en angst binnen laten sluipen. Hoe komt het dat we niet bang of ontzet moeten zijn? Omdat de Heer belooft dat Hij “je niet in de steek zal laten en je niet zal verlaten” (Jozua 1:5) en dat Hij “met je is, waar je ook gaat”. (Jozua 1:9) In elk van deze hierboven genoemde Schriftgedeelten is er een soortgelijke gedachte over hoe je moed kunt krijgen in het aangezicht van tegenspoed of een ontmoedigende

1. GOD GEEFT DE OPDRACHT:

De opdracht is altijd iets buiten onszelf. Aan de natie Israël: steek de Jordaan over in de overstromingsfase met enkele miljoenen mannen, vrouwen, kinderen en vee. 

Tot Jozua: neem bezit van het land en overwin zeer machtige vijanden, dezelfde reuzen in het land die ervoor zorgden dat de natie Israël 40 jaar eerder aan God twijfelde. 

Tot Salomo: treed in de voetsporen van uw vader, koning David, en bouw een tempel voor Mijn Glorie. 

Tot Hizkia: versla de vijand. Het punt is om niet te vertrouwen op onze eigen sterke punten en capaciteiten, maar om Hem door geloof te vertrouwen voor Zijn voorziening. “Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken; hij die in Mij blijft en Ik in hem, die draagt ​​veel vrucht, want zonder Mij kun je niets doen.” (Johannes 15:5)

2. GOD GAAT ONS VOOR:

Als discipelen van Christus zijn we geroepen om Hem te volgen en te zijn zoals Hij, en Hij is de Leeuw van Juda. “De goddelozen vluchten als niemand achtervolgt, maar de rechtvaardigen zijn brutaal als een leeuw.” (Spreuken 28:1) Vele malen in de Bijbel staat dat we moeten “want buiten Mij kun je niets doen.” (Johannes 15:5)

Vele malen in de Bijbel staat dat we moeten “vat moed.” Het niet opbrengen, het niet zelf bedenken, onszelf er geen moed in praten. In plaats daarvan moeten we, net als het lenen van de mantel van iemand anders om om ons heen te wikkelen, de volledige wapenrusting van God aandoen. “Wees sterk en laat uw hart  moed vatten, allen die op de Heer hopen.” (Psalm 31:24)

Volg het voorbeeld van Daniël. Een engel verschijnt voor hem en Daniël zegt: “Wat mij betreft, er is op dit moment geen kracht in mij, noch is er enige adem in mij over.” De engelen antwoorden: “O man van hoge achting, wees niet bang. Vrede zij met u; vat moed en wees moedig!” Wat was de reactie van Daniël? “Zodra hij tot mij sprak, kreeg ik kracht en zei: ‘Moge mijn heer spreken, want u hebt mij gesterkt.’ (Daniël 10:17-19)

3. VREES GOD, NIET DE TAAK VOOR JOU:

Wij zijn menselijke, eindige wezens die het begin niet vanaf het einde kunnen zien. Het onbekende maakt ons bang. Maar “God is liefde” (1 Johannes 4:16) en “volmaakte liefde verdrijft angst.” (1 Johannes 4:18) We moeten onze angsten bij de Heer brengen, zodat Hij ze kan uitwerpen. Gieten is het Griekse woord “ballo” wat betekent:

1) iets weggooien of loslaten zonder zich zorgen te maken waar het valt en

2) overgeven aan iemands zorg die onzeker is over het resultaat. (G906) Ga in gebed tot God, werp je menselijke angsten op Hem en laat Hem die angsten vervangen door een gezonde eerbied voor wie Hij is. Als we Hem zien zoals Hij werkelijk is: almachtig, alwetend, als we verstandig zijn, kunnen we ons vertrouwen op Hem stellen en niet in de omstandigheden waar we mee te maken hebben. Dit is precies hoe David Goliath versloeg. Hij keek niet naar de grootte van zijn tegenstander of het harnas dat hij droeg of de reputatie die hem voortbracht. In plaats daarvan daagde David, een herdersjongen, Goliath uit omdat Goliath de enige ware levende God beledigde. “U komt naar mij met een zwaard, een speer en een speer, maar ik kom naar u in de naam van de Heer der heerscharen, de God van de legers van Israël, die u hebt beschimpt. Deze dag zal de Heer u in mijn handen overgeven… opdat de hele aarde moge weten dat er een God in Israël is.” (1 Samuël 17:45-46)

4. U MOET HET LAND NOG STEEDS BEZITTEN:

In Gods vreemde economie vraagt ​​Hij ons nog steeds om in geloof naar buiten te treden en ons deel te doen. Actie en gehoorzaamheid zijn vereist. “Nu is het geloof de zekerheid van de dingen waarop wordt gehoopt, de overtuiging van dingen die niet worden gezien.” (Hebreeën 11:1) Om het op een tegenovergestelde manier te zeggen: “Niet geloven is ongehoorzaam zijn.” – Charles Spurgeon

5. ONZE OVERWINNING IS VERVULD MET ZIJN BELOFTEN:

Als we gehoorzaam zijn aan zijn roeping, kunnen we de overwinning ervaren en daardoor groeien in geloof. De Israëlieten hadden moed nodig om het bevel van de Heer op te volgen om zeven dagen rond de muren van Jericho te marcheren zonder oorlogskreten en zonder aanval, alleen het marcherende geluid van de voetstappen van het leger die achter Gods aanwezigheid volgden terwijl de priesters de ark van het verbond droegen . Hoe dwaas keken de Israëlieten naar een omheinde stad met versterkte muren. Maar het leek niet zo dwaas toen de muren instortten! Goede moed hebben wordt letterlijk vertaald met “goede moed hebben.

6. HET IS ZIJN GEEST DIE ONS VAN BINNENUIT KRACHT

Het woord voor goede moed is “tharseo”, wat verwijst naar: “God die de gelovige versterkt, hen kracht geeft met een stoutmoedige innerlijke houding. Voor de gelovige is tharseo het resultaat van de Heer die Zijn kracht schenkt door Zijn innerlijke werking van geloof. Het tonen van deze onwankelbare, stoutmoedige moed betekent het uitleven van het innerlijke vertrouwen dat door de Geest wordt voortgebracht.” (HELPT Woordstudies) Hij vraagt ​​ons om geloof te oefenen, maar dan geeft Hij geloof door Zijn Geest. Geweldig!

7. SUCCES IS GEBOUWD OP ZIJN WOORD:

De Bijbel is Gods eigen woorden voor jou. Hij spreekt tot u, geeft instructies en openbaart wie Hij is aan u. Als je erover mediteert en wordt bevestigd in de opdracht die Hij je heeft gegeven, “dan zul je je weg voorspoedig maken, en dan zul je succes hebben.” (Jozua 1:8)

8. ER ZIJN ER IN DE BUURT DIE ONS AANMOEDIGING ZULLEN BRENGEN: 

Aanmoedigen betekent: inspireren met moed, geest of vertrouwen. God is de eerste die ons bemoedigt. “Want de ogen van de Heer gaan heen en weer over de hele aarde, opdat Hij hen krachtig kan ondersteunen wiens hart volledig van Hem is.” (2 Kronieken 16:9) Maar God brengt ook mensen om ons heen om ons aan te moedigen. Dit is de schoonheid van het zijn in een lichaam van gelovigen dat ook door geloof wandelt. “Dus bemoedig elkaar en bouw elkaar op, zoals ook jullie doen.” (1 Thessalonicenzen 5:11)

9. DE VIJAND BRENGT ONTMOEDIGING OM ONS TE PROBEREN EN TE STOPPEN:

“Ontmoediging” betekent: “moe, hoop of vertrouwen ontnemen; ontmoedigen; ontmoedigen. Onze vijand is het tegenovergestelde van God en zal er alles aan doen om ons te ontmoedigen en ons te stoppen. Toen Jeruzalem op het punt stond aangevallen te worden door een machtige vijand, Koning Hizkia sprak zijn volk bemoedigend toe en herinnerde hen eraan dat ze sterk en moedig moesten zijn en dat ‘bij ons de Heer, onze God, is om ons te helpen en onze strijd te voeren’. (2 Kronieken 32:8) Om hen te ontmoedigen zond de koning van Assyrië boden om de Israëlieten in hun eigen taal te verkondigen dat zowel hun God als koning Hizkia niet te vertrouwen waren om hen angst aan te jagen en angst aan te jagen. Heeft aanmoediging of ontmoediging het gewonnen? “En de Heer stuurde een engel die elke machtige krijger, bevelhebber en officier in het kamp van de koning van Assyrië vernietigde. Dus keerde hij beschaamd terug naar zijn eigen land” (2 Kronieken 32:21)

10. SOMS VEREIST MOED ACTIE:

koning Hizkia “de koning van Assyrië zond boodschappers om de Israëlieten in hun eigen taal te verkondigen dat zowel hun God als koning Hizkia niet te vertrouwen waren om hen angst aan te jagen en angst aan te jagen. Heeft aanmoediging of ontmoediging het gewonnen? “En de Heer stuurde een engel die elke machtige krijger, bevelhebber en officier in het kamp van de koning van Assyrië vernietigde. Dus keerde hij beschaamd terug naar zijn eigen land” (2 Kronieken 32:21)

11. SOMS MOED VEREIST WACHTEN:

‘Wacht op de Heer; wees sterk en laat je hart  moed vatten ; ja, wacht op de Heer.” (Psalm 27:14) Wachten mag niet passief zijn. In plaats daarvan moet het levend en actief zijn. In deze psalm spreekt David over het wonen in het huis van de Heer alle dagen van zijn leven, God loven, Zijn stem horen en Zijn aangezicht zoeken. David was actief op zoek naar God en leerde tijdens het wachten meer op Hem te vertrouwen.

12 SOMS vereist VERANDERING MOED:

Dit is waarschijnlijk de fascinerendste gedachte van allemaal: soms vereist een goede verandering die we wensen moed. Jezus sprak de zinsnede “houd moed” onmiddellijk voor het genezen van een verlamde, voor het genezen van een blinde bedelaar, en voor het genezen van een vrouw die 12 jaar had gebloed. Waarom zou dit van hun kant moed vergen? 

Omdat ze anderen zouden moeten vertellen wat Jezus voor hen had gedaan. Ze zouden levenspatronen moeten veranderen die ze het grootste deel van hun leven of hun hele leven kenden. De bedelaar kon niet meer bedelen. De verlamde kon nu naar zijn werk lopen, terwijl hij daarvoor nooit had hoeven werken. De vrouw, die haar privéziekte probeerde te verbergen, werd gevraagd om haar geloof in het openbaar te verkondigen. Soms wordt het gebed dat we al jaren hebben geuit, verhoord, maar dan is er moed voor nodig om het door te zetten met de volgende stappen van geloof.

“ Deze dingen heb ik tot jullie gesproken, opdat jullie in Mij vrede hebben. In de wereld heb je verdrukking, maar houd moed; Ik heb de wereld overwonnen ” (Johannes 16:33).

Moed is het vertrouwen en de overtuiging om te doen waarvan men weet dat het goed is, ongeacht de gevolgen. 

De apostelen hadden  moed nodig  om de instructies van de Heer uit te voeren zonder te worden afgeschrikt door de vervolging die hen te wachten stond.

Als christenen moeten we ook vandaag de dag moed  hebben. De Heer heeft instructies achtergelaten die we moeten volgen. We moeten ‘alles onderhouden wat  [Christus]  geboden heeft ‘(Matteüs 28:20). Bovendien worden we gewaarschuwd dat we doelwitten zullen worden door de instructies van de Heer op te volgen. Paulus zei: “Iedereen die godvruchtig wil leven in Christus Jezus, zal vervolgd worden ” (2 Timoteüs 3:12).

Dus hoe kunnen we “moed vatten ” (Johannes 16:33) zodat we het lijden kunnen doorstaan ​​dat zal komen voor de zaak van Christus? Dit is de vraag die we in ons onderzoek zullen proberen te beantwoorden. De lessen die volgen, zullen zich richten op voorbeelden uit het Oude Testament van mannen die in hun specifieke omstandigheden moed aan de dag legden. Uit deze voorbeelden zullen we leren hoe we moedig kunnen zijn in het licht van verschillende uitdagingen van het leven. Maar in deze eerste les zal de vraag in meer algemene termen worden behandeld. Hoe kunnen we vandaag “de moed vatten ”?

We moeten weten wat goed is

Er zijn veel mensen die moed tonen door op te komen voor overtuigingen die zij ten onrechte hebben. Hoewel we zeker moed nodig hebben, moeten we ook begrijpen dat alle moed in de wereld niet zal veranderen wat onwaar is in wat waar is. Als we daarom de moed willen hebben om te doen waarvan we weten dat het goed is, moeten we er eerst zeker van zijn dat we  weten wat goed is.

De waarheid wordt gevonden in het woord van God. Toen Jezus tot de Vader bad, zei Hij: “Heilig hen in de waarheid; Uw woord is waarheid ” (Johannes 17:17). De psalmist schreef: “De som van Uw woord is waarheid ” (Psalm 119:160). De eerste stap om moed te vatten, moet zijn om te leren en overtuigd te raken van de waarheid van Gods woord, zodat we “in de waarheid bevestigd ” kunnen worden (2 Petrus 1:12). Dit zal voor ons niet door een wonder of door een ongeluk gebeuren, maar door ijverige studie van de Schrift (2 Timoteüs 2:15).

We moeten weten dat er een beloning is

Als we eenmaal overtuigd zijn van de waarheid, moeten we een reden hebben om ‘vast  te houden aan  het woord des levens ‘ (Filippenzen 2:16). Het enige dat lijden voor de waarheid draaglijk maakt, is de hoop op de opstanding tot eeuwig leven. Zonder deze hoop zei Paulus: “Van alle mensen zijn wij het meest te beklagen ” (1 Korintiërs 15:19). Zonder deze hoop is de waarheid het niet waard om voor te staan.

Maar er is hoop op leven na de dood. Paulus schreef: “Maar nu is Christus opgestaan ​​uit de doden, de eersteling van hen die ontslapen zijn ” (1 Korintiërs 15:20). De opstanding van Christus geeft ons de hoop om zelf opgewekt te worden. Maar deze hoop is niet gericht op een opstanding die leidt tot een nieuw leven in dezelfde wereld waarin we nu leven. We hebben “een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, om een ​​erfenis te verkrijgen die onvergankelijk en onbesmet is en niet zal vervagen, gereserveerd in de hemel… ” (1 Petrus 1:3-4). De belofte van de hemel laat ons zien dat de waarheid het waard is om voor te staan, waardoor we  moed kunnen vatten.

We moeten handelen

Het is niet genoeg om de waarheid te kennen en overtuigd te zijn van de beloofde beloning. Moed hebben   betekent dat we moeten handelen in overeenstemming met wat we weten dat waar is. 

Moed hebben betekent dat we “godvruchtig zullen leven in Christus Jezus “, zelfs als het betekent dat we “vervolgd zullen worden ” (2 Timoteüs 3:12). 

Moed hebben betekent dat we ‘ons  gedrag uitstekend zullen houden ‘, ook al ‘lasteren anderen  [ons]  als boosdoeners ‘ (1 Petrus 2:12). 

Moed hebben betekent dat we zullen “doen ” wat Jezus beval, zelfs het betekent dat “de wereld ons haat ” (Johannes 15:14, 18).

 Moed hebben betekent dat we “niet met  [de goddelozen] in dezelfde uitspattingen van losbandigheid ‘, zelfs als het betekent ‘ze belasteren’ ons (1 Petrus 4:4). 

Moed hebben betekent dat we “het woord zullen prediken … op tijd en buiten het seizoen “, zelfs als degenen die we proberen te onderwijzen “de gezonde leer niet zullen verdragen ” (2 Timoteüs 4:2-3). 

Moed hebben betekent dat we “getrouw zullen zijn tot de dood “, zelfs als het betekent dat we “verdrukking ” moeten doorstaan ​​(Openbaring 2:10).

We zullen zien wat de mannen van weleer deden om moed te tonen. Ze  kenden en geloofden niet alleen  de waarheid. Ze deden wat ze wisten dat God behaagde, ook al moesten ze er uitdagingen en lijden voor doorstaan.

Als we nadenken over alle dingen waar we bang voor kunnen zijn, kunnen we snel zien waarom  niet bang zijn, in een of andere vorm, een van de meest herhaalde geboden in de Schrift is. Positief gezegd, God roept ons op om “sterk en moedig te zijn” (Daniël 10:19).

Maar hoe kunnen we moedig worden?

Angst is vaak onze natuurlijke reactie. We hoeven niet al onze redenen te bedenken om bang te zijn; angst komt ongevraagd. Maar sterk en moedig zijn is niet vanzelfsprekend. Vaak moeten we verschillende redenen bedenken waarom we onze angsten moedig zouden moeten overwinnen. God roept ons op om moed te vatten, want het komt niet zomaar vanzelf; we moeten ervoor vechten. Geconfronteerd met angsten van alle kanten en zelfs van binnenuit, moet moed worden gegrepen.

Afstamming van goddelijke moed

De Schrift staat vol met mannen en vrouwen met een opmerkelijke moed.

Abraham toonde moed door Gods richtlijn te gehoorzamen om Haran te verlaten en naar een land te gaan dat hij hem zou laten zien ( Genesis 12:1 ). Hij liet alles achter wat hij wist, “en hij ging naar buiten, niet wetende waar hij heen ging” ( Hebreeën 11:8 ). Later toont hij meer kracht aan de kant van de berg Moria terwijl hij zich gehoorzaam voorbereidt om zijn enige zoon, de zoon van Gods belofte, te offeren (Genesis 22;  Hebreeën 11:17-19 ).

“Moed is altijd een daad van geloof, omdat de moedige persoon ondanks de dreiging handelt naar wat hij gelooft.”

Jacob toonde moed terwijl hij tegenover een broer stond die had gezworen hem te doden (Genesis 32-33). Jozef toonde moed terwijl hij de gevangenis doorstond voor een valse beschuldiging (Genesis 39-40), en vervolgens tegenover Farao stond die wilde dat hij zijn dromen zou interpreteren (Genesis 41).

Dan is er Mozes die herhaaldelijk geconfronteerd werd met een vijandige farao (Exodus 5-12) en later de pas bevrijde Hebreeën door de Rode Zee leidde “als op het droge” (Hebreeën 11:29). Daar leidt Joshua de ene militaire campagne na de andere tegen diepgewortelde vijanden. Er is Rachab die alles riskeert als Jahweh de ware God is (Hebreeën 11:31).

Daar staat Gideon tegenover een overweldigend Midianitisch leger (Rechters 7). Daar staat David tegenover een overweldigende Goliath (1 Samuël 17). Daar staan ​​Joab en Abisai tegenover overweldigende Syrische en Ammonitische legers (2 Samuël 10:11-12). Daar staat Esther tegenover een koninklijke echtgenoot met de macht en het bewezen precedent om een ​​koningin te straffen die het protocol niet wil volgen (Esther 4:13–5:2). Daar staat Daniël tegenover een leeuwenkuil (Daniël 6).

Dan is er Jezus, die geconfronteerd werd met een verschrikkelijke kracht die veel groter was dan alle gevaren hierboven gecombineerd, zelfs groter dan alle gecombineerde dodelijke gevaren waarmee elke persoon die ooit heeft geleefd, ooit te maken heeft gehad: de toorn van God tegen de zonde van de mensheid (Romeinen 1 :18). Voor hem om te leven met de kennis van deze naderende gebeurtenis (Johannes 12:27), om er opzettelijk in te wandelen (Lucas 9:51), en om gewillig en trouw de verschrikkingen ervan te doorstaan ​​(Hebreeën 12:2), zelfs toen hij de macht om het op elk moment te stoppen (Mattheüs 26:53), vereiste onpeilbare moed.

Elk van deze bijbelse heiligen moest  de moed vatten  die hun acties vereisten. Ze namen de actie waarvan ze dachten dat die de juiste was, ondanks de angst die ze ervoeren bij de gedachte om het te nemen.

Wat voedt moed?

Wat voedde hun moed? Vertrouwen. Moed is een daad van geloof, omdat de moedige persoon handelt naar wat hij  denkt  dat juist is, ondanks de dreiging van reëel of schijnbaar gevaar.

Men hoeft niet in de drie-enige God te geloven om moedig in actie te komen. De geschiedenis staat vol met verhalen over grote daden van moed door mensen met een ander geloof of geen religieus geloof. Hun actie werd nog steeds gevoed door een soort geloof omdat ze  geloofden  dat het zou resulteren in een groter goed, of in ieder geval, omwille van het geweten en de reputatie, een hoger moreel goed zou vertegenwoordigen dan capituleren voor het angstaanjagende alternatief.

Maar vanuit Gods perspectief is “alles wat niet voortkomt uit geloof [in Hem, de werkelijke God die bestaat] zonde” (Romeinen 14:23). Dat is het verschil tussen het geloof dat de moedige daden van de Bijbelse heiligen aanwakkerde en het geloof dat de moedige daden van ongelovigen aanwakkerde: in wie ze hun geloof stelden. Geloof dat uiteindelijk niet geworteld is in de ultieme werkelijkheid, is uiteindelijk geen goed vertrouwen. Het is uiteindelijk vals geloof dat onbewust de God die is negeert of bewust verwerpt (Exodus 3:14). Daarom is moed die niet wordt gevoed door geloof in wat uiteindelijk echt is, uiteindelijk geen goede moed.

Goede moed

Hoe ziet ‘goede moed’ eruit? Paulus geeft een duidelijke illustratie:

We hebben dus altijd goede moed. We weten dat terwijl we thuis zijn in het lichaam, we weg zijn van de Heer, want we wandelen door geloof, niet door te zien. (2 Korintiërs 5:6–7)

Waardoor wordt volgens Paulus „goede moed” gevoed? Gods belofte van eeuwig leven en de uiteindelijke opstanding voor degenen die in Jezus geloven (2 Korintiërs 4:16–5:5). En dit zien door geloof (niet fysiek zien) geeft ons de moed om het angstaanjagende “wegkwijnen” van ons sterfelijke lichaam en de verschillende vormen van “kwelling” die we in deze gevallen wereld ervaren, onder ogen te zien (2 Korintiërs 4:16-17) .

Met andere woorden,  goede moed  wordt gevoed door geloof in de ultieme realiteit: wat God zijn volk belooft. We moeten  aangemoedigd worden  door Gods beloften om al onze zonden te vergeven (1 Johannes 1:9 ), om ons nooit in de steek te laten (Hebreeën 13:5), om licht te laten aanbreken in onze duisternis (Psalm 112:4), om te voorzien in alles wat we echt nodig hebben ( Filippenzen 4:19), om een ​​uitweg te bieden in elke verzoeking (1 Korintiërs 10:13), om alle dingen te werken, zelfs de ergste dingen, voor ons uiteindelijke welzijn (Romeinen 8:28), om ons te veroorzaken om uiteindelijk onze ergste vijanden te overwinnen (Romeinen 16:20 ), om ons te laten leven, hoewel we sterven (Johannes 11:25)), om op een dag elke traan weg te vegen (Openbaring 21:4), en om ons voor altijd volheid van vreugde en genoegens te geven in zijn aanwezigheid – vanwege zijn aanwezigheid (Psalm 16:11). En nog veel meer van dergelijke beloften.

Laat je hart moed nemen

Omdat moed wordt gevoed door geloof, en geloof is geloven in Gods beloften – of zoals John Piper het nauwkeuriger zegt,  geloven in alles wat God belooft voor ons te zijn in Jezus  ( 2 Korintiërs 1:20 ) – bijbelse moed, “goede moed”, vloeit rechtstreeks voort uit het nakomen van deze beloften. We moeten  moed vatten .

Dit is precies wat David deed toen hij, geconfronteerd met gevaarlijke tegenstand, schreef:

Ik geloof dat ik de goedheid van de Heer zal aanschouwen
in het land der levenden!
Wacht op de Heer;
wees sterk, en laat je hart moed vatten;
wacht op de Heer! ( Psalm 27:13-14 )

“Goede moed wordt gevoed door geloof in de ultieme realiteit: wat God zijn volk belooft.”

David stortte zijn verlangens naar God uit ( Psalm 27:4 ), smeekte om Gods hulp ( Psalm 27:7-12 ) en  bemoedigde  zijn ziel door te bedenken hoe God zijn beloften had gehouden en zou blijven houden aan zijn beloften aan hem ( Psalm 27:1–3 ,  5-6 ). Gebaseerd op wat hij  geloofde  ( Psalm 27:13 ), spoorde hij zichzelf aan om “zijn hart moed te geven” ( Psalm 27:14 ). Door geloof weerstond hij de verleiding om te overschatten wat hem bedreigde en Gods macht of bereidheid om zijn beloften na te komen onderschatten. Zijn hart moed geven betekende dat hij zichzelf in Gods beloften liet geloven.

Moed wordt altijd gevoed door geloof. Goede moed wordt gevoed door geloof in het uiteindelijke welzijn van de echte God en alles wat hij belooft voor ons te zijn in Jezus. Daarom moet goede moed worden  gevat  – we moeten vasthouden aan echte beloften die door de echte God zijn gegeven, zodat we, nadat we alles hebben gedaan, stand kunnen houden op de boze dag ( Efeziërs 6:13 ). Wat er ook gebeurt, we weten dat we “de goedheid des Heren zullen aanschouwen in het [eeuwige] land der levenden” ( Psalm 27:13 ).

Aangezien alle beloften van God in Jezus ja voor ons zijn ( 2 Korintiërs 1:20 ), moeten we geen lafaards zijn, maar  ons hart moed laten vatten  door te geloven dat wat God al beloofd heeft ja is voor ons.

Hoe wordt moed algemeen gedefinieerd?

De algemene definitie van het woord moed is (1): (zelfstandig naamwoord) “Het vermogen om iets te doen dat iemand bang maakt.” Het is afkomstig uit het Midden-Engels (wat het hart aanduidt, als de zetel van gevoelens): van het Oud-Franse corage, van het Latijnse cor “hart”. Simpel gezegd, moed wordt gewoonlijk gedefinieerd als gemotiveerd zijn vanuit het hart om iets moedigs te doen.

Wat zegt de Bijbel over moed?

Bijbelse moed wordt ook gedefinieerd als het vermogen om iets moedigs te doen vanuit een motivatie van het hart. De bijbel spreekt echter over wat het hart motiveert om moed te kweken. De Bijbel behandelt deze beweegredenen als goed of slecht.

Goede moed vertrouwt altijd op de bovennatuurlijke kracht van God om gelovigen te sterken en te motiveren om moedig te zijn als kinderen van God (Romeinen 5:3-5). Slechte moed is afhankelijk van menselijke vermogens en motieven zoals de lust van het vlees, de lust van de ogen en trots (Jakobus 1:19-27; 1 Johannes 2:15-16). De Bijbel leert over deze twee versies van moed als volgt:

  1. De harten van gelovigen die goede moed tonen, worden door God gesterkt: Psalmen 27:14; Psalm 31:24
  2. God inspireert gelovigen om elkaar aan te moedigen: Deuteronomium 1:38; Deuteronomium 3:28; Handelingen 28:15; Efeziërs 4; Hebreeën 10:24
  3. Goede moed behaagt God: Deuteronomium 31:6-8, 23; Jozua 1:1-18; Jozua 10:25; 1 Kronieken 28:20; 2 Kronieken 19:11; Psalmen 27:14; Psalm 31:24
  4. Zowel gelovigen als niet-gelovigen kunnen anderen demonstreren en inspireren om slechte moed te tonen: Deuteronomium 13:6-8; 2 Samuël 1:14-17; Psalm 64:5′ Spreuken 1:10; Efeziërs 6:4
  5. God keurt slechte moed niet goed: Psalmen 55:19; Amos 2:16; Romeinen 3:10-17

Wat zijn voorbeelden van moed waarvan we in de Bijbel kunnen leren?

1. Het verhaal van Jozua en Kaleb leert ons de moed te hebben om op de Heer te vertrouwen als dingen onmogelijk lijken (Numeri 13-14)

God zei tegen Mozes dat hij 12 spionnen naar het Beloofde Land moest sturen om informatie te krijgen over wat daar was, zodat de Israëlieten zouden weten wat God hun zou geven. Toen de spionnen terugkwamen, vertelden 10 van de spionnen hoe prachtig het land was, maar hoe ze het land nooit konden innemen omdat er te veel mensen waren en het te goed verdedigd was.

De overige twee spionnen, Jozua en Kaleb, vertelden ook hoe geweldig het land was, maar in tegenstelling tot de andere 10 spionnen, waren ze klaar om onmiddellijk het land in te nemen. Omdat het volk aan Jozua en Kaleb twijfelde op basis van het verslag van de andere 10 spionnen, werden Jozua en Kaleb later door God gekozen om het volk het Beloofde Land binnen te leiden.

De moed van Joshua en Caleb laat zien dat wanneer anderen aan God twijfelen, moedig blijven in de Heer zal resulteren in Gods zegen en de ondergang van degenen die aan God twijfelen.

2. Het verhaal van David en Goliath leert ons moed te hebben door te vertrouwen op de ervaring en vaardigheden die God ons heeft gegeven bij het omgaan met tegenspoed (1 Samuël 16-17)

David was een herdersjongen  die door God was gekozen om de toekomstige koning van Israël te zijn toen hij naar voren stapte om te vechten tegen een reus die 18 voet, 6 duim lang was. Terwijl hij voedsel aan zijn broers bezorgde, zag David dat de reus de Israëlieten uitdaagde om te vechten. David was verbijsterd dat niemand Gods volk zou verdedigen, dus vatte hij moed in de overtuiging dat God deze reus zou afschaffen, wat de kansen ook waren.

David smeekte koning Saul om hem te laten vechten tegen de reus. David was ervan overtuigd dat, aangezien de Heer hem in staat had gesteld leeuwen te doden die vaak de schapen zouden aanvallen, de Heer hetzelfde zou doen met de reus. Toen koning Saul instemde met het verzoek van David, weigerde David de wapenrusting van de koning en ging hij de reus bevechten met alleen zijn staf en een slinger.

Toen de reus David zag, beledigde hij David en de Israëlieten. De reus zei dat hij David zou doden en hem aan de vogels zou voeren, maar David antwoordde moedig dat hij tegen de reus zou vechten in de naam van de Heer en de God van de legers van Israël. David nam toen zijn slinger, laadde die met een steen en lanceerde die naar de reus. De steen raakte de reus in het voorhoofd en doodde hem.

3. Het verhaal van Petrus en Johannes leert ons moed te hebben als we worden vervolgd omdat we doen wat God wil dat we doen (Handelingen 3-4)

Petrus en Johannes gingen naar de tempel om te bidden toen ze een gehandicapte bedelaar tegenkwamen. Toen de man hen om geld vroeg, genas ze hem in plaats daarvan. De genezing trok een grote menigte, dus  Petrus  begon het evangelie te delen. Dit bracht de religieuze leiders van streek en ze lieten Petrus en Johannes in de gevangenis zetten.

De volgende dag hielden de religieuze leiders een hoorzitting en zeiden tegen Petrus en Johannes dat ze moesten stoppen met het onderwijzen van de mensen over Jezus. Petrus antwoordde dat ze hun bevel niet konden nakomen omdat ze ooggetuigen waren van wat Jezus deed. De religieuze leiders bedreigden hen en lieten hen gaan.

Later waren Petrus en Johannes opnieuw in het openbaar aan het genezen en deelden ze het evangelie. Opnieuw werden ze in hechtenis genomen. Deze keer waren de religieuze leiders boos dat de hele stad had gehoord over de genezing en het onderwijs van Petrus en Johannes. Petrus stond weer op en vertelde hun dat ze liever God gehoorzamen dan hen. Toen ze dit hoorden, wilden de religieuze leiders Petrus en Johannes doden, maar in plaats daarvan lieten ze hen slaan en vrijlaten. Na hun vrijlating prezen Petrus en Johannes God dat ze leden voor de naam van Jezus.

Moed wordt gedefinieerd als gemotiveerd zijn vanuit het hart om iets moedigs te doen. De Bijbel definieert moed als goed of slecht. Goede moed steunt op de bovennatuurlijke kracht van God om gelovigen te sterken en te motiveren om moedig te zijn. Slechte moed is gebaseerd op menselijke vermogens en motieven zoals de lust van het vlees, de lust van de ogen en trots. De Bijbel geeft ons veel voorbeelden van mensen die de moed hadden om grote dingen voor God tot stand te brengen. 

Mattheüs 9:2 (verlamd)

En zij brachten een verlamde bij Hem die op een bed lag. Toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde: ‘Houd moed, zoon; uw zonden zijn vergeven.”

Mattheüs 9:22 (vrouw met bloedvloeiing)
Maar Jezus draaide zich om en zag haar en zei: “Dochter, vat moed; uw geloof heeft u gezond gemaakt.” Meteen werd de vrouw gezond gemaakt.

Mattheüs 14:27 (discipelen zien Jezus op het water lopen)
 Maar onmiddellijk sprak Jezus tot hen en zei: “Houd moed, ik ben het; wees niet bang.”

Marcus 6:50 (discipelen zien Jezus lopen op het water)
want ze zagen Hem allemaal en waren doodsbang. Maar onmiddellijk sprak Hij met hen en zei tegen hen: “Houd moed; ik ben het, wees niet bang.”

Markus 10:49 (Jezus met de blinde bedelaar, Bartimeüs)

En Jezus stopte en zei: “Roep hem hier.” Dus riepen ze de blinde man en zeiden tegen hem: “Houd moed, sta op! Hij roept je.”

Johannes 16:33 (Jezus waarschuwt voor het uur dat komt dat zij Hem zullen verlaten en verstrooid zullen worden.)
“Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld heb je verdrukking, maar houd moed; Ik heb de wereld overwonnen.”

Handelingen 23:11 (Jezus verschijnt aan Paulus in de troepenkazerne)
Maar in de nacht die daarop volgde, stond de Heer aan zijn zijde en zei: ‘Houd moed; want zoals u plechtig van Mijn zaak in Jeruzalem hebt getuigd, zo moet u ook in Rome getuigen.”

*** In alles, behalve Markus 10:49, worden de woorden “houd moed” rechtstreeks door de Heer uitgesproken.

*** Zowel in Mattheüs 14:27 als Marcus 6:50 zegt Jezus: “Ik ben het, wees niet bang.” In het Grieks zijn de woorden “ik ben het” letterlijk “Ik ben”, dit is dezelfde taal die door Jezus werd gebruikt in Johannes 8:58: “Voordat Abraham was, ben ik.” Daarom is het de “IK BEN” die naar je toe komt.

Gevolgtrekking

Als discipelen van Christus moeten we  moed  vatten om onze Heer voortdurend te behagen, ongeacht de gevolgen. Dit betekent dat we moeten leren wat juist is, de beloning moeten erkennen en waarderen, en dan moeten doen waarvan we weten dat het goed is.

Denk aan de verzekering die Jezus zijn apostelen gaf: “Houd moed; Ik heb de wereld overwonnen ” (Johannes 16:33). Het maakt niet uit met welke beproevingen of beproevingen we te maken krijgen, Paulus herinnerde ons eraan dat “we overweldigend overwinnen door Hem die ons heeft liefgehad ” (Romeinen 8:37). Dus houd moed! Doe wat juist is, wat de gevolgen ook mogen zijn in dit leven. Jezus overwon de wereld. We kunnen door Hem overwinnen en eeuwig leven verwerven.

En jij? Welke opdracht heeft God je vandaag gegeven? Om je wereld op zijn kop te zetten door Zijn liefde en vergeving te aanvaarden door geloof in Zijn Zoon, Jezus Christus? Zijn liefde delen met je naaste? Zuiver blijven tot het huwelijk? Iemand vergeven? Om een ​​stap in geloof te zetten en te gaan waar Hij je heeft gezegd te gaan? Laat het geloof je angsten overwinnen.

Breng je wankele knieën naar het kruis en zet ze neer op vaste grond in gebed en in Zijn woord. Hij zal je sterken. Hij zal je aanmoedigen. Als Hij het heeft toegewezen, heeft Hij het ontworpen. Haal moed uit Zijn dappere hart, wees een overwinnaar en ervaar vandaag de vreugde van de overwinning in Christus Jezus.

De Hemel op Aarde brengen!

Gratis bronnen narcisme – traumaherstel

Onveilige hechting en oudervervreemding wordt gelegitimeerd door jeugdzorg

In ‘God Forbid’ zijn Jerry en Becki Falwell de belichaming van evangelische hypocrisie

Een advocaat in de strijd tegen narcisme die je steunt.

Woede van het slachtoffer na misbruik door narcisme.

Onze vrijheid gebruiken om lief te hebben.

Zijn er limieten aan mijn zelfgenezing?


Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder! Reactie annuleren

Voeg je bij 4.580 andere abonnees