Psychologische sabotage: na narcistisch misbruik heb je rust nodig.

Psychologische sabotage: na narcistisch misbruik heb je rust nodig.

Hebben ze je ooit verteld dat je een baby was die altijd schreide? Van ‘s morgens tot ’s avond en van ’s avonds tot ’s morgens? Dan is dit artikel zeker voor je want dat veroorzaakte psychologische sabotage.

Psychologische Sabotage.

Als je al als kind in het leven van een narcist was en je kon niet beantwoorden aan zijn eisen en/of je werd niet verwacht dan werd je niet respectvol behandeld.

Bovendien werden fysieke of geestelijke problemen niet of niet tijdig behandeld. Nog erger want je werd niet of veel te weinig geknuffeld – omarmd — getroost – omsloten – omhelsd – geliefkoosd – werd je wel belachelijk gemaakt, kreeg je scherpe kritiek en werd je verbaal aangevallen.

Door deze psychologische sabotage is het best mogelijk dat je weinig zelfvertrouwen had en een groot schuldgevoel. Dit kan geleid hebben tot een groot inlevingsvermogen en een grote intuïtie. Emotionele afhankelijkheid of afstandelijkheid kan een richting in uw leven geweest zijn.

We kunnen onze houdingen over onszelf genezen en transformeren naar een levensstijl en wijsheid die ons geluk versterkt.

We moeten zelfbarmhartigheid ontwikkelen en kijken naar het kleine kind in ons, die zoveel lijdt en de pijn verzachten.

Geef liefde aan dat kleine kind in jezelf als je het slachtoffer was van narcistische misbruik vanaf je jeugd.

Het is tijd dat het schuldgevoel stopt. Het is tijd dat het piekeren stopt. Ik weet het is hard te aanvaarden dat ouders nooit hun kind hebben liefde gegeven en dat dat kind zo naar liefde heeft verlangd.

Al die pijn heeft zich in het brein genesteld en het is hoog tijd om de grote genezing door te voeren door je volledige lichaam (met zenuwstelsel) in een kalmerende modus te brengen.

Genezing kan op allerlei manieren.

Zachte yoga met nadruk op ademhaling door de neusgaten brengt een gevoel van diepe ontspanning in het lichaam en geest.

Cardiovasculaire oefening (wat voor u werkt – oefeningen vooral op uithouding in de aerobe zone) verwijdert obsessief denken en brengt ons naar een staat van vrede.

Sommige mensen profiteren van het werken met een uitstekende acupuncturist die het makkelijker maakt om ons in een rustgevende staat te brengen.

Luisteren naar rustgevende muziek, schetsen, journaling zijn allen manieren om ons te transformeren naar een staat van zijn waar u hoort — in een staat van rust en vrede.

Banden aanknopen met vrienden.

Een belangrijk duurzame persoonlijke groei in zelfvertrouwen en zelfwaardering bestaat in de banden die gecreëerd worden met vrienden die te vertrouwen zijn.

psychologische sabotage
Ik leer je heel bewust een nieuwe versie van jezelf te creëren

Zij schenken vertrouwen, steun en begrip, omdat ze weten wat je hebt meegemaakt.

Het is mogelijk om te genezen van narcistische misbruik wanneer je de waarheid kunt verwerken en je leven in handen neemt. Het moet stoppen die controle van de narcist over het slachtoffer.

Een leven opbouwen met innerlijke vrede daar heeft ieder recht op. Je bent meer dan goed genoeg.

Alleen de narcist zal zijn narcistisch gedrag nooit toegeven.

Ik hoor van volwassen kinderen van narcistische ouders via sociale media en door gesprekken dat de psychologische pijn, ontberingen, verwaarlozingen, fysieke pijnen en isolement vaak enorm en overweldigend waren.

Het is mogelijk om te genezen van deze pijnlijke nalatenschap.

Velen van hen zijn waarheidszoekers. Bovendien hebben ze een grote moed en zijn toegewijd aan het helen van zichzelf en hebben ook de bedoeling om het narcisme te stoppen. Dit is voor hen een hard werk elke dag.

Ze smeden sterke banden met gelijkgezinden. Sommigen worden ervaringsdeskundigen en anderen krijgen wetenschappelijke kennis over dit onderwerp en aanverwanten domeinen.

Post Traumatisch Geluk.

Sommige worden coach en anderen worden psychotherapeut, pedagoog, orthopedagoog, psychiater enz. Anderen ontwikkelen hun creatieve talenten en transformeren hun ervaringen in hun kunst.

Ze vinden hun echte zelf en geven hun leven een grote zingeving door het helpen van anderen nadat ze hun leven gereset hebben.

De huidige narcistische samenleving geeft narcisten veel mogelijkheden, vooral als ze academisch en professioneel succesvol zijn en een groot charisma hebben.

Bestudeer de narcistische persoonlijkheid grondig en je zult hem of haar sneller herkennen. Heb ook vertrouwen in uw intuïtie. Je kunt hen best mijden als vriend, als baas of manager.

Je bent een persoon met meerdere talenten. Op zich heb je een unieke waarde. Elke persoon die jou heeft ontmoet is gezegend om je te leren kennen.

Blijf op het smalle pad dat zo weinig wordt bewandeld; van naastenliefde, hoger bewustzijn en innerlijke vrede.

Deze staat van zijn maakt je onafhankelijk van externe aandacht en idolatrie en heeft je een duurzame verbondenheid met een verscheidenheid aan mensen.

Als u het doel bent geworden van het gif van een narcist (en zijn handlangers) dat is het onmisbaar dat u manieren vindt om deze toxiciteit te ontwijken en te vermijden.

Doe aangifte als er feiten gebeuren die kunnen aanleiding geven tot een juridisch onderzoek.

Leg een contactverbod op.

Verhuis als het niet anders kan.

Verander uw wachtwoorden en codes.

Beveilig uw devices en verblijf.

Leg banden met kennissen om alert te zijn in uw omgeving.

Steek waardevol stuff achter slot en grendel.

Verander desnoods uw naam.

Dikwijls is de enige manier om hen te vermijden door geen contact te maken met de beledigende persoon.

Dit is zeer moeilijk als de narcist een familielid is, maar vaak nodig.

Deze verregaande gedragingen van de narcist zijn zeer pijnlijk en psychologisch afbrekend voor diegenen die deze wrede behandeling ontvangen.

Begin nu met jezelf te genezen en werk er aan elke dag.

Plaats nu jezelf op de eerste plaats om de harmonie in jezelf te bevestigen. Dit is niet egoïstisch maar een nodig deel van het genezingsproces dat zal leiden tot innerlijke vrede, gecenterd en gegrond zijn in je authenticiteit.

Dit artikel is niet bedoeld om te diagnosticeren of een gids te zijn voor zelfdiagnoses. Het enige doel van dit artikel is strikt voor leerzame doeleinden. Mijn doel is om de lezer  te laten nadenken om schadelijke individuen beter te vermijden.

Deze standpunten  zijn niet noodzakelijkerwijs die van wetenschappelijk America en Europa.

Als u dankzij deze post meer inzicht hebt gevonden, vergeet dan niet om te reageren, commentaar te geven en te delen.


Geplaatst

in

door

Reacties

We zijn benieuwd naar je reactie hieronder!Reactie annuleren

Disclaimer/Vrijwaring

Door toegang te krijgen tot deze blog, of video erken je, begrijp je en ga je ermee akkoord dat de inhoud van die video/blog geen therapie is en niet bedoeld is om therapie te verstrekken en het vormt geen medisch, juridisch of ander professioneel advies en/of behandeling. Je erkent en begrijpt dat auteurs van deze blog/video geen erkende therapeuten zijn, psychiaters, psychotherapeuten, artsen of andere medische, psychologische en/of psychiatrische professionals en gaat ermee akkoord om indien nodig de juiste medische en/of therapeutische behandeling te zoeken.

Jij erkent, begrijpt en gaat ermee akkoord, en verklaart dat je gekwalificeerd bent voor de aard van de inhoud van deze blog en video, in goede gezondheid en in een goede fysieke en mentale conditie om deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Je bent het er verder mee eens en verbindt je, dat als je op enig moment van mening bent dat je deelname aan een activiteit die voorkomt in een video, in een groeitaak, of blog, of video’s jezelf of anderen zou kunnen in gevaar brengen, je zult weigeren om hieraan deel te nemen. Of als een dergelijke activiteit is begonnen, onmiddellijk verdere deelname aan dergelijke activiteit zal stoppen. Als je deelneemt aan een activiteit, doe je dat vrijwillig en willens en wetens en je alle risico’s van materiële schade, persoonlijk letsel en/of overlijden voor jezelf of anderen op zich neemt voortvloeiend uit je deelname aan dergelijke activiteiten.

Voeg je bij 4.606 andere abonnees