Onveilige hechting en oudervervreemding wordt gelegitimeerd door jeugdzorg

Onveilige hechting en oudervervreemding wordt gelegitimeerd door jeugdzorg

Vandaag op 9 augustus 2022 wordt L. 4 jaar. Zijn mama mag hem alleen maar gedurende 1u 30 zien vandaag hoewel ze het afgelopen jaar absoluut haar best gedaan heeft om er te zijn voor haar 3 kinderen. Zijn justitieassistente is iemand die al regelmatig op de vingers is getikt voor het onzorgvuldig schrijven van rapporten. Ook wij als ex-crisispleegouders hebben L. het afgelopen jaar niet meer mogen zien. Ze hebben beslist om al zijn banden die L. had door te knippen met ons. We vinden dat dit een onveilige hechting tot gevolgd heeft bij L.

L. heeft ook zijn mama slechts sporadisch kunnen ontmoeten het afgelopen jaar hoewel ze daar stellig op aandrong en daartoe in staat was. Met de andere 2 kinderen heeft ze wel een band kunnen ontwikkelen deels doordat de instelling waar het kind zich bevindt daar open voor staat, en het pleeggezin waar het andere kind thuis is ook de nodige inspanning doet.

Mijn vrouw (orthopedagoge) had vanaf de dag van zijn geboorte contact met L.

L. woonde bij ons vanaf zijn 10 maanden. Op aanraden van de plaatselijke jeugddienst kwam L. in ons gezin. Er is geen module bij pleegzorg Vlaanderen die toeliet dat L. langer dan 6 maanden bij ons bleef. Doordat we de Jo-lijn contacteerden kwam L. na 3 maanden onder de beslissing van de jeugdrechtbank.

L. werd in een instelling gestopt toen hij 19 maanden was op het moment dat er complete chaos was ten gevolg van covid in de instelling. Leg dat maar eens uit zo’n beleid? Ja, we schreven naar de toenmalige minister en naar de jeugdrechtencommissaris zonder gevolgen.

Als baby diende hij te overleven zonder zijn mama, zonder zijn papa, zonder zijn pleegouders, pleegzussen en zijn hondje Milan in een overdrukke leefgroep van alle leeftijden die ook volledig overstuur was, zonder voldoende personeel.

We hadden gedurende 9 maanden een uitzonderlijk mooie ervaring met ons allen.

Zonder enig maatschappelijk onderzoek werden onze argumenten om L. bij ons te laten verder tijdelijk wonen zodat de band kon hersteld worden met zijn ouders van de tafel geveegd.

Toen de instelling weer mocht bezoek toelaten, mochten we L. mee op weekeind nemen en in de vakanties en dat verliep redelijk vlot. Het afscheid was wel met traantjes, maar telkens was hij uitzonderlijk happy wanneer hij ons weer mocht zien.

Net voor dat hij 3 jaar was werd L. bruusk overgeplaatst bij nieuwe pleegouders. Toen werd systematisch de bezoeken aan ons afgebouwd, met de korte pijn. Die korte pijn bezorgde l. een trauma-ervaring groter dan al wat hij voordien heeft meegemaakt. We moesten zogenaamd plaats ruimen voor het herstel en behoud van zijn band met zijn broers en zijn ouders. Je zaagt eerst de poten van onder een tafel door en dan ben je verbaast dat die omver valt?

En dit dient tot niets want zijn mama krijgt amper de kans om hem te zien. Zo zie je maar dat organisaties die bedoeld zijn om de relatie tussen ouders met de kinderen te herstellen het zich gemakkelijk maken door systematische oudervervreemding toe te passen met onveilige hechting tot gevolg.

Onveilige hechting in de vroege kinderjaren heeft zware negatieve fysische en psychische risico’s in het later leven van een kind.

Waarschijnlijk zijn er wel uitzonderingen waar jeugdzorg wel leidt tot een veilige hechting. Waarschijnlijk hebben ze soms niet de middelen of de scholing om dit te zorgen dat het kind een veilige hechting ontwikkelt met een zorgfiguur. Maar beweer dan niet dat dit in het belang van het kind is en dat het kind een stem heeft.

Ons gezin biedt al gedurende meer dan 9 jaar een warme thuis aan een ander pleegkind, een meisje dat dit jaar 11 jaar wordt.

Ik ben benieuwd naar jullie commentaar en hoop dat jullie enkele voorbeelden hebben waar de aanpak wel geleid heeft naar herstel in de band tussen kind en ouders of een veilige hechting met een zorgfiguur.

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig zonder advertenties en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media. Geef deze tekst een waardering door uw aantal sterren vast te leggen!

Waardering: 1 uit 5.

Lees meer

artikels over ouderschap