Annemie Declercq?  Wie ben ik?

Annemie Declercq? Wie ben ik?

Wie was ik in mijn jeugd?

Ik ben Annemie Declercq, wonende in Hooglede. Tijdens mijn jeugd was sociaal engagement een absolute must.  Ik werkte graag met sociaal verwaarloosde kinderen, hielp in de 4de wereld beweging, was groepsleidster van de Chiro in Oostnieuwkerke, deed migrantenwerking in Brussel en ging mee op bouwkamp.

Annemie Declercq auteur bij narcisme.blog

Als 20-jarige startte ik op 1/2/1988 mijn loopbaan in de VDAB in Roeselare. Daar kwam ik dagelijks in direct contact met de kwetsbaarsten in de maatschappij.

Eerst was ik gestart als administratief medewerkster in een opleidingscentrum. Via mijn ervaringsbewijs consulente die ik behaalde via Vokans, kreeg ik de kans om in 2007 als consulente te werken in het opleidingscentrum van de bouw.


Sinds september 2014 oefen ik mijn huidige functie uit als werk- welzijnsconsulente in de VDAB van Roeselare waarbij ik de verantwoordelijkheid heb om zowel mensen in armoede als de kwetsbare jongeren te begeleiden en te ondersteunen.

Wie ben ik Annemie Declercq als Orthopedagoge?

7 jaar geleden, aan mijn 45ste levensjaar ben ik gestart met de opleiding professionele bachelor in de orthopedagogie via afstandsleren aan de HoGent.

Ik ben in september 2019 officieel afgestudeerd. De cursus orthopedagogie biedt me de mogelijkheid om mensen met hun kwetsuren nog meer te begrijpen en te begeleiden.

Intussen kan ik nu al zeggen dat mijn taak als orthopedagoge nooit af is en constant verandert. In die 7 jaar ben ik blijven voltijds werken.

Wie ben ik Annemie Declercq als Pleegzorger?

Sinds februari 2013 zijn m’n man en mezelf eveneens pleegouders van een meisje dat nu 8 jaar is. 7 jaar gaat ze al mee met ons op stap.

Dit omvat niet alleen haar eigen ik en wij als pleegouders, maar ook alle instanties die daaraan verbonden zijn zoals de dienst pleegzorg, de jeugdrechtbank, de jeugdrechtbankconsulente, de biologische ouders, CAW enz.

Kortom, een kluwen van netwerken waar je rekening mee moet houden, waar je afspraken moet mee maken, en waar je tot een resultaat moet mee komen. En natuurlijk dit lukt!

Het blijft een passie voor mij om mensen te helpen.

Ze zijn werkzoekenden, mensen aan de rand van de samenleving die al afgeschreven zijn uit de maatschappij en waar ze zich nog moeten bewijzen.
Martin Luther King omschrijft dit volgens mij in één van zijn treffendste citaten namelijk dat: ‘mensen die deel uitmaken van de maatschappij, beschermen deze maatschappij.
Wanneer dit niet het geval is, zullen ze deze maatschappij onbewust willen vernietigen ‘. Het alternatief is ervoor te zorgen dat er in onze samenleving iets is wat er wel toe doet voor hen.

Veel jongeren passeren mijn bureau.

Veel jongeren zoek ik op in hun leefwereld. Jongeren die onder de radar verdwenen waren, jongeren die geen hoop meer hebben.

Veel jongeren komen uit voorzieningen, uit instellingen. Ze vertellen dan hun verhaal waar het verkeerd gelopen is in hun jeugd, welke wantoestanden ze zelf ook meegemaakt hebben. Veel jongeren, waarvan ze zeggen dat er niet naar hun geluisterd wordt en werd.

Toch zijn binding en hechting een van de belangrijkste bouwstenen in de persoonlijkheidsontwikkeling.

Ze helpen mensen om een basisvertrouwen te krijgen, zich emotioneel te uiten, open naar de wereld durven te kijken en om gezonde relaties aan te gaan.

Het is ook een belangrijke basis om te kunnen nadenken over zichzelf en de ander.  Deze link kan eveneens gelegd worden naar mensen die opgroeien in armoede.
Voor mensen in armoede die zelf deze veilige hechting nooit gekend hebben, is het moeilijk om dit aan hun kinderen te geven.

Onveilige hechting herstellen?

Het steeds opnieuw overdragen van de onveilige gehechtheid is een belangrijk element in de vicieuze cirkel van armoede. Armoede gaat eveneens gepaard met een gevoel van gemis.

Verlangens en dromen kunnen, maar beperkt gerealiseerd worden omwille van allerlei redenen.

Van hieruit vertrekt de belangrijkste wens bij mensen in armoede en mensen met kwetsuren: de wens dat hun kinderen het beter zullen hebben.

Voor mij is het dus belangrijk dat de kinderen en jongeren een stem krijgen dat er geluisterd wordt naar hen.

Op een begrafenis van één van mijn mensen heb ik tijdens een toespraak een belofte gedaan aan hem. Een belofte waarbij ik tegen mezelf zei dat ik zal blijven strijden tegen het onrecht en mijn stem zal laten horen voor de stemlozen die op mijn pad komen.

Maatschappelijke tendens

Het is immers ook belangrijk dat ik zicht krijg op de maatschappelijke tendenzen.  Het is voor mij belangrijk dat ik de durf ontwikkel om elkaar te stimuleren om dus maatschappelijk iets te veranderen. Ik doe dit door aan de kaak te stellen, door mistoestanden aan te klagen, door onrechtvaardigheid in het licht te brengen, door de bureaucratie en de ‘ver van mijn bed-show’ van politieke besluiten aan te klagen, en zelfs openlijk in vraag te stellen.

Structureel naar een maatschappij waar empathie en solidariteit belangrijk zijn.

Ik ben begin februari 2020  met de expert intensieve dienstverlening VDAB Brussel  in de gebouwen van de Vlaamse overheid geweest, om het belang van groepssessies voor kwetsbare mensen te helpen verdedigen in het kabinet van minister Crevits.

Mijn input vanop de werkvloer en vanuit mijn persoonlijk engagement was zo een meerwaarde om de mensen van het kabinet met succes te overtuigen van de meerwaarde van het groepsaanbod.

Alle levensdomeinen

Annemie Declercq voor narcisme.blog met gezin

Als werk-welzijnsconsulente in de VDAB werk ik in alle levensdomeinen die belangrijk zijn voor mijn mensen. Doorverwijzing en samenwerking met de verschillende diensten is dus een belangrijke doelstelling in mijn werk.

Het is dus overduidelijk dat ik dit ook zal blijven verder nastreven in de toekomst en hier op onze website om kwetsbare mensen te informeren en helpen waar mogelijk, ook door ze door te verwijzen.

Wie ben ik Annemie Declercq als Ervaringsdeskundige?

Door zelf al zo lang in de VDAB te werken, ben ik ook vertrouwd met de communicatie en registratiesystemen die een Vlaamse overheid met zich meebrengt. En de papierwinkel die een rol speelt bij de sociale economie.

Mijn job als werk-welzijnsconsulente in de VDAB doe ik echt graag! Het biedt me ook veel kansen om nieuwe zaken te ontdekken, te bieden.

Met deze expertise wil ik dan ook graag jullie vragen over narcisme opvolgen.

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig zonder advertenties en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media. Geef deze tekst een waardering door uw aantal sterren vast te leggen!

Waardering: 1 uit 5.

Lees meer

Deel dit artikel met de mensen van wie je houdt en waarvan je weet dat ze zelf geen anderen uitsluiten in je gemeenschappen, zodat zij en hun families ook kunnen ontsnappen aan misbruik.