Wat is een narcistische interpretatie van de bijbel?

Wat is een narcistische interpretatie van de bijbel?

Velen van ons interpreteren de Schrift verkeerd door onze narcistische interpretatie.

Er is zowel leiding van de Heilige Geest als serieuze studie voor nodig om erachter te komen wat de Bijbel ons vertelt en om verkeerde interpretaties te vermijden.

We hebben allemaal onze filters die de waarheid verdoezelen, en vertalingen zijn soms op zijn best vlekkerig.

Maar het verschil tussen de poging van een oprechte christen om de Bijbel te begrijpen en hoe een narcist deze voor zijn of haar voordeel gebruikt, wordt duidelijk met een beetje onderzoek.

Elke interpretatie van de Bijbel waarbij de Heilige Geest niet betrokken is, is ongetwijfeld onnauwkeurig. Maar hoe jammer dat ook kan zijn, het echte gevaar schuilt in degenen die het voor hun zelfzuchtige doeleinden gebruiken. Voorgangers, bijbelstudieleerkrachten, en mogelijks iedereen loopt het gevaar om te proberen te omzeilen wat de Bijbel zegt.

Als het Woord een tweesnijdend zwaard is dat scheidt tussen ziel en geest, dan zouden sommigen van ons veel liever een botermes hebben dat vertelt wat we willen horen. Daar betrek ik mezelf ook bij.

God als therapeut

De Bijbel is een ongemakkelijk boek.

Maar de Bijbel opzettelijk verkeerd interpreteren om anderen te manipuleren is ketterij. Als iemand in zijn hart een leugenaar is, zoals alle narcisten, dan maakt de waarheid niet eens deel uit van het plan.

Dus hier zijn enkele van mijn observaties over degenen die de Bijbel regelmatig verkeerd interpreteren:

1: Narcisten interpreteren de Bijbel zo opvallend verkeerd dat de betekenis bijna tegengesteld is aan de oorspronkelijke bedoeling.

Ik begreep dit onlangs in een grotere context. Ik las Marcus door en kwam bij de passage in Marcus 3, waar de Farizeeën beweren dat Jezus met Satan samenwerkt. De absurditeit van hun bewering komt voort uit het feit dat Jezus zojuist een man van demonen heeft verlost.

Jezus zei: En hij riep hen bij zich en zei in gelijkenissen tot hen: Hoe kan Satan Satan uitwerpen? En als een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, kan dat koninkrijk niet standhouden. Als een huis tegen zichzelf verdeeld is, kan dat huis niet standhouden. En als Satan tegen zichzelf opstaat en verdeeld is, kan hij niet standhouden, maar heeft hij een einde. Niemand kan het huis van een sterke man binnengaan en zijn goederen bederven, maar niet als hij eerst de sterke man zal binden; en dan zal hij zijn huis bederven. Marcus 3: 23-27

Jarenlang vond ik deze passage verwarrend, dus toen ik het onlangs las, deed ik wat onderzoek. Alle commentaren zijn het erover eens dat Satan de sterke man is. Jezus maakt duidelijk dat Satan niet tegen zichzelf zou werken.

Matthew Henry, de beroemde bijbelcommentator, zegt het zo:

Het is duidelijk, Christus ‘plan is om het huis van de sterke man binnen te gaan, bezit te nemen van de interesse die hij in de wereld heeft, en zijn goederen te bederven, en ze om te zetten in zijn eigen dienst; en daarom is het natuurlijk te veronderstellen dat hij de sterke man op die manier zal binden, hem zal verbieden te spreken wanneer hij wil, en te blijven waar hij wil, en zo te laten zien dat hij een overwinning op hem heeft behaald.

Een narcist kan beweren dat hij door Satan wordt gebonden, wanneer zijn vrouw en kinderen van hem weg willen. De narcist kan beweren dat hij de sterke man is. Dat is een verkeerde interpretatie en het omgekeerde van wat Marcus bedoelt. De narcist verandert het vers in het tegenovergestelde van wat het betekent.

Ironisch genoeg plaatst de narcist zichzelf in de plaats van de sterke man. Als we alle commentatoren mogen geloven, nam hij de plaats van Satan in bij zijn interpretatie. Misschien was hij en Satan toch niet zo ver weg.

2: Narcisten interpreteren de Schrift verkeerd om er hun voordeel mee te doen.

Narcisten gebruiken bijbelverzen om hun ambities te bevorderen. Elke vrouw met wie ik ooit heb gesproken die getrouwd is met een narcist die de Bijbel leest, zal je hetzelfde vertellen. Het meest verkeerd geïnterpreteerde vers is het vers waarin vrouwen wordt verteld hun man te gehoorzamen.

Het volgende vers waarin mannen hun leven moeten geven voor hun vrouw, staat niet in de Bijbel van de narcist. Maar dat ene vers dat uit zijn verband is gehaald, wordt nog steeds gebruikt als rechtvaardiging van misbruik. De manier waarop een narcist dit bepaalde vers verkeerd interpreteert, is door een “absoluut” te creëren. In wezen plaatst hij zichzelf in de plaats van God. Zowel mannen als vrouwen zijn God hun gehoorzaamheid verschuldigd boven elke andere autoriteit, of het nu gaat om het huwelijk, de overheid of op het gebied van werk.

Door dit vers te misbruiken, veranderen narcisten vrouwen wier oprechte wens is om een ​​goede vrouw te zijn, in slaven die alleen bestaan ​​voor het plezier van hun meester. God haat misschien echtscheiding, maar Hij haat elke vorm van misbruik veel meer.

3: De narcistische interpretatie verandert de Bijbel in een boek van haat.

Een narcist zal de Schrift verkeerd interpreteren om zijn of haar verlangens en overtuigingen te rechtvaardigen. Dit is niet alleen een individueel probleem.

Hele kerken kunnen worden misleid om de Bijbelse liefdesboodschap te veranderen in een aanklacht tegen welke groep mensen ze ook vrezen of haten.

Slavenhouders gebruikten de bijbel om hun eigendom van andere mensen te rechtvaardigen. Sommige kerken, meestal marginale groepen, zullen protesteren met tekens die zeggen dat God een hekel heeft aan … vul de lege ruimte in zoals je wilt.

Op persoonlijk niveau komen we allemaal in de verleiding om bijbelverzen te nemen en ze te verdraaien om de zonde in ons leven te rechtvaardigen. Goedkope genade, of het idee dat we alles kunnen zondigen wat we willen omdat God ons zal vergeven, is zo’n verkeerde interpretatie die niet uniek is voor narcisten.

Het verlangen om de Bijbel te veranderen in iets aantrekkelijkers of toleranter is een narcistische interpretatie die alle mensen delen.

We willen wat we willen. Het verschil is dat als de vreze des Heren het begin van wijsheid is, we leren onze motieven in twijfel te trekken.

We weten dat de gevolgen reëel zijn en dat God degenen die Hij liefheeft kastijdt. Hoe verder we ons op “het narcistische spectrum” bevinden, hoe kleiner de kans dat we onze harten in twijfel trekken. Wie echt in zichzelf gekeerd is, twijfelt helemaal niet. Maar de Schrift verkeerd interpreteren is een gevaarlijk spel, waarvan het resultaat een eeuwig oordeel is.

Veel mensen vragen me naar God.

Het kan een uitdaging zijn om er onze weg doorheen te vinden en uiteindelijk tot een diepe, intieme verbinding te komen met die alomtegenwoordigheid met zoveel externe tegengestelde meningen en narcistische interpretaties. Uiteindelijk is het echter een volledig PERSOONLIJKE reis en vaak een van genezing.
Soms moeten we na indoctrinatie tot VREDE komen.

Soms GENEZEN we van trauma uit onze kindertijd dat verband houdt met georganiseerde narcistische interpretatie van religie en dogma’s. Meestal hebben deze dingen niets te maken met de Alomtegenwoordigheid / God / LIEFDE.
Maar ze kunnen aan elkaar worden gekoppeld & VERNIETIGD, waardoor we ambivalent en verward achterblijven.
Dan leeft die verwarring of polariteit in ons.
Ik denk graag aan God als teder en open deuren.


Door een niet narcistische interpretatie verbinden we ons met een constante energie die ons naar congruentie leidt tussen onze innerlijke en uiterlijke werelden.

Waar we die energie vinden die ons in onszelf verzacht en ons leert hoe we VREDE kunnen vinden.
Er is echter één ding waar ik absoluut zeker van ben! Niets is permanent (behalve liefde) en dit omvat ook onze relaties. Denk aan een echt langdurige relatie.
Hoeveel is die relatie in de loop van de tijd gegroeid, verschoven of veranderd?
Hoeveel versies van jullie zijn allebei in die relatie aanwezig geweest?
En wat gebeurt er als er geen verandering is?
Of als jullie geen van beiden iets nieuws brengen?.
Of moeten jullie er geen van beiden moeite voor doen?

Jouw relatie met spiritualiteit (die ik Liefde of Leven noem) is precies hetzelfde.

Het is een evoluerende reis van ONTDEKKING waarbij je de kans krijgt om jezelf intiemer te leren kennen en waar je die aanwezigheid ook intiemer leert kennen.
En het vereist energie, inspanning en creativiteit.

Als dit artikel resoneert met je, deel het dan alsjeblieft. We houden onze blog volledig zonder advertenties en delen helpt ons om meer mensen op hun reis te helpen. Volg ons ook op sociale media. Geef deze tekst een waardering door uw commentaar en like.

Lees meer