Onderzoek jezelf! Hoe weet je dat je gered bent als Christen? Deel 2

Onderzoek jezelf! Hoe weet je dat je gered bent als Christen? Deel 2

Hoeveel bestudeert u Zijn Woord om Zijn wet te vinden?

Gelooft u dat Hij profeet is en  dat Hij alles weet over je laatste dagen?

Dan hoeveel bestudeer je zijn Woord om die laatste dagen te regelen via uw eigen gehoorzaamheid?

Nu, eindelijk, kijk dan in vers 29 van hoofdstuk 2. Het is een vers dat een verdere analyse van je christen-zijn mogelijk maakt.

Als je weet dat Hij rechtvaardig is, weet je dat iedereen die rechtvaardigheid doet, uit God geboren is.

Wat is nu de gerechtigheid?  Alles wat in overeenstemming is met de aard en de wet van God.

Heeft u in de praktijk gerechtigheid?

Als we kijken naar je leven, ben je aan het beoefenen van Gods wet? Bent u aan het beoefenen van Gods wijsheid, Gods Woord, Gods geboden? Doe jij dat?

Is er een gewoonte in je leven, of bent u daarvan aan het afwijken?

Heeft Gods wijsheid, woord en geboden absoluut niets te maken met jou?

In Mattheüs hoofdstuk 7, zegt Jezus, weg van mij gij werkers der wetteloosheid.

Dat is een van de meest angstaanjagende uitspraken in de Bijbel voor de christenen omdat het in principe dit zegt: Gaat weg van Mij degenen onder jullie die beweren dat u mijn leerlingen zijt en maar je leefde alsof ik je nooit een wet gaf om te gehoorzamen.

“Ik ben een leerling.” Wat is je relatie met Zijn Woord?

“Ik ken hem.” Wat is je relatie met Zijn Woord?

Bent u op zoek naar Zijn wijsheid, Zijn geboden te kennen en hen te oefenen?

Is het een deel van je leven?

Nu, laat me je iets vertellen, ik denk dat wetticisme de dood is.

De Bijbel vertelt ons wat we kunnen denken over de geboden en wat we niet kunnen denken.

Kent u de geboden? En bent u hen aan het oefenen?

De Bijbel vertelt ons waar we moeten kijken en niet moeten we kijken.

Kent u die commando’s? Kunnen ze u iets schelen? Ben je ze aan het beoefenen?

De Bijbel vertelt ons nu, luister naar me, de Bijbel vertelt ons wat we kunnen doen en niet doen.

U zegt: “Hier hij gaat.”

Nee, luister naar me. 

Ik heb het niet over het definiëren van de puntjes op elke i dat je dit of dat niet kunt doen.

Er is ons dit verteld. Wat je op je lichaam draagt, is beter fatsoenlijk.

Het is beter fatsoenlijk te zijn en het moet de schoonheid van God zijn die je al gegeven is verbeteren.

Ik kijk rond vandaag en zie wat mensen dragen, en het doet me denken aan de communistische landen waar ik heb  gepredikt na hun bevrijding.

Een ding over een communistisch land, de communisten komen in Oost-Europa die volstaan met al deze kleine baksteen wegen en mooie kleine stenen huizen.

De communisten komen en breken het allemaal af en leggen betonnen straten aan en deze lelijke betonblokken, en ze nemen de schoonheid weg en vernietigen de schoonheid. Kijk naar de mode van vandaag. Kijk er naar.

Het is niet in overeenstemming met de wil van God.

Gods wil is dat Zijn volk mooi is. 

Het is een God die ook bescheiden en fatsoenlijk is 

Maar Hij wil dat alles mooi is. Hij wil dat alles vol leven, vol van kleur is.

Hij wil dat de mensen mooi zijn, maar wat zien we?

Gekleed in het zwart.

Ik bedoel, het is ongelooflijk.

De meisjes proberen zo lelijk als mogelijk te lijken.

Ik bedoel dat is niet wat God wil.

Meisjes en jongens, laat me je een ding vertellen dat mijn vrouw gebruikt, en het is echt, echt goed. 

Het is dit.

Wanneer  uw kleding een frame is voor je gezicht, is het van God.

Als uw kleding de aandacht vestigt op je gezicht waar de glorie van God schijnt, is het van God.

Wanneer uw kleding een frame is voor je lichaam, het sensueel is dan haat God het.

Nu, ik weet dat dat een soort van mooie globale richtsnoeren zijn, maar dat is het.

Het betekent niet dat je moet kleden als een puriteinse en gespen aan je schoenen of iets dergelijks zetten, maar dat zijn de richtlijnen.

Precies daar.

Gerechtigheid. En waarom zeg ik dit? 

Omdat de Bijbel raakt aan elk aspect van ons leven.

Er is iets in de bijbel voor elk gebied van ons leven, en wat we moeten doen is ontdekken wat dat is en daaraan voldoen in ons leven.

En u zegt: “O, wat een last.”

Je bent verloren, omdat de Bijbel zegt dat de geboden van God voor een christen geen belasting vormen; ze zijn een genot.

Ze zijn een genot.

Vers 3 van hoofdstuk 3 is een vers dat een verdere analyse van je christen-zijn mogelijk maakt.

Iedereen die deze hoop heeft op Hem vast en reinigt zich, zoals Hij rein is.

Nu, kijk hier eens.

Waar gaat dit over?

De hoop voor de tweede komst van Jezus Christus.

Iedereen leest blijkbaar nu deze “Left Behind” boeken-het enige wat achtergelaten is in de “Left Behind” serie was de Bijbel.

Maar iedereen is enthousiast.

Je weet – “Ik geloof in de wederkomst.”

“Ik geloof dat Jezus zal komen.”

“Ik geloof in al deze dingen.”

Oké, we zullen zien of je het gelooft of niet, want er staat in vers 3,

Iedereen die deze hoop heeft – wat doet hij? Hij reinigt zich, zodat hij rein is.

Nu, hier is iets Christelijks.

Weet je, we krijgen te horen om onszelf te zuiveren, en sommigen van jullie hebben het nodig om dit echt theologische te horen.

Niet alleen heeft God ons geheiligd in Christus;

Hij roept ons op om te streven om heilig te zijn.

Hij roept ons op onszelf te zuiveren.

Laat me je een vraag stellen.

Mag ik gaan zitten met u op dit moment en met je praten.

We zijn helemaal alleen. Je praat met me over de manieren waarop u op zoek bent om jezelf te zuiveren? Kunt u dat?

Gaan we samen in het boek Hebreeën lezen, kon je zitten met mij op dit moment en en ik vraag je, “Deel met mij hoe dit van invloed is op je leven.”

Kunt u naast me zitten op dit moment en mij uitleggen de manieren waarop je streeft naar heiligheid?

Zie je?

Deze Bijbel is geen poëzie.

Het is niet alleen omdat er weinig stelregels zijn dat die bijbel schattig is.

Het is jouw leven.

Iedereen die deze hoop heeft, die hoopt in Hem. Hoe weten we dat we echt hopen op Hem?

Omdat we op zoek zijn om onszelf puur te maken.

We zijn op zoek en streven er naar om ons heilig te maken.

We streven naar heiligheid.

Wat we werkelijk zijn.

Bent u aan het streven naar heiligheid?

Mijn vriends moeder, zij is bijna 77, en zij verhoogde de meesten van haar kinderen door haarzelf omdat hun vader stierf.

Tough dame.

Ze is Kroatisch.

Haar ouders kwamen als vluchteling.

Ze ging door een depressie.

Zij zal er voor Hem zijn die Hij liefheeft.

Ze is een stoere dame geworden.  De bijbel gaf haar betekenis.  Ze zal er in lezen soms – Hij zal daar zijn bij haar en zij zal er voor Hem zijn.

Hij gaat naar haar huis, komt er voorbij.  Voordat ze ‘s ochtends verder doet, gaat  ze lezen over het Woord.

Hij zal kijken naar haar en ze zal gewoon gebroken zijn.

Ze werd gered toen ze tien was.

Ze zal kijken naar hem met tranen in haar ogen en zeggen: “Ik ben gewoon zo onheilig.”

God vertelde me dat ik sprak voor mijn beurt gisteren. Ik moet terug gaan en vragen aan mijn zus om mij te vergeven. “

Ze zegt: “Ergens weet ik niet eens dat ik ben gered.”

Mijn vriend zei haar: “Mam, dit is het bewijs dat je het bent.” Dat je kunt toegeven dat je een zondaar bent, praktisch, dat is wellicht ook het bewijs dat je geen narcist bent.

Al die jaren van wandelen met Christus en toch is er nog steeds het streven om heilig te zijn. 

Ja, rusten in het volbrachte werk van Christus, ja, maar het streven om heilig te zijn blijft en om rechtvaardig te zijn.

Iedereen die deze hoop heeft, gaat dat doen.

Nu, zegt hij, vers 4, een vers dat een verdere analyse van je christen-zijn mogelijk maakt.

Iedereen die de zonde doet, beoefent ook wetteloosheid; en de zonde is wetteloosheid.

Wat betekent dat? Ik zal je het vertellen wat het betekent.

Hij probeert om te laten zien hoe verschrikkelijk de zonde is, omdat we echt dat niet voldoende snappen.

Ik hou van wat Watson zegt in EEN LICHAAM van goddelijkheid.

Hij zegt: “Je hebt niet gezondigd tegen een inferieure prins.

Je hebt niet gezondigd tegen een kleine burgemeester van een klein dorp.

U hebt gezondigd tegen de Heer van de glorie, de Koning der koningen, de Heer der heren.

Je weet niet wat je gedaan hebt. “

Stel je voor.

Hier staat God op de dag van de schepping.

God kijkt naar de sterren die duizend van onze zonnen kunnen opslokken.

De Heer kijkt naar hen en hij zegt: “Alle sterren, ga naar deze plek en ze beginnen in deze volgorde zich te bewegen in een cirkel, en precies zoals ik u zeg, totdat ik je een ander woord geef om u  te verplaatsen.” En ze gehoorzamen hem.

Jahweh zegt: “Planeten, pak jezelf omhoog. Maak deze formatie op mijn bevel tot ik je een ander woord geef.”

God kijkt naar de bergen en hij zegt: ‘Word opgeheven’, en zij gehoorzamen Hem.

Jahweh zegt hen neer te dalen, “Wees terneergeslagen, ‘en zij gehoorzamen Hem.

Hij kijkt naar de zee en zegt: “U zult zo ver komen,” en de zee gehoorzaamt, en dan kijkt hij naar je en zegt: “Kom.” En je gaat, “Nee!”

Kijk naar de afschuwelijke, ellende van de zonde, de vulgariteit, de prostitutie van de zonde.

Het is een afschuwelijk ding, niet iets om mee te spotten.

Zoals ik al zei, het is een beest, en het is wachten bij de deur, en de wens is om u te hebben.

En iedereen die zonde doet in de praktijk is een regelrechte, open, gebalde vuist in opstand tegen de Heer van de Glorie.

We beseffen dat de Bijbel ons al geleerd heeft dat de gelovigen zullen zondigen.

Maar er is een verschil tussen een gelovige die zijn zonden belijdt, en eraan werkt om meer heilig, gedisciplineerd te worden, maar met als doel om over te gaan tot een grotere heiligheid, en iemand die net de zonde beoefent als een gewone levensstijl.

Vers 5. is een vers dat een verdere onderzoek van je christen-zijn mogelijk maakt.

Je weet dat Hij verscheen om zonden weg te nemen; en in Hem is geen zonde.

Hij verscheen aan de zonde waarvan veel mensen genieten en de liefde wegneemt.

Vers 6. Niemand die in Hem is, blijft zondigen; niemand die zondigt, heeft Hem gezien of kent Hem.

Nogmaals, het is het over een stijl van leven, van het beoefenen van de zonde.

Kleine kinderen, zorg ervoor dat niemand u verleidt.

Nu, ik vertel je dit.

Kleine kinderen, volwassenen, zorg ervoor dat niemand u verleidt.

Zorg ervoor dat sommige pastoors u niet misleiden, zorg ervoor dat je moeder je niet misleidt, je vader je niet misleidt, of een goedbedoelde christen je niet misleidt.

Hij zegt, lieve kinderen, zorg ervoor dat niemand u verleidt; degene die de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is; degene die de zonde doet, is uit den duivel; want de duivel zondigt vanaf het begin.

Als je zonde beoefent als een gewone levensstijl wat heb je dan?

Je hebt dan een zondige levensstijl.

Je houdt van dat waarmee u kunt wegkomen?

Mijn vriend, je bent van de duivel.

Nu, laten we teruggaan naar vers 12 van het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 5 want dat is een vers dat een verdere analyse van je christen-zijn mogelijk maakt.

De laatste test.

Er is nog veel meer, maar ik heb geen tijd. Misschien zal je dit artikel te lang vinden.

Hij die de Zoon heeft, heeft het leven; wie niet de Zoon van God heeft heeft het leven niet.

Mijn hoop is gebouwd op niets minder dan Jezus.

Jezus.

Je weet wel, het is bijna absurd om deze vraag te stellen.

We zijn eigenlijk gaan geloven in een christendom waar je christen kan zijn en Jezus niet de hele wereld voor u is.

Houdt u van Jesus? Waar hoe je het meest van?

Ik ken mensen die houden van hun functie in de kerk  meer dan ze van Jezus houden. Mensen die de Bijbel meer liefhebben dan ze  Jezus liefhebben.

Ik ken mensen die meer van de liederen van Oosterhuis houden dan van Jezus.

Waar hou  je het meest van?

Want dat is waar je van houdt. Dat is het resultaat als je jezelf onderzoekt en diepgaand analyseert of je een echte christen bent. Je bent bijvoorbeeld bij een gemeenschap omdat je het leuk vindt om te zingen.

Nu, mijn lieve vriend, luister naar me. Zingen is 2 × bidden als het de bedoeling is om Hem achterna te gaan.

Ik moet hier een halte maken, een paar dingen corrigeren.

Er zijn enkele gelovigen onder mijn lezers die worstelen, die het nodig hebben om zich iets te realiseren.

Nogmaals, ik geloof niet in de zondeloze perfectie.

Ik zeg niet dat, als je een ware christen bent dat Christus dan altijd in de voorhoede van uw gedachten zal zijn.

Ik zeg niet dat, als je een echte christen bent dat u altijd de gerechtigheid gaat beoefenen.

Nogmaals, waar we over praten is een stijl van leven en een voortdurende strijd.

Ik zei tegen mijn moeder: ‘Mam, het grootste bewijs dat je een christen bent is het feit dat je op dit moment in het Woord van God bent en God wijst je op je zonde. “

Dat is het enkele feit dat sommigen van u nodig hebben om te horen.

Het enkele feit dat je moeite hebt met het feit opdat je van Hem niet genoeg houdt, is het bewijs dat je een gelovige bent.

Het enkele feit dat je kijkt naar je eigen leven en je beseft dat je niet zo heilig en rechtvaardig bent als je wilt zijn en het je stoort, is het bewijs dat je bent gekomen om hem te leren kennen.

Voor wie ik dit schrijf, is de persoon die in gewone zonde leeft. Dit is voor wie van de wereld is en van al deze verschillende dingen houdt.

Ja, Jezus is een beetje accessoire op zijn leven.

De waarschuwing is voor die persoon.

Weet je, ik hoor deze predikers vandaag en ze zullen prediken en ze zeggen, “Man, je hebt het allemaal.”

‘Mensen hier in het westen hebben het allemaal.’

Ik heb gehoord dat sommigen zo’n verhaaltje vertellen.

“Man, je hebt alles want je hebt een prachtige, mooie familie.

Je hebt een goede gezondheid.

Je hebt een prachtige baan. Er is alleen maar één ding tekort om je leven compleet te maken. Uw gebrek aan Jezus. “

Zo’n redenering doet me kotsen.

Mijn vriend, Hij die de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon niet heeft heeft niets.

Al uw rijkdom, al uw gezondheid, al uw relaties, alles wat je hebt, is mest als Jezus niet de Heer en de Redder en de passie van je leven is.

Hij is niet een accessoire dat je toevoegt aan een toch al geweldig leven.

Hij is het Leven.

Dat is de reden wat Hij bedoelde met, je weet wel:

Je drinkt mijn bloed, je eet mijn vlees.

Waar had Hij het ​​over?

Dat gaat niet over een of andere accessoire.

Hij is de bron van je leven.

Is Hij van jou? Is Hij van jou?

Laten we bidden.

Vader, wij komen voor u in de naam van Uw Zoon.

En Here, dit heeft lang en misschien hard geweest dit artikel, maar ik voelde een zekere mate van genade, Heer.

Ik bid, ik bid, dierbare Heer dat u zou werken in de harten van mensen die je zou redden dat u hen zou bekeren. Dat de Heer, zelfs sommige van uw mensen die mogelijk zijn afgegleden geweest naar de dingen van de wereld dat je dit gebruikt als discipline om ze te veranderen.

Aan anderen, Heer, die geloven dat ze gered zijn, dat je ze gebruikt om te laten zien dat ze niet gered zijn. Het worstelen van de gelovigen dat ze worden gebruikt om te laten zien dat ze zeker gelovigen kunnen zijn.

God, gebruik Uw Woord om veel meer dingen te doen dan wat we ooit zou kunnen denken of geloven.

In Jezus ‘naam. Amen.

Vragen, suggesties en commentaren graag onderaan deze pagina.

Wat betekent christen zijn voor u? Ik lees graag jou antwoorden.

Bid om het licht van de Geest

Gebruik misschien de commentaren om elkaar te steunen!

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig zonder advertenties en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media. Geef deze tekst een waardering door uw commentaar en like.

Heb je een fout gezien in dit artikel? Laat me het weten! Ik ben je dankbaar!

Lees meer