Onderzoek jezelf! Hoe weet je dat je gered bent als Christen?

Het testen van jezelf, is onderzoeken naar de waarheid over jezelf.

Ben je een narcist? Ben je een vliegende aap? Heb je vlooien?

Wat je precies gelooft en wat dit voor je betekent.

Het betekent dat je soms jezelf moet bestuderen en controleren.

Checken en nagaan of het klopt wat een christen is.

Je slaat andere gelovigen gade, ook de heiligen, en in andere culturen en in andere omstandigheden.

Je gaat op bezoek bij andere gemeenschappen, je pluist bepaalde christelijke teksten uit.

Je gaat op bezoek in abdijen, ook in andere landen. Je zoekt naar de martelaren en de geschiedenis die er achter zat.

Je analyseert de omstandigheden.

Je tast af en peilt hoe je best in dergelijke situatie zou reageren.

Je verifieert ook of bepaalde uitspraken wel de juiste interpretatie van een gezegde is, in zijn context.

Een bepaalde context nagaan is soms uitpluizen, uitvissen  en soms ook luisteren naar je eigen gevoel.

Het is een proces, om christen te zijn. Een open zwervende identiteit. Open voor diepere inzichten.

Open voor nieuwe gedragingen die streven naar heelheid.

Soms moet je ook geduld hebben met een tekst en die tekst laten doorwerken, geduld hebben totdat hij ook gegrond is in uw ervaringen. Als je geen ervaring met het onderwerp hebt bijvoorbeeld armoede, of de vreemdeling zal je de diepte van teksten daarover niet vatten.

De liefde voor een christen in Jezus naam, getest op gevaar van de dood.

Een vriend van mij liep een keer door de jungle met een andere christen, de hoge jungles.Onderzoek jezelf! Hoe weet je dat je gered bent als Christen?

in Departmento Amazonas in Peru tijdens de oorlog met de Sendero Luminoso.

Ze waren op een plaats waar het leger niet zou durven komen, en ze waren verdwaalt.

En ze waren op reis door de nacht in de duisternis.

Deze mensen hadden zich in de achterbak van graantrucks verstopt, en zo konden ze worden gesmokkeld naar die gebieden.

Ze gingen daar preken op plaatsen omdat de gelovigen gewoon depressief en verscheurd waren en niet wisten wat te doen en iedereen met hen spotte.

Deze personen wisten dat ze bij hen moesten gaan.

Dus zouden  verdwalen, en ze gaan door de jungle en, ten slotte, komen ze bij dit dorp.

Deze mensen lopen daar.

Ze weten niet waar te gaan.

Ze weten niet waar ze de nacht kunnen doorbrengen.

Ze weten dat de terroristen absoluut overal kunnen zijn.

Ze weten dat ze konden worden gedood. Paco loopt naar deze persoon op straat, het was bijna middernacht, en hij gaat,“Á Hermanos por ACA” –Zijn er broeders hier? En iemand zei: “Die oude dame daar” – een oude Nazarener vrouw.

Ze kloppen op haar deur, en hij zei: “Soy pastor.”

Ze grijpt ons beiden.

Trekt ons naar binnen, sluit de deur achter ons, brengt ons naar beneden in de kelder, gaat naar buiten, doodt een kip, neemt enkele aardappelen en enkele wortels, alles wat je maar kunt bedenken.

Ze heeft ons eten gegeven.

Ze heeft voor ons gezorgd.

Kon ze zwaar in de problemen komen daardoor?  Ja, dat kon. En dat was zeker een test, een onderzoek naar haar geloof.

En dan zeg je: “Oh, ik ben een christen, omdat ik naar de kerk gaan.”

Dat meen je niet. Is dat liefde?  Je hebt een nieuwe definitie voor een christen en voor de mate dat je Jezus graag ziet.

Ik weet, ik ben satirisch.

Lees de profeten.

Ze deden hetzelfde.

Een deel van de christen in het westen maakt enkel plezier.

Wat zou er met hen gebeuren moesten ze worden blootgesteld aan omstandigheden in het midden-oosten waar christenvervolging is?

Houdt u van het volk van God?

Je weet wel, met wie bent u?

Iemand vroeg me wat jonge jongens me altijd vragen:” Hoe wist jij dat Annemie, uw vrouw, de vrouw was voor u “?

Ik zei: “Zeer gemakkelijk. Ik wilde bij haar zijn.”

‘Hoe weet je dat je van haar hield?’

Dit is het onderzoek.

“Ik wilde gewoon met haar zijn.”

Hoe weet je dat je van ze houdt?

Je wilt alleen maar om met haar praten over Jezus. Praten over Jezus. Is dat liefhebben?

Laten we nu verder gaan. Er is veel meer hier, maar we moeten verder.

Ik wil verder gaan met een andere test en een dieper onderzoek of je een werkelijke christen bent.

Hoofdstuk 2, vers 15. is een vers dat een verdere analyse van je christen-zijn mogelijk maakt.

Kun je uit een probleemsituatie komen met zelfbewustzijn johanpersyn.blog Onderzoek jezelf! Hoe weet je dat je gered bent als Christen?

Ik hou niet van de wereld of de dingen in de wereld. Als iemand de wereld liefheeft, dan is de liefde van de Vader niet in hem.

Wat is de liefde voor de wereld?

Alles in dit gevallen tijdperk dat de attributen en de wil van God tegenspreekt.

Alles wat niet te voorschijn komt van God en terug gaat naar God in de eredienst.

Dat is de wereld.

U zegt: “Wel, ik hou van wereldlijke muziek.”

Laat me gewoon iets met u delen.

Kan me niet schelen.

Dit is wat ik ga vertellen.

Het maakt mij niet uit of het nu seculier of christen is.

Ik ken wel een aantal atheïsten die minder zondaar zijn dan een ander deel van christenen die ik ken.  Dit zeg ik niet om te vergelijken.

Angola missie post Onderzoek jezelf! Hoe weet je dat je gered bent als Christen?

Mijn vraag is: wat er gezegd wordt in die woorden? Heb je dat al eens onderzocht.

Want als wat er wordt gezegd in die woorden in strijd is met de wil van God, dan ben je Zijn wil aan het overtreden.

Alles wat boven je werkelijke liefde voor Jezus gaat (niet je ingebeelde liefde) dat is voor jou van de wereld.

Ok, laten we praten over uw televisie of uw PC

Je kijkt naar dingen.

Je verwacht God te bewegen?

Hou je van die programma’s?

Je houdt van hun grappen en hun humor.

Je merkt dat je boos lacht.

En dan wil je God bewegen in uw familie en bewegen in je leven.

Houdt u van de wereld?

Mijn beste vriend, gisteren was ik negen jaar oud; vandaag ben ik 62.

Morgen zal ik 90 zijn. ​​

Het leven is een damp.

Het is vluchtig.

Alles zal sterven.

Alles zal voorbijgaan.

We moeten de dingen van God lief hebben, de dingen die eeuwig zijn.

De tekenen van een christen. Niet verslaafd aan de dingen van de tegenwoordige wereld.

Eén van de tekenen van een christen is dat ze niet gevangen of verslaafd zijn aan de dingen van deze tegenwoordige boze wereld, maar ze zijn vrij om Christus te zien in Zijn heerlijkheid en hem te volgen en ze volgen hem zo hard mogelijk.

Een vriend van mij predikte aan een universiteit een jaar en een half geleden, en ik merkte dat iedereen zat te wachten en het was ongeveer twee minuten voordat het allemaal zou beginnen.

Ineens bij een zijdeur in de aula, kwam waarschijnlijk een groep van 30, 40 mooie meisjes binnen wandelen en passeerden langs de voorzijde en gingen allen vooraan zitten.

Ik bedoel, ze waren gekleed om te demonstreren hoe mooi ze waren.

Ik keek naar hen allen, en ik zei: “Jonge vrouwen,” zei ik, “laat me je een beetje advies geven. Onderzoek jezelf! Hoe weet je dat je gered bent als Christen?

Ik ben een man.

Velen van u zijn zeer, zeer, zeer, heel mooi. Op een dag  gaat dat allemaal verdwijnen en ga je vreselijk lelijk zijn.”

Het is waar.

Wind is uw geld.

Wind is uw schoonheid.

De wind blaast in uw rijkdom.

Het zal niet blijven.

Het enige dat overblijft is de glorie van Christus.

De dood is een huidige realiteit.

U zegt: “O, hoe weet je dat? Je bent niet zo oud.”

Mijn broer is overleden. Verschillende vriendinnen zijn gestorven.

Mijn vader stierf 12 jaar geleden.

En onlangs was de begrafenis van mijn moeder en een beste vriend.

Ik weet iets over de dood.

En ik weet dat de dood  voor sommigen van u zou kunnen komen voordat ik klaar ben met dit artikel te schrijven.

U zegt: ” Je probeert me bang te maken.”

Je hebt juist onderscheiden.

Je houdt van de wereld.

Je houdt van de dingen die waarvan gezegd wordt dat je meester aan werd genageld.

Kom daar los van man/vrouw.

Geef jezelf aan demonen, laat alles de vrije loop, maar kom hier niet te zeggen dat je een gelovige christen bent en dat dat enkel spel is. Misschien ben je wel een medewerker van een parochie die anderen uitsluit.

U wilt lang dansen met de duivel, dans dan de hele nacht, maar kom hier niet dansen met Christus voor een moment om dan terug te gaan.

We hebben het over loyaliteit.

Hou je van de wereld die Christus genageld heeft aan een boom?

Velen van u, gewoon door te belijden dat je gelooft in Christus, kruisig je weer de Zoon van God.

Je moet iets realiseren.

Dit is de Christus.

Dit is de Zoon van God.

Dit is de Heer van de Glorie.

Is het niet verbazingwekkend dat we gelovigen uit China hebben, gelovigen uit Noord-Nigeria die zijn overleden als martelaren, gesleept door de woestijn achter kamelen, een aantal van hen levend gevild, maar ze zouden Jezus niet ontkennen.

En hier vind je zoveel christenen die het zelfs teveel vinden om naar de kerk te gaan op zondagochtend. Ze gaan naar de kerk om hun imago op te poetsen.

Heeft iemand daar een probleem mee?

Eén man kan levend worden gevild en Christus niet ontkennen, en de andere ontkent hem in de kleinste dingen.

En toch, zeggen we dat we allemaal opnieuw geboren zijn?

Ik denk het niet, mijn vriend.

Ik denk het niet.

Houdt u van de wereld?

Kijk naar vers 16. Het is een vers dat een verdere analyse van je christen-zijn mogelijk maakt.

Onderzoek jezelf! Hoe weet je dat je gered bent als Christen?

Want al wat in de wereld is, is de begeerte van het vlees, is de begeerte van de ogen, en is de [opschepperige] hoogmoed van het leven. . . .

Het is niet uit de Vader, maar uit de hele wereld.

Soms krijg ik te horen van familieleden dat ze van Jezus houden. Ondertussen hebben ze kinderen op het verkeerde pad gebracht. Ondertussen hebben ze de waarheid verzwegen over verkrachtingen en uitsluiting in de familie. Ze hebben allemaal een geweldig idee dat ze iets gaan doen voor God.

Dus, ik zal voor hen staan ​​en ik zal zeggen: ‘Oké, ik wil dat iedereen inademt. ” Ze ademen allemaal in.

Ik zeg: ‘Adem uit. ” Ze ademen allemaal uit.

Ik zeg: “Theologisch, van waar komt de adem?”

Zij zeggen: “Van God.”

Ik zeg: “Oké, je kan niet ademen in je eentje. Nu, wat ga je doen voor God?” Ze moeten dus niet zo pronken dat ze van Jezus houden.

De lust van het vlees, de trots van het lichaam.

We leven vandaag in principe in het Romeinse Rijk; kan je dat niet zien?

We hebben om ons heen een imperium van vlees en spieren en schoonheid en het zal allemaal rotten in het graf.

Dat rot in het graf.

De rijkdom en de glamour en glitter en alle dingen waarin mensen investeren in hun leven zullen allemaal rotten, maar wie de wil doet van God zal voor altijd blijven.

Vandaar dat Ik naar mijn leven kijk op dit moment.

Uiteindelijk  ben ik van middelbare leeftijd, en ik denk wel eens terug.

Ik denk dan wat als ik geen christen zou zijn.

Wat zou mijn houding nu zijn?

Ik denk er over na want ik ben 62. Dat ik een zondaar was, ben en nog zal zijn daar ben ik zeker van. Niemand van ons is als Jezus of Maria. Dus moet je wel goed oppassen als je zegt dat je van Jezus houdt. Het zou een grote leugen kunnen zijn.

De periode van mijn krachten zijn voorbij toen ik marathons en 100 km liep en uren kon blijven lopen.

De dagen van mijn mooi zijn zijn voorbij.

De tijd van verwondering en dromen over hoe mijn leven gaat worden is bijna voorbij.

Wat blijft er voor mij over zou je kunnen denken?

Gewoon om ouder te worden, meer gemakkelijk vermoeid te worden, en te sterven.

En toch, hier ben ik nu, een mens die probeert om een christen te zijn en hem achterna te gaan.

Wat betekent het?

Door Gods genade, zijn de laatste 8 jaar niet verspild.

Op een magere, onbeduidende soort manier alhoewel door te bloggen heb ik heel wat lezers bereikt in het laatste jaar, misschien, maar echt op een bepaalde manier, ze zijn aan Christus gegeven en ik doe mijn best om nu ook de komende jaren van mijn leven aan christus te besteden en er te zijn voor mensen die lijden en kwetsbaar zijn.

En weet je wat?

Ik ben een jongen van God.

Je bent geen man van God tot het moment dat je 65 bent.

Ik luister naar die oude mannen van 75, 85 en 90, die nauwelijks kunnen staan ​​in een preekstoel en beginnen te spreken en het is gewoon heerlijkheid om rondom hen te zijn. Het is een groot verlies dat ik mijn vriend priester met zo veel wijsheid verloren ben, om me richting te geven.

En ik zeg: “Heer, is dat wat me te wachten staat? ‘

Ik hoor over de heiligen, die op het punt staan om te sterven en hun ogen vliegen open en zij roepen gewoon uit: “Glorie, glorie!”

U zegt: “Wel, je kaars gaat ook uit worden gezet.”

Ja, mijn kaars gaat ook worden uitgezet alleen omdat de zon op komt waardoor de dagen verstrijken.

Deze wereld gaat voorbij en ik kan u vertellen wat de Bijbel daarover zegt, als je leeft voor de wereld ben je een absolute dwaas.

Maar degene die de wil van God doet blijft tot in eeuwigheid.

En voor degenen onder u die nog jong zijn, o, wat een kostbare kans nu om de Heer te dienen. Nu om Hem te dienen.

Velen die werden genoemd en gebruikt werden door God werden als kinderen in de Bijbel genoemd.

Zie je dat niet?

Hoe oud was die Samuel toen hij de stem van God hoorde?

U zegt: “O, ik moet wachten.”

Nee, je moet niet wachten. Zoek Hem nu. Streef naar hem hard. Als u hard op zoek bent naar Hem, laat hij zich door u vinden. Onderzoek jezelf! Hoe weet je dat je gered bent als Christen?

Ze zijn weg uit onze kerk.

Vers 19. Het is een vers dat een verdere analyse van je christen-zijn mogelijk maakt.

Zij gingen uit van ons, maar ze waren niet echt van ons, want als zij uit ons geweest waren, zouden zij met ons gebleven zijn; maar zij gingen uit, zodat het zou worden aangetoond dat ze niet allemaal van ons zijn.

Nu, dit betekent niet dat, als iemand onze kerk verlaat en naar een ander kerk gaat, dat ze geen christen meer zijn; dat is niet wat dat betekent.

Waar gaat het dan wel over?

De ware christen die gelooft  in het Bijbelse historische Christendom, zou kunnen geloven in een aantal nieuwe dingen, een nieuw christendom, een nieuwe leer – er is  ongebreideld nieuw christendom overal te vinden;

ze zijn overal; elke wind wordt aangeboden – stop met wat bekend staat als fundamentele historische christendom en volg een aantal nieuwe dingen die heel weinig te maken hebben met de Schrift en niets te maken heeft met de Bijbelse geschiedenis, dat is wat bedoeld wordt in vers 19.

Ze zijn uitgegaan van ons. (weg van onze kerk)

Zij niet langer in het lichaam.

Of iemand die een aantal keren komt naar de gemeenschap voor zes maanden of een jaar en dan plots stoppen ze, en komen gedurende al een jaar niet meer.

Wat betekent dat?

christelijke sociale communicatie moraal religie spiritualiteit Onderzoek jezelf! Hoe weet je dat je gered bent als Christen?

Zij gingen uit van ons.

En wat is er te zien? Ze waren nooit van ons. Want als je in het christendom gelooft, verblijft u in het christendom.

Het was niet Noach, die de deur achter zich op die boot dicht deed. Het was God.

Ik hoor zo veel mensen die zullen zeggen: “O, als ik  gewoon naar de hemel ga, zal ik veilig zijn. ”

Weet je waar de duivel was voor hij viel? Hij was in de Hemel. Het is niet de hemel die je veilig zal stellen mijn vriend. Het is in Christus zijn dat je veilig maakt.

Een andere test, vers 22, hoofdstuk 2. Het is een vers dat een verdere analyse van je christen-zijn mogelijk maakt.

Wie is de leugenaar, degene die ontkent dat Jezus de Christus is?

Dit is de antichrist, degene die de Vader en de Zoon loochent.

Wie dat ontkent, de Zoon kan niet de Vader hebben; degene die de Zoon belijdt, heeft ook de Vader.

De ware christen zal de volheid van de persoon van Jezus Christus omhelzen. Nu, velen van jullie zeggen, ja, dat is waar.

Ze gaan geloven dat Jezus God in het vlees is.

Ja dat is waar.

Ze gaan geloven dat God mens werd, dat Hij een echte man was.

Ja, dat is waar, maar dat is niet alles wat het betekent om de volheid van de persoon van Christus te omarmen.

Het idee bestaat dat je Jezus kunt ontvangen als redder.

Maar geloven in de volheid van zijn persoon is alles omhelzen.

Onze Heer is de Verlosser.

Jezus is de Heer.

Onze Redder is Profeet, Priester en Koning.

Hij is de enige profeet die ooit gelopen heeft op deze aarde.

Jezus is de enige koning.

De Heer is de enige ware Priester.

Jezus is, nogmaals, de enige echte Wijze Man.

Laat mij u vragen, geloof je dat?

Oké, hoeveel bestudeert u Zijn Woord om Zijn wijsheid te vinden?

Gelooft u dat Hij Koning is?

Hoeveel bestudeert u Zijn Woord om Zijn wet te vinden?Onderzoek jezelf! Hoe weet je dat je gered bent als Christen? narcisme.blog

Gelooft u dat Hij profeet is en  dat Hij alles weet over je laatste dagen?

Dan hoeveel bestudeer je zijn Woord om die laatste dagen te regelen via uw eigen gehoorzaamheid?

Nu, eindelijk, kijk dan in vers 29 van hoofdstuk 2. Het is een vers dat een verdere analyse van je christen-zijn mogelijk maakt.

Als je weet dat Hij rechtvaardig is, weet je dat iedereen die rechtvaardigheid doet, uit God geboren is.

Wat is nu de gerechtigheid?  Alles wat in overeenstemming is met de aard en de wet van God.

Heeft u in de praktijk gerechtigheid?

Als we kijken naar je leven, ben je aan het beoefenen van Gods wet? Bent u aan het beoefenen van Gods wijsheid, Gods Woord, Gods geboden? Doe jij dat ?

Is er een gewoonte in je leven, of bent u daarvan aan het afwijken?

Heeft Gods wijsheid, woord en geboden absoluut niets te maken met jou?

In Mattheüs hoofdstuk 7, zegt Jezus, weg van mij gij werkers der wetteloosheid.

Dat is een van de meest angstaanjagende uitspraken in de Bijbel voor de christenen omdat het in principe dit zegt : Gaat weg van Mij degenen onder jullie die beweren dat u mijn leerlingen zijt en maar je leefde alsof ik je nooit een wet gaf om te gehoorzamen.  Onderzoek jezelf! Hoe weet je dat je gered bent als Christen?

“Ik ben een leerling.” Wat is je relatie met Zijn Woord?

“Ik ken hem.” Wat is je relatie met Zijn Woord?

Bent u op zoek naar Zijn wijsheid, Zijn geboden te kennen en hen te oefenen?

Is het een deel van je leven?

Nu, laat me je iets vertellen, ik denk dat wetticisme de dood is.

De Bijbel vertelt ons wat we kunnen denken over de geboden en wat we niet kunnen denken.

Kent u de geboden? En bent u hen aan het oefenen?

De Bijbel vertelt ons waar we moeten kijken en niet moeten we kijken.

Kent u die commando’s? Kunnen ze u iets schelen? Ben je ze aan het beoefenen?

De Bijbel vertelt ons nu, luister naar me, de Bijbel vertelt ons wat we kunnen doen en niet doen.

U zegt: “Hier hij gaat.”

Nee, luister naar me.

Ik heb het niet over het definiëren van de puntjes op elke i , dat je dit of dat niet kunt doen.

Er is ons dit verteld. Wat je op je lichaam draagt is beter fatsoenlijk.

Het is beter fatsoenlijk te zijn en het moet de schoonheid van God zijn die je al gegeven is verbeteren.

Ik kijk rond vandaag en zie wat mensen dragen, en het doet me denken aan de communistische landen waar ik heb  gepredikt na hun bevrijding.

Een ding over een communistisch land, de communisten komen in Oost-Europa die vol staan met al deze kleine baksteen wegen en mooie kleine stenen huizen.

De communisten komen en breken het allemaal af en leggen betonnen straten aan en deze lelijke betonblokken, en ze nemen de schoonheid weg en vernietigen de schoonheid. Kijk naar de mode van vandaag. Kijk er naar.

Het is niet in overeenstemming met de wil van God.

Gods wil is dat Zijn volk mooi is.

Het is een God die ook bescheiden en fatsoenlijk is.

Maar Hij wil dat alles mooi is. Hij wil dat alles vol leven, vol van kleur is.

Hij wil dat de mensen mooi zijn, maar wat zien we?

Gekleed in het zwart.

Ik bedoel, het is ongelooflijk.

De meisjes proberen zo lelijk als mogelijk te lijken.

Ik bedoel, dat is niet wat God wil.

Meisjes en jongens, laat me je een ding vertellen dat mijn vrouw gebruikt, en het is echt, echt goed. Onderzoek jezelf! Hoe weet je dat je gered bent als Christen? narcisme.blog

Het is dit.

Indien  uw kleding een frame is voor je gezicht, is het van God.

Als uw kleding de aandacht vestigt op je gezicht waar de glorie van God schijnt, is het van God.

Wanneer uw kleding een frame is voor je lichaam, het sensueel is dan haat God het.

Nu, ik weet dat dat een soort van mooie globale richtsnoeren zijn, maar dat is het.

Het betekent niet dat je moet kleden als een puriteinse en gespen aan je schoenen of iets dergelijks zetten, maar dat zijn de richtlijnen.

Precies daar.

Gerechtigheid. En waarom zeg ik dit?

Omdat de Bijbel raakt aan elk aspect van ons leven.

Er is iets in de bijbel voor elk gebied van ons leven, en wat we moeten doen is ontdekken wat dat is en daaraan voldoen in ons leven.

En u zegt: “O, wat een last.”

Je bent verloren, omdat de Bijbel zegt dat de geboden van God voor een christen geen belasting vormen; ze zijn een genot.

Ze zijn een genot.

Vers 3 van hoofdstuk 3 is een vers dat een verdere analyse van je christen-zijn mogelijk maakt.

Iedereen die deze hoop heeft op Hem vast en reinigt zich, zoals Hij rein is.

Nu, kijk hier eens.

Waar gaat dit over?

De hoop voor de tweede komst van Jezus Christus. Onderzoek jezelf! Hoe weet je dat je gered bent als Christen? narcisme.blog

Iedereen leest blijkbaar nu deze Left Behind boeken-het enige wat achtergelaten is in de Left Behind serie was de Bijbel.

Maar iedereen is enthousiast.

Je weet – “Ik geloof in de wederkomst.”

“Ik geloof dat Jezus zal komen.”

“Ik geloof in al deze dingen.”

Oke, we zullen zien of je het gelooft of niet, want er staat in vers 3,

Iedereen die deze hoop heeft – wat doet hij ? Hij reinigt zich, zodat hij rein is.

Nu, hier is iets Christelijks.

Weet je, we krijgen te horen om onszelf te zuiveren, en sommigen van jullie hebben het nodig om dit echt theologische te horen.

Niet alleen heeft God ons geheiligd in Christus;

Hij roept ons op om te streven om heilig te zijn.

Hij roept ons op onszelf te zuiveren.

Laat me je een vraag stellen.

Mag ik gaan zitten met u op dit moment en met je praten.

We zijn helemaal alleen-je praat met me over de manieren waarop u op zoek bent om jezelf te zuiveren? Kunt u dat?

Gaan we samen in het boek Hebreeën lezen, kon je zitten met mij op dit moment en en ik vraag je, “Deel met mij hoe dit van invloed is op je leven.”

Kunt u naast me zitten op dit moment en mij uitleggen de manieren waarop je streeft naar heiligheid?

Zie je?

Deze Bijbel is geen poëzie.

Het is niet alleen omdat er weinig stelregels zijn dat die bijbel schattig is.

Het is jouw leven.

Iedereen die deze hoop heeft, die hoopt in Hem. Hoe weten we dat we echt hopen op Hem?

Omdat we op zoek zijn om onszelf puur te maken.

We zijn op zoek en streven er naar om ons heilig te maken.

We streven naar heiligheid.

Wat we werkelijk zijn.

Bent u aan het streven naar heiligheid?

Mijn vriend’s moeder, zij is bijna 77, en zij verhoogde de meesten van haar kinderen door haarzelf omdat hun vader stierf.

Tough dame.

Ze is Kroatisch.

 Onderzoek jezelf! Hoe weet je dat je gered bent als Christen? narcisme.blog

onthoofding-koptische-christenen

Haar ouders kwamen als vluchteling.

Ze ging door een depressie.

Zij zal er voor Hem zijn die Hij liefheeft.

Ze is een stoere dame geworden.  De bijbel gaf haar betekenis.  Ze zal er in lezen soms – Hij zal daar zijn bij haar en zij zal er voor Hem zijn.

Hij gaat naar haar huis, komt er voorbij.  Voordat ze ’s ochtends verder doet gaat  ze lezen over het Woord.

Hij zal kijken naar haar en ze zal gewoon gebroken zijn.

Ze werd gered toen ze tien was.

Ze zal kijken naar hem met tranen in haar ogen en zeggen: “Ik ben gewoon zo onheilig.”

God vertelde me dat ik sprak voor mijn beurt gisteren. Ik moet terug gaan en vragen aan mijn zus om mij te vergeven. “

Ze zegt: “Ergens weet ik niet eens dat ik ben gered.”

Mijn vriend zei haar: “Mam, dit is het bewijs dat je het bent.” Dat je kunt toegeven dat je een zondaar bent, concreet, dat is wellicht ook het bewijs dat je geen narcist bent.

Al die jaren van wandelen met Christus en toch is er nog steeds het streven om heilig te zijn.

Ja, rusten in het volbrachte werk van Christus, ja, maar het streven om heilig te zijn blijft en om rechtvaardig te zijn.

Iedereen die deze hoop heeft gaat dat doen.

Nu, zegt hij, vers 4, een vers dat een verdere analyse van je christen-zijn mogelijk maakt.

Iedereen die de zonde doet, beoefent ook wetteloosheid; en de zonde is wetteloosheid.

Wat betekent dat? Ik zal je het vertellen wat het betekent.

Hij probeert om te laten zien hoe verschrikkelijk de zonde is, omdat we echt dat niet voldoende snappen.

Ik hou van wat Watson zegt in EEN LICHAAM van goddelijkheid.

Hij zegt: “Je hebt niet gezondigd tegen een inferieure prins.

Je hebt niet gezondigd tegen een kleine burgemeester van een klein dorp.

U hebt gezondigd tegen de Heer van de glorie, de Koning der koningen, de Heer der heren.

Je weet niet wat je gedaan hebt. “

Stel je voor.

Hier staat God op de dag van de schepping.

God kijkt naar de sterren die duizend van onze zonnen kunnen opslokken.

De Heer kijkt naar hen en hij zegt: “Alle sterren, ga naar deze plek en ze beginnen in deze volgorde zich te bewegen in een cirkel, en precies zoals ik u zeg, totdat ik je een ander woord geef om u  te verplaatsen.” En ze gehoorzamen hem.

Jahweh zegt: “Planeten, pak jezelf omhoog. Maak deze formatie op mijn bevel tot ik je een ander woord geef.”

God kijkt naar de bergen en hij zegt: ‘Word opgeheven’, en zij gehoorzamen Hem.

Jawhweh zegt hen neer te dalen, “Wees terneergeslagen, ‘en zij gehoorzamen Hem.

Hij kijkt naar de zee en zegt: “U zult zo ver komen,” en de zee gehoorzaamt, en dan kijkt hij naar je en zegt: “Kom.” En je gaat, “Nee!”

Kijk naar de afschuwelijke, ellende van de zonde, de vulgariteit, de prostitutie van de zonde.

Het is een afschuwelijk ding, niet iets om mee te spotten.

Zoals ik al zei, het is een beest, en het is wachten bij de deur, en de wens is om u te hebben.

En iedereen die zonde doet in de praktijk is een regelrechte, open, gebalde vuist in opstand tegen de Heer van de Glorie.

We beseffen dat de Bijbel ons al geleerd heeft dat de gelovigen zullen zondigen.

Maar er is een verschil tussen een gelovige die zijn zonden belijdt, en eraan werkt om meer heilig, gedisciplineerd te worden, maar met als doel om over te gaan tot een grotere heiligheid, en iemand die net de zonde beoefent als een gewone levensstijl.

Vers 5. is een vers dat een verdere onderzoek van je christen-zijn mogelijk maakt.

Je weet dat Hij verscheen om zonden weg te nemen; en in Hem is geen zonde.

Hij verscheen aan de zonde waarvan veel mensen genieten en de liefde wegneemt.

Vers 6. Niemand die in Hem is blijft zondigen; niemand die zondigt heeft Hem gezien of kent Hem. Onderzoek jezelf! Hoe weet je dat je gered bent als Christen? narcisme.blog

Nogmaals, het is het over een stijl van leven, van het beoefenen van de zonde.

Kleine kinderen, zorg ervoor dat niemand u verleidt.

Nu, ik vertel je dit.

Kleine kinderen, volwassenen, zorg ervoor dat niemand u verleidt.

Zorg ervoor dat sommige pastoors u niet misleiden, zorg ervoor dat je moeder je niet misleidt, je vader je niet misleidt, of een goedbedoelde christen je niet misleidt.

Hij zegt, lieve kinderen, zorg ervoor dat niemand u verleidt; degene die de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is; degene die de zonde doet, is uit den duivel; want de duivel zondigt vanaf het begin.

Als je zonde beoefent als een gewone levensstijl wat heb je dan?

Je hebt dan een zondige levensstijl.

Je houdt van dat waarmee u kunt wegkomen?

Mijn vriend, je bent van de duivel.

Nu, laten we teruggaan naar vers 12 van het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 5 want dat is een vers dat een verdere analyse van je christen-zijn mogelijk maakt.

De laatste test.

Er is nog veel meer, maar ik heb geen tijd en dit artikel zul je zolang vinden.

Hij die de Zoon heeft, heeft het leven; wie niet de Zoon van God heeft heeft het leven niet.

Mijn hoop is gebouwd op niets minder dan Jezus.

Jezus.

Je weet wel, het is bijna absurd om deze vraag te stellen.

We zijn eigenlijk gaan geloven in een christendom waar je christen kan zijn en Jezus niet de hele wereld voor u is.

Houdt u van Jesus? Waar hoe je het meest van ?

Ik ken mensen die houden van hun functie in de kerk  meer dan ze van Jezus houden. Ik ken mensen die de Bijbel meer liefhebben dan ze  Jezus liefhebben.

 

Ik ken mensen die meer van de liederen van Oosterhuis houden dan van Jezus.

Waar hou  je het meest van ?

Want dat is waar je van houdt. Dat is het resultaat als je jezelf onderzoekt en diepgaand analyseert of je een echte christen bent. Je bent bijvoorbeeld bij een gemeenschap omdat je het leuk vindt om te zingen.

Nu, mijn lieve vriend, luister naar me. Zingen is 2 x bidden als het de bedoeling is om Hem achterna te gaan.

Ik moet hier een halte maken, een paar dingen corrigeren.

Er zijn een aantal gelovigen onder mijn lezers die worstelen, die het nodig hebben om zich iets te realiseren.

Nogmaals, ik geloof niet in de zondeloze perfectie.

Ik zeg niet dat, als je een ware christen bent, dat Christus dan altijd in de voorhoede van uw gedachten zal zijn.

Ik zeg niet dat, als je een echte christen bent dat u altijd de gerechtigheid gaat beoefenen.

Nogmaals, waar we over praten is een stijl van leven en een voortdurende strijd.

Ik zei tegen mijn moeder: ‘Mam, het grootste bewijs dat je een christen bent is het feit dat je op dit moment in het Woord van God bent en God wijst je op je zonde. “

Dat is het enkele feit dat sommigen van u nodig hebben om te horen.

Het enkele feit dat je moeite hebt met het feit opdat je van Hem niet genoeg houdt is het bewijs dat je een gelovige bent.

Het enkele feit dat je kijkt naar je eigen leven en je beseft dat je niet zo heilig en rechtvaardig bent als je wilt zijn en het je stoort is het bewijs dat je bent gekomen om hem te leren kennen.

Voor wie ik dit schrijf is de persoon die in gewone zonde leeft, die van de wereld is en van al deze verschillende dingen houdt.

Ja, Jezus is een beetje accessoire op zijn leven.

De waarschuwing is voor die persoon.

Weet je, ik hoor deze predikers vandaag en ze zullen prediken en ze zeggen, “Man, je hebt het allemaal.”

‘Mensen hier in het westen hebben het allemaal.’

Ik heb gehoord dat sommigen zo’n verhaaltje vertellen.

“Man, je hebt alles want je hebt een prachtige, mooie familie.

Je hebt een goede gezondheid.

Je hebt een prachtige baan en er is slechts één ding tekort om je leven compleet te maken. Uw gebrek aan Jezus. “

Zo’n redenering doet me kotsen.

Mijn vriend, Hij die de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon niet heeft heeft niets.

Al uw rijkdom, al uw gezondheid, al uw relaties, alles wat je hebt is mest als Jezus niet de Heer en de Redder en de passie van je leven is.

Hij is niet een accessoire dat je toevoegt aan een toch al geweldig leven.

Hij is het Leven.

Onderzoek jezelf! Hoe weet je dat je gered bent als Christen? narcisme.blog

Christian_persecution_Middle_East

Dat is de reden wat Hij bedoelde met, je weet wel:

 Je drinkt mijn bloed, je eet mijn vlees.

Waar had Hij het ​​over?

Dat gaat niet over een of andere accessoire.

Hij is de bron van je leven.

Is Hij van jou? Is Hij van jou?

Laten we bidden.

Vader, wij komen voor U in de naam van Uw Zoon.

En Here, dit heeft lang en misschien hard geweest dit artikel, maar ik voelde een zekere mate van genade, Heer.

Ik bid, ik bid, dierbare Heer, dat U zou werken in de harten van mensen die je zou redden, dat U hen zou bekeren; en dat de Heer, zelfs sommige van uw mensen die mogelijk zijn afgegleden geweest naar de dingen van de wereld, dat je dit gebruikt als discipline om ze te veranderen; aan anderen, Heer, die geloven dat ze gered zijn, dat je ze gebruikt om te laten zien dat ze niet gered zijn; en het worstelen van de gelovigen, dat ze worden gebruikt om te laten zien dat ze zeker gelovigen kunnen zijn.

God, gebruik Uw Woord om veel meer dingen te doen dan wat we ooit zou kunnen denken of geloven.

In Jezus ‘naam. Amen.

Vragen, suggesties en commentaren graag onderaan deze pagina.

Wat betekent christen zijn voor u? Ik lees graag jou antwoorden.Onderzoek jezelf! Hoe weet je dat je gered bent als Christen? narcisme.blog

 

Aanverwante artikels

Nog enkele testen om te onderzoeken of je een echte christen bent.

De eerste test om te weten of je een echte Christen bent!

Stel de moeilijke vraag of je een echte Christen bent in stilte.

In een tijd van universeel bedrog is het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad.

God is the stranger. We are the narcissists.

Deel uw gedachten met ons want samen kunnen we opzettelijk de wereld verrijken door waarde aan elkaar toe te voegen.